(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပဲြၾကီး
×

သင္သည္ လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းေႀကာင့္ ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားေနရလွ်င္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ သင့္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။

သို႕ေသာ္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မျပဳလုပ္မီ သိထားရမည့္အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။
ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားနွင့္ လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္း

လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းဆိုုသည္မွာ လည္ပင္းရွိ အဆစ္မ်ားသည္ မူလအေနအထားမွ အေနအထားမမွန္ျဖစ္ကာ ေခ်ာ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္ လည္ပင္းတြင္ နာက်င္ျခင္းကို ခံစားရမည္ျဖစ္ျပီး လက္ေမာင္း၊ ပခံုးမ်ားပါနာက်င္ျခင္းကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ လည္ပင္းသည္ လႈပ္ရွားခ်ိန္တြင္ ပိုနာျပီး ျငိမ္ေနလွ်င္ သက္သာပါသည္။

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကတည္းက ျပဳလုပ္ႀကေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ျပီး ယင္းသည္ အသက္ရႈျခင္း၊ ကိုယ္ဟန္အေနအထားမွန္ကန္ျခင္းနွင့္ စိတ္ျငိမ္ေစေအာင္ တရားထိုင္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါတို႕သည္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္း၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ႀကြက္သားမ်ားကို သန္မာေစျခင္း

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ စကၠန္႕၊ မိနစ္အနည္းငယ္မွ် အေနအထားတစ္ခုတြင္ ျငိမ္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာႀကြက္သားမ်ားကို အသံုးျပဳလိုက္ရေသာေႀကာင့္ ထိုႀကြက္သားမ်ားကို သန္မာလာေစပါသည္။

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းသည္ လႈပ္ရွားနိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို ျမင့္တက္ေစသည့္အတြက္ ေက်ာရိုးကို အေနအထားမွန္ေစျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေကာင္းေစျခင္းတို႕ေႀကာင့္ လည္ပင္းဆစ္မ်ားလည္း က်န္းမာလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ႀကြက္သားမ်ားကို ဆန္႕ထုတ္ျခင္း

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ျငိမ္ေနရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကြက္သားမ်ားကို သန္မာေစရံုသာမက၊ ဆန္႕ထုတ္ထားျခင္းေႀကာင့္ အေႀကာမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစပါသည္။

ထို႕ျပင္ ႀကြက္သားမ်ားကိုဆန္႕ထုတ္ထားျခင္းျဖင့္ ပင္မေက်ာရိုးမဆီသို႕ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစျပီး အလားတူပင္ လည္ပင္းဆစ္ေနရာမ်ားကိုလည္း ေသြးပိုေရာက္ေစကာ နာက်ဥ္ျခင္းကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။
ကိုယ္ဟန္ အေနအထားနွင့္ ဟန္ခ်က္ကို ထိန္းပါ။

သင့္ ေခါင္း၊ လည္ပင္း၊ ခါးနွင့္ ပခံုးမ်ားကို အေနအထားမွန္ေအာင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ထားျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ အေနအထားကို ရရွိေစပါသည္။
မိမိကုိယ္ကို မိမိဂရုစိုက္တတ္လာျခင္း

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္က လုပ္နိုင္ေသာ အရာမ်ား၊ မလုပ္နိုင္ေသာအရာမ်ားကို သိလာျပီး ထုိသို႕ သင့္ကိုယ္သင္သတိထားမိလာျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ သင့္ေက်ာရိုးကို ပိုဆိုးေစမည့္ အရာမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္သလို ပိုမဆိုးလာေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ပါသည္။
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ ညင္သာျပီး ေျဖးေျဖးျပဳလုပ္ရေသာ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ အခုမွ စျပဳလုပ္ေသာသူမ်ား သို႕မဟုတ္ ခါးရိုးျပသနာရွိသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ

·       လွ်ံဂါ ေရာဂ

ထိုေရာဂအမ်ိဳးအစားသည္ ကိုယ္ဟန္အေနအထားကို မွန္ကန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္သည့္အတြက္ သင့္ကိုယ္ဟန္အေနအထားမ်ားမွန္ကန္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

·       ဗီနီ ေရာဂ

ယင္းသည္ အသက္ရႈသြင္း ရႈထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ျပီး လည္ပင္းနွင့္ ေက်ာေနရာတြင္ နာက်င္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါသည္။
ေရာဂေလ့က်င့္ခန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ား

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းသည္ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ နည္းျပသူတြင္ သင္ႀကားလွ်င္ အလြန္အက်ိဳးရွိျပီး စိတ္ခ်ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္း၏ ထိခိုက္နိုင္ေခ်မ်ားသည္ အင္မတန္နည္းပါးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ရွားပါးစြာပင္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ အာရံုေႀကာမ်ားထိခိုက္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သင္သည္ ကိုယ္၀န္ရွိျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါရွိျခင္းစသည့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားရွိလွ်င္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းကို အေနအထားေျပာင္းလဲျပီး ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းအတြက္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိပါလွ်င္ ေအာက္ပါတို႕ကို သိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

·       ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းသည္ အေျပာင္းအလဲတခုအေနျဖင့္ ကုသျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ သင္လက္ရွိ ခံယူေနေသာ ေဆးကုသမႈမ်ားကို ရပ္ျပီး ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းကိုသာလွ်င္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ သင့္ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္ျပီး မွ ေဆးကုသမႈမ်ားကို ရပ္ျခင္း ေလွ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

·       ေရာဂေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္မီ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ဆရာ၀န္၊ ေရာဂနည္းျပကို ေျပာျပထားပါ။

·       သင့္ကိုယ္၊ က်န္းမာေရး နွင့္ သင့္စိတ္အေျခအေနသည္ အျခားသူမ်ားနွင့္ မတူညီနိုင္ေသာေႀကာင့္ သင္ျပဳလုပ္ရမည့္ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း ကြဲျပားနိုင္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ သင္နွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းကို နည္းျပမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ျပီးမွ ျပဳလုပ္ပါ။

·       ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမျပဳလုပ္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ အပူေရာဂကို ႀကိဳက္နွစ္သက္သူျဖစ္ပါလွ်င္ ယင္းသည္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္နွင့္ အထက္ အပူခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ မျပဳလုပ္မီေရေသာက္ထားျခင္းက သင့္ကို ေရဓာတ္ဆံုးရံႈးမႈကို ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ နွလံုးေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါမ်ား၇ွိလွ်င္ ထိုေလ့က်င့္ခန္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းမျပဳလုပ္မီတြင္ နည္းျပေကာင္းေကာင္းကို ရွာေဖြပါ။ သင့္ကို သင္ျပေပးသည့္ နည္းျပအေႀကာင္းကို စံုစမ္းျခင္း၊ သူ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို စံုစမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းသည္ လည္ပင္းဆစ္ေခ်ာ္ျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစပါသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပံုစံမ်ားသည္ သင့္က်န္းမာေရးနွင့္ မသင့္ေတာ္လွ်င္ မျပဳလုပ္ပါနွင့္။

ထို႕ေႀကာင့္ သင္နွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေရာဂေလ့က်င့္ခန္းပံုစံကို ရရွိနိုင္ရန္ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို သင့္နည္းျပမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားအား ႀကိဳေျပာျပထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
#Unicode Version#
သင်သည် လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာများ ခံစားနေရလျှင် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းများသည် သင့်အတွက် အကူအညီဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။

သို့သော် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းများ မပြုလုပ်မီ သိထားရမည့်အချက်များရှိပါသည်။
ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်း

လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်းဆိုုသည်မှာ လည်ပင်းရှိ အဆစ်များသည် မူလအနေအထားမှ အနေအထားမမှန်ဖြစ်ကာ ချော်ထွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် လည်ပင်းတွင် နာကျင်ခြင်းကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပြီး လက်မောင်း၊ ပခုံးများပါနာကျင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အထူးသဖြင့် လည်ပင်းသည် လှုပ်ရှားချိန်တွင် ပိုနာပြီး ငြိမ်နေလျှင် သက်သာပါသည်။

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကတည်းက ပြုလုပ်ကြသော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး ယင်းသည် အသက်ရှုခြင်း၊ ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှန်ကန်ခြင်းနှင့် စိတ်ငြိမ်စေအောင် တရားထိုင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါတို့သည် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်း၏ကောင်းကျိုးများဖြစ်ပါသည်။
ကြွက်သားများကို သန်မာစေခြင်း

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် စက္ကန့်၊ မိနစ်အနည်းငယ်မျှ အနေအထားတစ်ခုတွင် ငြိမ်နေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် အချို့သောကြွက်သားများကို အသုံးပြုလိုက်ရသောကြောင့် ထိုကြွက်သားများကို သန်မာလာစေပါသည်။

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းသည် လှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းရည်များကို မြင့်တက်စေသည့်အတွက် ကျောရိုးကို အနေအထားမှန်စေခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများကောင်းစေခြင်းတို့ကြောင့် လည်ပင်းဆစ်များလည်း ကျန်းမာလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကြွက်သားများကို ဆန့်ထုတ်ခြင်း

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် အနေအထားတစ်ခုတွင် ငြိမ်နေရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကြွက်သားများကို သန်မာစေရုံသာမက၊ ဆန့်ထုတ်ထားခြင်းကြောင့် အကြောများကို ပြေလျော့စေပါသည်။

ထို့ပြင် ကြွက်သားများကိုဆန့်ထုတ်ထားခြင်းဖြင့် ပင်မကျောရိုးမဆီသို့ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး အလားတူပင် လည်ပင်းဆစ်နေရာများကိုလည်း သွေးပိုရောက်စေကာ နာကျဉ်ခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါသည်။
ကိုယ်ဟန် အနေအထားနှင့် ဟန်ချက်ကို ထိန်းပါ။

သင့် ခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ ခါးနှင့် ပခုံးများကို အနေအထားမှန်အောင်း ဖြောင့်ဖြောင့်ထားခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သော အနေအထားကို ရရှိစေပါသည်။
မိမိကိုယ်ကို မိမိဂရုစိုက်တတ်လာခြင်း

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က လုပ်နိုင်သော အရာများ၊ မလုပ်နိုင်သောအရာများကို သိလာပြီး ထိုသို့ သင့်ကိုယ်သင်သတိထားမိလာခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် သင့်ကျောရိုးကို ပိုဆိုးစေမည့် အရာများကို ကာကွယ်နိုင်သလို ပိုမဆိုးလာအောင်လည်း ထိန်းသိမ်းရာရောက်ပါသည်။
သင်ပြုလုပ်နိုင်သော ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းများ

အချို့သော ညင်သာပြီး ဖြေးဖြေးပြုလုပ်ရသော ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းများသည် အခုမှ စပြုလုပ်သောသူများ သို့မဟုတ် ခါးရိုးပြသနာရှိသူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ

·       လျှံဂါ ရောဂ

ထိုရောဂအမျိုးအစားသည် ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့်အတွက် သင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားများမှန်ကန်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

·       ဗီနီ ရောဂ

ယင်းသည် အသက်ရှုသွင်း ရှုထုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး လည်ပင်းနှင့် ကျောနေရာတွင် နာကျင်သူများအတွက် သင့်တော်သော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
ရောဂလေ့ကျင့်ခန်း၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေများ

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းသည် နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ နည်းပြသူတွင် သင်ကြားလျှင် အလွန်အကျိုးရှိပြီး စိတ်ချရသော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါသည်။

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်း၏ ထိခိုက်နိုင်ချေများသည် အင်မတန်နည်းပါးပါသည်။ သို့သော် ရှားပါးစွာပင် လေဖြတ်ခြင်း၊ အာရုံကြောများထိခိုက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါရှိခြင်းစသည့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိလျှင် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းကို အနေအထားပြောင်းလဲပြီး ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်းအတွက် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မည့် အစီအစဉ်ရှိပါလျှင် အောက်ပါတို့ကို သိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

·       ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းသည် အပြောင်းအလဲတခုအနေဖြင့် ကုသခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ သင်လက်ရှိ ခံယူနေသော ဆေးကုသမှုများကို ရပ်ပြီး ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းကိုသာလျှင် ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး မှ ဆေးကုသမှုများကို ရပ်ခြင်း လျှော့ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

·       ရောဂလေ့ကျင့်ခန်း မပြုလုပ်မီ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ဆရာဝန်၊ ရောဂနည်းပြကို ပြောပြထားပါ။

·       သင့်ကိုယ်၊ ကျန်းမာရေး နှင့် သင့်စိတ်အခြေအနေသည် အခြားသူများနှင့် မတူညီနိုင်သောကြောင့် သင်ပြုလုပ်ရမည့်ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းများလည်း ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်နှင့် သင့်တော်မည့် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းကို နည်းပြများ၊ ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ပြုလုပ်ပါ။

·       ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် အပူရောဂကို ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပါလျှင် ယင်းသည် ၄၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်နှင့် အထက် အပူချိန်တွင် ပြုလုပ်ရခြင်းမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် မပြုလုပ်မီရေသောက်ထားခြင်းက သင့်ကို ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော် နှလုံးရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါများ၇ှိလျှင် ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။

ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီတွင် နည်းပြကောင်းကောင်းကို ရှာဖွေပါ။ သင့်ကို သင်ပြပေးသည့် နည်းပြအကြောင်းကို စုံစမ်းခြင်း၊ သူ့အောင်မြင်မှုများကို စုံစမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

အချုပ်ဆိုရသော် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းသည် လည်ပင်းဆစ်ချော်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော လက္ခဏာများကို သက်သာစေပါသည်။ သို့သော် အချို့သော ပုံစံများသည် သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် မသင့်တော်လျှင် မပြုလုပ်ပါနှင့်။

ထို့ကြောင့် သင်နှင့် သင့်တော်သည့် ရောဂလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကို ရရှိနိုင်ရန် သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သင့်နည်းပြများ၊ ဆရာဝန်များအား ကြိုပြောပြထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Hellosayarwon
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top