iGREEN မွ Investment Guarantee ျဖင့္ေရာင္းမည့္ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ
×

ဤကား ရာသီဖြား အသီးသီးတို႔ရဲ့ အခ်စ္ကို ဖြင့္ေသာ ဒႆနမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

မိႆ အခ်စ္ဒႆန (ARIES)
အသက္၂၅ ႏွစ္မွ ၃၀ ႏွစ္ၾကားအရြယ္သည္ အခ်စ္ ကို ေပးဆပ္ၿခင္းဟု ယူဆသည္။ အသက္၃၀ ႏွစ္ အထက္တြင္မူ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသည္ မိမိက ေပးမွသာလွ်င္ တစ္ပါးသူထံမွ ၿပန္လည္ရရွိမည္ဟူေသာ ဒႆန ကို ရင္ဝယ္ထားရွိမည္။ အသက္၄၀ အထက္တြင္မူ တစ္ပါးသူက မိမိ အား သံေယာဇဥ္ထားၿခင္း၊ အလိုလိုက္ၿခင္း၊ ဂရုစိုက္ၿခင္းႏွင့္ ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးမႈကို အလြန္ေတာင့္တသည္။ ဤကား မိႆ ရာသီဖြား တို႔၏ အခ်စ္ ဒႆန ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ၿပိႆ အခ်စ္ဒႆန (TAURUS)
မိသားစု ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအား ၅၂၈ ေမတၱာ ဦးစားေပးရမႈေၾကာင့္ ၁၅၀၀ ေမတၱာတြင္အညံ့ရွိမည္။ တစ္ခါတည္းထား၊ တစ္ႀကိမ္တည္းၿမဲလိုေသာ ခ်စ္သူကိုလိုလားသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ ရာသီဖြား ၈၀% သည္ အခ်စ္ဦး နွင့္ဆံုစည္းကိန္းမရွိတတ္ပါ။ အခ်စ္အေပၚထားရွိေသာ ဒႆန အၿမင္သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္အတြင္း မိမိကုိ တစိုက္မတ္မတ္ စိတ္ဝင္စားေသာ နီးစပ္သူႏွင့္ သံေယာဇဥ္ တြယ္ၿပီး နီးစပ္မႈေၾကာင့္ ေမတၱာ တရားေပၚေပါက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္၂၃ မွ ၂၈ ႏွစ္ၾကား တြင္ ခ်စ္သူထက္မိဘကို ပိုခ်စ္သင့္သည္ဟူေသာ စိတ္ရွိသည္။ အသက္ ၂၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကားတြင္ ေမတၱာတရားသည္ ဘဝအတြက္ ထာဝရလက္တြဲရန္အေဖာ္ရွာၿခင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အထက္တြင္မူ ေမတၱာတရားသည္ သူတစ္ပါးအား ေပးဆပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ေဆာင္မြန္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဤကား ၿပိႆရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေမထုန္ အခ်စ္ ဒႆန (GEMINI)
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ၇၅%သည္ အသက္ လူမ်ိဳး မိမိႏွင့္ မိရိုးဖလာ ကြဲျပားေသာသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မွ ၂၃ ႏွစ္ၾကားအလြန္ရႈပ္ေထြး၍ ကိုယ့္ရဲ့ လြတ္လပ္မႈကို ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အရာဟုသတ္မွတ္မည္။ မိမိကုိယ္ မိမိသာအခ်စ္ဆံုးဟု သတ္မွတ္မည္။ အသက္ ၂၄ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ၾကားအရြယ္တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္မွာ စိတ္တူ သေဘာတူႏွင့္ ဘဝအားရင္ဆုိင္မည့္အေပၚထားရွိရမည့္ခံစားခ်က္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္၃၀ ႏွစ္အထက္တြင္မူ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လူတိုင္းအေပၚထားရွိအပ္ေသာ အရာဟု သတ္မွတ္မည္။ ဤကား ေမထုန္ရာသီဖြားတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚအျမင္ပင္ျဖစ္သည္။

ကရကဋ္ အခ်စ္ ဒႆန (CANCER)
အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္၊၂၅ ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ပါးသူေပးေသာ ကတိအေပၚ ယံုစားတတ္၍ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားၾကံဳ ကာ ေမတၱာေရးတြင္ အညံ့ရွိသည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကားတြင္ မိမိအား သံေယာဇဥ္ႀကီးသူအား ပယ္ခြာ၍ ေနာက္မွေပါက္သည့္ ေရႊၾကာကို အလြန္ဦးစားေပးမည္။ မိမိက ေမတၱာတရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းကို ေလးနက္စြာထား၍ ဘဝအေဖာ္ ေရြးခ်ယ္လင့္ ကစား မိမိအား အမ်ားက ဂုဏ္ေနာက္၊ ေငြေနာက္ လိုက္သည္ဟု သတ္မွတ္မည္။ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မုန္းျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေတြးေခၚထားေသာ သဘာဝအား ပိုင္ဆုိင္သည္။ ဤကား ကရကဋ္ ရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ၿဖစ္ေပသည္။

သိဟ္ အခ်စ္ ဒႆန (LEO)
အခ်စ္ဆံုးသူက တစ္ေယာက္၊ လက္ထပ္ဆံုစည္းသူက တစ္ေယာက္ ၿဖစ္တတ္သည္။အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကားေမတၱာ ကံေခတတ္သည္။ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္မွ မိမိႏွလံုးသားသည္ ရင့္က်က္လာမည္။ အသက္၂၄ ႏွစ္ အထက္တြင္မူ ေလးနက္ေသာ အားမာန္ျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားရွိ လိမ့္မည္။ မိမိ သံေယာဇဥ္ႀကီးေသာသူ၏ စကားႏွင့္ ေျပာသမွ်အလံုးစံုအား မ်က္စိမွိတ္ယံုတတ္ေသာသဘာဝရွိသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားသည္ မိမိဘဝတစ္ခုလံုးကို တစ္စံုတစ္ရာတိုးတက္ေစရန္ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ စြမ္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ သေဘာထားအား ရင္မွာ ထာဝရ ပိုက္ေထြးထားေသာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤကား သိဟ္ရာသီဖြားမ်ား၏ အခ်စ္ဒႆနေပတည္း။

ကန္ အခ်စ္ ဒႆန (VIRGO)
မိမိကုိ ခ်စ္လာေသာသူအား အေျခအေနကိုလိုက္၍ လိုအပ္သလို တံု႔ျပန္ရန္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ ႏွလံုးသား ဒႆနႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အခ်စ္ေရးတြင္ မတည္ၿငိမ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဦးေႏွာက္၏ ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းၾကြယ္ဝၿပီး ေငြပံုေပၚ ထုိင္ရမည္။ ဘဝတြင္ အသက္လတ္ပိုင္းေရာက္မွ ႏွလံုးသားသည္ ႏိုးၾကားလာကာ အခ်စ္စစ္ကို ေတာင့္တလာမည္။ ေရႊပံု၊ ေငြပံု ဓနဂုဏ္ျဖင့္ စံေနရာမွ အထီးက်န္စြာႏွင့္ မခ်စ္ တတ္ေသာ ႏွလံုးအေပၚ အျပစ္ဖို႔ ေနာင္တ ရင္မွာ ပိုက္ေနရသာဘဝကို ပိုင္ဆိုင္မည္။ ဤကား ကန္ရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆန ပင္ျဖစ္သည္။

တူရာသီ အခ်စ္ ဒႆန (LIBRA)
ေရြးလို္က္ေသာသူသည္ မိမိလက္ထဲေရာက္လာမွ ထက္ျမက္လာမည္။ ထိုအခါ အမ်ားဝန္းက်င္က္ အေရြးေကာင္းေလစြ ဟု ေၿပာၾက​လိမ့္ဦးမည္။ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပညာအတတ္ရွိသူကို သံေယာဇဥ္ တြယ္တာမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သည္ အထင္ႀကီးမႈ ေလးစားမႈ​အေပၚ အေျခခံ ေပၚေပါက္မည္။ ဘဝလမ္းေၾကာင္းတြင္ ၅၂၈ ႏွင့္ ၁၅၀၀ ေမတၱာႏွစ္ခုအၾကားလြန္ ဆြဲေနရမည္။ အဆံုးသတ္တြင္ မိမိ အႀကိဳက္ မိဘ ဝန္းက်င္ႏွစ္သက္မႈ ႏွစ္ခုလံုးရွိသူကုိ ႏွလံုးသားမွ ဆံုးျဖတ္၍ ဘဝအေဖာ္ အျဖစ္ ေရြးမည္။ မည္သို႔ဆုိေစ ဤ ရာသီဖြား မ်ားအားလံုး၏ အခ်စ္၊ေမတၱာအေပၚ ထားရွိေသာဒႆနသည္ “ေပးဆပ္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊တံု႔ျပန္ျခင္း၊​ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတုိ႔ေပါင္းစည္းထားသည့္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ အရာသည္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ “ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ၿဗိစာၦ အခ်စ္ဒႆန (SCORPIO)
သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေမတၱာရွိ ခ်စ္မိၿပီဆိုကလည္း အျခားေသာ သူမ်ားကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္မ်ားကို ဖြင့္ေၿပာေလ့မရွိ။ တစ္ဦးတည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ႀကိတ္ႀကံတတ္သည္။ မိမိ အခ်စ္ကို ႏႈတ္မွ မေျပာခင္ ခ်စ္သူရွိရာသို႔ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ တရစ္ဝဲဝဲလုပ္ေနတတ္သည္။ ခ်စ္သူဘဝေရာက္ျပန္လွ်င္လည္း ႏွစ္ဦးေတြ႔ၾကေသာအခါ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ၊ ၾကင္ၾကင္နာနာေျပာ ဆိုျခင္းမရွိ။ ေခါင္းႀကီးငံု႔ ေဘးခ်င္းယွဥ္ထိုင္ကာ စကားမေျပာဘဲ ဂြတိဂြက် မပြင့္မလင္းေနတတ္ေသာ သဘာဝအားပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကို တကယ္ခ်စ္ရဲ့လားဟုပင္ ခ်စ္သူက ထင္ေလာက္သည္။ စကားေျပာၿပီဆိုပါကလည္း ခ်စ္သူက စိတ္ဝင္စားသည္ မဝင္စားသည္ကို ဂရုမစိုက္၊။အခ်္စႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို ကရားေရလႊတ္ ေျပာတတ္သည္။မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ၿဗိစာ ၦရာသီဖြား မ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚအျမင္တြင္ မတူေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္ဦးကို ေပါင္းကူးဆက္ဆံေပးႏိုင္ေသာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာအရာသည္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္လိမ့္မည္။

ဓႏု အခ်စ္ ဒႆန (SAGITTARIUS)
ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပးလြန္းသူၿဖစ္သည္။မည္သို႔ဆိုေစ ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ေမတၱာအေပၚ အျမင္သည္ ႏွလံုးသား ေသြးကလပ္ စည္းတို႔မွ ဦးေႏွာက္၏ အလြန္နက္ရႈိင္းေသာ ကလပ္စည္းမ်ားဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ ဦးေႏွာက္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏွလံုးသား မွ ျပန္လည္လက္ခံ၍ ေသခ်ာစြာဆံုးျဖတ္တတ္သည့္သေဘာသဘာဝရွိသည္။ ေမတၱာတရားအား ရုတ္ျခည္းဆံုးျ ဖတ္မည္။ အခ်ိန္ ယူ၍ စဥ္းစားေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ျမန္ဆန္မည္။ ခ်စ္သူမ်ားမည္။အိမ္ေထာင္ တစ္ဆက္တည္းၿမဲရန္ အတြက္ အထူး အားစိုက္ ဂရုထားရမည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ရရွိမည္။ ေလးနက္ေသာ ႏွလံုးႏွင့္ ခ်စ္မည္။ ခြင့္လႊတ္တတ္သည္။

မကာရ အခ်စ္ ဒႆန (CAPRICORN)
သီးသန္႔ေနေလ တစ္ပါးသူက မိမိအား စိတ္ဝင္စားေလျဖစ္ၿပီး မိမိအေပၚ သံေယာဇဥ္ၾကီးသူႏွင့္ေတြ႕ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္မည္။ မိမိတြင္လိုအပ္ေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ ခံစားေနေသာ အဆိုးမ်ားကို အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အေပၚတြင္ မျဖစ္ေစလိုေပ။ လိုအပ္ေနေသာ ကြက္လပ္မ်ားကိုလည္း မျပည့္စံုေသာ မိမိ ဘဝ ကေလးတစ္ခုျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးလိုက္ၿပီး ထုိသူ၏ ဘဝကို ျပည့္စံုေစလိုသည္။ခ်စ္သူကို အရာရာၿပည့္စံုေစလိုသည္။ မိမိ ဘဝ သုညအျဖစ္ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ ခ်စ္သူအ တြက္ ေပးဆပ္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္မည္။အႏုိင္ယူသြားျခင္းအေပၚ ခြင့္လႊတ္ရန္ အျမဲရွင္သန္ေနေသာ အခ်စ္ႏွလံုးသား ဒႆန ကိုပိုင္ဆုိင္သည္။

ကု မ္အခ်စ္ ဒႆန (AQUARIUS)
သို႔ရာတြင္ အံဩေလာက္ေအာင္ မိမိ၏ သေဘာထားကို ျပသႏို္င္မည္။ ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို လိုလားေသာ ႏွလံုးသာကို ပိုင္ဆုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလံုးသားၾကား အၿမဲဒြဟျဖစ္ တတ္၊ ေတြေဝတတ္သည္။ ေမတၱာ တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဓာတ္ တက္လြယ္ က်လြယ္သည္။ မိမိႏွလံုးသားသည္ သူတစ္ပါး အေပၚ အဆင္ေၿပ ခ်မ္းေၿမ့ ေအးခ်မ္းျခင္းကို ေပးလိုသည္။ ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ေမတၱာအေပၚ ထားရွိေသာ ဒႆနသည္ အလြန္ တရာ တန္ဖိုးၾကီးေသာ ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာျခငး္၊ တစ္ပါးသူအေပၚ ေလးနက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း သစၥာတည္ၿမဲျခင္းတို႔ေ ပါင္းစည္းေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

မိန္ အခ်စ္ ဒႆန(PISCES)
ကမၻာေပၚတြင္ ဤ ရာသီဖြား မ်ားကို အခ်စ္တတ္ဆံုးသူမ်ားဟု ကမၻာ့နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္မ်ားက ယေန႔တိုင္ လက္ခံသတ္မွတ္ထား သည္။ ဤ ရာသီဖြား မ်ားႏွင့္ ေမတၱာသက္ဝင္ အခ်စ္ေရးၾကံဳသူမ်ားသည္ အလြန္ကံေကာင္းေသာမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း အမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။ႏႈတ္မွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစကား စာဖြဲ႔ျခင္းမရွိ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏုစိတ္ မိမိအ ခ်စ္ကို ပံုေဖာ္တတ္သည့္ အခ်စ္အႏုပညာမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးေၿပာလာသည္ ေဝဖန္လာသည္ကို လံုးဝဂရုမစိုက္ ။ မွန္သည္ ထင္သည္ကုိ လုပ္၍ ခ်စ္သူဘက္မွ ထာဝရတည္ေသာ ႏွလံုးသားဒႆနပိုင္ရွင္မ်ားၿဖစ္သည္။ ဤကားမိန္အခ်စ္ဒႆနပင္ျဖစ္သည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  Duwun

#Unicode Version#
ဤကား ရာသီဖွား အသီးသီးတို့ရဲ့ အချစ်ကို ဖွင့်သော ဒဿနများပင် ဖြစ်သည်။

မိဿ အချစ်ဒဿန (ARIES)
အသက်၂၅ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်ကြားအရွယ်သည် အချစ် ကို ပေးဆပ်ခြင်းဟု ယူဆသည်။ အသက်၃၀ နှစ် အထက်တွင်မူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မိမိက ပေးမှသာလျှင် တစ်ပါးသူထံမှ ပြန်လည်ရရှိမည်ဟူသော ဒဿန ကို ရင်ဝယ်ထားရှိမည်။ အသက်၄၀ အထက်တွင်မူ တစ်ပါးသူက မိမိ အား သံယောဇဉ်ထားခြင်း၊ အလိုလိုက်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် ချစ်မြတ်နိုးမှုကို အလွန်တောင့်တသည်။ ဤကား မိဿ ရာသီဖွား တို့၏ အချစ် ဒဿန ပင်ဖြစ်ပေသည်။

ပြိဿ အချစ်ဒဿန (TAURUS)
မိသားစု ညီအကို မောင်နှမများအား ၅၂၈ မေတ္တာ ဦးစားပေးရမှုကြောင့် ၁၅၀၀ မေတ္တာတွင်အညံ့ရှိမည်။ တစ်ခါတည်းထား၊ တစ်ကြိမ်တည်းမြဲလိုသော ချစ်သူကိုလိုလားသည်။ သို့သော် ဤ ရာသီဖွား ၈၀% သည် အချစ်ဦး နှင့်ဆုံစည်းကိန်းမရှိတတ်ပါ။ အချစ်အပေါ်ထားရှိသော ဒဿန အမြင်သည် အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၂ နှစ်အတွင်း မိမိကို တစိုက်မတ်မတ် စိတ်ဝင်စားသော နီးစပ်သူနှင့် သံယောဇဉ် တွယ်ပြီး နီးစပ်မှုကြောင့် မေတ္တာ တရားပေါ်ပေါက်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ အသက်၂၃ မှ ၂၈ နှစ်ကြား တွင် ချစ်သူထက်မိဘကို ပိုချစ်သင့်သည်ဟူသော စိတ်ရှိသည်။ အသက် ၂၈ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ကြားတွင် မေတ္တာတရားသည် ဘဝအတွက် ထာဝရလက်တွဲရန်အဖော်ရှာခြင်းဟု သတ်မှတ်သည်။ အသက် ၃၆ နှစ်အထက်တွင်မူ မေတ္တာတရားသည် သူတစ်ပါးအား ပေးဆပ်ရန် အကောင်းဆုံးသော လက်ဆောင်မွန်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဤကား ပြိဿရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ဒဿနပင် ဖြစ်ပေသည်။

မေထုန် အချစ် ဒဿန (GEMINI)
ဤရာသီဖွားများ၏ ၇၅%သည် အသက် လူမျိုး မိမိနှင့် မိရိုးဖလာ ကွဲပြားသောသူနှင့် မေတ္တာမျှတတ်သော သဘာဝရှိသည်။ ဤရာသီဖွားများ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၃ နှစ်ကြားအလွန်ရှုပ်ထွေး၍ ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ပျက်စီးစေတတ်သော အရာဟုသတ်မှတ်မည်။ မိမိကိုယ် မိမိသာအချစ်ဆုံးဟု သတ်မှတ်မည်။ အသက် ၂၄ နှစ်မှ အသက် ၃၀ နှစ်ကြားအရွယ်တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည်မှာ စိတ်တူ သဘောတူနှင့် ဘဝအားရင်ဆိုင်မည့်အပေါ်ထားရှိရမည့်ခံစားချက်ဟု သတ်မှတ်သည်။ အသက်၃၀ နှစ်အထက်တွင်မူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တရားသည် ကျယ်ပြန့်စွာ လူတိုင်းအပေါ်ထားရှိအပ်သော အရာဟု သတ်မှတ်မည်။ ဤကား မေထုန်ရာသီဖွားတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အမြင်ပင်ဖြစ်သည်။

ကရကဋ် အချစ် ဒဿန (CANCER)
အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်၊၂၅ နှစ်များတွင် တစ်ပါးသူပေးသော ကတိအပေါ် ယုံစားတတ်၍ စိတ်အနှောက်အယှက်များကြုံ ကာ မေတ္တာရေးတွင် အညံ့ရှိသည်။ အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်ကြားတွင် မိမိအား သံယောဇဉ်ကြီးသူအား ပယ်ခွာ၍ နောက်မှပေါက်သည့် ရွှေကြာကို အလွန်ဦးစားပေးမည်။ မိမိက မေတ္တာတရားနှင့် ချစ်ခြင်းကို လေးနက်စွာထား၍ ဘဝအဖော် ရွေးချယ်လင့် ကစား မိမိအား အများက ဂုဏ်နောက်၊ ငွေနောက် လိုက်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်။ ဤရာသီဖွားများသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မုန်းခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဟု ဘဝတစ်လျှောက် တွေးခေါ်ထားသော သဘာဝအား ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤကား ကရကဋ် ရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ဒဿနပင်ဖြစ်ပေသည်။

သိဟ် အချစ် ဒဿန (LEO)
အချစ်ဆုံးသူက တစ်ယောက်၊ လက်ထပ်ဆုံစည်းသူက တစ်ယောက် ဖြစ်တတ်သည်။အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၂ နှစ်ကြားမေတ္တာ ကံခေတတ်သည်။ အသက် ၂၂ နှစ်ကျော်မှ မိမိနှလုံးသားသည် ရင့်ကျက်လာမည်။ အသက်၂၄ နှစ် အထက်တွင်မူ လေးနက်သော အားမာန်ဖြင့် သူတစ်ပါးကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိ လိမ့်မည်။ မိမိ သံယောဇဉ်ကြီးသောသူ၏ စကားနှင့် ပြောသမျှအလုံးစုံအား မျက်စိမှိတ်ယုံတတ်သောသဘာဝရှိသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားသည် မိမိဘဝတစ်ခုလုံးကို တစ်စုံတစ်ရာတိုးတက်စေရန် ဖန်တီးနိုင်သည့် စွမ်းအား တစ်ရပ်ဖြစ်သည် ဟူသော သဘောထားအား ရင်မှာ ထာဝရ ပိုက်ထွေးထားသောများဖြစ်သည်။ ဤကား သိဟ်ရာသီဖွားများ၏ အချစ်ဒဿနပေတည်း။

ကန် အချစ် ဒဿန (VIRGO)
မိမိကို ချစ်လာသောသူအား အခြေအနေကိုလိုက်၍ လိုအပ်သလို တုံ့ပြန်ရန်သာဖြစ်သည် ဟူသော နှလုံးသား ဒဿနနှင့် စိတ်ဓာတ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤရာသီဖွားများသည် အချစ်ရေးတွင် မတည်ငြိမ်သော်လည်း အိမ်ထောင်ရေးတွင် ဦးနှောက်၏ ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကြွယ်ဝပြီး ငွေပုံပေါ် ထိုင်ရမည်။ ဘဝတွင် အသက်လတ်ပိုင်းရောက်မှ နှလုံးသားသည် နိုးကြားလာကာ အချစ်စစ်ကို တောင့်တလာမည်။ ရွှေပုံ၊ ငွေပုံ ဓနဂုဏ်ဖြင့် စံနေရာမှ အထီးကျန်စွာနှင့် မချစ် တတ်သော နှလုံးအပေါ် အပြစ်ဖို့ နောင်တ ရင်မှာ ပိုက်နေရသာဘဝကို ပိုင်ဆိုင်မည်။ ဤကား ကန်ရာသီဖွားတို့၏ အချစ်ဒဿန ပင်ဖြစ်သည်။

တူရာသီ အချစ် ဒဿန (LIBRA)
ရွေးလိုက်သောသူသည် မိမိလက်ထဲရောက်လာမှ ထက်မြက်လာမည်။ ထိုအခါ အများဝန်းကျင်က် အရွေးကောင်းလေစွ ဟု ပြောကြလိမ့်ဦးမည်။ဤရာသီဖွား အမျိုးသားများသည် ပညာအတတ်ရှိသူကို သံယောဇဉ် တွယ်တာမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သည် အထင်ကြီးမှု လေးစားမှုအပေါ် အခြေခံ ပေါ်ပေါက်မည်။ ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် ၅၂၈ နှင့် ၁၅၀၀ မေတ္တာနှစ်ခုအကြားလွန် ဆွဲနေရမည်။ အဆုံးသတ်တွင် မိမိ အကြိုက် မိဘ ဝန်းကျင်နှစ်သက်မှု နှစ်ခုလုံးရှိသူကို နှလုံးသားမှ ဆုံးဖြတ်၍ ဘဝအဖော် အဖြစ် ရွေးမည်။ မည်သို့ဆိုစေ ဤ ရာသီဖွား များအားလုံး၏ အချစ်၊မေတ္တာအပေါ် ထားရှိသောဒဿနသည် “ပေးဆပ်ခြင်း၊ ရယူခြင်း၊တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့ပေါင်းစည်းထားသည့် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော အရာသည် အချစ်ဖြစ်သည် “ဟူ၍ဖြစ်သည်။

ဗြိစ္ဆာ အချစ်ဒဿန (SCORPIO)
သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား မေတ္တာရှိ ချစ်မိပြီဆိုကလည်း အခြားသော သူများကဲ့သို့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်များကို ဖွင့်ပြောလေ့မရှိ။ တစ်ဦးတည်း လျှို့ဝှက်စွာ ကြိတ်ကြံတတ်သည်။ မိမိ အချစ်ကို နှုတ်မှ မပြောခင် ချစ်သူရှိရာသို့ အချိန်ရှိသရွေ့ တရစ်ဝဲဝဲလုပ်နေတတ်သည်။ ချစ်သူဘဝရောက်ပြန်လျှင်လည်း နှစ်ဦးတွေ့ကြသောအခါ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ၊ ကြင်ကြင်နာနာပြော ဆိုခြင်းမရှိ။ ခေါင်းကြီးငုံ့ ဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ကာ စကားမပြောဘဲ ဂွတိဂွကျ မပွင့်မလင်းနေတတ်သော သဘာဝအားပိုင်ဆိုင်သည်။ မိမိကို တကယ်ချစ်ရဲ့လားဟုပင် ချစ်သူက ထင်လောက်သည်။ စကားပြောပြီဆိုပါကလည်း ချစ်သူက စိတ်ဝင်စားသည် မဝင်စားသည်ကို ဂရုမစိုက်၊။အချ်စနှင့် မပတ်သက်သည့် အရာများကို ကရားရေလွှတ် ပြောတတ်သည်။မည်သို့ဆိုစေကာမူ ဗြိစာ ္ဆရာသီဖွား များ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အမြင်တွင် မတူသော ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ဦးကို ပေါင်းကူးဆက်ဆံပေးနိုင်သော တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သောအရာသည် အချစ်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်လိမ့်မည်။

ဓနု အချစ် ဒဿန (SAGITTARIUS)
နှလုံးသားကို ဦးစားပေးလွန်းသူဖြစ်သည်။မည်သို့ဆိုစေ ဤရာသီဖွားများ၏ မေတ္တာအပေါ် အမြင်သည် နှလုံးသား သွေးကလပ် စည်းတို့မှ ဦးနှောက်၏ အလွန်နက်ရှိုင်းသော ကလပ်စည်းများဆီသို့ ပို့ဆောင်ကာ ဦးနှောက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နှလုံးသား မှ ပြန်လည်လက်ခံ၍ သေချာစွာဆုံးဖြတ်တတ်သည့်သဘောသဘာဝရှိသည်။ မေတ္တာတရားအား ရုတ်ခြည်းဆုံးြ ဖတ်မည်။ အချိန် ယူ၍ စဉ်းစားသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ မြန်ဆန်မည်။ ချစ်သူများမည်။အိမ်ထောင် တစ်ဆက်တည်းမြဲရန် အတွက် အထူး အားစိုက် ဂရုထားရမည်။ အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေးကို ရရှိမည်။ လေးနက်သော နှလုံးနှင့် ချစ်မည်။ ခွင့်လွှတ်တတ်သည်။

မကာရ အချစ် ဒဿန (CAPRICORN)
သီးသန့်နေလေ တစ်ပါးသူက မိမိအား စိတ်ဝင်စားလေဖြစ်ပြီး မိမိအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးသူနှင့်တွေ့ကာ ပျော်ရွှင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်မည်။ မိမိတွင်လိုအပ်နေသောအရာများနှင့် ခံစားနေသော အဆိုးများကို အခြားသူတစ်ဦး တစ်ယောက်အပေါ်တွင် မဖြစ်စေလိုပေ။ လိုအပ်နေသော ကွက်လပ်များကိုလည်း မပြည့်စုံသော မိမိ ဘဝ ကလေးတစ်ခုဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပြီး ထိုသူ၏ ဘဝကို ပြည့်စုံစေလိုသည်။ချစ်သူကို အရာရာပြည့်စုံစေလိုသည်။ မိမိ ဘဝ သုညအဖြစ်ရှိနေသည့်တိုင်အောင် ချစ်သူအ တွက် ပေးဆပ်သင့်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်။အနိုင်ယူသွားခြင်းအပေါ် ခွင့်လွှတ်ရန် အမြဲရှင်သန်နေသော အချစ်နှလုံးသား ဒဿန ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။

ကု မ်အချစ် ဒဿန (AQUARIUS)
သို့ရာတွင် အံဩလောက်အောင် မိမိ၏ သဘောထားကို ပြသနိုင်မည်။ ဤရာသီဖွား အမျိုးသားများသည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆန်းသစ်သည့် အတွေ့အကြုံကို လိုလားသော နှလုံးသာကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော် ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးသားကြား အမြဲဒွဟဖြစ် တတ်၊ တွေဝေတတ်သည်။ မေတ္တာ တရားနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဓာတ် တက်လွယ် ကျလွယ်သည်။ မိမိနှလုံးသားသည် သူတစ်ပါး အပေါ် အဆင်ပြေ ချမ်းမြေ့ အေးချမ်းခြင်းကို ပေးလိုသည်။ ဤရာသီဖွားများ၏ မေတ္တာအပေါ် ထားရှိသော ဒဿနသည် အလွန် တရာ တန်ဖိုးကြီးသော ပေးဆပ်ခြင်းနှင့် လိုက်လျောခြင်း၊ တစ်ပါးသူအပေါ် လေးနက်စွာ ဆက်ဆံခြင်း သစ္စာတည်မြဲခြင်းတို့ေ ပါင်းစည်းသောအရာ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။

မိန် အချစ် ဒဿန(PISCES)
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဤ ရာသီဖွား များကို အချစ်တတ်ဆုံးသူများဟု ကမ္ဘာ့နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်များက ယနေ့တိုင် လက်ခံသတ်မှတ်ထား သည်။ ဤ ရာသီဖွား များနှင့် မေတ္တာသက်ဝင် အချစ်ရေးကြုံသူများသည် အလွန်ကံကောင်းသောများဖြစ်သည်ဟူ၍လည်း အများက သတ်မှတ်ထားသည်။နှုတ်မှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစကား စာဖွဲ့ခြင်းမရှိ လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အနုစိတ် မိမိအ ချစ်ကို ပုံဖော်တတ်သည့် အချစ်အနုပညာများ ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးပြောလာသည် ဝေဖန်လာသည်ကို လုံးဝဂရုမစိုက် ။ မှန်သည် ထင်သည်ကို လုပ်၍ ချစ်သူဘက်မှ ထာဝရတည်သော နှလုံးသားဒဿနပိုင်ရှင်များဖြစ်သည်။ ဤကားမိန်အချစ်ဒဿနပင်ဖြစ်သည်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:  Duwun
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top