ရာသက္ပန္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရရွိမည့္ ဂရန္းျမကန္သာကြန္ဒို အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း အေရာင္းျပပြဲ
×

ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူမ်ားကို ႐ုပ္သံ ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္း ျပည့္ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳဘဲ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခ်က္ကို ေဝဖန္ မႈမ်ားရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ကန္႔သတ္ ျပင္ဆင္ထား သည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာ  ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ထုတ္  ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္ သူေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဂၢလိ ကသတင္းစာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းတို႔ကို ပူးတြဲပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ အျခား လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုပိုင္ဆုိင္ခြင့္မျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္။

၂၀၁၅ က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အ သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ တြင္မူ ပုဂၢလိကသတင္းစာလုပ္ ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ ငန္းတို႔ကို ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆုိင္လွ်င္ အျခား လုပ္ငန္းကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုပိုင္ဆုိင္ခြင့္မျပဳရန္ ေရးဆြဲေဖာ္ ျပထားသည္။

ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒသစ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၌ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ အေျခ အေနရွိလွ်င္ပင္ အျခားလုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္မျပဳရန္ တိုးျမႇင့္ကန္႔ သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အရင္တုန္းက ကန္႔သတ္ ထားတာကိုေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့တာကို အခုဟာက ပိုဆိုးေနၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက မီဒီ ယာေလာကက အခုမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အ ရွိန္ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဟာမလုပ္ ရ၊ ဟိုဟာမလုပ္ရလို႔ ကန္႔သတ္ တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အခုလို ဆိုရင္ ႐ုပ္သံလုပ္ခ်င္ေနတဲ့ ပံုႏွိပ္ သတင္းဌာနေတြကို ႐ုပ္သံလုပ္မရေအာင္ ခြဲျခားထားသလို ျဖစ္ေနၿပီ’’ဟု ျပန္ၾကားေရးထံမွ ပုဂၢလိက႐ုပ္ သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ရ ဒီဗီဘီမာလ္တီ မီဒီယာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတာဝန္ခံ ဦးတိုးေဇာ္လတ္က ေဝဖန္သည္။

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း တစ္ခုက ပံုႏွိပ္၊ ႐ုပ္သံအစရွိသည့္ မီဒီယာနယ္ပယ္စံုတြင္ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္လႊမ္းမိုးထားမႈမရွိေစရန္ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရ ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အေၾကာင္းျပ ခ်က္သည္  လက္ခံႏုိင္စရာမရွိေၾကာင္း ဦးတုိးေဇာ္လတ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီဒီယာလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနေသး သျဖင့္ မည္သူမွ် လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ထုတ္ေဝေနၿပီး ႐ုပ္သံ လႊင့္လုပ္ငန္းပါ လုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနသည့္ ဟသၤာမီဒီယာတာ ဝန္ခံအယ္ဒီတာ ကိုဟိန္းသြင္ ထက္ကလည္း ‘‘လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကို အဓိကမထား ဘဲနဲ႔ ပိုၿပီး တင္းက်ပ္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္’’ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။ ဟသၤာမီဒီယာအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) က ငွားရမ္းမည့္ ႐ုပ္သံ ငါးလိုင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ေရြး ခ်ယ္မခံရေပ။

ဥပေဒၾကမ္းသာ ရွိေသး၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳသည့္အခ်ိန္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ယင္းအခ်က္ကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကား (MRTV)  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အသံလႊင့္)ဦးေဇယ်ာက ယခင္ ဥပေဒေဖာ္ျပခ်က္ပါ  သတ္မွတ္ခ်က္တိက်မႈအားနည္းသျဖင့္ အတိအက် ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္အရ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမပိုင္ဆိုင္ဘဲ ၉၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိသာ ပိုင္ဆုိင္လွ်င္ က်န္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္ဆို သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသ ျဖင့္ တိတိက်က်ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပ ေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း တြင္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ ယာယီ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္လိုင္ စင္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ထားသည္။ တစ္ႏွစ္အ တြင္း ကာလတိုတစ္ခုအတြက္သာ ရည္ရြယ္ထုတ္လႊင့္လိုသူမ်ား အ ဆင္ေျပေစေရး ယင္းယာယီလုိင္ စင္မ်ားခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာက ေျပာ ၾကားသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
#Unicode Version#


ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူများကို ရုပ်သံ နှင့် အသံလွှင့်လုပ်ငန်းများ ရာနှုန်း ပြည့်ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုဘဲ ကန့်သတ်ထားသည့် အချက်ကို ဝေဖန် မှုများရှိနေသည့်ကြားမှပင် ထပ်မံ တိုးမြှင့်ကန့်သတ် ပြင်ဆင်ထား သည့် အချက်များပါဝင်သော ဥပဒေကြမ်းကို ပြန်ကြားရေးဝန် ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။

ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ  ဥပဒေ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်ထုတ်  နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် အများပြည် သူလေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြ ခဲ့သည်။ ဥပဒေကြမ်းတွင် ပုဂ္ဂလိ ကသတင်းစာလုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းတို့ကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက် ပိုင်ဆိုင်လျှင် အခြား လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုရန် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားသည်။

၂၀၁၅ က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အ သံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ တွင်မူ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာလုပ် ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလွှင့်လုပ် ငန်းတို့ကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်  ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ရာနှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်လျှင် အခြား လုပ်ငန်းကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုရန် ရေးဆွဲဖော် ပြထားသည်။

ပြင်ဆင်မည့် ဥပဒေသစ်တွင် လုပ်ငန်းတစ်ခု၌ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း(သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အခြေ အနေရှိလျှင်ပင် အခြားလုပ်ငန်း တစ်ခုတွင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုရန် တိုးမြှင့်ကန့် သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

‘‘အရင်တုန်းက ကန့်သတ် ထားတာကိုတောင်မှ ကျွန်တော် တို့က ကန့်ကွက်ခဲ့တာကို အခုဟာက ပိုဆိုးနေပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက မီဒီ ယာလောကက အခုမှ ဖွံ့ဖြိုးဖို့အ ရှိန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီဟာမလုပ် ရ၊ ဟိုဟာမလုပ်ရလို့ ကန့်သတ် တာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ အခုလို ဆိုရင် ရုပ်သံလုပ်ချင်နေတဲ့ ပုံနှိပ် သတင်းဌာနတွေကို ရုပ်သံလုပ်မရအောင် ခွဲခြားထားသလို ဖြစ်နေပြီ’’ဟု ပြန်ကြားရေးထံမှ ပုဂ္ဂလိကရုပ် သံထုတ်လွှင့်ခွင့်ရ ဒီဗီဘီမာလ်တီ မီဒီယာ၏ မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံ ဦးတိုးဇော်လတ်က ဝေဖန်သည်။

သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း တစ်ခုက ပုံနှိပ်၊ ရုပ်သံအစရှိသည့် မီဒီယာနယ်ပယ်စုံတွင် လက်ဝါး ကြီးအုပ်လွှမ်းမိုးထားမှုမရှိစေရန် ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ရ ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့် ပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီးဌာန၏အကြောင်းပြ ချက်သည်  လက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်း ဦးတိုးဇော်လတ်က ပြောသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာလုပ် ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းနေသေး သဖြင့် မည်သူမျှ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

လက်ရှိ အပတ်စဉ်ဂျာနယ် တစ်စောင်ထုတ်ဝေနေပြီး ရုပ်သံ လွှင့်လုပ်ငန်းပါ လုပ်ကိုင်ရန် ပြင် ဆင်နေသည့် ဟင်္သာမီဒီယာတာ ဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုဟိန်းသွင် ထက်ကလည်း ‘‘လွတ်လွတ်လပ် လပ်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ကို အဓိကမထား ဘဲနဲ့ ပိုပြီး တင်းကျပ်လာတာကို တွေ့ရတယ်’’ဟု မှတ်ချက်ပြု သည်။ ဟင်္သာမီဒီယာအနေဖြင့် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား (MRTV) က ငှားရမ်းမည့် ရုပ်သံ ငါးလိုင်းတွင် ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရရန် လျှောက်ထားသော်လည်း ရွေး ချယ်မခံရပေ။

ဥပဒေကြမ်းသာ ရှိသေး၍ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးအတည် ပြုသည့်အချိန်၌ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များက ယင်းအချက်ကို ပြင်ဆင်အတည်ပြုရန် မျှော်လင့် ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံ ကြား (MRTV)  ညွှန်ကြားရေးမှူး (အသံလွှင့်)ဦးဇေယျာက ယခင် ဥပဒေဖော်ပြချက်ပါ  သတ်မှတ်ချက်တိကျမှုအားနည်းသဖြင့် အတိအကျ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုသည်။

တည်ဆဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်အရ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမပိုင်ဆိုင်ဘဲ ၉၀ ရာခိုင် နှုန်းအထိသာ ပိုင်ဆိုင်လျှင် ကျန် လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဆို သည့် သဘောသက်ရောက်နေသ ဖြင့် တိတိကျကျဖြစ်စေရန် ပြင် ဆင်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်း က ပြောသည်။

ထို့ပြင် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပ ဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း တွင် တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိသည့် ယာယီရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်လိုင် စင်ကို လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ထားသည်။ တစ်နှစ်အ တွင်း ကာလတိုတစ်ခုအတွက်သာ ရည်ရွယ်ထုတ်လွှင့်လိုသူများ အ ဆင်ပြေစေရေး ယင်းယာယီလိုင် စင်များချထားပေးရန် စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇေယျာက ပြော ကြားသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top