ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

သားတို႔လက္ထဲက ရွာေဖြစုစည္းထားသမ်ွ ပစၥည္း
အႀကိဳ က္နဲ႔တဲြၿပီး ရွာေဖြထားရတာခ် ည္းျဖစ္လို႔
စိတ္မစင္ၾကယ္ဘူးသား။
သားတို႔ေနတဲ့အိမ္ စိတ္ႀကိဳ က္နဲ႔ ေဆာက္ထားတယ္။
သားတို႔ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ စိတ္ႀကိဳ က္ရာ အလုပ္။
သားတို႔ ရယူထားတဲ့ မယား စိတ္ႀကိဳ က္ကေပးစားထား
တာ။
သားတို႔ ရွာေဖြတဲ့ အသုံးအေဆာင္မ် ား စိတ္ႀကိဳ က္က
ရွာေပးထားတာ။
သည္ေတာ့ စိတ္နဲ႔ အႀကိဳ က္ ေပါင္းၿပီးရွာထားရတာ။
ရွာေဖြစဥ္မွာေကာ အျခားညစ္ပတ္စိတ္ေတြ ကင္းလို႔
လား။
သုံးေဆာင္စဥ္မွာေကာ အျခားညစ္ပတ္စိတ္ေတြ
ကင္းလို႔လား။
သိုမွီးထိန္းသိမ္းထားေပးရစဥ္မွာေကာ အျခားညစ္ပတ္
စိ္တ္ေတြ ကင္းလို႔ ရွင္းလို႔လား။
ဘယ္ကမွ မလာေတာင္ ဒါ ငါပိုင္လို႔ အေတြးေပၚတာနဲ႔
ေသာက, ကေတာ့ လာမွာပဲ။
ဒါ ငါပိုင္လို႔ အစဲြႀကီးေနတာနဲ႔ အၿခံအရံမွီၿပီးျဖစ္တဲ့
မာနက လာမွာပဲ။
သည္လို မစင္တဲ့အရာကို စင္တဲ့အရာနဲ႔ ေျပာင္းလဲတဲ့
အခါ..
ေငြ ဘဏ္သြင္းၿပီး ခ် က္လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားရပုံ
မ်ဴ ိး။
မစင္ပစၥည္းကို မခင္စိတ္သြင္း စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေစတနာ
ထက္ဖို႔ သန္႔ဖို႔ ဦးစားေပးရမယ္။

ေစတနာထက္ဖို႔က ဘဘ။
သူတစ္ပါးခိုင္းမွ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္အသိနဲ႔ကိုယ္ လုပ္။
ေစတနာက် ဖို႔က် ေတာ့ ဘဘ။
ငါ ပစၥည္း၊ဝတၳဳ အလွဴ ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ စိတ္မထားနဲ႔။
(က)အဲ…ငါ့အလွဴ ငါေပး ငါကမ္းေနတယ္ဆိုကတည္းက
ညစ္စိတ္ဒိ႒ိနဲ႔၊အသင္းအပင္းလာၿပီ။
(ခ)ငါ့ပစၥည္းေတြ၊ငါအားကိုးရသူေတြ ဆိုကတည္းက
ညစ္စိတ္ တဏွာနဲ႔ အသင္းအပင္းလာၿပီ။
ဘဘရဲ႕ သည္သုံးမ်ဴ ိးကင္းၿပီး ေပးကမ္းရက္ေရာလို႔မွ
မရတာ။
သည္သုံးမ်ဴ ိး ကင္းဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား ဘဘ။
ေလ့က် င့္ရတာေပါ့။
သြားလမ္းက တျခားလမ္းေျပာင္းခ် င္ေတာင္
ေျခတစ္လွမ္းေတာ့ ယမ္းေပးရေသးတာပဲ မဟုတ္လား။
ဆိုပါစို႔..သားတို႔ လူ႔ေလာကမွာ ကိတ္မုန္႔တို႔၊ေပါင္မုန္႔တို႔
မစားၾကဘူးလား။
စားတာေပါ့ ဘဘ၊ ၿမိဳ႕ေနမ် ားဆို သူတို႔အပ် က္ခံလို႔
ေတာင္ မျဖစ္ၾကဘူး။
အဲဒါ ကိတ္မုန႔္၊ေပါင္မုန္႔ ဆိုေပမယ့္ အရင္းအျမစ္က
ဂ်ဴ ံမႈန္႔ေတြပဲကိုး။
စားၾကတဲ့အခါ ကိတ္မုန္႔၊ေပါင္မုန္႔ရဲ႕ အရသာေပၚမွာပဲ
စိတ္ကေလး တင္ထားေပးလိုက္ရင္ ဂ်ဴ ံဆီမ် ား စိတ္ေရာက္ၾကလို႔လားကြယ္။
မေရာက္ေတာ့ပါဘူး ဘဘ၊ ကိုယ္ေတြ႕မွာပဲ စိတ္ဝင္ဆံ့
ေနၿပီး..
အေပၚတင္ အရသာဓာတ္မွာပဲ စိတ္လမ္းဆုံးေနပါတယ္
ဘဘ။

ေအး…သည္ပုံစံကိုသာ အတုခိုး ေလ့က် င့္ေပတာ့။
စြန္႔တယ္ဆိုကတည္းက ကို္ယ္က အစြန္႔၊ စိတ္ကလည္း
ငါ့ဥစၥာမဟုတ္လို႔ အစဲြလႊတ္လိုက္ေတာ့။
သည္လို ငါနဲ႔ ပစၥည္းၾကား မွတ္စိတ္ကေလး ၾကားခံထား
လိုက္လို႔…..
(က)ငါ တျခား ပစၥည္း တျခား ျဖစ္သြားတဲ့အခ် ိန္
ဒိ႒ိတဏွာ ကင္းစင္သြားၿပီ။
(ခ)ငါ တျခား ပစၥည္း တျခား ျဖစ္ေနမွေတာ့ ငါနဲ႔ပုဂၢိဳလ္
လည္း ကင္းပ် က္သြားေတာ့လို႔ ..
မစင္စိတ္က စင္စိတ္အျဖစ္ ခ် က္ခ် င္းေျပာင္းသြားၿပီ
ေကာသား။
(ဂ)သည္လိုမွ မသိႏုိင္ေသး။
မစင္လူးလ်ွ င္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပုံမ်ဴ ိး၊
မစင္ၾကယ္ေသာ ညစ္ေပစိတ္မ် ား မကပ္ရဲတဲ့
ဘုရားဂုဏ္၊တရားဂုဏ္၊သံဃာ့ဂုဏ္ကို စိတ္က
ပြားေပး၊
အာရုံခ် င္း အလဲအလွယ္၊ အလႊဲအေျပာင္းလုပ္တဲ့
သေဘာမ်ဴ ိးေပါ့။

(ဃ)သည့္ထက္မ် ား ထိုးထြင္းဉာဏ္ေကာင္းလ်ွ င္ေတာ့
၁။ငါ၊ ဝတၳဳ ၊ ပုဂၢိဳလ္ သည္သုံးမ်ဴ ိး အၿမဲေဖာက္ျပန္ေနပုံ
ကိုယ့္ကိုယ္က စ,လိုက္ၾကည့္၊ႏႈိက္ၾကည့္။
၂။ငါ၊ ဝတၳဳ ၊ ပုဂၢိဳလ္ သုံးမ်ဴ ိးစလုံ တရစပ္ ပ် က္စီးေနပုံ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုက စ,ႏႈိက္ၾကည့္လုိက္။
၃။ငါ၊ ဝတၳဳ ၊ ပုဂၢိဳလ္ သုံးမ်ဴ ိးစလုံးတို႔ရဲ႕ တားမရပုံ၊
ကိုယ့္ကိုယ္က စ,ႏႈိက္ၾကည့္၊လိုက္ၾကည့္။
သည္ေတာ့ အျဖစ္မွန္သိသြားၿပီ အထင္မႀကီးေတာ့ဘူး။
အထင္မႀကီးလ်ွ င္ အားကိုးတႀကီး စဲြလမ္းမႈ၊
အားကိုးတႀကီး ေမ်ွ ာ္မွန္းမႈ၊ သူ႔အေပၚ ကိုယ့္အေပၚ
မရိွေတာ့ဘူးေပါ့။
သေဘာေပါက္သြားပါၿပီ ဘဘ၊ ဟိုသုံးမ်ဴ ိး…..
ဟိုသုံးမ်ဴ ိး အသာထားဦး၊ သည္ေလးမ်ဴ ိး ဆက္နားေထာင္။
ဘာေတြမ် ား က် န္ေနေသးလို႔လဲ ဘဘ။
တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ေပးကမ္းစြန္႔လႊတ္ဆဲ ထားရမယ့္
စိတ္ထားကဲြ႕။
ဒါကလည္း အေရးႀကီးတာပဲ ဘဘ၊အာရုံျပဳ တတ္ေအာင္
မိန္႔ပါဦး။ ။ ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: lwinpyin
#Unicode Version#
သားတို့လက်ထဲက ရှာဖွေစုစည်းထားသမျှ ပစ္စည်း
အကြို က်နဲ့တွဲပြီး ရှာဖွေထားရတာချ ည်းဖြစ်လို့
စိတ်မစင်ကြယ်ဘူးသား။
သားတို့နေတဲ့အိမ် စိတ်ကြို က်နဲ့ ဆောက်ထားတယ်။
သားတို့ လုပ်နေတဲ့အလုပ် စိတ်ကြို က်ရာ အလုပ်။
သားတို့ ရယူထားတဲ့ မယား စိတ်ကြို က်ကပေးစားထား
တာ။
သားတို့ ရှာဖွေတဲ့ အသုံးအဆောင်မျ ား စိတ်ကြို က်က
ရှာပေးထားတာ။
သည်တော့ စိတ်နဲ့ အကြို က် ပေါင်းပြီးရှာထားရတာ။
ရှာဖွေစဉ်မှာကော အခြားညစ်ပတ်စိတ်တွေ ကင်းလို့
လား။
သုံးဆောင်စဉ်မှာကော အခြားညစ်ပတ်စိတ်တွေ
ကင်းလို့လား။
သိုမှီးထိန်းသိမ်းထားပေးရစဉ်မှာကော အခြားညစ်ပတ်
စိတ်တွေ ကင်းလို့ ရှင်းလို့လား။
ဘယ်ကမှ မလာတောင် ဒါ ငါပိုင်လို့ အတွေးပေါ်တာနဲ့
သောက, ကတော့ လာမှာပဲ။
ဒါ ငါပိုင်လို့ အစွဲကြီးနေတာနဲ့ အခြံအရံမှီပြီးဖြစ်တဲ့
မာနက လာမှာပဲ။
သည်လို မစင်တဲ့အရာကို စင်တဲ့အရာနဲ့ ပြောင်းလဲတဲ့
အခါ..
ငွေ ဘဏ်သွင်းပြီး ချ က်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားရပုံ
မျူ ိး။
မစင်ပစ္စည်းကို မခင်စိတ်သွင်း စွန့်လွှတ်ပြီး စေတနာ
ထက်ဖို့ သန့်ဖို့ ဦးစားပေးရမယ်။

စေတနာထက်ဖို့က ဘဘ။
သူတစ်ပါးခိုင်းမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် လုပ်။
စေတနာကျ ဖို့ကျ တော့ ဘဘ။
ငါ ပစ္စည်း၊ဝတ္ထု အလှူ ခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ် စိတ်မထားနဲ့။
(က)အဲ…ငါ့အလှူ ငါပေး ငါကမ်းနေတယ်ဆိုကတည်းက
ညစ်စိတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့၊အသင်းအပင်းလာပြီ။
(ခ)ငါ့ပစ္စည်းတွေ၊ငါအားကိုးရသူတွေ ဆိုကတည်းက
ညစ်စိတ် တဏှာနဲ့ အသင်းအပင်းလာပြီ။
ဘဘရဲ့ သည်သုံးမျူ ိးကင်းပြီး ပေးကမ်းရက်ရောလို့မှ
မရတာ။
သည်သုံးမျူ ိး ကင်းဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဘဘ။
လေ့ကျ င့်ရတာပေါ့။
သွားလမ်းက တခြားလမ်းပြောင်းချ င်တောင်
ခြေတစ်လှမ်းတော့ ယမ်းပေးရသေးတာပဲ မဟုတ်လား။
ဆိုပါစို့..သားတို့ လူ့လောကမှာ ကိတ်မုန့်တို့၊ပေါင်မုန့်တို့
မစားကြဘူးလား။
စားတာပေါ့ ဘဘ၊ မြို့နေမျ ားဆို သူတို့အပျ က်ခံလို့
တောင် မဖြစ်ကြဘူး။
အဲဒါ ကိတ်မုန့်၊ပေါင်မုန့် ဆိုပေမယ့် အရင်းအမြစ်က
ဂျူ ံမှုန့်တွေပဲကိုး။
စားကြတဲ့အခါ ကိတ်မုန့်၊ပေါင်မုန့်ရဲ့ အရသာပေါ်မှာပဲ
စိတ်ကလေး တင်ထားပေးလိုက်ရင် ဂျူ ံဆီမျ ား စိတ်ရောက်ကြလို့လားကွယ်။
မရောက်တော့ပါဘူး ဘဘ၊ ကိုယ်တွေ့မှာပဲ စိတ်ဝင်ဆံ့
နေပြီး..
အပေါ်တင် အရသာဓာတ်မှာပဲ စိတ်လမ်းဆုံးနေပါတယ်
ဘဘ။

အေး…သည်ပုံစံကိုသာ အတုခိုး လေ့ကျ င့်ပေတာ့။
စွန့်တယ်ဆိုကတည်းက ကိုယ်က အစွန့်၊ စိတ်ကလည်း
ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့ အစွဲလွှတ်လိုက်တော့။
သည်လို ငါနဲ့ ပစ္စည်းကြား မှတ်စိတ်ကလေး ကြားခံထား
လိုက်လို့…..
(က)ငါ တခြား ပစ္စည်း တခြား ဖြစ်သွားတဲ့အချ ိန်
ဒိဋ္ဌိတဏှာ ကင်းစင်သွားပြီ။
(ခ)ငါ တခြား ပစ္စည်း တခြား ဖြစ်နေမှတော့ ငါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
လည်း ကင်းပျ က်သွားတော့လို့ ..
မစင်စိတ်က စင်စိတ်အဖြစ် ချ က်ချ င်းပြောင်းသွားပြီ
ကောသား။
(ဂ)သည်လိုမှ မသိနိုင်သေး။
မစင်လူးလျှ င် ရေဖြင့်ဆေးကြောသုတ်သင်ရပုံမျူ ိး၊
မစင်ကြယ်သော ညစ်ပေစိတ်မျ ား မကပ်ရဲတဲ့
ဘုရားဂုဏ်၊တရားဂုဏ်၊သံဃာ့ဂုဏ်ကို စိတ်က
ပွားပေး၊
အာရုံချ င်း အလဲအလှယ်၊ အလွှဲအပြောင်းလုပ်တဲ့
သဘောမျူ ိးပေါ့။

(ဃ)သည့်ထက်မျ ား ထိုးထွင်းဉာဏ်ကောင်းလျှ င်တော့
၁။ငါ၊ ဝတ္ထု ၊ ပုဂ္ဂိုလ် သည်သုံးမျူ ိး အမြဲဖောက်ပြန်နေပုံ
ကိုယ့်ကိုယ်က စ,လိုက်ကြည့်၊နှိုက်ကြည့်။
၂။ငါ၊ ဝတ္ထု ၊ ပုဂ္ဂိုလ် သုံးမျူ ိးစလုံ တရစပ် ပျ က်စီးနေပုံ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုက စ,နှိုက်ကြည့်လိုက်။
၃။ငါ၊ ဝတ္ထု ၊ ပုဂ္ဂိုလ် သုံးမျူ ိးစလုံးတို့ရဲ့ တားမရပုံ၊
ကိုယ့်ကိုယ်က စ,နှိုက်ကြည့်၊လိုက်ကြည့်။
သည်တော့ အဖြစ်မှန်သိသွားပြီ အထင်မကြီးတော့ဘူး။
အထင်မကြီးလျှ င် အားကိုးတကြီး စွဲလမ်းမှု၊
အားကိုးတကြီး မျေှ ာ်မှန်းမှု၊ သူ့အပေါ် ကိုယ့်အပေါ်
မရှိတော့ဘူးပေါ့။
သဘောပေါက်သွားပါပြီ ဘဘ၊ ဟိုသုံးမျူ ိး…..
ဟိုသုံးမျူ ိး အသာထားဦး၊ သည်လေးမျူ ိး ဆက်နားထောင်။
ဘာတွေမျ ား ကျ န်နေသေးလို့လဲ ဘဘ။
တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ ပေးကမ်းစွန့်လွှတ်ဆဲ ထားရမယ့်
စိတ်ထားကွဲ့။
ဒါကလည်း အရေးကြီးတာပဲ ဘဘ၊အာရုံပြု တတ်အောင်
မိန့်ပါဦး။ ။ ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: lwinpyin
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top