ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းတြင္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ကျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မ ေတာ္က နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မ ေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအ ဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။


လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအ ေနျဖင့္ ေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ျခင္းရွိ၊ မရွိ တပ္မေတာ္စစ္ေဆး ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေအး၀င္းဦးေဆာင္ေသာ စုံ စမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ၂၆ ရက္ ၾကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္အထိ ေမာင္ ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔သုိ႔ သြားေရာက္ ၿပီး တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမွ တုိင္း ရင္းသား ၁၉၅ ဦး၊ ဟိႏၵဴေက်းရြာ ႏွစ္ရြာမွ ရြာသူရြာသား ၂၀၅ ဦး၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာ ၅၄ ရြာမွ ရြာသူ၊ ရြာသား ၂,၈၁၇ ဦး စုစုေပါင္းရြာ သူရြာသား ၃,၂၁၇ ဦးကုိ ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အသိသက္ေသ ၈၀၄ ဦး၏ သက္ေသထြက္ဆုိ ခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည္။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအ ရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲဲ႕၀င္မ်ားအေန ျဖင့္ အထက္ဌာနမွထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအ ျပင္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ကာကြယ္ခုခံ ပိုင္ခြင့္၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လုိက္နာ က်င့္သုံးရမည့္ ဥပေဒသ(Rule OfEngagement-ROE)ပါ အခ်က္ မ်ားကုိလည္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ကစ၍ လက္ေအာက္တပ္သား အထိ အေလးထားသိရွိလိုက္နာ ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈသည္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစက္တင္ဘာ၅ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၁၂ ရက္ၾကာ ျမင့္ကာ ထိေတြ႕တိုက္ခုိက္မႈ ၉၄ ႀကိမ္ရွိၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အေလာင္း ၃၇၆ ေလာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိသူ ၇၈ ဦး၊ လက္နက္မ်ိဳးစုံ ၁၅ လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ ၉၇ ေတာင့္၊ ယမ္းထုပ္ ေပါင္း ၃၀ ၊ လက္လုပ္မုိင္း ၆၇လုံးသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္ ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦးက်ဆုံးၿပီးဒဏ္ရာရသူ ၁၅  ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးတစ္ဦးႏွင့္လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၁၁ လက္၊ ခဲယမ္း မ်ိဳးစုံ ၁,၆၇၆ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ မ်ိဳးစုံ ေလးခု၊ လက္ကုိင္စကား ေျပာစက္တစ္လုံး ဆုံး႐ႈံးခ့ဲသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္အ တြင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အင္အားကုိ မူလက ၄,၀၀၀ ခန္႔ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ ေသာ္လည္း အနည္းဆုံး ၆,၂၀၀ မွ အမ်ားဆုံးတစ္ေသာင္းေက်ာ္အ ထိရွိႏုိင္သည္ဟု စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ဆုိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအ ၾကမ္းဖက္သမားအင္အားသည္ တစ္ေနရာလွ်င္ ၅၀၀ ဦးခန္႔အထိ ရွိသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္ အားထက္ သာလြန္သည့္အျပင္ လက္လုပ္ဗုံးမ်ား၊ အေ၀းထိန္း စနစ္ျဖင့္ ေဖာက္ခြဲေသာေဒသႏၲရ လုပ္ႀကီးၾကပ္မုိင္းမ်ား၊ ကားမုိင္း မ်ား ေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔ တိုက္ခုိက္ခံရေသာ္ လည္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ ေလာင္ခ်ာ မ်ား၊ လက္ပစ္ဗုံးမ်ား လုံး၀သုံးစြဲ ျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ငယ္ျဖင့္သာ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ၍ လုံ ၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စစ္ပြဲ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္ အားအခ်ိဳးမညီစြာ သုံးစြဲခဲ့ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မ ေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား အရ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္ကႀကိဳတင္စီမံ၍ တစ္ ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး အၾကမ္း ဖက္သမားအမာခံမ်ားႏွင့္ကေလး မ်ားအပါအ၀င္ ရြာသူရြာသားအ မ်ားအျပား ပါ၀င္တိုက္ခုိက္ခဲ့ ေသာ္လည္း  ေအာင္ျမင္မႈမရ၍ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ားကေနအိမ္မ်ား ကုိ မီး႐ိႈ႕ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးစြာထြက္ေျပးခဲ့ကာက်န္ရြာသား မ်ားကုိလည္း ထြက္ေျပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သ ျဖင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္ဟုဆုိသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ၿပီး ဩဇာအာဏာ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား ဟိႏၵဴႏွင့္ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစုစုေပါင္း ၁၃၁ ဦးရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္တြင္ လုံ ၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အခ်ိန္မီ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာေတာ္၊သံဃာ ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ဘဂၤါလီ ရြာသူရြာသား ၂၇,၂၃၅ ဦး၏ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ကာ ကြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီေက်းရြာ ၅၄ ရြာမွရြာသူ၊ ရြာသား ၂,၈၁၇ ဦးႏွင့္ သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ရယူခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ ေက်းရြာ ၁၀၅ ရြာမွ ရြာသူရြာသား ၃၆၂ ဦးတို႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား အရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အျပစ္မ့ဲ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴး လြန္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ သတ္ ျဖတ္ျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ တိမ္းေရွာင္ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာ သားမ်ားပုိင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္း မ်ား၊ ေရႊ၊ ေငြမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ တိရစၧာန္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ယူေဆာင္ျခင္း၊ သိမ္းယူ ျခင္း၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ဗလီမ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိ သည့္အျပင္ ဗလီတက္ျခင္း၊ ၀တ္ ျပဳဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ျခင္းလုံး၀မရွိဘဲ လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား က ထြက္ဆိုသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီ မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္လူ နည္းစုအေပၚ အႏုိင္က်င့္၍ သတ္ ျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္စဥ္ ႏုိင္ငံတကာမွ သံတမန္မ်ား၊ သ တင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံပါက ႀကိဳတင္ႀကံစည္သင္ ၾကားထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ ျခင္း (Genocide)ႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံး သန္႔စင္ျခင္း (Ethnic Cleansing) မ်ားျပဳလုပ္ေနသေယာင္ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ လုပ္ႀကံဖန္တီးခဲ့ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ နယ္ေျမေဒသ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကြပ္ကဲစီမံအုပ္ ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရး သတင္းမ်ား ႀကိဳတင္လက္ဦးေဖာ္ ထုတ္ရယူႏုိင္မႈ အားနည္းခ်က္ မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ အ ေရးယူမည့္အျပင္ က်န္ရွိေနသည့္ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သ မားမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
#Unicode Version#
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက် ပိုင်းတွင် ဩဂုတ် ၂၅ ရက်ကဖြစ် ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မ တော်က နယ်မြေတည်ငြိမ်အေး ချမ်းမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ရာ၌ ဥပဒေမဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း စစ် ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု တပ်မ တော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအ ဖွဲ့က နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် သ တင်းထုတ်ပြန်သည်။


လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအ နေဖြင့် ပေးအပ်ထားသည့်တာဝန် ဝတ္တရားများအတိုင်း ဆောင်ရွက် ခြင်းရှိ၊ မရှိ တပ်မတော်စစ်ဆေး ရေးအရာရှိချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးအေးဝင်းဦးဆောင်သော စုံ စမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ၂၆ ရက် ကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။

စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ သည် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်အထိ မောင် တော၊ ရသေ့တောင်နှင့်ဘူးသီး တောင်မြို့နယ်တို့သို့ သွားရောက် ပြီး တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှ တိုင်း ရင်းသား ၁၉၅ ဦး၊ ဟိန္ဒူကျေးရွာ နှစ်ရွာမှ ရွာသူရွာသား ၂၀၅ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီကျေးရွာ ၅၄ ရွာမှ ရွာသူ၊ ရွာသား ၂,၈၁၇ ဦး စုစုပေါင်းရွာ သူရွာသား ၃,၂၁၇ ဦးကို တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီး အသိသက်သေ ၈၀၄ ဦး၏ သက်သေထွက်ဆို ချက်များ ရယူခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြ သည်။

စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအ ရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေ ဖြင့် အထက်ဌာနမှထုတ်ပြန်သော အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအ ပြင် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ခုခံ ပိုင်ခွင့်၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး တာ ဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည့် ဥပဒေသ(Rule OfEngagement-ROE)ပါ အချက် များကိုလည်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ကစ၍ လက်အောက်တပ်သား အထိ အလေးထားသိရှိလိုက်နာ ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက် ၍ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသည် ဩဂုတ် ၂၅ ရက်မှစက်တင်ဘာ၅ရက်အထိ စုစုပေါင်း ၁၂ ရက်ကြာ မြင့်ကာ ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှု ၉၄ ကြိမ်ရှိပြီး ဖြစ်စဉ်များတွင် ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်အလောင်း ၃၇၆ လောင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိသူ ၇၈ ဦး၊ လက်နက်မျိုးစုံ ၁၅ လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ ၉၇ တောင့်၊ ယမ်းထုပ် ပေါင်း ၃၀ ၊ လက်လုပ်မိုင်း ၆၇လုံးသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များမှ တပ် ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးကျဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ ၁၅  ဦး၊ ပျောက်ဆုံးတစ်ဦးနှင့်လက်နက်ငယ်မျိုးစုံ ၁၁ လက်၊ ခဲယမ်း မျိုးစုံ ၁,၆၇၆တောင့်၊ ကျည်အိမ် မျိုးစုံ လေးခု၊ လက်ကိုင်စကား ပြောစက်တစ်လုံး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်အ တွင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်အင်အားကို မူလက ၄,၀၀၀ ခန့်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ သော်လည်း အနည်းဆုံး ၆,၂၀၀ မှ အများဆုံးတစ်သောင်းကျော်အ ထိရှိနိုင်သည်ဟု စိစစ်ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိရကြောင်း တပ်မတော်က ဆိုသည်။

အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သော ဘင်္ဂါလီအ ကြမ်းဖက်သမားအင်အားသည် တစ်နေရာလျှင် ၅၀၀ ဦးခန့်အထိ ရှိသဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင် အားထက် သာလွန်သည့်အပြင် လက်လုပ်ဗုံးများ၊ အဝေးထိန်း စနစ်ဖြင့် ဖောက်ခွဲသောဒေသန္တရ လုပ်ကြီးကြပ်မိုင်းများ၊ ကားမိုင်း များ ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

ထိုသို့ တိုက်ခိုက်ခံရသော် လည်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လက်နက်ကြီးများ၊ လောင်ချာ များ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ လုံးဝသုံးစွဲ ခြင်းမရှိဘဲ လက်နက်ငယ်ဖြင့်သာ ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရ၍ လုံ ခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် စစ်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အင် အားအချိုးမညီစွာ သုံးစွဲခဲ့ခြင်းမရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု တပ်မ တော်က ထုတ်ပြန်သည်။

သက်သေထွက်ဆိုချက်များ အရ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် အဆင့်ဆင့်ကကြိုတင်စီမံ၍ တစ် ချိန်တည်း၊ တစ်ပြိုင်တည်း တိုက် ခိုက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး အကြမ်း ဖက်သမားအမာခံများနှင့်ကလေး များအပါအဝင် ရွာသူရွာသားအ များအပြား ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ သော်လည်း  အောင်မြင်မှုမရ၍ ARSA အဖွဲ့ဝင်များကနေအိမ်များ ကို မီးရှို့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ဦးစွာထွက်ပြေးခဲ့ကာကျန်ရွာသား များကိုလည်း ထွက်ပြေးရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်း ခြင်း၊ ဝါဒဖြန့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သ ဖြင့် တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိိုင်ငံ သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရ သည်ဟုဆိုသည်။

ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သမားများသည် ၎င်းတို့ကို ကြောက်ရွံ့ပြီး ဩဇာအာဏာ တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား ဟိန္ဒူနှင့်ဘင်္ဂါလီလူမျိုးစုစုပေါင်း ၁၃၁ ဦးရှိကြောင်း တပ်မတော် ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။

အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွင် လုံ ခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချိန်မီ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း များကြောင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသူ၊ တိုင်းရင်းသားများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာတော်၊သံဃာ တော်များနှင့် အပြစ်မဲ့ဘင်္ဂါလီ ရွာသူရွာသား ၂၇,၂၃၅ ဦး၏ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကို ကာ ကွယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထား သည်။

တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီကျေးရွာ ၅၄ ရွာမှရွာသူ၊ ရွာသား ၂,၈၁၇ ဦးနှင့် သက်သေ ထွက်ဆိုချက်ရယူခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီ ကျေးရွာ ၁၀၅ ရွာမှ ရွာသူရွာသား ၃၆၂ ဦးတို့၏ ထွက်ဆိုချက်များ အရ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အပြစ်မဲ့ ရွာသူရွာသားများကို ဥပဒေမဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် မုဒိမ်းမှုကျူး လွန်ခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်း သိမ်းခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ သတ် ဖြတ်ခြင်းများမရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ပါရှိသည်။

ထို့အပြင် ကျေးရွာများနှင့် တိမ်းရှောင်ကျေးရွာများမှ ရွာ သားများပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်း များ၊ ရွှေ၊ ငွေများ၊ ယာဉ်များ၊ တိရစ္ဆာန်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လုယက်ယူဆောင်ခြင်း၊ သိမ်းယူ ခြင်း၊ ဘင်္ဂါလီကျေးရွာများတွင် ဗလီများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းမရှိ သည့်အပြင် ဗလီတက်ခြင်း၊ ဝတ် ပြုဆုတောင်းခြင်းများကို ပိတ်ပင် ကန့်သတ်ခြင်းလုံးဝမရှိဘဲ လွတ် လပ်စွာ ကိုးကွယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိ ကြောင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူများ က ထွက်ဆိုသည်။

ARSA အကြမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီ များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လူ နည်းစုအပေါ် အနိုင်ကျင့်၍ သတ် ဖြတ်ခဲ့သော်လည်း တစ်ဖက်နိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် နေထိုင်စဉ် နိုင်ငံတကာမှ သံတမန်များ၊ သ တင်းမီဒီယာအဖွဲ့များလာရောက် တွေ့ဆုံပါက ကြိုတင်ကြံစည်သင် ကြားထားသည့်အတိုင်း မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ် ခြင်း (Genocide)နှင့် လူမျိုးတုံး သန့်စင်ခြင်း (Ethnic Cleansing) များပြုလုပ်နေသယောင် စွပ်စွဲ ပြောဆိုနိုင်ရန် လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ ရှိခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြသည်။

ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖော် ထုတ်ချက်များအရ နယ်မြေဒေသ လုံခြုံရေးအတွက် ကွပ်ကဲစီမံအုပ် ချုပ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် လုံခြုံရေး သတင်းများ ကြိုတင်လက်ဦးဖော် ထုတ်ရယူနိုင်မှု အားနည်းချက် များကို တွေ့ရှိရသဖြင့် တာဝန်ရှိ သူများ ဆက်လက်ဖော်ထုတ် အ ရေးယူမည့်အပြင် ကျန်ရှိနေသည့် ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သ မားများကိုလည်း ဆက်လက်ဖော် ထုတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဖြစ် ကြောင်း တပ်မတော်ကထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top