တခ်ိဳ႕လူေတြမွာ ခႏၶာကိုယ္အစြန္အဖ်ား (ေျခ၊ လက္စသည္တို႔) မွာရွိတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္ေတြပ်က္စီးတာေၾကာင့္ အားနည္းျခင္း၊ ထံုက်င္ျခင္းနဲ႔ နာက်င္ျခင္းတို႔ကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ေျခ၊ လက္ေတြအျပင္ အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာမႀကီးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းစနစ္မွ သယ္ေဆာင္ကာ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းစနစ္အားနည္းရျခင္းမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဇီဝကမၼဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ျခင္းနဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မိလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုကေတာ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းစနစ္အားနည္းတဲ့သူေတြဟာ မီးစနဲ႔ထုိးသကဲ့သို႔ နာက်င္ျခင္းနဲ႔ ထံုက်င္ျခင္းေတြ ခံစားရေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆုိေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ကုသလို႔ရတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုမွာေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေလ့ရွိပါတယ္။ ေဆးဝါးေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔လည္း နာက်င္မႈေဝဒနာကို သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

>> ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းမွာရွိတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမွ်င္တစ္ခုစီတုိင္းမွာ ဆုိင္ရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြရွိၾကတာေၾကာင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ ထိခိုက္တဲ့အာ႐ံုေၾကာေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ မတူကြဲျပားပါတယ္။ အာ႐ံုေၾကာေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။

- အပူခ်ိန္၊ နာက်င္ျခင္း၊ တုန္ခါျခင္း၊ ထိေတြ႔ျခင္း စတဲ့အေရျပားမွတဆင့္ ခံစားမႈေတြကို လက္ခံတဲ့အာ႐ံုခံအာ႐ံုေၾကာမ်ား

- ႂကြက္သားေတြလႈပ္ရွားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ႂကြက္သားအာ႐ံုေၾကာမ်ား

- ေသြးဖိအား၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ အစာေျချခင္းနဲ႔ ဆီးအိမ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္မႈဆုိင္ရာ အာ႐ံုေၾကာမ်ား

ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ -

- ေျခဖဝါး၊ လက္ဖဝါးေတြမွာ ထံုျခင္း၊ စူးျခင္း၊ က်ဥ္းျခင္းတို႔ဟာ တျဖည္းျဖည္းစတင္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေျခလက္ေတြအထိေရာက္လာပါတယ္။

- စူးရွ၍ မီးစနဲ႔ထုိးသကဲ့သို႔ နာက်င္ျခင္း

- ထိေတြ႔မႈအာ႐ံုကို လြန္ကဲစြာခံစားရျခင္း

- ႂကြက္သားမ်ားစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမရွိတာေၾကာင့္ မၾကာခဏလဲက်ျခင္း

- ႂကြက္သားအာ႐ံုေၾကာေတြ ထိခိုက္ပါက ႂကြက္သားအားနည္းျခင္း၊ ေလျဖန္းျခင္း

အကယ္၍ အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္မႈဆုိင္ရာ အာ႐ံုေၾကာေတြထိခိုက္ပါက ခံစားရႏုိင္တဲ့ေဝဒနာေတြကေတာ့ -

- အပူဒဏ္မခံႏုိင္ျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း

- ဆီး၊ ဝမ္းႏွင့္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား

- ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ မူးေဝျခင္း

အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းစနစ္အားနည္းျခင္းဟာ အာ႐ံုေၾကာတစ္ခုတည္းကိုသာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သလို ေနရာအႏွံ႔မွာရွိတဲ့ ႏွစ္ခုထက္ပိုတဲ့ အာ႐ံုေၾကာမ်ားကို ထိခုိက္ျခင္းနဲ႔ တစ္ေနရာတည္းမွာ အာ႐ံုေၾကာေတြအမ်ားႀကီးကို ထိခိုက္ျခင္းတို႔လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လက္ေကာက္ဝတ္မွာရွိတဲ့ အလယ္အာ႐ံုေၾကာမွာ ဖိအားမ်ားလာၿပီးျဖစ္လာတဲ့ေဝဒနာ (Carpel tunnel syndrome) ဟာ အာ႐ံုေၾကာတစ္ခုထဲကိုသာ ထိခုိက္တဲ့အာ႐ံုေၾကာစနစ္ အားနည္းျခင္းရဲ႕ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ အာ႐ံုေၾကာေတြအမ်ားႀကီးကို ထိခိုုက္တဲ့ေဝဒနာကိုခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။

>> ျဖစ္ပြားရေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းအားနည္းတဲ့ေရာဂါဟာ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

1. အရက္ေသာက္ျခင္း - အရက္ေသာက္တဲ့သူေတြဟာ အစာကိုေကာင္းစြာမစားေသာက္ၾကတာေၾကာင့္ ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

2. မိမိကိုယ္ခံအားစနစ္မွ မိမိခႏၶာကိုယ္အားျပန္လည္တုိက္ခိုက္ျခင္းေရာဂါမ်ား - (ဥပမာ - Sjogren’s Syndrome, lupus, rheumatoid arthritis)

3. ဆီးခ်ိဳေရာဂါ - ဆီးခ်ိဳေရာဂါေဝဒနာသည္ေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ဟာ အာ႐ံုေၾကာအားနည္းျခင္းအခ်ိဳ႕ကို ခံစားေနရေလ့ရွိပါတယ္။

4. အဆိပ္အေတာက္မ်ားျဖစ္တဲ့ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႔မိျခင္း

5. ေဆးဝါးမ်ား - အထူးသျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါကုသရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ေဆးေတြဟာ အာ႐ံုေၾကာစနစ္အားနည္းျခင္းကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

6. ေရာဂါပါးမ်ား - ဘက္တီးရီးယားပိုးေရာဂါ (သို႔) ဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ - အသည္းေရာင္အသားဝါ B၊ လိုင္းမ္ေရာဂါ၊ အနာႀကီးေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းတဲ့ေရာဂါ
7. မ်ိဳး႐ိုးလိုက္တဲ့ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ - Charcot- Marie- Tooth ေရာဂါ)

8. အာ႐ံုေၾကာထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ဖိအားျဖစ္ျခင္း - ကားမေတာ္တဆမႈ၊ ေခ်ာ္လဲျခင္း၊ အားကစားဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖ်ားပိုင္းအာ႐ံုေၾကာေတြပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ စာစီစာ႐ိုက္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္ရတာေၾကာင့္လည္း အာ႐ံုေၾကာမွာ ဖိအားဒဏ္ေတြခံရတတ္ပါတယ္။

9. ကင္ဆာႏွင့္ ကင္ဆာမဟုတ္ေသာ အလံုးမ်ား၊ အနာမ်ားသည္လည္း အာ႐ံုေၾကာကို ဖိမိတတ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာကင္ဆာေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕တံု႔ျပန္စနစ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတာေၾကာင့္ အာ႐ံုေၾကာမ်ားစြာကို ထိခိုက္ေစမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ ၎အေျခအေနကို ကင္ဆာႏွင့္ဆက္စပ္ေနတဲ့ေရာဂါေပါင္းစုလို႔ သိေလ့ရွိၾကပါတယ္။

10. ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ား - ဗီတာမင္ B-1၊ B-6၊ B-12 ေတြအျပင္ ဗီတာမင္ E နဲ႔ ဗီတာမင္ B-3 တို႔ဟာလည္း အာ႐ံုေၾကာက်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္မွပင္အေရးပါပါတယ္။

11. ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္စီေရာဂါမ်ား - ေသြးထဲမွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ပ႐ိုတင္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ အ႐ိုးကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးကင္ဆာ၊ အမိုင္းလိြဳက္ပ႐ိုတင္း စုပံုလာျခင္း စတာေတြပါဝင္ပါတယ္။

12. အျခားေရာဂါမ်ား - ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ၊ ဆက္စပ္တစ္သွ်ဴး ေရာဂါမ်ား လည္ပင္းႀကီးေရာဂါတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားစုေသာျဖစ္စဥ္ေတြမွာေတာ့ အေၾကာင္းအရင္းကို တိတိက်က်ရွာလို႔မရၾကပါဘူး။

  
>> ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္မ်ား

1. ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေသာ္လည္း ေကာင္းစြာကုသမႈမခံယူျခင္း

2. အရက္ေသာက္ျခင္း

3. ဗီတာမင္ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း - အထူးသျဖင့္ ဗီတာမင္ B ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

4. ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း - လိုင္းမ္ေရာဂါ၊ Epstein-Barr ဗုိင္းရပ္စ္၊ အသည္းေရာင္ B ပိုးႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ

5. မိမိကိုယ္ခံအားနစ္မွ မိမိခႏၶာကိုယ္အားျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္း - (ဥပမာ - အဆစ္အျမစ္ေရာင္ ေရာဂါ)

6. ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ၊ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ

7. အဆိပ္အေတာက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မိျခင္း

8. လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကိုသာ ထပ္တလဲလဲျပဳလုပ္ျခင္း

9. မိသားစုမ်ိဳး႐ိုးရွိျခင္း

>> ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

အပူေလာင္းျခင္းနဲ႔ အေရျပားထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း - ထံုက်ဥ္ေနတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းေတြနဲ႔ နာက်င္ျခင္းေတြကို မသိေတာ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း - ေျခလက္ေတြဟာ ထိေတြ႔ခံစားမႈအာ႐ံုေလ်ာ့နည္းလာတာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိင္ မသိလိုက္ဘဲ မၾကာခဏ ဒဏ္ရာရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျခ၊ လက္ေတြကို အၿမဲပံုမွန္စစ္ေဆး၍ ေရာဂါပိုးမဝင္မီ ကုသႏိုင္ရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

လဲက်င္ျခင္း - ႂကြက္သားအားနည္းျခင္းနဲ႔ ခံစားမႈအာ႐ံုနည္းပါးလာျခင္းတို႔ဟာ ခႏၶာကိုယ္မွ်ေျခအေနအထားဆံုး႐ႈံးမႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတာေၾကာင့္ လဲက်ျခင္းေတြျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

>> ေရာဂါရွာေဖြျခင္း


အာ႐ံုေၾကာစနစ္အဖ်ားပိုင္းအားနည္းျခင္းဟာ ျဖစ္ပြားႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျပင္ ေသြးစစ္ေဆးျခင္း စတဲ့စစ္ေဆးမႈတခ်ိဳ႕ကိုလည္းျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

ေရာဂါရာဇဝင္ေမးျမန္းျခင္း - ဆရာဝန္မွ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈပံုစံ၊ အဆိပ္အေတာက္ေတြနဲ႔ထိေတြ႔မႈ ရွိ/မရွိ၊ အရက္ေသာက္ျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ားနဲ႔ မိသားစုမ်ိဳး႐ိုးတို႔ကို ေမးျမန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာ႐ံုေၾကာဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ား - ႂကြက္သားဆြဲဆန္႔ႏိုင္အားနဲ႔ ထိေတြ႔မႈဆုိင္ရာစမ္းသပ္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားစစ္ေဆးျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အျခားစစ္ေဆးမႈေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ -

1. ေသြးစစ္ေဆးျခင္း - ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ကိုယ္ခံအားစနစ္ပံုမမွန္မႈနဲ႔ အျခားျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းေတြကို သိႏုိင္ပါတယ္။

2. ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္ (သို႔) သံလုိုက္လႈိင္းဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း

3. အာ႐ံုေၾကာလုပ္ငန္းေဆာင္တာဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား - ႂကြက္သားမ်ားအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္၍ အာ႐ံုေၾကာမ်ားပ်က္စီးမႈရွိ/မရွိကို ေထာက္လွမ္းျခင္း (Electromyography)

4. အာ႐ံုေၾကာလုပ္ငန္းေဆာင္တာကို စစ္ေဆးေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား - အလိုအေလ်ာက္တံု႔ျပန္မႈဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ၊ ေခၽြးထြက္ျခင္းစစ္ေဆးမႈ၊ ထိေတြ႔ျခင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ

5. အာ႐ံုေၾကာအသားစယူၾကည့္ျခင္း

6. အေရျပားအသားစယူၾကည့္ျခင္း

>> ကုသမႈခံယူျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အာ႐ံုေၾကာအားနည္းတဲ့အေျခအေနကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္နဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို သက္သာေစဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမရွိဘူးဆုိပါက ေရာဂါလကၡဏာေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းရွိ/မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ဆရာဝန္မွအၾကံေပးပါလိမ့္မယ္။

>> ကုထံုးမ်ား

အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းစနစ္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို သက္သာေစမယ့္ ကုထံုးေတြကေတာ့ -

► အေရျပားမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လႊတ္၍ အာ႐ံုၾကာကို လႈ႔ံေဆာ္ျခင္း (Transcutaneous electrical nerve stimulation) - တစ္ေန႔လွ်င္ မိနစ္ 30 ခန္႔ျဖင့္ တစ္လၾကာေအာင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ကုသရန္လိုအပ္ပါတယ္။

ေသြးရည္ၾကည္လဲျခင္းနဲ႔ ခုခံအားစနစ္ကိုျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မယ့္ ပ႐ိုတင္းကို ေသြးျပန္ေၾကာထဲထိုးသြင္းျခင္း - ဒီနည္းလမ္းဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ ေရာင္ရမ္းမႈေတြကို သက္သာေစပါတယ္။

► ေသြးရည္ၾကည္လဲျခင္းဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္မွ ေသြးေတြကိုထုတ္ယူၿပီးေနာက္ ေရာဂါပိုးတိုက္ဖ်က္ဆဲလ္ေတြနဲ႔ အျခားပ႐ိုတင္ေတြကို ခႏၶာကိုယ္မွဖယ္ရွားကာ ေသြးျပန္ထည့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုခံအားစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မယ့္ ပ႐ိုတင္းျမႇင့္ကုသမယ့္နည္းလမ္းမွာေတာ့ ေရာဂါပိုးတိုက္ဖ်က္ဆဲလ္ေတြကဲ့သို႔ ျပဳမူတဲ့ ပ႐ိုတင္းေတြကို ခႏၶာကိုယ္ထဲထည့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။► ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း - ႂကြက္သားအားနည္းျခင္းရွိပါက ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ေျခ (သို႔) လက္သိုင္းႀကိဳး၊ ခ်ိဳင္းေထာက္နဲ႔ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ေတြလိုအပ္ႏုိင္ပါတယ္။► ခြဲစိတ္ကုသျခင္း - ကင္ဆာအလံုးေတြေၾကာင့္ အာ႐ံုေၾကာေတြကို ဖိမိတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ထုိဖိအားကိုဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ ခြဲစိတ္ကုသရန္လိုအပ္ပါတယ္။>> လူေနမႈပံုစံႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

1. ေျခေထာက္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ - အထူးသျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိပါကပို၍ သတိထားသင့္ပါတယ္။ အရည္ၾကည္ဖု၊ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ၊ အသားမာေတြရွိ/မရွိကို ေန႔စဥ္စစ္ေဆးပါ။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ဖိနပ္နဲ႔ ခ်ဥ္သားေျခအိတ္မ်ားသာ ဝတ္ဆင္ပါ။ ေျခေထာက္နာက်င္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစရန္ စက္ဝိုင္းသ႑ာန္ေျခပတ္မ်ားကို ေဆးဆုိင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။

2. ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား - တစ္ပတ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကဲ့သို႔ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို သက္သာေစ႐ံုသာမက ႂကြက္သားမ်ားကို သန္မာေစျခင္း၊ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျခင္း စတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေယာဂက်င့္စဥ္၊ ထိုက္က်ိကစားနည္းမ်ားကိုလည္း အလွည့္က်ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

3. ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း - ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ ေသြးလည္ပတ္စနစ္ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္တာေၾကာင့္ ေျခေထာက္ျပႆနာေတြနဲ႔ အာ႐ံုေၾကာဆုိင္ရာေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြကို ခံစားရေစႏုိင္ပါတယ္။

4. က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္မွ်တတဲ့ အစားေသာက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးပါ - အာဟာရျပည့္ဝစြာစားျခင္းျဖင့္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ေတြကို ရရွိေစပါတယ္။ မိမိရဲ႕အစားအေသာက္စာရင္းထဲမွာပါဝင္တဲ့ အစာေတြကေတာ့ အသီးအႏွံမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အေစ့မ်ားနဲ႔ အျဖဴေရာင္အသားဟင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

5. အရက္ဟာ အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းစနစ္အားနည္းျခင္းကို ပိုဆိုးေစႏုိင္တာေၾကာင့္ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

6. ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ပမာဏကို အၿမဲမျပတ္စစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိပါက ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ပမာဏကို ေကာင္းစြာထိန္းထားျခင္းျဖင့္ အာ႐ံုေၾကာစနစ္အားနည္းျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။

>> ကာကြယ္ျခင္း

►ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း

အာ႐ံုေၾကာအဖ်ားပိုင္းစနစ္အားနည္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ေစႏုိင္တဲ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အရက္ေသာက္ျခင္းနဲ႔ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္းျခင္း စတဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို ေကာင္းစြာစီမံႏုိင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

►က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ေနထုိင္မႈပံုစံကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ


ဥပမာအားျဖင့္ -

1. သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အေစ့အႏွံနဲ႔ အျဖဴေရာင္အသားဟင္ စတာေတြပါဝင္မႈႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ အစားအစာေတြကိုသာ စားသံုးျခင္းျဖင့္ အာ႐ံုေၾကာက်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ဗီတာမင္ B12 ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွကာကြယ္ရန္ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ အဆီပါဝင္မႈနည္းပါးတဲ့ ႏုိ႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အႏွံမ်ား စတာေတြကိုေရြးခ်ယ္စားေသာက္ေပးပါ။ သက္သတ္လြတ္စားသံုးသူ တစ္ဦးအတြက္မူ အေစ့အႏွံေတြဟာ ဗီတာမင္ B12 ရေစႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးအရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ B12 ျဖည့္စြက္အားေဆး ေသာက္သံုးရန္အတြက္လည္း ဆရာဝန္ႏွင့္တုိင္ပင္ႏုိင္ပါတယ္။

2. ေလ့က်င့္ခန္းကိုမွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္း - ဆရာဝန္မွခြင့္ျပဳပါက တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုး နာရီဝက္၊ တစ္နာရီခန္႔ကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

3. အာ႐ံုေၾကာပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ထပ္တလဲလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းနဲ႔ အရက္ေသာက္ျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Dr. Thinzar Wynn (www.drmyanmar.com

Unicode Version#
တချို့လူတွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်အစွန်အဖျား (ခြေ၊ လက်စသည်တို့) မှာရှိတဲ့ အာရုံကြောမျှင်တွေပျက်စီးတာကြောင့် အားနည်းခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းတို့ကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ခြေ၊ လက်တွေအပြင် အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။

ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောမကြီးထံမှ သတင်းအချက်အလက်တွေကို အာရုံကြောအဖျားပိုင်းစနစ်မှ သယ်ဆောင်ကာ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ အာရုံကြောအဖျားပိုင်းစနစ်အားနည်းရခြင်းမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ ထိတွေ့မိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းအရင်းတစ်ခုကတော့ ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

အာရုံကြောအဖျားပိုင်းစနစ်အားနည်းတဲ့သူတွေဟာ မီးစနဲ့ထိုးသကဲ့သို့ နာကျင်ခြင်းနဲ့ ထုံကျင်ခြင်းတွေ ခံစားရလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကုသလို့ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်အများစုမှာတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးဝါးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့လည်း နာကျင်မှုဝေဒနာကို သက်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

>> ရောဂါလက္ခဏာများ

အာရုံကြောအဖျားပိုင်းမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောမျှင်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိကြတာကြောင့် ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ထိခိုက်တဲ့အာရုံကြောပေါ်မူတည်ပြီးတော့ မတူကွဲပြားပါတယ်။ အာရုံကြောတွေကို အောက်ပါအတိုင်းအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။

- အပူချိန်၊ နာကျင်ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်း စတဲ့အရေပြားမှတဆင့် ခံစားမှုတွေကို လက်ခံတဲ့အာရုံခံအာရုံကြောများ

- ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားခြင်းကို ထိန်းချုပ်တဲ့ကြွက်သားအာရုံကြောများ

- သွေးဖိအား၊ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အစာခြေခြင်းနဲ့ ဆီးအိမ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိန်းချုပ်တဲ့ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အာရုံကြောများ

ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ -

- ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါးတွေမှာ ထုံခြင်း၊ စူးခြင်း၊ ကျဉ်းခြင်းတို့ဟာ တဖြည်းဖြည်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ခြေလက်တွေအထိရောက်လာပါတယ်။

- စူးရှ၍ မီးစနဲ့ထိုးသကဲ့သို့ နာကျင်ခြင်း

- ထိတွေ့မှုအာရုံကို လွန်ကဲစွာခံစားရခြင်း

- ကြွက်သားများစုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုမရှိတာကြောင့် မကြာခဏလဲကျခြင်း

- ကြွက်သားအာရုံကြောတွေ ထိခိုက်ပါက ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ လေဖြန်းခြင်း

အကယ်၍ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အာရုံကြောတွေထိခိုက်ပါက ခံစားရနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေကတော့ -

- အပူဒဏ်မခံနိုင်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း

- ဆီး၊ ဝမ်းနှင့် အစာခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ

- သွေးပေါင်ချိန်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် မူးဝေခြင်း

အာရုံကြောအဖျားပိုင်းစနစ်အားနည်းခြင်းဟာ အာရုံကြောတစ်ခုတည်းကိုသာ ထိခိုက်စေနိုင်သလို နေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့ အာရုံကြောများကို ထိခိုက်ခြင်းနဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာ အာရုံကြောတွေအများကြီးကို ထိခိုက်ခြင်းတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ကောက်ဝတ်မှာရှိတဲ့ အလယ်အာရုံကြောမှာ ဖိအားများလာပြီးဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာ (Carpel tunnel syndrome) ဟာ အာရုံကြောတစ်ခုထဲကိုသာ ထိခိုက်တဲ့အာရုံကြောစနစ် အားနည်းခြင်းရဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ အာရုံကြောတွေအများကြီးကို ထိခိုုက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။

>> ဖြစ်ပွားရသောအကြောင်းအရင်းများ

အာရုံကြောအဖျားပိုင်းအားနည်းတဲ့ရောဂါဟာ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

1. အရက်သောက်ခြင်း - အရက်သောက်တဲ့သူတွေဟာ အစာကိုကောင်းစွာမစားသောက်ကြတာကြောင့် ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

2. မိမိကိုယ်ခံအားစနစ်မှ မိမိခန္ဓာကိုယ်အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းရောဂါများ - (ဥပမာ - Sjogren’s Syndrome, lupus, rheumatoid arthritis)

3. ဆီးချိုရောဂါ - ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာသည်တွေရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ အာရုံကြောအားနည်းခြင်းအချို့ကို ခံစားနေရလေ့ရှိပါတယ်။

4. အဆိပ်အတောက်များဖြစ်တဲ့ သတ္တုပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ ထိတွေ့မိခြင်း

5. ဆေးဝါးများ - အထူးသဖြင့် ကင်ဆာရောဂါကုသရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ဆေးတွေဟာ အာရုံကြောစနစ်အားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။

6. ရောဂါပါးများ - ဘက်တီးရီးယားပိုးရောဂါ (သို့) ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများ (ဥပမာ - အသည်းရောင်အသားဝါ B၊ လိုင်းမ်ရောဂါ၊ အနာကြီးရောဂါ၊ ခုခံအားကျဆင်းတဲ့ရောဂါ
7. မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါများ (ဥပမာ - Charcot- Marie- Tooth ရောဂါ)

8. အာရုံကြောထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် ဖိအားဖြစ်ခြင်း - ကားမတော်တဆမှု၊ ချော်လဲခြင်း၊ အားကစားဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကြောင့် အဖျားပိုင်းအာရုံကြောတွေပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ရတာကြောင့်လည်း အာရုံကြောမှာ ဖိအားဒဏ်တွေခံရတတ်ပါတယ်။

9. ကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာမဟုတ်သော အလုံးများ၊ အနာများသည်လည်း အာရုံကြောကို ဖိမိတတ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် အချို့သောကင်ဆာတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်စနစ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတာကြောင့် အာရုံကြောများစွာကို ထိခိုက်စေမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ၎င်းအခြေအနေကို ကင်ဆာနှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့ရောဂါပေါင်းစုလို့ သိလေ့ရှိကြပါတယ်။

10. ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းများ - ဗီတာမင် B-1၊ B-6၊ B-12 တွေအပြင် ဗီတာမင် E နဲ့ ဗီတာမင် B-3 တို့ဟာလည်း အာရုံကြောကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်မှပင်အရေးပါပါတယ်။

11. ရိုးတွင်းချဉ်စီရောဂါများ - သွေးထဲမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပရိုတင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အရိုးကင်ဆာဖြစ်ခြင်း၊ သွေးကင်ဆာ၊ အမိုင်းလွိုက်ပရိုတင်း စုပုံလာခြင်း စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။

12. အခြားရောဂါများ - ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ဆက်စပ်တစ်သျှူး ရောဂါများ လည်ပင်းကြီးရောဂါတို့ဖြစ်ပါတယ်။

အများစုသောဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ အကြောင်းအရင်းကို တိတိကျကျရှာလို့မရကြပါဘူး။>> ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်စေနိုင်တဲ့ အချက်များ

1. ဆီးချိုရောဂါရှိသော်လည်း ကောင်းစွာကုသမှုမခံယူခြင်း

2. အရက်သောက်ခြင်း

3. ဗီတာမင်ဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း - အထူးသဖြင့် ဗီတာမင် B ချို့တဲ့ခြင်း

4. ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း - လိုင်းမ်ရောဂါ၊ Epstein-Barr ဗိုင်းရပ်စ်၊ အသည်းရောင် B ပိုးနှင့် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ

5. မိမိကိုယ်ခံအားနစ်မှ မိမိခန္ဓာကိုယ်အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း - (ဥပမာ - အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါ)

6. ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ လည်ပင်းကြီးရောဂါ

7. အဆိပ်အတောက်များနှင့် ထိတွေ့မိခြင်း

8. လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုသာ ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ခြင်း

9. မိသားစုမျိုးရိုးရှိခြင်း

>> နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ

အပူလောင်းခြင်းနဲ့ အရေပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း - ထုံကျဉ်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ နာကျင်ခြင်းတွေကို မသိတော့လို့ဖြစ်ပါတယ်။

ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း - ခြေလက်တွေဟာ ထိတွေ့ခံစားမှုအာရုံလျော့နည်းလာတာကြောင့် မိမိကိုယ်တိင် မသိလိုက်ဘဲ မကြာခဏ ဒဏ်ရာရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြေ၊ လက်တွေကို အမြဲပုံမှန်စစ်ဆေး၍ ရောဂါပိုးမဝင်မီ ကုသနိုင်ရန်မှာ အရေးကြီးလှပါတယ်။

လဲကျင်ခြင်း - ကြွက်သားအားနည်းခြင်းနဲ့ ခံစားမှုအာရုံနည်းပါးလာခြင်းတို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်မျှခြေအနေအထားဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာကြောင့် လဲကျခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

>> ရောဂါရှာဖွေခြင်း

အာရုံကြောစနစ်အဖျားပိုင်းအားနည်းခြင်းဟာ ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းများစွာရှိတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းပြင် သွေးစစ်ဆေးခြင်း စတဲ့စစ်ဆေးမှုတချို့ကိုလည်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။

ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်း - ဆရာဝန်မှ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ၊ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ထိတွေ့မှု ရှိ/မရှိ၊ အရက်သောက်ခြင်း အလေ့အကျင့်များနဲ့ မိသားစုမျိုးရိုးတို့ကို မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။

အာရုံကြောဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများ - ကြွက်သားဆွဲဆန့်နိုင်အားနဲ့ ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ၊ ကိုယ်နေဟန်ထားစစ်ဆေးခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အခြားစစ်ဆေးမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ -

1. သွေးစစ်ဆေးခြင်း - ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုများ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်ပုံမမှန်မှုနဲ့ အခြားဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။

2. ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် (သို့) သံလိုက်လှိုင်းဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း

3. အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ - ကြွက်သားများအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မှတ်တမ်းတင်၍ အာရုံကြောများပျက်စီးမှုရှိ/မရှိကို ထောက်လှမ်းခြင်း (Electromyography)

4. အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာကို စစ်ဆေးသော စမ်းသပ်မှုများ - အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု၊ ချွေးထွက်ခြင်းစစ်ဆေးမှု၊ ထိတွေ့ခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု

5. အာရုံကြောအသားစယူကြည့်ခြင်း

6. အရေပြားအသားစယူကြည့်ခြင်း

>> ကုသမှုခံယူခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အာရုံကြောအားနည်းတဲ့အခြေအနေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများအရ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းမရှိဘူးဆိုပါက ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းရှိ/မရှိကို စောင့်ကြည့်ရန်သာ ဆရာဝန်မှအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။

>> ကုထုံးများ

အာရုံကြောအဖျားပိုင်းစနစ်အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေမယ့် ကုထုံးတွေကတော့ -

► အရေပြားမှတဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်လွှတ်၍ အာရုံကြာကို လှုံ့ဆော်ခြင်း (Transcutaneous electrical nerve stimulation) - တစ်နေ့လျှင် မိနစ် 30 ခန့်ဖြင့် တစ်လကြာအောင် နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကုသရန်လိုအပ်ပါတယ်။

သွေးရည်ကြည်လဲခြင်းနဲ့ ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် ပရိုတင်းကို သွေးပြန်ကြောထဲထိုးသွင်းခြင်း - ဒီနည်းလမ်းဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။

► သွေးရည်ကြည်လဲခြင်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှ သွေးတွေကိုထုတ်ယူပြီးနောက် ရောဂါပိုးတိုက်ဖျက်ဆဲလ်တွေနဲ့ အခြားပရိုတင်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ရှားကာ သွေးပြန်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် ပရိုတင်းမြှင့်ကုသမယ့်နည်းလမ်းမှာတော့ ရောဂါပိုးတိုက်ဖျက်ဆဲလ်တွေကဲ့သို့ ပြုမူတဲ့ ပရိုတင်းတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။► လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း - ကြွက်သားအားနည်းခြင်းရှိပါက လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးရှိစေပါတယ်။ ထို့ပြင် ခြေ (သို့) လက်သိုင်းကြိုး၊ ချိုင်းထောက်နဲ့ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တွေလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။► ခွဲစိတ်ကုသခြင်း - ကင်ဆာအလုံးတွေကြောင့် အာရုံကြောတွေကို ဖိမိတာမျိုးဆိုရင်တော့ ထိုဖိအားကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်ပါတယ်။>> လူနေမှုပုံစံနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ

1. ခြေထောက်များကို ဂရုစိုက်ပေးပါ - အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရောဂါရှိပါကပို၍ သတိထားသင့်ပါတယ်။ အရည်ကြည်ဖု၊ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ အသားမာတွေရှိ/မရှိကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးပါ။ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ဖိနပ်နဲ့ ချဉ်သားခြေအိတ်များသာ ဝတ်ဆင်ပါ။ ခြေထောက်နာကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေရန် စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်ခြေပတ်များကို ဆေးဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

2. လေ့ကျင့်ခန်းများ - တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းဟာ အာရုံကြောစနစ် အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေရုံသာမက ကြွက်သားများကို သန်မာစေခြင်း၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ယောဂကျင့်စဉ်၊ ထိုက်ကျိကစားနည်းများကိုလည်း အလှည့်ကျပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

3. ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း - ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ သွေးလည်ပတ်စနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် ခြေထောက်ပြဿနာတွေနဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။

4. ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မျှတတဲ့ အစားသောက်များကို ရွေးချယ်စားသုံးပါ - အာဟာရပြည့်ဝစွာစားခြင်းဖြင့် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။ မိမိရဲ့အစားအသောက်စာရင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ အစာတွေကတော့ အသီးအနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့များနဲ့ အဖြူရောင်အသားဟင်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။

5. အရက်ဟာ အာရုံကြောအဖျားပိုင်းစနစ်အားနည်းခြင်းကို ပိုဆိုးစေနိုင်တာကြောင့် အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။

6. သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို အမြဲမပြတ်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ဆီးချိုရောဂါရှိပါက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို ကောင်းစွာထိန်းထားခြင်းဖြင့် အာရုံကြောစနစ်အားနည်းခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။

>> ကာကွယ်ခြင်း

►ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း

အာရုံကြောအဖျားပိုင်းစနစ်အားနည်းခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်စေနိုင်တဲ့ ဆီးချိုရောဂါ၊ အရက်သောက်ခြင်းနဲ့ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း စတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ကောင်းစွာစီမံနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

►ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကိုသာရွေးချယ်ပါ

ဥပမာအားဖြင့် -

1. သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အစေ့အနှံနဲ့ အဖြူရောင်အသားဟင် စတာတွေပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်မားတဲ့ အစားအစာတွေကိုသာ စားသုံးခြင်းဖြင့် အာရုံကြောကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့မှုမှကာကွယ်ရန် အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ အဆီပါဝင်မှုနည်းပါးတဲ့ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အနှံများ စတာတွေကိုရွေးချယ်စားသောက်ပေးပါ။ သက်သတ်လွတ်စားသုံးသူ တစ်ဦးအတွက်မူ အစေ့အနှံတွေဟာ ဗီတာမင် B12 ရစေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ B12 ဖြည့်စွက်အားဆေး သောက်သုံးရန်အတွက်လည်း ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။

2. လေ့ကျင့်ခန်းကိုမှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်း - ဆရာဝန်မှခွင့်ပြုပါက တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် အနည်းဆုံး နာရီဝက်၊ တစ်နာရီခန့်ကို ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။

3. အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ထပ်တလဲလဲလှုပ်ရှားမှုများ၊ ကိုယ်နေဟန်ထားများ၊ အဆိပ်အတောက် ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ အရက်သောက်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Dr. Thinzar Wynn (www.drmyanmar.com)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top