ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕အား FDA က ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ၾသဂုတ္၂၁ ရက္က မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း သံုး႐ံု၊ စိစစ္ဆဲႏွစ္႐ံုႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး သက္တမ္းသံုးႏွစ္ ကုန္ဆံုးေနေသာ စက္႐ံုတစ္႐ံုအား ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္႐ံုးခြဲႏွင့္အတူ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းသံုး႐ံုႏွင့္ စိစစ္ဆဲ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းႏွစ္႐ံုအား ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စက္႐ံုမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့သည့္အျပင္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းတစ္႐ံုအား ထပ္မံပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေထာက္ခံခ်က္ေလွ်ာက္ထား၍ GMP ႏွင့္အညီကိုက္ညီမွသာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး စိစစ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္တမ္းတိုး ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့ေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားမွာ ၀တီ၊ အာသီသ၊ ႐ူပါဦး၊ A10 mile၊ Clever ႏွင့္ Rex အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္ရွိၿပီး ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးေနၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္မႈမရွိေသာ စက္႐ံုမ်ားကို စက္႐ံုအလိုက္ ႏွစ္ပတ္မွတစ္လအထိ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းအေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) မွသိရသည္။

လွည္းကူးႏွင့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္အညီထုတ္လုပ္မႈမရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံု ၂၁ ႐ံုကုိ ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္၌ တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ယာယီဆိုင္ငံ့ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ပါက ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတြင္က်ယ္ေစရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္ေစရန္ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ FDA ခ႐ိုင္႐ံုးခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းသစ္ ၈၂ ခု၊ တိုးခ်ဲ႔ ၁၉ ခုႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္း ၆၀ ကို အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားထုတ္ေပးရန္ စိစစ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခင္က ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆးရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀ေပးသြားရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္မွစ၍ ကနဦးအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ားတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Eleven Media
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: todaybago

#Unicode Version#
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေသန့် စက်ရုံအချို့အား FDA က ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေစဉ်

သြဂုတ်၂၁ ရက်က မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းမရှိသော သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်း သုံးရုံ၊ စိစစ်ဆဲနှစ်ရုံနှင့် ထောက်ခံချက်ရရှိပြီး သက်တမ်းသုံးနှစ် ကုန်ဆုံးနေသော စက်ရုံတစ်ရုံအား ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်သိမ်းအရေးယူထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ရုံးခွဲမှ သိရသည်။

သြဂုတ် ၂၁ ရက်က အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ရုံးခွဲနှင့်အတူ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းမရှိသော သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းသုံးရုံနှင့် စိစစ်ဆဲ သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းနှစ်ရုံအား ရှောင်တခင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စက်ရုံမှာ ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်သိမ်းအရေးယူခဲ့သည့်အပြင် ထောက်ခံချက်ရရှိပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းတစ်ရုံအား ထပ်မံပိတ်သိမ်းအရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထောက်ခံချက်မရှိသော သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသို့ ထောက်ခံချက်လျှောက်ထား၍ GMP နှင့်အညီကိုက်ညီမှသာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး စိစစ်ဆဲလုပ်ငန်းများနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် သက်တမ်းတိုး ထောက်ခံချက်ရရှိပြီးမှသာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းအရေးယူခဲ့သော သောက်ရေသန့်များမှာ ဝတီ၊ အာသီသ၊ ရူပါဦး၊ A10 mile၊ Clever နှင့် Rex အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

လက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်လေးခရိုင်ရှိ ထောက်ခံချက်ရှိပြီး သောက်ရေသန့်စက်ရုံများ အပါအဝင် ထောက်ခံချက်မရှိ ထုတ်လုပ်နေသော သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများကို ရှောင်တခင်စစ်ဆေးနေပြီး ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ် (GMP) နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုမရှိသော စက်ရုံများကို စက်ရုံအလိုက် နှစ်ပတ်မှတစ်လအထိ ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းအရေးယူလျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ) မှသိရသည်။

လှည်းကူးနှင့် လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ် (GMP) နှင့်အညီထုတ်လုပ်မှုမရှိသော သောက်ရေသန့်စက်ရုံ ၂၁ ရုံကို ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ထားကြောင်းနှင့် ဈေးကွက်၌ တရားမဝင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသည့် သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်း များစွာရှိနေပြီး အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်မရှိ ထုတ်လုပ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ထုတ်လုပ်ခွင့် ယာယီဆိုင်ငံ့ထားသည့် လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါက ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထားသည်။

သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတွင်ကျယ်စေရန်နှင့် လျင်မြန်စေရန်ထောက်ခံချက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ FDA ခရိုင်ရုံးခွဲများဖြစ်သော မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံးများတွင် လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း သောက်ရေသန့် လုပ်ငန်းသစ် ၈၂ ခု၊ တိုးချဲ့ ၁၉ ခုနှင့် သက်တမ်းတိုးလုပ်ငန်း ၆၀ ကို အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်များထုတ်ပေးရန် စိစစ်ခွင့်ပြုထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

ယခင်က သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်ကို နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနက လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းမှာ အကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးရသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှုများရှိနေသည့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် တာဝန်များခွဲဝေပေးသွားရန် စီစဉ်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်မှစ၍ ကနဦးအနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင်များတွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။

Ref:Eleven Media

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: todaybago
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top