ရာသက္ပန္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရရွိမည့္ ဂရန္းျမကန္သာကြန္ဒို အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း အေရာင္းျပပြဲ
×

# Zawgyi Version ျဖင့္ ဖတ္ရန္ #

႐ိုးတြင္းျခင္ဆီဟုေခၚဆိုသည့္ Bone Marrow သည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ အေရး ႀကီးေသာ ခုခံအားကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ အျပင္ အလံုးစံုေသာ ခုခံအား ဆဲလ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္  ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီကို  လူ႔ ခႏၶာကိုယ္ ခုခံစြမ္းအား (Body Immu-nity) သေႏၶတည္ ေမြးဖြားရာ အရင္းခံ ေနရာဟု တင္စားႏိုင္ပါသည္။ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၌ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ ဆဲလ္မ်ား  ပါဝင္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိ သည္။ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္  လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ပင္မ ေသြးဆဲလ္မ်ား (HSC-Multi-function Hematopiietic Stemcell)  သည္ အနီေရာင္ ႐ိုးတြင္းျခင္းဆီမ်ား ျဖင့္ ျပည့္ဝေနၿပီး အသက္ ၂၅  ႏွစ္ အရြယ္မွစ၍  တျဖည္းျဖည္း အေရာင္ ေဖ်ာ့လာကာ  အဝါေရာင္ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ အျဖစ္သို႔  ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ိုးတြင္းျခင္ဆီသည္ ေရာဂါ ကုသရာတြင္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ ေဆးပညာ၏ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား အရ လူတို႔ ၏ အိုမင္းျခင္း ႏႈန္းထားသည္ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ၏ ပ်က္စီးျခင္း ႏႈန္းထားေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျခင္ဆီ၏ စြမ္းရည္ က်ဆင္းျခင္းသည္ ခုခံအား စြမ္းရည္ က်ဆင္းျခင္း၏  အေၾကာင္း အရင္းျဖစ္ၿပီး  က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ ျခင္ဆီသည္ ခုခံအား တိုးတက္ေအာင္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္သည္။ အေနာက္တုိင္း သုေတသီမ်ား ျခင္ဆီကို လူ႔ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊  အသည္းမ်ားၿပီး လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္၏ အေရး အႀကီးဆံုး ေသာ စတုတၴ အဂၤါျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီသည္ ခႏၶာကိုယ္၏  ေသြးမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးရာ ဌာန၏ အႀကီးမားဆံုး ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သန္စြမ္းေသာ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ႏုပ်ဳိသြက္လက္ သန္စြမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ သကဲ့ သို႔ ေျခာက္ေသြ႕ အိုမင္းေသာ ျခင္ဆီသည္ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို  ေပးေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္။

သိပၸံနည္းက် ေမွ်ာ္မွန္း တြက္ခ်က္မႈ မ်ားအရ လူ႔သက္တမ္း ၁၂ဝ ရွည္ သင့္ေသာ္ျငားလည္း အသက္ ၈ဝ အထိ ေနႏိုင္လွ်င္ပင္ လူသားတို႔ အတြက္ ေကာင္းလွသည္။  လူတို႔အသက္ကို ေရာဂါဘယ မ်ားစြာက သတ္ျဖတ္လ်က္ ရွိသည္။ သစ္ပင္၏ သက္တမ္းကို ပ်က္စီးေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ကာလၾကာရွည္ တုိက္ခတ္ေနေသာ ေလဒဏ္၊ မိုးဒဏ္၊ ပိုးမႊား အႏၲရာယ္ဒဏ္၊ ေျမဆီလႊာ တိုက္စားျခင္း၊ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ၊ ဆား ငန္ျခင္း အျပင္ အျခားျပင္ပ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာက သစ္ပင္၏ သက္တမ္းကို ေျခာက္ေသြ႕ပ်က္စီး ယိုယြင္းေအာင္  တျဖည္းျဖည္း တုိက္စား ဝါးမ်ဳိလ်က္ ရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အ႐ိုးမ်ားမွာ သစ္ပင္၏ အကိုင္းအလက္ မ်ားႏွင့္ တူပါသည္။ အနီေရာင္ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီမွာ သန္မာေသာ အကိုင္းအလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျခင္ဆီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား က်ဆင္းျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အိုမင္း ျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္  ေရာဂါမ်ဳိးစံု ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းကို  ပူးတြဲ ေခၚယူလ်က္ ရွိသည္။ ေဆးပညာ ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ ႐ိုး တြင္းျခင္ဆီသည္ ခုခံအား ဆဲလ္မ်ား ခိုေအာင္း မွီတြယ္ရာ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္၍ မူလပထမ ခႏၶာကိုယ္ ခုခံအား ျဖစ္တည္ရာ ျဖစ္သည္။

ဘဝ၏ ငယ္စဥ္ကာလ၌ ျခင္ဆီမွာ နီရဲေတာက္ပ၍ ကိုယ္ခႏၶာ အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ ေပးေသာ္ျငားလည္း အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ေနာက္ ပိုင္းမွစ၍ အစားအေသာက္၊ အေန အထုိင္၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း မ်ားစြာက ျခင္ဆီကို  တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းအားနည္း လာေစကာ  မူလ ရဲရဲေတာက္ အနီေရာင္မွ ဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားေစသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသက္ ၄၅ ႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္၏ အိုမင္းမႈ ႏႈန္းထားသည္  သိသာစြာ ျဖစ္ေပၚ လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ အားလည္း က်ဆင္းလာၿပီး ခႏၶာကိုယ္၏ ခုခံအား စနစ္သည္လည္း သိသာစြာ ေလ်ာ့နည္း သြားေတာ့ သည္။

ထိုအခါ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ နာတာရွည္ ေရာဂါမ်ား၊ ခုခံအား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေသေစေလာက္သည့္ ေရာဂါေပါင္းစံု တို႔သည္ ထၾကြ ေသာင္းက်န္းေတာ့သည္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ခုခံစြမ္းအား အနည္းဆံုး ျဖစ္လာ၍ သခ်ႋဳင္းသို႔ ေျခတစ္လွမ္း လွမ္းထားသည့္ ပမာ လူတို႔၏ ေသႏႈန္းမွာလည္း ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပင္ ရွိသည္။ ျခင္ဆီအားနည္း တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕ တြန္႔လိမ္၍ သစ္ပင္အိုႀကီးပမာ တျဖည္းျဖည္း အင္အား နည္းသြားေသာ္ျငားလည္း လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ျခင္ဆီအား ကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ ျခင္း သည္လည္း လူ႔ဘဝသက္တမ္းကို  ကမၻာေျမျပင္သို႔  တစ္ဖန္ျပန္လည္ ယူေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: MWD

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ရန္ #
ရိုးတွင်းခြင်ဆီဟုခေါ်ဆိုသည့် Bone Marrow သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အရေး ကြီးသော ခုခံအားကို မြှင့်တင်ပေးသော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့် အပြင် အလုံးစုံသော ခုခံအား ဆဲလ်များကို မွေးထုတ်ပေးရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့်  ရိုးတွင်းခြင်ဆီကို  လူ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံစွမ်းအား (Body Immu-nity) သန္ဓေတည် မွေးဖွားရာ အရင်းခံ နေရာဟု တင်စားနိုင်ပါသည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၌ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အကျိုးရှိသော ဆဲလ်များ  ပါဝင် ဖွဲ့စည်းလျက်ရှိ သည်။ ခန္ဓာကိုယ် အတွက်  လုပ်ငန်း တာဝန်များစွာ လုပ်ဆောင်ပေးသော ပင်မ သွေးဆဲလ်များ (HSC-Multi-function Hematopiietic Stemcell)  သည် အနီရောင် ရိုးတွင်းခြင်းဆီများ ဖြင့် ပြည့်ဝနေပြီး အသက် ၂၅  နှစ် အရွယ်မှစ၍  တဖြည်းဖြည်း အရောင် ဖျော့လာကာ  အဝါရောင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အဖြစ်သို့  ပြောင်းလဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။

ရိုးတွင်းခြင်ဆီသည် ရောဂါ ကုသရာတွင် အခြေခံ အကြောင်းအရင်းသာ ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် ဆေးပညာ၏ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်များ အရ လူတို့ ၏ အိုမင်းခြင်း နှုန်းထားသည် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၏ ပျက်စီးခြင်း နှုန်းထားပေါ်တွင် မူတည်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ခြင်ဆီ၏ စွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်းသည် ခုခံအား စွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်း၏  အကြောင်း အရင်းဖြစ်ပြီး  ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော ခြင်ဆီသည် ခုခံအား တိုးတက်အောင် ကူညီ ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်သည်။ အနောက်တိုင်း သုတေသီများ ခြင်ဆီကို လူ့ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊  အသည်းများပြီး လျှင် ခန္ဓာကိုယ်၏ အရေး အကြီးဆုံး သော စတုတ္ထ အင်္ဂါဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီသည် ခန္ဓာကိုယ်၏  သွေးများ ထုတ်လုပ်ပေးရာ ဌာန၏ အကြီးမားဆုံး နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သန်စွမ်းသော ရိုးတွင်းခြင်ဆီသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို နုပျိုသွက်လက် သန်စွမ်းအောင် ပြုလုပ် ပေးနိုင် သကဲ့ သို့ ခြောက်သွေ့ အိုမင်းသော ခြင်ဆီသည် မကောင်းသော အရာများကို  ပေးသော အဓိက အကြောင်းအရင်း ဖြစ်သည်။

သိပ္ပံနည်းကျ မျှော်မှန်း တွက်ချက်မှု များအရ လူ့သက်တမ်း ၁၂ဝ ရှည် သင့်သော်ငြားလည်း အသက် ၈ဝ အထိ နေနိုင်လျှင်ပင် လူသားတို့ အတွက် ကောင်းလှသည်။  လူတို့အသက်ကို ရောဂါဘယ များစွာက သတ်ဖြတ်လျက် ရှိသည်။ သစ်ပင်၏ သက်တမ်းကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းအချက် များစွာ ရှိပါသည်။ ကာလကြာရှည် တိုက်ခတ်နေသော လေဒဏ်၊ မိုးဒဏ်၊ ပိုးမွှား အန္တရာယ်ဒဏ်၊ မြေဆီလွှာ တိုက်စားခြင်း၊ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲ၊ ဆား ငန်ခြင်း အပြင် အခြားပြင်ပ အကြောင်းအရင်း များစွာက သစ်ပင်၏ သက်တမ်းကို ခြောက်သွေ့ပျက်စီး ယိုယွင်းအောင်  တဖြည်းဖြည်း တိုက်စား ဝါးမျိုလျက် ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသော အရိုးများမှာ သစ်ပင်၏ အကိုင်းအလက် များနှင့် တူပါသည်။ အနီရောင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှာ သန်မာသော အကိုင်းအလက်များ ဖြစ်သည်။ ခြင်ဆီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ကျဆင်းခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ အိုမင်း ခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်  ရောဂါမျိုးစုံ ဖြစ်ပေါ် လာခြင်းကို  ပူးတွဲ ခေါ်ယူလျက် ရှိသည်။ ဆေးပညာ လေ့လာချက်များ အရ ရိုး တွင်းခြင်ဆီသည် ခုခံအား ဆဲလ်များ ခိုအောင်း မှီတွယ်ရာ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်၍ မူလပထမ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ဖြစ်တည်ရာ ဖြစ်သည်။

ဘဝ၏ ငယ်စဉ်ကာလ၌ ခြင်ဆီမှာ နီရဲတောက်ပ၍ ကိုယ်ခန္ဓာ အတွက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ် ပေးသော်ငြားလည်း အသက် ၂၅ နှစ် နောက် ပိုင်းမှစ၍ အစားအသောက်၊ အနေ အထိုင်၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု၊ မသင့်လျော်သော ဆေးဝါးများနှင့် အခြားအကြောင်း များစွာက ခြင်ဆီကို  တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းအားနည်း လာစေကာ  မူလ ရဲရဲတောက် အနီရောင်မှ ဝါဖျော့ဖျော့ အရောင်သို့ ပြောင်းလဲ သွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက် ၄၅ နှစ်သို့ ရောက်သောအခါ ခန္ဓာကိုယ်၏ အိုမင်းမှု နှုန်းထားသည်  သိသာစွာ ဖြစ်ပေါ် လာသည်နှင့် အမျှ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အားလည်း ကျဆင်းလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအား စနစ်သည်လည်း သိသာစွာ လျော့နည်း သွားတော့ သည်။

ထိုအခါ အမျိုးမျိုးသော ကူးစက်ရောဂါများ၊ နာတာရှည် ရောဂါများ၊ ခုခံအား ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သေစေလောက်သည့် ရောဂါပေါင်းစုံ တို့သည် ထကြွ သောင်းကျန်းတော့သည်။ အသက် ၇၅ နှစ်သို့ ရောက်သော အခါ ခုခံစွမ်းအား အနည်းဆုံး ဖြစ်လာ၍ သချႋုင်းသို့ ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းထားသည့် ပမာ လူတို့၏ သေနှုန်းမှာလည်း ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းပင် ရှိသည်။ ခြင်ဆီအားနည်း တိုက်စားမှုကြောင့် ခြောက်သွေ့ တွန့်လိမ်၍ သစ်ပင်အိုကြီးပမာ တဖြည်းဖြည်း အင်အား နည်းသွားသော်ငြားလည်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသော ခြင်ဆီအား ကို ဖြည့် ဆည်းပေးနိုင် ခြင်း သည်လည်း လူ့ဘဝသက်တမ်းကို  ကမ္ဘာမြေပြင်သို့  တစ်ဖန်ပြန်လည် ယူဆောင်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: MWD
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top