AYA Home Loan ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အေကာင္းဆံုး Sky Villa ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

 NCA ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားလက္ဆံုက်ေနစဥ္
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အာဏာခြဲ ေဝမႈအပါအဝင္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ ရာ အေျခခံမူမ်ားကို လာမည့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ သံုးႀကိမ္အတြင္း ၿပီးျပတ္စြာ သေဘာတူညီခ်က္ ခ် မွတ္ႏိုင္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္ မွတ္ထုိးျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တိုက္ တြန္း ေျပာၾကားသည္။


ယခု ၂၀၁၇ အတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္္းေရးညီလာခံ တစ္ႀကိမ္ က်င္း ပရန္ က်န္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ရွိေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

‘‘အေျခခံမူေတြ ထြက္ေပၚ လာၿပီးရင္ အေသးစိတ္မူေတြ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါ တယ္။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈ၊ သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ အခြန္ အေကာက္ခြဲေဝမႈ၊ ႂကြင္းက်န္အာ ဏာဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြ၊ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဇယားပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရဦး မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ NCA ကို လက္ခံကာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လံုဟူ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအစည္း အေဝးတြင္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ ၏ အစိတ္အပိုင္း (၁)အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ယင္းညီ လာခံ၌ သေဘာတူညီခ်က္ မရ ေသးသည့္ အေျခခံမူမ်ားကို ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းရမည္ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ သတ္ မွတ္ထားသည္။

‘‘အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုမွာ ဘယ္လိုခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ ၾကမလဲဆုိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံ သံုးႀကိမ္အတြင္းမွာ အေျခခံမူေတြ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးလို႔ ၿပီးျပတ္သြားၿပီဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာ တဲ့ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာ ၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ အ တြက္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံ မူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္မထုိးရ ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အစဥ္အၿမဲ ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု လည္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မယ့္ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဘယ္ ေတာ့ရမလဲဆုိတာ ကြၽန္မတို႔  အားလံုးအေပၚမွာပဲ မူတည္ေနပါ တယ္။ သမိုင္းက ေပးအပ္လာတဲ့ အခြင့္အေရးကို ကြၽန္မတို႔ ထိထိမိ မိ မွန္မွန္ကန္ကန္ မဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ လို႔ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေတြ ျပည့္ဖို႔ရာပင္ပန္း ႀကီးစြာ ဆက္လက္ေစာင့္ဆုိင္းရ ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ၏  အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း မပါ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။

‘‘အခြင့္အေရးကို ေပးႏုိင္ သမွ် ေပးထားတာကိုပဲ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဆက္လက္ၿပီး မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနရင္ ျပည္သူလို လားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရ စီစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လက္ နက္ကုိင္ၿပီး သူတစ္လူငါတစ္မင္း စနစ္ကို တည္ေထာင္လိုျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးကို မ်က္ကြယ္ျပဳလိုျခင္းလို႔ ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမရွိ၍ NCA တြင္ လက္မွတ္ထုိးစရာမလို ဟု ေျပာဆိုေနသည့္ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ရွိ ေသာ္လည္း NCA ကို တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုတဲ့ ေဘာင္ထဲကသာ မၾကည့္ ဘဲ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အား လံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါ’’ ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားျဖစ္ေသာ ‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA) ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔သည္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈမရွိ၍ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးမည္မဟုတ္ဟု ယခင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထား သည္။

လက္ရွိတြင္‘ဝ’ႏွင့္ မုိင္းလား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔သည္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO) အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား NCA စာခ်ဳပ္ရရွိေရး ညႇိႏိႈင္းစဥ္က ပါဝင္ခဲ့သည့္ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ငါးဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေျမာက္ပိုင္း လက္ နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ဟူ၍ စုဖြဲ႕မႈလုပ္ ေဆာင္ထားၿပီး NCA မထုိးဘဲ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ NCA သည္ ၎တို႔ လိုလားသည့္ အခ်က္မ်ား မျပည့္စံု၍ဟု အေၾကာင္းျပသည္။

မြန္အဖြဲ႕ (NMSP)ႏွင့္ ကရင္နီအဖြဲ႕ (KNPP)အပါအဝင္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူ မ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္း ေလးဖြဲ႕ကမူ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေန ဆဲျဖစ္သည္။ ယခု ေအာက္တိုဘာ အတြင္း အစိုးရႏွင့္ UNFC ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္။ NCA ႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အပစ္ ရပ္လက္မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕ကိုယ္စား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစး ဖိုးကမူ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစ ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး ပန္းတိုင္အတြက္ NCA အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ NCA သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ တန္းတူရည္တူ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လို အပ္ၿပီး ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ အားလံုး ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိ ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူး ေစးဖိုးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ ဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားသာ ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားအၾကား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ ရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိ သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲဟာ ၿပီးျပည့္စံုၿပီလားေမးရင္ မျပည့္စံုေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါ ေသးတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝ ဖန္မႈမ်ား ရိွိေနေသာ္လည္း အား လံုး သတိျပဳသင့္သည့္ တိုးတက္မႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားၿပီး NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ နယ္ေျမေဒသတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္ သူလူထုမ်ား၏ လူမႈဘဝ တိုး တက္ေျပာင္းလဲလာမႈကို မီးေမာင္း ထုိးျပသည္။

‘‘ယခု NCA လက္မွတ္ထုိး ၿပီး (၂)ႏွစ္ျပည့္အခါသမယကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ ဖို႔ရာ မရွိပါဘူး။ ေရွ႕သို႔ေရာက္ ေအာင္ ခရီးေပါက္ေအာင္ ဆက္ ၿပီးေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိး စိန္ေခၚမႈအဖံုဖံု ႀကံဳေတြ႕လာရင္ လည္း အျပန္အလွန္ ႐ိုင္းပင္းစာ နာမႈနဲ႔ ေဖးမကူညီၾကပါစို႔လို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္း အနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ ထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕မွ ေခါင္း ေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံ တမန္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားသို႔ NCA ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ယခင္အစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။ အလား တူ NCA မထိုးရေသးသည့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားရာ တက္ ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
#Unicode Version#
ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်များအကြား အာဏာခွဲ ဝေမှုအပါအဝင် ဖက်ဒရယ်ဆိုင် ရာ အခြေခံမူများကို လာမည့်ငြိမ်း ချမ်းရေးညီလာခံ သုံးကြိမ်အတွင်း ပြီးပြတ်စွာ သဘောတူညီချက် ချ မှတ်နိုင်သည်အထိ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ် ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက် မှတ်ထိုးခြင်း (၂) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ် လည်နေ့ အခမ်းအနားတွင် တိုက် တွန်း ပြောကြားသည်။


ယခု ၂၀၁၇ အတွင်း ငြိမ်း ချမ်းရေးညီလာခံ တစ်ကြိမ် ကျင်း ပရန် ကျန်ရှိပြီး ၂၀၁၈ အတွင်း နှစ်ကြိမ် ကျင်းပရန်ရှိကြောင်း ၎င်း က ပြောသည်။

‘‘အခြေခံမူတွေ ထွက်ပေါ် လာပြီးရင် အသေးစိတ်မူတွေ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါ တယ်။ ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပြည်နယ် တွေအကြား အာဏာခွဲဝေမှု၊ သယံဇာတခွဲဝေမှု၊ အခွန် အကောက်ခွဲဝေမှု၊ ကြွင်းကျန်အာ ဏာဆိုင်ရာ အခြေခံမူတွေ၊ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နောက် ဆက်တွဲ ဇယားပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးကြရဦး မှာဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။

ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက် ထက်တွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် NCA ကို လက်ခံကာ အစိုးရသစ် လက်ထက်၌ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင်လုံဟူ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ နှစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံ ရေးဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယခုနှစ် မေလက ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည်း အဝေးတွင် ဖက်ဒရယ်အခြေခံမူ သဘောတူညီချက် ၃၇ ချက်ကို ပြည်ထောင်စု သဘောတူညီချက် ၏ အစိတ်အပိုင်း (၁)အဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ယင်းညီ လာခံ၌ သဘောတူညီချက် မရ သေးသည့် အခြေခံမူများကို ဆက်လက်ညှိနှိုင်းရမည်ဟု ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြော သည်။

ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကို တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ် ကျင်းပရန် သတ် မှတ်ထားသည်။

‘‘အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုမှာ ဘယ်လိုခွဲဝေအုပ်ချုပ် ကြမလဲဆိုတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီလာခံ သုံးကြိမ်အတွင်းမှာ အခြေခံမူတွေ အကျေအလည် ဆွေးနွေးလို့ ပြီးပြတ်သွားပြီဆိုရင် ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခိုင်မာ တဲ့ အုတ်မြစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာ ပြီလို့ ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြော သည်။

အနာဂတ်နိုင်ငံတော် အ တွက် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အခြေခံ မူများ ချမှတ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် NCA လက်မှတ်မထိုးရ သေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပါဝင်နိုင်ရန် အစဉ်အမြဲ ဖိတ်ခေါ်ထားသည်ဟု လည်း ၎င်းကဆိုသည်။

‘‘အမျိုးသားပြန်လည်သင့် မြတ်ရေးနဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်း ရေးကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မယ့် ဖက် ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး ဘယ် တော့ရမလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့  အားလုံးအပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါ တယ်။ သမိုင်းက ပေးအပ်လာတဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျွန်မတို့ ထိထိမိ မိ မှန်မှန်ကန်ကန် မဆုပ်ကိုင်နိုင် လို့ ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ မျှော် လင့်ချက်တွေ ပြည့်ဖို့ရာပင်ပန်း ကြီးစွာ ဆက်လက်စောင့်ဆိုင်းရ ခြင်းမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြော သည်။

NCA စာချုပ်ပါ အချက်များ သည် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ၏  အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ် ချုပ်ချယ် ပိတ်ပင်ထားခြင်း မပါ ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။

‘‘အခွင့်အရေးကို ပေးနိုင် သမျှ ပေးထားတာကိုပဲ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဆက်လက်ပြီး မသိကျိုးကျွန်ပြုနေရင် ပြည်သူလို လားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ဒီမိုကရေ စီစနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ လက် နက်ကိုင်ပြီး သူတစ်လူငါတစ်မင်း စနစ်ကို တည်ထောင်လိုခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပြည်သူလူထု အကျိုးကို မျက်ကွယ်ပြုလိုခြင်းလို့ ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု တပ် မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြောကြားသည်။

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမရှိ၍ NCA တွင် လက်မှတ်ထိုးစရာမလို ဟု ပြောဆိုနေသည့် အဖွဲ့အချို့ရှိ သော်လည်း NCA ကို တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံး လက်မှတ်ရေးထိုးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။

‘‘တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက် ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး ဆိုတဲ့ ဘောင်ထဲကသာ မကြည့် ဘဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့အမြင်နဲ့ ကြည့်ပြီး အချိန်မဆိုင်းဘဲ အား လုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြပါ’’ ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်က ပြောသည်။

မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များဖြစ်သော ‘ဝ’အဖွဲ့ (UWSA) နှင့် မိုင်းလားအဖွဲ့ (NDAA) လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့သည် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုမရှိ၍ NCA တွင် လက်မှတ်ရေး ထိုးမည်မဟုတ်ဟု ယခင်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထား သည်။

လက်ရှိတွင်‘ဝ’နှင့် မိုင်းလား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့သည် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (KIO) အပါအဝင် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များအကြား NCA စာချုပ်ရရှိရေး ညှိနှိုင်းစဉ်က ပါဝင်ခဲ့သည့် လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ငါးဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ မြောက်ပိုင်း လက် နက်ကိုင် ခုနစ်ဖွဲ့ဟူ၍ စုဖွဲ့မှုလုပ် ဆောင်ထားပြီး NCA မထိုးဘဲ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရန် ကြိုးစားနေသည်။ NCA သည် ၎င်းတို့ လိုလားသည့် အချက်များ မပြည့်စုံ၍ဟု အကြောင်းပြသည်။

မွန်အဖွဲ့ (NMSP)နှင့် ကရင်နီအဖွဲ့ (KNPP)အပါအဝင် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူ မျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်း လေးဖွဲ့ကမူ အစိုးရနှင့် NCA လက်မှတ်ထိုးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းနေ ဆဲဖြစ်သည်။ ယခု အောက်တိုဘာ အတွင်း အစိုးရနှင့် UNFC ကိုယ် စားလှယ်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားသည်။ NCA နှစ်ပတ် လည်နေ့ အခမ်းအနားတွင် အပစ် ရပ်လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ရှစ်ဖွဲ့ကိုယ်စား မိန့်ခွန်းပြောကြားသည့် ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေး ဖိုးကမူ ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းစေ ပြီး ပြည်ထောင်စု ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး ပန်းတိုင်အတွက် NCA အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားသည်။

သို့ရာတွင် NCA သဘောတူ ညီချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တန်းတူရည်တူ ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် လို အပ်ပြီး ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူ အားလုံး ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် လိုအပ် ကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။

NCA စာချုပ်ကို အခြေခံပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ဆင့် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် စိန်ခေါ်မှု များနှင့် အားနည်းချက်များစွာ ရှိ ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူး စေးဖိုးက ပြောသည်။

နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အဆင့် ဆင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အားသာ ချက်၊ အားနည်းချက်များကို အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ များအကြား ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်ပေါ်အောင် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက် လက်လုပ်ဆောင် ရမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆို သည်။

‘‘ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေး နွေးပွဲဟာ ပြီးပြည့်စုံပြီလားမေးရင် မပြည့်စုံသေးပါဘူး။ နောက်ထပ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါ သေးတယ်’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောကြားသည်။

NCA နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေ ဖန်မှုများ ရှိနေသော်လည်း အား လုံး သတိပြုသင့်သည့် တိုးတက်မှု များရှိနေကြောင်း ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားပြီး NCA လက်မှတ်ထိုးထားသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ၏ နယ်မြေဒေသတွင် ပဋိပက္ခများ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဒေသခံပြည် သူလူထုများ၏ လူမှုဘဝ တိုး တက်ပြောင်းလဲလာမှုကို မီးမောင်း ထိုးပြသည်။

‘‘ယခု NCA လက်မှတ်ထိုး ပြီး (၂)နှစ်ပြည့်အခါသမယကို ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ နောက်ပြန်ဆုတ် ဖို့ရာ မရှိပါဘူး။ ရှေ့သို့ရောက် အောင် ခရီးပေါက်အောင် ဆက် ပြီးလျှောက်လှမ်းဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး စိန်ခေါ်မှုအဖုံဖုံ ကြုံတွေ့လာရင် လည်း အပြန်အလှန် ရိုင်းပင်းစာ နာမှုနဲ့ ဖေးမကူညီကြပါစို့လို့ ကျွန်မအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါ တယ်’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောသည်။

NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၂) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်း အနားသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်အပါအဝင် အစိုးရ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ၊ တပ်မ တော်ခေါင်းဆောင်များ၊ လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ NCA လက်မှတ် ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့မှ ခေါင်း ဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သံ တမန်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ NCA ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ယခင်အစိုးရ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအား ဖိတ် ကြားခဲ့သော်လည်း သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် အပါအဝင် အစိုးရ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အများစု တက်ရောက်ခြင်းမရှိပေ။ အလား တူ NCA မထိုးရသေးသည့် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ကိုလည်း ဖိတ်ကြားရာ တက် ရောက်ခြင်းမရှိပေ။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top