ISM ေက်ာင္းအနီးရွိ ရာသက္ပန္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Grand Mya Kan Thar ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး (AYA Home Loan ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည္)
×

သဘာဝလြန္ လိင္တူေပါင္းသင္း ေနထိုင္မွုလို႔ က်ေနာ့္ကပ္လ်က္ Post ကို share ရာမွာ share သူ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္က သူ႔အျမင္ကို ထည့္ေရးရင္းနဲ႔ စကားလုံး အသုံးအႏွုန္း သုံးထားတယ္။ ႐ုတ္တရက္ သာမန္ကာလၽွံကာ ဖတ္တဲ့ လူအမ်ားက က်ေနာ့္ စကားလုံးနဲ႔ သေဘာလို႔ ျမင္သြားနိုင္တယ္။

က်ေနာ္ အႀကိမ္တစ္ရာမက ရွင္းျပၿပီးၿပီ။ လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံတယ္ဆိုတာ သဘာဝလြန္မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို..။ သက္ရွိ သတၱဝါအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ငွက္ေတြ၊ နို႔တိုက္ သတၱဝါတစ္ခ်ိဳ႕၊ ေရေနကုန္းေနမ်ိဳးစုံမွာ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိတဲ့ သဘာဝ လိင္မွုဆက္ဆံျခင္း အျပဳအမူတစ္ခုပဲ။

ဟိုတေန႔က မိတ္ေဆြတေယာက္နဲ႔ အျခားႏွစ္ေယာက္လုံးသိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ (အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္) အေၾကာင္း စကားေျပာေတာ့ အဲ့ဒီ မိတ္ေဆြက ညႊန္းဆိုတဲ့ တတိယပုဂၢိဳလ္ကို သူေတာ့ စိတ္ပ်က္သြားတယ္..။ အခု သူက (တတိယ ပုဂၢိဳလ္က) ေယာက္်ားႀကီး ေပၚတင္ယူထားတာဗ်ာလို႔ ဆိုတယ္။ က်ေနာ္လည္း အက်ယ္အက်ယ္ ဘာမွျပန္မေျပာလိုက္ဘဲ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေလး ထပ္ေရးဦးမွဆိုပဲ တို႔ထားလိုက္မိတယ္။ အခုေတာ့ ပထမေျပာတဲ့ ကပ္လ်က္ Post ကို share ရာမွာ ပါတဲ့ စကားလုံး “သဘာဝလြန္ လိင္တူေပါင္းသင္းေနထိုင္မွု” ဆိုတာေၾကာင့္ နည္းနည္းေရးျဖစ္ၿပီ။

ဒီေနရာမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီဆိုတဲ့ စကားက အေရးပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူႀကီးျဖစ္မွ ဘာကိစၥမဆို သင့္၏၊ မသင့္၏၊ အက်ိဳး၊ အေၾကာင္း စီစစ္ဆုံးျဖတ္နိုင္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အသိဉာဏ္ပညာ ရွိတယ္လို႔ ေယဘုယ် ဆိုနိုင္တယ္။

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္က ေယာက္်ားႀကီးတစ္ေယာက္ ယူထားေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။ ဘယ္သူ႔ကို ဘာထိခိုက္ေစလဲ။ ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦး ေက်နပ္ႏွစ္သက္ သေဘာတူရင္ က်ေနာ္နဲ႔ မပတ္သက္သလို ဘယ္သူနဲ႔မွ မသက္ဆိုင္တဲ့ သူတို႔ရဲ့ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မွုသက္သက္ပဲ ျဖစ္တယ္။

သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ့ ပုဂၢလိကအက်င့္၊ စာရိတၱ၊ လူမွုက်င့္ဝတ္၊ နိုင္ငံသား တာဝန္ဝတၱရားကို မခ်ိဳးေဖာက္သသမၽွ သူဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ႏွိမ္ခ်၊ ျပစ္တင္ပစ္ပယ္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း မလုပ္အပ္ဘူး။

ကပ္လ်က္ Post ပါ သေဘာ အိမ္ ေထာင္သားေမြးျပဳမွုရဲ့ တစ္ကိုယ္ေရ လြတ္လပ္မွုသေဘာနဲ႔ တစ္ပါတည္း ဆက္စပ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံမွု သေဘာမွာလည္း ပုဂၢလိကဆႏၵ၊ သေဘာက အဓိကပဲ။

အရြယ္ေရာက္ၿပီး (လူႀကီးျဖစ္ၿပီး) လူတေယာက္ (က်ား/မ) ဟာ မိမိရဲ့ လိင္ဆႏၵကို ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ရာမွာ လြတ္လပ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိတယ္။ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ သေဘာတူလၽွင္ က်ား (သို႔) မ (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ ကာယကံရွင္တို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ျပဳမွုနိုင္တယ္။ ဒါဟာ သူ႔ရဲ့ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို ဘာသာ၊ လူမွု၊ ဘာထုံးတမ္းကမွ မတားဆီးနိုင္ဘူး။

ဒီေနရာမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီဆိုတဲ့ စကားက အေရးပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူႀကီးျဖစ္မွ ဘာကိစၥမဆို သင့္၏၊ မသင့္၏၊ အက်ိဳး၊ အေၾကာင္း စီစစ္ဆုံးျဖတ္နိုင္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အသိဉာဏ္ပညာ ရွိတယ္လို႔ ေယဘုယ် ဆိုနိုင္တယ္။ ဒီလိုရွိမွ ကာယကံရွင္ ႏွစ္ဦးဟာ ေရြခ်ယ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံမွုကို သေဘာတူ၊ ဆႏၵရွိေၾကာင္းလည္း ဆုံးျဖတ္နိုင္၊ ေဖာ္ျပနိုင္တယ္။ ဒီလို ဆင္ျခင္နိုင္မွု၊ ေတြးေခၚနိုင္မွုနဲ႔ သေဘာတူ (အလိုတူ) ေၾကာင္း ေဖာ္ျပနိုင္မွုရွိရင္ ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦးရဲ့ လိင္ဆက္ဆံ ေနထိုင္မွုသေဘာကို ဘာသာတရား၊ လူမွုထုံးတမ္း ဘယ္အရာကမွ မတားျမစ္နိုင္ဘူး။ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ လူ႔သိကၡာကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူး။

ဗမာျပည္မွာလည္း ဘာထူးလဲ။ မယားအမ်ားႀကီး ယူတာမႀကိဳက္ရင္ ဥပေဒအရ Polygyny (မယားၿပိဳင္) က် ခြင့္ျပဳထားၿပီး Polyandry (လင္ၿပိဳင္) သာ ကန႔္သတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ သိကၡာကို ဖိႏွိပ္ထိပါးေနမွုကို အရင္ျပင္ပါဆိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ထိထိေရာက္ မလုပ္ဘူးမလား။

ဒီလို ဆင္ျခင္နိုင္မွု၊ ေတြးေခၚနိုင္မွုနဲ႔ သေဘာတူ (အလိုတူ) ေၾကာင္း ေဖာ္ျပနိုင္မွုမရွိတဲ့ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလး သူငယ္ (လိင္တူတူ၊ လိင္မတူတူ) နဲ႔ တိရစၧာန္ေတြကိုသာ လူတစ္ေယာက္က မိမိ လိင္ဆႏၵအတြက္ အသုံးခ် ေျဖေဖ်ာ္ခြင့္ မရွိတာ။ ဒါကမွ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ လူ႔သိကၡာ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ အႏၲရာယ္ရွိေစတာ။

အခု ကမၻာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လြတ္လပ္လွပါခ်ည္းရဲ့ဆိုတဲ့ အေမရိကားလို အသိုင္းအဝန္းမွာေတာင္ လိင္တူ ဆက္ဆံသူကို ကဲ့ရဲ့ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တိရစၧာန္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာကိုက် ဥပေဒအရ တရားဝင္ထုတ္ တားျမစ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တာေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ရွိတယ္။

ဗမာျပည္မွာလည္း ဘာထူးလဲ။ မယားအမ်ားႀကီး ယူတာမႀကိဳက္ရင္ ဥပေဒအရ Polygyny (မယားၿပိဳင္) က် ခြင့္ျပဳထားၿပီး Polyandry (လင္ၿပိဳင္) သာ ကန႔္သတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ သိကၡာကို ဖိႏွိပ္ထိပါးေနမွုကို အရင္ျပင္ပါဆိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ထိထိေရာက္ မလုပ္ဘူးမလား။

ဘယ္အေၾကာင္းရာမဆို လိင္မကြဲ၊ လူမ်ိဳးမကြဲ၊ ဘာသာမကြဲ လူ႔သိကၡာ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ ယဥ္ေက်းၿပီး လူပီသတဲ့ လူ႔စံႏွုန္း၊ လူသားတန္ဖိုးနဲ႔ လူသားတေယာက္ရဲ့ ေမြးရာပါ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ လြတ္လပ္မွု သေဘာနဲ႔ အခြင့္အေရးကသာ အခရာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဖ်ားနာေစတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ျပႆနာေတြ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ထူေျပာေစတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမွုကို ဆုတ္ယုတ္ေစၿပီး အရာရာ ေအာက္တန္း၊ ေနာက္တန္း က်ေစတယ္။ ကမၻာအႏွံ့ကို ၾကည့္ပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္အေရး ကို အေလးမထားဘဲ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တင္းက်ပ္ျပင္းထန္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အမ်ိဳးအဖုံဖုံ ျဖစ္ေနတဲ့ ဒုကၡ၊ သုကၡေတြ၊ လူမွု မတည္ၿငိမ္မွုေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ..။ မိမိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာလည္း ခံစားေနရတာ မ်က္ျမင္ပဲ။

မေယာက္ရာ ဆီလူရင္း တကယ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အနာတရ ဒဏ္ရာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ရပါ့မယ္။

ဆိုေတာ့… နိဂုံးခ်ဳပ္ရရင္ လိင္တူျခင္း၊ မတူျခင္း၊ ဘာသာတူျခင္း၊ မတူျခင္း၊ လူမ်ိဳးတူျခင္း၊ မတူျခင္းက အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူႏွစ္ဦးရဲ့ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရး ကို ဘယ္လိုမွ မတားဆီးနိုင္သလို အဆိုပါ လူႏွစ္ဦးရဲ့ ေရြးခ်ယ္မွု တစ္ကိုယ္ေရ လြတ္လပ္ခြင့္ သေဘာကလည္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘယ္လိုမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု (ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး ႏွစ္ခုစလုံး) မျဖစ္ေစ၊ မရွိေစပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး


မွတ္ခ်က္။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေအ၏ Facebook စာမ်က္တြင္ LGBT ေတြအေပၚ ခြဲျခားမွုနဲ႔ ပတ္သက္၍ ၎၏ သေဘာထားအား ေရးသားထားသည္ကို ျပန္လည္မၽွေဝေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

#Unicode Version#
သဘာဝလွန် လိင်တူပေါင်းသင်း နေထိုင်မှုလို့ ကျနော့်ကပ်လျက် Post ကို share ရာမှာ share သူ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က သူ့အမြင်ကို ထည့်ရေးရင်းနဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း သုံးထားတယ်။ ရုတ်တရက် သာမန်ကာလျှံကာ ဖတ်တဲ့ လူအများက ကျနော့် စကားလုံးနဲ့ သဘောလို့ မြင်သွားနိုင်တယ်။

ကျနော် အကြိမ်တစ်ရာမက ရှင်းပြပြီးပြီ။ လိင်တူချင်း ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ သဘာဝလွန်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို..။ သက်ရှိ သတ္တဝါအတော်များများ၊ ငှက်တွေ၊ နို့တိုက် သတ္တဝါတစ်ချို့၊ ရေနေကုန်းနေမျိုးစုံမှာ တွေ့မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ သဘာဝ လိင်မှုဆက်ဆံခြင်း အပြုအမူတစ်ခုပဲ။

ဟိုတနေ့က မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ အခြားနှစ်ယောက်လုံးသိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် (အမျိုးသား တစ်ယောက်) အကြောင်း စကားပြောတော့ အဲ့ဒီ မိတ်ဆွေက ညွှန်းဆိုတဲ့ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကို သူတော့ စိတ်ပျက်သွားတယ်..။ အခု သူက (တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်က) ယောက်ျားကြီး ပေါ်တင်ယူထားတာဗျာလို့ ဆိုတယ်။ ကျနော်လည်း အကျယ်အကျယ် ဘာမှပြန်မပြောလိုက်ဘဲ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ဒီအကြောင်းလေး ထပ်ရေးဦးမှဆိုပဲ တို့ထားလိုက်မိတယ်။ အခုတော့ ပထမပြောတဲ့ ကပ်လျက် Post ကို share ရာမှာ ပါတဲ့ စကားလုံး “သဘာဝလွန် လိင်တူပေါင်းသင်းနေထိုင်မှု” ဆိုတာကြောင့် နည်းနည်းရေးဖြစ်ပြီ။

ဒီနေရာမှာ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ စကားက အရေးပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးဖြစ်မှ ဘာကိစ္စမဆို သင့်၏၊ မသင့်၏၊ အကျိုး၊ အကြောင်း စီစစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အသိဉာဏ်ပညာ ရှိတယ်လို့ ယေဘုယျ ဆိုနိုင်တယ်။

အမျိုးသားတစ်ယောက်က ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက် ယူထားတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ ဘယ်သူ့ကို ဘာထိခိုက်စေလဲ။ ကာယကံရှင်နှစ်ဦး ကျေနပ်နှစ်သက် သဘောတူရင် ကျနော်နဲ့ မပတ်သက်သလို ဘယ်သူနဲ့မှ မသက်ဆိုင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုသက်သက်ပဲ ဖြစ်တယ်။

သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအကျင့်၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်၊ နိုင်ငံသား တာဝန်ဝတ္တရားကို မချိုးဖောက်သသမျှ သူဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နှိမ်ချ၊ ပြစ်တင်ပစ်ပယ်ခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်း မလုပ်အပ်ဘူး။

ကပ်လျက် Post ပါ သဘော အိမ်ထောင်သားမွေးပြုမှုရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ လွတ်လပ်မှုသဘောနဲ့ တစ်ပါတည်း ဆက်စပ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု သဘောမှာလည်း ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒ၊ သဘောက အဓိကပဲ။

အရွယ်ရောက်ပြီး (လူကြီးဖြစ်ပြီး) လူတယောက် (ကျား/မ) ဟာ မိမိရဲ့ လိင်ဆန္ဒကို ဖြေဖျောက်ဖို့ရာမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိတယ်။ အခြားအရွယ်ရောက်ပြီး လူတစ်ယောက် သဘောတူလျှင် ကျား (သို့) မ (သို့) နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ ကာယကံရှင်တို့ နှစ်ဦးသဘောတူ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ပြုမှုနိုင်တယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို ဘာသာ၊ လူမှု၊ ဘာထုံးတမ်းကမှ မတားဆီးနိုင်ဘူး။

ဒီနေရာမှာ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ စကားက အရေးပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးဖြစ်မှ ဘာကိစ္စမဆို သင့်၏၊ မသင့်၏၊ အကျိုး၊ အကြောင်း စီစစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အသိဉာဏ်ပညာ ရှိတယ်လို့ ယေဘုယျ ဆိုနိုင်တယ်။ ဒီလိုရှိမှ ကာယကံရှင် နှစ်ဦးဟာ ရွေချယ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို သဘောတူ၊ ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်၊ ဖော်ပြနိုင်တယ်။ ဒီလို ဆင်ခြင်နိုင်မှု၊ တွေးခေါ်နိုင်မှုနဲ့ သဘောတူ (အလိုတူ) ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်မှုရှိရင် ကာယကံရှင်နှစ်ဦးရဲ့ လိင်ဆက်ဆံ နေထိုင်မှုသဘောကို ဘာသာတရား၊ လူမှုထုံးတမ်း ဘယ်အရာကမှ မတားမြစ်နိုင်ဘူး။ လူ့ကျင့်ဝတ်၊ လူ့သိက္ခာကို ချိုးဖောက်ခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။

ဗမာပြည်မှာလည်း ဘာထူးလဲ။ မယားအများကြီး ယူတာမကြိုက်ရင် ဥပဒေအရ Polygyny (မယားပြိုင်) ကျ ခွင့်ပြုထားပြီး Polyandry (လင်ပြိုင်) သာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ သိက္ခာကို ဖိနှိပ်ထိပါးနေမှုကို အရင်ပြင်ပါဆိုတော့ ဘယ်သူမှ ထိထိရောက် မလုပ်ဘူးမလား။

ဒီလို ဆင်ခြင်နိုင်မှု၊ တွေးခေါ်နိုင်မှုနဲ့ သဘောတူ (အလိုတူ) ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်မှုမရှိတဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေး သူငယ် (လိင်တူတူ၊ လိင်မတူတူ) နဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကိုသာ လူတစ်ယောက်က မိမိ လိင်ဆန္ဒအတွက် အသုံးချ ဖြေဖျော်ခွင့် မရှိတာ။ ဒါကမှ လူ့ကျင့်ဝတ်၊ လူ့သိက္ခာ ချိုးဖောက်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ် အန္တရာယ်ရှိစေတာ။

အခု ကမ္ဘာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လွတ်လပ်လှပါချည်းရဲ့ဆိုတဲ့ အမေရိကားလို အသိုင်းအဝန်းမှာတောင် လိင်တူ ဆက်ဆံသူကို ကဲ့ရဲ့ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကိုကျ ဥပဒေအရ တရားဝင်ထုတ် တားမြစ်ဖို့ ပျက်ကွက်တာတွေ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရှိတယ်။

ဗမာပြည်မှာလည်း ဘာထူးလဲ။ မယားအများကြီး ယူတာမကြိုက်ရင် ဥပဒေအရ Polygyny (မယားပြိုင်) ကျ ခွင့်ပြုထားပြီး Polyandry (လင်ပြိုင်) သာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ သိက္ခာကို ဖိနှိပ်ထိပါးနေမှုကို အရင်ပြင်ပါဆိုတော့ ဘယ်သူမှ ထိထိရောက် မလုပ်ဘူးမလား။

ဘယ်အကြောင်းရာမဆို လိင်မကွဲ၊ လူမျိုးမကွဲ၊ ဘာသာမကွဲ လူ့သိက္ခာ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်၊ ယဉ်ကျေးပြီး လူပီသတဲ့ လူ့စံနှုန်း၊ လူသားတန်ဖိုးနဲ့ လူသားတယောက်ရဲ့ မွေးရာပါ ရွေးချယ်ခွင့် လွတ်လပ်မှု သဘောနဲ့ အခွင့်အရေးကသာ အခရာ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို ချိုးဖောက်ခြင်းကသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖျားနာစေတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြဿနာတွေ၊ အကျပ်အတည်းတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ထူပြောစေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကို ဆုတ်ယုတ်စေပြီး အရာရာ အောက်တန်း၊ နောက်တန်း ကျစေတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ကို ကြည့်ပါ။ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ အခွင့်အရေး ကို အလေးမထားဘဲ ဘာသာ၊ လူမျိုး အကြောင်းပြချက်နဲ့ တင်းကျပ်ပြင်းထန်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အမျိုးအဖုံဖုံ ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခ၊ သုက္ခတွေ၊ လူမှု မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ..။ မိမိ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ခံစားနေရတာ မျက်မြင်ပဲ။

မယောက်ရာ ဆီလူရင်း တကယ် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အနာတရ ဒဏ်ရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ရပါ့မယ်။

ဆိုတော့… နိဂုံးချုပ်ရရင် လိင်တူခြင်း၊ မတူခြင်း၊ ဘာသာတူခြင်း၊ မတူခြင်း၊ လူမျိုးတူခြင်း၊ မတူခြင်းက အရွယ်ရောက်ပြီး လူနှစ်ဦးရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အခွင့်အရေး ကို ဘယ်လိုမှ မတားဆီးနိုင်သလို အဆိုပါ လူနှစ်ဦးရဲ့ ရွေးချယ်မှု တစ်ကိုယ်ရေ လွတ်လပ်ခွင့် သဘောကလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု (ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး နှစ်ခုစလုံး) မဖြစ်စေ၊ မရှိစေပါ။

ငြိမ်းချမ်းအေး


မှတ်ချက်။ ။ ငြိမ်းချမ်းအေ၏ Facebook စာမျက်တွင် LGBT တွေအပေါ် ခွဲခြားမှုနဲ့ ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ သဘောထားအား ရေးသားထားသည်ကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ငြိမ်းချမ်းအေး
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top