ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ Facility အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

အိမ္ငွါး က ေနထိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါက ဥပေဒ အရ ႏွင္ခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါဘူးတဲ့…
တရားစြဲဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္ဆံုးသြားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့… ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္မွာ ပါေသာ ေဆာင္းပါးပါ….
“၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထုိင္လာသူထံမွ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္လွ်င္”
”ေရာင္းမယ့္ အိမ္နဲ႔ ေျမက ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္လုိ႔ ဝယ္ဖုိ႔ အဆင္ေျပပါ့မလား ဆရာ” ဟု တပည့္တစ္ဦး က လာေရာက္ေဆြးေႏြး ပါသည္။
”ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္ဘူးဆုိတာက ဘာကို ေျပာတာလဲ၊ ေျမပိုင္ရွင္က ေသဆုံးသြားလုိ႔လား”
”အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ဘယ္လုိေျပာရမလဲ”
”ဘယ္လုိမွ မေျပာနဲ႔ေတာ့၊ ေသခ်ာေလ့လာခဲ့မွေပါ့ကြယ္၊ ကဲ- ဆရာေမးတာပဲ ေျဖေတာ့”
”ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ”
”ေျမနဲ႔ အိမ္အမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္က တစ္ေယာက္၊ အခု ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာေပါ့”
”ဟုတ္တယ္ ဆရာ”
”ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက အဲဒီ အိမ္နဲ႔ ေျမကို ဝယ္ထား တာလား၊ ဘယ္လုိ ပုိင္ဆုိင္လာတာလဲ”
”ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူရဲ႕ေျပာစကားအရေတာ့…အခုအိမ္ နဲ႔ ေျမ ေပၚမွာေနတာ အႏွစ္ ၂ဝ နီးပါး ရွိၿပီလုိ႔ေျပာတယ္”
”ဒါဆုိရင္ ေျမပိုင္ရွင္ က သူတုိ႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ထားတာလား”
”အိမ္ေျမပိုင္ရွင္ က သူ႔ကို က်ဴး ေက်ာ္ေနထုိင္တယ္ ဆုိၿပီး တရား စြဲခဲ့တယ္”
”အဲဒီေတာ့ အမႈေကာၿပီးသြား ၿပီလား”
”အိမ္ေျမပုိင္ရွင္ရဲ႕တရားစြဲဆုိမႈက ကာလစည္းကမ္း သတ္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားလုိ႔ တရားစြဲတာ ႐ႈံး သြားတယ္ ေျပာတယ္”
”သူတုိ႔က အႏုိင္ရတယ္ေပါ့၊ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္လုိ႔ ပိုင္ရွင္ကို ဆန္႔ က်င္ေနထုိင္ခြင့္ ရသြားတာျဖစ္မယ္”
”ဟုတ္တယ္ ဆရာ၊ အခု သူတို႔က အိမ္နဲ႔ ေျမကိုေရာင္း မွာ ဆရာ”
”ဒါမ်ဳိးကေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဝယ္ဖုိ႔လုိတယ္၊ ေရာင္းတဲ့သူ က လည္း ေနာက္ထပ္အမႈအခင္း အ႐ႈပ္အရွင္း ကင္းေအာင္ဆုိၿပီး သင့္တဲ့ေစ်းနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာင္းသြားမယ့္ သေဘာ ျဖစ္မယ္”
”ဟုတ္တယ္ဆရာ၊ေစ်းသင့္လုိ႔ ဝယ္မယ့္သူ က သမီးဆီ လာၿပီး စာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးေပးပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ သမီးလည္းေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးေနတာနဲ႔ ဆရာ့ဆီ အႀကံလာေတာင္းတာ ဆရာ” ဟုတပည့္ျဖစ္သူ မိန္းကေလးက ရွင္းျပ ပါသည္။
”ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္လာၾကတယ္ ဆိုတာေတာ့မသိဘူးေပါ့ကြယ္၊ အဲဒီလုိ ေနထုိင္ လာခဲ့ တာ ၁၂ ႏွစ္ ကာလေက်ာ္ခဲ့ရင္ ကာလ စည္းကမ္း သတ္ အက္ ဥပေဒအရ ပိုင္ရွင္ဆုိသူက တရားစြဲဆုိဖယ္ရွား ပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူး။အခ်င္းျဖစ္ေျမနဲ႔ အိမ္မွာေနတဲ့ သူေတြ က ပုိင္ရွင္အေပၚ ဆန္႔က်င္ေနထုိင္ခြင့္ ရသြားၿပီ ျဖစ္တယ္၊ တခ်ဳိ႕က လည္း အဲဒီအေျခအေနကို ပစၥည္း အေပၚဆန္႔က်င္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရသြားၿပီဆုိၿပီး သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚ ၾကတယ္။ အဲဒီေျမအိမ္၊ တုိက္ခန္း စတဲ့ မိမိ ေနထုိင္ တဲ့ အေဆာက္အအုံဥပစာကို မိမိတုိ႔ ပုိင္သြားၿပီ လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ဒါနဲ႔ပဲ ထပ္ဆင့္ ေရာင္းခ်တာေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့”
”အဲဒီလုိရခဲ့တဲ့ အေဆာက္အအုံ ဥပစာကို ဝယ္ရင္
တရားဝင္ ပါ့မလား ဆရာ”
”တုိက္ခန္း မွာ အမည္ေျပာင္းဖုိ႔ ကိစၥ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္ သလုိ၊ေျမ နဲ႔အိမ္ဆုိရင္လည္း အေရာင္းအဝယ္ ေျမပုံကူး ယူဖုိ႔အေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔ဂရန္ေျမ အမည္ေျပာင္းဖုိ႔စတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အမည္ေပါက္သူက တာဝန္ယူမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲေတြ႔မွာ ျဖစ္တယ္”
”ဆရာေျပာေတာ့ ဆန္႔က်င္ ပိုင္ဆုိင္တယ္ဆုိ”
ဒါက အားလုံးက လြယ္လြယ္ ေျပာေနၾကတာ၊ တရား႐ုံး က ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တရား စြဲဆုိခြင့္ ကာလေက်ာ္လြန္သြားၿပီ လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေပး လုိက္တာျဖစ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ကာလစည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ မွာ
*** တရားစြဲဆုိဖုိ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလ အပုိင္း အျခား ကုန္ဆုံးသြားရင္ အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္ ခြင့္သည္လည္းကုန္ဆုံးျပတ္စဲသြားၿပီလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတြက္ေနထုိင္ေနသူက ပစၥည္းကို ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီလုိ႔ ယူဆၾကတာျဖစ္တယ္ ***
”ဒါဆုိရင္ ပိုင္ရွင္က ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီ ေပါ့ေနာ္”
”ငါ့ တပည့္ ကို ရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ စီရင္ထုံးတစ္ခုကို ဖတ္ျပမယ္”
စာေရးသူက စာအုပ္စင္ေပၚ က စီရင္ထုံးစာအုပ္ကို
ဆြဲယူလုိက္ ၿပီး ဖတ္ျပလုိက္ပါသည္။
ေဒၚငန္လြယ္ပါ ရွစ္ဦးႏွင့္ ေဒၚတြဲလ်န္ပါ သုံးဦး ၊
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၉၂ အမႈတြင္
“ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔က အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္ကုိ တရား မစြဲဆုိမီ ၅၅ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ဆန္႔က်င္လက္ရွိ ထားခဲ့ သျဖင့္ ယင္း ေျမႏွင့္အိမ္ကို ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျမြက္ဟေၾကညာ ေပးရန္တရား႐ုံး တြင္ ေဒၚငန္လြယ္ တုိ႔အေပၚတရားစြဲဆုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။”
တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္သည္မွာ
– ေဒၚတြဲလ်န္ အဆုိျပဳသည့္အတုိင္း အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္ အိမ္ကုိ ပုိင္ရွင္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္၍ ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ လက္ရွိ ထားခဲ့ပါမူ၊ဆုိင္ရာပုိင္ရွင္တုိ႔အေန ျဖင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ား တြင္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မွာ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ အရကုန္ဆုံး ျပတ္စဲသြားေပမည္။
– ပိုင္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ အရ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ကုန္ဆုံး ျပတ္စဲ ေစကာမူ၊ ေဒၚတြဲလ်န္တို႔သည္ ယင္းသို႔ ဆန္႔က်င္ လက္ရွိ ထားျခင္းျဖင့္ အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္ အိမ္ ၏ ပိုင္ရွင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစရမည္ဟု…
အဆုိပါ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းမရွိေပ။
– အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္ တုိ႔က ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔ အေပၚ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို လက္ေရာက္ရလုိ ေၾကာင္း တရားစြဲဆုိခြင့္ မရွိေတာ့ျခင္းမွာ အခ်င္းျဖစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔၏ ပုိင္ေရး ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟုမဆုိႏုိင္ေပ။
– ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔စြဲဆုိေသာ အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္ အိမ္ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးရန္ စြဲဆုိမႈ အား ပလပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။
” * ဒါေၾကာင့္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ဆန္႔က်င္ေနထုိင္ လာ ႐ုံနဲ႔ အဆုိပါ ပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရၿပီး ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနပုိင္ခြင့္ ဆက္လက္ ရွိေနျခင္းကို ဆုိလုိတာျဖစ္တယ္။
ပိုင္ရွင္က မိမိကို အဆုိပါ အေဆာက္အအုံမွဖယ္ရွား ေပးရန္ တရားစြဲဆုိခြင့္ မရွိျခင္းသာ ျဖစ္တယ္၊
ဥပေဒ အရ ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး * ”
”ဒါဆုိ ေရာင္းလ႔ုိမရဘူးေပါ့”
”အေရာင္းအဝယ္ လုပ္လုိ႔ မရ ဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
ပစၥည္းတစ္ခုကို ေရာင္းသူဝယ္သူ သေဘာတူ ရင္
အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၾကတာပဲ။
ဒါေပမယ့္ အခုလုိ အေျခအေနမ်ဳိး က ဥပေဒ နဲ႔အညီ
တရားဝင္ပိုင္ရွင္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရာင္းမယ္ ဆုိရင္ ကန္႔ကြက္တာ၊ တရားစြဲဆုိတာေတြျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ဒီအခ်က္ေတြကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွသာ ဝယ္ ပါ”လုိ႔အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလုိက္ပါ သည္။
ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)

#via_အိမ္ျခံေျမလမ္းဆံု

ဖိုးသူေတာ္  (www.phothutaw.com)
Credit:  Zaygwet Journal

#Unicode Version#
အိမ်ငှါး က နေထိုင်တာ ၁၂ နှစ်ကျော်သွားပါက ဥပဒေ အရ နှင်ချခွင့် မရှိတော့ပါဘူးတဲ့…
တရားစွဲဖို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြား ကုန်ဆုံးသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့… ဈေးကွက်ဂျာနယ်မှာ ပါသော ဆောင်းပါးပါ….
“၁၂ နှစ်ကျော် နေထိုင်လာသူထံမှ မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်လျှင်”
”ရောင်းမယ့် အိမ်နဲ့ မြေက ပိုင်ရှင်အစစ်မဟုတ်လို့ ဝယ်ဖို့ အဆင်ပြေပါ့မလား ဆရာ” ဟု တပည့်တစ်ဦး က လာရောက်ဆွေးနွေး ပါသည်။
”ပိုင်ရှင်အစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာက ဘာကို ပြောတာလဲ၊ မြေပိုင်ရှင်က သေဆုံးသွားလို့လား”
”အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ဘူး ဆရာ၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲ”
”ဘယ်လိုမှ မပြောနဲ့တော့၊ သေချာလေ့လာခဲ့မှပေါ့ကွယ်၊ ကဲ- ဆရာမေးတာပဲ ဖြေတော့”
”ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ”
”မြေနဲ့ အိမ်အမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်က တစ်ယောက်၊ အခု ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ သူက တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့”
”ဟုတ်တယ် ဆရာ”
”ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ သူက အဲဒီ အိမ်နဲ့ မြေကို ဝယ်ထား တာလား၊ ဘယ်လို ပိုင်ဆိုင်လာတာလဲ”
”ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ သူရဲ့ပြောစကားအရတော့…အခုအိမ် နဲ့ မြေ ပေါ်မှာနေတာ အနှစ် ၂ဝ နီးပါး ရှိပြီလို့ပြောတယ်”
”ဒါဆိုရင် မြေပိုင်ရှင် က သူတို့ကို ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထားတာလား”
”အိမ်မြေပိုင်ရှင် က သူ့ကို ကျူး ကျော်နေထိုင်တယ် ဆိုပြီး တရား စွဲခဲ့တယ်”
”အဲဒီတော့ အမှုကောပြီးသွား ပြီလား”
”အိမ်မြေပိုင်ရှင်ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုက ကာလစည်းကမ်း သတ် ၁၂ နှစ်ကျော်သွားလို့ တရားစွဲတာ ရှုံး သွားတယ် ပြောတယ်”
”သူတို့က အနိုင်ရတယ်ပေါ့၊ ၁၂ နှစ်ကျော်လို့ ပိုင်ရှင်ကို ဆန့် ကျင်နေထိုင်ခွင့် ရသွားတာဖြစ်မယ်”
”ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ အခု သူတို့က အိမ်နဲ့ မြေကိုရောင်း မှာ ဆရာ”
”ဒါမျိုးကတော့ ဂရုစိုက်ပြီး ဝယ်ဖို့လိုတယ်၊ ရောင်းတဲ့သူ က လည်း နောက်ထပ်အမှုအခင်း အရှုပ်အရှင်း ကင်းအောင်ဆိုပြီး သင့်တဲ့ဈေးနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ရောင်းသွားမယ့် သဘော ဖြစ်မယ်”
”ဟုတ်တယ်ဆရာ၊ဈေးသင့်လို့ ဝယ်မယ့်သူ က သမီးဆီ လာပြီး စာရွက်စာတမ်းစစ်ဆေးပေးပါလို့ ပြောတယ်။ သမီးလည်းမေးကြည့်လိုက်တော့ ရှုပ်ထွေးနေတာနဲ့ ဆရာ့ဆီ အကြံလာတောင်းတာ ဆရာ” ဟုတပည့်ဖြစ်သူ မိန်းကလေးက ရှင်းပြ ပါသည်။
”ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကျူးကျော် နေထိုင်လာကြတယ် ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့ကွယ်၊ အဲဒီလို နေထိုင် လာခဲ့ တာ ၁၂ နှစ် ကာလကျော်ခဲ့ရင် ကာလ စည်းကမ်း သတ် အက် ဥပဒေအရ ပိုင်ရှင်ဆိုသူက တရားစွဲဆိုဖယ်ရှား ပိုင်ခွင့် မရှိတော့ဘူး။အချင်းဖြစ်မြေနဲ့ အိမ်မှာနေတဲ့ သူတွေ က ပိုင်ရှင်အပေါ် ဆန့်ကျင်နေထိုင်ခွင့် ရသွားပြီ ဖြစ်တယ်၊ တချို့က လည်း အဲဒီအခြေအနေကို ပစ္စည်း အပေါ်ဆန့်ကျင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရသွားပြီဆိုပြီး သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ် ကြတယ်။ အဲဒီမြေအိမ်၊ တိုက်ခန်း စတဲ့ မိမိ နေထိုင် တဲ့ အဆောက်အအုံဥပစာကို မိမိတို့ ပိုင်သွားပြီ လို့ ယူဆကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲ ထပ်ဆင့် ရောင်းချတာတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့”
”အဲဒီလိုရခဲ့တဲ့ အဆောက်အအုံ ဥပစာကို ဝယ်ရင်
တရားဝင် ပါ့မလား ဆရာ”
”တိုက်ခန်း မှာ အမည်ပြောင်းဖို့ ကိစ္စ အခက်အခဲ ရှိနိုင် သလို၊မြေ နဲ့အိမ်ဆိုရင်လည်း အရောင်းအဝယ် မြေပုံကူး ယူဖို့အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ဂရန်မြေ အမည်ပြောင်းဖို့စတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အမည်ပေါက်သူက တာဝန်ယူမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေ့မှာ ဖြစ်တယ်”
”ဆရာပြောတော့ ဆန့်ကျင် ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆို”
ဒါက အားလုံးက လွယ်လွယ် ပြောနေကြတာ၊ တရားရုံး က ပိုင်ဆိုင်သွားပြီလို့ ဆုံးဖြတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ တရား စွဲဆိုခွင့် ကာလကျော်လွန်သွားပြီ လို့ ဆုံးဖြတ်ပေး လိုက်တာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ မှာ
*** တရားစွဲဆိုဖို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကာလ အပိုင်း အခြား ကုန်ဆုံးသွားရင် အချင်းဖြစ်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင် ခွင့်သည်လည်းကုန်ဆုံးပြတ်စဲသွားပြီလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အတွက်နေထိုင်နေသူက ပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြီလို့ ယူဆကြတာဖြစ်တယ် ***
”ဒါဆိုရင် ပိုင်ရှင်က ပိုင်ဆိုင် ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားပြီ ပေါ့နော်”
”ငါ့ တပည့် ကို ရှင်းအောင် ပြောရရင် တရားရုံးချုပ် က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ စီရင်ထုံးတစ်ခုကို ဖတ်ပြမယ်”
စာရေးသူက စာအုပ်စင်ပေါ် က စီရင်ထုံးစာအုပ်ကို
ဆွဲယူလိုက် ပြီး ဖတ်ပြလိုက်ပါသည်။
ဒေါ်ငန်လွယ်ပါ ရှစ်ဦးနှင့် ဒေါ်တွဲလျန်ပါ သုံးဦး ၊
၁၉၈၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ ၉၂ အမှုတွင်
“ဒေါ်တွဲလျန် တို့က အချင်းဖြစ် မြေနှင့်အိမ်ကို တရား မစွဲဆိုမီ ၅၅ နှစ်ခန့်မှစ၍ ဆန့်ကျင်လက်ရှိ ထားခဲ့ သဖြင့် ယင်း မြေနှင့်အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြွက်ဟကြေညာ ပေးရန်တရားရုံး တွင် ဒေါ်ငန်လွယ် တို့အပေါ်တရားစွဲဆို လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။”
တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်သည်မှာ
– ဒေါ်တွဲလျန် အဆိုပြုသည့်အတိုင်း အချင်းဖြစ် မြေနှင့် အိမ်ကို ပိုင်ရှင်တို့အား ဆန့်ကျင်၍ ၁၂ နှစ် ကျော် လက်ရှိ ထားခဲ့ပါမူ၊ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်တို့အနေ ဖြင့် ယင်းပစ္စည်းများ တွင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှာ ကာလ စည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၈ အရကုန်ဆုံး ပြတ်စဲသွားပေမည်။
– ပိုင်ရှင်တို့အနေဖြင့် ကာလ စည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၈ အရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ကုန်ဆုံး ပြတ်စဲ စေကာမူ၊ ဒေါ်တွဲလျန်တို့သည် ယင်းသို့ ဆန့်ကျင် လက်ရှိ ထားခြင်းဖြင့် အချင်းဖြစ် မြေနှင့် အိမ် ၏ ပိုင်ရှင် အဖြစ်သို့ ရောက်စေရမည်ဟု…
အဆိုပါ ပုဒ်မ ၂၈ တွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားခြင်းမရှိပေ။
– အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများ၏ ပိုင်ရှင် တို့က ဒေါ်တွဲလျန် တို့ အပေါ် ယင်းပစ္စည်းများကို လက်ရောက်ရလို ကြောင်း တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိတော့ခြင်းမှာ အချင်းဖြစ် ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါ်တွဲလျန်တို့၏ ပိုင်ရေး ပိုင်ခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။
– ထို့ကြောင့် ဒေါ်တွဲလျန် တို့စွဲဆိုသော အချင်းဖြစ် မြေနှင့် အိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာပေးရန် စွဲဆိုမှု အား ပလပ်ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။
” * ဒါကြောင့် ၁၂ နှစ်ကျော် ဆန့်ကျင်နေထိုင် လာ ရုံနဲ့ အဆိုပါ ပစ္စည်းကို အလိုအလျောက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရပြီး ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ နေပိုင်ခွင့် ဆက်လက် ရှိနေခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။
ပိုင်ရှင်က မိမိကို အဆိုပါ အဆောက်အအုံမှဖယ်ရှား ပေးရန် တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိခြင်းသာ ဖြစ်တယ်၊
ဥပဒေ အရ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး * ”
”ဒါဆို ရောင်းလ့ိုမရဘူးပေါ့”
”အရောင်းအဝယ် လုပ်လို့ မရ ဘူးတော့ မဟုတ်ဘူး။
ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရောင်းသူဝယ်သူ သဘောတူ ရင်
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြတာပဲ။
ဒါပေမယ့် အခုလို အခြေအနေမျိုး က ဥပဒေ နဲ့အညီ
တရားဝင်ပိုင်ရှင် မဟုတ်တဲ့အတွက် ရောင်းမယ် ဆိုရင် ကန့်ကွက်တာ၊ တရားစွဲဆိုတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် ဒီအချက်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်မှသာ ဝယ် ပါ”လို့အကြံပြု ပြောကြားလိုက်ပါ သည်။
ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ)

#via_အိမ်ခြံမြေလမ်းဆုံ

ဖိုးသူတော်  (www.phothutaw.com)
Credit: Zaygwet Journal
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top