စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

မိခင္မွေပးထားေသာ သဘာ၀တရားမွလြဲ၍ လိင္မွဳ ကိစၥသည္ သင္ထင္သည္ထက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳရလဒ္မ်ား ပုိမုိရရွိေစသည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးမွ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ေကာင္းမေကာင္းသိပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဆႏၵပုိျပင္းျပပါသလား။ လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခုတည္းေသာျပႆနာမွာ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိပ္မေျပာခ်င္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မေျပာအပ္မလုပ္အပ္ေသာေခါင္းစဥ္သည္ က်ြႏု္ပ္တုိ ့ဤစကားလုံးကုိ ဖြင့္ဟေျပာရုံမွ်ျဖင့္ ရွက္ေၾကာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါအံျသဖြယ္အခ်က္မ်ားက သင့္ကုိလိင္မွဳကိစၥတြင္ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးပါမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာပညာေပးျခင္းႏွင့္ လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတုိင္းသိထားသင့္ေသာအခ်က္(၇)ခ်က္ကုိ သိပၸံနည္းအရ အေရးေပးေဖာ္ျပပါမည္။ ေဖာ္ျပပါလူမွဳေရးဆုိင္ရာ အမူအက်င့္မ်ား ျမင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးရင္းႏွီးေသာ ဤအျပဳအမူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသစ္အဆန္းကုိ သင္ယူမိပါလိမ့္မည္။

(၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သုိ႔ လိင္မွဳကိစၥကုိအလုိရွိပါသည္။

၄င္းသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အံ့ျသစရာမဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ာသည္လည္း ဆႏၵရွိၾကပါသည္။ အမွန္တြင္ၾကာရွည္စြာ တြဲလာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သူတု႔ိအမ်ိဳးသမီးအေဖာ္၏ ကာမဆႏၵအတုိင္းအတာေပၚတြင္ အလြန္အထင္ေသးၾကသည္။ ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ကာမဆႏၵနည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္ကုိ စြန္႔လႊတ္နုိင္ေခ်ရွိသည္ဟု ေျပာျခင္းကုိ ၁၀၀ရာခုိင္ႏွဳန္းသေဘာတူညီေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သင့္အေဖာ္ကုိေျပာျပပါ။ သင့္ရဲ႔ဆႏၵကုိ မရွက္ပါႏွင့္။ ကာမဆႏၵကုိအားေပးကာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ သက္ေတာင့္သက္သာအျဖစ္ခံစားပါ။

(၂) သင့္အေဖာ္သည္ မဂၢဇင္းထက္ပုိေကာင္းေသာ အင္အားျဖစ္သည္။

သင္၏ကာမဘ၀ကုိ ျမင့္တင္လိုျပီး သင့္အေဖာ္ဆႏၵကို စိတ္ေက်နပ္မႈရေစလိုလ်ွင္ မဂၢဇင္းမွာပါတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ရွာေဖြဖတ္ရႈေနျခင္းထက္ သူ(သုိ႔) သူမဘာလုိခ်င္လဲဆုိသည္ကုိ ေမးျမန္းၾကည့္ျခင္းသည္ ပိုထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ Nicole Prause ဆုိသည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာသူေျပာခ်က္အရ အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အိပ္ရာထဲတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ စိတ္လြတ္လပ္မွဳ ရခ်င္လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ၾကိဳက္သည္ႏွင့္ မၾကိဳက္သည့္အရာမ်ားးကုိ စကားစျမည္ေျပာျပထားသင့္သည္။ ငယ္ရြယ္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကာမဆႏၵျပီးေျမာက္ျခင္းသည္ အေဖာ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္မ်ားမ်ားေျပာျပီး မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

မဂၢဇင္းမဖြင့္ဖတ္ခင္(သုိ႔) ေခါင္းစီးတစ္ခုခုကုိမၾကည့္ခင္ သင့္အေဖာ္ႏွင့္ ၾကိဳက္သည္မၾကိဳက္သည္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေျပာဆိုပါ။

(၃) အသက္ၾကီးမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင့္အတြက္ေကာင္းပါသည္။

အသက္ၾကီးမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းပါသည္။ ေလ့လာမွဳတစ္ခုတြင္ အသက္၅၇ႏွစ္ႏွင့္ ၈၅ႏွစ္အၾကား အမ်ိဴးသမီးမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေသြးတိုးႏႈန္းကုိေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ သြက္လက္ေသာ လိင္မွဳဘ၀သည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါက်န္းမာေရးကုိ မ်ားစြားတုိးတက္ေစသည္။ အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္လည္း ပါ၀င္သည္။

စာၾကြင္း – သင့္အသက္ႏွင့္လိင္မွဳအရည္အခ်င္းကုိ မဆုံးျဖတ္ပါႏွင့္။ ႏွစ္စဥ္ဘ၀ကုိေပ်ာ္ရႊင္စြာႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနပါ။

(၄) လိင္ဆက္ဆံရန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မွာ ညအခ်ိန္မဟုတ္ပါ။

အလုပ္မ်ားေသာအခ်ိန္ဇယားအရ၊ တစ္ခုတည္းေသာ က်န္ေသာအခ်ိန္မွာ ညအခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ယာထဲတြင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လိင္ဆက္ဆံေရးေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ ဒီနည္းသည္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ကာမဆက္ဆံေရးအတြက္ သိပၸံနည္းအရေဖာ္ျပထားေသာအခ်ိန္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရုံးခ်ိန္အတြင္း အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ပါ။ Daily Mail သတင္းစာရွိ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ညေန၃နာရီသည္ လိင္ဆက္ဆံရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာ္မုန္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ Alisa Vitti က ဤအခ်ိန္တြင္အမ်ိဳးသားမ်ားက လိင္ဆက္ဆံရန္ အစပ်ိဳးသည့္စိတ္ရွိရုံ သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိပါစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပုိေက်နပ္ေစရန္ အားေပးနုိင္သည္။

(၅) သင္ေတြးထားသလုိပုံစံအမ်ားအျပားမရွိပါ။

သင္သည္လိင္ဆက္ဆံသည့္ ပုံစံမ်ိဳးစုံၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ပုံအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ျပီးဆုံးသြားပါသလား။ သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္(၆)ခုသာ ရွိသည္။

ႏွစ္ဦးမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ၍ အမ်ိဳးသမီးက ေအာက္တြင္ ရွိေသာ အေနအထား

အမိ်ဳးသားက လွဲေလ်ာင္းျပီး အမ်ိဳးသမီးက အေပၚတြင္ရွိေသာ အေနအထား

အမိ်ဳးသမီးက လွဲေလ်ာင္းျပီး အမ်ိဳးသားက အေပၚတြင္ ရွိေသာ အေနအထား

တစ္ေယာက္က ကုန္းေနျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္က ေနာက္ဖက္ကေန ဆက္ဆံေသာ အေနအထား

ဇြန္း ႏွစ္ခု ထပ္ထားသကဲ့သို ့ အေနအထား

မတ္တပ္ရပ္ အေနအထား တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဒါဆို က်န္တာေတြကေရာ ..။ သူတုိ႔သည္ဤ၆ခုမွကြဲျပားသြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္အၾကဳိက္ဆုံးလိင္ဆက္ဆံမွဳပုံစံကုိ မရွက္ပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမွာ အားလုံးလည္း သင့္နည္းတူျပဳလုပ္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

(၆) ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအတြဲမ်ားသည္ တစ္ပတ္တစ္ခါျပဳလုပ္ၾကသည္။

အမ်ားယုံၾကည္ထားသည္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမွဳမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပုိ၍ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾက္ိမ္သာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ပုိ၍ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္သည္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ပတ္ကုိတစ္ၾကိမ္ထက္ပုိ၍ ပုံမွန္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ပုိမုိေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ျခင္းႏွင့္မဆုိင္သလို ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟုလည္း မဆုိလုိပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သည့္ အေဖာ္ႏွင့္ သာယာေသာ ကာမဆက္ဆံေရး က်န္ရွိေနရန္သာ အေရးၾကီးသည္။

(၇) ေကာင္းမြန္ေသာသူမ်ားသည္ ပို၍ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ရင္းႏွီးမွဳ မၾကာခဏပို၍ လုိခ်င္လွ်င္ သင္သည္ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာကဆုိထားပါသည္။ ေလ့လာမွဳ တစ္ခုအရ ကုိယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ တစ္ဖက္သားကို ပုိ၍ဂရုစုိက္တတ္ေသာလူမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံမွဳမ်ားမ်ားလုပ္ၾကသည္။ ဤေလ့လာမွုသည္ မိမိကုိယ္ကုိဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ၍ သတင္းပုိ႔ထားေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အမွားအယြင္းရွိနုိင္သည္ ဟုဆုိလုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကုိ သက္ေသျပရန္္သိပၸံနည္း မလုိအပ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
#Unicode Version#
မိခင်မှပေးထားသော သဘာဝတရားမှလွဲ၍ လိင်မှု ကိစ္စသည် သင်ထင်သည်ထက် ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရလဒ်များ ပိုမိုရရှိစေသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးမှ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အမှန်တကယ်ကောင်းမကောင်းသိပါသလား။ သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဆန္ဒပိုပြင်းပြပါသလား။ လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ခုတည်းသောပြဿနာမှာ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သိပ်မပြောချင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မပြောအပ်မလုပ်အပ်သောခေါင်းစဉ်သည် ကျွနု်ပ်တို့ဤစကားလုံးကို ဖွင့်ဟပြောရုံမျှဖြင့် ရှက်ကြောက်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အောက်ပါအံသြဖွယ်အချက်များက သင့်ကိုလိင်မှုကိစ္စတွင် အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမည်။

ထို့ကြောင့်ကျွနု်ပ်တု့ိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းနှင့် လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လူတိုင်းသိထားသင့်သောအချက်(၇)ချက်ကို သိပ္ပံနည်းအရ အရေးပေးဖော်ပြပါမည်။ ဖော်ပြပါလူမှုရေးဆိုင်ရာ အမူအကျင့်များ မြင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် သင်သည်ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးရင်းနှီးသော ဤအပြုအမူနှင့်ဆိုင်သော အသစ်အဆန်းကို သင်ယူမိပါလိမ့်မည်။

(၁) အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့ လိင်မှုကိစ္စကိုအလိုရှိပါသည်။

၎င်းသည်ကျွနု်ပ်တို့အတွက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးမျာသည်လည်း ဆန္ဒရှိကြပါသည်။ အမှန်တွင်ကြာရှည်စွာ တွဲလာသော အမျိုးသားများသည် သူတု့ိအမျိုးသမီးအဖော်၏ ကာမဆန္ဒအတိုင်းအတာပေါ်တွင် အလွန်အထင်သေးကြသည်။ ယူဆချက်တစ်ခုမှာ ကာမဆန္ဒနည်းသော အမျိုးသမီးအဖော်ကို စွန့်လွှတ်နိုင်ချေရှိသည်ဟု ပြောခြင်းကို ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းသဘောတူညီကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ သင့်အဖော်ကိုပြောပြပါ။ သင့်ရဲ့ဆန္ဒကို မရှက်ပါနှင့်။ ကာမဆန္ဒကိုအားပေးကာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို သက်တောင့်သက်သာအဖြစ်ခံစားပါ။

(၂) သင့်အဖော်သည် မဂ္ဂဇင်းထက်ပိုကောင်းသော အင်အားဖြစ်သည်။

သင်၏ကာမဘဝကို မြင့်တင်လိုပြီး သင့်အဖော်ဆန္ဒကို စိတ်ကျေနပ်မှုရစေလိုလျှင် မဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ ရှာဖွေဖတ်ရှုနေခြင်းထက် သူ(သို့) သူမဘာလိုချင်လဲဆိုသည်ကို မေးမြန်းကြည့်ခြင်းသည် ပိုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Nicole Prause ဆိုသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာသူပြောချက်အရ အကယ်၍ကျွနု်ပ်တို့သည် အိပ်ရာထဲတွင် အမှန်တစ်ကယ် စိတ်လွတ်လပ်မှု ရချင်လျှင်ကျွနု်ပ်တို့ကြိုက်သည်နှင့် မကြိုက်သည့်အရာများးကို စကားစမြည်ပြောပြထားသင့်သည်။ ငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးများတွင် ကာမဆန္ဒပြီးမြောက်ခြင်းသည် အဖော်နှင့် လိင်ဆက်ဆံရသည့် အရေအတွက်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်များများပြောပြီး များများပြုလုပ်ပါ။

မဂ္ဂဇင်းမဖွင့်ဖတ်ခင်(သို့) ခေါင်းစီးတစ်ခုခုကိုမကြည့်ခင် သင့်အဖော်နှင့် ကြိုက်သည်မကြိုက်သည်များကို အပြန်အလှန် မေးမြန်းပြောဆိုပါ။

(၃) အသက်ကြီးမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် သင့်အတွက်ကောင်းပါသည်။

အသက်ကြီးမှလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အသက်၅၇နှစ်နှင့် ၈၅နှစ်အကြား အမျိူးသမီးများတွင် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် သွေးတိုးနှုန်းကိုလျော့ချပေးသည်။ သွက်လက်သော လိင်မှုဘဝသည် စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာရေးကို များစွားတိုးတက်စေသည်။ အသက်ကြီးသူများအတွက်လည်း ပါဝင်သည်။

စာကြွင်း – သင့်အသက်နှင့်လိင်မှုအရည်အချင်းကို မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။ နှစ်စဉ်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနှင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါ။

(၄) လိင်ဆက်ဆံရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ညအချိန်မဟုတ်ပါ။

အလုပ်များသောအချိန်ဇယားအရ၊ တစ်ခုတည်းသော ကျန်သောအချိန်မှာ ညအချိန်နှင့် အိပ်ယာထဲတွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လိင်ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်ခြင်းအတွက် ဒီနည်းသည် ကောင်းသောနည်းလမ်း မဟုတ်ပါ။ ကောင်းမွန်သော ကာမဆက်ဆံရေးအတွက် သိပ္ပံနည်းအရဖော်ပြထားသောအချိန်ရှိသည်။ သို့သော် ရုံးချိန်အတွင်း အလုပ်လုပ်သူများအတွက်တော့ သတင်းကောင်းမဟုတ်ပါ။ Daily Mail သတင်းစာရှိ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ညနေ၃နာရီသည် လိင်ဆက်ဆံရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဟော်မုန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ Alisa Vitti က ဤအချိန်တွင်အမျိုးသားများက လိင်ဆက်ဆံရန် အစပျိုးသည့်စိတ်ရှိရုံ သာမက အမျိုးသမီးများကိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုကျေနပ်စေရန် အားပေးနိုင်သည်။

(၅) သင်တွေးထားသလိုပုံစံအများအပြားမရှိပါ။

သင်သည်လိင်ဆက်ဆံသည့် ပုံစံမျိုးစုံကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ပုံအဟောင်းများနှင့်ပြီးဆုံးသွားပါသလား။ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်(၆)ခုသာ ရှိသည်။

နှစ်ဦးမျက်နှာချင်းဆိုင် ၍ အမျိုးသမီးက အောက်တွင် ရှိသော အနေအထား

အမျိုးသားက လှဲလျောင်းပြီး အမျိုးသမီးက အပေါ်တွင်ရှိသော အနေအထား

အမျိုးသမီးက လှဲလျောင်းပြီး အမျိုးသားက အပေါ်တွင် ရှိသော အနေအထား

တစ်ယောက်က ကုန်းနေပြီး နောက်တစ်ယောက်က နောက်ဖက်ကနေ ဆက်ဆံသော အနေအထား

ဇွန်း နှစ်ခု ထပ်ထားသကဲ့သို့ အနေအထား

မတ်တပ်ရပ် အနေအထား တို့ဖြစ်သည်။

ဒါဆို ကျန်တာတွေကရော ..။ သူတို့သည်ဤ၆ခုမှကွဲပြားသွားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်အကြိုက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုပုံစံကို မရှက်ပါနှင့်။ အကြောင်းမှာ အားလုံးလည်း သင့်နည်းတူပြုလုပ်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။

(၆) ပျော်ရွှင်သောအတွဲများသည် တစ်ပတ်တစ်ခါပြုလုပ်ကြသည်။

အများယုံကြည်ထားသည်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှုများများပြုလုပ်ခြင်းသည် ပို၍ပျော်ရွှင်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လေ့လာချက်များအရ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ြကိမ်သာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပို၍ပျော်ရွှင်နိုင်သည်။ သာမန်လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ပုံမှန်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပိုမိုပျော်ရွှင်နိုင်ခြင်းနှင့်မဆိုင်သလို ပျော်ရွှင်မှုလျော့နည်းသွားသည်ဟုလည်း မဆိုလိုပါ။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည့် အဖော်နှင့် သာယာသော ကာမဆက်ဆံရေး ကျန်ရှိနေရန်သာ အရေးကြီးသည်။

(၇) ကောင်းမွန်သောသူများသည် ပို၍ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။

အကယ်၍ သင်သည်ရင်းနှီးမှု မကြာခဏပို၍ လိုချင်လျှင် သင်သည်ပို၍ကောင်းမွန်သော လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟု သိပ္ပံပညာကဆိုထားပါသည်။ လေ့လာမှု တစ်ခုအရ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ တစ်ဖက်သားကို ပို၍ဂရုစိုက်တတ်သောလူများသည် လိင်ဆက်ဆံမှုများများလုပ်ကြသည်။ ဤလေ့လာမှုသည် မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အခြေခံ၍ သတင်းပို့ထားသောကြောင့် ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အမှားအယွင်းရှိနိုင်သည် ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော် ဤအချက်ကို သက်သေပြရန်သိပ္ပံနည်း မလိုအပ်သည်မှာ သေချာပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top