(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပဲြၾကီး
×

hypothesis တစ္ခုုကိုု စျပီး စဥ္းစားဖိုု႔ အတြက္ သဒၵပမာဏ ၾကားခံ စာစကား အသံ တစ္ခုုခုုကိုု အရင္ဆံုုး ယူျပီး စဥ္းစားရတာ မွန္ပါတယ္။ သည္မွာ ျပႆနာ စျဖစ္တာက အဲသည္ အဦးဆံုုး ယူလိုုက္တဲ့ အသံရဲ႔ သဒၵါအနက္ သိုု႔မဟုုတ္လည္း ေနာက္ပိုုင္းမွာ မိမိအာရုုံတြင္ ထင္ေပၚက်ေရာက္လာေသာ သဒၵါအနက္ကိုု ပစၥကၡပမာဏ အျဖစ္ (မွန္ကန္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ အျဖစ္) ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေတြ စြဲယူမိတာဟာ သတၱဝါအားလံုုးရဲ႔ ပင္ရင္း ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဋိစသမုုပါဒမွာ ဘုုန္းၾကီးေတြ မရွင္းႏိုုင္တဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ဟာခုု ေျပာတဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ေနရာပါပဲ။ ဝိဥာဏ ပစၥယံ -> နာမ ရူပံ ။။ ဘေဝါ ဆိုုတဲ့ ျဖစ္တည္မႈ Existential Framework တစ္ခုုကိုု တည္ေဆာက္ဖိုု႔ လူ႔ဝိဥာဏ္ဟာ တကယ္က မသိႏိုုင္တဲ့ unknown (အဝိဇၹာ) နဲ႔ သခၤါရအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ဝိဥာဏတြင္ ၾကားေယာင္မိေသာ အသံကိုု categories အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲျခားႏုုိင္တဲ့ ၾကားခံသေဘာ နာမရူပံ ( names and forms) ဆိုုတဲ့ a priori (ဝါ) faculty of understanding ဟာ ဘံုုတိုုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

အဲသည္မွာ နာမရူပံ (ဝါ) names and forms မွာ ၃၁ဘံုု သတၱဝါတိုုင္းမွာ ေယ်ဘုုယ် အားျဖင့္ အေျခခံ တူညီတတ္တာက duality လိုု႔ဆိုုတဲ့ ငါ သူတပါး ေယာက်ၤား မိန္းမ ကြဲျပားမႈပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ေတာေတာင္ေရေျမ ၾကယ္တာရာ နကၡတ္တာရာ ေကာင္းကင္ စတဲ့ form အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာက်ေတာ့ လူနဲ႔ တျခားဘံုုက သတၱဝါေတြဟာ မတူေတာ့ပါ။

ပမာအားျဖင့္ ပရြက္ဆိတ္တစ္ေကာင္ အတြက္ 'ခါကာဘိုုရာဇီေတာင္ၾကီး' ဆိုုျပီး သူ႔ဝိဥာဏ္တြင္ နာမရူပံ ထင္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ေခြးတစ္ေကာင္ဟာ လူေတြသိသလိုု 'အစိမ္းေရာင္' ဆိုုတဲ့ အေရာင္ဟာ သူ႔ အေရာင္ categories ေတြမွာ မရွိပါ။ ဆိုုလိုုတာက ပရြက္ဆိတ္ေလာကမွာ မိုုးထိေအာင္ျမင့္ေသာ ေတာင္ၾကီးဆိုုတဲ့ form ဟာ သူ႔ ေလာကမွာ မရွိသလိုု ေခြးတစ္ေကာင္အတြက္လည္း အေရာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူ႔ေလာကမွာ လူေတြေလာက္ မကြဲျပားပါ။ ဆိုုလိုုတာက forms ေတြကိုု နားလည္မႈဟာ အရင္ဆံုုး ၾကားတဲ့အသံရဲ႔ စြမ္းအင္ေနာက္ကိုု လိုုက္ျပီး သတၱဝါေတြရဲ႔ Life framework အမ်ိဳးစံုုဟာ ေပၚလာတယ္လိုု႔ ဆိုုလိုုတာပါ။

ျမတ္စြာဘုုရားဟာ သုုတၱန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ "ငါ ခုုဆိုုေသာ စကားဟာ ပညာရွိသူေတြသာ နားလည္ႏွစ္ျခိဳက္ႏိုုင္ေသာ စကား ျဖစ္၏" လိုု႔ ထည့္ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ သဒၵပမာဏျဖင့္ နားလည္မႈပင္ ျဖစ္ပေစ (ဘာသာ စကား က်မ္းဂန္ သင္ယူဆည္းပူးခဲ့ေသာ ပညာ) ၊ ပစၥကၡ ပမာဏျဖင့္ပင္ နားလည္မႈပင္ ျဖစ္ပေစ လူသားဟာ ခုုနင္ကဆိုုခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႔ ဝိဥာဏ ပစၥယ နာမရူပမွာ ေပၚလာတဲ့ အသံကိုု ပညာမ်က္စိ (သည္ဟာေတြဟာ Fluid ဆိုုတာကိုု နက္ရူိင္းစြာ ႏွလံုုးသြင္းျပီး ျမင္ႏိုုင္တဲ့ သတၱိ) ဟာ လူအနည္းငယ္မွာသာ ေယ်ဘုုယ်အားျဖင့္ ရွိတတ္လိုု႔ပါပဲ။

ထိုု႔အတူ "ဘုုရား" ဆိုုတဲ့ အသံဟာ မမွန္ပါဘူး "နင့္အာရုုံမွာ ေပၚလာတဲ့ ဘုုရားဟာ ဘုုရားအစစ္မဟုုတ္ပါဘူး" လုုိ႔ ဘုုရားက ေျပာတာကိုု သုုဗုုဒၶိ ဟာ အစမွာ နားမလည္ ပါဘူး။

ရဟႏ ၱာ ျဖစ္တဲ့ သုုဗုုဒၶိ၏ အာရုုံတြင္ ေပၚလာေသာ ဘုုရားသည္ပင္ Fluid မမွန္ေသးပါဘူးဟုု ဆိုုပါလွ်င္ ၉၆၉ ဘုုန္းၾကီးေတြ သိတဲ့ ဘုုရားကေတာ့ ေျပာစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

သည္မွာ အထူး ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ သင္ခန္းစြာ ပြားယူသြားႏိုုင္တာက သည္ ၉၆၉ ဘုုန္းၾကီးေတြဟာ သူတိုု႔ ဝိဥာဏ္တြင္ေပၚလာေသာ အသံ ယုုတ္မာေသာ သဒၵမမာဏ (ဝါ) ဘုုရား တရား သံဃာကိုု "အာဏာ" ႏွင့္ မွားယြင္းထပ္တူျပဳေနတဲ့ သေဘာကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ျမင္ႏိုုင္ပါတယ္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေရွ႔ဆံုုးက ေပၚလာတဲ့ ဝိဥာဏ္တြင္ ၾကားေယာင္ေသာ အသံဟာ လံုုးလံုုး မွားယြင္းေနတဲ့ အခါ မည္သိုု႔ပင္ ဘုုရားဂုုဏ္ေတာ္ တရားဂုုဏ္ေတာ္ သံဃာ့ဂုုဏ္ေတာ္ေတြ ရြတ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ သူတုုိ႔၏ သာသာနာျပဳျခင္း ဆိုုတာဟာ မိမိ၏ အာဏာႏွင့္ အတၱကိုု မက္ေမာစိတ္ကိုု တုုိးပြားေစတဲ့ မိစာၱသေဘာ အလုုပ္အကိုုင္ေတြပဲ ျဖစ္လာပါတယ္။

ကက္သလစ္ဘုုန္းၾကီးေတြလည္း ဘုုရား အစစ္ကိုု သိတဲ့သူေတြ ဆိုုျပီး ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းကိုု ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း ၾကတာပါပဲ။ ေရွ႔မွာ ဆိုုခဲ့တဲ့ သေဘာနဲ႔ပဲ ဆိုုရင္" ေလာကမွာ လူသားေတြ ျမင္ေယာင္ကိုုးကြယ္ေနတဲ့ အာဏာ တန္ဖိုုးေတြထက္ အတိုုင္းမသိ ၾကီးမားတဲ့ အျငိမ္းခ်မ္းဆံုုး တန္ဖိုုး တစ္ခုုဟာ အမွန္တကယ္ ရွိတယ္" လိုု႔ အာရုုံမွာ ထင္ေပၚေရွးရူမိေသာ ကက္သလစ္ဘုုန္းၾကီးဟာ "ႏိုုးၾကားသိျမင္လာေသာ" ဗုုဒၶဘာသာ ရဟန္းစစ္စစ္ပါ။

ဒါေပမယ့္ ထုုိ ေရွးရူမိေသာ ဘုုန္းၾကီးသည္ပင္ (ဤ) ငါ့ဘုုရားအတြက္ ငါသည္ ဤဘုုရားကိုု ေႏွာင့္ယွက္သူေတြကိုု ေခ်မႈန္းရမယ္လိုု႔ အာရုုံတြင္ နာမရူပ ေပၚလာေသာ အခါသမယမွာေတာ့ သူဟာ ပါရာဇိက က်သြားပါျပီး။ ကက္သလစ္ဘုုန္းၾကီး ရဟန္းသံဃာ စစ္စစ္ဟာလဲ ဗုုဒၶဘာသာ ပါရာဇိက ကံ နဲ႔ မလႊတ္ပါ။

ဟုုတ္ကဲ့၊ ပါရာဇိကံ မပ်က္တဲ့ ကက္သလစ္ဘုုန္းၾကီး ရဟန္းသံဃာ တစ္ပါးကိုု လႉတာဟာ ပါရာဇိကံ က်ျပီး ျဖစ္တဲ့ ၉၆၉ ဘုုန္းၾကီး တစ္ေယာက္ကိုု လႉတာထက္ အတိုုင္းမသိ ျမတ္တယ္ဆိုုတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
#Unicode Version#
hypothesis တစ်ခုုကိုု စပြီး စဉ်းစားဖိုု့ အတွက် သဒ္ဒပမာဏ ကြားခံ စာစကား အသံ တစ်ခုုခုုကိုု အရင်ဆုံုး ယူပြီး စဉ်းစားရတာ မှန်ပါတယ်။ သည်မှာ ပြဿနာ စဖြစ်တာက အဲသည် အဦးဆုံုး ယူလိုုက်တဲ့ အသံရဲ့ သဒ္ဒါအနက် သိုု့မဟုုတ်လည်း နောက်ပိုုင်းမှာ မိမိအာရုုံတွင် ထင်ပေါ်ကျရောက်လာသော သဒ္ဒါအနက်ကိုု ပစ္စက္ခပမာဏ အဖြစ် (မှန်ကန်သော အတွေ့အကြုံ အဖြစ်) ကျွန်တော်တိုု့တွေ စွဲယူမိတာဟာ သတ္တဝါအားလုံုးရဲ့ ပင်ရင်း ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပဋိစသမုုပါဒမှာ ဘုုန်းကြီးတွေ မရှင်းနိုုင်တဲ့ ချိတ်ဆက်ဟာခုု ပြောတဲ့ ချိတ်ဆက်နေရာပါပဲ။ ဝိဉာဏ ပစ္စယံ -> နာမ ရူပံ ။။ ဘဝေါ ဆိုုတဲ့ ဖြစ်တည်မှု Existential Framework တစ်ခုုကိုု တည်ဆောက်ဖိုု့ လူ့ဝိဉာဏ်ဟာ တကယ်က မသိနိုုင်တဲ့ unknown (အဝိဇ္ဖာ) နဲ့ သင်္ခါရအမျိုးမျိုးသည် ဝိဉာဏတွင် ကြားယောင်မိသော အသံကိုု categories အမျိုးမျိုး ခွဲခြားနိုုင်တဲ့ ကြားခံသဘော နာမရူပံ ( names and forms) ဆိုုတဲ့ a priori (ဝါ) faculty of understanding ဟာ ဘုံုတိုုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။

အဲသည်မှာ နာမရူပံ (ဝါ) names and forms မှာ ၃၁ဘုံု သတ္တဝါတိုုင်းမှာ ယျေဘုုယျ အားဖြင့် အခြေခံ တူညီတတ်တာက duality လိုု့ဆိုုတဲ့ ငါ သူတပါး ယောင်္ကျား မိန်းမ ကွဲပြားမှုပါပဲ။

ဒါပေမယ့် တောတောင်ရေမြေ ကြယ်တာရာ နက္ခတ်တာရာ ကောင်းကင် စတဲ့ form အမျိုးမျိုးမှာကျတော့ လူနဲ့ တခြားဘုံုက သတ္တဝါတွေဟာ မတူတော့ပါ။

ပမာအားဖြင့် ပရွက်ဆိတ်တစ်ကောင် အတွက် 'ခါကာဘိုုရာဇီတောင်ကြီး' ဆိုုပြီး သူ့ဝိဉာဏ်တွင် နာမရူပံ ထင်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ခွေးတစ်ကောင်ဟာ လူတွေသိသလိုု 'အစိမ်းရောင်' ဆိုုတဲ့ အရောင်ဟာ သူ့ အရောင် categories တွေမှာ မရှိပါ။ ဆိုုလိုုတာက ပရွက်ဆိတ်လောကမှာ မိုုးထိအောင်မြင့်သော တောင်ကြီးဆိုုတဲ့ form ဟာ သူ့ လောကမှာ မရှိသလိုု ခွေးတစ်ကောင်အတွက်လည်း အရောင် တော်တော်များများဟာ သူ့လောကမှာ လူတွေလောက် မကွဲပြားပါ။ ဆိုုလိုုတာက forms တွေကိုု နားလည်မှုဟာ အရင်ဆုံုး ကြားတဲ့အသံရဲ့ စွမ်းအင်နောက်ကိုု လိုုက်ပြီး သတ္တဝါတွေရဲ့ Life framework အမျိုးစုံုဟာ ပေါ်လာတယ်လိုု့ ဆိုုလိုုတာပါ။

မြတ်စွာဘုုရားဟာ သုုတ္တန်တော်တော်များများမှာ "ငါ ခုုဆိုုသော စကားဟာ ပညာရှိသူတွေသာ နားလည်နှစ်ခြိုက်နိုုင်သော စကား ဖြစ်၏" လိုု့ ထည့်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။

ဘာလိုု့လဲဆိုုတော့ သဒ္ဒပမာဏဖြင့် နားလည်မှုပင် ဖြစ်ပစေ (ဘာသာ စကား ကျမ်းဂန် သင်ယူဆည်းပူးခဲ့သော ပညာ) ၊ ပစ္စက္ခ ပမာဏဖြင့်ပင် နားလည်မှုပင် ဖြစ်ပစေ လူသားဟာ ခုုနင်ကဆိုုခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဝိဉာဏ ပစ္စယ နာမရူပမှာ ပေါ်လာတဲ့ အသံကိုု ပညာမျက်စိ (သည်ဟာတွေဟာ Fluid ဆိုုတာကိုု နက်ရိူင်းစွာ နှလုံုးသွင်းပြီး မြင်နိုုင်တဲ့ သတ္တိ) ဟာ လူအနည်းငယ်မှာသာ ယျေဘုုယျအားဖြင့် ရှိတတ်လိုု့ပါပဲ။

ထိုု့အတူ "ဘုုရား" ဆိုုတဲ့ အသံဟာ မမှန်ပါဘူး "နင့်အာရုုံမှာ ပေါ်လာတဲ့ ဘုုရားဟာ ဘုုရားအစစ်မဟုုတ်ပါဘူး" လိုု့ ဘုုရားက ပြောတာကိုု သုုဗုုဒ္ဓိ ဟာ အစမှာ နားမလည် ပါဘူး။

ရဟန ္တာ ဖြစ်တဲ့ သုုဗုုဒ္ဓိ၏ အာရုုံတွင် ပေါ်လာသော ဘုုရားသည်ပင် Fluid မမှန်သေးပါဘူးဟုု ဆိုုပါလျှင် ၉၆၉ ဘုုန်းကြီးတွေ သိတဲ့ ဘုုရားကတော့ ပြောစရာ မရှိတော့ပါဘူး။

သည်မှာ အထူး ကျွန်တော်တိုု့ သင်ခန်းစွာ ပွားယူသွားနိုုင်တာက သည် ၉၆၉ ဘုုန်းကြီးတွေဟာ သူတိုု့ ဝိဉာဏ်တွင်ပေါ်လာသော အသံ ယုုတ်မာသော သဒ္ဒမမာဏ (ဝါ) ဘုုရား တရား သံဃာကိုု "အာဏာ" နှင့် မှားယွင်းထပ်တူပြုနေတဲ့ သဘောကိုု ကျွန်တော်တိုု့ မြင်နိုုင်ပါတယ်။ ထိုု့ကြောင့် ရှေ့ဆုံုးက ပေါ်လာတဲ့ ဝိဉာဏ်တွင် ကြားယောင်သော အသံဟာ လုံုးလုံုး မှားယွင်းနေတဲ့ အခါ မည်သိုု့ပင် ဘုုရားဂုုဏ်တော် တရားဂုုဏ်တော် သံဃာ့ဂုုဏ်တော်တွေ ရွတ်နေသည် ဖြစ်စေ သူတိုု့၏ သာသာနာပြုခြင်း ဆိုုတာဟာ မိမိ၏ အာဏာနှင့် အတ္တကိုု မက်မောစိတ်ကိုု တိုုးပွားစေတဲ့ မိစ္တာသဘော အလုုပ်အကိုုင်တွေပဲ ဖြစ်လာပါတယ်။

ကက်သလစ်ဘုုန်းကြီးတွေလည်း ဘုုရား အစစ်ကိုု သိတဲ့သူတွေ ဆိုုပြီး ခရစ်ယာန်အချင်းချင်းကိုု နှိပ်စက်ညှင်းပန်း ကြတာပါပဲ။ ရှေ့မှာ ဆိုုခဲ့တဲ့ သဘောနဲ့ပဲ ဆိုုရင်" လောကမှာ လူသားတွေ မြင်ယောင်ကိုုးကွယ်နေတဲ့ အာဏာ တန်ဖိုုးတွေထက် အတိုုင်းမသိ ကြီးမားတဲ့ အငြိမ်းချမ်းဆုံုး တန်ဖိုုး တစ်ခုုဟာ အမှန်တကယ် ရှိတယ်" လိုု့ အာရုုံမှာ ထင်ပေါ်ရှေးရူမိသော ကက်သလစ်ဘုုန်းကြီးဟာ "နိုုးကြားသိမြင်လာသော" ဗုုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းစစ်စစ်ပါ။

ဒါပေမယ့် ထိုု ရှေးရူမိသော ဘုုန်းကြီးသည်ပင် (ဤ) ငါ့ဘုုရားအတွက် ငါသည် ဤဘုုရားကိုု နှောင့်ယှက်သူတွေကိုု ချေမှုန်းရမယ်လိုု့ အာရုုံတွင် နာမရူပ ပေါ်လာသော အခါသမယမှာတော့ သူဟာ ပါရာဇိက ကျသွားပါပြီး။ ကက်သလစ်ဘုုန်းကြီး ရဟန်းသံဃာ စစ်စစ်ဟာလဲ ဗုုဒ္ဓဘာသာ ပါရာဇိက ကံ နဲ့ မလွှတ်ပါ။

ဟုုတ်ကဲ့၊ ပါရာဇိကံ မပျက်တဲ့ ကက်သလစ်ဘုုန်းကြီး ရဟန်းသံဃာ တစ်ပါးကိုု လှူတာဟာ ပါရာဇိကံ ကျပြီး ဖြစ်တဲ့ ၉၆၉ ဘုုန်းကြီး တစ်ယောက်ကိုု လှူတာထက် အတိုုင်းမသိ မြတ်တယ်ဆိုုတာကတော့ အသေအချာပါပဲ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top