ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုးကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ARIES မိႆရာသီ (မတ္၂၁  မွ  ဧၿပီ၂၀)

အခက္အခဲ၊ အညံ့ အဆိုးမ်ားမွလြတ္ကင္းမည္။ စိတ္ခ်မ္း ေျမ့ရမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ ကိုယ့္အ ေပၚ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အခ်စ္ေရး ကိစၥ၊ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အထူးကံေကာင္းေသာ အ ေျခအေနႏွင့္ႀကံဳမည္။  အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ားရရွိမည္။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ားအဖို႔ ႏွစ္ဦး၏အခ်စ္၊ အနာဂတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္။ အညံ့၊ အဆိုးမ်ားကင္းစင္မည္။ လက္ထပ္ရန္စီစဥ္ျခင္းမ်ားျပဳႏိုင္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား စန္း ပြင့္မည္။ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားႀကံဳမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အထီးက်န္ေနသူ မ်ားပင္လွ်င္ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ အလွဴမဂၤလာပြဲ မ်ားသို႔သြားေရာက္ရမည္။ လူအမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုခံယူ ရမည္။ ယၾတာ-တနဂၤေႏြေန႔တစ္ရက္တြင္ ဆံပင္ပံုစံကို အ သစ္ေျပာင္း၍ မိမိအနီးပါးတြင္ ေျြကပန္းအိုးအျဖဴအတြင္း ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ကို စိုက္ထိုး၍ထားရွိပါ။


TAURUS ၿပိႆရာသီ( ဧၿပီ၂၁ မွ ေမ၂၁)

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈ လိႈင္းဂယက္အတြင္း ပင္ပန္းစြာျဖတ္သန္းရမည္။ ျပႆနာ မ်ား၊ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ဦးတည္ လိုက္တိုင္း၊ ကူညီသူထက္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးသူက ပို ရွိေနသည္။ သံေယာဇဥ္ရွိသူ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္။ ကိုယ့္အေပၚ နားလည္ေပးႏိုင္စြမ္း မ ရွိသူမ်ားေၾကာင့္ ေၾကကြဲရမည္။ မိမိက ေမ့ေလွ်ာ့ထားေသာ အတိတ္ျပႆနာတို႔ကို မေမ့မေလွ်ာ့ လိုက္လံေဖာ္ထုတ္၍ အက်ယ္ခ်ဲ႕ကာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ ေသာကေရာက္ ေအာင္ ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ႀကံဳမည္။ ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းျခင္း ထက္ အမည္အတြင္း ( အ၊ ဥ၊ စ၊ ဆ၊ ည)ပါေသာသူမ်ား ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အရာရာေျပလည္ျခင္းရွိမည္။ စ ကားမွားတက္သည္။ ယၾတာ-ကႏုကမာႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ အသည္းႏွလံုးပံုရင္ထိုး၊ ကီးခ်ိန္းကို ဝယ္ယူသံုးစြဲျခင္း ျပဳပါ။
GEMINI ေမထုန္ရာသီ(ေမ၂၂  မွ ဇြန္၂၁)

စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား အျပည့္အဝေအာင္ျမင္ မည္။ အခက္အခဲမ်ားေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ စိတ္ ခ်မ္းေျမ့စရာႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းမႈကိုဖန္တီးႏိုင္မည္။ ဂုဏ္၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဘဝ၀န္းက်င္အေနအထားမတူ၊ ျခားနား ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးရာကိစၥမ်ားေပၚမည္။ မိမိအေပၚ နားလည္မႈရွိ၍ ဘဝတိုင္ပင္ေဖာ္မ်ားႏွင့္အဆင္ေျပမႈရွိမည္။ နီးစပ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားေပၚေပါက္မည္။ အမ်ိဳး သားမ်ားအဖို႔ ခ်စ္သူထံမွ ေမတၱာတံု႔ျပန္မႈကို ရရွိရန္ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုအားဆင္ႏႊဲေနသည့္ကိန္းႀကံဳမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအေပၚ အခ်စ္သင္ခန္းစာ ေပးမည့္သူမ်ား လည္းႀကံဳတက္သည္။ အမည္အတြင္း( အ၊ ဥ၊ ရ၊လ၊ ဝ)ပါ ေသာသူမ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရးတြင္အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ႀကံဳ ေတြ႕ရမည္။ ယၾတာ-သစၥာပန္းတစ္ခက္၊ ႏွင္းဆီအနီတစ္ ပြင့္၊ သေျပ၊ ၁၁ ညႊန္႔ကိုတြဲၿပီး ေျြကပန္းအိုးတြင္ထိုးကာ အ ျမင့္တြင္ထားပါ။

CANCER ကရကဋ္ရာသီ(ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ၾကား)

အခ်စ္ေမတၱာေရးတြင္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ အ ေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိမည္။ စိတ္ပင္ပန္းစရာမ်ားရွိမည္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း မ်ားမရွိရ၊ တစ္ပါးသူ၏ ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကိုလည္း တံု႔ျပန္ပါ က စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ရန္ႀကံဳမည္။ ခ်စ္သူမရွိ ေသာသူမ်ား အခ်စ္ေရးကိုစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ ရွိရင္းစြဲအေန အထားအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနသင့္သည္။ ခ်စ္သူရွိႏွင့္ေသာ သူမ်ားသည္လည္း ရွိရင္းစြဲခ်စ္သူႏွင့္မိမိအၾကား အျခား ေသာအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ေဝးကြာေနသူမ်ားအဖို႔လည္း အထီးက်န္အေနအထားႏွင့္ေနပါ။ အခ်စ္ေရးကိုစဥ္းစားပါ က စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။ ယၾတာ-ေရႊေရာင္ဇီး ကြက္ေမာင္ႏွံစံုအရုပ္ငယ္ကိုဝယ္ၿပီး မိမိအိပ္စက္ေသာ ေန ရာ၏ ေခါင္းရင္းဘက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။
LEO သိဟ္ရာသီ(ဇူလိုင္၂၃ မွ ဩဂုတ္၂၃)

ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းသံုးသြယ္ႀကံဳမည္။ ၾကာျမင့္ေသာအတိတ္ ကာလမွ အကြ်မ္းဝင္ခဲ့ေသာသူႏွင့္ ျပန္လည္ေမတၱာထား ရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ခဲ့ဖူးေသာအတိတ္ဆိုးတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးေသာသူႏွင့္ေရွ႕တိုးလက္တြဲျခင္း၊ မိမိထက္ အသက္ ငယ္ၿပီးကိုယ့္အေပၚ အရူးအမူးစြဲလမ္းသူတစ္ဦးႏွင့္ အခ်စ္ လမ္းသံုးခုကိုႀကံဳမည္။ ၾကာသာပေတးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားၾကားဝင္ ကူညီမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားေအးၿငိမ္းမည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူအား ထားျခင္း၊ ေမတၱာမထားသင့္သူအားထားျခင္းကို အထူးဂရု စိုက္ရမည္။ အလံုးစံုေသာအခ်စ္ေရးကိစၥ တို႔သည္ေရရွည္ တည္ၿမဲမည္မဟုတ္။ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ထားမိ ေသာသံေယာဇဥ္အပူမီးေၾကာင့္ ေသာကျဖစ္ကိန္းႀကံဳမည္။

ယၾတာ-ဝါးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာဘီးအား ေျမာက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ၿဖီးပါကမ်က္ႏွာပြင့္လမ္းမည္။
VIRGO ကန္ရာသီ(ဩဂုတ္၂၄  မွ စက္တင္ဘာ၂၂)

ဘဝအေနအထားအသစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းမည္။ ပတ္ ဝန္းက်င္အသစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး တစ္သက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္း သည့္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားေပၚထြန္းမည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခ်စ္ကံၾကမၼာေကာင္းျခင္းႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝ သို႔ဦးတည္သည္။ ႏွလံုးသား၏ရည္မွန္းခ်က္တို႔ျပည့္စံုမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားလႊမ္းမိုးမည္။ သူတစ္ပါးစကား အေပၚ နားေယာင္ျခင္းမရွိသင့္။ ရင္ထဲအသဲႏွလံုးမွ ျဖစ္ေပၚ လာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ပါ။ ေနာက္ ဆုတ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ၊ ခ်စ္သူထားရွိျခင္း မရွိသူမ်ားအဖို႔၊ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ တ၊ ထ၊ န)ပါသူႏွင့္ ေမတၱာတံု႔ျပန္ရန္အခါက်ေရာက္သည္။ ယၾတာ-ေရေမႊးပု လင္းကို ေရႊေရာင္ဖဲႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး ေနထြက္ရာ အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ညာဘက္ပုခံုးေရေမႊးဆြတ္ပါ။
PISCES မိန္ရာသီ(ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၉ မွ မတ္၂၀)

ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအဖို႔ ေအးခ်မ္းခိုင္မာေသာ ေမတၱာေရးရာကိစၥ မ်ားႀကံဳမည္။ ၅၂၈ မွ ၁၅၀ဝ ေမတၱာသို႔ ကူးေျပာင္းျဖစ္ေပၚ မည္။ ေရရွည္ခိုင္မာတည္ၿငိမ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကံႏွင့္ အဆင္ေျပျခင္းရွိမည္။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအဖို႔ ဘဝတစ္ ခုလံုးအတြက္ အေရးပါေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား၊ မဂၤလာကိစၥမ်ား၊ ႀကံဳရန္ရွိသည္။ ခ်စ္သူရွိသူမ်ားအဖို႔ မိဘဝန္းက်င္အေပၚအသိေပး၍ အျပန္အလွန္ အဆင္ေျပမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ ၾကာသာပေတးေန႕၊ ေသာၾကာေန႔ ေမြး ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ်ေနသူမ်ားအဖို႔ အလံုးစံုအဆင္ ေျပမႈ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အခ်စ္ေမတၱာကံေကာင္း ၍ အရာရာေအးၿငိမ္းမည္။ စိတ္ေအးခ်မ္းမည္။ ႏွစ္ဦးၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းမည္။

ယၾတာ-ကမာခြံအတြင္း ေက်ာက္အရိုင္းတုန္းႏွင့္ သံလိုက္ တုန္းတို႔ကို တြဲကာထည့္၍ အျမင့္တြင္ထားရွိပါ။
LIBRA တူရာသီ(စက္တင္ဘာ၂၃  မွ ေအာက္တိုဘာ၂၃)

အေႏွာင့္အယွက္အခက္အခဲမ်ားႀကံဳမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ၏ ေသြးထိုးစကားမ်ားေၾကာင့္ခ်စ္သူ၏ စိတ္ဓာတ္ယိမ္း ယိုင္မည္။ ခ်စ္သူအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥအ ေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိေနမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲ၊ လူ မ်ိဳးျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေမတၱာဆန္းပြင့္ျခင္းရွိမည္။ အ မည္အတြင္း(ပ၊ဖ၊ မ)ပါေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး စကားရႈပ္ ေထြးျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးျပႆနာမ်ား၊ ေျဖရွင္းရမည္။မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆက္ႏြယ္ၿပီးဝင္ေရာက္လာသူအား ယံုစားျခင္းမရွိသင့္။ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္း၊ မဲညစ္ေသာ အတိတ္ကံရွိသည့္ ကိုယ့္အေပၚတြင္ သစၥာရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ခုထံုးလုပ္ ဒုကၡေပးမည့္ဟန္ေဆာင္ခ်စ္သူႏွင့္ ေတြ႕တက္သည္။ ယၾတာ-ပန္းႏုေရာင္စကၠဴေပၚတြင္ ကံ ေကာ္ရြက္ကိုကပ္ၿပီးအျမင့္တြင္ သိမ္းလ်က္ထားၿပီးမွ လူ ႏွင့္ေဆာင္ပါ။
SCORPIO ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ၂၄ မွႏိုဝင္ဘာ၂၂)

အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္။ မဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ ရမည္။ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိသည္။ မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္၊ ႏွာတံေပၚ၍ ညာဘက္အထက္သြားတြင္ သြားစြယ္၊ သြား တက္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိသည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာျပႆနာမ်ားကို ၾကာ သာပေတးေန႔၊ အဂၤ ါေန႔၊ ေမြးသူမ်ားမွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပး၍ ျပႆနာေအးခ်မ္းမည္။ အလွဴမဂၤလာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ရင္းစန္းပြင့္ျခင္းႀကံဳမည္။ ျပန္လည္ဆံုစည္းရန္ မအျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ဟု သတ္မွတ္ထားေသာသူႏွင့္  ေပါင္းစည္းရကိန္းႀကံဳ မည္။ အသက္ကြာျခင္း၊ ဘဝအေျခအေန ကြာျခားျခင္းရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥႀကံဳေတြ႕မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔ ကိုယ့္အေပၚ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ယၾတာ-ေက်ာက္ စိမ္းႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပန္းပြင့္ရုပ္ကိုေဆာင္ယူၿပီးျဖစ္ေစ၊ အနီးအပါးတြင္ျဖစ္ေစထားရွိပါ။
SAGITTARIUS ဓႏုရာသီ(ႏိုဝင္ဘာ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ ရ၊ လ၊ ဝ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ်သူမ်ားအဖို႔ ထူးျခားစြာအဆင္ေျပျခင္းႏွင့္ ေမတၱကံထူးျခားျခင္းကို ႀကံဳ ေတြ႕မည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ၊ ေရြးခ်ယ္ေသာ၊ ေမတၱာေရး ကိစၥမွ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ အ လုပ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်ကိန္းရွိ မည္။ အရပ္ေဝးတြင္ေရာက္ရွိေနေသာလူထံမွ ထူးျခားေသာ သတင္းစကား၊ ၾကားသိရမည္။ ႏွစ္ဦးၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ကင္းေဝးသြားမည္။ ထူးျခားနက္ရိႈင္းေသာ ေမတၱာႏွင့္ႏွလံုးသားေစရာ ေမတၱာ ညႊန္႔၍ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ စိ္တ္ခ်မ္းေျမ့ျခင္းႀကံဳ မည္။ ယၾတာ-တယ္လီဖံုး၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာ၏ ႊ်ေူ ဏေစနမ ေပၚတြင္အျဖဴေရာင္ၾကာပန္းပြင့္ေပၚတင္ပါ။

CAPRICORN မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ၂၂  မွ ဇန္နဝါရီ၂၀)

သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူကိုထားျခင္း၊ အခ်စ္မွား၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မွားျခင္းရွိမည္။ အမွန္တစ္ကယ္လက္တြဲရန္၊ ဆံုးျဖတ္ ထားၿပီးသူရွိလွ်က္ စိတ္ကစားမႈႏွင့္အေပ်ာ္ခ်စ္သူထားရာမွ ျပႆနာမ်ားျခင္း၊ ခ်စ္သူႏွင့္ကြဲကြာရျခင္းရွိမည္။ မနာလိုသူ မ်ား၊ စိတ္ဒုကၡေပးသူမ်ား၊ ဝန္းရံေနသည္။ လက္ရွိလက္တြဲ ေနေသာသူမွ ကိုယ့္အေပၚအထင္မွားျခင္း၊ မယံုသကၤာစိတ္ ဝင္ျခင္းႏွင့္ စိမ္းကားစြာေက်ာ္ခိုင္းသြားေအာင္ တိုက္တြန္း လံု႔ေဆာ္သူမ်ားရွိေနသည္။ အမွန္တကယ္မဟုတ္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလုပ္ဇတ္ထြင္၍ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေမတၱာ ေရးႏွင့္ ဘဝအနာဂတ္ ညွိဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳျခင္းခံရမည္။ ခ်စ္ သူကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မိဘ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ ယၾတာ-ခေရပင္တစ္ပင္၏ေတာင္ဘက္ အျခမ္းမွ ခေရရႊက္ေျခာက္ရြက္ကို မိမိဓာတ္ပံုႏွင့္အတူ ေျခာက္ ရက္ထားၿပီး အရြက္တို႔ကိုေရေမွ်ာ္၍ ဓာတ္ပံုကိုေဆာင္ပါ။
AQUARIUS ကုမ္ရာသီ(ဇန္နဝါရီ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

ခ်စ္သူမရွိသူမ်ား၊ ခ်စ္သူရမည္။ ေပၚထြန္းေသာေမတၱာသည္ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ ေမတၱာအမ်ိဳးအစားျဖစ္မည္။ တစ္ဦး ထက္ပိုေသာ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥႀကံဳေနသူမ်ား၊ စစ္မွန္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အၿပီးသက္ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ျခင္းရွိမည္။ ခ်စ္သူမရွိသူမ်ားအဖို႔၊ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာကိစၥႀကံဳမည္။ တည္ၿမဲ ေသာအေနအထားကို ရရွိမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ားအဖို႔၊ မူလ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္လမ္းခြဲၿပီး အခ်စ္သစ္ကိုေတြ႕မည္။ ခ်စ္ ေသာသူႏွင့္ ဆံုစည္းမည္။ နက္နဲေသာေမတၱာႏွင့္ စိတ္ခ်မ္း ေျမ့စရာမ်ားျဖစ္မည္။ ေဘးစကား၊ ေသြးသား၊ အေႏွာင့္အ ယွက္မ်ား၊ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ။ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစင္ မည္။  ယၾတာ-သံုးစြဲေနေသာ သြားပြတ္တံအေဟာင္းကို စြန္႔ပစ္၍ လိေမၼာ္ေရာင္ပါေသာ သြားပြတ္တံအသစ္ကို သံုး စြဲပါ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: MODA

#Unicode Version#
ARIES မိဿရာသီ (မတ်၂၁  မှ  ဧပြီ၂၀)

အခက်အခဲ၊ အညံ့ အဆိုးများမှလွတ်ကင်းမည်။ စိတ်ချမ်း မြေ့ရမည်။ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးကံကောင်းမည်။ ကိုယ့်အ ပေါ် ကောင်းကျိုးပြုသောသူများနှင့်တွေ့မည်။ အချစ်ရေး ကိစ္စ၊ မေတ္တာရေးကိစ္စများတွင် အထူးကံကောင်းသော အ ခြေအနေနှင့်ကြုံမည်။  အပြန်အလှန်နားလည်မှုများရရှိမည်။ ချစ်သူရှိသူများအဖို့ နှစ်ဦး၏အချစ်၊ အနာဂတ်ကို ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည်။ အညံ့၊ အဆိုးများကင်းစင်မည်။ လက်ထပ်ရန်စီစဉ်ခြင်းများပြုနိုင်သည်။ ပျိုရွယ်သူများ စန်း ပွင့်မည်။ ရေရှည်ခိုင်မာသော အချစ်ရေးကိစ္စများကြုံမည်။ ငွေကြေးကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စများကြောင့် အထီးကျန်နေသူ များပင်လျှင် မေတ္တာရေးကံကောင်းမည်။ အလှူမင်္ဂလာပွဲ များသို့သွားရောက်ရမည်။ လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံယူ ရမည်။ ယတြာ-တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်တွင် ဆံပင်ပုံစံကို အ သစ်ပြောင်း၍ မိမိအနီးပါးတွင် ေြွကပန်းအိုးအဖြူအတွင်း နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကို စိုက်ထိုး၍ထားရှိပါ။


TAURUS ပြိဿရာသီ( ဧပြီ၂၁ မှ မေ၂၁)

ပဋိပက္ခများနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှု လှိုင်းဂယက်အတွင်း ပင်ပန်းစွာဖြတ်သန်းရမည်။ ပြဿနာ များ၊ ရန်အတိုက်အခံများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ ဦးတည် လိုက်တိုင်း၊ ကူညီသူထက် အနှောင့်အယှက်ပေးသူက ပို ရှိနေသည်။ သံယောဇဉ်ရှိသူ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်။ ကိုယ့်အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်စွမ်း မ ရှိသူများကြောင့် ကြေကွဲရမည်။ မိမိက မေ့လျှော့ထားသော အတိတ်ပြဿနာတို့ကို မမေ့မလျှော့ လိုက်လံဖော်ထုတ်၍ အကျယ်ချဲ့ကာ စိတ်အနှောင့်အယှက်နှင့် သောကရောက် အောင် ဖန်တီးသူများနှင့်ကြုံမည်။ ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းခြင်း ထက် အမည်အတွင်း ( အ၊ ဥ၊ စ၊ ဆ၊ ည)ပါသောသူများ ကြားဝင်ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် အရာရာပြေလည်ခြင်းရှိမည်။ စ ကားမှားတက်သည်။ ယတြာ-ကနုကမာနှင့် ပြုလုပ်ထား သော အသည်းနှလုံးပုံရင်ထိုး၊ ကီးချိန်းကို ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်း ပြုပါ။
GEMINI မေထုန်ရာသီ(မေ၂၂  မှ ဇွန်၂၁)

စိတ်ဆန္ဒနှင့် ဘဝရည်မှန်းချက်များ အပြည့်အဝအောင်မြင် မည်။ အခက်အခဲများပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ စိတ် ချမ်းမြေ့စရာနှင့်ပျော်ရွှင်အေးချမ်းမှုကိုဖန်တီးနိုင်မည်။ ဂုဏ်၊ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဘဝဝန်းကျင်အနေအထားမတူ၊ ခြားနား သောသူများနှင့် မေတ္တာရေးရာကိစ္စများပေါ်မည်။ မိမိအပေါ် နားလည်မှုရှိ၍ ဘဝတိုင်ပင်ဖော်များနှင့်အဆင်ပြေမှုရှိမည်။ နီးစပ်သူနှင့် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများပေါ်ပေါက်မည်။ အမျိုး သားများအဖို့ ချစ်သူထံမှ မေတ္တာတုံ့ပြန်မှုကို ရရှိရန်ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုအားဆင်နွှဲနေသည့်ကိန်းကြုံမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိအပေါ် အချစ်သင်ခန်းစာ ပေးမည့်သူများ လည်းကြုံတက်သည်။ အမည်အတွင်း( အ၊ ဥ၊ ရ၊လ၊ ဝ)ပါ သောသူများအဖို့ အချစ်ရေးတွင်အနှောင့်အယှက်နှင့်ကြုံ တွေ့ရမည်။ ယတြာ-သစ္စာပန်းတစ်ခက်၊ နှင်းဆီအနီတစ် ပွင့်၊ သပြေ၊ ၁၁ ညွှန့်ကိုတွဲပြီး ေြွကပန်းအိုးတွင်ထိုးကာ အ မြင့်တွင်ထားပါ။

CANCER ကရကဋ်ရာသီ(ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂ ကြား)

အချစ်မေတ္တာရေးတွင်စိတ်အနှောင့်အယှက်များရှိမည်။ အ နှောင်အဖွဲ့များလည်းရှိမည်။ စိတ်ပင်ပန်းစရာများရှိမည်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတစ်ပါးအပေါ် မေတ္တာနှောင်ဖွဲ့ခြင်း များမရှိရ၊ တစ်ပါးသူ၏ မေတ္တာနှောင်ဖွဲ့မှုကိုလည်း တုံ့ပြန်ပါ က စိတ်အနှောင့်အယှက်များဖြစ်ရန်ကြုံမည်။ ချစ်သူမရှိ သောသူများ အချစ်ရေးကိုစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲ ရှိရင်းစွဲအနေ အထားအတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာနေသင့်သည်။ ချစ်သူရှိနှင့်သော သူများသည်လည်း ရှိရင်းစွဲချစ်သူနှင့်မိမိအကြား အခြား သောအနှောင့်အယှက်များ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိအောင် ထိန်းသိမ်းရမည်။ ချစ်သူနှင့်ဝေးကွာနေသူများအဖို့လည်း အထီးကျန်အနေအထားနှင့်နေပါ။ အချစ်ရေးကိုစဉ်းစားပါ က စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်။ ယတြာ-ရွှေရောင်ဇီး ကွက်မောင်နှံစုံအရုပ်ငယ်ကိုဝယ်ပြီး မိမိအိပ်စက်သော နေ ရာ၏ ခေါင်းရင်းဘက်တွင် ချိတ်ဆွဲထားပါ။
LEO သိဟ်ရာသီ(ဇူလိုင်၂၃ မှ ဩဂုတ်၂၃)

ရွေးချယ်ရန် လမ်းသုံးသွယ်ကြုံမည်။ ကြာမြင့်သောအတိတ် ကာလမှ အကျွမ်းဝင်ခဲ့သောသူနှင့် ပြန်လည်မေတ္တာထား ရှိခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရက်သားကျခဲ့ဖူးသောအတိတ်ဆိုးတစ်ခု ရှိခဲ့ဖူးသောသူနှင့်ရှေ့တိုးလက်တွဲခြင်း၊ မိမိထက် အသက် ငယ်ပြီးကိုယ့်အပေါ် အရူးအမူးစွဲလမ်းသူတစ်ဦးနှင့် အချစ် လမ်းသုံးခုကိုကြုံမည်။ ကြာသာပတေးနေ့၊ သောကြာနေ့ မွေးသောသူများကြားဝင် ကူညီမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများအေးငြိမ်းမည်။ သံယောဇဉ်မထားသင့်သူအား ထားခြင်း၊ မေတ္တာမထားသင့်သူအားထားခြင်းကို အထူးဂရု စိုက်ရမည်။ အလုံးစုံသောအချစ်ရေးကိစ္စ တို့သည်ရေရှည် တည်မြဲမည်မဟုတ်။ မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ထားမိ သောသံယောဇဉ်အပူမီးကြောင့် သောကဖြစ်ကိန်းကြုံမည်။

ယတြာ-ဝါးနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဘီးအား မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ ဖြီးပါကမျက်နှာပွင့်လမ်းမည်။
VIRGO ကန်ရာသီ(ဩဂုတ်၂၄  မှ စက်တင်ဘာ၂၂)

ဘဝအနေအထားအသစ်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းမည်။ ပတ် ဝန်းကျင်အသစ်နှင့်ဆက်စပ်ပြီး တစ်သက်တာ ငြိမ်းချမ်း သည့် အချစ်ရေးကိစ္စများပေါ်ထွန်းမည်။ အပြောင်းအလဲနှင့် အချစ်ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းနှင့် မြင့်မြတ်ငြိမ်းချမ်းသောဘဝ သို့ဦးတည်သည်။ နှလုံးသား၏ရည်မှန်းချက်တို့ပြည့်စုံမည်။ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများလွှမ်းမိုးမည်။ သူတစ်ပါးစကား အပေါ် နားယောင်ခြင်းမရှိသင့်။ ရင်ထဲအသဲနှလုံးမှ ဖြစ်ပေါ် လာသောဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါ။ နောက် ဆုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ၊ ချစ်သူထားရှိခြင်း မရှိသူများအဖို့၊ အမည်အတွင်း(အ၊ ဥ၊ တ၊ ထ၊ န)ပါသူနှင့် မေတ္တာတုံ့ပြန်ရန်အခါကျရောက်သည်။ ယတြာ-ရေမွှေးပု လင်းကို ရွှေရောင်ဖဲကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ပြီး နေထွက်ရာ အရပ်ကို မျက်နှာမူ၍ညာဘက်ပုခုံးရေမွှေးဆွတ်ပါ။
PISCES မိန်ရာသီ(ဖေဖော်ဝါရီ၁၉ မှ မတ်၂၀)

ပျိုရွယ်သူများအဖို့ အေးချမ်းခိုင်မာသော မေတ္တာရေးရာကိစ္စ များကြုံမည်။ ၅၂၈ မှ ၁၅၀ဝ မေတ္တာသို့ ကူးပြောင်းဖြစ်ပေါ် မည်။ ရေရှည်ခိုင်မာတည်ငြိမ်သော အိမ်ထောင်ရေးကံနှင့် အဆင်ပြေခြင်းရှိမည်။ အရွယ်ရောက်သူများအဖို့ ဘဝတစ် ခုလုံးအတွက် အရေးပါသော အိမ်ထောင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက် များ၊ မင်္ဂလာကိစ္စများ၊ ကြုံရန်ရှိသည်။ ချစ်သူရှိသူများအဖို့ မိဘဝန်းကျင်အပေါ်အသိပေး၍ အပြန်အလှန် အဆင်ပြေမှု များဖြစ်ပေါ်မည်။ ကြာသာပတေးနေ့၊ သောကြာနေ့ မွေး သောသူများနှင့် မေတ္တာမျှနေသူများအဖို့ အလုံးစုံအဆင် ပြေမှု တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်မည်။ အချစ်မေတ္တာကံကောင်း ၍ အရာရာအေးငြိမ်းမည်။ စိတ်အေးချမ်းမည်။ နှစ်ဦးကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများငြိမ်းချမ်းမည်။

ယတြာ-ကမာခွံအတွင်း ကျောက်အရိုင်းတုန်းနှင့် သံလိုက် တုန်းတို့ကို တွဲကာထည့်၍ အမြင့်တွင်ထားရှိပါ။
LIBRA တူရာသီ(စက်တင်ဘာ၂၃  မှ အောက်တိုဘာ၂၃)

အနှောင့်အယှက်အခက်အခဲများကြုံမည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ၏ သွေးထိုးစကားများကြောင့်ချစ်သူ၏ စိတ်ဓာတ်ယိမ်း ယိုင်မည်။ ချစ်သူအပြောင်းအလဲနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စအ နှောင့်အယှက်များရှိနေမည်။ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲ၊ လူ မျိုးခြားနှင့် ဆက်စပ်သောမေတ္တာဆန်းပွင့်ခြင်းရှိမည်။ အ မည်အတွင်း(ပ၊ဖ၊ မ)ပါသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး စကားရှုပ် ထွေးခြင်းကြောင့် အချစ်ရေးပြဿနာများ၊ ဖြေရှင်းရမည်။မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ ဆက်နွယ်ပြီးဝင်ရောက်လာသူအား ယုံစားခြင်းမရှိသင့်။ နောက်ကြောင်းမရှင်း၊ မဲညစ်သော အတိတ်ကံရှိသည့် ကိုယ့်အပေါ်တွင် သစ္စာရှိလိမ့်မည် မဟုတ်၊ ခုထုံးလုပ် ဒုက္ခပေးမည့်ဟန်ဆောင်ချစ်သူနှင့် တွေ့တက်သည်။ ယတြာ-ပန်းနုရောင်စက္ကူပေါ်တွင် ကံ ကော်ရွက်ကိုကပ်ပြီးအမြင့်တွင် သိမ်းလျက်ထားပြီးမှ လူ နှင့်ဆောင်ပါ။
SCORPIO ဗြိစ္ဆာရာသီ(အောက်တိုဘာ၂၄ မှနိုဝင်ဘာ၂၂)

အချစ်ရေးကံကောင်းမည်။ မင်္ဂလာကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက် ရမည်။ အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိသည်။ မျက်နှာသွယ်သွယ်၊ နှာတံပေါ်၍ ညာဘက်အထက်သွားတွင် သွားစွယ်၊ သွား တက်ရှိသူများနှင့် အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိသည်။ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးတွင် ပေါ်ပေါက်နေသောပြဿနာများကို ကြာ သာပတေးနေ့၊ အင်္ဂ ါနေ့၊ မွေးသူများမှ ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေး၍ ပြဿနာအေးချမ်းမည်။ အလှူမင်္ဂလာများသို့ သွားရောက် ရင်းစန်းပွင့်ခြင်းကြုံမည်။ ပြန်လည်ဆုံစည်းရန် မအဖြစ်နိုင် တော့ဟု သတ်မှတ်ထားသောသူနှင့်  ပေါင်းစည်းရကိန်းကြုံ မည်။ အသက်ကွာခြင်း၊ ဘဝအခြေအနေ ကွာခြားခြင်းရှိသူ များနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စကြုံတွေ့မည်။ ငယ်ရွယ်သူများအဖို့ ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ဝင်စားသူများရှိနိုင်သည်။ ယတြာ-ကျောက် စိမ်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ပန်းပွင့်ရုပ်ကိုဆောင်ယူပြီးဖြစ်စေ၊ အနီးအပါးတွင်ဖြစ်စေထားရှိပါ။
SAGITTARIUS ဓနုရာသီ(နိုဝင်ဘာ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)

ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများနှင့် ကြုံမည်။ အမည်အတွင်း (အ၊ ဥ၊ ရ၊ လ၊ ဝ)ပါသောသူများနှင့် မေတ္တာမျှသူများအဖို့ ထူးခြားစွာအဆင်ပြေခြင်းနှင့် မေတ္တကံထူးခြားခြင်းကို ကြုံ တွေ့မည်။ ပြောင်းလဲနေသော၊ ရွေးချယ်သော၊ မေတ္တာရေး ကိစ္စမှ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာများရှိမည်။ နေအိမ်နေရာ၊ အ လုပ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသောသူနှင့် မေတ္တာမျှကိန်းရှိ မည်။ အရပ်ဝေးတွင်ရောက်ရှိနေသောလူထံမှ ထူးခြားသော သတင်းစကား၊ ကြားသိရမည်။ နှစ်ဦးကြားဖြစ်ပေါ်နေသော အနှောင့်အယှက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ ကင်းဝေးသွားမည်။ ထူးခြားနက်ရှိုင်းသော မေတ္တာနှင့်နှလုံးသားစေရာ မေတ္တာ ညွှန့်၍ အချစ်ရေးကံကောင်းခြင်းနှင့် စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းကြုံ မည်။ ယတြာ-တယ်လီဖုံး၊ သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာ၏ ွျှေူ ဏစေနမ ပေါ်တွင်အဖြူရောင်ကြာပန်းပွင့်ပေါ်တင်ပါ။

CAPRICORN မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ၂၂  မှ ဇန်နဝါရီ၂၀)

သံယောဇဉ်မထားသင့်သူကိုထားခြင်း၊ အချစ်မှား၊ ဆုံးဖြတ် ချက်မှားခြင်းရှိမည်။ အမှန်တစ်ကယ်လက်တွဲရန်၊ ဆုံးဖြတ် ထားပြီးသူရှိလျှက် စိတ်ကစားမှုနှင့်အပျော်ချစ်သူထားရာမှ ပြဿနာများခြင်း၊ ချစ်သူနှင့်ကွဲကွာရခြင်းရှိမည်။ မနာလိုသူ များ၊ စိတ်ဒုက္ခပေးသူများ၊ ဝန်းရံနေသည်။ လက်ရှိလက်တွဲ နေသောသူမှ ကိုယ့်အပေါ်အထင်မှားခြင်း၊ မယုံသင်္ကာစိတ် ဝင်ခြင်းနှင့် စိမ်းကားစွာကျော်ခိုင်းသွားအောင် တိုက်တွန်း လုံ့ဆော်သူများရှိနေသည်။ အမှန်တကယ်မဟုတ်သော အ ကြောင်းအရာများကိုလုပ်ဇတ်ထွင်၍ အိမ်ထောင်ရေး၊ မေတ္တာ ရေးနှင့် ဘဝအနာဂတ် ညှိုးနွမ်းအောင် ပြုခြင်းခံရမည်။ ချစ် သူကိုအကြောင်းပြု၍ မိဘ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေများနှင့် စကားများရမည်။ ယတြာ-ခရေပင်တစ်ပင်၏တောင်ဘက် အခြမ်းမှ ခရေရွှက်ခြောက်ရွက်ကို မိမိဓာတ်ပုံနှင့်အတူ ခြောက် ရက်ထားပြီး အရွက်တို့ကိုရေမျှော်၍ ဓာတ်ပုံကိုဆောင်ပါ။
AQUARIUS ကုမ်ရာသီ(ဇန်နဝါရီ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)

ချစ်သူမရှိသူများ၊ ချစ်သူရမည်။ ပေါ်ထွန်းသောမေတ္တာသည် ရေရှည်ခိုင်မြဲသော မေတ္တာအမျိုးအစားဖြစ်မည်။ တစ်ဦး ထက်ပိုသော ချစ်သူများနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စကြုံနေသူများ၊ စစ်မှန်သောသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အပြီးသက် ရွေးချယ် နိုင်ခြင်းရှိမည်။ ချစ်သူမရှိသူများအဖို့၊ အမည်အတွင်း(အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ)ပါသောသူများနှင့် မေတ္တာကိစ္စကြုံမည်။ တည်မြဲ သောအနေအထားကို ရရှိမည်။ ပျိုရွယ်သူများအဖို့၊ မူလ ချစ်သူဟောင်းနှင့်လမ်းခွဲပြီး အချစ်သစ်ကိုတွေ့မည်။ ချစ် သောသူနှင့် ဆုံစည်းမည်။ နက်နဲသောမေတ္တာနှင့် စိတ်ချမ်း မြေ့စရာများဖြစ်မည်။ ဘေးစကား၊ သွေးသား၊ အနှောင့်အ ယှက်များ၊ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိ။ အနှောင့်အယှက်ကင်းစင် မည်။  ယတြာ-သုံးစွဲနေသော သွားပွတ်တံအဟောင်းကို စွန့်ပစ်၍ လိမ္မော်ရောင်ပါသော သွားပွတ်တံအသစ်ကို သုံး စွဲပါ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: MODA
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top