ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

# Zawgyi Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

အရွင္ဘုရား ....ရဟန္းေတာ္ကုိယ္တုိင္ လွဴတဲ့ သကၤန္း နဲ႔ ကထိန္ခင္းေကာင္းပါသလား။ကထိန္ခင္းခဲ့ရင္ေရာ ကထိန္
အထေျမာက္ပါသလား။

ဒကာမေလး ...“ကထိန္ခင္းတယ္”လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ ကထိန္ခင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒကာ၊ဒကာမေတြက လုပ္ၾကတယ္လုိ႔ လူအမ်ားက
ထင္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကထိန္းခင္းတဲ့အလုပ္ဟာ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒကာဒကာမေတြရဲ႕ အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။
ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ အလုပ္ပါ။ ရဟန္းေတာ္ေတြကပဲ ကထိန္ခင္းၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ရဟန္းေတာ္ေတြ ကထိန္ခင္းမယ့္ သကၤန္းကုိ
အမ်ားအားျဖင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒကာ၊ဒကာမေတြကပဲ လွဴဒါန္းၾကပါတယ္။ ကထိန္ခင္းမယ့္ သကၤန္းလွဴဒါန္းတာကုိပဲ ကထိန္ခင္းတယ္လုိ႔ တင္စားၿပီးေျပာၾကရင္းက
ကထိန္သကၤန္းလွဴတဲ့သူေတြကုိ ကထိန္ခင္းတဲ့သူေတြလုိ႔ ေခၚေ၀ၚေနၾကတာပါ။ အမွန္က လူ၀တ္ေၾကာင္ဒက ဒကာမေတြဟာ ကထိန္ခင္းတဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။
ကထိန္သကၤန္းလွဴတဲ့သူေတြပါ။

ကထိန္သကၤန္းကုိ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒကာ၊ဒကာမေတြပဲလွဴခြင့္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။
●ရဟန္းသာမေဏေတြလည္း လွဴခြင့္ရွိပါတယ္။
●သီလရွင္ေတြလည္း လွဴခြင့္ရွိပါတယ္။
●လူသားေတြတြင္ လွဴခြင့္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။
●နတ္ေတြလည္း လွဴခြင့္ရွိပါတယ္။
●ျဗဟၼာေတြလည္း လွဴခြင့္ရွိပါတယ္။
●နဂါးဂဠဳန္ေတြလည္း လွဴခြင့္ရွိပါတယ္။
က်မ္းဂန္မွာ ကထိန္သကၤန္း လွဴခြင့္ရွိသူကို “လူရယ္၊ နတ္ရယ္၊ သီတင္းသုံးေဖၚ(၅)ဦးရယ္”လုိ႔ ပုဂၢိဳလ္(၇)မ်ဳိး တုိက္႐ုိက္ျပထားပါတယ္။
သီတင္းသုံးေဖၚ(၅)ဦးဆုိတာ “ရဟန္း၊ ရဟန္းမ၊ သာမေဏ၊ သာမေဏနဲ႔ သိကၡမာန္”တုိ႔ပါပဲ။ သိကၡမာန္ဆုိတာ ဘိကၡဳနီမ(ရဟန္းမ) မ၀တ္မီ
သိကၡာပုဒ္(၆)ပါးကုိ (၂)ႏွစ္တိတိ က်င့္ရတဲ့ “သာမေဏ တစ္မ်ဳိး” ကုိ ေခၚတာပါ။ ပဓာနနည္းအားျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ျပထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္(၇)မ်ဳိးထဲမွာ
နဂါး၊ ဂဠဳန္စတဲ့ တုိက္႐ုိက္ျပမထားတဲ့ တျခားပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ အသိဉာဏ္ရွိသူ မည္သူမဆုိ ကထိန္သကၤန္း လွဴခြင့္ရွိပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္ေတြကုိ ကထိန္သကၤန္း လွဴခြင့္ရွိသူမ်ားစာရင္းမွာ တုိက္႐ုိက္ျပထားတဲ့အတြက္ ရဟန္းေတာ္ ကုိယ္တုိင္ လွဴတဲ့သကၤန္းနဲ႔ ကထိန္
ခင္းေကာင္းပါတယ္။ ကထိန္ခင္းခဲ့ရင္လည္း ကထိန္အထေျမာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ . . . ရဟန္းေတာ္ကုိယ္တုိင္ “အလွဴခံတဲ့ သကၤန္း” နဲ႔ေတာ့ ကထိန္မခင္းေကာင္းပါဘူး။
ကထိန္ခင္းခဲ့ရင္လည္း ကထိန္အထ မေျမာက္ပါဘူး။ ကထိန္တစ္ခု အထေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ ကထိန္သကၤန္း လွဴတဲ့သူ ဘယ္သူလဲဆုိတဲ့အခ်က္က အဓိက မက်ပါဘူး။
လွဴတဲ့ ကထိန္သကၤန္း “ဘယ္လုိသကၤန္းလဲ”ဆုိတဲ့အခ်က္က အဓိကက်ပါတယ္။ ကထိန္တစ္ခု အထေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ ...လွဴတဲ့ ကထိန္သကၤန္းဟာ….
●(၁) မုိးက်သကၤန္းလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။
●(၂) မသုိးသကၤန္းလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။
●(၃) သံဃိကသကၤန္းလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။
သကၤန္းသုံးထည္ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သကၤန္းတစ္ထည္တည္းကပဲ (၁) “မုိးက်”ျဖစ္ျခင္း၊ (၂) “မသုိး”ျဖစ္ျခင္း၊ (၃) “သံဃိက”ျဖစ္ျခင္းဆုိတဲ့ အရည္အေသြး(၃)မ်ဳိးနဲ႔ ျပည့္စုံရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။

(၁)။ကထိန္သကၤန္းဟာ “မုိးက် သကၤန္း” ျဖစ္ရပါမယ္။ မုိးေရမုိးေပါက္ေတြဟာ ဘယ္သူ႔ရဲ႕ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမွ မပါဘဲ မုိးေကာင္းကင္အေပၚကေန အလုိအေလ်ာက္က်လာသလုိ၊ ကထိန္သကၤန္းဟာလည္း ကထိန္ခင္းေက်ာင္းတုိက္က ရဟန္းေတာ္ေတြထဲက ဘယ္ရဟန္းေတာ္ရဲ႕ တုိက္တြန္း
လႈံ႕ေဆာ္မႈမွ မပါဘဲ အလွဴရွင္က သူ႔သဒၶါတရားနဲ႔သူ အလုိအေလ်ာက္ လာလွဴတဲ့ သကၤန္း ျဖစ္ရပါမယ္။

ကုိယ္ လုံး၀မတုိက္တြန္းဘဲ သူ႔အလုိအေလ်ာက္ရတဲ့သကၤန္း၊ ကုိယ္လုံး၀ အလွဴမခံဘဲ သူ႔အလုိအေလ်ာက္ လာလွဴတဲ့ သကၤန္းကုိ မုိးေပၚက ႐ုတ္တရက္က်လာတဲ့
အရာ၀တၳဳနဲ႔တူလုိ႔ မုိးက်သကၤန္း (မုိးေပၚက်သကၤန္း)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ “မိခင္ရင္း၊ ဖခင္ရင္း” ဆီကေတာင္မွ ကထိန္သကၤန္း အလွဴမခံ ေကာင္းပါဘူး။
ရဟန္းေတာ္ကုိယ္တုိင္ မိခင္ရင္း၊ဖခင္ရင္းဆီက အလွဴခံလုိ႔ ရလာတဲ့ သကၤန္းနဲ႔ ကထိန္ခင္းရင္လည္း ကထိန္ အထမေျမာက္ပါဘူး။

ရဟန္းေတာ္က မိဘေက်းဇူး အထူးဆပ္ခ်င္လုိ႔ဆုိၿပီး ထူးျခားတဲ့ ကထိန္အလွဴကုသုိလ္ႀကီး မိဘႏွစ္ပါးရေစခ်င္တဲ့ စိတ္နဲ႔ မိဘကုိ ကထိန္ အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပၿပီး
တုိက္႐ုိက္နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ သြယ္၀ုိက္တဲ့နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ကထိန္သကၤန္း အလွဴခုိင္းတယ္ဆုိရင္ အဲဒီသကၤန္းနဲ႔ကထိန္ခင္းေပမယ့္ ကထိန္အထမေျမာက္ေတာ့တဲ့အတြက္
မိဘေက်းဇူးလည္း အထူးဆပ္ရာမေရာက္ေတာ့ပါဘူး။ မိဘႏွစ္ပါးလည္း ထူးျခားတဲ့ ကထိန္အလွဴကုသုိလ္ႀကီးမရေတာ့ပါဘူး။

ကုိယ္၀ါဆုိ တဲ့ ေက်ာင္းတုိက္ရဲ႕ ကထိန္အတြက္ အလွဴမခံေကာင္းဘူးလုိ႔ေျပာတာပါ။ တျခားေက်ာင္းတုိက္ရဲ႕ ကထိန္အတြက္ေတာ့ လွဴဖုိ႔ တုိက္တြန္းေကာင္းပါတယ္။
တုိက္တြန္းလုိ႔ရပါတယ္။ လုိအပ္ရင္ တုိက္တြန္းရမွာပါပဲ။ ကထိန္သကၤန္း လွဴခြင့္ရွိသူေတြထဲမွာ ရဟန္းေတာ္ေတြလည္း ပါတဲ့အတြက္ ရဟန္းတစ္ပါးပါးက ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၿပီး ၊တပည့္ဒကာ ဒကာမေတြနဲ႔ တျခားေက်ာင္းတုိက္ တစ္ခုခုမွာ ကထိန္သြားခင္းတာကေတာ့ ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကထိန္ခင္းမယ့္ေက်ာင္းတုိက္က ရဟန္းေတာ္ေတြ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ကုိယ့္ေက်ာင္းကထိန္အတြက္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ကထိန္သကၤန္းလွဴဖုိ႔ မတုိက္တြန္းေကာင္းပါဘူး။
“ဒီႏွစ္ ကထိန္ ဘယ္ရက္လဲ”၊“ဒီႏွစ္လည္း ဘံုကထိန္ပဲလား” “ဒီႏွစ္ ဉတ္သကၤန္း လွဴဖုိ႔ ေျပာထားတဲ့သူမရွိေသးဘူး” “ကထိန္ရာသီေတာ့ ေရာက္လာျပန္ၿပီေနာ္ . . .”
စသည္ စသည္အားျဖင့္ …ဘယ္လုိ အရိပ္နိမိတ္မ်ဳိး ျပၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိပရိယာယ္စကားမ်ဳိး ေျပာၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကထိန္ခံ ရဟန္းေတာ္ေတြ
ကုိယ္တုိင္ ကထိန္ သကၤန္း အလွဴမခံေကာင္းပါဘူး။ ကထိန္ခင္းမယ့္ ဒကာဒကာမေတြဘက္က ကထိန္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘာစကားမွမစ,ရေသးဘဲနဲ႔
ေက်ာင္းတုိက္ရဟန္းေတာ္ထဲက တစ္ပါးပါးက ကထိန္အေၾကာင္းမစမိေအာင္ အထူးသတိျပဳရပါမယ္။ ဒကာဒကာမေတြက ဘာမွမေလွ်ာက္ရေသးဘဲနဲ႔
“ဒီႏွစ္ကထိန္ဘယ္ရက္လဲ” လုိ႔ ကုိယ့္ဘက္ကစမေမးသင့္သလုိ၊ “ဒီႏွစ္ေတာ့ ဒီရက္မွာကထိန္ခင္းရင္ အဆင္ေျပမယ္”ထင္တယ္လုိ႔
ကုိယ္က စၿပီး ကထိန္ရက္ သတ္မွတ္ေပးမ်ဳိးလည္း လုံး၀မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။

ကထိန္သကၤန္းဟာ “ အတိဥကၠ႒ = အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့သကၤန္း” ျဖစ္ရမယ္တဲ့...။
“အလြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ သကၤန္း”ဆုိတာ ေတာင္းရမ္းမႈ၊ တုိက္တြန္းမႈမပါဘဲ အလုိအေလ်ာက္ရတဲ့သကၤန္းကုိ ေျပာတာပါ။
ေတာင္းရမ္းျခင္း၊ တုိက္တြန္းျခင္းဆုိတဲ့ အျပစ္လုံး၀ကင္းၿပီး၊ အလြန္႔အလြန္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့ သကၤန္းကုိ “မုိးက်သကၤန္း”လုိ႔ ေခၚပါတယ္။
ကုိယ့္ေက်ာင္းကုိ ဘယ္ေန႔၊ဘယ္ရက္မွာ ဘယ္သူ ကထိန္လာခင္းမယ္ဆုိတာ လုံး၀ႀကိဳမသိဘဲ ႀကဳိတင္ အသိေပးမထားဘဲ ၊လာလွဴတဲ့သကၤန္း၊
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေရာက္လာတဲ့ သကၤန္းဟာ “မုိးက်သကၤန္း” အစစ္ဆုံးပါပဲ။
“မေတာင္းဘဲရမွ အတိဥကၠ႒ (အလြန္ျမင့္ျမတ္တယ္)” ဆုိတာကုိၾကည့္ၿပီး ... ဘယ္ပစၥည္း လာဘ္လာဘမဆုိ ၊ ဘယ္ရာထူး႒ာနႏၲရမဆုိ ကုိယ္ကမေတာင္းရဘဲ
အလုိအေလ်ာက္ရမွ ပုိတန္ဖုိးရွိတယ္။ ပုိသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။“မရွာဘဲေတြ႕မွအခ်စ္၊ မရွာဘဲရမွ ဘုန္းကံ”ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။

(၂) ကထိန္သကၤန္းဟာ “မသုိးသကၤန္း”ျဖစ္ရပါမယ္။ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ ထမင္းေကာင္း၊ ဟင္းေကာင္း (မသုိးထမင္း၊ မသုိးဟင္း) ဆုိတာ ခ်က္ၿပီး တစ္ရက္မွ
မကူးေသးတဲ့၊ ဒီေန႔မွ ခ်က္ထားတဲ့ ထမင္းဟင္းျဖစ္ရသလုိ ကထိန္သကၤန္းဟာလည္း လွဴၿပီး တစ္ရက္မွ မကူးေသးတဲ့၊
ဒီေန႔ လွဴထားတဲ့ သကၤန္းျဖစ္ရပါမယ္။ ခ်က္ၿပီး တစ္ရက္ေက်ာ္သြားတဲ့ ထမင္းဟင္း၊ ေန႔ကူးသြားတဲ့ ထမင္းဟင္းကုိ တကယ္သုိးသုိး
မသုိးသုိး ထမင္းသုိး၊ ဟင္းသုိးလုိ႔ပဲ ေခၚပါတယ္။ အေအးခန္းထဲ၊ ေရခဲ ေသတၱာထဲ ထည့္ထားလုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သုိးမသြားေသးလည္း နာမည္ကေတာ့
“ထမင္းသုိး၊ ဟင္းသုိး” ပါပဲ။ လွဴၿပီး တစ္ရက္ေက်ာ္သြားတဲ့ သကၤန္း၊ ေန႔ကူးသြားတဲ့သကၤ န္းကုိ “သကၤန္းသုိး”လုိ႔ ေခၚပါတယ္။
အဲဒီလုိ သကၤန္းသုိးနဲ႔ လုံး၀ ကထိန္ခင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ကထိန္ခင္းလည္း ကထိန္ အထမေျမာက္ပါဘူး။ (တစ္ရက္မက ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ အထူး
ေျပာစရာေတာင္ မလုိေတာ့ပါဘူး။) လွဴၿပီးတစ္ရက္မွ မေက်ာ္ေသးတဲ့ သကၤန္း၊ ေန႔မကူးေသးတဲ့ သကၤန္း၊ ဒီေန႔မွ လာလွဴတဲ႔သကၤန္းကုိ
“မသုိးသကၤန္း”လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ မသုိးသကၤန္းနဲ႔ခင္းမွ ကထိန္အထေျမာက္ပါတယ္။

ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ကထိန္သကၤန္း ဒီေန႔ရရင္ ဒီေန႔ပဲ ကထိန္ခင္းရပါတယ္။ အလုပ္မအားလုိ႔၊ အဆင္မေျပေသးလုိ႔ဆုိၿပီး ေနာက္ေန႔မွ ကထိန္ခင္းလုိ႔ မရပါဘူး။
ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံၿပီးတဲ့ေန႔ရဲ႕ ေနာက္တစ္ေန႔ အ႐ုဏ္မတက္ခင္မွာပဲ ကထိန္ခင္းျခင္းကိစၥၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။
ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ကထိန္ခင္းရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ေန႔ အ႐ုဏ္မတက္မခ်င္း ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆုိ ကထိန္ခင္းလုိ႔ရပါတယ္။

“ကထိန္သကၤန္းဟာ ေန႔မကူးတဲ့ မသုိးသကၤန္းျဖစ္ရမယ္” ဆုိတာကုိၾကည့္ၿပီး တခ်ဳိ႕က ကထိန္ရက္မတုိင္ခင္ ကထိန္သကၤန္းကုိ ေက်ာင္းမွာ သြားမထားေကာင္းဘူးလုိ႔
ယူဆေနၾကပါတယ္။ လမ္းခရီး ၾကံဳေနရင္ေတာင္မွ ကထိန္သကၤန္းကုိင္လ်က္တန္းလန္းႀကီးနဲ႔ ေက်ာင္းတုိက္ထဲကေန ျဖတ္မသြားေကာင္းဘူးလုိ႔ေတာင္
ထင္ေနၾကပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။
ကထိန္ သကၤန္းကုိေရာ၊ ကထိန္ရံ သကၤန္းေတြကုိေရာ ၊ ကထိန္ရက္မတုိင္ခင္ ေက်ာင္းမွာ သြားထားလုိ႔ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကထိန္သကၤန္းအျဖစ္ နဲ႔ေတာ့ အၿပီးလွဴမပစ္ခဲ့ရပါဘူး။ ေခတၱခဏ အပ္႐ုံပဲ အပ္ႏွံထားခဲ့ရမွာပါ။ ေက်ာင္းမွာ သြားထား႐ုံပဲ ထားၿပီး မလွဴေသးရင္ သကၤန္းေတြကုိ သံဃာကမပုိင္ေသးပါဘူး။ အလွဴရွင္ေတြကပဲ ပုိင္ပါတယ္။
ကထိန္သကၤန္းအျဖစ္နဲ႔ အၿပီးအပုိင္ ႏႈတ္ႁမြက္ၿပီး လွဴပစ္ခဲ့ရင္ တကယ္ကထိန္ခင္းမယ့္ရက္အထိ ေစာင့္ေနလုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ခ်က္ခ်င္း
ကထိန္ခင္းလုိက္ရပါမယ္။ ေန႔ကူးသြားရင္ “သကၤန္သုိး” ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ကထိန္ခင္းလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။
အဲဒီေက်ာင္းတုိက္ အဲဒီႏွစ္ အတြက္ ၿပီးပါၿပီ။ ကထိန္ခင္းလုိ႔ လုံး၀မရေတာ့ပါဘူး။ တႏွစ္မွာတစ္လ၊ တစ္လမွာ တစ္ရက္၊ တစ္ရက္မွာ တစ္ႀကိမ္ပဲ
ကထိန္သကၤန္း လွဴခြင့္ရွိတာဆုိေတာ့ ေနာက္ထပ္လည္း ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံလုိ႔မရေတာ့ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕က ကထိန္ရက္မွာ မအားလုိ႔၊ မလာႏုိင္လုိ႔ဆုိၿပီး
ကထိန္မတုိင္ခင္ ရက္ခပ္ေစာေစာကတည္းက ကထိန္သကၤန္းကုိ ႀကိဳလွဴထားခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ ႀကိဳလွဴထားလုိ႔ မရပါဘူး။
သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းတုိက္ သံဃာကလည္း ႀကိဳအလွဴခံထားလုိ႔ လုံး၀မရပါဘူး။ ႀကိဳလွဴထားတဲ့ သကၤန္းနဲ႔ ကထိန္ခင္းရင္ အဲဒီကထိန္ဟာ
“ကထိန္အတု၊ ကထိန္အင္” ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တခ်ဳိ႕က အ႐ုဏ္မတက္ခင္ (က်ီးမႏုိးခင္) ကထိန္သကၤန္း လွဴတဲ့ “က်ီးမႏုိးကထိန္”က ပုိျမတ္တယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး ၊အ႐ုဏ္မတက္ခင္ (က်ီးမႏုိးခင္)
ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းတတ္ၾကပါတယ္။ အ႐ုဏ္မတက္ခင္ ကထိန္သကၤန္းလွဴလုိက္ရင္ အ႐ုဏ္မတက္ခင္ဘဲ ကထိန္ခင္းရပါတယ္။
အ႐ုဏ္တက္ၿပီးသြားမွ ကထိန္ခင္းရင္ သကၤန္းသုိးသြားလုိ႔ ကထိန္အထမေျမာက္ပါဘူး။ အ႐ုဏ္တက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္
ေနာက္တစ္ရက္ ကူးသြားပါၿပီ၊ အ႐ုဏ္အမီ ကထိန္ခင္းဖုိ႔ အခ်ိန္မလုံေလာက္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိ လွဴတာမ်ဳိး လုံး၀ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

(၃) ကထိန္သကၤန္းဟာ “သံဃိကသကၤန္း” ျဖစ္ရပါမယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးပါးကုိ လွဴဒါန္းထားလုိ႔ အဲဒီရဟန္းတစ္ပါးတည္းကပဲ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ပုဂၢလိကသကၤန္းနဲ႔ ကထိန္ခင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ သံဃာအားလုံးကုိ လွဴဒါန္းထားလုိ႔ သံဃာအားလုံး ပုိင္ဆုိင္တဲ့ သံဃိကသကၤန္းနဲ႔ပဲ ကထိန္ခင္းလုိ႔ရပါတယ္။ သံဃာအမ်ားပုိင္ဆုိင္တဲ့ “သံဃိကသကၤန္း” နဲ႔ပဲ
ကထိန္ခင္းခြင့္ရွိပါတယ္။မိမိၾကည္ညိဳတဲ့ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးပါး၊ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးပါးကုိ ဒီဆရာေတာ္ႀကီး ငါၾကည္ညိဳလုိ႔
ကထိန္သကၤန္း လွဴလုိက္ဦးမယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ “ဆရာေတာ္ကုိ တပည့္ေတာ္ ကထိန္သကၤန္း လွဴပါတယ္ဘုရား”၊
“ဘုန္းႀကီးကုိ ကထိန္သကၤန္းလွဴပါတယ္ ဘုရား”လုိ႔ မိမိၾကည္ညိဳတဲ့ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးပါးကုိ ပုဂၢလိကအေနနဲ႔ ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းခြင့္ မရွိပါဘူး။

အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Young Buddhist Association

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
အရှင်ဘုရား ....ရဟန်းတော်ကိုယ်တိုင် လှူတဲ့ သင်္ကန်း နဲ့ ကထိန်ခင်းကောင်းပါသလား။ကထိန်ခင်းခဲ့ရင်ရော ကထိန်
အထမြောက်ပါသလား။

ဒကာမလေး ...“ကထိန်ခင်းတယ်”လို့ ပြောလိုက်ရင် ကထိန်ခင်းတဲ့အလုပ်ကို လူဝတ်ကြောင် ဒကာ၊ဒကာမတွေက လုပ်ကြတယ်လို့ လူအများက
ထင်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကထိန်းခင်းတဲ့အလုပ်ဟာ လူဝတ်ကြောင် ဒကာဒကာမတွေရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။
ရဟန်းတော်တွေရဲ့ အလုပ်ပါ။ ရဟန်းတော်တွေကပဲ ကထိန်ခင်းကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ရဟန်းတော်တွေ ကထိန်ခင်းမယ့် သင်္ကန်းကို
အများအားဖြင့် လူဝတ်ကြောင် ဒကာ၊ဒကာမတွေကပဲ လှူဒါန်းကြပါတယ်။ ကထိန်ခင်းမယ့် သင်္ကန်းလှူဒါန်းတာကိုပဲ ကထိန်ခင်းတယ်လို့ တင်စားပြီးပြောကြရင်းက
ကထိန်သင်္ကန်းလှူတဲ့သူတွေကို ကထိန်ခင်းတဲ့သူတွေလို့ ခေါ်ဝေါ်နေကြတာပါ။ အမှန်က လူဝတ်ကြောင်ဒက ဒကာမတွေဟာ ကထိန်ခင်းတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ကထိန်သင်္ကန်းလှူတဲ့သူတွေပါ။

ကထိန်သင်္ကန်းကို လူဝတ်ကြောင် ဒကာ၊ဒကာမတွေပဲလှူခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
●ရဟန်းသာမဏေတွေလည်း လှူခွင့်ရှိပါတယ်။
●သီလရှင်တွေလည်း လှူခွင့်ရှိပါတယ်။
●လူသားတွေတွင် လှူခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
●နတ်တွေလည်း လှူခွင့်ရှိပါတယ်။
●ဗြဟ္မာတွေလည်း လှူခွင့်ရှိပါတယ်။
●နဂါးဂဠုန်တွေလည်း လှူခွင့်ရှိပါတယ်။
ကျမ်းဂန်မှာ ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိသူကို “လူရယ်၊ နတ်ရယ်၊ သီတင်းသုံးဖေါ်(၅)ဦးရယ်”လို့ ပုဂ္ဂိုလ်(၇)မျိုး တိုက်ရိုက်ပြထားပါတယ်။
သီတင်းသုံးဖေါ်(၅)ဦးဆိုတာ “ရဟန်း၊ ရဟန်းမ၊ သာမဏေ၊ သာမဏေနဲ့ သိက္ခမာန်”တို့ပါပဲ။ သိက္ခမာန်ဆိုတာ ဘိက္ခုနီမ(ရဟန်းမ) မဝတ်မီ
သိက္ခာပုဒ်(၆)ပါးကို (၂)နှစ်တိတိ ကျင့်ရတဲ့ “သာမဏေ တစ်မျိုး” ကို ခေါ်တာပါ။ ပဓာနနည်းအားဖြင့် တိုက်ရိုက်ပြထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်(၇)မျိုးထဲမှာ
နဂါး၊ ဂဠုန်စတဲ့ တိုက်ရိုက်ပြမထားတဲ့ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အသိဉာဏ်ရှိသူ မည်သူမဆို ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိပါတယ်။

ရဟန်းတော်တွေကို ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိသူများစာရင်းမှာ တိုက်ရိုက်ပြထားတဲ့အတွက် ရဟန်းတော် ကိုယ်တိုင် လှူတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်
ခင်းကောင်းပါတယ်။ ကထိန်ခင်းခဲ့ရင်လည်း ကထိန်အထမြောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ . . . ရဟန်းတော်ကိုယ်တိုင် “အလှူခံတဲ့ သင်္ကန်း” နဲ့တော့ ကထိန်မခင်းကောင်းပါဘူး။
ကထိန်ခင်းခဲ့ရင်လည်း ကထိန်အထ မမြောက်ပါဘူး။ ကထိန်တစ်ခု အထမြောက်ဖို့အတွက် ကထိန်သင်္ကန်း လှူတဲ့သူ ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အချက်က အဓိက မကျပါဘူး။
လှူတဲ့ ကထိန်သင်္ကန်း “ဘယ်လိုသင်္ကန်းလဲ”ဆိုတဲ့အချက်က အဓိကကျပါတယ်။ ကထိန်တစ်ခု အထမြောက်ဖို့အတွက် ...လှူတဲ့ ကထိန်သင်္ကန်းဟာ….
●(၁) မိုးကျသင်္ကန်းလည်း ဖြစ်ရပါမယ်။
●(၂) မသိုးသင်္ကန်းလည်း ဖြစ်ရပါမယ်။
●(၃) သံဃိကသင်္ကန်းလည်း ဖြစ်ရပါမယ်။
သင်္ကန်းသုံးထည် ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်္ကန်းတစ်ထည်တည်းကပဲ (၁) “မိုးကျ”ဖြစ်ခြင်း၊ (၂) “မသိုး”ဖြစ်ခြင်း၊ (၃) “သံဃိက”ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ အရည်အသွေး(၃)မျိုးနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။

(၁)။ကထိန်သင်္ကန်းဟာ “မိုးကျ သင်္ကန်း” ဖြစ်ရပါမယ်။ မိုးရေမိုးပေါက်တွေဟာ ဘယ်သူ့ရဲ့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုမှ မပါဘဲ မိုးကောင်းကင်အပေါ်ကနေ အလိုအလျောက်ကျလာသလို၊ ကထိန်သင်္ကန်းဟာလည်း ကထိန်ခင်းကျောင်းတိုက်က ရဟန်းတော်တွေထဲက ဘယ်ရဟန်းတော်ရဲ့ တိုက်တွန်း
လှုံ့ဆော်မှုမှ မပါဘဲ အလှူရှင်က သူ့သဒ္ဓါတရားနဲ့သူ အလိုအလျောက် လာလှူတဲ့ သင်္ကန်း ဖြစ်ရပါမယ်။

ကိုယ် လုံးဝမတိုက်တွန်းဘဲ သူ့အလိုအလျောက်ရတဲ့သင်္ကန်း၊ ကိုယ်လုံး၀ အလှူမခံဘဲ သူ့အလိုအလျောက် လာလှူတဲ့ သင်္ကန်းကို မိုးပေါ်က ရုတ်တရက်ကျလာတဲ့
အရာဝတ္ထုနဲ့တူလို့ မိုးကျသင်္ကန်း (မိုးပေါ်ကျသင်္ကန်း)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ရဟန်းတော်တွေဟာ “မိခင်ရင်း၊ ဖခင်ရင်း” ဆီကတောင်မှ ကထိန်သင်္ကန်း အလှူမခံ ကောင်းပါဘူး။
ရဟန်းတော်ကိုယ်တိုင် မိခင်ရင်း၊ဖခင်ရင်းဆီက အလှူခံလို့ ရလာတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းရင်လည်း ကထိန် အထမမြောက်ပါဘူး။

ရဟန်းတော်က မိဘကျေးဇူး အထူးဆပ်ချင်လို့ဆိုပြီး ထူးခြားတဲ့ ကထိန်အလှူကုသိုလ်ကြီး မိဘနှစ်ပါးရစေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ မိဘကို ကထိန် အကြောင်းတွေ ပြောပြပြီး
တိုက်ရိုက်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခိုင်းတယ်ဆိုရင် အဲဒီသင်္ကန်းနဲ့ကထိန်ခင်းပေမယ့် ကထိန်အထမမြောက်တော့တဲ့အတွက်
မိဘကျေးဇူးလည်း အထူးဆပ်ရာမရောက်တော့ပါဘူး။ မိဘနှစ်ပါးလည်း ထူးခြားတဲ့ ကထိန်အလှူကုသိုလ်ကြီးမရတော့ပါဘူး။

ကိုယ်ဝါဆို တဲ့ ကျောင်းတိုက်ရဲ့ ကထိန်အတွက် အလှူမခံကောင်းဘူးလို့ပြောတာပါ။ တခြားကျောင်းတိုက်ရဲ့ ကထိန်အတွက်တော့ လှူဖို့ တိုက်တွန်းကောင်းပါတယ်။
တိုက်တွန်းလို့ရပါတယ်။ လိုအပ်ရင် တိုက်တွန်းရမှာပါပဲ။ ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိသူတွေထဲမှာ ရဟန်းတော်တွေလည်း ပါတဲ့အတွက် ရဟန်းတစ်ပါးပါးက ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီး ၊တပည့်ဒကာ ဒကာမတွေနဲ့ တခြားကျောင်းတိုက် တစ်ခုခုမှာ ကထိန်သွားခင်းတာကတော့ ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကထိန်ခင်းမယ့်ကျောင်းတိုက်က ရဟန်းတော်တွေ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကိုယ့်ကျောင်းကထိန်အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကထိန်သင်္ကန်းလှူဖို့ မတိုက်တွန်းကောင်းပါဘူး။
“ဒီနှစ် ကထိန် ဘယ်ရက်လဲ”၊“ဒီနှစ်လည်း ဘုံကထိန်ပဲလား” “ဒီနှစ် ဉတ်သင်္ကန်း လှူဖို့ ပြောထားတဲ့သူမရှိသေးဘူး” “ကထိန်ရာသီတော့ ရောက်လာပြန်ပြီနော် . . .”
စသည် စသည်အားဖြင့် …ဘယ်လို အရိပ်နိမိတ်မျိုး ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုပရိယာယ်စကားမျိုး ပြောပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကထိန်ခံ ရဟန်းတော်တွေ
ကိုယ်တိုင် ကထိန် သင်္ကန်း အလှူမခံကောင်းပါဘူး။ ကထိန်ခင်းမယ့် ဒကာဒကာမတွေဘက်က ကထိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာစကားမှမစ,ရသေးဘဲနဲ့
ကျောင်းတိုက်ရဟန်းတော်ထဲက တစ်ပါးပါးက ကထိန်အကြောင်းမစမိအောင် အထူးသတိပြုရပါမယ်။ ဒကာဒကာမတွေက ဘာမှမလျှောက်ရသေးဘဲနဲ့
“ဒီနှစ်ကထိန်ဘယ်ရက်လဲ” လို့ ကိုယ့်ဘက်ကစမမေးသင့်သလို၊ “ဒီနှစ်တော့ ဒီရက်မှာကထိန်ခင်းရင် အဆင်ပြေမယ်”ထင်တယ်လို့
ကိုယ်က စပြီး ကထိန်ရက် သတ်မှတ်ပေးမျိုးလည်း လုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။

ကထိန်သင်္ကန်းဟာ “ အတိဥက္ကဋ္ဌ = အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သင်္ကန်း” ဖြစ်ရမယ်တဲ့...။
“အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ သင်္ကန်း”ဆိုတာ တောင်းရမ်းမှု၊ တိုက်တွန်းမှုမပါဘဲ အလိုအလျောက်ရတဲ့သင်္ကန်းကို ပြောတာပါ။
တောင်းရမ်းခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်းဆိုတဲ့ အပြစ်လုံးဝကင်းပြီး၊ အလွန့်အလွန် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ သင်္ကန်းကို “မိုးကျသင်္ကန်း”လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကျောင်းကို ဘယ်နေ့၊ဘယ်ရက်မှာ ဘယ်သူ ကထိန်လာခင်းမယ်ဆိုတာ လုံးဝကြိုမသိဘဲ ကြိုတင် အသိပေးမထားဘဲ ၊လာလှူတဲ့သင်္ကန်း၊
မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ရောက်လာတဲ့ သင်္ကန်းဟာ “မိုးကျသင်္ကန်း” အစစ်ဆုံးပါပဲ။
“မတောင်းဘဲရမှ အတိဥက္ကဋ္ဌ (အလွန်မြင့်မြတ်တယ်)” ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး ... ဘယ်ပစ္စည်း လာဘ်လာဘမဆို ၊ ဘယ်ရာထူးဋ္ဌာနန္တရမဆို ကိုယ်ကမတောင်းရဘဲ
အလိုအလျောက်ရမှ ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်။ ပိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။“မရှာဘဲတွေ့မှအချစ်၊ မရှာဘဲရမှ ဘုန်းကံ”ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။

(၂) ကထိန်သင်္ကန်းဟာ “မသိုးသင်္ကန်း”ဖြစ်ရပါမယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ထမင်းကောင်း၊ ဟင်းကောင်း (မသိုးထမင်း၊ မသိုးဟင်း) ဆိုတာ ချက်ပြီး တစ်ရက်မှ
မကူးသေးတဲ့၊ ဒီနေ့မှ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းဟင်းဖြစ်ရသလို ကထိန်သင်္ကန်းဟာလည်း လှူပြီး တစ်ရက်မှ မကူးသေးတဲ့၊
ဒီနေ့ လှူထားတဲ့ သင်္ကန်းဖြစ်ရပါမယ်။ ချက်ပြီး တစ်ရက်ကျော်သွားတဲ့ ထမင်းဟင်း၊ နေ့ကူးသွားတဲ့ ထမင်းဟင်းကို တကယ်သိုးသိုး
မသိုးသိုး ထမင်းသိုး၊ ဟင်းသိုးလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ အအေးခန်းထဲ၊ ရေခဲ သေတ္တာထဲ ထည့်ထားလို့ ချက်ချင်း သိုးမသွားသေးလည်း နာမည်ကတော့
“ထမင်းသိုး၊ ဟင်းသိုး” ပါပဲ။ လှူပြီး တစ်ရက်ကျော်သွားတဲ့ သင်္ကန်း၊ နေ့ကူးသွားတဲ့သင်္က န်းကို “သင်္ကန်းသိုး”လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အဲဒီလို သင်္ကန်းသိုးနဲ့ လုံး၀ ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ ကထိန်ခင်းလည်း ကထိန် အထမမြောက်ပါဘူး။ (တစ်ရက်မက ကျော်သွားရင်တော့ အထူး
ပြောစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။) လှူပြီးတစ်ရက်မှ မကျော်သေးတဲ့ သင်္ကန်း၊ နေ့မကူးသေးတဲ့ သင်္ကန်း၊ ဒီနေ့မှ လာလှူတဲ့သင်္ကန်းကို
“မသိုးသင်္ကန်း”လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မသိုးသင်္ကန်းနဲ့ခင်းမှ ကထိန်အထမြောက်ပါတယ်။

ရဟန်းတော်တွေဟာ ကထိန်သင်္ကန်း ဒီနေ့ရရင် ဒီနေ့ပဲ ကထိန်ခင်းရပါတယ်။ အလုပ်မအားလို့၊ အဆင်မပြေသေးလို့ဆိုပြီး နောက်နေ့မှ ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။
ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခံပြီးတဲ့နေ့ရဲ့ နောက်တစ်နေ့ အရုဏ်မတက်ခင်မှာပဲ ကထိန်ခင်းခြင်းကိစ္စပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခံပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ကထိန်ခင်းရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ အရုဏ်မတက်မချင်း ဘယ်အချိန်မှာမဆို ကထိန်ခင်းလို့ရပါတယ်။

“ကထိန်သင်္ကန်းဟာ နေ့မကူးတဲ့ မသိုးသင်္ကန်းဖြစ်ရမယ်” ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး တချို့က ကထိန်ရက်မတိုင်ခင် ကထိန်သင်္ကန်းကို ကျောင်းမှာ သွားမထားကောင်းဘူးလို့
ယူဆနေကြပါတယ်။ လမ်းခရီး ကြုံနေရင်တောင်မှ ကထိန်သင်္ကန်းကိုင်လျက်တန်းလန်းကြီးနဲ့ ကျောင်းတိုက်ထဲကနေ ဖြတ်မသွားကောင်းဘူးလို့တောင်
ထင်နေကြပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။
ကထိန် သင်္ကန်းကိုရော၊ ကထိန်ရံ သင်္ကန်းတွေကိုရော ၊ ကထိန်ရက်မတိုင်ခင် ကျောင်းမှာ သွားထားလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကထိန်သင်္ကန်းအဖြစ် နဲ့တော့ အပြီးလှူမပစ်ခဲ့ရပါဘူး။ ခေတ္တခဏ အပ်ရုံပဲ အပ်နှံထားခဲ့ရမှာပါ။ ကျောင်းမှာ သွားထားရုံပဲ ထားပြီး မလှူသေးရင် သင်္ကန်းတွေကို သံဃာကမပိုင်သေးပါဘူး။ အလှူရှင်တွေကပဲ ပိုင်ပါတယ်။
ကထိန်သင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့ အပြီးအပိုင် နှုတ်မြွက်ပြီး လှူပစ်ခဲ့ရင် တကယ်ကထိန်ခင်းမယ့်ရက်အထိ စောင့်နေလို့မရတော့ပါဘူး။ အဲဒီနေ့မှာပဲ ချက်ချင်း
ကထိန်ခင်းလိုက်ရပါမယ်။ နေ့ကူးသွားရင် “သင်္ကန်သိုး” ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကထိန်ခင်းလို့ မရတော့ပါဘူး။
အဲဒီကျောင်းတိုက် အဲဒီနှစ် အတွက် ပြီးပါပြီ။ ကထိန်ခင်းလို့ လုံးဝမရတော့ပါဘူး။ တနှစ်မှာတစ်လ၊ တစ်လမှာ တစ်ရက်၊ တစ်ရက်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲ
ကထိန်သင်္ကန်း လှူခွင့်ရှိတာဆိုတော့ နောက်ထပ်လည်း ကထိန်သင်္ကန်း အလှူခံလို့မရတော့ပါဘူး။ တချို့က ကထိန်ရက်မှာ မအားလို့၊ မလာနိုင်လို့ဆိုပြီး
ကထိန်မတိုင်ခင် ရက်ခပ်စောစောကတည်းက ကထိန်သင်္ကန်းကို ကြိုလှူထားချင်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ကြိုလှူထားလို့ မရပါဘူး။
သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းတိုက် သံဃာကလည်း ကြိုအလှူခံထားလို့ လုံးဝမရပါဘူး။ ကြိုလှူထားတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းရင် အဲဒီကထိန်ဟာ
“ကထိန်အတု၊ ကထိန်အင်” ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

တချို့က အရုဏ်မတက်ခင် (ကျီးမနိုးခင်) ကထိန်သင်္ကန်း လှူတဲ့ “ကျီးမနိုးကထိန်”က ပိုမြတ်တယ်လို့ ယူဆပြီး ၊အရုဏ်မတက်ခင် (ကျီးမနိုးခင်)
ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းတတ်ကြပါတယ်။ အရုဏ်မတက်ခင် ကထိန်သင်္ကန်းလှူလိုက်ရင် အရုဏ်မတက်ခင်ဘဲ ကထိန်ခင်းရပါတယ်။
အရုဏ်တက်ပြီးသွားမှ ကထိန်ခင်းရင် သင်္ကန်းသိုးသွားလို့ ကထိန်အထမမြောက်ပါဘူး။ အရုဏ်တက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်
နောက်တစ်ရက် ကူးသွားပါပြီ၊ အရုဏ်အမီ ကထိန်ခင်းဖို့ အချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက် အဲဒီလို လှူတာမျိုး လုံး၀ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။

(၃) ကထိန်သင်္ကန်းဟာ “သံဃိကသင်္ကန်း” ဖြစ်ရပါမယ်။ ရဟန်းတစ်ပါးပါးကို လှူဒါန်းထားလို့ အဲဒီရဟန်းတစ်ပါးတည်းကပဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကသင်္ကန်းနဲ့ ကထိန်ခင်းလို့ မရပါဘူး။ သံဃာအားလုံးကို လှူဒါန်းထားလို့ သံဃာအားလုံး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သံဃိကသင်္ကန်းနဲ့ပဲ ကထိန်ခင်းလို့ရပါတယ်။ သံဃာအများပိုင်ဆိုင်တဲ့ “သံဃိကသင်္ကန်း” နဲ့ပဲ
ကထိန်ခင်းခွင့်ရှိပါတယ်။မိမိကြည်ညိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါး၊ ဆရာတော် တစ်ပါးပါးကို ဒီဆရာတော်ကြီး ငါကြည်ညိုလို့
ကထိန်သင်္ကန်း လှူလိုက်ဦးမယ် ဆိုပြီးတော့ “ဆရာတော်ကို တပည့်တော် ကထိန်သင်္ကန်း လှူပါတယ်ဘုရား”၊
“ဘုန်းကြီးကို ကထိန်သင်္ကန်းလှူပါတယ် ဘုရား”လို့ မိမိကြည်ညိုတဲ့ ရဟန်းတော် တစ်ပါးပါးကို ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ ကထိန်သင်္ကန်း လှူဒါန်းခွင့် မရှိပါဘူး။

အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ)

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Young Buddhist Association
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top