ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ Facility အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

(၁)

အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒကို ယခင္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ ၂၀၁၄ ဇြန္ လ ၄ ရက္မွာ အဲဒီအခ်ိန္က ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္ မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းလုိက္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒအခန္း(၁)အ မည္၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)မွာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာ ဘာလဲဆို တာကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ ဒီလိုေဖာ္ျပရာမွာ‘‘အၾကမ္းဖက္မႈဆုိ သည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပဳ လုပ္မႈႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ မ်ားကို ဆုိသည္’’လို႔ ေဖာ္ျပၿပီး ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား ၁၈ ခုကို စာ ရင္း ျပဳစုထားတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ ‘‘အၾကမ္းဖက္မႈ’’ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ‘အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္’ဆုိသည္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလို တ့ဲ စကားရပ္ျပန္လည္ထည့္သြင္းထားတာက ဥပေဒပညာမေလ့လာဖူးခဲ့တဲ့ သာမန္ျပည္သူတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး မ်က္စိလည္ရပါတယ္။ ဒီထက္ပိုမိုက်စ္လ်စ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ဳိးကို ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ လည္း အေတြးပြားမိပါတယ္။

ေအာက္စဖို႔ဒ္အဘိဓာန္ (Oxford Dictionary) ကေတာ့ Terrorism (အၾကမ္းဖက္မႈ)ကုိ‘The Unofficial or Una-uthorized use of violence and intimidation, Especially aga-inst Civilians, in the pursuit of Political aims’ လို႔ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ ‘‘ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀ႏုိင္ရန္အတြက္ တရား၀င္မဟုတ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ(အထူးသျဖင့္) အရပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္နာက်င္ေစျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း’’ လို႔ ဘာသာျပန္လုိ႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။

ကန္းဘရစ္ခ်္အဘိဓာန္ (Cambridge learner's Dictio -nary) ကလည္း ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း အဓိ ပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါေသးတယ္။ ‘‘The use of violence for political purpose’’ လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈလို႔ပဲ နားလည္မိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားစရာ ေကာင္းတာက အၾကမ္းဖက္မႈ (Terrorism) ဆိုတာ လက္နက္ဆန္းေတြ အသုံးျပဳၿပီး တုိက္ခိုက္တာကိုမွ အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ သတ္မွတ္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုေတြကို ထိခိုက္နာက်င္ေစမယ့္သူေတြဟာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ ဆုိႏုိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ရခုိင္ ျပည္နယ္ထဲက အစြန္းေရာက္ ARSA အဖဲြ႕ကို အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ မွာ အစြန္းေရာက္အယ္လ္ကိုင္ဒါ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ တုိက္ ခိုက္ခဲ့သလို ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆဲြ တာေတြ၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံႀကီးကို ေလယာဥ္နဲ႔တုိက္တာ ေတြ မပါေပမယ့္ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ေတြနဲ႔ အရပ္သားေတြကို ထိခိုက္နာက်င္ေစတာ၊ ရပ္ရြာကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးတာေတြေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ သတ္မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားရဲ႕ ရန္စြယ္ကို ႏွိမ္နင္းေနရ ခ်ိန္၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စဲြခ်က္ေတြကိုတြန္းလွန္ေနရခ်ိန္မွာပဲ ျပည္တြင္းမွာ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြ ေတြ႕လာရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြကတစ္ဆင့္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ ေသြးထုိးလႈ႔ံေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာတာေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္လို႔ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာရတဲ့အထိပါပဲ။ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညမွာလည္း ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွာ လူအုပ္စုျဖင့္ ၀ိုင္းအုံမႈျဖစ္ပြားလို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ အခ်ိန္မီတားဆီးခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ (Information Comm -ittee) ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာေပၚမွာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခိုင္ေဒသျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ မေက်နပ္လုိ႔ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လူငယ္ ၅၀ ဦးခန္႔က သားသတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးရဲ႕ အိမ္ကို ခဲနဲ႔ေပါက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကို ဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဗလီကို၀ိုင္းထားတာမ်ဳိးေတြရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းေလး ေတြးမိတာကေတာ့ ရခုိင္ေဒသက ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ ရခုိင္ေဒသမွာ လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တပ္ဖဲြ႕ေတြထံမွာ သြားေရာက္အမႈထမ္းၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ရင္ဆုိင္တုိက္ပဲြ၀င္ၾကဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ ရန္သူျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘာလူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ၊ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို႐ႈတ္ခ် ရာမွာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိသလို မိမိေၾကာင့္ ျပႆနာပိုၿပီး ဆုိးရြားမလာေအာင္ သတိနဲ႔ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားျပည္သူ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ေအာင္၊ ဘာသာႏွစ္ခုၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ သံသယေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႀကံေဆာင္တာဆိုရင္ေတာ့ လက္နက္ဆန္းေတြမပါဘဲ ခဲလုံးနဲ႔ေပါက္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ ေျမာက္တယ္ဆိုတာေလးကို အဲဒီလူငယ္ ေလးေတြ ေတြးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီလူငယ္ေတြနဲ႔ လူအုပ္ႀကီးကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးမႈိင္းတုိက္ၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကုိင္ေနတဲ့သူေတြ၊ လာဘ္လာဘ တစ္စုံတစ္ရာ ေထာက္ပံ့ၿပီး အဲဒီလူစုလူေ၀းကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့သူေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူေတြ အားလုံးဟာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားန႔ဲမျခား ႏုိင္ငံသားေတြအေပၚ အျပစ္ႀကီးမားတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူေတြကိုလည္း မရရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရြတ္ဆိုလာခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ ညြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးဆိုတဲ့ တို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို ေက်ပြန္ရာ ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားေနၾကရခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ျပႆနာ ေတြကို ဖန္တီးေနတဲ့သူေတြအ ျပင္ အဲဒီလိုလူေတြကို ေမြးထုတ္ ေပးေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)

ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခအ ေနကို တခ်ဳိ႕ကအေနာက္တံခါး က်ဳိးေပါက္ျခင္းလုိ႔ တင္စားေခၚ ေ၀ၚၾကပါတယ္။ အဲဒီအေနာက္ တံခါးက်ဳိးေပါက္လုိ႔ ငါတို႔အ႐ိုး စည္း႐ုိးထုိးၿပီး ကာမယ္လို႔ ေႂကြး ေၾကာ္ခဲ့သူေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဳိးေပါက္ေနခဲ့တဲ့ အေနာက္တံခါးျပႆနာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ိန္မွာပဲ အၾကမ္းဖက္သ မားရဲ႕ ရန္ကိုရင္ဆုိင္ခဲ့ရသလို ႏုိင္ငံတကာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ သတင္း အမွားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာဖိအား ကိုလည္း ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ရင္ဆုိင္ေပးေနပါတယ္။

အစီအစဥ္အေျပာင္းအလဲ မရွိရင္ မၾကာခင္မွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကို တက္ေရာက္ၿပီး ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္က ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကိုတစ္ဦးတည္း ရင္ ဆုိင္ေျဖရွင္းရပါေတာ့မယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမွာ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာ၊ ႏုိင္ငံ့ပုံရိပ္ကို မေထာက္ညႇာဘဲ ဆူပူမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေအာင္၊ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြအားလုံးကိုလည္း ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ဆန္႔က်င္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အေနာက္တံခါးဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံးဟာ အိမ္တစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္တံခါးက်ဳိးေပါက္တာ အေၾကာင္းျပၿပီး အိမ္ေခါင္မိုးကို မီး႐ႈိ႕ေနသူေတြအားလုံးဟာလည္း အေနာက္တံခါးက ARSA လုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား နည္းတူအေရးယူရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day daily

#Unicode Version#
 (၁)

အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေကို ယခင်လွှတ်တော် သက်တမ်းအတွင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင် ၂၀၁၄ ဇွန် လ ၄ ရက်မှာ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံ တော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လက် မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာ ဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေအခန်း(၁)အ မည်၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပြချက် ပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)မှာ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ ဘာလဲဆို တာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲ ဒီလိုဖော်ပြရာမှာ‘‘အကြမ်းဖက်မှုဆို သည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန် ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အောက် ဖော်ပြပါပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြု လုပ်မှုနှင့် ပြုလုပ်ရန်ပျက်ကွက်မှု များကို ဆိုသည်’’လို့ ဖော်ပြပြီး ပြစ်မှုအမျိုးအစား ၁၈ ခုကို စာ ရင်း ပြုစုထားတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ ‘‘အကြမ်းဖက်မှု’’ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ‘အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်’ဆိုသည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို တဲ့ စကားရပ်ပြန်လည်ထည့်သွင်းထားတာက ဥပဒေပညာမလေ့လာဖူးခဲ့တဲ့ သာမန်ပြည်သူတစ် ယောက်အနေနဲ့ အတော်လေး မျက်စိလည်ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုမိုကျစ်လျစ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျိုးကို ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ လည်း အတွေးပွားမိပါတယ်။

အောက်စဖို့ဒ်အဘိဓာန် (Oxford Dictionary) ကတော့ Terrorism (အကြမ်းဖက်မှု)ကို‘The Unofficial or Una-uthorized use of violence and intimidation, Especially aga-inst Civilians, in the pursuit of Political aims’ လို့ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ ‘‘နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝနိုင်ရန်အတွက် တရားဝင်မဟုတ်၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ(အထူးသဖြင့်) အရပ်သားများအား ထိခိုက်နာကျင်စေခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း’’ လို့ ဘာသာပြန်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။

ကန်းဘရစ်ချ်အဘိဓာန် (Cambridge learner's Dictio -nary) ကလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အဓိ ပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသေးတယ်။ ‘‘The use of violence for political purpose’’ လို့ ဆိုပါ တယ်။ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထိခိုက်နာကျင်စေမှုလို့ပဲ နားလည်မိပါတယ်။

ဒီနေရာမှာ ပြန်ပြီးစဉ်းစားစရာ ကောင်းတာက အကြမ်းဖက်မှု (Terrorism) ဆိုတာ လက်နက်ဆန်းတွေ အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်တာကိုမှ အကြမ်းဖက်မှုလို့ သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက် ပေါက်မြောက် အောင်မြင်ဖို့အတွက် အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူလူထုတွေကို ထိခိုက်နာကျင်စေမယ့်သူတွေဟာလည်း အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ရခိုင် ပြည်နယ်ထဲက အစွန်းရောက် ARSA အဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ၂၀၀၁ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် မှာ အစွန်းရောက်အယ်လ်ကိုင်ဒါ အကြမ်းဖက်သမားတွေ တိုက် ခိုက်ခဲ့သလို လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲ တာတွေ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံကြီးကို လေယာဉ်နဲ့တိုက်တာ တွေ မပါပေမယ့် တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက်တွေနဲ့ အရပ်သားတွေကို ထိခိုက်နာကျင်စေတာ၊ ရပ်ရွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့် အကြမ်းဖက်သမားလို့ သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၂)

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများရဲ့ ရန်စွယ်ကို နှိမ်နင်းနေရ ချိန်၊ ပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု စွပ်စွဲချက်တွေကိုတွန်းလှန်နေရချိန်မှာပဲ ပြည်တွင်းမှာ ဆူပူမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ တွေ့လာရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကတစ်ဆင့် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရပ်နှစ်ခုကြားမှာ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ ပြုလုပ်လာတာကြောင့် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမယ်လို့ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာရတဲ့အထိပါပဲ။ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် ညမှာလည်း တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာ လူအုပ်စုဖြင့် ဝိုင်းအုံမှုဖြစ်ပွားလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အချိန်မီတားဆီးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။

သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ကော်မတီ (Information Comm -ittee) ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက် နှာပေါ်မှာ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရခိုင်ဒေသဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် မကျေနပ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ လူငယ် ၅၀ ဦးခန့်က သားသတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးရဲ့ အိမ်ကို ခဲနဲ့ပေါက်ပြီး နိုင်ငံတော် သီချင်းကို ဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဗလီကိုဝိုင်းထားတာမျိုးတွေရှိကြောင်း သိရပါတယ်။

ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး တွေးမိတာကတော့ ရခိုင်ဒေသက ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် ရခိုင်ဒေသမှာ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေထံမှာ သွားရောက်အမှုထမ်းပြီး အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ ရန်သူဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘာလူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊ ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုရှုတ်ချ ရာမှာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ နည်းမှန်လမ်းမှန် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုသလို မိမိကြောင့် ပြဿနာပိုပြီး ဆိုးရွားမလာအောင် သတိနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။

ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင်၊ အများပြည်သူ အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆူပူမှုတွေဖြစ်အောင်၊ ဘာသာနှစ်ခုကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ သံသယတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကြံဆောင်တာဆိုရင်တော့ လက်နက်ဆန်းတွေမပါဘဲ ခဲလုံးနဲ့ပေါက်လည်း အကြမ်းဖက်မှု မြောက်တယ်ဆိုတာလေးကို အဲဒီလူငယ် လေးတွေ တွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အဲဒီလူငယ်တွေနဲ့ လူအုပ်ကြီးကို ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးမှိုင်းတိုက်ပြီး နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်နေတဲ့သူတွေ၊ လာဘ်လာဘ တစ်စုံတစ်ရာ ထောက်ပံ့ပြီး အဲဒီလူစုလူဝေးကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူတွေ အားလုံးဟာလည်း အကြမ်းဖက်သမားနဲ့မခြား နိုင်ငံသားတွေအပေါ် အပြစ်ကြီးမားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေကိုလည်း မရရအောင် ဖော်ထုတ်ပြီး အရေးယူပေးခြင်းအားဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ရွတ်ဆိုလာခဲ့ကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီ ညွတ်ရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့ တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ကျေပွန်ရာ ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ဖိအားအမျိုးမျိုးကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှားနေကြရချိန်မှာ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်အတွက် ပြဿနာ တွေကို ဖန်တီးနေတဲ့သူတွေအ ပြင် အဲဒီလိုလူတွေကို မွေးထုတ် ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၃)

ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအ နေကို တချို့ကအနောက်တံခါး ကျိုးပေါက်ခြင်းလို့ တင်စားခေါ် ဝေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအနောက် တံခါးကျိုးပေါက်လို့ ငါတို့အရိုး စည်းရိုးထိုးပြီး ကာမယ်လို့ ကြွေး ကြော်ခဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါ တယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျိုးပေါက်နေခဲ့တဲ့ အနောက်တံခါးပြဿနာကို သေသေချာချာ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြိုး ပမ်းအားထုတ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်မှာပဲ အကြမ်းဖက်သ မားရဲ့ ရန်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလို နိုင်ငံတကာမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ သတင်း အမှားတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအား ကိုလည်း ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ပေးနေပါတယ်။

အစီအစဉ်အပြောင်းအလဲ မရှိရင် မကြာခင်မှာပဲ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို တက်ရောက်ပြီး ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်က ကိုယ် စားလှယ်တွေကိုတစ်ဦးတည်း ရင် ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါတော့မယ်။ ဒီလို အခြေအနေမှာ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ မျက်နှာ၊ နိုင်ငံ့ပုံရိပ်ကို မထောက်ညှာဘဲ ဆူပူမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ပိုမိုကြီးထွားလာအောင်၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာအောင် ဆောင်ရွက်ကြသူတွေအားလုံးကိုလည်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ဆန့်ကျင်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အနောက်တံခါးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးဟာ အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်တံခါးကျိုးပေါက်တာ အကြောင်းပြပြီး အိမ်ခေါင်မိုးကို မီးရှို့နေသူတွေအားလုံးဟာလည်း အနောက်တံခါးက ARSA လို အကြမ်းဖက်သမားများသာ ဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားများ နည်းတူအရေးယူရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။

(ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးသည် စာရေးသူ၏ အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်)


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top