ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုးကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ရခိုင္ျပည္အေရးနဲ႔ပက္သက္ျပီး ကမၻာ႔အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံေတြက စစ္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္ေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ နိုင္ငံတကာက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္အင္အားကို စိတ္ဝင္စားစြာနဲ႔ သတင္းဌာနေတြက ေဖာ္ျပလာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ရဲ႕ တိုက္ခိုက္နိုင္မႈ႕စြမ္းရည္ကိုေတာ့ အထူးပင္ေျပာစရာ ရွိမည္မဟုတ္ေပ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းတြင္ တိုက္ပဲြႀကိီးမ်ားကသက္ေသျပဳလို႕ေနသလို လက္ရွိကာလ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားႀကိီးေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသလာတ့ဲ လက္နက္ႀကိီး လက္နက္ငယ္ေတြက သက္ေသျပဳလို႔ ေနပါတယ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၾကည္း တပ္ရဲ႕ တိုက္ခိုက္နိုင္မႈစြမ္းရည္ဟာ အာရွမွာ ဗီယမ္နမ္ျပီးရင္ ဒုတိယေျမာက္ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ အရွိဆံုးတပ္မေတာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေရ တပ္ ကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

၂၀၁၇ နွစ္ဆန္းပိုင္းမွာပင္ အာရွရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ စစ္သေဘၤာေတြကို ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္နိုင္တ့ဲ နိုင္ငံ့တပ္မေတာ္ ေရ တပ္ဖဲြ႔အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ႔ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလို႔ လာခ့ဲျပီပဲျဖစ္ပါတယ္ စစ္ေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနတ့ဲအဖဲြ႔ကဆို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေရငုပ္သေဘၤာကို တရားဝင္တည္ရွိေနတယ္လို႔ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ထုတ္ေဖာ္ျပသမထားေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ေရငုပ္သေဘၤာ ၄ စီးနွင့္ အထက္ ရွိေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္ အမွန္တကယ္ ရွိမရွိဆိုတာကေတာ့ ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြမွ တစ္ပါး အျခားမည္သူမွ် မသိနိုင္ ထုိ႔အတူပဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေရ တပ္ရဲ႕ အဆင့္ဟာ ကမၻာမွာ အဆင့္ ၁၅ အျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။


ေနာက္ထပ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလ တပ္ဖဲြ႔ကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္

လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ တပ္မေတာ္ ေလ ကို နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္ တိုက္ေလယာဥ္ေတြ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ေတြဟာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကိုေတာ့ ေကာင္းစြာ ရင္ဆိုင္နိုင္ပါတယ္ ဒါေပမဲ႔ ထိပ္တန္း ေလတပ္ဖဲြ႔ျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ ႀကိဳးစားရပါဦးမယ္ ဒါေတြကို ႀကိဳသိေနလို႔လဲ ယေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တပ္မေတာ္ ၾကည္း ေရ ေလ တပ္ဖြဲ႕သံုးဖဲြ႔လံုးကို ေခတ္နွင့္အညီ္ တိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေနသလို အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ေလ တပ္ဖဲြ႔ကို ရုရွား အစၥေရး ပါကစၥတန္ တို႔လို႔ နိုင္ငံေတြမွာ ေလ တပ္နည္းပညာေတြ တက္ေရာက္သင္ယူဖို႔ဦးစားေပးေစလႊတ္ကာ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ရွိေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ ေလ တပ္ဖဲြ႔ကို ရုရွားနိုင္ငံမွ သင္ၾကားေပးေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ထိုနည္းတူစြာပဲ တပ္မေတာ္ ေလ တပ္ဖဲြ႔ကို အဆင့္ျမင့္တင္ဆဲကာလမွာ ျပည္ပေလေၾကာင္းရန္အႏၲရာယ္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျမျပင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဌာနခ်ဳပ္ႀကိီးမ်ားက ေဝ ဟင္ပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ ဒုးံက်ည္မ်ား ပုခံုးထမ္းေလယာဥ္ပစ္ ေလာင္ခ်ာမ်ား ေျမျပင္မွ အလြယ္တကူလ်ွင္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ွားပစ္ခ်နိုင္တဲ႔ ဒံုးတင္ယာဥ္ႀကိီးမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားတာကို ေတြ႔ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္အေရးနဲ႔ပက္သက္ျပီး အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားးေဒ့ရွ္အပါအဝင္ အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံေတြက စစ္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အထင္မေသးဝံ႔ေပ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံေပါ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေရးႀကံဳမွသာ ထုတ္ေဖာ္တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းပစ္ခတ္ေလ့ရွိတ့ဲ လ်ိဳ႕ဝွက္လက္နက္ မည္မ်ွေလာက္ထိရွိေနမည္ကို အထူးပင္အကဲခတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနတာကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါပဲ ဒါ႔ေၾကာင့္လဲ စစ္ေရးအရ မထိတထိ စမ္းသပ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေရးနဲ႔ပက္သက္ျပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနရတ့ဲ နိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနေအာင္ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္ေဆာင္ေတြ အေမ်ွာ္အျမင္ႀကိီးစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတာေတြကိုေတာ့ ေလးစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ နဲ႔ပက္သက္လာရင္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ျမန္မာက ထိပ္တန္းမွာပဲ ရွိတယ္လို႕ ေျပာရရင္ မွားနိုင္မည္မထင္ ပါ လိ႔ုပဲ သံုးသပ္ေရးသားရင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: chitmin

#Unicode Version#
ရခိုင်ပြည်အရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေက စစ်ရေးအရ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာက မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ စစ်အင်အားကို စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ သတင်းဌာနတွေက ဖော်ပြလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။

မြန်မာ့တပ်မတော် ကြည်းတပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်မှု့စွမ်းရည်ကိုတော့ အထူးပင်ပြောစရာ ရှိမည်မဟုတ်ပေ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းတွင် တိုက်ပွဲကြီးများကသက်သေပြုလို့နေသလို လက်ရှိကာလ တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကြီးတွေမှာ ထုတ်ဖော်ပြသလာတဲ့ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေက သက်သေပြုလို့ နေပါတယ် မြန်မာ့တပ်မတော် ကြည်း တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည်ဟာ အာရှမှာ ဗီယမ်နမ်ပြီးရင် ဒုတိယမြောက် တိုက်ရည်ခိုက်ရည် အရှိဆုံးတပ်မတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဒါဆို မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ရေ တပ် ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်

၂၀၁၇ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာပင် အာရှရဲ့ ပထမဆုံးသော စစ်သင်္ဘောတွေကို ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံ့တပ်မတော် ရေ တပ်ဖွဲ့အဖြစ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကပါ စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ အနေအထားသို့ ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် စစ်ရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့ကဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောကို တရားဝင်တည်ရှိနေတယ်လို့ မြန်မာ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ထုတ်ဖော်ပြသမထားသော်လည်း အနည်းဆုံး ရေငုပ်သင်္ဘော ၄ စီးနှင့် အထက် ရှိနေတယ်လို့ သုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ် အမှန်တကယ် ရှိမရှိဆိုတာကတော့ ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေမှ တစ်ပါး အခြားမည်သူမျှ မသိနိုင် ထို့အတူပဲ မြန်မာ့တပ်မတော် ရေ တပ်ရဲ့ အဆင့်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အဆင့် ၁၅ အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။

နောက်ထပ် မြန်မာ့တပ်မတော် လေ တပ်ဖွဲ့ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်

လက်ရှိအချိန်ထိတော့ တပ်မတော် လေ ကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီအောင် စွမ်းဆောင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ် တိုက်လေယာဉ်တွေ တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတော့ ကောင်းစွာ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ထိပ်တန်း လေတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖို့ကတော့ ကြိုးစားရပါဦးမယ် ဒါတွေကို ကြိုသိနေလို့လဲ ယနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တပ်မတော် ကြည်း ရေ လေ တပ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့လုံးကို ခေတ်နှင့်အညီ် တိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်နေသလို အထူးသဖြင့် တပ်မတော် လေ တပ်ဖွဲ့ကို ရုရှား အစ္စရေး ပါကစ္စတန် တို့လို့ နိုင်ငံတွေမှာ လေ တပ်နည်းပညာတွေ တက်ရောက်သင်ယူဖို့ဦးစားပေးစေလွှတ်ကာ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရှိနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိတပ်မတော် လေ တပ်ဖွဲ့ကို ရုရှားနိုင်ငံမှ သင်ကြားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ထိုနည်းတူစွာပဲ တပ်မတော် လေ တပ်ဖွဲ့ကို အဆင့်မြင့်တင်ဆဲကာလမှာ ပြည်ပလေကြောင်းရန်အန္တရာယ်ကို မြန်မာ့တပ်မတော် မြေပြင် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်ကြီးများက ဝေ ဟင်ပစ် လေကြောင်းရန် ဒုးံကျည်များ ပုခုံးထမ်းလေယာဉ်ပစ် လောင်ချာများ မြေပြင်မှ အလွယ်တကူလျှင်မြန်စွာ ရွေ့လျှားပစ်ချနိုင်တဲ့ ဒုံးတင်ယာဉ်ကြီးများဖြင့် အားဖြည့်ထားတာကို တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်အရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားးဒေ့ရှ်အပါအဝင် အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေက စစ်ရေးအရ ခြိမ်းခြောက်နေသော်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်ကို အထင်မသေးဝံ့ပေ အထူးသဖြင့် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အရေးကြုံမှသာ ထုတ်ဖော်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းပစ်ခတ်လေ့ရှိတဲ့ လျို့ဝှက်လက်နက် မည်မျှလောက်ထိရှိနေမည်ကို အထူးပင်အကဲခတ်လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတာကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိပါပဲ ဒါ့ကြောင့်လဲ စစ်ရေးအရ မထိတထိ စမ်းသပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

စစ်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် တည်ရှိနေအောင် မြန်မာ့စစ်ခေါင်ဆောင်တွေ အမျှော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုတော့ လေးစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေ စစ်ရေးမဟာဗျူဟာ နဲ့ပက်သက်လာရင် သမိုင်းအစဉ်အလာအရ မြန်မာက ထိပ်တန်းမှာပဲ ရှိတယ်လို့ ပြောရရင် မှားနိုင်မည်မထင် ပါ လိ့ုပဲ သုံးသပ်ရေးသားရင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: chitmin
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top