AYA Home Loan ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အေကာင္းဆံုး Sky Villa ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

# Zawgyi Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

စတိုင္ရွိမွ စတားျဖစ္မယ္လို႔ေတာင္ ေခတ္စကား တခု ရွိပါတယ္၊ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ေနထိုင္မႈဟန္က အမ်ား အလယ္မွာ သိသာထင္ေပၚမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ဂ႐ုစိုက္မိမႈကိုရမယ္၊ ထင္ေပၚမယ္၊ လူသိမ်ားမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခု ေျပာျပမယ့္ စတိုင္ေတြကေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ ကိုယ့္စတိုင္နဲ႕ကိုယ္လို႔ ဆိုနိုင္ေပမယ့္ ပုံစံ မက်ဘဲ လူအမ်ားက အထင္ေသးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွာေခါင္းရႈံ႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခံရနိုင္မယ့္ အေနအထိုင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခု ေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ သင့္ရဲ႕ အက်င့္ေတြ ပါေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ျပင္လိုက္တာ အေကာင္းဆုံးပါ။

(၁) ေလးလံေနျခင္း – တေန႔တလံ ပုဂံဘယ္ေ႐ြ႕ ဆိုတဲ့ စကားပုံေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္စကားအရေတာ့ ဖင္ေလးတယ္ေပါ့။ တခုခု လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အၿမဲတမ္း ၾကာေနတတ္တယ္၊ ေနာက္ဆုံးက ေရာက္ေနတယ္၊ တခုခုကို အရမ္းစဥ္းစားေနတယ္ ဆိုရင္ မေကာင္းပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္း တခုခုကို ေျပာစရာ ရွိရင္ စီကာပတ္ကုံး စကားမ်ားေနျခင္းက မေကာင္းပါဘူး။

(၂) လက္သည္းေတြကို မကိုက္ပါနဲ႔ – ဒီေခတ္ထဲမွာ ဘယ္သူကမွေတာ့ လက္သည္းကို ကိုက္တတ္တယ္လို႔ ဝန္ခံမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ မရည္႐ြယ္ဘဲ ကိုက္မိတတ္တဲ့ သူေတြ ရွိပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဘယ္လို အေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္သည္း မကိုက္ျဖစ္ေအာင္ေနပါ၊ စတိုင္လည္း မက်ပါဘူး။

(၃) အေတြးမမ်ားပါနဲ႔ – တခုခုကို ဆုံးျဖတ္ဖို႔၊ လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ အေတြးမ်ားေနျခင္းက မေကာင္းပါဘူး။ သူမ်ားေတြက ဆိုက္ကိုသမားလို႔ေတာင္ အေခၚခံရႏိုင္ပါတယ္။ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္မႈကို အခ်ိန္ တခု အထိပဲထားၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္တာ အေကာင္းဆုံးပါ။ အရမ္း မစဥ္းစားပါနဲ႔။

(၄) ေစာဒက မတက္ပါနဲ႔ – ဆင္ေျခေပးတယ္လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕အမွားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တာဝန္ယူပါ၊ ဝန္ခံပါ။ ဘာေၾကာင့္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးတာေတြ၊ ေစာဒက တက္တာေတြက မိန္းကေလးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္ေလးေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းပါဘူး။ ႀကိဳးစားမႈသာ ပဓာနပါ။ ဆင္ေျခမေပးပါနဲ႔။

(၅) ပီေကမစားပါနဲ႔

က္ေနာၱိဳ႕ဆီမြာေတာ့ ၾကမ္းစားတယ္ေပါ့၊ ပီေကလၫ္း အတူတူပါပဲ။ ်ဖစၷိဳင္ရင္ မိမိကိုငၸိဳင္ အပႏ္းေ်ဖခ္ိႏႅိဳ အခ္ိႏၼြပဲ စားပါ။ အလုျပၡင္၊ အမ္ားနဲ႕ ဆကၦံရခ္ိႏ္ေၾတမြာ ၾကမ္းက အစ ပီေကထိေအာင္ မစားတာ ေအကာင္းဆုံးပါ။

(၆) ကိုယ္ပိုင္စားပြဲကို ရႈပ္မေနပါေစနဲ႔

အလုပၥားၿပဲပဲ ်ဖစ္်ဖစ္၊ မိမိ စာၾကည့ၥားၿပဲပဲ ်ဖစ္်ဖစ္၊ ေနာကၦဳံး မိမိအိမၠ ဧည့ၡႏ္း စားၿပဲေလးကိုပဲ ်ဖစ္်ဖစ္ ရႈေပၼနပါေစနဲ႕။ တခ္ိဳ႕က စာၾကမ္းပိုးပုံစံ၊ အလုပၼ္ားေနတဲ့ ပုံစံ၊ တကိုယ္ေရသမားပုံစံ ဆိုတာမ္ိဳး သိသာေအာင္ စားၿပဲကို ရႈပ္ေေနပမယ့္ မ႐ြင္းဘဲ ထားတတၱာေၾတ၊ ပ္င္းလို႔ မ႐ြင္း်ဖစၱာေၾတ ႐ြိပါတယ္။ အမ္ားအ်မငၼြာ ေမကာင္းပါဘူး။ မိမိစားၿပဲေလးကို အၿမဲသန႔္ေန၊ ႐ြင္းလင္းေနပါေစ။

(၇) ဂနာမၿငိမ္သလို မေနပါနဲ႔

စိတႅႈပ္႐ြားမႈ တခုခုေၾကာင့္ ်ဖစ္ေစ၊ မိမိကို တပါးသူ သတိထားမိေေစအာငၻဲ်ဖစ္်ဖစ္ ဂနာမၿငိမၱဲ့ ပုံစံ လုပ္်ပတတ္သဴေၾတ ႐ြိပါတယ္။ အထူးသ်ဖင့္ အခု ပုံစံကို အမ္ိဳးသမီးေၾတမြာ ေၾတ႕ရမ္ားပါတယ္။ ဂနာမၿငိမ္သလို ေမနပါနဲ႕၊ မိမိရဲ႕ တၫ္ၿငိမၼႈ အားနၫ္း်ခင္းကို ေဖာ္်ေပနသလို်ဖစ္ၿပီး လူအမ္ားက ေသဘာမက္တတၸါဘူး။

(၈) သူမ်ားအေၾကာင္းမေျပာပါနဲ႔

ေခတၥကားအေရတာ့ အတင္းေ်ပာ်ခင္းမ္ိဳး ်ဖစၸါတယ္။ တပါးသူရဲ႕ ေမကာင္းေၾကာင္းကို ပိုၿပီး ေမ်ပာမိေအာင္ေနပါ။ မိမိ အလုပ္၊ ေက္ာင္းစာ၊ ကိစၥရပ္ေၾတကိုပဲ ေအကာင္းဆုံး စိတ္ဝငၥား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနပါ။ အတင္းေ်ပာတတ္သဴ အ်ဖစ္ သတၼြတၡံေရအာင္ ေမနပါနဲ႕။

(၉) စိတ္ကူးယဥ္မမ်ားပါနဲ႔

အလုပ္အၾတကၸဲ ်ဖစ္်ဖစ္၊ ဘဝ အၾတကၸဲ ်ဖစ္်ဖစ္ စိတၠဴးယၪၼ္ားေနမႈက ေအာင္်မင္်ခင္းကို ေပးျစမ္းႏိုငၼြာ မဟုတ္သလို အလုပၼၾတငၼႈနဲ႕အတူ လူ အမ္ားလကၡံတဲ့ ေအာင္်မင္သဴေတယာက္ ်ဖစႅာဖို႔ မၾလယၸါဘူး။ စိတၠဴးယၪ္ မၾလႏၸါနဲ႕၊ စိတၠဴးနဲ႕ လက္ေၾတ႕ ကိုက္ညီေအာင္်မင္ေအာင္ လုပ္ေဆာငၸါ။ ေအၾတးမမ္ားပါနဲ႕၊ စိတၠဴးယၪ္ ကမာၻထဲမြာပဲ အခ္ိႏၠဳႏ္ မခံပါနဲ႕။ စကားနၫ္းသူ အ်ဖစ္ လူအမ္ားရဲ႕ သတၼြတၼႈကို ခံရတာထက္ လူပ္င္းလို႔ သတၼြတၡံရဖို႔ ပိုမ္ားပါတယ္။

(၁၀) အာေမဋိတ္စကားေတြ သိပ္မသုံးပါနဲ႔

ဟင္၊ ဘယႅိဳ၊ ဟား၊ ဟယ္ ဆိုတဲ့ က္ေနာၱိဳ႕ အသုံးမ္ားတဲ့ အာေမဋိတ္ စကားေၾတကို သိပၼသုံးပါနဲ႕၊ မိမိရဲ႕ စိတ္ဟာ ေအၾတ႕အႀကဳံတခု အၾတကၠိဳ အံ့ၾေသနတတ္ၿပီ ဆိုရင္ မိမိဟာ စိတၱၫ္ၿငိမ္ ရင့ၠ္က္သဴ မဟုတ္ေသးဘူးဆိုတာ သိသာေစပါတယ္။ မသုံးနဲ႕လို႔ ေ်ပာတာ မဟုတ္ေပမယ့္ အက္င့ၱခုလိုေတာ့ အၿမဲ မသုံးပါနဲ႕။ လူအမ္ား ေသဘာမက္ၾကပါဘူး။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: businessinsider

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

စတိုင်ရှိမှ စတားဖြစ်မယ်လို့တောင် ခေတ်စကား တခု ရှိပါတယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် နေထိုင်မှုဟန်က အများ အလယ်မှာ သိသာထင်ပေါ်မယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဂရုစိုက်မိမှုကိုရမယ်၊ ထင်ပေါ်မယ်၊ လူသိများမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခု ပြောပြမယ့် စတိုင်တွေကတော့ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်စတိုင်နဲ့ကိုယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ပုံစံ မကျဘဲ လူအများက အထင်သေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နှာခေါင်းရှုံ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် ခံရနိုင်မယ့် အနေအထိုင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အခု ပြောတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ သင့်ရဲ့ အကျင့်တွေ ပါနေပြီ ဆိုရင်တော့ ပြင်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။

(၁) လေးလံနေခြင်း – တနေ့တလံ ပုဂံဘယ်ရွေ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်စကားအရတော့ ဖင်လေးတယ်ပေါ့။ တခုခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်း ကြာနေတတ်တယ်၊ နောက်ဆုံးက ရောက်နေတယ်၊ တခုခုကို အရမ်းစဉ်းစားနေတယ် ဆိုရင် မကောင်းပါဘူး၊ ပြီးတော့ အကြောင်း တခုခုကို ပြောစရာ ရှိရင် စီကာပတ်ကုံး စကားများနေခြင်းက မကောင်းပါဘူး။

(၂) လက်သည်းတွေကို မကိုက်ပါနဲ့ – ဒီခေတ်ထဲမှာ ဘယ်သူကမှတော့ လက်သည်းကို ကိုက်တတ်တယ်လို့ ဝန်ခံမှာ မဟုတ်ပေမယ့် မရည်ရွယ်ဘဲ ကိုက်မိတတ်တဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဘယ်လို အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်သည်း မကိုက်ဖြစ်အောင်နေပါ၊ စတိုင်လည်း မကျပါဘူး။

(၃) အတွေးမများပါနဲ့ – တခုခုကို ဆုံးဖြတ်ဖို့၊ လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် အတွေးများနေခြင်းက မကောင်းပါဘူး။ သူများတွေက ဆိုက်ကိုသမားလို့တောင် အခေါ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးအကြောင်း ဆင်ခြင်မှုကို အချိန် တခု အထိပဲထားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ် လုပ်ဆောင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ အရမ်း မစဉ်းစားပါနဲ့။

(၄) စောဒက မတက်ပါနဲ့ – ဆင်ခြေပေးတယ်လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အမှားပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်ချက် အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ယူပါ၊ ဝန်ခံပါ။ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ပေးတာတွေ၊ စောဒက တက်တာတွေက မိန်းကလေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေးတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကောင်းပါဘူး။ ကြိုးစားမှုသာ ပဓာနပါ။ ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့။

(၅) ပီကေမစားပါနဲ့

က်န္တောို့ဆီမွာတော့ ကြမ်းစားတယ်ပေါ့၊ ပီကေလည်း အတူတူပါပဲ။ ျဖစ္နိုင်ရင် မိမိကိုင္ပိုင် အပန်းေျဖခိန္လို အခိန္မွပဲ စားပါ။ အလုပ္ခြင်၊ အမ်ားနဲ့ ဆက္ဆံရခိန်တြေမွာ ကြမ်းက အစ ပီကေထိအောင် မစားတာ အေကာင်းဆုံးပါ။

(၆) ကိုယ်ပိုင်စားပွဲကို ရှုပ်မနေပါစေနဲ့

အလုပ္စားပြဲပဲ ျဖစ်ျဖစ်၊ မိမိ စာကြည့္စားပြဲပဲ ျဖစ်ျဖစ်၊ နောက္ဆုံး မိမိအိမ္က ဧည့္ခန်း စားပြဲလေးကိုပဲ ျဖစ်ျဖစ် ရှုပ္မေနပါစေနဲ့။ တခို့က စာကြမ်းပိုးပုံစံ၊ အလုပ္မ်ားနေတဲ့ ပုံစံ၊ တကိုယ်ရေသမားပုံစံ ဆိုတာမိုး သိသာအောင် စားပြဲကို ရှုပ်ေနေပမယ့် မရွင်းဘဲ ထားတတ္တာတြေ၊ ပ်င်းလို့ မရွင်းျဖစ္တာတြေ ရွိပါတယ်။ အမ်ားအျမင္မွာ မေကာင်းပါဘူး။ မိမိစားပြဲလေးကို အမြဲသန့်နေ၊ ရွင်းလင်းနေပါစေ။

(၇) ဂနာမငြိမ်သလို မနေပါနဲ့

စိတ္လှုပ်ရွားမှု တခုခုကြောင့် ျဖစ်စေ၊ မိမိကို တပါးသူ သတိထားမိေစေအာင္ဘဲျဖစ်ျဖစ် ဂနာမငြိမ္တဲ့ ပုံစံ လုပ်ျပတတ်သူတြေ ရွိပါတယ်။ အထူးသျဖင့် အခု ပုံစံကို အမိုးသမီးတြေမွာ တြေ့ရမ်ားပါတယ်။ ဂနာမငြိမ်သလို မေနပါနဲ့၊ မိမိရဲ့ တည်ငြိမ္မှု အားနည်းျခင်းကို ဖော်ျပေနသလိုျဖစ်ပြီး လူအမ်ားက သေဘာမက်တတ္ပါဘူး။

(၈) သူများအကြောင်းမပြောပါနဲ့

ခေတ္စကားအရေတာ့ အတင်းေျပာျခင်းမိုး ျဖစ္ပါတယ်။ တပါးသူရဲ့ မေကာင်းကြောင်းကို ပိုပြီး မျေပာမိအောင်နေပါ။ မိမိ အလုပ်၊ ကေ်ာင်းစာ၊ ကိစ္စရပ်တြေကိုပဲ အေကာင်းဆုံး စိတ်ဝင္စား လုပ်ဆောင်ပြီးနေပါ။ အတင်းေျပာတတ်သူ အျဖစ် သတ္မွတ္ခံရေအာင် မေနပါနဲ့။

(၉) စိတ်ကူးယဉ်မများပါနဲ့

အလုပ်အတြက္ပဲ ျဖစ်ျဖစ်၊ ဘဝ အတြက္ပဲ ျဖစ်ျဖစ် စိတ္ကူးယဉ္မ်ားနေမှုက အောင်ျမင်ျခင်းကို ပေးစြမ်းနိုင္မွာ မဟုတ်သလို အလုပ္မတြင္မှုနဲ့အတူ လူ အမ်ားလက္ခံတဲ့ အောင်ျမင်သူတေယာက် ျဖစ္လာဖို့ မလြယ္ပါဘူး။ စိတ္ကူးယဉ် မလြန္ပါနဲ့၊ စိတ္ကူးနဲ့ လက်တြေ့ ကိုက်ညီအောင်ျမင်အောင် လုပ်ဆောင္ပါ။ အေတြးမမ်ားပါနဲ့၊ စိတ္ကူးယဉ် ကမ္ဘာထဲမွာပဲ အခိန္ကုန် မခံပါနဲ့။ စကားနည်းသူ အျဖစ် လူအမ်ားရဲ့ သတ္မွတ္မှုကို ခံရတာထက် လူပ်င်းလို့ သတ္မွတ္ခံရဖို့ ပိုမ်ားပါတယ်။

(၁၀) အာမေဋိတ်စကားတွေ သိပ်မသုံးပါနဲ့

ဟင်၊ ဘယ္လို၊ ဟား၊ ဟယ် ဆိုတဲ့ က်န္တောို့ အသုံးမ်ားတဲ့ အာမေဋိတ် စကားတြေကို သိပ္မသုံးပါနဲ့၊ မိမိရဲ့ စိတ်ဟာ အေတြ့အကြုံတခု အတြက္ကို အံ့ြသေနတတ်ပြီ ဆိုရင် မိမိဟာ စိတ္တည်ငြိမ် ရင့္က်က်သူ မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ သိသာစေပါတယ်။ မသုံးနဲ့လို့ ေျပာတာ မဟုတ်ပေမယ့် အက်င့္တခုလိုတော့ အမြဲ မသုံးပါနဲ့။ လူအမ်ား သေဘာမက်ကြပါဘူး။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: businessinsider
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top