(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပဲြၾကီး
×


သတင္းစာဆရာဦးသိမ္းေမာင္ ျပဳစုေရးသား ေသာ ရန္ကုန္ရာဇ၀င္သမုိင္း စာအုပ္တတိယအ ႀကိမ္ ျပန္လည္ထြက္လာသည္။ စာအုပ္ေစ်းကြက္ အတြင္း ရွားပါးေနခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္၍ မဖတ္ရေသးသူမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္အသင္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသင့္ေသာ စာ အုပ္ျဖစ္သည္။

သတင္းစာဆရာဦးသိမ္းေမာင္သည္ ယခုစာ အုပ္ကုိ ျပဳစုရာ၌ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ ေျမာက္ျမား စြာ၊ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားကုိ စုစည္း၍ သတင္းဆရာပီပီ ေျပျပစ္ရွင္းလင္းေသာ စကားေျပ ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားေရးသား ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာအုပ္ စာတမ္း ၂၅ ခုႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ သည့္ စာအုပ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တို႔မွတစ္ဆင့္ အခ်က္ အလက္မ်ားရယူကာ ရန္ကုန္ရာဇ၀င္သမုိင္း ကုိ ျပဳစု ထားသည္ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစုံ လင္ဆုံးစာအုပ္ဟု ဆုိႏုိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းစာ မ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္တို႔ပါ ေပါင္းစပ္ေရးထားရာ ရန္ကုန္ရာဇ၀င္သမုိင္းဟုဆုိ ျငား တစ္ပုိင္းတစ္စ ျမန္မာျပည္သမုိင္းဟုပင္ ယူဆ ႏုိင္သည္။
စာအုပ္တြင္ ဒ႑ာရီဆန္ေသာ ဥကၠလာပမင္း ႀကီးလက္ထက္ကစ၍ အိႏၵိယက ျမန္မာျပည္ေအာက္ ပုိင္းသုိ႔ လာေရာက္၍ ၿမိဳ႕ရြာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရႊ တိဂုံေစတီတြင္ ဆံေတာ္ျမတ္အစစ္ ရွိ၊ မရွိ၊ မြန္တုိ႔ ႀကီးစုိးစဥ္ကာလ မြန္မင္းသမီးရွင္ေစာပု လက္ထက္ တြင္ ေရႊတိဂုံကုိ အၿပီးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရႊစည္းခုံ ႏွင့္ ေရႊတိဂုံတည္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အဂၤေတေဖာ္စပ္နည္းကစ၍ ႐ုပ္လုံးေပၚလာေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕ႀကီးအေၾကာင္း အစခ်ီထားသည္။
ယင္းေနာက္ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တည္ၿပီးေနာက္ မြန္-ျမန္မာ အာဏာလုပြဲ မ်ား၊ ျပည္ထဲေရး၀င္႐ႈပ္လာေသာ အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ အေလာင္းဘုရား ယုိးဒယား(ထုိင္း)သုိ႔ စစ္မခ်ီမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူမ်ား စိတ္လႈပ္ရွားေနပုံမ်ား ဖတ္ရပါ မည္။ တစ္ဖန္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပထမရန္ကုန္အ ခန္း၌ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္လူဦးေရ၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္ သြားလာရာျဖစ္လာေသာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ ဘုရင့္ သေဘၤာ အပိုင္စီးလုိေသာ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားဟူ၍ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်အ၀၀ကုိ ေရးထားသည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ား၏ ဒုတိယရန္ကုန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ျမန္မာလက္ျပန္အပ္ျခင္း၊ မြန္ျပည္ေထာင္ရန္ လုံးပန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အဂၤလိပ္တို႔ ပုိင္ဆိုင္သြားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေရးထား သည္။
အဂၤလိပ္တို႔လက္ေအာက္ က်ေရာက္သည့္ အ ခ်ိန္ကစ၍ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာ(ျမဴနီ စီပယ္)အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္ တို႔က အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ေခၚယူျခင္း၊ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ကုိ ယခု စာအုပ္၌ အေသးစိတ္ဖတ္ရပါမည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားၾကား ၀ံသာႏုစိတ္ႏုိးၾကားလာၿပီး ၀ုိင္အမ္ဘီေအအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း၊ ၁၉၂၀ ပထမတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာပုံ၊ သခင္လူငယ္မ်ားက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းပုံတို႔အေၾကာင္း ၿမိဳ႕ကုိဗဟုိျပဳ၍ ေရးထား သည္။ ျပႆနာအစုံစုံ ေရႊတိဂုံအခန္းတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္ျပထားသလုိ ဂ်ပန္ေခတ္ ရန္ကုန္၊ စစ္ၿပီးေခတ္ရန္ကုန္တို႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ဒုတိယကမၻာစစ္မီးအတြင္း မည္သုိ႔မည္ႏွယ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ ေၾကာင္း စီကာပတ္ကုံး ေရးထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီးအေၾကာင္း အက်ယ္ဖြင့္ဆုိေရးထား သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္ တြင္ ပၪၥမသဂၤါယနာတင္သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဦးသိမ္းေမာင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးမ်ားကုိသာ မွတ္တမ္းတင္႐ုံမက ၿမိဳ႕တည္ရာတြင္ ပါလာၿမဲျဖစ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအထိပါ ျဖန္႔ၾကက္ျပဳစုထား၍ ေႏွာင္းလူတို႔ သိေစအပ္ေသာ ေစတနာေပၚလြင္ေနပါ၏။ ယခုစာအုပ္ကုိ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာေပက တန္ဖုိး ၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ ေ၀ပါသည္။
 ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7DayDaily
#Unicode Version#
 သတင်းစာဆရာဦးသိမ်းမောင် ပြုစုရေးသား သော ရန်ကုန်ရာဇဝင်သမိုင်း စာအုပ်တတိယအ ကြိမ် ပြန်လည်ထွက်လာသည်။ စာအုပ်ဈေးကွက် အတွင်း ရှားပါးနေချိန်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်၍ မဖတ်ရသေးသူများနှင့် စာကြည့်အသင်းများ၊ စာကြည့်တိုက်များ ဝယ်ယူစုဆောင်းသင့်သော စာ အုပ်ဖြစ်သည်။


သတင်းစာဆရာဦးသိမ်းမောင်သည် ယခုစာ အုပ်ကို ပြုစုရာ၌ သမိုင်းအဖြစ်အပျက် မြောက်မြား စွာ၊ အချက်အလက်အများအပြားကို စုစည်း၍ သတင်းဆရာပီပီ ပြေပြစ်ရှင်းလင်းသော စကားပြေ ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များရေးသား သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ် စာတမ်း ၂၅ ခုနှင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့ သည့် စာအုပ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်တို့မှတစ်ဆင့် အချက် အလက်များရယူကာ ရန်ကုန်ရာဇဝင်သမိုင်း ကို ပြုစု ထားသည်ဖြစ်၍ ရန်ကုန်မြို့နှင့်ပတ်သက်လျှင် အစုံ လင်ဆုံးစာအုပ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ထို့ပြင် သတင်းစာ များနှင့် မဂ္ဂဇင်းများမှရရှိသော အချက်အလက်တို့ပါ ပေါင်းစပ်ရေးထားရာ ရန်ကုန်ရာဇဝင်သမိုင်းဟုဆို ငြား တစ်ပိုင်းတစ်စ မြန်မာပြည်သမိုင်းဟုပင် ယူဆ နိုင်သည်။

စာအုပ်တွင် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော ဥက္ကလာပမင်း ကြီးလက်ထက်ကစ၍ အိန္ဒိယက မြန်မာပြည်အောက် ပိုင်းသို့ လာရောက်၍ မြို့ရွာတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရွှေ တိဂုံစေတီတွင် ဆံတော်မြတ်အစစ် ရှိ၊ မရှိ၊ မွန်တို့ ကြီးစိုးစဉ်ကာလ မွန်မင်းသမီးရှင်စောပု လက်ထက် တွင် ရွှေတိဂုံကို အပြီးတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရွှေစည်းခုံ နှင့် ရွှေတိဂုံတည်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော အင်္ဂတေဖော်စပ်နည်းကစ၍ ရုပ်လုံးပေါ်လာသော ဒဂုံမြို့ကြီးအကြောင်း အစချီထားသည်။

ယင်းနောက် အလောင်းဘုရားလက်ထက်တွင် ရန်ကုန်မြို့တည်ပြီးနောက် မွန်-မြန်မာ အာဏာလုပွဲ များ၊ ပြည်ထဲရေးဝင်ရှုပ်လာသော အင်္ဂလိပ်များနှင့် အလောင်းဘုရား ယိုးဒယား(ထိုင်း)သို့ စစ်မချီမီ ရန်ကုန်မြို့နေသူများ စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံများ ဖတ်ရပါ မည်။ တစ်ဖန် ကုန်းဘောင်ခေတ် ပထမရန်ကုန်အ ခန်း၌ အကျယ်အဝန်းနှင့်လူဦးရေ၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်နှင့် ရန်ကုန်၊ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောများ ဝင်ထွက် သွားလာရာဖြစ်လာသော ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၊ ဘုရင့် သင်္ဘော အပိုင်စီးလိုသော မျက်နှာဖြူများဟူ၍ နယ်ချဲ့တို့နှင့် ပတ်သက်သမျှအ၀၀ကို ရေးထားသည်။ ကုန်းဘောင်မင်းများ၏ ဒုတိယရန်ကုန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ကို မြန်မာလက်ပြန်အပ်ခြင်း၊ မွန်ပြည်ထောင်ရန် လုံးပန်းခြင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ကို အင်္ဂလိပ်တို့ ပိုင်ဆိုင်သွားသော အကြောင်းရင်းများကို အသေးစိတ်ရေးထား သည်။

အင်္ဂလိပ်တို့လက်အောက် ကျရောက်သည့် အ ချိန်ကစ၍ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာ(မြူနီ စီပယ်)အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ် တို့က အိန္ဒိယလူမျိုးများကို ခေါ်ယူခြင်း၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့ကို ယခု စာအုပ်၌ အသေးစိတ်ဖတ်ရပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် မြန်မာလူငယ်များကြား ဝံသာနုစိတ်နိုးကြားလာပြီး ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်း တည်ထောင်ခြင်း၊ ၁၉၂၀ ပထမတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ သခင်လူငယ်များက လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းပုံတို့အကြောင်း မြို့ကိုဗဟိုပြု၍ ရေးထား သည်။ ပြဿနာအစုံစုံ ရွှေတိဂုံအခန်းတွင် ရွှေတိဂုံစေတီနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားသလို ဂျပန်ခေတ် ရန်ကုန်၊ စစ်ပြီးခေတ်ရန်ကုန်တို့၌ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးအတွင်း မည်သို့မည်နှယ် ဖြတ်သန်းခဲ့ရ ကြောင်း စီကာပတ်ကုံး ရေးထားသည်။ ထို့နောက် လွတ်လပ်ရေးမရမီ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကြီးအကြောင်း အကျယ်ဖွင့်ဆိုရေးထား သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ် တွင် ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင်သည့်အကြောင်းကိုလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါသည်။ ဦးသိမ်းမောင်သည် ထိုသို့သော အဖြစ်အပျက်ကြီးများကိုသာ မှတ်တမ်းတင်ရုံမက မြို့တည်ရာတွင် ပါလာမြဲဖြစ်သော ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအထိပါ ဖြန့်ကြက်ပြုစုထား၍ နှောင်းလူတို့ သိစေအပ်သော စေတနာပေါ်လွင်နေပါ၏။ ယခုစာအုပ်ကို စိတ်ကူးချိုချိုစာပေက တန်ဖိုး ၆,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ထုတ် ဝေပါသည်။
 ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7DayDaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top