ရာသက္ပန္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရရွိမည့္ ဂရန္းျမကန္သာကြန္ဒို အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း အေရာင္းျပပြဲ
×

သင္သည္ ရံုးမွာ တေနကုန္ တေနခမ္းထိုင္ျပီး အလုပ္လုပ္ရသူျဖစ္ပါသလား။ သင္သည္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ခံယူထားေသာေႀကာင့္ သင့္ ပခံုး၂ဖက္ကို အေနအထားမွန္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရပါသလား။ သင္သည္ နွစ္ရွည္လမ်ား ေလ့က်င့္ရေသာ တင္းနစ္ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။

ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပခံုးနာျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ပခံုးနာျခင္းကို သက္သာေစရန္ ေအာက္ပါဆန္႕ထုတ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

    စက္၀ိုင္းပံုစံ လွည့္ပါ။

စက္၀ိုင္းပံုလွည့္ျခင္းျဖင့္ သင့္ပခံုးရွိႀကြက္သားမ်ားကို ပူေႏြးလာေစပါသည္။

    ပထမဦးစြာ သင့္လက္နွစ္ဖက္ကို ေဘးမွာခ်ျပီး မတ္တပ္ရပ္လို္က္ပါ။
    လက္ဖ၀ါးကို ေအာက္ဖက္သို႕ မ်က္နွာမူျပီး လက္ေမာင္းနွစ္ဖက္ကို ႀကမ္းျပင္နွင့္ ေရျပင္ညီ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ေျမွာက္လိုက္ပါ။
    ထို႕ေနာက္ ၈ စင္တီမီတာခန္႕အက်ယ္ရွိေသာ စက္၀ိုင္းအေနအထားအတိုင္း လက္ေမာင္းနွစ္ဖက္ကို လွည့္ပါ။
    တူညီေသာ ဦးတည္ဖက္အတိုင္း ၁၀ ခါလွည့္ပါ။
    ဆန္႕က်င္ဘက္သို႕ ၁၀ ခါလွည့္ပါ။
    ထို႕ေနာက္ စက္၀ိုင္းပံုအက်ယ္ကို အနည္းငယ္ခ်ဲ႕ျပီး အထက္ပါအတိုင္း ၁၀ ခါစီလွည့္ပါ။ စက္၀ိုင္းတစ္ခုသည္ ၅၀ စင္တီမီတာခန္႕ က်ယ္သင့္ပါသည္။ ထိုအေနအထားနွင့္ သင့္ပခံုးကို နာက်င္ေစပါက စက္၀ိုင္းအက်ယ္ကို ေလွ်ာ့နိုင္ပါသည္။
    ဆန္႕က်င္ဘက္သို႕ ၁၀ ခါလွည့္ပါ။
    မူလအေနအထားသို႕ ျပန္ေနပါ။
    ေခါင္းကို အေပၚဖက္ဆန္႕ထုတ္ျခင္း

ထိုေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရန္ သင့္တင္ပါးမ်ားနွင့္ အျမင့္တူညီသည့္ ထိုင္ခံုတစ္လံုး လိုအပ္ပါသည္။

    ပထမဦးစြာ သင္သည္ ထိုင္ခံုနွင့္ လက္တကမ္းအကြာတြင္ ရပ္လိုက္ပါ။
    ထို႕ေနာက္ ထိုင္ခံုေနာက္မီကို လက္ျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ကိုင္ပါ။
    ဒူးမ်ားကို ေျဖးေျဖးေကြးလိုက္ပါ။
    သင့္ကိုယ္ အေပၚပိုင္းကို အေရွ႕ဘက္သို႕ ကုန္းလိုက္ပါ။ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို နွိမ့္ခ်ျပီး ပခံုမ်ားကို ဆန္႕တန္းထားပါ။ ထိုအခါ ပခံုေႀကာမ်ားတင္းလာသည္ကို သင္ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
    သင့္လက္ေမာင္းမ်ား၊ ေခါင္း၊ လည္ပင္းနွင့္ ေက်ာျပင္ကို တေျဖာင့္တည္းထားပါ။ ထိုအေနအထားတြင္ သင္သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ေျခတစ္လွမ္း နွစ္လွမ္းေနာက္ဆုတ္နိုင္ပါသည္။
    ထုိအေနအထားအတိုင္း ၁၅ စကၠန္႕မွ စကၠန္႕ ၃၀ အထိေနပါ။
    ေနာက္ဆံုးအထားမွ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ျပီး အေႀကာမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ထားပါ။
    သင္သည္ အေနာက္ဖက္သို႕ ေျခလွမ္းမ်ားဆုတ္ထားလွ်င္ ျပန္စရန္ အေရွ႕ဘက္သို႕ ျပန္လွမ္းပါ။
    ထိုသို႕ဆန္႕ထုတ္ျခင္းကို ၂ ႀကိမ္မွ ၄ႀကိမ္အထိ ထပ္ခါျပန္လုပ္ပါ။

    ရင္ဘတ္နွင့္ ပခံုးမ်ားကို ဆန္႕ထုတ္ျခင္း

ထိုေလ့က်င့္ခန္းက္ို စလုပ္ရန္ မတ္မတ္ရပ္ပါ။ သို႕မဟုတ္ မတ္မတ္ ထုိင္ေနပါ။

    ေမးေစ့ထားပါ။ သင့္ေခါင္းကို ကိုယ္၏အေနာက္ဖက္ဦးတည္ရာသို႕ ေစာင္းလိုက္ပါ။
    တံေတာင္ဆစ္မ်ားကို ေကြးျပီး လက္ေမာင္းမ်ားကို ေျမွာက္လိုက္ပါ။ လက္ဖ၀ါးမ်ားကို အေရွ႕ဘက္သို႕ မ်က္နွာမူထားပါ။ ထိုအေနအထားတြင္ သင့္လက္မ်ားသည္ နားမ်ားနွင့္ တေျပးညီျဖစ္ေနရပါမည္။
    အသက္ျပင္းျပင္းရႈသြင္းပါ။
    အသက္ကို ေျဖးေျဖးရႈသြင္းကာ သင့္တံေတာင္ဆစ္မ်ားကို ေအာက္သို႕ ေလွ်ာခ်ျပီး လက္နွစ္ဖက္ကို ေက်ာေနာက္တြင္ထားလိုက္ပါ။ ထိုအေနအထားတြင္ ရင္ဘတ္နွင့္ ပခုံုးေႀကာမ်ား ဆန္႕ေနသည္ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။
    ထိုအေနအထားအတိုင္း ၆ စကၠန္႕မွ်ေနပါ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အသက္ကို ပံုမွန္ရႈနိုင္ပါသည္။ ၁၀ စကၠန္႔ခန္းအနားယူလိုက္ပါ။
    ထို႕ေနာက္ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ၆ႀကိမ္မွ ၈ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။

    ပခံုးမ်ားကို ဆန္႕ထုတ္ျခင္း

ထိုေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္ရန္ တံခါးေပါက္တြင္ မတ္မတ္ရပ္ပါ။

    လက္တစ္ဖက္ကို ေျမွာက္ျပီး တခါးတဖက္ရွိ နံရံမွာ ေထာက္ထားပါ။ လက္ဖ၀ါးမ်ားက နံရံကိုထိထားျပီး လက္ကို အေပၚဖက္သို႕ ဦးတည္ထားပါ။ သင့္တံေတာင္ဆစ္မ်ားသည္ ပခံုးမ်ား၏ အေပၚဘက္သို႕ေရာက္ေနပါေစ။
    အေရွ႕ဘက္ကို ကုန္းပါ။ ထိုအခါ ရင္ဘတ္နွင့္ ပခုံုးေႀကာမ်ား ဆန္႕ေနသည္ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။
    ထိုအေနအထားအတိုင္း ၁၅စကၠန္႕မွ စကၠန္႕ ၃၀မွ်ေနပါ။
    အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ၂ႀကိမ္မွ ၄ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။
    ေနာက္ လက္ေမာင္း တဖက္ကိုလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။

    ပခံုးအေပၚပိုင္းကို ဆန္႕ထုတ္ျခင္း

ထိုေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္ရန္ အေနာက္ဖက္တြင္ အိတ္ကပ္ ၂လံုးပါေသာ အားကစားေဘာင္းဘီကို ၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

    သင့္ လက္တစ္ဖက္ကို အေနာက္ဖက္ရွိ ေဘာင္းဘီအိတ္ကပ္ထဲသို႕ ထည့္ျပီး မတ္မတ္ရပ္ပါ။ ထိုအေနအထားတြင္ ပခုံုးေႀကာမ်ား ဆန္႕ေနသည္ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။
    အျခားလက္တစ္ဖက္က တံေတာင္ဆစ္ကို ေကြးပါ။ ထို႕ေနာက္ လက္ကို ေက်ာပစ္ျပီး လက္ဖ၀ါးမ်ားကို အျပင္ဘက္သို႕ မ်က္နွာ မူထားပါ။
    ထိုအေနအထားအတိုင္း ၁၅စကၠန္႕မွ စကၠန္႕ ၃၀မွ်ေနပါ။
    ေနာက္ လက္ေမာင္း တဖက္ကိုလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ပါ။
    လက္တစ္ဖက္ကို ၂ ႀကိမ္မွ ၄ႀကိမ္အထိ ထပ္ခါျပန္လုပ္ပါ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သင္သည္ ပခံုးနာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားရနိုင္ပါသည္။ ထိုေ၀ဒနာမ်ားသည္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း သင့္ကို စိတ္ဒုကၡျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အနာသက္သာရန္ေဆးမ်ားေသာက္ျခင္းျဖင့္ နာက်င္မႈမ်ားကို သက္သာေစမည္ျဖစ္ျပီး ပိုဆိုးလာျခင္းမွလည္း ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္ ထိုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သိလိုသည္မ်ား၊ သင့္နာက်င္မႈေ၀ဒနာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သံသယမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္နိုင္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
#Unicode Version#
သင်သည် ရုံးမှာ တနေကုန် တနေခမ်းထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရသူဖြစ်ပါသလား။ သင်သည် ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူထားသောကြောင့် သင့် ပခုံး၂ဖက်ကို အနေအထားမှန်အောင်ကြိုးစားနေရပါသလား။ သင်သည် နှစ်ရှည်လများ လေ့ကျင့်ရသော တင်းနစ်ကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်ပါသလား။

ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် ပခုံးနာခြင်းသည် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပခုံးနာခြင်းကို သက်သာစေရန် အောက်ပါဆန့်ထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

    စက်ဝိုင်းပုံစံ လှည့်ပါ။

စက်ဝိုင်းပုံလှည့်ခြင်းဖြင့် သင့်ပခုံးရှိကြွက်သားများကို ပူနွေးလာစေပါသည်။

    ပထမဦးစွာ သင့်လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးမှာချပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါ။
    လက်ဖဝါးကို အောက်ဖက်သို့ မျက်နှာမူပြီး လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်နှင့် ရေပြင်ညီ အနေအထားဖြစ်အောင် မြှောက်လိုက်ပါ။
    ထို့နောက် ၈ စင်တီမီတာခန့်အကျယ်ရှိသော စက်ဝိုင်းအနေအထားအတိုင်း လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို လှည့်ပါ။
    တူညီသော ဦးတည်ဖက်အတိုင်း ၁၀ ခါလှည့်ပါ။
    ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ၁၀ ခါလှည့်ပါ။
    ထို့နောက် စက်ဝိုင်းပုံအကျယ်ကို အနည်းငယ်ချဲ့ပြီး အထက်ပါအတိုင်း ၁၀ ခါစီလှည့်ပါ။ စက်ဝိုင်းတစ်ခုသည် ၅၀ စင်တီမီတာခန့် ကျယ်သင့်ပါသည်။ ထိုအနေအထားနှင့် သင့်ပခုံးကို နာကျင်စေပါက စက်ဝိုင်းအကျယ်ကို လျှော့နိုင်ပါသည်။
    ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ၁၀ ခါလှည့်ပါ။
    မူလအနေအထားသို့ ပြန်နေပါ။
    ခေါင်းကို အပေါ်ဖက်ဆန့်ထုတ်ခြင်း

ထိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန် သင့်တင်ပါးများနှင့် အမြင့်တူညီသည့် ထိုင်ခုံတစ်လုံး လိုအပ်ပါသည်။

    ပထမဦးစွာ သင်သည် ထိုင်ခုံနှင့် လက်တကမ်းအကွာတွင် ရပ်လိုက်ပါ။
    ထို့နောက် ထိုင်ခုံနောက်မီကို လက်ဖြင့် ထိရောက်အောင်ကိုင်ပါ။
    ဒူးများကို ဖြေးဖြေးကွေးလိုက်ပါ။
    သင့်ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းကို အရှေ့ဘက်သို့ ကုန်းလိုက်ပါ။ ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို နှိမ့်ချပြီး ပခုံများကို ဆန့်တန်းထားပါ။ ထိုအခါ ပခုံကြောများတင်းလာသည်ကို သင်ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
    သင့်လက်မောင်းများ၊ ခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့် ကျောပြင်ကို တဖြောင့်တည်းထားပါ။ ထိုအနေအထားတွင် သင်သည် အနောက်ဘက်သို့ ခြေတစ်လှမ်း နှစ်လှမ်းနောက်ဆုတ်နိုင်ပါသည်။
    ထိုအနေအထားအတိုင်း ၁၅ စက္ကန့်မှ စက္ကန့် ၃၀ အထိနေပါ။
    နောက်ဆုံးအထားမှ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး အကြောများကို ဖြေလျှော့ထားပါ။
    သင်သည် အနောက်ဖက်သို့ ခြေလှမ်းများဆုတ်ထားလျှင် ပြန်စရန် အရှေ့ဘက်သို့ ပြန်လှမ်းပါ။
    ထိုသို့ဆန့်ထုတ်ခြင်းကို ၂ ကြိမ်မှ ၄ကြိမ်အထိ ထပ်ခါပြန်လုပ်ပါ။

    ရင်ဘတ်နှင့် ပခုံးများကို ဆန့်ထုတ်ခြင်း

ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို စလုပ်ရန် မတ်မတ်ရပ်ပါ။ သို့မဟုတ် မတ်မတ် ထိုင်နေပါ။

    မေးစေ့ထားပါ။ သင့်ခေါင်းကို ကိုယ်၏အနောက်ဖက်ဦးတည်ရာသို့ စောင်းလိုက်ပါ။
    တံတောင်ဆစ်များကို ကွေးပြီး လက်မောင်းများကို မြှောက်လိုက်ပါ။ လက်ဖဝါးများကို အရှေ့ဘက်သို့ မျက်နှာမူထားပါ။ ထိုအနေအထားတွင် သင့်လက်များသည် နားများနှင့် တပြေးညီဖြစ်နေရပါမည်။
    အသက်ပြင်းပြင်းရှုသွင်းပါ။
    အသက်ကို ဖြေးဖြေးရှုသွင်းကာ သင့်တံတောင်ဆစ်များကို အောက်သို့ လျှောချပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ကျောနောက်တွင်ထားလိုက်ပါ။ ထိုအနေအထားတွင် ရင်ဘတ်နှင့် ပခုံးကြောများ ဆန့်နေသည်ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
    ထိုအနေအထားအတိုင်း ၆ စက္ကန့်မျှနေပါ။ ထိုအချိန်တွင် အသက်ကို ပုံမှန်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၁၀ စက္ကန့်ခန်းအနားယူလိုက်ပါ။
    ထို့နောက် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ၆ကြိမ်မှ ၈ ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။

    ပခုံးများကို ဆန့်ထုတ်ခြင်း

ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ရန် တံခါးပေါက်တွင် မတ်မတ်ရပ်ပါ။

    လက်တစ်ဖက်ကို မြှောက်ပြီး တခါးတဖက်ရှိ နံရံမှာ ထောက်ထားပါ။ လက်ဖဝါးများက နံရံကိုထိထားပြီး လက်ကို အပေါ်ဖက်သို့ ဦးတည်ထားပါ။ သင့်တံတောင်ဆစ်များသည် ပခုံးများ၏ အပေါ်ဘက်သို့ရောက်နေပါစေ။
    အရှေ့ဘက်ကို ကုန်းပါ။ ထိုအခါ ရင်ဘတ်နှင့် ပခုံးကြောများ ဆန့်နေသည်ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
    ထိုအနေအထားအတိုင်း ၁၅စက္ကန့်မှ စက္ကန့် ၃၀မျှနေပါ။
    အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ၂ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။
    နောက် လက်မောင်း တဖက်ကိုလည်း အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။

    ပခုံးအပေါ်ပိုင်းကို ဆန့်ထုတ်ခြင်း

ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ရန် အနောက်ဖက်တွင် အိတ်ကပ် ၂လုံးပါသော အားကစားဘောင်းဘီကို ဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

    သင့် လက်တစ်ဖက်ကို အနောက်ဖက်ရှိ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲသို့ ထည့်ပြီး မတ်မတ်ရပ်ပါ။ ထိုအနေအထားတွင် ပခုံးကြောများ ဆန့်နေသည်ကို ခံစားရပါလိမ့်မည်။
    အခြားလက်တစ်ဖက်က တံတောင်ဆစ်ကို ကွေးပါ။ ထို့နောက် လက်ကို ကျောပစ်ပြီး လက်ဖဝါးများကို အပြင်ဘက်သို့ မျက်နှာ မူထားပါ။
    ထိုအနေအထားအတိုင်း ၁၅စက္ကန့်မှ စက္ကန့် ၃၀မျှနေပါ။
    နောက် လက်မောင်း တဖက်ကိုလည်း အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
    လက်တစ်ဖက်ကို ၂ ကြိမ်မှ ၄ကြိမ်အထိ ထပ်ခါပြန်လုပ်ပါ။

အချုပ်ဆိုရသော် သင်သည် ပခုံးနာကျင်ခြင်းဝေဒနာများကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ထိုဝေဒနာများသည် အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း သင့်ကို စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အနာသက်သာရန်ဆေးများသောက်ခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုများကို သက်သာစေမည်ဖြစ်ပြီး ပိုဆိုးလာခြင်းမှလည်း ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သင်သည် ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိလိုသည်များ၊ သင့်နာကျင်မှုဝေဒနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံသယများရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top