(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပဲြၾကီး
×

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔အခါတြင္ ထိုစာတမ္းအား သင္ခဏခဏ ေတြ႔ျမင္ဖူးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ မူကြဲမ်ားအျဖစ္ “ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မျပဳပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ဆိုး၀ါး၏၊ ကေလးမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ…” စသည္တုိ႔အား ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ႏုိင္၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ေဆးလိပ္က မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မိမိေဘးမွလူတို႔အား ဘာေတြျဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း သိထားၿပီးသားပင္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ရသည္။

သူကုိယ္တိုင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သြားရသည္မဟုတ္ပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ အင္တာနက္ဂိမ္းဆိုင္တြင္ သြားေဆာ့ရာမွ ျဖစ္သြားျခင္းပင္။ ဒါသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညႊတ္ေသာ ကစားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္သည္ အသက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ပါသည္။ ဘ၀၏အစပိုင္း အေစာပိုင္းအဆင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ေတာင္မွ အသက္အႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။

တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႔ရွဴမိျခင္းသည္ အထက္ပါဥပမာလို ကိစၥမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္း မေသာက္ေသာ္လည္း တစ္ျခားတစ္ေယာက္၏ ေဆးလိပ္ေငြ႔အား ရွဴမိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္တုိင္ေသာက္သည္ထက္ အႏၱရာယ္နည္းေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ရွိသည္သာပင္။

သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလွ်င္ သင့္ကေလးအတြက္လည္း ေကာင္းမည္မဟုတ္၊ သို႔မဟုတ္ ယခုေျပာေနသည္မွာ ကိုယ္၀န္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏သေႏၶသား သို႔မဟုတ္ သင္၏ မ်ိဳးပြားႏုိင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ဓာတုပစၥည္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစပါသည္။ ထိုမွ သားဥေၾကြမႈ မူမမွန္ျခင္း၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇျပႆနာမ်ား၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါထိခိုက္မႈ၊ ကင္ဆာႏွင့္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္းမ်ားလို မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

အသက္ ၃၀ အရြယ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခက္ခဲ၏။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ၃၀ အရြယ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္က ႏွစ္ဆပိုခက္၏၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဆ၏ သံုးဆလဲ ပိုခက္ႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ သင္သည္ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႔ရွဴေနရသူျဖစ္ပါက ရုတ္တရတ္ ကေလးေသဆံုးေသာ ေရာဂါ (SIDS) ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လသည္ ရွိေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ေဆးလိပ္မျဖတ္ပါက ကေလးတြင္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ သုက္ပိုးမ်ားကို ဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား သုက္ပိုးထြက္နည္းျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ ပိုးေကာင္ေရသည္ သုက္တစ္ခါလႊတ္စာအတြက္ မလံုေလာက္ျခင္း) ကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ထို႔အတူ သုက္ပိုးေရြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းကိုလဲ က်ေစႏိုင္၏။ သဘာ၀အားျဖင့္ သုက္ပိုးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဆီမွ အမ်ိဳးသမီးထံေရာက္ၿပီးေနာက္ မမ်ိဳးဥဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ကူးခတ္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမး္ က်ေနပါက တစ္ျခားေနရာသို႔ေရာက္သြားႏိုင္သလို လံုး၀မေရြ႕ႏိုင္ေတာ့သည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

သိပၸံနည္းက်ေျပာရလွ်င္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၏ သုက္ပိုးမ်ားသည္ DNA ပိုပ်က္စီးေနႏိုင္၏။ သူတုိ႔၏ သေႏၶသားသည္လည္း ေကာင္းေကာင္း အသက္ရွင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ရွင္ခဲ့လွ်င္လည္း ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ားက ေစာင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ သုက္ပိုးမ်ား အားနည္းသြားႏုိင္ၿပီး အားနည္းေနေသာ သုက္ပိုးမ်ားသည္လည္း သေႏၶမေအာင္ႏုိင္ပါ။ ေအာင္ခဲ့လွ်င္လည္း ပ်က္က်ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား၏
ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျမံဳျခင္းျဖစ္လာပါက အကူအညီျဖင့္မ်ိဳးပြားျခင္း မလုပ္ခင္ ေဆးလိပ္ကို သံုးလႀကိဳတင္ ျဖတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါအဖြဲ႔အစည္းသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ရရန္ ေကာင္းစြာျပန္ဖြံၿဖိဳးခ်ိန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႕အတူ သင္ျဖစ္ေနေသာ ျမံဳျခင္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ကာ ဆရာ၀န္မွ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။ အေတာ့္အေတာ္ေလးကို မေကာင္းပါ။ အာရံုစိုက္ေကာင္းသည္ ေက်နပ္မႈရေစသည္ စသည္တို႔မွာ ခံရမည့္ ကပ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မစားသာပါ။ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းႏွင့္ သင့္ပါတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားအတြက္လည္း လံုး၀မေကာင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သလို ခံစားရႏိုင္မည့္ အာရံုစိုက္ေကာင္းျခင္း ေက်နပ္မႈရေစျခင္းတုိ႔အတြက္ တျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အပန္းေျဖျခင္းမ်ား ရွိေနတာေၾကာင့္ တျခားသူမ်ားကို မထိခိုက္ေစသည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရႏိုင္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: mizzima
#Unicode Version#
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ယနေ့အခါတွင် ထိုစာတမ်းအား သင်ခဏခဏ တွေ့မြင်ဖူးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ မူကွဲများအဖြစ် “ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မပြုပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ဆိုးဝါး၏၊ ကလေးများရှိသောကြောင့် ဆေးလိပ်မသောက်ရ…” စသည်တို့အား နေရာအနှံ့တွင် တွေ့နိုင်၏။

ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး ဆေးလိပ်က မိမိခန္ဓာကိုယ်နှင့် မိမိဘေးမှလူတို့အား ဘာတွေဖြစ်စေတတ်ကြောင်း သိထားပြီးသားပင်။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေသော လူတစ်ယောက်အကြောင်း ကြားခဲ့ရသည်။

သူကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သွားရသည်မဟုတ်ပဲ ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့် ပြည့်နေသော အင်တာနက်ဂိမ်းဆိုင်တွင် သွားဆော့ရာမှ ဖြစ်သွားခြင်းပင်။ ဒါသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွှတ်သော ကစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသော်လည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလည်း ပါဝင်နေပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဆေးလိပ်သည် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ ဘဝ၏အစပိုင်း အစောပိုင်းအဆင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တောင်မှ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူမိခြင်းသည် အထက်ပါဥပမာလို ကိစ္စမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်း မသောက်သော်လည်း တစ်ခြားတစ်ယောက်၏ ဆေးလိပ်ငွေ့အား ရှူမိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်သောက်သည်ထက် အန္တရာယ်နည်းသော်လည်း အန္တရာယ်ရှိသည်သာပင်။

သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိလျှင် သင့်ကလေးအတွက်လည်း ကောင်းမည်မဟုတ်၊ သို့မဟုတ် ယခုပြောနေသည်မှာ ကိုယ်ဝန်ကိစ္စဖြစ်သောကြောင့် သင်၏သန္ဓေသား သို့မဟုတ် သင်၏ မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ဓာတုပစ္စည်းပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ကို ပျံ့နှံ့သွားစေပါသည်။ ထိုမှ သားဥကြွေမှု မူမမှန်ခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇပြဿနာများ၊ မျိုးပွားအင်္ဂါထိခိုက်မှု၊ ကင်ဆာနှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းများလို မျိုးပွားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အသက် ၃၀ အရွယ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည် ခက်ခဲ၏။ ဆေးလိပ်သောက်သူ ၃၀ အရွယ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်က နှစ်ဆပိုခက်၏၊ သို့မဟုတ် နှစ်ဆ၏ သုံးဆလဲ ပိုခက်နိုင်သည်။

ထို့အပြင် သင်သည် တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှူနေရသူဖြစ်ပါက ရုတ်တရတ် ကလေးသေဆုံးသော ရောဂါ (SIDS) ဖြစ်နိုင်ချေလသည် ရှိနေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ဆေးလိပ်မဖြတ်ပါက ကလေးတွင် အန္တရာယ်ကြီးသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။

အမျိုးသားများတွင် သုက်ပိုးများကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်နိုင်သည်။ အမျိုးသားများ သုက်ပိုးထွက်နည်းခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ ပိုးကောင်ရေသည် သုက်တစ်ခါလွှတ်စာအတွက် မလုံလောက်ခြင်း) ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ထို့အတူ သုက်ပိုးရွေ့လျားနိုင်စွမ်းကိုလဲ ကျစေနိုင်၏။ သဘာဝအားဖြင့် သုက်ပိုးများသည် အမျိုးသားဆီမှ အမျိုးသမီးထံရောက်ပြီးနောက် မမျိုးဥဆီသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် ကူးခတ်ရ၏။ သို့သော် ရွေ့လျားနိုင်စွမ်း ကျနေပါက တစ်ခြားနေရာသို့ရောက်သွားနိုင်သလို လုံးဝမရွေ့နိုင်တော့သည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သိပ္ပံနည်းကျပြောရလျှင် ဆေးလိပ်သောက်သူ၏ သုက်ပိုးများသည် DNA ပိုပျက်စီးနေနိုင်၏။ သူတို့၏ သန္ဓေသားသည်လည်း ကောင်းကောင်း အသက်ရှင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ရှင်ခဲ့လျှင်လည်း မွေးရာပါ ချို့ယွင်းခြင်းများက စောင့်နေမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် ဆေးလိပ်ကြောင့် သုက်ပိုးများ အားနည်းသွားနိုင်ပြီး အားနည်းနေသော သုက်ပိုးများသည်လည်း သန္ဓေမအောင်နိုင်ပါ။ အောင်ခဲ့လျှင်လည်း ပျက်ကျရန် အခွင့်အရေးများ၏
ဒါတွေမဖြစ်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲ။

ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် မြုံခြင်းဖြစ်လာပါက အကူအညီဖြင့်မျိုးပွားခြင်း မလုပ်ခင် ဆေးလိပ်ကို သုံးလကြိုတင် ဖြတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။

အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွနု်ပ်တို့၏ မျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းသည် ကလေးတစ်ယောက်ရရန် ကောင်းစွာပြန်ဖွံဖြိုးချိန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထို့အတူ သင်ဖြစ်နေသော မြုံခြင်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ကာ ဆရာဝန်မှ လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။

အချုပ်ဆိုရလျှင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် မကောင်းပါ။ အတော့်အတော်လေးကို မကောင်းပါ။ အာရုံစိုက်ကောင်းသည် ကျေနပ်မှုရစေသည် စသည်တို့မှာ ခံရမည့် ကပ်ဆိုးကြီးနှင့်ယှဉ်လျှင် မစားသာပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနှင့် သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှ လူများအတွက်လည်း လုံးဝမကောင်းပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်သလို ခံစားရနိုင်မည့် အာရုံစိုက်ကောင်းခြင်း ကျေနပ်မှုရစေခြင်းတို့အတွက် တခြားသော လှုပ်ရှားမှုများ အပန်းဖြေခြင်းများ ရှိနေတာကြောင့် တခြားသူများကို မထိခိုက်စေသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရနိုင်ပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: mizzima
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top