ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုးကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္ႏွစ္ျပင္၌ (၁၀၈)ကြက္စီေသာ စက္လကၡဏာတို႔သည္ ထင္ကုန္၏။ထို(၁၀၈)ကြက္ေသာ လကၡဏာေတာ္တို႔သည္ ေလာကသံုးပါးကို သရုပ္ေဖၚ၍ တည္ကုန္၏။
၎(၁၀၈)ကြက္တို႔တြင္
ဩကာသေလာကကို သရုပ္ေဖၚ၍ အကြက္ေပါင္း (၅၉) ကြက္၊
သတၱေလာကကို သရုပ္၍ (၂၁) ကြက္ႏွင့္
သခၤါရေလာကကို သရုပ္ေဖၚ၍ (၂၈) ကြက္ရွိကုန္၏။ သေဘာကား ေလာကသံုးပါး
သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္၌ ရွိသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာကသံုးပါးထက္ ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထို လကၡဏာတို႔သည္ ဖြါးေတာ္မူခါစကပင္ ပါရွိေလသည္။
တစ္ရာ့ရွစ္ေယာက္ကုန္ ေသာ ပုဏၰားတို႔အနက္ ရွစ္ဦးတို႔သည္ ဘုရားေလာင္း သူငယ္၏ ျမတ္ေသာ လကၡဏာေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္းကို ၾကည့္၍ ပထမပုဏၰား ခုႏွစ္ဦးမွစ၍ ဘုရား ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စႀကၤာမင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္မည္ဟု ဆိုကုန္၏။
ေကာ႑ညႏြယ္ဖြါး သုဒတၱ ပုဏၰားငယ္ တစ္ဦးတည္းမွ “ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္လတၱံ႔ ” ဟု တစ္ခြန္းတည္း ေဟာဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ..ဘုရားေလာင္း၏ ေျခေတာ္ျပင္ လကၡဏာ အစဥ္၀ယ္ စႀကၤာမင္းပံု ပါေလသည္။ စႀကၤာမင္းထက္ ျမတ္သည္ကား ေလာကသံုးပါးတြင္ “ဘုရား ” သာလွ်င္ ရွိေပသတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ လကၡဏာ (၁၀၈) ပါးကို ဖူးျမင္ရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တိေလာကဂၢ ေလာကသံုးပါးထက္ ျမင့္ျမတ္ေသာဂုဏ္ တိေလာကႏၶဂူ ေလာကသံုးပါးမွ လြန္ေျမာက္ေတာ္မူေသာ ဂုဏ္ႏွင့္ေလာက၀ိဒူ ေလာကသံုးပါးကို အၾကြင္းမရွိ သိေတာ္မူေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ႏွလံုးသြင္း၍ ဖူးျမင္ၾကကုန္ရာသတည္း။ ။
“ (၁၀၈) ကြက္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ား”
၁။ လွံမ၊
၂။ အိမ္မြန္
၃။ ဇလပ္ပန္း၊
၄။ လည္ေရးသံုးဆင့္၊
၅။ ဦးေဆာက္ပန္း၊
၆။ ထမင္းပြဲ ၊
၇။ အင္ပ်ဥ၊္
၈။ ခၽြန္းေတာင္းလက္နက္၊
၉။ ျပသာဒ္၊
၁၀ ။ တုရိုက္တိုင္၊
၁၁ ။ ထီးျဖဴ ၊
၁၂။ သံလွ်က၊္
၁၃ ။ ထန္းရြက္ယပ္၊
၁၄ ။ ဥေဒါင္းၿမီးစီးယပ္၊
၁၅ ။ စာမရီယပ၊္
၁၆ ။ သင္းက်စ္ ၊
၁၇ ။ ပတၱျမား၊
၁၈။ သပိတ္၊
၁၉။ မုေလးပန္းဆိုင္း၊
၂၀။ ၾကာညိဳ ၊
၂၁။ ၾကာနီ ၊
၂၂။ ပဒုမၼာၾကာ၊
၂၃။ ၾကာျဖဴ ၊
၂၄။ ၾကာပုဏၰားရိတ္၊
၂၅။ ျပည့္ေသာအိုး ၊
၂၆။ ျပည့္ေသာဖလား ၊
၂၇။ သမုဒၵရာ၊
၂၈။ စႀကၤာ၀ဠာေတာင္၊
၂၉။ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္၊
၃၀။ ေမရုေတာင္၊
၃၁။ ေန၀န္း ၊
၃၂။ လ၀န္း ၊
၃၃။ နကၡတ္တာရာမ်ား၊
၃၄။ ဇဗၺဳဒိပ္ကၽြန္း(ေတာင္ကၽြန္း)
၃၅။ အေရွ ့ကၽြန္း၊
၃၆။ ေျမာက္ကၽြန္း၊
၃၇။ အေနာက္ကၽြန္း၊
၃၈။ ကၽြန္းငယ္ႏွစ္ေထာင္၊
၃၉။ စႀကၤာမင္း၊
၄၀။ ခရုသင္း ၊
၄၁။ ေရႊငါးၾကင္း အစံု၊
၄၂။ စစ္လက္နက္၊
၄၃။ သီတာခုႏွစ္တန္၊
၄၄။ သီတာခုႏွစ္တန္၊
၄၅။ သီတာခုႏွစ္တန္၊
၄၆။ သီတာခုႏွစ္တန္၊
၄၇။ သီတာခုႏွစ္တန္၊
၄၈။ သီတာခုႏွစ္တန္၊
၄၉။ သီတာခုႏွစ္တန္၊
၅၀။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊
၅၁။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊
၅၂။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊
၅၃။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊
၅၄။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊
၅၅။ ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊ ၅၆။ေတာင္စဥ္ခုႏွစ္ထပ္၊
၅၇။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊
၅၈။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊
၅၉။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊
၆၀။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊
၆၁။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊
၆၂။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊
၆၃။ အိုင္ႀကီးခုႏွစ္အိုင္၊
၆၄။ ဂဠဳန္မင္း၊
၆၅။ မိေက်ာင္းမင္း၊
၆၆။ တံခြန္ကုကၠား၊
၆၇။ ေရႊထမ္းစင္၊
၆၈။ ေကလာသေတာင္၊
၆၉။ ျခေသၤ့မင္း၊
၇၀။ က်ားမင္း၊
၇၁။ ၀လာဟကျမင္းမင္း၊
၇၂။ ဥေပါသထ၊
၇၃၊ နဂါးမင္း၊
၇၄။ ဟသၤာမင္း၊
၇၅။ ဥသဘႏြားမင္း၊
၇၆။ ဧရာ၀ဏ္ဆင္မင္း၊
၇၇။ ေရႊမကာရ္း၊
၇၈။ မုခ္ေလးခုႏွင့္ေရႊေလွ၊
၇၉။ ႏို႔စို႔သားအမိ၊
၈၀။ ကိႏၵရာဖို၊
၈၁။ ကိႏၵရီမ၊
၈၂။ ကရ၀ိတ္ငွက္မင္း၊
၈၃။ ဥေဒါင္းငွက္မင္း၊
၈၄။ ႀကိဳးၾကာငွက္၊
၈၅။ စကၠ၀တ္ငွက္မင္း၊
၈၆။ ဇီ၀ဇိုးငွက္မင္း၊
၈၇။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊
၈၈။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊
၈၉။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊
၉၀။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊
၉၁။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊
၉၂။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္၊
၉၃။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၉၄။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၉၅။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၉၆။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၉၇။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၉၈။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၉၉။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၀။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၁။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၂။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၃။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၄။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၅။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၆။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၇။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု၊
၁၀၈။ ျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံု.
{ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္ထပ္ႀကီး ဘုရားမွ မွတ္တမ္းယူ ေရးသားပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ဗုဒၶကမၻာ

# Unicode Version #

မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေဖဝါးတော်နှစ်ပြင်၌ (၁၀၈)ကွက်စီသော စက်လက္ခဏာတို့သည် ထင်ကုန်၏။ထို(၁၀၈)ကွက်သော လက္ခဏာတော်တို့သည် လောကသုံးပါးကို သရုပ်ဖေါ်၍ တည်ကုန်၏။
၎င်း(၁၀၈)ကွက်တို့တွင်
ဩကာသလောကကို သရုပ်ဖေါ်၍ အကွက်ပေါင်း (၅၉) ကွက်၊
သတ္တလောကကို သရုပ်၍ (၂၁) ကွက်နှင့်
သင်္ခါရလောကကို သရုပ်ဖေါ်၍ (၂၈) ကွက်ရှိကုန်၏။ သဘောကား လောကသုံးပါး
သည် မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေတော်၌ ရှိသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် လောကသုံးပါးထက် မြင့်မြတ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို လက္ခဏာတို့သည် ဖွါးတော်မူခါစကပင် ပါရှိလေသည်။
တစ်ရာ့ရှစ်ယောက်ကုန် သော ပုဏ္ဏားတို့အနက် ရှစ်ဦးတို့သည် ဘုရားလောင်း သူငယ်၏ မြတ်သော လက္ခဏာတော်၏ ပြည့်စုံခြင်းကို ကြည့်၍ ပထမပုဏ္ဏား ခုနှစ်ဦးမှစ၍ ဘုရား သော်လည်းကောင်း၊ စင်္ကြာမင်း သော်လည်းကောင်း ဖြစ်မည်ဟု ဆိုကုန်၏။
ကောဏ္ဍညနွယ်ဖွါး သုဒတ္တ ပုဏ္ဏားငယ် တစ်ဦးတည်းမှ “ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်လတ္တံ့ ” ဟု တစ်ခွန်းတည်း ဟောဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ..ဘုရားလောင်း၏ ခြေတော်ပြင် လက္ခဏာ အစဉ်ဝယ် စင်္ကြာမင်းပုံ ပါလေသည်။ စင်္ကြာမင်းထက် မြတ်သည်ကား လောကသုံးပါးတွင် “ဘုရား ” သာလျှင် ရှိပေသတည်း။ ထို့ကြောင့် ဤ လက္ခဏာ (၁၀၈) ပါးကို ဖူးမြင်ရာတွင် မြတ်စွာဘုရား၏ တိလောကဂ္ဂ လောကသုံးပါးထက် မြင့်မြတ်သောဂုဏ် တိလောကန္ဓဂူ လောကသုံးပါးမှ လွန်မြောက်တော်မူသော ဂုဏ်နှင့်လောကဝိဒူ လောကသုံးပါးကို အကြွင်းမရှိ သိတော်မူသော ဂုဏ်တော်တို့ကို နှလုံးသွင်း၍ ဖူးမြင်ကြကုန်ရာသတည်း။ ။
“ (၁၀၈) ကွက်သော ရုပ်ပုံများ”
၁။ လှံမ၊
၂။ အိမ်မွန်
၃။ ဇလပ်ပန်း၊
၄။ လည်ရေးသုံးဆင့်၊
၅။ ဦးဆောက်ပန်း၊
၆။ ထမင်းပွဲ ၊
၇။ အင်ပျဥ၊်
၈။ ချွန်းတောင်းလက်နက်၊
၉။ ပြသာဒ်၊
၁၀ ။ တုရိုက်တိုင်၊
၁၁ ။ ထီးဖြူ ၊
၁၂။ သံလျှက၊်
၁၃ ။ ထန်းရွက်ယပ်၊
၁၄ ။ ဥဒေါင်းမြီးစီးယပ်၊
၁၅ ။ စာမရီယပ၊်
၁၆ ။ သင်းကျစ် ၊
၁၇ ။ ပတ္တမြား၊
၁၈။ သပိတ်၊
၁၉။ မုလေးပန်းဆိုင်း၊
၂၀။ ကြာညို ၊
၂၁။ ကြာနီ ၊
၂၂။ ပဒုမ္မာကြာ၊
၂၃။ ကြာဖြူ ၊
၂၄။ ကြာပုဏ္ဏားရိတ်၊
၂၅။ ပြည့်သောအိုး ၊
၂၆။ ပြည့်သောဖလား ၊
၂၇။ သမုဒ္ဒရာ၊
၂၈။ စင်္ကြာဝဠာတောင်၊
၂၉။ ဟိမဝန္တာတောင်၊
၃၀။ မေရုတောင်၊
၃၁။ နေဝန်း ၊
၃၂။ လဝန်း ၊
၃၃။ နက္ခတ်တာရာများ၊
၃၄။ ဇဗ္ဗုဒိပ်ကျွန်း(တောင်ကျွန်း)
၃၅။ အရှေ့ကျွန်း၊
၃၆။ မြောက်ကျွန်း၊
၃၇။ အနောက်ကျွန်း၊
၃၈။ ကျွန်းငယ်နှစ်ထောင်၊
၃၉။ စင်္ကြာမင်း၊
၄၀။ ခရုသင်း ၊
၄၁။ ရွှေငါးကြင်း အစုံ၊
၄၂။ စစ်လက်နက်၊
၄၃။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၄၄။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၄၅။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၄၆။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၄၇။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၄၈။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၄၉။ သီတာခုနှစ်တန်၊
၅၀။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊
၅၁။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊
၅၂။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊
၅၃။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊
၅၄။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊
၅၅။ တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊ ၅၆။တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်၊
၅၇။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၅၈။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၅၉။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၆၀။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၆၁။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၆၂။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၆၃။ အိုင်ကြီးခုနှစ်အိုင်၊
၆၄။ ဂဠုန်မင်း၊
၆၅။ မိကျောင်းမင်း၊
၆၆။ တံခွန်ကုက္ကား၊
၆၇။ ရွှေထမ်းစင်၊
၆၈။ ကေလာသတောင်၊
၆၉။ ခင်္သြေ့မင်း၊
၇၀။ ကျားမင်း၊
၇၁။ ဝလာဟကမြင်းမင်း၊
၇၂။ ဥပေါသထ၊
၇၃၊ နဂါးမင်း၊
၇၄။ ဟင်္သာမင်း၊
၇၅။ ဥသဘနွားမင်း၊
၇၆။ ဧရာဝဏ်ဆင်မင်း၊
၇၇။ ရွှေမကာရ်း၊
၇၈။ မုခ်လေးခုနှင့်ရွှေလှေ၊
၇၉။ နို့စို့သားအမိ၊
၈၀။ ကိန္ဒရာဖို၊
၈၁။ ကိန္ဒရီမ၊
၈၂။ ကရဝိတ်ငှက်မင်း၊
၈၃။ ဥဒေါင်းငှက်မင်း၊
၈၄။ ကြိုးကြာငှက်၊
၈၅။ စက္ကဝတ်ငှက်မင်း၊
၈၆။ ဇီဝဇိုးငှက်မင်း၊
၈၇။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊
၈၈။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊
၈၉။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊
၉၀။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊
၉၁။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊
၉၂။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်၊
၉၃။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၉၄။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၉၅။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၉၆။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၉၇။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၉၈။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၉၉။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၀။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၁။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၂။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၃။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၄။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၅။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၆။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၇။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ၊
၁၀၈။ ဗြဟ္မာတစ်ဆယ့်ခြောက်ဘုံ.
{ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ခြောက်ထပ်ကြီး ဘုရားမှ မှတ်တမ်းယူ ရေးသားပါသည်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ blogs 


 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top