(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပဲြၾကီး
×

သတၱေလာကကမၻာႀကီးတြင္ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ လူတိုင္းလူတိုင္း၌ တူညီေသာ အခ်က္မ်ားရွိသလို မတူညီေသာအခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုတူညီေသာ အခ်က္အမ်ားႀကီးထဲမွ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဆြဲထုတ္ပါဟုဆိုလွ်င္ ေမတၱာစိတ္ရွိျခင္းကိုပင္ ဆြဲထုတ္ရပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသားတိုင္းသည္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ေဒသမေရြးဘဲ မည္မွ်ပင္အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေစကာမူ ၾကင္နာတတ္၊ ခ်စ္ခင္တတ္ေသာစိတ္ ရွိေနႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအား ကူညီခ်င္ေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္၏အေျပာ၊ အၾကည့္ႏွင့္လြဲမွားေသာ အထင္မ်ားကို မခံႏိုင္ဘဲ ရပ္ၾကည့္ရံုမွ်ျဖင့္သာၿပီးဆံုးသြားတတ္သည္ (ဥပမာ- သူလူအထင္ႀကီးခံခ်င္တာပါ၊ ဘာမွမဟုတ္ဘဲလူေတာ္လူတတ္လုပ္ေနတာပါ စသည္ျဖင့္)။ မိမိတို႔၏ေမတၱာစိတ္ကို ဖံုးလြမ္းထားေသာအရာမွန္သမွ်အား ဖယ္ရွားႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔၏စိတ္သည္ ပကတိႀကည္လင္ ေနမည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ တစ္ေန႔တာၿပီးဆံုး၍ မိမိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္ဟူသမွ်ကို ခြဲျခမ္းစိပ္္ျဖာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံမွလြဲ၍ အျခားရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိုအလုပ္(၃)မ်ိဳးသည္ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေမတၱာစိတ္မပါဘဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟူ၍သာကြာျခားသြားမည္ျဖစ္သည္။
ကာယကံေမတၱာသည္ မိမိတို႔ထံတြင္ရွိေသာ ေမတၱာေစတနာမ်ားကိုအရင္းခံ၍ ကိုယ္ကာယျဖင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အရာမွန္သမွ်ကိုဆိုလိုသည္။ ကာယကံေမတၱာကို ရင္ဝယ္ပိုက္ၿပီး မိမိတို႔သည္ လမ္းသြားရင္းေသးငယ္ေသာကိစၥပင္ျဖစ္ေစ မ်က္စိေရွ႕တြင္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာသူ၊ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာသူမ်ားကိုေတြ႔ႀကံဳရသည့္အခါ ထိုသူကအကူညီ ေတာင္းရန္အားနာေနလွ်င္ မိမိသည္ နားလည္မႈျဖင့္ အလိုက္သိစြာ ကူညီေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ အထိုင္အထေလးလံေနေသာသူ၊ အသြားအလာခက္ခဲေနေသာသူ၊ အိုမင္းမစြမ္းသူ၊ နာမက်န္း ျဖစ္ေနသူမ်ားကို တြဲထူၿပီးေဖးမအကူအညီေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အထုပ္ႀကီး၊ ေတာင္းႀကီး၊ ပလိုင္းႀကီး စသည့္မႏိုင္မနင္းမခ်ီေနေသာသူမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္လည္း “ဒါသူ႔ကိစၥပဲ ငါနဲ႔မဆိုင္” ဟုသေဘာမထားဘဲ မိမိကလြယ္လင့္တကူ တစ္ဖက္သားကိုကူညီတတ္သူအေနျဖင့္ကူညီ၍ မခ်ီပင့္ေပးလိုက္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ မိမိကသာအခ်ိန္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ တြန္းလွည္းစသည့္မေရြ႕လ်ားႏိုင္ေတာ့၍ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရသူကို ေတြ႔ျမင္ရလွ်င္လည္း အေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ကူညီေပးသင့္သည္ထင္ျမင္ပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရပါမည္။ အလုပ္သမားဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္မ်ားအေပၚ ဝတၱရားဟု သေဘာမထားဘဲ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အလုပ္သည္လ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည္သာမက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ေက်နပ္၍ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္မွ ကင္းေဝးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္/အထက္လူႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏လက္ေအာက္ ငယ္သားအလုပ္သမားမ်ားကို ခ်ိဳသာ၍ညင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္စကားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံလွ်င္ လုပ္ငန္းသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏စိတ္သႏၱန္သည္လည္း လြတ္လပ္၍ေအးခ်မ္းေနမည္မွာမလြဲေပ။ လူ႔ေလာကလူ႔ဘဝတြင္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ေသာ နိစၥဓူဝကိစၥ ဟူသမွ်ကို ေကာင္မြန္ရာေကာင္းမြန္ေၾကာင္းျဖစ္ေစရန္ ေမတၱာေစတနာအရင္းခံ၍ ႏွဳတ္ျဖင့္ေစာင္မ ေပးရပါမည္။ လူတိုင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ေနတတ္ေသာ သတၱဝါျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ႏႈတ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ၾကရသည္။ “ေျခေထာက္ကၽြံလွ်င္ႏုတ္ရလြယ္ေပမယ့္လည္း စကားကၽြံလွ်င္ႏုတ္ရခက္၏” ဆိုသည့္စကားပံုအတိုင္း မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေျပာဆိုဆက္ဆံေသာအခါ စိတ္ထိခိုက္ေစ၍ အက်ိဳးယုတ္ ေစေသာစကားမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ရပါမည္။ မိမိတို႔၏ေမတၱာကိုအသံုးျပဳ၍ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာသူကိုျဖစ္ေစ၊ ေလာကဓံတရားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေစသည့္ လမ္းမွားဘက္သို႔ဦးတည္ေနသူကိုျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါဘယခံစားေနရသူကိုျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ကိုယ္စိတ္ ခ်မ္းသာမႈျဖစ္ေစရန္ ကူညီလမ္းညြန္ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုလည္းျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ ဂရုဏာအရင္းခံၿပီး ႏွဳတ္ျဖင့္ေျပာဆိုေပးျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္း၊ ညြန္ၾကားေပးျခင္း၊ တိုက္တြန္းေပးျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးျခင္းမ်ိဳးသည္ဝစီကံေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အလုပ္တစ္ခုမျပဳလုပ္မီ၊ ကိစၥတစ္ခုခုမေျပာဆိုမီ ပထမဦးစြာ ေတြးေတာၿပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ၾကေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔၏စိတ္ကူးအေတြးမွားလွ်င္ လုပ္ေဆာင္မည့္အလုပ္၊ ေျပာဆိုမည့္စကားသည္ အဘယ္မွာမွန္လိမ့္အံ့နည္း။ မိမိတို႔ ေမတၱာကိုအရင္းခံ၍ ေတြးေတာျခင္းသည္သာ မွန္ကန္အက်ိဳးရွိေနလွ်င္ မိမိတို႔၏ကာယကံ၊ ဝစီကံသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္မွန္ကန္အက်ိဳးရွိေနမည္ျဖစ္သည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ေတြးေတာျခင္းသည္ စိတ္ႏွလံုး၏စြမ္းအားပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္စြမ္းအားျဖင့္ သတၱေလာကႀကီးကိုခ်မ္းသာေစရန္၊ က်န္းမာေစရန္၊ ေကာင္းေသာႀကံရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ စိတ္၏စြမ္းအားသည္ အနီးအေဝးအားလံုးကိုလြမ္းၿခံဳႏိုင္သည္။ လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးတြင္ စိတ္ဓါတ္သည္ တန္ခိုးအႀကီးဆံုးျဖစ္၍ စိတ္ဓါတ္သည္သာႀကံ့ခိုင္လွ်င္ မိမိတို႔လိုခ်င္ျဖစ္ခ်င္ေသာအရာမွန္သမွ် ျဖစ္ခြင့္ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္သည္တန္ခိုးအႀကီးဆံုးႏွင့္ အက်ိဳးအာနိသင္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရပါလိမ့္မည္။ စိတ္၏တန္ခိုးသည္ အလြန္အင္အားႀကီးမားသည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံဆက္သြယ္ေနေသာ သူမ်ားအေပၚ စိတ္ထားျဖဴစင္စြာျဖင့္ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔သည္ မိတ္ေဆြေပါမ်ားလာၿပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတြင္အဆင္ေျပစြာ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏စိတ္ကိုေကာင္းေသာဘက္၊ အက်ိဳးရွိေသာဘက္မွ ေတြးေတာ ျခင္းသည္ မေနာကံေမတၱာျဖစ္သည္။
လူ႔ေလာကတစ္ခြင္တြင္ မိမိသည္သာေစတနာေကာင္းထားရွိလွ်င္ ကူညီစရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔တြင္ရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ ေမတၱာစိတ္ကိုအရင္းခံ၍ ရပ္ေရး/ရြာေရးျဖစ္ေစ၊ သာေရး/နာေရးျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးကိစၥျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးကိစၥျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေရး/ျပည္ေရးကိစၥျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးကိစၥျဖစ္ေစ ကိစၥအရပ္ရပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။  မိမိတို႔သည္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ အလုပ္(၃)မ်ိဳးကို အၿမဲတမ္္းေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္စိတ္ခ်မ္းသာသည္သာမက မိမိတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ပါ လြန္စြာစိတ္ခ်မ္းသာေစပါသည္။ အလြန္အဖိုးထိုက္တန္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို မိိမိအတြက္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေအာင္ ယခုမွစတင္ၿပီးအသံုးျပဳၾကပါကုန္ေလာ့။
 ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
#Unicode Version#
သတ္တလောကကမ္ဘာကြီးတွင် လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် လူတိုင်းလူတိုင်း၌ တူညီသော အချက်များရှိသလို မတူညီသောအချက်များလည်းရှိသည်။ ထိုတူညီသော အချက်အများကြီးထဲမှ အရေးပါအရာရောက်သော အချက်တစ်ချက်ကို ဆွဲထုတ်ပါဟုဆိုလျှင် မေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းကိုပင် ဆွဲထုတ်ရပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားတိုင်းသည် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ဒေသမရွေးဘဲ မည်မျှပင်အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်စေကာမူ ကြင်နာတတ်၊ ချစ်ခင်တတ်သောစိတ် ရှိနေနိုင်ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချို့သူများသည် အခြားသူများအား ကူညီချင်သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၏အပြော၊ အကြည့်နှင့်လွဲမှားသော အထင်များကို မခံနိုင်ဘဲ ရပ်ကြည့်ရုံမျှဖြင့်သာပြီးဆုံးသွားတတ်သည် (ဥပမာ- သူလူအထင်ကြီးခံချင်တာပါ၊ ဘာမှမဟုတ်ဘဲလူတော်လူတတ်လုပ်နေတာပါ စသည်ဖြင့်)။ မိမိတို့၏မေတ္တာစိတ်ကို ဖုံးလွမ်းထားသောအရာမှန်သမျှအား ဖယ်ရှားနိုင်မှသာလျှင် မိမိတို့၏စိတ်သည် ပကတိကြည်လင် နေမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည် တစ်နေ့တာပြီးဆုံး၍ မိမိလုပ်ဆောင်ခဲ့သော အလုပ်ဟူသမျှကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံမှလွဲ၍ အခြားရှိနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြုလုပ်ခဲ့သော ထိုအလုပ်(၃)မျိုးသည် မေတ္တာစိတ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မေတ္တာစိတ်မပါဘဲလုပ်ဆောင်ခြင်း ဟူ၍သာကွာခြားသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကာယကံမေတ္တာသည် မိမိတို့ထံတွင်ရှိသော မေတ္တာစေတနာများကိုအရင်းခံ၍ ကိုယ်ကာယဖြင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သော အရာမှန်သမျှကိုဆိုလိုသည်။ ကာယကံမေတ္တာကို ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး မိမိတို့သည် လမ်းသွားရင်းသေးငယ်သောကိစ္စပင်ဖြစ်စေ မျက်စိရှေ့တွင် ဒုက္ခရောက်နေသောသူ၊ အကူအညီလိုအပ်နေသောသူများကိုတွေ့ကြုံရသည့်အခါ ထိုသူကအကူညီ တောင်းရန်အားနာနေလျှင် မိမိသည် နားလည်မှုဖြင့် အလိုက်သိစွာ ကူညီပေးရပါမည်။ ထို့နောက် အထိုင်အထလေးလံနေသောသူ၊ အသွားအလာခက်ခဲနေသောသူ၊ အိုမင်းမစွမ်းသူ၊ နာမကျန်း ဖြစ်နေသူများကို တွဲထူပြီးဖေးမအကူအညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အထုပ်ကြီး၊ တောင်းကြီး၊ ပလိုင်းကြီး စသည့်မနိုင်မနင်းမချီနေသောသူများကို တွေ့မြင်ရလျှင်လည်း “ဒါသူ့ကိစ္စပဲ ငါနဲ့မဆိုင်” ဟုသဘောမထားဘဲ မိမိကလွယ်လင့်တကူ တစ်ဖက်သားကိုကူညီတတ်သူအနေဖြင့်ကူညီ၍ မချီပင့်ပေးလိုက်ခြင်းမျိုးကိုလည်း လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ မိမိကသာအချိန်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တွန်းလှည်းစသည့်မရွေ့လျားနိုင်တော့၍ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသူကို တွေ့မြင်ရလျှင်လည်း အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ကူညီပေးသင့်သည်ထင်မြင်ပါက ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရပါမည်။ အလုပ်သမားဝန်ထမ်းများသည်လည်း မိမိတို့လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်များအပေါ် ဝတ္တရားဟု သဘောမထားဘဲ မေတ္တာစေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်လျှင် အလုပ်သည်လျင်မြန်စွာ အောင်မြင်ပြီးမြောက်သည်သာမက မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ကျေနပ်၍ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်မှ ကင်းဝေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်/အထက်လူကြီးပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်း မိမိတို့၏လက်အောက် ငယ်သားအလုပ်သမားများကို ချိုသာ၍ညင်သာပျော့ပျောင်းသည့်စကားဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံလျှင် လုပ်ငန်းသည် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်အောင်မြင်လာမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏စိတ်သန္တန်သည်လည်း လွတ်လပ်၍အေးချမ်းနေမည်မှာမလွဲပေ။ လူ့လောကလူ့ဘဝတွင် ကြုံတွေ့နိုင်သော နိစ္စဓူဝကိစ္စ ဟူသမျှကို ကောင်မွန်ရာကောင်းမွန်ကြောင်းဖြစ်စေရန် မေတ္တာစေတနာအရင်းခံ၍ နှုတ်ဖြင့်စောင်မ ပေးရပါမည်။ လူတိုင်းသည် အသင်းအဖွဲ့နှင့်နေတတ်သော သတ္တဝါဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အပြန်အလှန်နှုတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ကြရသည်။ “ခြေထောက်ကျွံလျှင်နုတ်ရလွယ်ပေမယ့်လည်း စကားကျွံလျှင်နုတ်ရခက်၏” ဆိုသည့်စကားပုံအတိုင်း မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို ပြောဆိုဆက်ဆံသောအခါ စိတ်ထိခိုက်စေ၍ အကျိုးယုတ် စေသောစကားများကို ရှောင်ကြည်ရပါမည်။ မိမိတို့၏မေတ္တာကိုအသုံးပြု၍ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောသူကိုဖြစ်စေ၊ လောကဓံတရားကြောင့် ဒုက္ခရောက်စေသည့် လမ်းမှားဘက်သို့ဦးတည်နေသူကိုဖြစ်စေ၊ ရောဂါဘယခံစားနေရသူကိုဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏ကိုယ်စိတ် ချမ်းသာမှုဖြစ်စေရန် ကူညီလမ်းညွန်ပေးခြင်းမျိုးကိုလည်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ဂရုဏာအရင်းခံပြီး နှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုပေးခြင်း၊ ကူညီပေးခြင်း၊ ညွန်ကြားပေးခြင်း၊ တိုက်တွန်းပေးခြင်း၊ ဆုံးမသြဝါဒ ပေးခြင်းမျိုးသည်ဝစီကံမေတ္တာပင်ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းလူတိုင်းသည် အလုပ်တစ်ခုမပြုလုပ်မီ၊ ကိစ္စတစ်ခုခုမပြောဆိုမီ ပထမဦးစွာ တွေးတောပြီးမှသာ လုပ်ဆောင်ကြလေ့ရှိသည်။ မိမိတို့၏စိတ်ကူးအတွေးမှားလျှင် လုပ်ဆောင်မည့်အလုပ်၊ ပြောဆိုမည့်စကားသည် အဘယ်မှာမှန်လိမ့်အံ့နည်း။ မိမိတို့ မေတ္တာကိုအရင်းခံ၍ တွေးတောခြင်းသည်သာ မှန်ကန်အကျိုးရှိနေလျှင် မိမိတို့၏ကာယကံ၊ ဝစီကံသည်လည်း အလိုအလျောက်မှန်ကန်အကျိုးရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မေတ္တာစိတ်ဖြင့်တွေးတောခြင်းသည် စိတ်နှလုံး၏စွမ်းအားပင်ဖြစ်သည်။ စိတ်စွမ်းအားဖြင့် သတ္တလောကကြီးကိုချမ်းသာစေရန်၊ ကျန်းမာစေရန်၊ ကောင်းသောကြံရွယ်ချက်အောင်မြင်စေရန် ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ စိတ်၏စွမ်းအားသည် အနီးအဝေးအားလုံးကိုလွမ်းခြုံနိုင်သည်။ လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတွင် စိတ်ဓါတ်သည် တန်ခိုးအကြီးဆုံးဖြစ်၍ စိတ်ဓါတ်သည်သာကြံ့ခိုင်လျှင် မိမိတို့လိုချင်ဖြစ်ချင်သောအရာမှန်သမျှ ဖြစ်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်သည်တန်ခိုးအကြီးဆုံးနှင့် အကျိုးအာနိသင်အများဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရပါလိမ့်မည်။ စိတ်၏တန်ခိုးသည် အလွန်အင်အားကြီးမားသည်ဆိုခြင်းကြောင့် မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံဆက်သွယ်နေသော သူများအပေါ် စိတ်ထားဖြူစင်စွာဖြင့်ဆက်ဆံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ မိမိတို့သည် မိတ်ဆွေပေါများလာပြီး လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးတွင်အဆင်ပြေစွာ ရှေ့ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏စိတ်ကိုကောင်းသောဘက်၊ အကျိုးရှိသောဘက်မှ တွေးတော ခြင်းသည် မနောကံမေတ္တာဖြစ်သည်။
လူ့လောကတစ်ခွင်တွင် မိမိသည်သာစေတနာကောင်းထားရှိလျှင် ကူညီစရာတွေ အများအပြားရှိနေပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့တွင်ရှိနှင့်နေပြီးသော မေတ္တာစိတ်ကိုအရင်းခံ၍ ရပ်ရေး/ရွာရေးဖြစ်စေ၊ သာရေး/နာရေးဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်စေ၊ ပညာရေးကိစ္စဖြစ်စေ၊ တိုင်းရေး/ပြည်ရေးကိစ္စဖြစ်စေ၊ လူမျိုးရေးကိစ္စဖြစ်စေ ကိစ္စအရပ်ရပ်များကို တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။  မိမိတို့သည် နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေသော ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ အလုပ်(၃)မျိုးကို အမြဲတမ်းမေတ္တာစိတ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ပြုမူလုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုလျှင် မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာသည်သာမက မိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ လွန်စွာစိတ်ချမ်းသာစေပါသည်။ အလွန်အဖိုးထိုက်တန်သော မေတ္တာစိတ်ကို မိမိအတွက်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ အကျိုးရှိအောင် ယခုမှစတင်ပြီးအသုံးပြုကြပါကုန်လော့။

 ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top