စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္ေတာင္ပိုင္းကို ဧရိ ယာတိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ယူ နက္စကို၏ အသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းရန္ အစိုးရက လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခါကာဘိုရာဇီေဒသ၏ ေတာင္ပိုင္းဧရိယာ ကို အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ကာ ယူနက္စကိုအသိအမွတ္ျပဳ သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ ထိန္းသိမ္း ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အစိုးရက ၂၀၁၇ ဇူလုိင္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ နယ္ေျမ ရွိ ေဒသခံမ်ားက ယင္းအစီအစဥ္ ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရဝမ္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းက ဦးေဆာင္ ကာ ပူတာအို၊ မခ်မ္းေဘာႏွင့္ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕တုိ႔မွ   ေဒသခံ ၁၀,၀၀၀ခန္႔က ခါကာဘိုရာဇီေဒသ ယူနက္စကိုသုိ႔ တင္သြင္းမည့္အစီအစဥ္ ကို  အလိုမရွိေၾကာင္း  စီတန္း လွည့္လည္ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္  ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမရမီအ ခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစိုး သူရထြန္းက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၈ ရက္ အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား သည္ အဆုိပါ ပူတာအုိ၊ မခ်မ္းေဘာႏွင့္ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။

‘‘အေမြအႏွစ္တင္သြင္းၿပီး ရင္ ဒီေဒသကို ႏုိင္ငံတကာအကူ အညီေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္လုိ႔ရမယ္။ ေဒသခံေတြ၊ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့သူေတြအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မယ္။ ေဒသခံေတြအတြက္ သား စဥ္ေျမးဆက္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္။ ေဒသခံေတြ သေဘာမတူၾကတဲ့အခါ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ လို႔ မရဘူး။ ဒီအတြက္ သူတုိ႔နဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ ေစာင့္ဆုိင္းရ မယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း သူတို႔အ တြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ၊ ဒီ ေဒသနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နယ္ေျမအ လိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုေပးၿပီး ေတာ့ လက္သင့္ခံလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သား ငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္ေသာ္ က ေျပာသည္။

၁၉၈၈ တြင္ စစ္အစိုးရက ခါ ကာဘိုရာဇီေရခဲေတာင္အပါအ ဝင္ ေျမဧက ကိုးသိန္းေက်ာ္ကို ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ နယ္ေျမအပါအဝင္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမဧကရွစ္သိန္း ေက်ာ္ကို ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ကာ ယူ နက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တင္ သြင္းရန္ အစိုးရက ရည္ရြယ္ေန သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ားသည္ အဆုိပါေဒသရွိ ၎တို႔ အသံုးျပဳ ေနေသာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ေတာလိုက္ေျမမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မည္ ကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ ကန္႔ သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စားဝတ္ေန ေရးခက္ခဲမႈမ်ားရွိလာမည္ကို စိုး ရိမ္ျခင္း၊ ယူနက္စကိုမွ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အယံုအ ၾကည္မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကန္႔ ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပူတာအို ၿမိဳ႕ ရဝမ္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအ သင္းဥကၠ႒ မယစ္ေယာ႐ႈက ေျပာ သည္။

‘‘ဒီက ေဒသခံေတြက ဒီေတာ ဒီေတာင္မွာ ေနလာတဲ့လူေတြဆုိ ေတာ့ စားဝတ္ေနေရးကို ဒီေတာ ေတာင္ေတြမွာ ေျဖရွင္းၾကတယ္။ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ေနလာၾကတဲ့ နယ္ေျမေတြဆုိေတာ့ ဒီလိုအစိုးရ က ထိန္းသိမ္းကာ ဥပေဒအမ်ိဳး မ်ိဳးထုတ္တာ မလိုလားၾကဘူး။ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔လည္း ကိုယ္တုိင္ ပဲ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ၾကတယ္။ အ ရင္အစိုးရကလည္း ဒီေဒသက လူ ေတြအေပၚ ကတိအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး မတည္ခဲ့ဘူး။ ဒီေတာ့ေဒသခံေတြ ကလည္း မယံုရဲပါဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳး သားဥယ်ာဥ္နယ္ေျမအတြင္း ေက်းရြာ ၁၇ ရြာရွိသည္။ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ မည့္ ေတာင္ပိုင္းဧရိယာအတြင္း ေက်းရြာ ၁၂ ရြာပါရွိသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ရဝမ္၊ လီဆူးႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာလူမ်ိဳးမ်ား   ေနထုိင္ၿပီး ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေနထိုင္ေနသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
#Unicode Version#


 ခါကာဘိုရာဇီ အမျိုး သားဥယျာဉ်တောင်ပိုင်းကို ဧရိ ယာတိုးချဲ့သတ်မှတ်ရန်နှင့် ယူ နက်စကို၏ အသိအမှတ်ပြု ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ်စာရင်း တင်သွင်းရန် အစိုးရက လုပ်ငန်းများကို ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်သည်။

ကချင်ပြည်နယ် ခါကာဘိုရာဇီဒေသ၏ တောင်ပိုင်းဧရိယာ ကို အမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ် တိုးချဲ့ကာ ယူနက်စကိုအသိအမှတ်ပြု သဘာဝနယ်မြေအဖြစ် ထိန်းသိမ်း ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း အစိုးရက ၂၀၁၇ ဇူလိုင်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ သို့သော် အဆိုပါ နယ်မြေ ရှိ ဒေသခံများက ယင်းအစီအစဉ် ကို ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။

ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာတွင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရဝမ်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်းက ဦးဆောင် ကာ ပူတာအို၊ မချမ်းဘောနှင့် နောင်မွန်းမြို့တို့မှ   ဒေသခံ ၁၀,၀၀၀ခန့်က ခါကာဘိုရာဇီဒေသ ယူနက်စကိုသို့ တင်သွင်းမည့်အစီအစဉ် ကို  အလိုမရှိကြောင်း  စီတန်း လှည့်လည်ကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ သည်။  ထို့ကြောင့်  ဒေသခံများနှင့် ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်းမှုမရမီအ ချိန်အထိ လုပ်ငန်းများ ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည် သူ့လွှတ်တော်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုး သူရထွန်းက ပြောသည်။

ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၈ ရက် အထိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်သယံ ဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ များနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများ သည် အဆိုပါ ပူတာအို၊ မချမ်းဘောနှင့် နောင်မွန်းမြို့ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

‘‘အမွေအနှစ်တင်သွင်းပြီး ရင် ဒီဒေသကို နိုင်ငံတကာအကူ အညီတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်လို့ရမယ်။ ဒေသခံတွေ၊ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုပ်ဆောင်နိုင် မယ်။ ဒေသခံတွေအတွက် သား စဉ်မြေးဆက် ရေရှည်အကျိုးရှိဖို့ ရည်ရွယ်တယ်။ ဒေသခံတွေ သဘောမတူကြတဲ့အခါ ကျွန် တော်တို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် လို့ မရဘူး။ ဒီအတွက် သူတို့နဲ့ ပြေလည်အောင် စောင့်ဆိုင်းရ မယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း သူတို့အ တွက် အကျိုးခံစားခွင့်တွေ၊ ဒီ ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီး နယ်မြေအ လိုက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပေးပြီး တော့ လက်သင့်ခံလာအောင် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သား ငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်သော် က ပြောသည်။

၁၉၈၈ တွင် စစ်အစိုးရက ခါ ကာဘိုရာဇီရေခဲတောင်အပါအ ဝင် မြေဧက ကိုးသိန်းကျော်ကို ဇီဝမျိုးကွဲများ၊ သစ်တောနှင့် တော ရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ထိန်းသိမ်းရန် အမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ် စတင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါ နယ်မြေအပါအဝင် တောင်ပိုင်းရှိ မြေဧကရှစ်သိန်း ကျော်ကို ထပ်မံတိုးချဲ့ကာ ယူ နက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တင် သွင်းရန် အစိုးရက ရည်ရွယ်နေ သည်။

သို့သော် ဒေသခံများသည် အဆိုပါဒေသရှိ ၎င်းတို့ အသုံးပြု နေသော စားကျက်မြေများ၊ တောလိုက်မြေများ ပျောက်ကွယ်မည် ကို စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဥပဒေအရ ကန့် သတ်မှုများကြောင့် စားဝတ်နေ ရေးခက်ခဲမှုများရှိလာမည်ကို စိုး ရိမ်ခြင်း၊ ယူနက်စကိုမှ ထိန်းသိမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အယုံအ ကြည်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကန့် ကွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပူတာအို မြို့ ရဝမ်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအ သင်းဥက္ကဋ္ဌ မယစ်ယောရှုက ပြော သည်။

‘‘ဒီက ဒေသခံတွေက ဒီတော ဒီတောင်မှာ နေလာတဲ့လူတွေဆို တော့ စားဝတ်နေရေးကို ဒီတော တောင်တွေမှာ ဖြေရှင်းကြတယ်။ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်နေလာကြတဲ့ နယ်မြေတွေဆိုတော့ ဒီလိုအစိုးရ က ထိန်းသိမ်းကာ ဥပဒေအမျိုး မျိုးထုတ်တာ မလိုလားကြဘူး။ စောင့်ရှောက်ဖို့လည်း ကိုယ်တိုင် ပဲ စောင့်ရှောက်ချင်ကြတယ်။ အ ရင်အစိုးရကလည်း ဒီဒေသက လူ တွေအပေါ် ကတိအမျိုးမျိုးပေးပြီး မတည်ခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ဒေသခံတွေ ကလည်း မယုံရဲပါဘူး’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။

လက်ရှိ ခါကာဘိုရာဇီ အမျိုး သားဥယျာဉ်နယ်မြေအတွင်း ကျေးရွာ ၁၇ ရွာရှိသည်။ ထပ်မံတိုးချဲ့ မည့် တောင်ပိုင်းဧရိယာအတွင်း ကျေးရွာ ၁၂ ရွာပါရှိသည်။ ထိုဒေသများတွင် ရဝမ်၊ လီဆူးနှင့် ဂျိန်းဖောလူမျိုးများ   နေထိုင်ပြီး ရှမ်းလူမျိုးများလည်း နေထိုင်နေသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top