ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

(အရပ္ထဲက စကားေတြနားမေယာင္ပါနဲ႕)အရပ္ထဲမွာေျပာေျပာေနတဲ့…လင္မယား ၆လ/၁ႏွစ္/၃ႏွစ္ မေပါင္းပဲေနရင္လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္တယ္ဆိုတာယံုၿပီးတရားဝင္မျပတ္ေသးပဲ…ေနာက္အိမ္ေထာင္မျပဳ ၾကပါနဲ႕…တလင္တမယားဥပေဒနဲ႕ အာမခံေတာင္ မရပါဘူး…

ေနာက္တခ်က္က…တခ်ိဴ႕ ႕တရားဝင္ေတာ့ျပတ္စဲတယ္…ဒါေပမဲ့ လူသိရွင္ၾကားျပန္ေပါင္းတယ္…ေနာက္လင္မယားျပန္ကြဲတယ္…ဒါကို…တရားဝင္ထပ္ကြာရွင္းရမွာမသိပဲ…အရင္စာခ်ဴ ပ္ရွိေနတာ မလိုပါဘူးလို႕ေနၿပီး လင္(သို႕)မယားကေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳ ရင္…တလင္တမယားဥပေဒနဲ႕ၿငိျပန္ပါတယ္…(ကြာရွင္းၿပီး အထင္အရွားျပန္ေပါင္းသင္းရင္ စာခ်ဴ ပ္အလိုလိုပ်က္ျပယ္လို႕ပါ)…

(ဘယ္လိုအေျခအေနဆိုရင္ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းႏိူင္လဲ)…(အက်ဥ္းခ်ဴ ပ္ပါ)

လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ လင္ျဖစ္သူက ေနအိမ္မွထြက္ခြာၿပီး…(၃)ႏွစ္တိုင္ ေငြေၾကးမေထာက္ပံ့့/ျပန္ေပါင္းဖို႕အဆက္အသြယ္မလုပ္/မႀကိဳးစားျခင္း…ဒဏ္ရာရေစေလာက္ေအာင္ ရက္စက္မႈ႕က်ဴ းလြန္ျခင္း…(ဒါက…မယားျဖစ္သွူမွ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းႏိူင္တဲ့အခ်က္ေတြပါ)…

မယားလုပ္သူမွ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ…ေနအိမ္မွထြက္ခြာျခင္း/ထြက္ခြာၿပီးတႏွစ္အတြင္း လင္နဲ႕ျပန္ေပါင္းရန္မဆက္သြယ္ျခင္း/မႀကိဳးစားျခင္း(ေယာက္ကၡမနဲ႕စိတ္ဆိုးလို႔ေယာင္းမနဲ႕ရန္ျဖစ္လို႔ )စတာေတြက လံုေလာက္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္တာသတိထားပါ(ဒါက…လင္ျဖစ္သူမွ ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းႏိူင္တဲ့အခ်က္ေတြပါ)…

အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဴ းသမီးေတြသတိထားေပါ့(ထစ္ခနဲရွိ အိမ္ကဆင္းမယ္…ကေလးသံေယာဇဥ္နဲ႕ ငါ့ျပန္လာေခၚမွာပါလို႔မထင္ပါနဲ႕…လာမေခၚပဲ တႏွစ္ျပည္႕ရင္သူကကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းရင္ အလကားေန…တခုလပ္ဘဝေရာက္ရမွာပါ)…

တလင္တမယားစနစ္က်င့္သံုးေရးဥပေဒအက်ဥ္း

ျမန္မာႏိူင္ငံအတြင္း/ျပင္ပတြင္ေနထိုင္ေသာ…ျမန္မာႏိူင္ငံသား(ဧည္႕/ျပဳ ႏိူင္ငံသားအပါအဝင္) မ်ားသည္…ကိုကြယ္ရာဘာသာအရေသာ္၎ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရေသာ္၎လက္ရွိအိမ္ေထာင္တည္ၿမဲေနစဥ္…အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ထိ္မ္ျမားျခင္း/တရားမဝင္လင္မယားကဲ့သို႕ေပါင္းသင္းေနထိုင္ျခင္း မျပဳ ရ…(အရင္လို…ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရ…ဓေလ့ထံုးတမ္းအရခြင့္ျပဳ ထားလို႔ယူတာပါလို႕ မရဘူးေနာ္)…

(ဒါေၾကာင့္)မုဆိုးဖို/မုဆိုးမ/တခုလပ္/တလင္ကြာ/လူပ်ိဴ /အပ်ိဴ မွလြဲ၍…လက္ရွိအိမ္ေထာင္ရွိသူမွန္သမွ်…ဆန္႕က်င္ဖက္လိင္ႏွင့္ တရားမဝင္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ပါက…ဤဥပေဒပုဒ္မ(၁၃)အရ ေထာင္ဒဏ္(၇)ႏွစ္အထိက်ခံေစ…(လူသတ္မႈ႕ေလာက္ရွိတယ္ေနာ္)…

အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္နဲ႕ လူလြတ္ဟုလိမ္ညာေျပာဆို လက္ထပ္ပါက ဤဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၇)အရ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ထိက်ခံေစ…နစ္နာသူမွ နစ္နာေၾကးေတာင္းခံေစ…(ေထာင္က်ခံရမဲ့အျပင္ေလ်ာ္ေၾကးပါေပးရမွာေနာ္)…

ဤဥပေဒပါ ပုဒ္မ(၁၄)(၁၅)တို႕အရ…အျပစ္မရွိသူမွ အျပစ္ရွိသူအား တရားဝင္ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းခံေစ…လက္ထပ္ပြားႏွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္းမ်ားအား အျပစ္မရွိသူက အကုန္ယူေစ(ေသၿပီေလေထာင္ကလဲထြက္ေရာ လူလဲလမ္းေဘးေရာက္ေရာ)…

အိမ္ေထာင္သည္ေယက္က်ာၤးႏွင့္…အပ်ိဴ ဆိုပါက…အိမ္ေထာင္သည္ေယာက္က်ာၤး သာလ်င္ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစ…။အိမ္ေထာင္သည္မိန္းမႏွင့္လူပ်ိဴ ဆိုပါက…အိမ္ေထာင္သည္မိန္းမသည္ ပုဒ္မ(၁၃)အရက်ခံေစ…အိမ္ေထာင္သည္မိန္းမ၏လင္မေက်နပ္ပါက လူပ်ိဴ အား ရာဇသတ္ဥပေဒပုဒ္မ(၄၉၇)အရအေရးယူေစ…။ႏွစ္ေယာက္လံုးအိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ပါက…ႏွစ္ေယာက္စလံုးျပစ္ဒဏ္ခံေစ…(လြတ္လာမွ အတိအလင္းယူေပေတာ့)။

ဤဥပေဒသည္(၃၁-၈-၂၀၁၅)မွစ၍ အာဏာတည္ေစ…မည္သူမဆို ဤဥပေဒခ်ိဴ းေဖာက္သူမ်ားအား တိုင္တန္းခြင့္ရွိေစ……(ကိုယ့္ကိုမလိုတဲ့သူက သြားတိုင္လို႕ရတာသတိထားပါ…မာဆတ္သြားရင္ ၾကည္႕သြားေပါ့)…

ဤဥပေဒအရ…ေက်ေအး/ရုပ္သိမ္းခြင့္မရွိေစရ…(က်မလင္ေထာင္က်ရင္ ကေလးေတြနဲ႕က်မဒုကၡေရာက္မွာမို႔…အမႈ႕ကိုျပန္ရုပ္သိမ္းခ်င္ပါတယ္ရွင္လို႔ ေတာင္းပန္လို႕မရဘူးေနာ္…မတိုင္ခင္ စဥ္းစား) စဖမ္းထဲက အာမခံေပးမွာမဟုတ္ဖူး…။

အေပၚကအခ်က္အလက္ေတြကေတာ့…မိမိေလ့လာမွတ္သားထားသမွ်ေတြကို…ဥပေဒ အကိုးအကား/စကားရပ္ေတြမပါပဲ သာမာန္ျပည္သူေတြ…ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာသိေအာင္လို႕တင္ျပထားတာပါ…။

မွားယြင္းတာ/လိုအပ္တာေတြရွိလဲ…ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ…ျပင္ဆင္/ျဖည္႕စြက္သင္ၾကားေပးပါရန္…ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  Original Writer

#Unicode Version#
(အရပ်ထဲက စကားတွေနားမယောင်ပါနဲ့)အရပ်ထဲမှာပြောပြောနေတဲ့…လင်မယား ၆လ/၁နှစ်/၃နှစ် မပေါင်းပဲနေရင်လင်ခန်းမယားခန်းပြတ်တယ်ဆိုတာယုံပြီးတရားဝင်မပြတ်သေးပဲ…နောက်အိမ်ထောင်မပြု ကြပါနဲ့…တလင်တမယားဥပဒေနဲ့ အာမခံတောင် မရပါဘူး…

နောက်တချက်က…တချိူ့တရားဝင်တော့ပြတ်စဲတယ်…ဒါပေမဲ့ လူသိရှင်ကြားပြန်ပေါင်းတယ်…နောက်လင်မယားပြန်ကွဲတယ်…ဒါကို…တရားဝင်ထပ်ကွာရှင်းရမှာမသိပဲ…အရင်စာချူ ပ်ရှိနေတာ မလိုပါဘူးလို့နေပြီး လင်(သို့)မယားကနောက်အိမ်ထောင်ပြု ရင်…တလင်တမယားဥပဒေနဲ့ငြိပြန်ပါတယ်…(ကွာရှင်းပြီး အထင်အရှားပြန်ပေါင်းသင်းရင် စာချူ ပ်အလိုလိုပျက်ပြယ်လို့ပါ)…

(ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုရင် ကွာရှင်းခွင့်တောင်းနိူင်လဲ)…(အကျဉ်းချူ ပ်ပါ)

လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မရှိပဲ လင်ဖြစ်သူက နေအိမ်မှထွက်ခွာပြီး…(၃)နှစ်တိုင် ငွေကြေးမထောက်ပံ့/ပြန်ပေါင်းဖို့အဆက်အသွယ်မလုပ်/မကြိုးစားခြင်း…ဒဏ်ရာရစေလောက်အောင် ရက်စက်မှု့ကျူ းလွန်ခြင်း…(ဒါက…မယားဖြစ်သှူမှ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းနိူင်တဲ့အချက်တွေပါ)…

မယားလုပ်သူမှ လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မရှိပဲ…နေအိမ်မှထွက်ခွာခြင်း/ထွက်ခွာပြီးတနှစ်အတွင်း လင်နဲ့ပြန်ပေါင်းရန်မဆက်သွယ်ခြင်း/မကြိုးစားခြင်း(ယောက်က္ခမနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ယောင်းမနဲ့ရန်ဖြစ်လို့ )စတာတွေက လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်တာသတိထားပါ(ဒါက…လင်ဖြစ်သူမှ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းနိူင်တဲ့အချက်တွေပါ)…

အိမ်ထောင်သည်အမျိူ းသမီးတွေသတိထားပေါ့(ထစ်ခနဲရှိ အိမ်ကဆင်းမယ်…ကလေးသံယောဇဉ်နဲ့ ငါ့ပြန်လာခေါ်မှာပါလို့မထင်ပါနဲ့…လာမခေါ်ပဲ တနှစ်ပြည့်ရင်သူကကွာရှင်းခွင့်တောင်းရင် အလကားနေ…တခုလပ်ဘဝရောက်ရမှာပါ)…

တလင်တမယားစနစ်ကျင့်သုံးရေးဥပဒေအကျဉ်း

မြန်မာနိူင်ငံအတွင်း/ပြင်ပတွင်နေထိုင်သော…မြန်မာနိူင်ငံသား(ဧည့်/ပြု နိူင်ငံသားအပါအဝင်) များသည်…ကိုကွယ်ရာဘာသာအရသော်၎င်း ဓလေ့ထုံးတမ်းအရသော်၎င်းလက်ရှိအိမ်ထောင်တည်မြဲနေစဉ်…အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ထိမ်မြားခြင်း/တရားမဝင်လင်မယားကဲ့သို့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်း မပြု ရ…(အရင်လို…ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရ…ဓလေ့ထုံးတမ်းအရခွင့်ပြု ထားလို့ယူတာပါလို့ မရဘူးနော်)…

(ဒါကြောင့်)မုဆိုးဖို/မုဆိုးမ/တခုလပ်/တလင်ကွာ/လူပျိူ /အပျိူ မှလွဲ၍…လက်ရှိအိမ်ထောင်ရှိသူမှန်သမျှ…ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နှင့် တရားမဝင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပါက…ဤဥပဒေပုဒ်မ(၁၃)အရ ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ်အထိကျခံစေ…(လူသတ်မှု့လောက်ရှိတယ်နော်)…

အိမ်ထောင်ရှိလျက်နဲ့ လူလွတ်ဟုလိမ်ညာပြောဆို လက်ထပ်ပါက ဤဥပဒေ ပုဒ်မ(၁၇)အရ ထောင်ဒဏ်(၁၀)နှစ်ထိကျခံစေ…နစ်နာသူမှ နစ်နာကြေးတောင်းခံစေ…(ထောင်ကျခံရမဲ့အပြင်လျော်ကြေးပါပေးရမှာနော်)…

ဤဥပဒေပါ ပုဒ်မ(၁၄)(၁၅)တို့အရ…အပြစ်မရှိသူမှ အပြစ်ရှိသူအား တရားဝင်ကွာရှင်းခွင့်တောင်းခံစေ…လက်ထပ်ပွားနှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းများအား အပြစ်မရှိသူက အကုန်ယူစေ(သေပြီလေထောင်ကလဲထွက်ရော လူလဲလမ်းဘေးရောက်ရော)…

အိမ်ထောင်သည်ယေက်ကျာၤးနှင့်…အပျိူ ဆိုပါက…အိမ်ထောင်သည်ယောက်ကျာၤး သာလျင်ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေ…။အိမ်ထောင်သည်မိန်းမနှင့်လူပျိူ ဆိုပါက…အိမ်ထောင်သည်မိန်းမသည် ပုဒ်မ(၁၃)အရကျခံစေ…အိမ်ထောင်သည်မိန်းမ၏လင်မကျေနပ်ပါက လူပျိူ အား ရာဇသတ်ဥပဒေပုဒ်မ(၄၉၇)အရအရေးယူစေ…။နှစ်ယောက်လုံးအိမ်ထောင်သည်ဖြစ်ပါက…နှစ်ယောက်စလုံးပြစ်ဒဏ်ခံစေ…(လွတ်လာမှ အတိအလင်းယူပေတော့)။

ဤဥပဒေသည်(၃၁-၈-၂၀၁၅)မှစ၍ အာဏာတည်စေ…မည်သူမဆို ဤဥပဒေချိူ းဖောက်သူများအား တိုင်တန်းခွင့်ရှိစေ……(ကိုယ့်ကိုမလိုတဲ့သူက သွားတိုင်လို့ရတာသတိထားပါ…မာဆတ်သွားရင် ကြည့်သွားပေါ့)…

ဤဥပဒေအရ…ကျေအေး/ရုပ်သိမ်းခွင့်မရှိစေရ…(ကျမလင်ထောင်ကျရင် ကလေးတွေနဲ့ကျမဒုက္ခရောက်မှာမို့…အမှု့ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းချင်ပါတယ်ရှင်လို့ တောင်းပန်လို့မရဘူးနော်…မတိုင်ခင် စဉ်းစား) စဖမ်းထဲက အာမခံပေးမှာမဟုတ်ဖူး…။

အပေါ်ကအချက်အလက်တွေကတော့…မိမိလေ့လာမှတ်သားထားသမျှတွေကို…ဥပဒေ အကိုးအကား/စကားရပ်တွေမပါပဲ သာမာန်ပြည်သူတွေ…ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာသိအောင်လို့တင်ပြထားတာပါ…။

မှားယွင်းတာ/လိုအပ်တာတွေရှိလဲ…ဥပဒေပညာရှင်များမှ…ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးပါရန်…မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:  Original Writer
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top