ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

ေသေၾကာင္းၾကံျခင္းဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စိတ္က်ျခင္း၊ Bipolar disorder, stress disorder, anxiety disorder နဲ႔ post-traumatic problems ေတြပါဝင္တဲ့ စိတ္အေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေသေၾကာင္းၾကံျခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြကို သတိထားမိျခင္းဟာ ဆိုးရြားတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ ကူညီေပးၿပီး ေသေၾကာင္းၾကံတဲ့ အေတြးကို ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ေဖၚထုတ္ဖို႔လည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

၁။ ေသေၾကာင္းၾကံႏိုင္ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ျခင္း
ဒါဟာ စိတ္က်ျခင္း ခံစားေနရတဲ့သူေတြမွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုးလကၡဏာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ အခုအေျခအေနကိုသာမက အနာဂတ္အတြက္ပါ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝမ္းနည္းျခင္း၊ စိိတ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္း
အခ်ိန္ၾကာ ဝမ္းနည္းျခင္းဟာ သင့္ကို အလြန္စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေစပါတယ္။ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားျခင္းဟာ ေသေၾကာင္းၾကံျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
အိပ္စက္ျခင္းဟာ သင့္ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈေတြကို ျပန္ျပင္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေခ်ာေမြ႔ေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စိတ္ဝင္စားမႈ ျပႆနာေတြကို ခံစားေနရသူေတြဟာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳႏိုင္တဲ့ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိပ္ပ်က္မႈဟာ ေသေၾကာင္းၾကံျခင္းရဲ႕ အႏၲရာယ္ အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ စကားျဖည္းျဖည္းေျပာျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ အလြန္အိပ္ျခင္း၊ အလြန္စားျခင္းေတြဟာ အခ်ိဳ႕သူေတြမွာ သိသာတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလူေတြဟာ သူတို႔ကုိ မေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့ ရုပ္ရည္ပံုစံကို ဂရုစိုက္ျခင္း မရွိပါဘူး။

တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ျခင္း
ေသေၾကာင္းၾကံလိုသူေတြဟာ အိမ္နဲ႔ မိသားစုေတြနဲ႔ မေနလိုၾကပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရွာင္လာၿပီး တစ္ဦးတည္းသာ ေနထိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သူတို႔အရင္က စိတ္ဝင္စားခဲ့တဲ့ အရာေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

မိမိကုို အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္တဲ့ အျပဳအမူေတြ ျပဳလုပ္ျခင္း။
အႏၲရာယ္ ရွိတဲ့ အျပဳအမူေတြ ျဖစ္တဲ့ အရက္အလြန္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးသံုးျခင္း၊ သတိမျပဳပဲ ကားေမာင္းျခင္း၊ အကာအကြယ္မသံုးပဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြကို စတင္ျပဳမူၾကပါတယ္။ သူတို႔ လံုျခံဳမႈကို စိုးရိမ္စိတ္မရ်ိေတာ့ပဲ သူတို႔ဘဝေတြကိုလည္း တန္ဖိုးထားျခင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

ေသေၾကာင္းၾကံမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
ေသေၾကာင္းၾကံလိုတဲ့ သူအမ်ားစုဟာ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သတိေပးလကၡဏာေတြ ျပတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ ေသေၾကာင္းၾကံခ်င္တဲ့ အေတြးေတြကို မၾကာခဏေျပာျခင္း၊ ေသျခင္းတရားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစရွိတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ဘယ္သူက ေသေၾကာင္းအၾကံႏိုင္ဆံုးလဲ။

ေသေၾကာင္းၾကံႏႈန္းဟာ အုပ္စုေတြၾကားမွာ ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ငယ္ရြယ္သူေတြနဲ႔ အသက္ႀကီးသူေတြဟာ ေသေၾကာင္းၾကံမႈ အမ်ားဆံုးအုပ္စုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အုပ္စုမွာေတြမွာလဲ ေသႏႈန္းျမင့္မားပါတယ္။

ကုသေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရွိတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား
ေသေၾကာင္းၾကံဖူးတဲ့ မိသားစု ရာဇဝင္ရွိသူမ်ား
ေသေၾကာင္းၾကံသူ သူငယ္ခ်င္းရွိသူမ်ား
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္ခႏၶာပုိင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား
ၾကာရွည္စြာ စိတ္က်ေရာဂါ ရွိသူမ်ား
လက္ထပ္ထားျခင္းမရွိသူမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိသူမ်ား၊ အလုပ္မရွိသူမ်ား
အရင္က ေသေၾကာင္းၾကံဖူးသူမ်ား
ေဆးသံုးသူမ်ား
ေရာဂါအေျခအေန ဆိုးရြားသူမ်ား
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ေသေၾကာင္းၾကံႏႈန္း သံုးဆ ပိုမ်ားပါတယ္။
ေသေၾကာင္းၾကံျခင္းကို ပံုမွန္ေဆးကုသမႈနဲ႔ ကုသဖို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ကူညီေပးမႈနဲ႔ ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ကုသဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေသေၾကာင္းၾကံခ်င္စိတ္ျဖစ္တိုင္း သင့္ဆရာဝန္ကိုျပသၿပီး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Hello sayarwon
#Unicode Version#
သေကြောင်းကြံခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး စိတ်ကျခြင်း၊ Bipolar disorder, stress disorder, anxiety disorder နဲ့ post-traumatic problems တွေပါဝင်တဲ့ စိတ်အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

သေကြောင်းကြံခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကို သတိထားမိခြင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ ကူညီပေးပြီး သေကြောင်းကြံတဲ့ အတွေးကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။

၁။ သေကြောင်းကြံနိုင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။

မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ခြင်း
ဒါဟာ စိတ်ကျခြင်း ခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ အခုအခြေအနေကိုသာမက အနာဂတ်အတွက်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။

ဝမ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခြင်း
အချိန်ကြာ ဝမ်းနည်းခြင်းဟာ သင့်ကို အလွန်စိတ်ဖိစီးမှု များစေပါတယ်။ ဝမ်းနည်းမှုများခြင်းဟာ သေကြောင်းကြံခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။

အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
အိပ်စက်ခြင်းဟာ သင့်ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုတွေကို ပြန်ပြင်ပေးပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ချောမွေ့စေပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ စိတ်ဝင်စားမှု ပြဿနာတွေကို ခံစားနေရသူတွေဟာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုနိုင်တဲ့ ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အိပ်ပျက်မှုဟာ သေကြောင်းကြံခြင်းရဲ့ အန္တရာယ် အများဆုံး အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ စကားဖြည်းဖြည်းပြောခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ အလွန်အိပ်ခြင်း၊ အလွန်စားခြင်းတွေဟာ အချို့သူတွေမှာ သိသာတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ သူတို့ကို မကောင်းတဲ့ဘက်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ ရုပ်ရည်ပုံစံကို ဂရုစိုက်ခြင်း မရှိပါဘူး။

တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ခြင်း
သေကြောင်းကြံလိုသူတွေဟာ အိမ်နဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ မနေလိုကြပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်လာပြီး တစ်ဦးတည်းသာ နေထိုင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ပြင် သူတို့အရင်က စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ အရာတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။

မိမိကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်ခြင်း။
အန္တရာယ် ရှိတဲ့ အပြုအမူတွေ ဖြစ်တဲ့ အရက်အလွန်သောက်ခြင်း၊ ဆေးသုံးခြင်း၊ သတိမပြုပဲ ကားမောင်းခြင်း၊ အကာအကွယ်မသုံးပဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွေကို စတင်ပြုမူကြပါတယ်။ သူတို့ လုံခြုံမှုကို စိုးရိမ်စိတ်မရျိတော့ပဲ သူတို့ဘဝတွေကိုလည်း တန်ဖိုးထားခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။

သေကြောင်းကြံမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း
သေကြောင်းကြံလိုတဲ့ သူအများစုဟာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိပေးလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ သေကြောင်းကြံချင်တဲ့ အတွေးတွေကို မကြာခဏပြောခြင်း၊ သေခြင်းတရားအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။

၂။ ဘယ်သူက သေကြောင်းအကြံနိုင်ဆုံးလဲ။

သေကြောင်းကြံနှုန်းဟာ အုပ်စုတွေကြားမှာ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်၊ ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေဟာ သေကြောင်းကြံမှု အများဆုံးအုပ်စုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အောက်ဖေါ်ပြပါ အုပ်စုမှာတွေမှာလဲ သေနှုန်းမြင့်မားပါတယ်။

ကုသပျောက်ကင်းခြင်းမရှိတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ရောဂါ ခံစားနေရသူများ
သေကြောင်းကြံဖူးတဲ့ မိသားစု ရာဇဝင်ရှိသူများ
သေကြောင်းကြံသူ သူငယ်ချင်းရှိသူများ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသူများ
ကြာရှည်စွာ စိတ်ကျရောဂါ ရှိသူများ
လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိသူများ၊ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသူများ၊ အလုပ်မရှိသူများ
အရင်က သေကြောင်းကြံဖူးသူများ
ဆေးသုံးသူများ
ရောဂါအခြေအနေ ဆိုးရွားသူများ
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် သေကြောင်းကြံနှုန်း သုံးဆ ပိုများပါတယ်။
သေကြောင်းကြံခြင်းကို ပုံမှန်ဆေးကုသမှုနဲ့ ကုသဖို့မရနိုင်ပါဘူး။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကူညီပေးမှုနဲ့ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကို ကုသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သေကြောင်းကြံချင်စိတ်ဖြစ်တိုင်း သင့်ဆရာဝန်ကိုပြသပြီး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Hello sayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top