ISM ေက်ာင္းအနီးရွိ ရာသက္ပန္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Grand Mya Kan Thar ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး (AYA Home Loan ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည္)
×

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား ျဖစ္ၿပီး မိခင္အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ က်န္းမာေသာ ကေလးငယ္ ဖြားျမင္ေရးသည္ မိခင္တိုင္း၏ အဓိက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခု အခါ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစေသာ္လည္း မိခင္ႏွင့္ သေႏၶသား အေပၚတြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ မိခင္မ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ေတြးေတာဆင္ျခင္၍ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ အယူအဆ အမွားမ်ားကို ထပ္မံသတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ား ကုိယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္စာ စားပါ (အယူအဆအမွား) ဤအဆိုသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ ရရွိေစရန္၊ အစားမေရွာင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရး ဗဟု သုတေပးရာတြင္ အလြယ္တကူ သံုးျဖစ္ေသာ စကားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း မိခင္အ တြက္ ကယ္လိုရီ လိုအပ္ခ်က္ သည္ ပုံမွန္ ၂၄ဝ၃ ကယ္လိုရီထက္ ၃ဝဝ သာ ပိုမ်ားသည္။ အဆီးအတားမရွိဘဲ ႏွစ္ ေယာက္စာပိုစားျခင္းသည္ အာဟာရ ျပည့္ဝျခင္းထက္ ကေလးအရြယ္အစား ပိုႀကီးသြားရန္သာ ဦးတည္ေနသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္စာ စားျခင္းထက္ အစာအုပ္စုသံုးမ်ဳိး ျဖစ္သည့္ ကစီဓာတ္၊ အဆီဓာတ္ႏွင္႔ အသားဓာတ္တို႔ မွ်တ စြာစားရန္သာ ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုပါသည္။ အားေဆးမ်ားမ်ား ေသာက္ေလ - ေကာင္းေလ (အယူအဆအမွား) အားေဆး ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္အမ်ားစု၏ က်န္းမာေသာ အေလ့အထမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အားေဆးမ်ားကို က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားမွ အခမဲ့ ရရွိႏိုင္သလို ျပင္ပမွ ဝယ္ယူေသာက္သံုး သည္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဘီတာမင္ေအႏွင့္ ဇင့္ကဲ့သို႔ေသာ အားေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးမိပါက ကေလးငယ္တြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႕စည္း ပံုမမွန္ၿခင္း၊ ဦးေခါင္းခြံေသးျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ-အာေခါင္ကြဲျခင္း စသည့္ေမြးရာပါ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕တဲ့၍ ေမြးလာႏို င္ေၾကာင္း မူမမွန္ သေႏၶသားမ်ား ေလ့လာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ သုေတသန ျပဳတင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားေဆးေသာက္သံုးသည့္အခါ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္စနစ္တက် တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ၫႊန္ၾကားသည့္ ပမာဏအတိုင္းသာ ေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေကာ္ဖီ မေသာက္သင့္ (အယူအဆအမွား) ကဖိန္းဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ အစာေခ်ဖ်က္မႈႏွင့္ ဆီးထုတ္လုပ္မႈတို႔ အေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ ကေလးကို ထိခိုက္မႈရွိသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ ကဖိန္းဓာတ္ပါေသာ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္၊ ေခ်ာကလက္၊ အေအးႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလတြင္ တားျမစ္ တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေန႔စဥ္ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ကေလး အား ေဘးဥပဒ္ မျဖစ္ေစပါ။ အားေဆးမ်ားကို ေကာ္ဖီႏွင္႔ ေသာက္သံုးျခင္းသည္ သံဓာတ္စုပ္ယူမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္ အတြက္ အတူတြဲ၍ ေသာက္သံုးျခင္းကိုသာ တားျမစ္ထားသည္။

ကိုယ္ဝန္သည္ ပင္လယ္စာႏွင့္ မတည့္/မစားသင့္(အယူအဆအမွား) ပင္လယ္စာမ်ားသည္ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ မစားသံုးသင့္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားအားတိုက္တြန္းတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပင္လယ္စာတိုင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မလိုပါ။ ျပဒါးပါဝင္မႈ မ်ားေသာ ငါးမန္းကဲ့သို႔ေသာ ငါးႀကီးမ်ဳိးမ်ားမွလြဲ၍ ပုစြန္ဆိတ္၊ ေဆာ္လမြန္ငါး၊ ငါးေသတၲာငါး အစရွိသည့္ ပင္လယ္ငါး မ်ားသည္ စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ပင္လယ္ငါးကို တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၂ ေအာင္စခန္႔ စားသံုးေပးပါက က်န္းမာၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ကေလးမ်ား ေမြး ဖြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကေလး၏ စကားေျပာစြမ္းရည္ ျမင့္မားၿပီး ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကာယပညာ ထူးခြၽန္ႏိုင္ေၾကာင္း မိခင္မ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အင္ တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳ တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကိုယ္ဝန္သည္ အခ်ဳိမစားသင့္ (အယူအဆအမွား) ကိုယ္ဝန္သည္မိခင္ အခ်ဳိအစားမ်ားျခင္းသည္ ကေလးဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ကေလးအဝလြန္ျခင္းတု႔ိ ျဖစ္ ေပၚေစသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အခ်ဳိမ်ားမ်ား စားျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန အသစ္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေန႔စဥ္ ေခ်ာကလက္စားသည့္ ကိုယ္ဝန္သည္မွ ေမြးလာေသာ ကေလးမ်ားကို ေျခာက္လသား အရြယ္တြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ၎ကေလးမ်ားတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္နည္းၿပီး အျခားကေလးမ်ားထက္ ၿပံဳး ရယ္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ညေနေစာင္း ေရခ်ဳိးပါက ေမြးလွ်င္ေရပါတတ္(အယူအဆအမွား) ေရခ်ဳိးခ်ိန္ထက္ ခ်ဳိးသည့္ေရအပူခ်ိန္ကသာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မိခင္မ်ား ေရခ်ဳိးသည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး တူညီရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစျခင္း၊ အေရာင္က်ေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားစြာရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ျမန္ဆန္စြာ မီးဖြားေစႏိုင္သည္(အယူအဆအမွား) လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈႏႈန္းကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ကယ္လိုရီမ်ားကို ပိုမိုေလာင္ကြၽမ္းေစႏိုင္သည္။ သို႔ ေသာ္ မီးဖြားမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ျမန္္ဆန္ လြယ္ကူေစသည္ဟူေသာ သက္ေသျပခ်က္ မရွိပါ။ လူကို ေပါ့ပါးလန္းဆန္း ေစႏိုင္ ေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာ က္ျခင္းသည္ မီးဖြားမႈကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးျမန္ျမန္ေမြးရန္ လမ္းမ်ားမ်ား ေလွ်ာက္ရမည္ဟု အယူအဆမမွားၾကဘဲ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ရန္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အားကစား မျပဳလုပ္သင့္(အယူအဆအမွား) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္သားမ်ား အားစိုက္ရေသာ အားကစားမွလြဲ၍ ထိုက္သင့္ေသာ အားကစားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။သုေတသနအခ်ဳိ႕တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အားကစားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးတြင္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရး ပိုမိုေ ကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ အဝလြန္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အျခားကေလးမ်ား ထက္ ဥာဏ္ရည္ပိုမို ထက္ျမက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္သည္ မိခင္တိုင္း အလြန္အားမစိုက္ ရေသာ အားကစား သို႔မဟုတ္ ထိုက္သင့္ေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္။ ၃။ အျခားေမြးၿပီးတာနဲ႔ မိခင္ႏို႔ အလိုလို ထြက္လာမယ္(အယူအဆအမွား) ''ႏို႔တိုက္ေကြၽးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း'' ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားသည္ လိုအပ္သည္ဟု မယူဆ တတ္ၾကေပ။ ကေလးေမြးၿပီးခ်ိန္တြင္ အလိုလို ထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ယူဆ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သားဦးမိခင္မ်ားတြင္ ရွက္စိတ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ႏို႔ထြက္၊ မထြက္စစ္ေဆးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ႏို႔တိုက္ေကြၽးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္အေလ့အထမ်ား နည္းပါးတတ္ၾကသည္။

 ဤအခ်က္သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ေ နတတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေမြးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ ႏို႔မတိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး လက္ေလွ်ာ့ လိုက္ရသည္အထိ ရွိတတ္ေၾကာင္း မိခင္ေလာင္းတို႔ သတိျပဳသင့္ သည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း စနစ္တက် ပညာေပး စစ္ေဆး သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဗိုက္ခြဲ ေမြးဖြားၿပီးေသာ မိခင္သည္ သဘာဝ အတိုင္း မေမြးဖြားႏိုင္(အယူအဆအမွား) အေျခအေန အားလံုးအတြက္ မမွန္ႏိုင္ပါ။ အမ်ဳိးသမီး က်န္းမာေရး စာေစာင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားၿပီး မိခင္မွ ထပ္မံရရွိလာေသာ ကိုယ္ဝန္ကို သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားျခင္းသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားျခင္းထက္ အနည္းငယ္သာ ဆိုးက်ဳိးပိုမ်ား သည္ဟု သိရသည္။ ဗိုက္ခြဲေမြးၿပီးမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကို သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားလို လွ်င္ ကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ေမြးဖြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ ႏို္င္ငံတကာမွ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင္႔ ျပည္တြင္း ပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားလွေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလတြင္ မိခင္တစ္ဦးစီ၏ က်န္းမာေရး ဗဟုသု တႏွင္႔ အယူအဆမ်ားသည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အဓိက က်လွသည္။ သို႔ ေသာ္ မိခင္၏ အစိုးရိမ္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း သိရွိလာေသာ မိ႐ိုးဖလာ အယူအဆမ်ား ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိခင္ေလာင္းမ်ားတြင္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ား ရွိေနတတ္ၿပီး ထိုအတိုင္း က်င့္ႀကံပါ က မလိုလားအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္ကြၽမ္းေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ တိုက္ တြန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာလိုက္နာၿပီး''လံုၿခံဳစိတ္ခ်မိခင္ဘဝ'' ဖန္တီးၾကပါဟု ဤေဆာင္းပါး ျဖင့္ အႀကံေပး တိုက္တြန္း လိုက္ရ ပ ါသည္။

https://www.facebook.com/myawadyhealth

အိအိခိုင္

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  Myawady Health

#Unicode Version#
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ မီးဖွားခြင်းသည် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား ဖြစ်ပြီး မိခင်အသက်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာသော ကလေးငယ် ဖွားမြင်ရေးသည် မိခင်တိုင်း၏ အဓိက မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ယခု အခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆများစွာ ရှိနေပြီး အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်စေသော်လည်း မိခင်နှင့် သန္ဓေသား အပေါ်တွင် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက် မိခင်များမှန်မှန်ကန်ကန် တွေးတောဆင်ခြင်၍ မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ကြရန် လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် များတွင် တွေ့ရတတ်သော အယူအဆ အမှားများကို ထပ်မံသတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်စေရန် ထုတ်နုတ် တင်ပြအပ်ပါသည်။

၁။ အစားအသောက်နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆအမှားများ ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် နှစ်ယောက်စာ စားပါ (အယူအဆအမှား) ဤအဆိုသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ အာဟာရ ပြည့်ဝစွာ ရရှိစေရန်၊ အစားမရှောင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေး ဗဟု သုတပေးရာတွင် အလွယ်တကူ သုံးဖြစ်သော စကားဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေစဉ်အတွင်း မိခင်အ တွက် ကယ်လိုရီ လိုအပ်ချက် သည် ပုံမှန် ၂၄ဝ၃ ကယ်လိုရီထက် ၃ဝဝ သာ ပိုများသည်။ အဆီးအတားမရှိဘဲ နှစ် ယောက်စာပိုစားခြင်းသည် အာဟာရ ပြည့်ဝခြင်းထက် ကလေးအရွယ်အစား ပိုကြီးသွားရန်သာ ဦးတည်နေသည်။ ထို့ ကြောင့် နှစ်ယောက်စာ စားခြင်းထက် အစာအုပ်စုသုံးမျိုး ဖြစ်သည့် ကစီဓာတ်၊ အဆီဓာတ်နှင့် အသားဓာတ်တို့ မျှတ စွာစားရန်သာ ပိုအရေးကြီးကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောကြား လိုပါသည်။ အားဆေးများများ သောက်လေ - ကောင်းလေ (အယူအဆအမှား) အားဆေး သောက်သုံးခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်အများစု၏ ကျန်းမာသော အလေ့အထများထဲတွင် တစ်ခုအပါ အဝင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အားဆေးများကို ကျန်းမာရေး ဌာနများမှ အခမဲ့ ရရှိနိုင်သလို ပြင်ပမှ ဝယ်ယူသောက်သုံး သည်များလည်း ရှိကြသည်။သို့သော် ဘီတာမင်အေနှင့် ဇင့်ကဲ့သို့သော အားဆေးများ အလွန်အကျွံ သောက်သုံးမိပါက ကလေးငယ်တွင် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဖွဲ့စည်း ပုံမမှန်ခြင်း၊ ဦးခေါင်းခွံသေးခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွဲ-အာခေါင်ကွဲခြင်း စသည့်မွေးရာပါ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့၍ မွေးလာနို င်ကြောင်း မူမမှန် သန္ဓေသားများ လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းမှ သုတေသန ပြုတင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် အားဆေးသောက်သုံးသည့်အခါ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ နှင့်စနစ်တကျ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ညွှန်ကြားသည့် ပမာဏအတိုင်းသာ သောက်သုံးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကော်ဖီ မသောက်သင့် (အယူအဆအမှား) ကဖိန်းဓာတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊ အစာချေဖျက်မှုနှင့် ဆီးထုတ်လုပ်မှုတို့ အပေါ်တွင် အကျိုးသက် ရောက်မှုရှိသည့်အတွက် ကလေးကို ထိခိုက်မှုရှိသည်ဟူသော ယူဆချက်ကြောင့် ကဖိန်းဓာတ်ပါသော ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်၊ ချောကလက်၊ အအေးနှင့် အချို့သော ဆေးဝါးများ သောက်သုံးခြင်းကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလတွင် တားမြစ် တတ်ကြသည်။ သို့သော် သုတေသန တွေ့ရှိချက်များအရ နေ့စဉ်ကော်ဖီတစ်ခွက် သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ကလေး အား ဘေးဥပဒ် မဖြစ်စေပါ။ အားဆေးများကို ကော်ဖီနှင့် သောက်သုံးခြင်းသည် သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေသည့် အတွက် အတူတွဲ၍ သောက်သုံးခြင်းကိုသာ တားမြစ်ထားသည်။ကိုယ်ဝန်သည် ပင်လယ်စာနှင့် မတည့်/မစားသင့်(အယူအဆအမှား) ပင်လယ်စာများသည် အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက် မစားသုံးသင့်ကြောင်း ကိုယ်ဝန်သည်များအားတိုက်တွန်းတတ်ကြသည်။ သို့သော် ပင်လယ်စာတိုင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် မလိုပါ။ ပြဒါးပါဝင်မှု များသော ငါးမန်းကဲ့သို့သော ငါးကြီးမျိုးများမှလွဲ၍ ပုစွန်ဆိတ်၊ ဆော်လမွန်ငါး၊ ငါးသေတ္တာငါး အစရှိသည့် ပင်လယ်ငါး များသည် စားသုံးရန် သင့်လျော်သည်။ ပင်လယ်ငါးကို တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး ၁၂ အောင်စခန့် စားသုံးပေးပါက ကျန်းမာပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကလေးများ မွေး ဖွားနိုင်ကြောင်း၊ ကလေး၏ စကားပြောစွမ်းရည် မြင့်မားပြီး ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်း၊ ကာယပညာ ထူးချွန်နိုင်ကြောင်း မိခင်များ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အင် တာနက် စာမျက်နှာများတွင် သုတေသနပြု တင်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကိုယ်ဝန်သည် အချိုမစားသင့် (အယူအဆအမှား) ကိုယ်ဝန်သည်မိခင် အချိုအစားများခြင်းသည် ကလေးဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် ကလေးအဝလွန်ခြင်းတု့ိ ဖြစ် ပေါ်စေသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အချိုများများ စားခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သုတေသန အသစ်များ၏ တွေ့ရှိချက်များအရ နေ့စဉ် ချောကလက်စားသည့် ကိုယ်ဝန်သည်မှ မွေးလာသော ကလေးများကို ခြောက်လသား အရွယ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ရာ ၎င်းကလေးများတွင် ကြောက်ရွံ့စိတ်နည်းပြီး အခြားကလေးများထက် ပြုံး ရယ်သည်ကို တွေ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

၂။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆအမှားများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ညနေစောင်း ရေချိုးပါက မွေးလျှင်ရေပါတတ်(အယူအဆအမှား) ရေချိုးချိန်ထက် ချိုးသည့်ရေအပူချိန်ကသာ အရေးကြီးကြောင်း ပညာရှင်များက ပြောကြားထားသည်။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင်များ ရေချိုးသည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး တူညီရန် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် ရေချိုးခြင်းဖြင့် ကြွက်သားများ ပြေလျော့စေခြင်း၊ အရောင်ကျစေခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူး များစွာရရှိနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် မြန်ဆန်စွာ မီးဖွားစေနိုင်သည်(အယူအဆအမှား) လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် သွေးလည်ပတ်မှုနှုန်းကို ကောင်းမွန်စေပြီး ကယ်လိုရီများကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ သို့ သော် မီးဖွားမှု ဖြစ်စဉ်ကို မြန်ဆန် လွယ်ကူစေသည်ဟူသော သက်သေပြချက် မရှိပါ။ လူကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်း စေနိုင် သော်လည်း လမ်းလျှော က်ခြင်းသည် မီးဖွားမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။ထို့ကြောင့် ကလေးမြန်မြန်မွေးရန် လမ်းများများ လျှောက်ရမည်ဟု အယူအဆမမှားကြဘဲ ကျန်းမာစွာ နေထိုင်ရန်သာ အရေးကြီးကြောင်း တိုက်တွန်းလိုသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အားကစား မပြုလုပ်သင့်(အယူအဆအမှား) ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်တွင် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများ အားစိုက်ရသော အားကစားမှလွဲ၍ ထိုက်သင့်သော အားကစားကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။သုတေသနအချို့တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် အားကစားလုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေးတွင် နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် နှလုံးကျန်းမာရေး ပိုမိုေ ကာင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် အဝလွန်ခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး အခြားကလေးများ ထက် ဉာဏ်ရည်ပိုမို ထက်မြက်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်သည် မိခင်တိုင်း အလွန်အားမစိုက် ရသော အားကစား သို့မဟုတ် ထိုက်သင့်သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုသည်။ ၃။ အခြားမွေးပြီးတာနဲ့ မိခင်နို့ အလိုလို ထွက်လာမယ်(အယူအဆအမှား) ''နို့တိုက်ကျွေးရန် ပြင်ဆင်ခြင်း'' နှင့်ပတ်သက်၍ အချို့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များသည် လိုအပ်သည်ဟု မယူဆ တတ်ကြပေ။ ကလေးမွေးပြီးချိန်တွင် အလိုလို ထွက်လာလိမ့်မည်ဟု ယူဆ၍သော် လည်းကောင်း၊ သားဦးမိခင်များတွင် ရှက်စိတ်ကြောင့်သော် လည်းကောင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နို့ထွက်၊ မထွက်စစ်ဆေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ မွေးပြီးပြီးချင်း နို့တိုက်ကျွေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း စသည့်အလေ့အထများ နည်းပါးတတ်ကြသည်။ ဤအချက်သည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံယူသော်လည်း မေ့လျော့ေ နတတ်ပြီး အမှန်တကယ် မွေးပြီးသည့်အချိန်မှ နို့မတိုက်နိုင်သည့် အခြေအနေများ ကြုံတွေ့ရပြီး လက်လျှော့ လိုက်ရသည်အထိ ရှိတတ်ကြောင်း မိခင်လောင်းတို့ သတိပြုသင့် သည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့်လည်း စနစ်တကျ ပညာပေး စစ်ဆေး သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဗိုက်ခွဲ မွေးဖွားပြီးသော မိခင်သည် သဘာဝ အတိုင်း မမွေးဖွားနိုင်(အယူအဆအမှား) အခြေအနေ အားလုံးအတွက် မမှန်နိုင်ပါ။ အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး စာစောင်၏ ဖော်ပြချက်အရ ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားပြီး မိခင်မှ ထပ်မံရရှိလာသော ကိုယ်ဝန်ကို သဘာဝအတိုင်း မွေးဖွားခြင်းသည် နောက်တစ်ကြိမ် ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခြင်းထက် အနည်းငယ်သာ ဆိုးကျိုးပိုများ သည်ဟု သိရသည်။ ဗိုက်ခွဲမွေးပြီးမှ နောက်တစ်ကြိမ်ကို သဘာဝအတိုင်း မွေးဖွားလို လျှင် ကိုယ်ဝန်အပ်ထားသော ဆရာဝန်၊ ဆရာမများနှင့် သေချာစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး မွေးဖွားနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖော်ပြပါ အချက်များသည် နိုင်ငံတကာမှ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များနှင့် ပြည်တွင်း ပညာရှင်များ၏ ရေးသားဖော်ပြ ချက်များမှ အချို့ကို ထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရှည်လျားလှသော ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလတွင် မိခင်တစ်ဦးစီ၏ ကျန်းမာရေး ဗဟုသု တနှင့် အယူအဆများသည် မိခင်နှင့် ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် အဓိက ကျလှသည်။ သို့ သော် မိခင်၏ အစိုးရိမ်လွန်ကဲမှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ လက်ဆင့်ကမ်း သိရှိလာသော မိရိုးဖလာ အယူအဆများ ကြောင့်သော်လည်းကောင်း မိခင်လောင်းများတွင် မှားယွင်းသော အယူအဆများ ရှိနေတတ်ပြီး ထိုအတိုင်း ကျင့်ကြံပါ က မလိုလားအပ်သော ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များအနေဖြင့် တတ်ကျွမ်းသော ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရှင်များ၏ တိုက် တွန်းဆွေးနွေးချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာလိုက်နာပြီး''လုံခြုံစိတ်ချမိခင်ဘဝ'' ဖန်တီးကြပါဟု ဤဆောင်းပါး ဖြင့် အကြံပေး တိုက်တွန်း လိုက်ရ ပ ါသည်။

https://www.facebook.com/myawadyhealth

အိအိခိုင်

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:  Myawady Health
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top