စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးျခင္းက ေဖာ္ျပေေနေသာ သင့္က်န္းမာေရး အေၾကာင္းခံတြင္းအနံ႔ဆုိးျခင္းဟာ ခံစားရေသာသူေတြအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ေစတာထက္ပုိတဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီလုိ ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးျခင္းဟာပုန္းကြယ္ေနတဲ့ေရာဂါေ၀ဒနာေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္တဲ့ လကၡဏာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးျခင္းက သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကုိ ဘယ္္လုိညႊန္ျပႏုိင္သလဲဆုိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ- အေအးမိျခင္းႏွင့္ ႏွာပိတ္ျခင္း) ဟာ သင့္ခံတြင္းအနံ႕ဆုိးေစတဲ့ (သုိ႔) ပုံမွန္မျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အေအးမိ၊ ႏွာပိတ္ေနစဥ္မွာ ႏွာေခါင္းထဲရွိ ဘက္တီးရီးယားပုိးမႊားမ်ား ပါ၀င္တဲ့ ႏွာရည္ဟာ လည္ေခ်ာင္းထဲကုိ အဆက္မျပတ္စီးဝင္ေနတဲ့အတြက္ ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
အာေျခာက္ျခင္း

အာေျခာက္ျခင္းဟာ တံေထြးထုတ္ေပးေသာအရည္အိတ္မ်ား ပုံမွန္အလုပ္မလုပ္ဘဲ ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ခံတြင္းအနံ႔ကုိ အာ႐ုံခံျခင္းျဖင့္ သင့္အာေခါင္ေျခာက္မေျခာက္ ဆုိတာကုိ စစ္ေဆးလုိ႔ရပါတယ္။ အကယ္၍ ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ အာေျခာက္ျခင္းေရာဂါရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ

အံံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သင့္ခံတြင္းအနံ႔မွတစ္ဆင့္ သင့္မွာဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ရွိမရွိ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ခံတြင္းမွာ သစ္သီးကဲ့သို႔ ရနံ႔ရွိေနတယ္ဆုိရင္ သင့္မွာ Ketoacidosis လုိ႔ေခၚတဲ့ ဆီးခ်ိဳေနာက္ဆက္တြဲ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ပမာဏကုိ မထိန္းႏုိင္တဲ့အေျခအေနကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ Ketoacidosis ဆုိတဲ့အေျခအေနဟာ ခႏၶာကုိယ္တြင္း စြမ္းအင္ရရွိမႈအတြက္ သၾကားဓာတ္မွတစ္ဆင့္ၿဖဳိခြဲအသုံးျပဳရမယ့္အစား ကုိယ္တြင္းအဆီကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစၿပီး စြမ္းအင္ရယူကာ ketone မ်ားျပားလာတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အ၀လြန္ျခင္း

ေလ့လာသုံးသပ္မ်ားအရ ခံတြင္းရနံ႔ပုံမွန္မျဖစ္ျခင္းဟာ အ၀လြန္ျခင္းကုိ ျပသႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ BMI(ခႏၶာကိုယ္ညႊန္းကိန္း)မ်ားၿပီး အဆီပမာဏျမင့္မားတဲ့ သူေတြမွာ BMI ပုံမွန္ရွိတဲ့သူေတြထက္စာရင္ Methane ႏွင့္ Hydrogen ပမာဏပုိမ်ားေနၿပီး ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးျခင္းကုိ ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါဓာတ္ေငြ႕မ်ားဟာ ေရအိမ္ရနံ႔ႏွင့္ ဆင္တူယုိးမွားျဖစ္ေစတဲ့ ခံတြင္းရနံ႔ဆုိး ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္။
ေက်ာက္ကပ္ (သုိ႔) အသည္းပ်က္စီးယုိယြင္းျခင္း

ေက်ာက္ကပ္ (သုိ႔) အသည္းယုိယြင္းပ်က္စီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ သိသာထင္ရွားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား အျပင္ ခံတြင္းရနံ႔ဟာလည္း ေက်ာက္ကပ္(သုိ႔) အသည္းယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းကုိ ေဖာ္ျပႏုိ္င္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါေရာဂါမ်ား ခံစားေနရၿပီဆုိရင္ သင့္ခံတြင္းရနံ႔မွာ သိသာထင္ရွားလာႏုိင္ပါတယ္။ အသည္း (သုိ႔) ေက်ာက္ကပ္ ယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္တြင္း အညစ္အေၾကးမ်ားဟာ အဆုတ္မွတစ္ဆင့္ ျပင္ပကုိ စြန္႔ပစ္ရတဲ့အတြက္ ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ

အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရတဲ့သူေတြမွာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အေငြ႔ပ်ံ႕ႏုိင္ေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ား ခံတြင္းအတြင္းရွိေနတဲ့အတြက္ ခံတြင္းရနံ႔ကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အျခားေသာအဆုတ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာကုိ ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိနုိင္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ားဟာ ေလထုထဲ လြယ္ကူစြာ အေငြ႔ပ်ံ႕ႏုိင္ၿပီးခံတြင္းရနံ႔ကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ အဆုတ္ကင္ဆာကုိ သိရွိေစဖုိ႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္သုံးႏွာေခါင္းတြင္း စစ္ေဆးမႈနည္းပညာႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြလုိ႔ ရပါတယ္။
Candida albnicansေခၚ မႈိေရာဂါစြဲကပ္ျခင္း

ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးျခင္းကိုျဖစ္ေစတဲ့ ေနာက္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကေတာ့ လွ်ာေပၚမွာ အလွတန္ဆာဆင္သူေတြမွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ Candida albicans ေခၚ မႈိေရာဂါစြဲကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိႈေရာဂါဟာ သြားတြင္း အလွတန္ဆာဆင္သူမ်ားႏွင့္ အံကပ္တပ္သူမ်ားမွာလည္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။

ခံတြင္းရနံ႔ဆုိးျခင္းဟာ ခံစားရတဲ့သူေတြအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ႔က်ေစႏုိင္ပါတယ္။ သင့္မွာခံတြင္းရနံ႔ဆုိးျခင္းႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခုခုခံစားေနရၿပီဆုိရင္ ဆက္လက္သိရွိလုိ ေသာလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ကုသမႈမ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ (သုိ႔) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
#Unicode Version#
ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းဟာ ခံစားရသောသူတွေအတွက် သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်စေတာထက်ပိုတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီလို ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းဟာပုန်းကွယ်နေတဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေကို ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဘယ်လိုညွှန်ပြနိုင်သလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါများ

ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါများ (ဥပမာ- အအေးမိခြင်းနှင့် နှာပိတ်ခြင်း) ဟာ သင့်ခံတွင်းအနံ့ဆိုးစေတဲ့ (သို့) ပုံမှန်မဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အအေးမိ၊ နှာပိတ်နေစဉ်မှာ နှာခေါင်းထဲရှိ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ပါဝင်တဲ့ နှာရည်ဟာ လည်ချောင်းထဲကို အဆက်မပြတ်စီးဝင်နေတဲ့အတွက် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အာခြောက်ခြင်း

အာခြောက်ခြင်းဟာ တံထွေးထုတ်ပေးသောအရည်အိတ်များ ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်ဘဲ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခံတွင်းအနံ့ကို အာရုံခံခြင်းဖြင့် သင့်အာခေါင်ခြောက်မခြောက် ဆိုတာကို စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့ အာခြောက်ခြင်းရောဂါရှိနေနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ

အံံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် သင့်ခံတွင်းအနံ့မှတစ်ဆင့် သင့်မှာဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ရှိမရှိ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ခံတွင်းမှာ သစ်သီးကဲ့သို့ ရနံ့ရှိနေတယ်ဆိုရင် သင့်မှာ Ketoacidosis လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးချိုနောက်ဆက်တွဲ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို မထိန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ခံစားနေရကြောင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။ Ketoacidosis ဆိုတဲ့အခြေအနေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း စွမ်းအင်ရရှိမှုအတွက် သကြားဓာတ်မှတစ်ဆင့်ဖြိုခွဲအသုံးပြုရမယ့်အစား ကိုယ်တွင်းအဆီကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး စွမ်းအင်ရယူကာ ketone များပြားလာတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း

လေ့လာသုံးသပ်များအရ ခံတွင်းရနံ့ပုံမှန်မဖြစ်ခြင်းဟာ အဝလွန်ခြင်းကို ပြသနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ BMI(ခန္ဓာကိုယ်ညွှန်းကိန်း)များပြီး အဆီပမာဏမြင့်မားတဲ့ သူတွေမှာ BMI ပုံမှန်ရှိတဲ့သူတွေထက်စာရင် Methane နှင့် Hydrogen ပမာဏပိုများနေပြီး ခံတွင်းရနံ့ဆိုးခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ဖော်ပြပါဓာတ်ငွေ့များဟာ ရေအိမ်ရနံ့နှင့် ဆင်တူယိုးမှားဖြစ်စေတဲ့ ခံတွင်းရနံ့ဆိုး ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ် (သို့) အသည်းပျက်စီးယိုယွင်းခြင်း

ကျောက်ကပ် (သို့) အသည်းယိုယွင်းပျက်စီးကြောင်း ဖော်ပြနိုင်တဲ့ သိသာထင်ရှားသော ရောဂါလက္ခဏာများ အပြင် ခံတွင်းရနံ့ဟာလည်း ကျောက်ကပ်(သို့) အသည်းယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါရောဂါများ ခံစားနေရပြီဆိုရင် သင့်ခံတွင်းရနံ့မှာ သိသာထင်ရှားလာနိုင်ပါတယ်။ အသည်း (သို့) ကျောက်ကပ် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အညစ်အကြေးများဟာ အဆုတ်မှတစ်ဆင့် ပြင်ပကို စွန့်ပစ်ရတဲ့အတွက် ခံတွင်းရနံ့ဆိုးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ

အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အငွေ့ပျံ့နိုင်သော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ ခံတွင်းအတွင်းရှိနေတဲ့အတွက် ခံတွင်းရနံ့ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အခြားသောအဆုတ်ရောဂါများနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာကို ကွဲကွဲပြားပြားသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါဓာတုဒြပ်ပေါင်းများဟာ လေထုထဲ လွယ်ကူစွာ အငွေ့ပျံ့နိုင်ပြီးခံတွင်းရနံ့ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အဆုတ်ကင်ဆာကို သိရှိစေဖို့အတွက် လျှပ်စစ်သုံးနှာခေါင်းတွင်း စစ်ဆေးမှုနည်းပညာနှင့် ရောဂါရှာဖွေလို့ ရပါတယ်။
Candida albnicansခေါ် မှိုရောဂါစွဲကပ်ခြင်း

ခံတွင်းရနံ့ဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ လျှာပေါ်မှာ အလှတန်ဆာဆင်သူတွေမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ Candida albicans ခေါ် မှိုရောဂါစွဲကပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှိုရောဂါဟာ သွားတွင်း အလှတန်ဆာဆင်သူများနှင့် အံကပ်တပ်သူများမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။

ခံတွင်းရနံ့ဆိုးခြင်းဟာ ခံစားရတဲ့သူတွေအတွက် သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်စေတဲ့အပြင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလည်း သိသိသာသာ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာခံတွင်းရနံ့ဆိုးခြင်းနှင့် အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆက်လက်သိရှိလို သောလမ်းညွှန်မှုများ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့်ကုသမှုများအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top