AYA Home Loan ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အေကာင္းဆံုး Sky Villa ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

# Zawgyi Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

လူအမ်ားစုမွာ စာေမးပြဲေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမွဳ
အနည္းအမ်ားေတာ့ ခံစားၾကရမွာပါ။ စာေမးပြဲ
ေျဖဆိုတဲ့ေန ့ မတိုင္မွီ မွာ စိတ္ဖိစီးနည္းနည္း
ရွိတာဟာေကာင္းက်ိဳးရေစပါတယ္။ စိတ္ဖိစီး
မွဳမရွိရင္သင္ထားတ့ဲသင္ခန္းစာမ်ားကိုျပန္
လည္က်က္မွတ္ေလ့လာဖိုတြန္းအားနည္းေန
တတ္လိုပါ။စာေမးပြဲနဲမကင္းနိုင္တဲ့သူေတြအ
တြက္ စာေမးပြဲရက္ေတြဟာေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္မ
ေကာင္းတဲ့ေန ့ေတြပါဘဲ။ဒီလိုရက္ေတြမွာစိတ္
ဖိစီးမွဳကိုေကာင္းေကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ျပီး သင္ခန္း
စာေတြကိုေလ့လာမွတ္သားနိုင္ရင္ေတာ့
ေအာင္စာရင္းမွာ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ကို႐ွိမွာပါ။

စာေမးပြဲတြင္း စိတ္ဖိစီးမွဳ ပူပန္းမွဳ ခံစားရတဲ့အ
ခါ စာက်က္မွတ္ရခက္ခဲျခင္း|နံနက္ခင္းအိပ္
ယာကမထနိုင္ျခင္း|က်က္ျပီးသားသင္ခန္းစာ
မ်ားေမ့လြယ္ျခင္း|နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း|
အစာစားလိုျခင္းမရွိျခင္း|
အားကစားလွဳပ္ရွားမွဳစိတ္
ဝင္စားမွဳနည္းပါးျခင္း|ဂနာမျငိမ္ျခင္း|ႏွလုံးခုန္
ႏွဳန္းျမန္ျခင္း|ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ မွဴးေဝးအား
နည္းျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚလာ
တတ္ပါတယ္။ဒီလကၡဏာေတြထဲက (၃)မ်ိဳး
ႏွင့္အထက္ခံစား႐င္ေတာ့ စိတ္ဖိစီးမွဳကို ဂရု
တစ္စိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို ့လိုေနပါျပီ။

    စာေမးပြဲတြင္စိတ္ဖိစီးမွဳေလ်ာ့နည္းေအာင္
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။

၁။ ေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္ပါ။
     စာေမးပြဲတြင္း စြမ္းအင္ပိုမိုလိုအပ္ပါတယ္။
     လတ္ဆတ္ေသာအသီးအႏွံႏွင့္ဟင္းသီး
     ဟင္းရြက္မ်ားမ်ားစားေပးပါ။ေကာင္းမြန္
     ျပည့္ဝတဲ့နံနက္စားဟာ စာက်က္မွတ္ေနရ
     သူေတြကိုအျပည္လန္းဆန္းေစပါတယ္။စာ
     က်က္မွတ္ရလြန္းလိုျငီးေငြ ့သလိုခံစား႐င္
     သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေအးေအး ( သို ့ )ႏြားနို ့
     ပူပူတစ္ခြက္ေသာက္ေပးပါ။

၂။ စိတ္ဖိစီးမွဳခံစားရတာကိုသတိျပဳမိပါေစ။
     စိတ္ဖိစီးမွဳခံစားရတဲ့အခါ မခံစားရသလို
     လ်ွစ္လ်ွဴရွဴမထားဘဲ ခံစားေနရတ့ဲစိတ္ဖိစီး
     ပူပန္မွဳေတြ ေျပေပ်ာက္သြားေအာင္ အား
     ေပးေဖးမေပးပါ။အားေပးတတ္ေသာမိဘ
     ဒါမွမဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးႏွင့္ စကားစ
     ျမည္းေျပာဆိုလိုက္ပါ။

၃။ သူငယ္ခ်င္းနဲ ့သြားမယွဥ္ပါႏွင့္။
    တစ္ကယ္လို ့သင္သူငယ္ခ်င္းကသင္ခန္း
    စာတစ္ခုကိုေလးႀကိမ္ဘဲၾကည့္ရေသးတယ္
    လိုသင္ေရွ့မွာညည္းထြားေနရင္ႏွစ္ႀကိမ္
    ေလာက္ဘဲေလ့လာခဲရတဲ့သင္ကိုအႀကီးအ
    က်ယ္ထိတ္လန္ ့သြားေစနိုင္ပါတယ္။လူ
    တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သင့္ခန္းစာေလ့လာပုံခ်င္း
    မတူပါဘူး။တစ္ခ်ိဳကျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ေလ့
     လာျပီး အားလုံးကိုမွတ္မိေနတတ္ပါတယ္။
    ျမန္ျမန္နဲအႀကိမ္ေရမ်ားမ်ားေလ့လာေပ့မယ္
    က်က္မွတ္ျပီးသား ေမ့သြားတတ္တ့ဲသူမ်ား
    လည္ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ သင့္ေရြးခ်ယ္
    ထားတဲ့စာက်က္မွတ္တဲ့နည္းလမ္းဟာသင့္
    အတြက္ေကာင္းဆုံးပါဘဲ။

၄။ အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ပါ။
      အိပ္ယာမဝင္ခင္ ခႏၶာကိုယ္ကို အေၾကာ
     ေလ်ာ့ျပီးအနားယူပါ။အိပ္ယာထဲေရာက္တ့ဲ
     အခါစာမက်က္ပါနဲေတာ့။အိပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီ
     ရွိမွသာ မွတ္သားဥာဏ္စြမ္းအားေကာင္း
     မြန္ျပည့္ဝတတ္ပါတယ္။

၅။ မေကာင္းတ့ဲအေလ့အထေတြေရွာင္ပါ။
     အရက္|စီးကရက္ႏွင့္စိတ္ၾကြေဆးမ်ား မွီဝဲ
     ရင္ ပို ့ျပီးစိတ္ဖိစီးမွဳကိုခံစားရတာ ဦး
     ေႏွာက္ကိုထိုင္းမွိဳင္းေလးလံေစပါတယ္။

၆။ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားအားကစားျပဳလုပ္ပါ။
     ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားအားကစားလုပ္တာ
     ဟာစိတ္ဖိစီးမွဳကိုအေကာင္းဆုံးကုသနည္း
     တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။သင့္အခ်ိန္ဇယားထဲမွာ
     အားကစားအစိစဥ္ကိုထည့္သြင္းျပီးျပဳလုပ္
     ေအာင္ႀကိဳးစားေပးပါ။

၇။ အသက္ျပင္းျပင္းမရွဴပါနဲ ့။
     အသက္ျပင္းျပင္းရွဴတာဟာစိတ္ပူပန္ထိတ္
     လန္ ့မွဳကို ပိုဆိုးေစပါတယ္။စာေမးပြဲေျဖဆို
      ခ်ိန္မွာ အာရုံစူးစိုက္လိုမရေအာင္စိတ္ဖိစီး
      ေနရင္ေတာ့ နာေခါင္းကေန အသက္ရွဴ
      သြင္း/ရွဴထုတ္တာကို ခဏတာအာရုံျပဳျပီ
      တစ္ကေန ငါးထိေရရြတ္လိုက္ျပီ စိတ္ျငိမ္
       မွဳကိုရယူပါ။

၈။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္မွာစိတ္မညွစ္ပါေစနဲ ့။
     စာေမးပြဲေျဖဆိုျပီလို တစ္ပုဒ္တစ္ေလပုစာၦ
     မွားတြက္မိခဲ့တာမ်ိဳး|ေမးခြန္းနဲအေျဖမ
     ကိုက္ညီတာမ်ိဳးၾကံဳခဲ့ရင္စိတ္မညွစ္ပါနဲ
     ေတာ့|ေနာက္တစ္ေန ့ေျဖရမယ့္ဘာသာ
     ရပ္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစနိုင္ပါ
     တယ္။စာေမးပြဲမေျဖဆိုနိုင္ဘူးဆိုရင္
     ေတာင့္စိတ္ဖိစီးမွဳပူပန္မွဳေတြနဲ ့ စိတ္မညွစ္
     ပါႏွင့္ စာေမးပြဲဆိုတာဘဝရဲအစိတ္အပိုင္း
     တစ္ရပ္ပါ။ေနာက္ထပ္ၾကံဳရမယ္ စာေမးပြဲ
     ေပါင္းမ်ားစြာေျဖဆိုနိုင္ဖို ့ကိုသာအားေမြး
     ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Aung Win Hlaing

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

လူအများစုမှာ စာမေးပွဲကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု
အနည်းအများတော့ ခံစားကြရမှာပါ။ စာမေးပွဲ
ဖြေဆိုတဲ့နေ့ မတိုင်မှီ မှာ စိတ်ဖိစီးနည်းနည်း
ရှိတာဟာကောင်းကျိုးရစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီး
မှုမရှိရင်သင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာများကိုပြန်
လည်ကျက်မှတ်လေ့လာဖိုတွန်းအားနည်းနေ
တတ်လိုပါ။စာမေးပွဲနဲမကင်းနိုင်တဲ့သူတွေအ
တွက် စာမေးပွဲရက်တွေဟာပျော်ရွင်ဖွယ်မ
ကောင်းတဲ့နေ့တွေပါဘဲ။ဒီလိုရက်တွေမှာစိတ်
ဖိစီးမှုကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ပြီး သင်ခန်း
စာတွေကိုလေ့လာမှတ်သားနိုင်ရင်တော့
အောင်စာရင်းမှာ ကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုရှိမှာပါ။

စာမေးပွဲတွင်း စိတ်ဖိစီးမှု ပူပန်းမှု ခံစားရတဲ့အ
ခါ စာကျက်မှတ်ရခက်ခဲခြင်း|နံနက်ခင်းအိပ်
ယာကမထနိုင်ခြင်း|ကျက်ပြီးသားသင်ခန်းစာ
များမေ့လွယ်ခြင်း|နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း|
အစာစားလိုခြင်းမရှိခြင်း|
အားကစားလှုပ်ရှားမှုစိတ်
ဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်း|ဂနာမငြိမ်ခြင်း|နှလုံးခုန်
နှုန်းမြန်ခြင်း|ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် မှူးဝေးအား
နည်းခြင်း စသော လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာ
တတ်ပါတယ်။ဒီလက္ခဏာတွေထဲက (၃)မျိုး
နှင့်အထက်ခံစားရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဂရု
တစ်စိုက်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုနေပါပြီ။

    စာမေးပွဲတွင်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းအောင်
အောက်ပါနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။

၁။ ကောင်းမွန်စွာစားသောက်ပါ။
     စာမေးပွဲတွင်း စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်ပါတယ်။
     လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီး
     ဟင်းရွက်များများစားပေးပါ။ကောင်းမွန်
     ပြည့်ဝတဲ့နံနက်စားဟာ စာကျက်မှတ်နေရ
     သူတွေကိုအပြည်လန်းဆန်းစေပါတယ်။စာ
     ကျက်မှတ်ရလွန်းလိုငြီးငွေ့သလိုခံစားရင်
     သစ်သီးဖျော်ရည်အေးအေး ( သို့ )နွားနို့
     ပူပူတစ်ခွက်သောက်ပေးပါ။

၂။ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရတာကိုသတိပြုမိပါစေ။
     စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရတဲ့အခါ မခံစားရသလို
     လျှစ်လျှူရှူမထားဘဲ ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီး
     ပူပန်မှုတွေ ပြေပျောက်သွားအောင် အား
     ပေးဖေးမပေးပါ။အားပေးတတ်သောမိဘ
     ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးနှင့် စကားစ
     မြည်းပြောဆိုလိုက်ပါ။

၃။ သူငယ်ချင်းနဲ့သွားမယှဉ်ပါနှင့်။
    တစ်ကယ်လို့သင်သူငယ်ချင်းကသင်ခန်း
    စာတစ်ခုကိုလေးကြိမ်ဘဲကြည့်ရသေးတယ်
    လိုသင်ရှေ့မှာညည်းထွားနေရင်နှစ်ကြိမ်
    လောက်ဘဲလေ့လာခဲရတဲ့သင်ကိုအကြီးအ
    ကျယ်ထိတ်လန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။လူ
    တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သင့်ခန်းစာလေ့လာပုံချင်း
    မတူပါဘူး။တစ်ချိုကဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေ့
     လာပြီး အားလုံးကိုမှတ်မိနေတတ်ပါတယ်။
    မြန်မြန်နဲအကြိမ်ရေများများလေ့လာပေ့မယ်
    ကျက်မှတ်ပြီးသား မေ့သွားတတ်တဲ့သူများ
    လည်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် သင့်ရွေးချယ်
    ထားတဲ့စာကျက်မှတ်တဲ့နည်းလမ်းဟာသင့်
    အတွက်ကောင်းဆုံးပါဘဲ။

၄။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။
      အိပ်ယာမဝင်ခင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အကြော
     လျော့ပြီးအနားယူပါ။အိပ်ယာထဲရောက်တဲ့
     အခါစာမကျက်ပါနဲတော့။အိပ်ချိန် (၈)နာရီ
     ရှိမှသာ မှတ်သားဉာဏ်စွမ်းအားကောင်း
     မွန်ပြည့်ဝတတ်ပါတယ်။

၅။ မကောင်းတဲ့အလေ့အထတွေရှောင်ပါ။
     အရက်|စီးကရက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးများ မှီဝဲ
     ရင် ပို့ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားရတာ ဦး
     နှောက်ကိုထိုင်းမှိုင်းလေးလံစေပါတယ်။

၆။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားပြုလုပ်ပါ။
     ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလုပ်တာ
     ဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုအကောင်းဆုံးကုသနည်း
     တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သင့်အချိန်ဇယားထဲမှာ
     အားကစားအစိစဉ်ကိုထည့်သွင်းပြီးပြုလုပ်
     အောင်ကြိုးစားပေးပါ။

၇။ အသက်ပြင်းပြင်းမရှူပါနဲ့။
     အသက်ပြင်းပြင်းရှူတာဟာစိတ်ပူပန်ထိတ်
     လန့်မှုကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။စာမေးပွဲဖြေဆို
      ချိန်မှာ အာရုံစူးစိုက်လိုမရအောင်စိတ်ဖိစီး
      နေရင်တော့ နာခေါင်းကနေ အသက်ရှူ
      သွင်း/ရှူထုတ်တာကို ခဏတာအာရုံပြုပြီ
      တစ်ကနေ ငါးထိရေရွတ်လိုက်ပြီ စိတ်ငြိမ်
       မှုကိုရယူပါ။

၈။ စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်မှာစိတ်မညှစ်ပါစေနဲ့။
     စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီလို တစ်ပုဒ်တစ်လေပုစ္ဆာ
     မှားတွက်မိခဲ့တာမျိုး|မေးခွန်းနဲအဖြေမ
     ကိုက်ညီတာမျိုးကြုံခဲ့ရင်စိတ်မညှစ်ပါနဲ
     တော့|နောက်တစ်နေ့ဖြေရမယ့်ဘာသာ
     ရပ်အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါ
     တယ်။စာမေးပွဲမဖြေဆိုနိုင်ဘူးဆိုရင်
     တောင့်စိတ်ဖိစီးမှုပူပန်မှုတွေနဲ့ စိတ်မညှစ်
     ပါနှင့် စာမေးပွဲဆိုတာဘဝရဲအစိတ်အပိုင်း
     တစ်ရပ်ပါ။နောက်ထပ်ကြုံရမယ် စာမေးပွဲ
     ပေါင်းများစွာဖြေဆိုနိုင်ဖို့ကိုသာအားမွေး
     ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Aung Win Hlaing
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top