ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုးကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ကရြာ ေက်ာင္းမွာတက္ခဲ့ရတာခင္ဗ်။ မိဘေတြက ၀န္ထမ္း ေတြပါ။ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာ ရွိတဲ ့ ရပ္ကြက္ႀကီးတစ္ခုလံ ုးကို ေက်ာက္တိုင္ေတြေထာင္ထာ းျပီး သံဆူး ၾကိဳးပတ္ထားပါတယ္။

အျပင္မွာ ေတာ ့ ရြာ ေပါ ့ခင္ဗ် ာ။ေက်ာင္းသ ြာ း ရင္ရပ္ကြက္၀န္းတံခါ းကထြက္ရြာလမ္းကေနျပီး မူလတန္းေက်ာင္းေလးကို သြာ း ရပါတယ္။ အဲဒီေက် ာင္းမွာ ႏ ွစ္တန္းထိေနခဲ့တယ္ခင္ဗ်။ေက်ာင္းသ ြာ းတဲ့လ မ္း ရဲ႔ေဘးမွာ ေစ် းဆိုင္နည္းနည္းနဲ႔ ျမန္မာ ေဆးဆရာ (ဗိေ ႏၷာဆရ ာ )တစ္ေယာက္အ ိမ္ရ ွိပါတယ္။သူကေဆးဆရာဆိုေပမ ယ့္ ေအ ာက္လမ္းဆရ ာလို႔လူေတြကတိုးတိုးတ ိတ္တိတ္လက္ခံထာ းရသူျဖစ္ပါတယ္။ သူကလည္း တစ္ခါတစ္ခါ သမာ းဂုဏ္ျပတတ္ပါတယ္။ သူ႕မွာ သမီးခ်ည္းပဲေလး ေ ယာက္ရ ွိတယ္ခင္ဗ်။ႏို႔ညွာကေတာ ့ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတန္းတူ၊ ကၽြန္ေတာ ့ထက္ေတာ့တစ္ႏွစ္ႀကီးပါတယ္။

၀န္ထမ္း ရပ္ကြက္္ဆို ေတာ ့မၾကာခဏဆိုသလို ရ ာထူး အရ ၀န္ထမ္း အေ ျပာင္းအေရ ႊ႕ေတြရွိတယ္ခင္ဗ်။ တစ္ရက္မွာ ရန္ကုန္က မိသ ာ းစုတစ္စု ေ ျပာင္းလာပါတယ္။ လူပ် ဳိအပ်ဳ ိႀကီး ေမာင္ႏ ွမသ ံုး ေယာက္နဲ႔ အ သက္(၇၀ ) ေက် ာ္ မိဘေတြပါလာတယ္ခင္ဗ်။အစ္ကိုအ ႀကီးဆံုးက၀န္ထမ္းပါ။ ေနလာျပီး တစ္ႏ ွစ္ေလာက္ၾကာေတာ ့ အဘြာ း ႀကီးက လူႀကီးေ ရာဂါနဲ႔ဆံုးပါတယ္။အဘြ ာ းႀကီးက သူတို ႔တစ္အိမ္ေက ်ာ္မွာ ေနတဲ့ ( ၃) ႏ ွစ္အရ ြယ္ကေလးေလးကို အေတာ္ခ်စ္တယ္ခင္ဗ်။

သူေသ ေတာ ့မကၽြတ္ပဲကေလးျမင္ေအာင္လဲ မၾကာခဏျပပါတယ္။ကေလးမိဘေတြလဲသ ိတယ္ခင္ဗ်။ သိပ္မၾကာလိုက္ဘူးကေလး ေလးမွာ ေ သ ြးကင္ဆာ ေရ ာဂါ ျ ဖစ္ပါတယ္။ ကေလးက ေတြ႔ရ ာ ေကာက္စာ းတတ္တဲ့အ ရြယ္ဆိုေတ ာ့ ျခင္ေဆးေခြေတြေကာက္စာ းမိရ ာကေ သ ြးဆိပ္သင့္သ ြားတာပါ။ အေမလုပ္သူကအစြဲ အလမ္း ၾကီးတဲ့သူဆို ေတာ ့ သူ႔ကေလးေ ရာဂါျဖစ္တာ ဟ ိုအဖြာ း ႀကီး ေခၚခ်င္လို႔လုပ္တာဆိုျပီး အဲဒီမိသ ာ းစုကိုစိတ္ဆိုးကာ အ ေပါင္းအသင္းမလုပ္ေတာ ့ပါဘူး။

အဲဒီအန္တီက ၀န္ထမ္းလဲလုပ္ရင္းတစ္ဘက္ကလဲ ရသမွ်ေငြေလးေတြကိုက်စ္က်စ္ပါ ေအ ာင္စုကာ ေငြတိုး ေခ်းစာ းပ ါတယ္။ကေလး ေရ ာဂါျဖစ္တဲ့အခ် ိန္မွာ ေတာ ့ ရွ ိသမွ် အကုန္ပံု ေအာ ျပီး ကေလး အတြက္ ကုန္က်လိုက္ေတာ ့လက္ထဲမွာလဲေငြသ ိ ပ္မရွိတဲ့အခ် ိန္ ဗိေ ႏၷာဆရ ာ ရဲ႕မိန္းမ သူတိ ု႔အိမ္ကို ေငြလာ ေခ်းပါတယ္။ ကေလးအတြက္စိတ္ဖိစီး ေနတဲ့ အဲဒီအန္တီက ပိုက္ဆံမေခ်း ႏိုင္ေ ၾကာင္းမေခ်မငံျပန္ေ ျပာလိုက္ေ တာ ့၊ ဗိေ ႏ ၷာဆရ ာ ရ ဲ႕မိန္းမက မ်က္ေစာင္းထိုးျပီး အိမ္ေပၚကဆင္း သ ြားပါတယ္။အိမ္ေ အာက္ေ ရာက္ေတာ ့ မၾကာ းတၾကာ းေ ျပာသြာ းတာက ‘ ဒီေလာက္လုပ္ခံရတာေတာင္ မမွတ္ေသ းဘူး၊ထပ္နာခ်င္ျပီထင္တယ္’ ဆိုျပီးထြက္သြာ းပါတယ္။ ကေလးကို သူတို႔နည္းလမ္းေပါင္းစံုသ ံုးျပီးကုေပမယ့္ ေရ ာဂါျဖစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ေက် ာ္အၾကာမွာ ကေလးေလး ဆံု းသ ြာ းပါတယ္။အ ေမကေတာ ့ အ ရူးမီး ၀ ိုင္း ေပါ့ခင္ဗ်ာ။

ကေလးဆံုး ျပီးေတာ့ သတင္းေမးၾကသူေတြထဲမွာ ရပ္ရြာ သတင္းမွန္သမွ် သယ္ပို႔တတ္တဲ့အေဒၚႀကီးတစ္ေယာက္က ကေလးဆံုးတာ ေသ ြး ရိုး သ ာ းရ ိုးမျဖစ္ႏိုင္ေ ၾကာင္း။ လူျပဳစာ းတာဆိုရင္ေသ ရင္ေတာင္သူတို႔ခိုင္းစာ းႏ ိုင္ေၾကာင္း။ ကေလး၀ ိညာ ဥ္မွာ ေကာင္း ရာမြန္ရ ာ သို႔မေ ရာက္ႏ ိုင္ပ အေစခံသ ရဲမွင္စာ ေလး ျဖစ္သ ြားမွာစိုးရ ိမ္ေ ၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေ ျပာလာပါတယ္။ သ ာ းေလး ေသထာ းတဲ ့ေဇာနဲ႔ မိခင္စိတ္က ေ သျပီးတာ ေတာင္မလြတ္လပ္ဘူးဆိုတဲ့စကာ းမွာ ပူပန္စိတ္ကိုတိုးျမင့္ ေပးလိုက္ပါတယ္။အဲဒါနဲ႔ အ သိေတြကို လိုက္ေမး၊စံုစမ္း ရင္း ရွမ္းဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ေအာက္လမ္းေတြကို ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းရ သ ြာ းပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ ့အေမကိ ုအကူအညီလာ ေတာင္းလို႕ အေမနဲ႔ အဲဒီအန္တီနဲ႔အတူတူ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းကိုသ ြာ းျပီး ေမးေတာ ့ ဘုန္း ၾကီးက ကေလးက ခိ ုင္းထာ းခံရတာ မွန္တယ္တဲ့။ သူကေလးကိုကယ္ေပးမယ္။ ဘယ္သူလုပ္တာလဲသ ိလာ း ၊ သိေ ရ ာ သိခ်င္လာ းလို႔ေမးပါတယ္။ အန္တီက ကေလးကို လြတ္ေ အာင္လုပ္ေပးပါဘုရာ း ၊လုပ္တဲ့သူေတြကိုေတာ ့ မသ ိခ်င္ေနပါေစ၊ သူတို႔လုပ္တဲ့ဒဏ္ေတာ ့ ျပန္ခံေစခ်င္တယ္ လို ႔ေျပာပါတယ္။ဘုန္းဘုန္းကေတာ ့ဒဏ္ခတ္တာ သူ႔အလုပ ္မဟ ုတ္ဘူး သူ႕ အကုသ ိုလ္နဲ႔သူသြ ားလိမ့္မယ္္ဆိုျပီး ကေလးအတြက္အစီအ ရင္လုပ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ ့ ကေလးကုသ ိုလ္ေ ၾကာင့္ ေစတီတစ္ဆူနာ းမွာ ရုကၡစိုးျဖစ္ေနျ ပီဆိုတာ အန္တီ့ကိုအသ ိေပးပါတယ္။

အဲဒီအန္တီတို႔ ကေလးကိစၥရ ွင္း ျပီးတဲ့တစ္ခ် ိန္တည္းလိုလိုမွာ ဗိေ ႏၷာဆရ ာ အိမ္မွာ ထူးဆန္းတာ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဗိေ ႏၷာဆရ ာ ရဲ႕သမီးအႀကီးဆံုးထမင္းစာ းေနရင္းနဲ႔ထမင္းနင္ျပီး ေနရာမွာတင္ေ သပါတယ္။ အငယ္ဆံုးကေလးကေတာ့ ရူး သြ ားတယ္ခင္ဗ်။ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ေက် ာင္းျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတိုု ႔အိမ္ထဲကေနအငယ္မေလးေ ျပးထြက္လာတာ ၊ ရြာလမ္းကိုေက်ာ္ျပီး ျခံစည္း ရိ ုးသ ံဆူးႀကိဳး ေတြကို မ်က္ႏွာနဲ႔ေ ျပး ေ ခြ႕တာခင္ဗ်။ ေသ ြး ေတြကိုရ ဲေနတာပဲ။

ဆြ ဲလိ ု႔လဲမရဘူး အဲဒီေလာက္ေသ း ေသ းေလးကို။ ျခံစည္း ရို းမွာ ျငိေနလို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲေ ျဖယူလိ ုက္ရတယ္။ ဒုတိယသမီးက သေဘာမတူတဲ့ေကာင္ေလးေနာက္ကို လိုက္ေျပးရ ာမွာ လမ္းမွာတင္ဆိ ုင္ကယ္ေမွ ာက္ျပီး မသန္မစြမ္းျဖစ္သြာ းပါတယ္။ သူတို႕ အိမ္မီး ေလာင္ပါတယ္။ကံေတြဆက္တိ ုက္ဆိုးလာလိုက္တာ ၊ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ကၽြန္ေတာ္ (၇)တန္းေ ရာက္တဲ့ အခ် ိန္မွာ သူတို႔မိသ ာ းစုကုန္းေကာက္စရ ာမရွိေအ ာင္ဆင္းရ ဲေန ပါျပီ။

ကၽြန္ေတာ ့သူငယ္ခ်င္းကေတာ ့ ငယ္ငယ္ရြယ္ရ ြယ္န ဲ႔ေက် ာင္းထြက္ျပီး ရန္ကုန္မွာ အထည္ခ် ဳပ္စက္ရ ံုမွာ ၀င္လုပ္ျပီး မိဘေတြကို ျပန္ေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲကလူေတြရဲ႕သ ံုး သပ္ခ်က္ကေတာ ့ သူမ်ာ းမိသ ာ းစုပ် က္စီး ေအာင္ေ အာက္လမ္းနည္းနဲ႔လုပ္လို႔ဒဏ္ျပန္ခံရတယ္လိ ု႔ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ျပီးကေလးေတြကိုထိတာလဲပညာ ျပိဳင္ရင္း ဖခင္ကိုမထိပဲ ကံနိိမ့္တဲ့ကေလးေတြကိုထိတာလို႔ေ ျပာ ၾကတ ယ္ခင္ဗ်။ကၽြန္ေတာ္ကေတာ ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဘ၀ ကၽြမ္းထိုး ေမွာက္ခံုျဖစ္သ ြာ းတဲ့အေပၚႏ ွေျမာတသ ျဖစ္မိရံုအျပင္ မေ ၀ဖန္တတ္ေ ၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။။။။။။။။။။။။။။။။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  ေဝယံ

#Unicode Version#
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကရွာ ကျောင်းမှာတက်ခဲ့ရတာခင်ဗျ။ မိဘတွေက ဝန်ထမ်း တွေပါ။ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလံ ုးကို ကျောက်တိုင်တွေထောင်ထာ းပြီး သံဆူး ကြိုးပတ်ထားပါတယ်။

အပြင်မှာ တော့ ရွာ ပေါ့ခင်ဗျ ာ။ကျောင်းသ ွာ း ရင်ရပ်ကွက်ဝန်းတံခါ းကထွက်ရွာလမ်းကနေပြီး မူလတန်းကျောင်းလေးကို သွာ း ရပါတယ်။ အဲဒီကျေ ာင်းမှာ န ှစ်တန်းထိနေခဲ့တယ်ခင်ဗျ။ကျောင်းသ ွာ းတဲ့လ မ်း ရဲ့ဘေးမှာ ဈေ းဆိုင်နည်းနည်းနဲ့ မြန်မာ ဆေးဆရာ (ဗိေ န္နာဆရ ာ )တစ်ယောက်အ ိမ်ရ ှိပါတယ်။သူကဆေးဆရာဆိုပေမ ယ့် အေ ာက်လမ်းဆရ ာလို့လူတွေကတိုးတိုးတ ိတ်တိတ်လက်ခံထာ းရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း တစ်ခါတစ်ခါ သမာ းဂုဏ်ပြတတ်ပါတယ်။ သူ့မှာ သမီးချည်းပဲလေး ေ ယာက်ရ ှိတယ်ခင်ဗျ။နို့ညှာကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတန်းတူ၊ ကျွန်တော့ထက်တော့တစ်နှစ်ကြီးပါတယ်။

ဝန်ထမ်း ရပ်ကွက်ဆို တော့မကြာခဏဆိုသလို ရ ာထူး အရ ဝန်ထမ်း အေ ပြာင်းအရေ ွှ့တွေရှိတယ်ခင်ဗျ။ တစ်ရက်မှာ ရန်ကုန်က မိသ ာ းစုတစ်စု ေ ပြာင်းလာပါတယ်။ လူပျ ိုအပျု ိကြီး မောင်န ှမသ ုံး ယောက်နဲ့ အ သက်(၇၀ ) ကျေ ာ် မိဘတွေပါလာတယ်ခင်ဗျ။အစ်ကိုအ ကြီးဆုံးကဝန်ထမ်းပါ။ နေလာပြီး တစ်န ှစ်လောက်ကြာတော့ အဘွာ း ကြီးက လူကြီးေ ရာဂါနဲ့ဆုံးပါတယ်။အဘွ ာ းကြီးက သူတို့တစ်အိမ်ကေ ျာ်မှာ နေတဲ့ ( ၃) န ှစ်အရ ွယ်ကလေးလေးကို အတော်ချစ်တယ်ခင်ဗျ။

သူသေ တော့မကျွတ်ပဲကလေးမြင်အောင်လဲ မကြာခဏပြပါတယ်။ကလေးမိဘတွေလဲသ ိတယ်ခင်ဗျ။ သိပ်မကြာလိုက်ဘူးကလေး လေးမှာ ေ သ ွးကင်ဆာ ရေ ာဂါ ြ ဖစ်ပါတယ်။ ကလေးက တွေ့ရ ာ ကောက်စာ းတတ်တဲ့အ ရွယ်ဆိုတေ ာ့ ခြင်ဆေးခွေတွေကောက်စာ းမိရ ာကေ သ ွးဆိပ်သင့်သ ွားတာပါ။ အမေလုပ်သူကအစွဲ အလမ်း ကြီးတဲ့သူဆို တော့ သူ့ကလေးေ ရာဂါဖြစ်တာ ဟ ိုအဖွာ း ကြီး ခေါ်ချင်လို့လုပ်တာဆိုပြီး အဲဒီမိသ ာ းစုကိုစိတ်ဆိုးကာ အ ပေါင်းအသင်းမလုပ်တော့ပါဘူး။

အဲဒီအန်တီက ဝန်ထမ်းလဲလုပ်ရင်းတစ်ဘက်ကလဲ ရသမျှငွေလေးတွေကိုကျစ်ကျစ်ပါ အေ ာင်စုကာ ငွေတိုး ချေးစာ းပ ါတယ်။ကလေး ရေ ာဂါဖြစ်တဲ့အချ ိန်မှာ တော့ ရှ ိသမျှ အကုန်ပုံ အော ပြီး ကလေး အတွက် ကုန်ကျလိုက်တော့လက်ထဲမှာလဲငွေသ ိ ပ်မရှိတဲ့အချ ိန် ဗိေ န္နာဆရ ာ ရဲ့မိန်းမ သူတိ ု့အိမ်ကို ငွေလာ ချေးပါတယ်။ ကလေးအတွက်စိတ်ဖိစီး နေတဲ့ အဲဒီအန်တီက ပိုက်ဆံမချေး နိုင်ေ ကြာင်းမချေမငံပြန်ေ ပြာလိုက်ေ တာ့၊ ဗိေ န ္နာဆရ ာ ရ ဲ့မိန်းမက မျက်စောင်းထိုးပြီး အိမ်ပေါ်ကဆင်း သ ွားပါတယ်။အိမ်ေ အာက်ေ ရာက်တော့ မကြာ းတကြာ းေ ပြာသွာ းတာက ‘ ဒီလောက်လုပ်ခံရတာတောင် မမှတ်သေ းဘူး၊ထပ်နာချင်ပြီထင်တယ်’ ဆိုပြီးထွက်သွာ းပါတယ်။ ကလေးကို သူတို့နည်းလမ်းပေါင်းစုံသ ုံးပြီးကုပေမယ့် ရေ ာဂါဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျေ ာ်အကြာမှာ ကလေးလေး ဆုံ းသ ွာ းပါတယ်။အ မေကတော့ အ ရူးမီး ၀ ိုင်း ပေါ့ခင်ဗျာ။

ကလေးဆုံး ပြီးတော့ သတင်းမေးကြသူတွေထဲမှာ ရပ်ရွာ သတင်းမှန်သမျှ သယ်ပို့တတ်တဲ့အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်က ကလေးဆုံးတာ သေ ွး ရိုး သ ာ းရ ိုးမဖြစ်နိုင်ေ ကြာင်း။ လူပြုစာ းတာဆိုရင်သေ ရင်တောင်သူတို့ခိုင်းစာ းန ိုင်ကြောင်း။ ကလေး၀ ိညာ ဉ်မှာ ကောင်း ရာမွန်ရ ာ သို့မေ ရာက်န ိုင်ပ အစေခံသ ရဲမှင်စာ လေး ဖြစ်သ ွားမှာစိုးရ ိမ်ေ ကြာင်း စသည်ဖြင့်ေ ပြာလာပါတယ်။ သ ာ းလေး သေထာ းတဲ့ဇောနဲ့ မိခင်စိတ်က ေ သပြီးတာ တောင်မလွတ်လပ်ဘူးဆိုတဲ့စကာ းမှာ ပူပန်စိတ်ကိုတိုးမြင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါနဲ့ အ သိတွေကို လိုက်မေး၊စုံစမ်း ရင်း ရှမ်းဘုန်းကြီးတစ်ပါး အောက်လမ်းတွေကို နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရ သ ွာ းပါတယ်။

ကျွန်တော့အမေကိ ုအကူအညီလာ တောင်းလို့ အမေနဲ့ အဲဒီအန်တီနဲ့အတူတူ ဘုန်း ကြီးကျောင်းကိုသ ွာ းပြီး မေးတော့ ဘုန်း ကြီးက ကလေးက ခိ ုင်းထာ းခံရတာ မှန်တယ်တဲ့။ သူကလေးကိုကယ်ပေးမယ်။ ဘယ်သူလုပ်တာလဲသ ိလာ း ၊ သိေ ရ ာ သိချင်လာ းလို့မေးပါတယ်။ အန်တီက ကလေးကို လွတ်ေ အာင်လုပ်ပေးပါဘုရာ း ၊လုပ်တဲ့သူတွေကိုတော့ မသ ိချင်နေပါစေ၊ သူတို့လုပ်တဲ့ဒဏ်တော့ ပြန်ခံစေချင်တယ် လို့ပြောပါတယ်။ဘုန်းဘုန်းကတော့ဒဏ်ခတ်တာ သူ့အလုပ ်မဟ ုတ်ဘူး သူ့ အကုသ ိုလ်နဲ့သူသွ ားလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ကလေးအတွက်အစီအ ရင်လုပ်ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကလေးကုသ ိုလ်ေ ကြာင့် စေတီတစ်ဆူနာ းမှာ ရုက္ခစိုးဖြစ်နြေ ပီဆိုတာ အန်တီ့ကိုအသ ိပေးပါတယ်။

အဲဒီအန်တီတို့ ကလေးကိစ္စရ ှင်း ပြီးတဲ့တစ်ချ ိန်တည်းလိုလိုမှာ ဗိေ န္နာဆရ ာ အိမ်မှာ ထူးဆန်းတာ တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗိေ န္နာဆရ ာ ရဲ့သမီးအကြီးဆုံးထမင်းစာ းနေရင်းနဲ့ထမင်းနင်ပြီး နေရာမှာတင်ေ သပါတယ်။ အငယ်ဆုံးကလေးကတော့ ရူး သွ ားတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကျေ ာင်းပြန်တဲ့အချိန်မှာ သူတိုု့အိမ်ထဲကနေအငယ်မလေးေ ပြးထွက်လာတာ ၊ ရွာလမ်းကိုကျော်ပြီး ခြံစည်း ရိ ုးသ ံဆူးကြိုး တွေကို မျက်နှာနဲ့ေ ပြး ေ ခွ့တာခင်ဗျ။ သေ ွး တွေကိုရ ဲနေတာပဲ။

ဆွ ဲလိ ု့လဲမရဘူး အဲဒီလောက်သေ း သေ းလေးကို။ ခြံစည်း ရို းမှာ ငြိနေလို့ တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲေ ဖြယူလိ ုက်ရတယ်။ ဒုတိယသမီးက သဘောမတူတဲ့ကောင်လေးနောက်ကို လိုက်ပြေးရ ာမှာ လမ်းမှာတင်ဆိ ုင်ကယ်မှေ ာက်ပြီး မသန်မစွမ်းဖြစ်သွာ းပါတယ်။ သူတို့ အိမ်မီး လောင်ပါတယ်။ကံတွေဆက်တိ ုက်ဆိုးလာလိုက်တာ ၊ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကျွန်တော် (၇)တန်းေ ရာက်တဲ့ အချ ိန်မှာ သူတို့မိသ ာ းစုကုန်းကောက်စရ ာမရှိအေ ာင်ဆင်းရ ဲနေ ပါပြီ။

ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းကတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရ ွယ်န ဲ့ကျေ ာင်းထွက်ပြီး ရန်ကုန်မှာ အထည်ချ ုပ်စက်ရ ုံမှာ ဝင်လုပ်ပြီး မိဘတွေကို ပြန်ထောက်ပံ့နေပါတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေရဲ့သ ုံး သပ်ချက်ကတော့ သူမျာ းမိသ ာ းစုပျ က်စီး အောင်ေ အာက်လမ်းနည်းနဲ့လုပ်လို့ဒဏ်ပြန်ခံရတယ်လိ ု့ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီးကလေးတွေကိုထိတာလဲပညာ ပြိုင်ရင်း ဖခင်ကိုမထိပဲ ကံနိမ့်တဲ့ကလေးတွေကိုထိတာလို့ေ ပြာ ကြတ ယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဘ၀ ကျွမ်းထိုး မှောက်ခုံဖြစ်သ ွာ းတဲ့အပေါ်န ှမြောတသ ဖြစ်မိရုံအပြင် မေ ဝဖန်တတ်ေ ကြာင်းပါခင်ဗျာ။။။။။။။။။။။။။။။။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:  ဝေယံ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top