၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ သိန္း ၂၇၀၀ မျဖစ္လွ်င္ ေငြျပန္အမ္းမည့္ Sanchaung Garden ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ပထမ ဦးစြာ သင္၏ ေမြးလႏွင့္ ေမြးရက္အား မည္သည့္ အေကာင္က ကိုယ္စားျပဳ သည္ကို ရွာေဖြရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုလို သည္မွာ သင္၏ ေမြးေန႔သည္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ဆိုပါစို႔။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အခ်က္မ်ား ထဲတြင္ ရွာေဖြေသာ အခါ မတ္လ ၂၅ ရက္သည္ ေၾကာင္ ဟူ၍ ေတြ႔ရ ပါလိမ့္မည္။ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားမွ ေၾကာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပ ထားသည့္ အခ်က္ မ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး သင္၏ အမူ အက်င့္မ်ား၊ အက်င့္ စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆိုင္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးႏုိင္ ပါသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ

    ၀၁ – ၀၉ ေခြး
    ၁၀ – ၂၄ ႂကြက္
    ၂၅ – ၃၁ ျခေသၤ့

    ေဖေဖာ္၀ါရီလ

    ၀၁ – ၀၅ ေၾကာင္
    ၀၆ – ၁၄ ခ်ိဳးငွက္
    ၁၅ – ၂၁ လိပ္
    ၂၂ – ၂၈ က်ားသစ္နက္

    မတ္

    ၀၁ – ၁၂ ေမ်ာက္
    ၁၃ – ၁၅ ျခေသၤ့
    ၁၆ – ၂၃ ႂကြက္
    ၂၄ – ၃၁ ေၾကာင္

ဧၿပီ

    ၀၁ – ၀၃ ေခြး
    ၀၄ – ၁၄ က်ားသစ္နက္
    ၁၅ – ၂၆ ႂကြက္
    ၂၇ – ၃၀ လိပ္

    ေမ

    ၀၁ – ၁၃ ေမ်ာက္
    ၁၄ – ၂၁ ခ်ိဳးငွက္
    ၂၂ – ၃၁ ျခေသၤ့

    ဇြန္

    ၀၁ – ၀၃ ႂကြက္
    ၀၄ – ၁၄ လိပ္
    ၁၅ – ၂၀ ေခြး
    ၂၁ – ၂၄ ေမ်ာက္
    ၂၅ – ၃၀ ေၾကာင္

ဇူလိုင္

    ၀၁ – ၀၉ ႂကြက္
    ၁၀ – ၁၅ ေခြး
    ၁၆ – ၂၆ ခ်ိဳးငွက္
    ၂၇ – ၃၁ ေၾကာင္

    ၾသဂုတ္

    ၀၁ – ၁၅ ေမ်ာက္
    ၁၆ – ၂၅ ႂကြက္
    ၂၆ – ၃၁ လိပ္

    စက္တင္ဘာ

    ၀၁ – ၁၄ ခ်ိဳးငွက္
    ၁၅ – ၂၇ ေၾကာင္
    ၂၈ – ၃၀ ေခြး

ေအာက္တိုဘာ

    ၀၁ – ၁၅ ေမ်ာက္
    ၁၆ – ၂၇ လိပ္
    ၂၈ – ၃၁ က်ားသစ္နက္

    ႏို၀င္ဘာ

    ၀၁ – ၁၆ ျခေသၤ့
    ၁၇ – ၃၀ ေၾကာင္

    ဒီဇင္ဘာ

    ၀၁ – ၁၆ ေခြး
    ၁၇ – ၂၅ ေမ်ာက္
    ၂၆ – ၃၁ ခ်ိဳးငွက္


ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

ေခြး
အကယ္၍ သင္၏ေမြးရက္သည္ ေခြးျဖစ္ပါက အလြန္သစၥာရွိၿပီး သေဘာေကာင္းသူျဖစ္သည္။ သင္၏ သစၥာရွိမႈကို လံုး၀ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ကာ အလုပ္ကို ေလးစားသူျဖစ္ၿပီး ပင္ကိုစိတ္ရင္းအားျဖင့္လည္း ႐ိုးသားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အမ်ားတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိကုိယ္မိမိ ႐ိုက်ိဳး၊ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံတတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား အလယ္တြင္ အားလံုး၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရယူႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လိုက္ဖက္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ အသစ္အဆန္းကို မက္ေမာတတ္သူျဖစ္သျဖင့္ ေခတ္ေပၚအ၀တ္အစား မ၀ယ္ႏိုင္သည့္ အခါမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ေလ့ရွိသည္။ ဘ၀ကို သက္သက္သာသာ ေက်ာ္ျဖတ္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အေပါင္းအသင္းမ်ား အလယ္တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူလည္း ျဖစ္သည္။ သိကၡာရွိေသာ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္သာ ေပါင္းသင္းေလ့ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။

ႂကြက္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ ႂကြက္ျဖစ္ပါက သင္သည္ အေပါင္းအသင္းမ်ားအား ေနာက္ေျပာင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ေသာ အေငြ႕အသက္မ်ား သင့္မ်က္၀န္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အတြက္ လူတုိင္းကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားက သင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းရန္ လိုလားၾကၿပီး လူစံုသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္လည္း သင္ရွိေနေစရန္ လိုလားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ စိတ္ဆတ္သူျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္ စကားေျပာရန္ အေပါင္းအသင္းမ်ားက စကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ေျပာမွသာျဖစ္သည္။ စကား အမွားမခံ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က စကားမွားေျပာမိလွ်င္လည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသူျဖစ္သည္။

 ျခေသၤ့
အကယ္၍ သင္၏ေမြးရက္သည္ ျခေသၤ့ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ျခေသၤ့၏ သေဘာထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။ ရန္ကို ေရွာင္ရွားေလ့ရွိၿပီး တင္းမာမႈ အေျခအေနမ်ိဳးကိုပါ လက္မခံတတ္သူျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းမွာထက္ အျပင္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႕သူျဖစ္ၿပီး တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကာရွည္ေနရန္ မလိုလားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္ဗီဇရွိသူ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ားအား အလုပ္တြင္က်ယ္ေစရန္ နည္းပရိယာယ္ ႂကြယ္၀စြာျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါး၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို လိုလားၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကုိယ့္ကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ ကုိယ္က သူဂ႐ုစိုက္တာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တံု႔ျပန္မႈေပးသည္။ စိတ္သေဘာေကာင္းလြန္းျခင္းေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ားက ေျမႇာက္ပင့္ေစခိုင္းတတ္သည္ကို အထူး သတိျပဳပါ။

 ေၾကာင္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ ေၾကာင္ျဖစ္ပါက သင္သည္ အလြန္အမင္း ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းသူျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး ရွက္ေနတတ္သည္။ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ရွိသည္။ တစ္ေယာက္တည္း ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ ေနရသည္မ်ားကို ပိုၿပီး လိုလားသည္။ အရာရာကို ေစ့ေစစပ္စပ္ သိလိုစိတ္ ျပင္းျပၿပီး တစ္စံုတစ္ခုကို ေလ့လာၿပီဆိုလွ်င္ ေရဆံုးေရဖ်ား လုိက္တတ္သည္။ ပံုမွန္အေနအထားျဖင့္ သင္သည္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအရ လိုအပ္လာပါက မီးေတာင္တစ္ခု ေပါက္ကြဲသလို ေပါက္ကြဲႏုိင္စြမ္း ရွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ အ၀တ္အစားမ်ားကို ႏွစ္သက္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြမ်ားက သင့္အား ေခတ္မီသူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရာေထြးေနတတ္ေသာ္လည္း သူစိမ္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုရန္ ၀န္ေလးတတ္သည္။ အေပါင္းအသင္း ေပါင္းရာတြင္ လူေရြးေပါင္းတတ္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

လိပ္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ လိပ္ျဖစ္ပါက သင္သည္ အရာရာကို အေကာင္းျမင္တတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးေကာင္းရွိသူျဖစ္သည္။ သင္၏ ၾကင္နာမႈမ်ားကို သင့္ပတ္၀န္းက်င္က အၿမဲတေစ ဂ႐ုျပဳမိၾကၿပီး ကုိယ္တုိင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ မွားေနသည္ကို ျမင္ဦးေတာ့ ျပဳျပင္ေပးရန္ ၀န္ေလးသူျဖစ္သည္။ မည္သူႏွင့္မွ် ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ မျပဳလို။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြမ်ားက သင့္အား ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေနာက္ကြယ္မွာ အတင္းမေျပာတတ္။ မည္သူ႔ေပၚမဆို ခ်စ္ခင္မႈေတြ ေပးအပ္ေသာ္လည္း ကုိယ့္အေပၚမွာ မည္သူကမွ် တံု႔ျပန္မႈမရွိ။ အရာရာမွာ ရက္ေရာသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ခ်ိဳးငွက္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ ခ်ိဳးငွက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္တတ္ေလ့ရွိၿပီး ဘ၀တြင္ ကံေကာင္းသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနက မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေလ့ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ကင္းကြာေနတတ္သည္။ ေရာက္ေလရာတုိင္းတြင္ ကိုယ့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို မွ်ေ၀တတ္သူျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္းမ်ားၾကားတြင္ ကုိယ္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား အေရးႀကံဳတိုင္း ႏွစ္သိမ့္အားေပးတတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ အေပၚစီး ဆက္ဆံမႈကို မလိုလား။ ဤသို႔ ဆက္ဆံတတ္သူမ်ားႏွင့္ ေ၀းေအာင္ေနတတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ သင္သည္ ခ်စ္လြယ္တတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

က်ားသစ္နက္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ က်ားသစ္နက္ျဖစ္ပါက သင္သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဖိအားမ်ား မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေစကာမူ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အတင္းေျပာရသည္ကို ၀ါသနာပါသည္။ ဆႏၵရွိသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားတတ္ေသာ္လည္း သင့္ဆႏၵမွာ ရံဖန္ရံခါတြင္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းမရွိ။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားတတ္သည္။ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ကူညီတတ္သူျဖစ္သည္။

 ေမ်ာက္
အကယ္၍ သင္၏ ေမြးရက္သည္ ေမ်ာက္ျဖစ္ပါက သင္သည္ စိတ္မရွည္တတ္၊ တက္ႂကြမႈ လြန္ကဲသူျဖစ္သည္။ အရာရာကို အျမန္ဆံုး ၿပီးေျမာက္လုိုသူျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး အမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံယူလိုသူလည္း ျဖစ္သည္။ မိမိလံုၿခံဳမႈကို အထူးဂ႐ုစုိက္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကုိယ့္ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿငိအစြန္း ရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ လူတုိင္းကို လိုက္ၿပီးေျဖရွင္းတတ္သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို မလုပ္ခင္ကတည္းက သတိႀကီးစြာ ထားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆဌမအာ႐ံု၏ ႏိႈးေဆာ္မႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းတတ္သည္။ ေငြေၾကးကို တန္ဖိုးထားတတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Inspire Myanmar

# Unicode Version #
ပထမ ဦးစွာ သင်၏ မွေးလနှင့် မွေးရက်အား မည်သည့် အကောင်က ကိုယ်စားပြု သည်ကို ရှာဖွေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ဆိုလို သည်မှာ သင်၏ မွေးနေ့သည် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ဆိုပါစို့။ အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် အချက်များ ထဲတွင် ရှာဖွေသော အခါ မတ်လ ၂၅ ရက်သည် ကြောင် ဟူ၍ တွေ့ရ ပါလိမ့်မည်။ ရှင်းလင်းချက် များမှ ကြောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြ ထားသည့် အချက် များကို ဖတ်ရှုပြီး သင်၏ အမူ အကျင့်များ၊ အကျင့် စရိုက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင် ပါသည်။

ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့် ပါသည်။

ဇန်နဝါရီလ

    ၀၁ – ၀၉ ခွေး
    ၁၀ – ၂၄ ကြွက်
    ၂၅ – ၃၁ ခင်္သြေ့

    ဖေဖော်ဝါရီလ

    ၀၁ – ၀၅ ကြောင်
    ၀၆ – ၁၄ ချိုးငှက်
    ၁၅ – ၂၁ လိပ်
    ၂၂ – ၂၈ ကျားသစ်နက်

    မတ်

    ၀၁ – ၁၂ မျောက်
    ၁၃ – ၁၅ ခင်္သြေ့
    ၁၆ – ၂၃ ကြွက်
    ၂၄ – ၃၁ ကြောင်

ဧပြီ

    ၀၁ – ၀၃ ခွေး
    ၀၄ – ၁၄ ကျားသစ်နက်
    ၁၅ – ၂၆ ကြွက်
    ၂၇ – ၃၀ လိပ်

    မေ

    ၀၁ – ၁၃ မျောက်
    ၁၄ – ၂၁ ချိုးငှက်
    ၂၂ – ၃၁ ခင်္သြေ့

    ဇွန်

    ၀၁ – ၀၃ ကြွက်
    ၀၄ – ၁၄ လိပ်
    ၁၅ – ၂၀ ခွေး
    ၂၁ – ၂၄ မျောက်
    ၂၅ – ၃၀ ကြောင်

ဇူလိုင်

    ၀၁ – ၀၉ ကြွက်
    ၁၀ – ၁၅ ခွေး
    ၁၆ – ၂၆ ချိုးငှက်
    ၂၇ – ၃၁ ကြောင်

    သြဂုတ်

    ၀၁ – ၁၅ မျောက်
    ၁၆ – ၂၅ ကြွက်
    ၂၆ – ၃၁ လိပ်

    စက်တင်ဘာ

    ၀၁ – ၁၄ ချိုးငှက်
    ၁၅ – ၂၇ ကြောင်
    ၂၈ – ၃၀ ခွေး

အောက်တိုဘာ

    ၀၁ – ၁၅ မျောက်
    ၁၆ – ၂၇ လိပ်
    ၂၈ – ၃၁ ကျားသစ်နက်

    နိုဝင်ဘာ

    ၀၁ – ၁၆ ခင်္သြေ့
    ၁၇ – ၃၀ ကြောင်

    ဒီဇင်ဘာ

    ၀၁ – ၁၆ ခွေး
    ၁၇ – ၂၅ မျောက်
    ၂၆ – ၃၁ ချိုးငှက်


ရှင်းလင်းချက်များ

ခွေး
အကယ်၍ သင်၏မွေးရက်သည် ခွေးဖြစ်ပါက အလွန်သစ္စာရှိပြီး သဘောကောင်းသူဖြစ်သည်။ သင်၏ သစ္စာရှိမှုကို လုံး၀ သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေ။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်ကာ အလုပ်ကို လေးစားသူဖြစ်ပြီး ပင်ကိုစိတ်ရင်းအားဖြင့်လည်း ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အများတကာနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မိမိကိုယ်မိမိ ရိုကျိုး၊ နှိမ့်ချ ဆက်ဆံတတ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ အလယ်တွင် အားလုံး၏ ချစ်ခင်မှုကို ရယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း လိုက်ဖက်သည့် အဝတ်အစားများကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ အသစ်အဆန်းကို မက်မောတတ်သူဖြစ်သဖြင့် ခေတ်ပေါ်အဝတ်အစား မဝယ်နိုင်သည့် အခါများတွင် စိတ်ဓာတ်ကျလေ့ရှိသည်။ ဘဝကို သက်သက်သာသာ ကျော်ဖြတ်သူများ ဖြစ်ပြီး အပေါင်းအသင်းများ အလယ်တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူလည်း ဖြစ်သည်။ သိက္ခာရှိသော အပေါင်းအသင်းများနှင့်သာ ပေါင်းသင်းလေ့ရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။

ကြွက်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် ကြွက်ဖြစ်ပါက သင်သည် အပေါင်းအသင်းများအား နောက်ပြောင်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်တတ်သော အငွေ့အသက်များ သင့်မျက်ဝန်းတွင် တွေ့မြင်နေရသည့်အတွက် လူတိုင်းကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လူအများက သင်နှင့် ပေါင်းသင်းရန် လိုလားကြပြီး လူစုံသည့် ပွဲလမ်းသဘင်များတွင်လည်း သင်ရှိနေစေရန် လိုလားကြသည်။ သို့သော် သင်သည် စိတ်ဆတ်သူဖြစ်သည်။ သင်နှင့် စကားပြောရန် အပေါင်းအသင်းများက စကားလုံးကို ရွေးချယ်ပြောမှသာဖြစ်သည်။ စကား အမှားမခံ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က စကားမှားပြောမိလျှင်လည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း မရှိသူဖြစ်သည်။

 ခင်္သြေ့
အကယ်၍ သင်၏မွေးရက်သည် ခင်္သြေ့ဖြစ်ခဲ့လျှင် သင်သည် ခင်္သြေ့၏ သဘောထားနှင့် ဆန့်ကျင်စွာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားနှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။ ရန်ကို ရှောင်ရှားလေ့ရှိပြီး တင်းမာမှု အခြေအနေမျိုးကိုပါ လက်မခံတတ်သူဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းမှာထက် အပြင်မှာ ပျော်မွေ့သူဖြစ်ပြီး တစ်နေရာတည်းတွင် ကြာရှည်နေရန် မလိုလားသူလည်း ဖြစ်သည်။ မွေးရာပါ ခေါင်းဆောင်ဗီဇရှိသူ ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အပေါင်းအသင်းများအား အလုပ်တွင်ကျယ်စေရန် နည်းပရိယာယ် ကြွယ်ဝစွာဖြင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါး၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကို လိုလားပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်ပြီဆိုလျှင် ကိုယ်က သူဂရုစိုက်တာထက် အဆပေါင်းများစွာ တုံ့ပြန်မှုပေးသည်။ စိတ်သဘောကောင်းလွန်းခြင်းကြောင့် အပေါင်းအသင်းများက မြှောက်ပင့်စေခိုင်းတတ်သည်ကို အထူး သတိပြုပါ။

 ကြောင်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် ကြောင်ဖြစ်ပါက သင်သည် အလွန်အမင်း ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသူဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီး ရှက်နေတတ်သည်။ ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ရှိသည်။ တစ်ယောက်တည်း ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် နေရသည်များကို ပိုပြီး လိုလားသည်။ အရာရာကို စေ့စေစပ်စပ် သိလိုစိတ် ပြင်းပြပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို လေ့လာပြီဆိုလျှင် ရေဆုံးရေဖျား လိုက်တတ်သည်။ ပုံမှန်အနေအထားဖြင့် သင်သည် အေးဆေးတည်ငြိမ်သူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြေအနေအရ လိုအပ်လာပါက မီးတောင်တစ်ခု ပေါက်ကွဲသလို ပေါက်ကွဲနိုင်စွမ်း ရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီ အဝတ်အစားများကို နှစ်သက်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ မိတ်ဆွေများက သင့်အား ခေတ်မီသူတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရောထွေးနေတတ်သော်လည်း သူစိမ်းများနှင့် စကားပြောဆိုရန် ဝန်လေးတတ်သည်။ အပေါင်းအသင်း ပေါင်းရာတွင် လူရွေးပေါင်းတတ်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။

လိပ်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် လိပ်ဖြစ်ပါက သင်သည် အရာရာကို အကောင်းမြင်တတ်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး စိတ်နှလုံးကောင်းရှိသူဖြစ်သည်။ သင်၏ ကြင်နာမှုများကို သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အမြဲတစေ ဂရုပြုမိကြပြီး ကိုယ်တိုင်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက် မှားနေသည်ကို မြင်ဦးတော့ ပြုပြင်ပေးရန် ဝန်လေးသူဖြစ်သည်။ မည်သူနှင့်မျှ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု မပြုလို။ ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ မိတ်ဆွေများက သင့်အား ချစ်ခင်ကြသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အကြောင်းကို နောက်ကွယ်မှာ အတင်းမပြောတတ်။ မည်သူ့ပေါ်မဆို ချစ်ခင်မှုတွေ ပေးအပ်သော်လည်း ကိုယ့်အပေါ်မှာ မည်သူကမျှ တုံ့ပြန်မှုမရှိ။ အရာရာမှာ ရက်ရောသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

ချိုးငှက်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် ချိုးငှက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် သင်သည် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်တတ်လေ့ရှိပြီး ဘဝတွင် ကံကောင်းသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေက မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ပျော်ရွှင်နေလေ့ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုနှင့် ကင်းကွာနေတတ်သည်။ ရောက်လေရာတိုင်းတွင် ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုများကို မျှဝေတတ်သူဖြစ်သည်။ အပေါင်းအသင်းများကြားတွင် ကိုယ်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေများ အရေးကြုံတိုင်း နှစ်သိမ့်အားပေးတတ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ အပေါ်စီး ဆက်ဆံမှုကို မလိုလား။ ဤသို့ ဆက်ဆံတတ်သူများနှင့် ဝေးအောင်နေတတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန်မှာ သင်သည် ချစ်လွယ်တတ်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

ကျားသစ်နက်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် ကျားသစ်နက်ဖြစ်ပါက သင်သည် လျှို့ဝှက်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများ မည်မျှပင် များပြားစေကာမူ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အပေါင်းအသင်းများနှင့် အတင်းပြောရသည်ကို ဝါသနာပါသည်။ ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတတ်သော်လည်း သင့်ဆန္ဒမှာ ရံဖန်ရံခါတွင် လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိ။ ယင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေတွင် မိတ်ဆွေအချို့နှင့် ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားတတ်သည်။ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသော မိတ်ဆွေများကို ကူညီတတ်သူဖြစ်သည်။

 မျောက်
အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် မျောက်ဖြစ်ပါက သင်သည် စိတ်မရှည်တတ်၊ တက်ကြွမှု လွန်ကဲသူဖြစ်သည်။ အရာရာကို အမြန်ဆုံး ပြီးမြောက်လိုသူဖြစ်သည်။ ရိုးသားသော နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး အများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ခံယူလိုသူလည်း ဖြစ်သည်။ မိမိလုံခြုံမှုကို အထူးဂရုစိုက်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြိအစွန်း ရှိလာပြီဆိုလျှင် လူတိုင်းကို လိုက်ပြီးဖြေရှင်းတတ်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆို မလုပ်ခင်ကတည်းက သတိကြီးစွာ ထားတတ်သူများ ဖြစ်သည်။ ဆဌမအာရုံ၏ နှိုးဆော်မှုကြောင့် အန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးတတ်သည်။ ငွေကြေးကို တန်ဖိုးထားတတ်သူများလည်း ဖြစ်သည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Inspire Myanmar

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top