ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

"ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွပ်က္စီးပုံႏွင့္ သရဏဂုံအေၾကာင္း" 

•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••

 ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွပ်က္စီးပုံအေနျဖင့္ (က) သရဏဂုံပ်က္စီးျခင္း၊ (ခ) အယူဝါဒပ်က္စီးျခင္းဆုိျပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္မွ ပ်က္သလုိ အယူ၀ါဒပ်က္လွ်င္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္မွ ပ်က္စီးသြားပါတယ္။

(က) သရဏဂုံပ်က္စီး --------------------------သရဏဂုံဆုိရာမွာ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာသုံးပါးသည္ ကုိးကြယ္အားထားရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သရဏမည္ပါတယ္။ ထုိသရဏေပၚတြင္ ေတြေဝ ယုံမွားမႈမရွိပဲ ၾကည္ညဳိေလးျမတ္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ေသာ သဒၶါ ပညာ စသည့္ကုသုိလ္စိတ္မ်ားသည္ သရဏဂုံမည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သရဏဂုံဆုိတာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးအေပၚေတြေဝ ယုံမွားမႈမရွိပဲသဒၶါ ပညာဦးစီးျပီး ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္ျခင္းကုိေခၚတာပါ။ (တနည္း) သရဏဆုိသည္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ တားဆီး ကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ၊ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂၢိဳလ္ လို႔လဲ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိသည္မွာ ၁။၀ဋ္ေဘး(ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊၀ိပါက၀ဋ္) ၂။စိတ္ပူေလာင္မႈ ၃။ကုိယ္ဆင္းရဲမႈ ၄။ဒုဂၢတိဘုံဆင္းရဲမႈ တုိ႔ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ထုိ(၄)မ်ဳိးေသာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈတုိ႔ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ ေသာ၊ တားဆီးကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂၢိဳလ္ဟာ သရဏျဖစ္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ကိေလသာ စိတ္အပူတုိ႔ကုိ သက္သာ ေလ်ာ့ပါးသြားေစမွသာလ်င္ သရဏလုိ႔ ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ရွင္းေအာင္ေျပာလုိက္ရလွ်င္သရဏဆုိသည္မွာ ကုိးကြယ္ရာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ (၄)မ်ဳိးေသာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈ စိတ္ပူေလာင္မႈ တုိ႔ကုိ မသက္သာေစႏုိင္ေသာ၊ကာကြယ္တားဆီးျခင္းငွာ မစြမ္းႏုိင္ေသာ အရာတုိ႔သည္ သရဏ မမည္ေပ။ သရဏမျဖစ္လ်င္ ကုိးကြယ္ရန္မထုိက္၊ ၾကည္ညိဳရန္မထုိက ္ေပ။ ကုိးကြယ္ရာ မဟုတ္ေပ။

ထုိသရဏဂုံသည္ ေလာကီသရဏဂုံႏွင့္ေလာကုတၱရာ သရဏဂုံဆုိျပီးေတာ့ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ♦ေလာကုတၱရာသရဏဂုံဆုိသည္မွာ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ျပီးသူ၏သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာစိတ္ျဖစ္ပါတယ္။သစၥာသိသူ၏ သရဏဂုံ ျဖစ္ပါတယ္။ေလာကုတၱရာသရဏဂုံသည္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ညစ္ညဴးျခင္းလည္း မရွိေတာ့ေပ။ မဂ္စိတ္ႏွင့္ အတူတူျဖစ္လာတဲ့၊ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ့စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မွသာလ်င္ ေလာကုတၱရာသရဏဂုံကုိ တည္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္အျဖစ္ႏွင့္ဘယ္ေသာအခါမွ မတည္ႏုိင္၊ မရႏုိင္၊မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ေလာကုတၱရာသရဏဂုံသည္ ရတနာသုံးပါးအေပၚေတြေဝျခင္းယုံမွားျခင္းမရွ ိေတာ့ေသာေၾကာင့္ အထူးေဆာက္တည္စရာမလုိပါပဲ အလုိလုိတည္ျခင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ပထမမဂ္ရလုိက္တာန အလုိလုိတည္လာတဲ့သရဏဂံု၊ မဂ္စိတ္ႏွင့္အတူ တြဲလ်က္တည္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့သရဏဂံုကုိ ေလာကုတၱရာသရဏဂံုလုိ႔ မွတ္လုိက္ပါ၊ အရိယာပုဂၢိဳလ္မွ ာသာလွ်င္ တည္ေနတဲ့ သရဏဂံုျဖစ္ပါတယ္။

♦ေလာကီသရဏဂုံက်ေတာ့ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ ပုံေလးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ အဲဒါဘာေတြလဲလုိ႔ဆုိေတာ့

(၁)။မိမိကုိယ္ကုိ ရတနာသုံးပါးအားအပ္ႏွင္းျခင္း (အတၱသႏၷိယ်ာတန သရဏဂုံ)။ဆုိလုိတာက မိမိရဲ့ဘဝကုိ ရတနာသုံးပါးအားစြန္႔လွဴျပီးကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူး စည္းစိမ္ အာဏာ ဘယ္လုိအေရးနဲ႔ပဲႀကံဳႀကံဳ မိမိအသက္သာအေသခံလ်က္ ရတနာသုံးပါးကုိ မစြန္႔ပဲ အသက္ထက္ဆုံးဆည္းကပ္ကုိးကြယ္မႈမ်ိဳးကုိေခၚတာပါ။

(၂)။မိမိကုိယ္ကုိ ရတနာသုံးပါသည္သာလွ်င္ ကုိးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာရွိတယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ရတနာသုံးပါးအေပၚလုံးဝအားကုိးအားထားျပဳျခင္း (တပၸရာယဏတာသရဏဂုံ)။ ဆုိလုိတာက ရတနာသုံးပါမွတစ္ပါးအျခားကုိးကြယ္ရာ လဲေလ်ာင္းရာ ဆည္းကပ္ရာ(နတ္ ျဗဟၼာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုိးေတာ္စသည္) ျဖင့္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာမရွိဘူး။ရတနာသုံးပါသည္သာ လွ်င္ ကုိးကြယ္ရာအစစ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သဒၶါ ပညာဦးစီးတဲ့ကုိး ကြယ္မႈကုိေခၚတာပါ။

(၃)။မိမိကုိယ္ကုိ ရတနာသုံးပါးရဲ႕တပည့္သားအျဖစ္ကု ိခံယူျခင္း(သိႆဘာဝူပဂမဏသရဏဂုံ)။ဆုိလုိတာက ရတနာသုံးပါးသည္ သာလွ်င္ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္ရာအတြက္ စစ္မွန္ေသာ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ဆရာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ရတနာသုံးပါးရဲ႕တပည့္အျဖစ္ မိမိကုိယ္္ကု ိခံယူျပီး ကုိးကြယ္ျခင္းကုိဆုိလုိတာပါ။

(၄)။ရတနာသုံးပါးအားဝပ္တြားခယ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ျပီး အလြန္ရုိေသေသာ အျခင္းအရာကုိျပသျခင္း (ပဏိပါတသရဏဂုံ) ဆုိျပီးေလးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

အမွတ္စဥ္ေလးျဖစ္တဲ့ ပဏိပါတသရဂုံမွာက်ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ဘာသာျခားမ်ား ကဲ့ရဲ႕႐ံႈ႕ခ်သလု ကုလားမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကသာကီဝင္မင္းမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးေတြက ဘုရားလုိ႔မွတ္ယူျခင္းမရွိပဲ ေဆြမ်ဳိးအျဖစ္မွတ္ယူျပီးရွိခုိးျခင္း ခရီးဦးၾကိဳဆုိျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အရုိေသေပးျခင္းမ်ဳိးက တကယ္ၾကည္ၫိဳေလးစားလုိ႔မဟုတ္ပဲ ေဆြမ်ဳိးဆုိတဲ့အသိနဲ႔ ကုိးကြယ္တာျဖစ္သည့္အတြက္ သရဏဂုံေဆာက္တည္ရ ာမေရာက္ပါဘူး။

(၂)။ရတနာသုံးပါးမကုိးကြယ္ရင္ ေဘးဒုကၡေရာက္မယ္ စီးပြားပ်က္မယ္ ရာထူးက်မယ္ အလုပ္ကုိင္ေတြအဆ င္မေျပျဖစ္မယ္က်န္းမာေရးညံ့မယ္စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။ အေၾကာက္တရားကုိ အေျခခံျပီး ရွိခုိးျခင္းခရီးဦးၾကိဳဆုိျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အရုိေသေပးျခင္း စသည္ျပဳျခင္းသည္ တကယ္စစ္မွန္ေသာ သဒၶါတရားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သရဏဂုံတည္ရာမေရာ က္ပါဘူး။

(၃)။ျမတ္စြာဘုရားရွင္အားေလာကီလမ္းၫႊန္မႈ အဆုံးအမကုိနာယူရေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္မွတ္ယူျပီး ရွိခုိးျခင္းအရုိေသျပဳျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခ င္းသည္ သရဏဂုံေဆာက္တည္ရာမျဖစ္ေပ။ ဆုိလုိတာက ျမတ္စြာဘုရားကုိကုိးကြယ္ျခင္းျမတ္စြာဘုရားတရာ းကုိနာယူလ်ွင္ (စီးပြားတုိးတက္ျခင္းက်န္းမာျခင္း ရာထူးတုိးတက္ျခင္း) စတဲ့ေလာကီေကာင္းက်ဳိးေတြကုိ ရရွိခံစားရတယ္ဆုိတဲ့ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊ ရွိခုိးျခင္း၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္း စတဲ့အမွဳမ်ားသည္ သရဏဂုံေဆာက္တည္ရာမေရာက္ပါ။

(၄) ရတနာသုံးပါး၏သီလဂုဏ္၊သမာဓိဂုဏ္၊ပညာဂုဏ္ တုိ႔ကုိ ရည္မွန္းျပီးရွိခုိးျခင္း လက္အုပ္ခ်ီျခင္း အရုိေသေပးျခင္း ခရီးဦးၾကိဳဆုိျခင္း အမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္လွ်င္ သရဏဂုံေဆာက္တည္သည္မည္ပါတယ္။ သရဏဂုံတည္ျခင္းအက်ဳိးတရားကသရဏဆုိသည္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ တားဆီး ကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ၊ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂၢိဳလ္ ဟု အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့အတုိင္း ၀ဋ္ေဘး(ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊၀ိပါက၀ဋ္)၊ စိတ္ပူေလာင္မႈေဘး၊ကုိယ္ဆင္းရဲမႈေဘး၊ဒုဂၢတိဘုံဆင္းရဲမႈ (အပါယ္ေလးပါး)တုိ႔မွလြတ္ေျမာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။

♦သရဏဂုံပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍သိစရာေလးေတြ ေျပာျပရမယ္ဆုိလွ်င္ ေဆြမ်ဳိးဉာတိအမွတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊အတတ္ပညာသင္ေပးသူ ဆရာအျဖစ္မွတ္ယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သူ႔ကုိမဆုိရွိခုိးျခင္းလက္အုပ္ခ်ီျခင္း အရုိေသေပးျခင္း ခရီးဦးၾကဳိဆုိျခင္းစသည္ကုိျပဳလုပ္လ်ွင္ သရဏဂုံမပ်က္စီးပါ။ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာ တုိ႔ကုိ မပစ္ပယ္ပဲ လာဘ္လာဘရႊင္ေစလုိျခင္းစီးပြားတုိးတက္ေစလုိျခင္း၊ ရာထူးတက္လုိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္နတ္ကုိ ပူေဇာ္ပူျခင္း၊နတ္ဖမ္းစားမည္ကုိေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ႐ိုးရာတင္ေျမႇာက္ျခင္းတုိ႔သည္လည္းသရဏဂုံမပ်က္စီးပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ရတနာသုံးပါမွတစ္ပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၌ သီလ သမာဓိ ပညာ ဂုဏ္ၾကီးျမတ္မႈတုိ႔ကုိ ရည္မွတ္လ်က္ အထက္ကေဖာ္ျပသည့္ ေလာကီသရဏဂုံေဆာက ္တည္ျခင္းေလးမ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္လ်ွင္ျဖစ္ေစ၊ သရဏဂုံေဆာက္တည္ထားသူ ေသဆုံးသြားလ်ွင္ျဖစ္ေစ သရဏဂုံလုံးဝ ပ်က္စီးပါတယ္။

ဘုရား၊တရား၊ သံဃာကုိပယ္ႏႈတ္ျပီး နတ္ကုိျဖစ္ေစ၊ တျခားေသာ မယ္ေတာ္ဘုိးေတာ္မ်ားကုိျဖစ္ေစ ကုိးကြယ္ရာဟု သတ္မွတ္ျပီး ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ပါက သရဏဂုံပ်က္စီးပါ တယ္။ ရတနာသုံးပါတုိ႔၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၌ မသိနားမလည္ျခင္း၊ ရတနာသုံးပါးအေပၚေတြေဝျခင္း၊မွားယြင္းစြာယူဆျခင္း၊ မရုိမေသ မေလးမစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ေဆာက္တည္ထားေသာ သရဏဂုံၫိႈးႏြမ္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သရဏဂုံ မၫိႈးႏြမ္းရေလေအာင္ မပ်က္စီးရေလေအာင္ေစာင့္ထိန္းၾကဖုိ႔အထူးတုိက္တြန္းလ ုိတာပါ။ဒါကကုိးကြယ္မႈႏွင့္ဆုိင္တဲ့ သရဏဂုံ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာမွ ကုိးကြယ္မႈမွားျပီး ပ်က္စီးသြားတဲ့သရဏဂုံပ်က္စီးမႈပါ။

(ခ) အယူ၀ါဒပ်က္စီးျခင္း --------------------------------------ေနာက္တစ္ခုကအယူဝါဒေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာမွပ်က္စ ီးပုံကုိေျပာျပပါ့မယ္။ အယူဝါဒပ်က္စီးပုံကုိမေျပာျပမီဗုဒၶဘာသာဝင္သည္ (၁)။ဘုရား (၂)။တရား (၃)။သံဃာ (၄)။ကံ ကံ၏အက်ဳိး (၅)။အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးဆက္သြယ္ျဖစ္မွဳ(ပဋိစၥသမုပၸါဒ္) (၆)။အတိတ္ဘဝ၊ အနာဂတ္ဘဝတုိ႔ကုိ ယုံၾကည္ရပါတယ္။ ထုိ၌ ကံသည္ ကုသုိလ္ကံ(ေကာင္းေသာ အလုပ္)၊ အကုသုိလ္ကံ (မေကာင္းေသာအလုပ္)ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာက၌မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္မဆုိ ေကာင္းတာ (ကုသုိလ္) လုပ္လ်ွင္ေကာင္းက်ဳိးခံစားရပါတယ္။မေကာင္းတာ (အကုသုိလ္)လုပ္လ်ွင္မေကာင္းက်ဳိးကုိခံစားရပါတယ္။ မိမိျပဳလုပ္လုိက္ေသာ ကံသည္မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာ (ကမၼႆကာ)မည္ပါတယ္။

မိမိျပဳလုပ္လုိက္ေသာ ကံအရ ကုသုိလ္ကံလုပ္လု ိက္လ်ွင္လည္း ေကာင္းက်ဳိးကုိခံစားရျခင္း၊ မေကာင္းတဲ့အကုသိုလ္ကံကုိျပဳလုပ္လုိက္လ်ွင္လည္း မေကာင္းေသာအက်ဳိးကုိခံစားရျခင္း စတဲ့ေကာင္းေမြ ဆုိးေမြ (ကမၼဒါယာဒ) ကုိခံယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

♦ထုိသုိ႔အမွန္ကုိလက္ခံယုံၾကည္ေနျခင္းကုိ (ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ)လုိ႔ေခၚတာပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးသည္ ထုိသုိ႔ လက္ခံယုံၾကည္ေနပါက အမွန္ကုိလက္ခံေနျခင္းျဖစ္လုိ႔အယူဝါဒ မွန္ကန္ေသာေၾကာင့္အယူဝါဒမပ်က္စီးပ တည္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ကေဖာ္ျပထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကုိ မယုံၾကည္ လက္မခံပဲ ေအာက္ေဖာ္ျပလတၱံ႔ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံယုံၾကည္ပါက သရဏဂုံပ်က္စီးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပ်က္စီးေၾကာင္းအခ်က္ေတြက

(၁)။ေလာကမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိ၏။ေျမၾကီး၊ ဟိမဝႏၱာေတာင္၊ သမုဒၵရာ၊စၾကာဝဠာႏွင့္ လူစတဲ့ သတၱဝါမ်ားစြာကုိ ထုိဖန္ဆင္းရွင္ကဖန္ဆင္းသည္ဟု မွားယြင္းစြာ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။မွားယြင္းစြာ ခံယူတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအယူမွားဝါဒကုိဖန္ဆင္းရွင္ (ဣႆရနိမၼာန)ဝါဒလ ုိ႔ေခၚပါတယ္။

(၂)။တစ္ခ်ဳိ႔ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ေလာကမွာ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံဆုိတာမရွိ။ေကာင္းမွဳကုိျပဳလုပ္ေသာ္လည္ း ကုသုိလ္မျဖစ္ ကုသုိလ္မမည္။ အကုသုိလ္ (သူတစ္ပါးအသတ္သတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးဥစၥာခုိ းယူျခင္းစသည္) ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အကုသုိလ္မျဖစ္၊ အကုသုိလ္မမည္ ္ စတဲ့အယူဝါဒမ်ားကုိလက္ခံ က်င့္သုံးေနမႈမ်ားရွိေနပါတယ္။အဲဒီဝါဒကုိ အေၾကာင္းတရားကုိ ပယ္တဲ့ဝါဒျဖစ္လုိ႔(အကိရိယဒိ႒ိ) လုိ႔ေခၚပါတယ္။

(၃)။တစ္ဖန္ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ အက်ဳိးတရားဆုိတာမရွိ။ကုသိုလ္ကံျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးမရ။အကုသုိလ္ကံ (သူတစ္ပါးဥစၥာခုိးယူျခင္း၊ သူတစ္ပါးအသတ္ကုိသတ္ျဖတ္ျခင္းစတဲ့)မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ကံမ်ားကုိလုပ္ျခင္းသည္ မေကာင္းက်ဳိးမခံ စားရသည့္အျပင္ေကာင္းက်ဳိးပင္ရေသးသည္ဟု ထင္မွတ္ ယူဆေနၾကပါတယ္။ထုိအယူဝါဒသည္ အက်ဳိးတရားကုိပယ္သတ္ျခင္းေၾကာင့္(နတၳိကဝါဒ)လုိ႔ေ ခၚပါတယ္။ ဘယ္လုိ ဘာသာမ်ားရဲ႕အယူဝါဒဆုိတာ သိသာေလာက္မွာပါ။

(၄)။ထုိ႔ျပင္ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္မရွိ။ကုသုိလ္ကံရဲ႕ေကာ င္းက်ဳိး၊အကုသုိလ္ကံရဲ႕မေကာင္းက်ဳိးဆုိတာလည္းမရွိ။ ဆုိလုိတာက အလွဴဒါနျပဳျခင္းသည္ အက်ဳိးမဲ့တဲ့အလုပ္၊ ပုိက္ဆံကုန္တဲ့အလုပ္၊ ပုိက္ဆံျဖဳန္းျခင္းသာျဖစ္တယ္။ သူတစ္ပါးအသတ္ကုိလည္လွီးျပီးသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ကုိယ္မခံရပဲ ျဖတ္တဲ့ဓါးကသာ ခံရတယ္ဆုိတဲ့ အယူဝါဒမ်ားကုိလည္းခံယူက်င့္သုံးေနၾကပါတယ္။ ထုိအယူဝါဒမ်ားသည္အေၾကာင္းေရာ၊အက်ဳိးေရာ ႏွစ္ပါးလုံးကုိ ပယ္သတ္ျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ (အေဟတုကဒိ႒ိ)လုိ႔ေခၚပါတယ္။

ထုိေဖာ္ျပခဲ့ျပီးတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ (မိစၦာဒိ႒ိ) အယူတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လက္ခံယုံၾကည္လုိက္လ်ွင္ ထုိသူ၏မူလက ရွိေနေသာ မွန္ကန္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေကာင္းေသာ (သမၼာဒိ႒ိ) ပ်က္စီးပါတယ္။သရဏဂုံလည္းပ်က္စီးပါတယ္။ဒါက အယူမွားတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိေၾကာင့္သရဏဂုံပ်က္စီးျခ င္းျဖစ္ပါတယ္။

ထုိပ်က္စီးမႈသည္ အျပစ္မကင္းတဲ့ပ်က္စီးမႈပါ။ သရဏဂုံေဆာက္တည္တဲ့သူ ေသသြားလုိ႔ပ်က္တ ဲ့သရဏဂုံက အျပစ္ကင္းတဲ့သရဏဂုံပ်က္စီးမႈပါ။ ရတနာသုံးပါးကုိ အာ႐ံုျပဳျပီးေသသြားမယ္ဆုိရင္ေတာင္ အပါယ္ေလးပါးကလြတ္ပါတယ္။ေသသြားလုိ႔သရဏဂု ံပ်က္တယ္ဆုိေပမယ့္ေသခါနီး ႏွလုံးသြင္းမွန္ သြားတဲ့အတြက္ မေသခင္မွာ ရတနာသုံးပါးမွတစ္ပါး မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္ကုိမွ မဆည္းကပ္မကုိးကြယ္ျခင္း၊ အယူဝါဒေၾကာင့္သရဏဂုံမပ်က္စီးျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ျပည့္စုံေနေတာ့ သရဏဂုံတည္ျခင္းဆ ုိတဲ့အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါးက လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆုိတဲ့ အက်ဳိးတရားကုိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ ေသခါနီးဘာမွႏွလုံးသြင္းလုိ႔မရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဘုရား တရား သံဃာကုိသာ အာရုံျပဳပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိတာပါ။ အဲလုိသာ အာရုံျပဳႏုိင္မယ္ဆုိရင္ သရဏဂုံတည္ျပီး ေသတဲ့ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္လုိ႔ အပါယ္ေလးပါးကလြတ ္ေျမာက္မယ္ဆုိတာ ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္စား အာမခံျပီး ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။


ခပ္သိမ္းေသာ ရဟန္း၊ရွင္၊လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ အားလံုးေဘးရန္ ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္း၍ ကိုယ္, စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ, ခ်မ္းသာၾကပါေစ ။ လူအခ်င္းခ်င္းလွည့္ပတ္ျခင္း၊ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊… _


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: [အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)]


#Unicode Version#
"ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်မှပျက်စီးပုံနှင့် သရဏဂုံအကြောင်း" •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်မှပျက်စီးပုံအနေဖြင့် (က) သရဏဂုံပျက်စီးခြင်း၊ (ခ) အယူဝါဒပျက်စီးခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မှ ပျက်သလို အယူဝါဒပျက်လျှင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်မှ ပျက်စီးသွားပါတယ်။

(က) သရဏဂုံပျက်စီး --------------------------သရဏဂုံဆိုရာမှာ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာသုံးပါးသည် ကိုးကွယ်အားထားရာဖြစ်သောကြောင့် သရဏမည်ပါတယ်။ ထိုသရဏပေါ်တွင် တွေဝေ ယုံမှားမှုမရှိပဲ ကြည်ညိုလေးမြတ် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သော သဒ္ဓါ ပညာ စသည့်ကုသိုလ်စိတ်များသည် သရဏဂုံမည်ပါတယ်။

ဒါကြောင့် သရဏဂုံဆိုတာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးအပေါ်တွေဝေ ယုံမှားမှုမရှိပဲသဒ္ဓါ ပညာဦးစီးပြီး ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုခေါ်တာပါ။ (တနည်း) သရဏဆိုသည်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီး ကာကွယ်ပေးတတ်သော၊ ပယ်ဖျောက်ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂိုလ် လို့လဲ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုသည်မှာ ၁။ဝဋ်ဘေး(ကိလေသာဝဋ်၊ ကမ္မဝဋ်၊ဝိပါကဝဋ်) ၂။စိတ်ပူလောင်မှု ၃။ကိုယ်ဆင်းရဲမှု ၄။ဒုဂ္ဂတိဘုံဆင်းရဲမှု တို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ထို(၄)မျိုးသော ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတို့ကို ပယ်ဖျောက်ပေးတတ် သော၊ တားဆီးကာကွယ်ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သရဏဖြစ်ပါတယ်။

တနည်းအားဖြင့် ကိလေသာ စိတ်အပူတို့ကို သက်သာ လျော့ပါးသွားစေမှသာလျင် သရဏလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောလိုက်ရလျှင်သရဏဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ (၄)မျိုးသော ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု စိတ်ပူလောင်မှု တို့ကို မသက်သာစေနိုင်သော၊ကာကွယ်တားဆီးခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်သော အရာတို့သည် သရဏ မမည်ပေ။ သရဏမဖြစ်လျင် ကိုးကွယ်ရန်မထိုက်၊ ကြည်ညိုရန်မထိုက ်ပေ။ ကိုးကွယ်ရာ မဟုတ်ပေ။

ထိုသရဏဂုံသည် လောကီသရဏဂုံနှင့်လောကုတ္တရာ သရဏဂုံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ♦လောကုတ္တရာသရဏဂုံဆိုသည်မှာ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီးသူ၏သန္တာန်၌ဖြစ်သော ရတနာသုံးပါးအပေါ် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သောစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သစ္စာသိသူ၏ သရဏဂုံ ဖြစ်ပါတယ်။လောကုတ္တရာသရဏဂုံသည် ပျက်စီးခြင်းမရှိ၊ညစ်ညူးခြင်းလည်း မရှိတော့ပေ။ မဂ်စိတ်နှင့် အတူတူဖြစ်လာတဲ့၊ ရတနာသုံးပါးအပေါ် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလျင် လောကုတ္တရာသရဏဂုံကို တည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုထုဇဉ်အဖြစ်နှင့်ဘယ်သောအခါမှ မတည်နိုင်၊ မရနိုင်၊မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လောကုတ္တရာသရဏဂုံသည် ရတနာသုံးပါးအပေါ်တွေဝေခြင်းယုံမှားခြင်းမရှ ိတော့သောကြောင့် အထူးဆောက်တည်စရာမလိုပါပဲ အလိုလိုတည်ခြင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမမဂ်ရလိုက်တာန အလိုလိုတည်လာတဲ့သရဏဂုံ၊ မဂ်စိတ်နှင့်အတူ တွဲလျက်တည်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သရဏဂုံကို လောကုတ္တရာသရဏဂုံလို့ မှတ်လိုက်ပါ၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှ ာသာလျှင် တည်နေတဲ့ သရဏဂုံဖြစ်ပါတယ်။

♦လောကီသရဏဂုံကျတော့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ပုံလေးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့

(၁)။မိမိကိုယ်ကို ရတနာသုံးပါးအားအပ်နှင်းခြင်း (အတ္တသန္နိယျာတန သရဏဂုံ)။ဆိုလိုတာက မိမိရဲ့ဘဝကို ရတနာသုံးပါးအားစွန့်လှူပြီးကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူး စည်းစိမ် အာဏာ ဘယ်လိုအရေးနဲ့ပဲကြုံကြုံ မိမိအသက်သာအသေခံလျက် ရတနာသုံးပါးကို မစွန့်ပဲ အသက်ထက်ဆုံးဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှုမျိုးကိုခေါ်တာပါ။

(၂)။မိမိကိုယ်ကို ရတနာသုံးပါသည်သာလျှင် ကိုးကွယ်လဲလျောင်းရာရှိတယ် (သို့မဟုတ်) ရတနာသုံးပါးအပေါ်လုံးဝအားကိုးအားထားပြုခြင်း (တပ္ပရာယဏတာသရဏဂုံ)။ ဆိုလိုတာက ရတနာသုံးပါမှတစ်ပါးအခြားကိုးကွယ်ရာ လဲလျောင်းရာ ဆည်းကပ်ရာ(နတ် ဗြဟ္မာ ဖန်ဆင်းရှင် ဘိုးတော်စသည်) ဖြင့်ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရာမရှိဘူး။ရတနာသုံးပါသည်သာ လျှင် ကိုးကွယ်ရာအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ သဒ္ဓါ ပညာဦးစီးတဲ့ကိုး ကွယ်မှုကိုခေါ်တာပါ။

(၃)။မိမိကိုယ်ကို ရတနာသုံးပါးရဲ့တပည့်သားအဖြစ်ကု ိခံယူခြင်း(သိဿဘာဝူပဂမဏသရဏဂုံ)။ဆိုလိုတာက ရတနာသုံးပါးသည် သာလျှင် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှထွက်မြောက်ရာအတွက် စစ်မှန်သော နည်းမှန် လမ်းမှန်ဆရာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ရတနာသုံးပါးရဲ့တပည့်အဖြစ် မိမိကိုယ်ကု ိခံယူပြီး ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။

(၄)။ရတနာသုံးပါးအားဝပ်တွားခယ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချပြီး အလွန်ရိုသေသော အခြင်းအရာကိုပြသခြင်း (ပဏိပါတသရဏဂုံ) ဆိုပြီးလေးမျိုးရှိပါတယ်။

အမှတ်စဉ်လေးဖြစ်တဲ့ ပဏိပါတသရဂုံမှာကျတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ဘာသာခြားများ ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချသလု ကုလားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သာကီဝင်မင်းမျိုးပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာကီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်လို့ သာကီဝင်မင်းမျိုးတွေက ဘုရားလို့မှတ်ယူခြင်းမရှိပဲ ဆွေမျိုးအဖြစ်မှတ်ယူပြီးရှိခိုးခြင်း ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း လက်အုပ်ချီခြင်း အရိုသေပေးခြင်းမျိုးက တကယ်ကြည်ညိုလေးစားလို့မဟုတ်ပဲ ဆွေမျိုးဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကိုးကွယ်တာဖြစ်သည့်အတွက် သရဏဂုံဆောက်တည်ရ ာမရောက်ပါဘူး။

(၂)။ရတနာသုံးပါးမကိုးကွယ်ရင် ဘေးဒုက္ခရောက်မယ် စီးပွားပျက်မယ် ရာထူးကျမယ် အလုပ်ကိုင်တွေအဆ င်မပြေဖြစ်မယ်ကျန်းမာရေးညံ့မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ အကြောက်တရားကို အခြေခံပြီး ရှိခိုးခြင်းခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း လက်အုပ်ချီခြင်း အရိုသေပေးခြင်း စသည်ပြုခြင်းသည် တကယ်စစ်မှန်သော သဒ္ဓါတရားမဟုတ်သောကြောင့် သရဏဂုံတည်ရာမရော က်ပါဘူး။

(၃)။မြတ်စွာဘုရားရှင်အားလောကီလမ်းညွှန်မှု အဆုံးအမကိုနာယူရသောကြောင့် ဆရာအဖြစ်မှတ်ယူပြီး ရှိခိုးခြင်းအရိုသေပြုခြင်း လက်အုပ်ချီခြင်း ခရီးဦးကြိုပြုခြ င်းသည် သရဏဂုံဆောက်တည်ရာမဖြစ်ပေ။ ဆိုလိုတာက မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားတရာ းကိုနာယူလျှင် (စီးပွားတိုးတက်ခြင်းကျန်းမာခြင်း ရာထူးတိုးတက်ခြင်း) စတဲ့လောကီကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း၊ ရှိခိုးခြင်း၊ လက်အုပ်ချီခြင်း စတဲ့အမှုများသည် သရဏဂုံဆောက်တည်ရာမရောက်ပါ။

(၄) ရတနာသုံးပါး၏သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ် တို့ကို ရည်မှန်းပြီးရှိခိုးခြင်း လက်အုပ်ချီခြင်း အရိုသေပေးခြင်း ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း အမှုများကိုပြုလုပ်လျှင် သရဏဂုံဆောက်တည်သည်မည်ပါတယ်။ သရဏဂုံတည်ခြင်းအကျိုးတရားကသရဏဆိုသည်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီး ကာကွယ်ပေးတတ်သော၊ ပယ်ဖျောက်ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂိုလ် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အတိုင်း ဝဋ်ဘေး(ကိလေသာဝဋ်၊ ကမ္မဝဋ်၊ဝိပါကဝဋ်)၊ စိတ်ပူလောင်မှုဘေး၊ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဘေး၊ဒုဂ္ဂတိဘုံဆင်းရဲမှု (အပါယ်လေးပါး)တို့မှလွတ်မြောက်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။

♦သရဏဂုံပျက်စီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍သိစရာလေးတွေ ပြောပြရမယ်ဆိုလျှင် ဆွေမျိုးဉာတိအမှတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊အတတ်ပညာသင်ပေးသူ ဆရာအဖြစ်မှတ်ယူခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ မည်သူ့ကိုမဆိုရှိခိုးခြင်းလက်အုပ်ချီခြင်း အရိုသေပေးခြင်း ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်းစသည်ကိုပြုလုပ်လျှင် သရဏဂုံမပျက်စီးပါ။ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာ တို့ကို မပစ်ပယ်ပဲ လာဘ်လာဘရွှင်စေလိုခြင်းစီးပွားတိုးတက်စေလိုခြင်း၊ ရာထူးတက်လိုခြင်းတို့ကြောင့်နတ်ကို ပူဇော်ပူခြင်း၊နတ်ဖမ်းစားမည်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့် ရိုးရာတင်မြှောက်ခြင်းတို့သည်လည်းသရဏဂုံမပျက်စီးပါ။ သို့ရာတွင် ရတနာသုံးပါမှတစ်ပါးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ သီလ သမာဓိ ပညာ ဂုဏ်ကြီးမြတ်မှုတို့ကို ရည်မှတ်လျက် အထက်ကဖော်ပြသည့် လောကီသရဏဂုံဆောက ်တည်ခြင်းလေးမျိုးကို ပြုလုပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သရဏဂုံဆောက်တည်ထားသူ သေဆုံးသွားလျှင်ဖြစ်စေ သရဏဂုံလုံးဝ ပျက်စီးပါတယ်။

ဘုရား၊တရား၊ သံဃာကိုပယ်နှုတ်ပြီး နတ်ကိုဖြစ်စေ၊ တခြားသော မယ်တော်ဘိုးတော်များကိုဖြစ်စေ ကိုးကွယ်ရာဟု သတ်မှတ်ပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါက သရဏဂုံပျက်စီးပါ တယ်။ ရတနာသုံးပါတို့၏ဂုဏ်တော်များ၌ မသိနားမလည်ခြင်း၊ ရတနာသုံးပါးအပေါ်တွေဝေခြင်း၊မှားယွင်းစွာယူဆခြင်း၊ မရိုမသေ မလေးမစားပြုလုပ်ခြင်းများသည် ဆောက်တည်ထားသော သရဏဂုံညှိုးနွမ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် သရဏဂုံ မညှိုးနွမ်းရလေအောင် မပျက်စီးရလေအောင်စောင့်ထိန်းကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလ ိုတာပါ။ဒါကကိုးကွယ်မှုနှင့်ဆိုင်တဲ့ သရဏဂုံ ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ကိုးကွယ်မှုမှားပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့သရဏဂုံပျက်စီးမှုပါ။

(ခ) အယူဝါဒပျက်စီးခြင်း --------------------------------------နောက်တစ်ခုကအယူဝါဒကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှပျက်စ ီးပုံကိုပြောပြပါ့မယ်။ အယူဝါဒပျက်စီးပုံကိုမပြောပြမီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သည် (၁)။ဘုရား (၂)။တရား (၃)။သံဃာ (၄)။ကံ ကံ၏အကျိုး (၅)။အကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်သွယ်ဖြစ်မှု(ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်) (၆)။အတိတ်ဘဝ၊ အနာဂတ်ဘဝတို့ကို ယုံကြည်ရပါတယ်။ ထို၌ ကံသည် ကုသိုလ်ကံ(ကောင်းသော အလုပ်)၊ အကုသိုလ်ကံ (မကောင်းသောအလုပ်)ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ လောက၌မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆို ကောင်းတာ (ကုသိုလ်) လုပ်လျှင်ကောင်းကျိုးခံစားရပါတယ်။မကောင်းတာ (အကုသိုလ်)လုပ်လျှင်မကောင်းကျိုးကိုခံစားရပါတယ်။ မိမိပြုလုပ်လိုက်သော ကံသည်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ (ကမ္မဿကာ)မည်ပါတယ်။

မိမိပြုလုပ်လိုက်သော ကံအရ ကုသိုလ်ကံလုပ်လု ိက်လျှင်လည်း ကောင်းကျိုးကိုခံစားရခြင်း၊ မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပြုလုပ်လိုက်လျှင်လည်း မကောင်းသောအကျိုးကိုခံစားရခြင်း စတဲ့ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ (ကမ္မဒါယာဒ) ကိုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။

♦ထိုသို့အမှန်ကိုလက်ခံယုံကြည်နေခြင်းကို (ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ)လို့ခေါ်တာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးသည် ထိုသို့ လက်ခံယုံကြည်နေပါက အမှန်ကိုလက်ခံနေခြင်းဖြစ်လို့အယူဝါဒ မှန်ကန်သောကြောင့်အယူဝါဒမပျက်စီးပ တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ကဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ အချက်ခြောက်ချက်ကို မယုံကြည် လက်မခံပဲ အောက်ဖော်ပြလတ္တံ့သော အချက်များကို လက်ခံယုံကြည်ပါက သရဏဂုံပျက်စီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးကြောင်းအချက်တွေက

(၁)။လောကမှာ ဖန်ဆင်းရှင်ရှိ၏။မြေကြီး၊ ဟိမဝန္တာတောင်၊ သမုဒ္ဒရာ၊စကြာဝဠာနှင့် လူစတဲ့ သတ္တဝါများစွာကို ထိုဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းသည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။မှားယွင်းစွာ ခံယူတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအယူမှားဝါဒကိုဖန်ဆင်းရှင် (ဣဿရနိမ္မာန)ဝါဒလ ို့ခေါ်ပါတယ်။

(၂)။တစ်ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များဟာ လောကမှာ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိ။ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်သော်လည် း ကုသိုလ်မဖြစ် ကုသိုလ်မမည်။ အကုသိုလ် (သူတစ်ပါးအသတ်သတ်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးဥစ္စာခို းယူခြင်းစသည်) ပြုလုပ်သော်လည်း အကုသိုလ်မဖြစ်၊ အကုသိုလ်မမည် ် စတဲ့အယူဝါဒများကိုလက်ခံ ကျင့်သုံးနေမှုများရှိနေပါတယ်။အဲဒီဝါဒကို အကြောင်းတရားကို ပယ်တဲ့ဝါဒဖြစ်လို့(အကိရိယဒိဋ္ဌိ) လို့ခေါ်ပါတယ်။

(၃)။တစ်ဖန် ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံတို့၏ အကျိုးတရားဆိုတာမရှိ။ကုသိုလ်ကံပြုလုပ်သော်လည်း ကောင်းကျိုးမရ။အကုသိုလ်ကံ (သူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးယူခြင်း၊ သူတစ်ပါးအသတ်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းစတဲ့)မကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်ကံများကိုလုပ်ခြင်းသည် မကောင်းကျိုးမခံ စားရသည့်အပြင်ကောင်းကျိုးပင်ရသေးသည်ဟု ထင်မှတ် ယူဆနေကြပါတယ်။ထိုအယူဝါဒသည် အကျိုးတရားကိုပယ်သတ်ခြင်းကြောင့်(နတ္ထိကဝါဒ)လို့ေ ခါ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဘာသာများရဲ့အယူဝါဒဆိုတာ သိသာလောက်မှာပါ။

(၄)။ထို့ပြင် ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်မရှိ။ကုသိုလ်ကံရဲ့ကော င်းကျိုး၊အကုသိုလ်ကံရဲ့မကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမရှိ။ ဆိုလိုတာက အလှူဒါနပြုခြင်းသည် အကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်၊ ပိုက်ဆံကုန်တဲ့အလုပ်၊ ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းသာဖြစ်တယ်။ သူတစ်ပါးအသတ်ကိုလည်လှီးပြီးသတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ကိုယ်မခံရပဲ ဖြတ်တဲ့ဓါးကသာ ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒများကိုလည်းခံယူကျင့်သုံးနေကြပါတယ်။ ထိုအယူဝါဒများသည်အကြောင်းရော၊အကျိုးရော နှစ်ပါးလုံးကို ပယ်သတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် (အဟေတုကဒိဋ္ဌိ)လို့ခေါ်ပါတယ်။

ထိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ) အယူတစ်မျိုးမျိုးကို လက်ခံယုံကြည်လိုက်လျှင် ထိုသူ၏မူလက ရှိနေသော မှန်ကန်သော မြင့်မြတ်သော ကောင်းသော (သမ္မာဒိဋ္ဌိ) ပျက်စီးပါတယ်။သရဏဂုံလည်းပျက်စီးပါတယ်။ဒါက အယူမှားတဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်သရဏဂုံပျက်စီးခြ င်းဖြစ်ပါတယ်။

ထိုပျက်စီးမှုသည် အပြစ်မကင်းတဲ့ပျက်စီးမှုပါ။ သရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့သူ သေသွားလို့ပျက်တ ဲ့သရဏဂုံက အပြစ်ကင်းတဲ့သရဏဂုံပျက်စီးမှုပါ။ ရတနာသုံးပါးကို အာရုံပြုပြီးသေသွားမယ်ဆိုရင်တောင် အပါယ်လေးပါးကလွတ်ပါတယ်။သေသွားလို့သရဏဂု ံပျက်တယ်ဆိုပေမယ့်သေခါနီး နှလုံးသွင်းမှန် သွားတဲ့အတွက် မသေခင်မှာ ရတနာသုံးပါးမှတစ်ပါး မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ မဆည်းကပ်မကိုးကွယ်ခြင်း၊ အယူဝါဒကြောင့်သရဏဂုံမပျက်စီးခြင်း စတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတော့ သရဏဂုံတည်ခြင်းဆ ိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့် အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးတရားကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဒါဆိုရင် သေခါနီးဘာမှနှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် ဘုရား တရား သံဃာကိုသာ အာရုံပြုပါလို့ တိုက်တွန်းလိုတာပါ။ အဲလိုသာ အာရုံပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် သရဏဂုံတည်ပြီး သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ အပါယ်လေးပါးကလွတ ်မြောက်မယ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်စား အာမခံပြီး နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။


ခပ်သိမ်းသော ရဟန်း၊ရှင်၊လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါ အားလုံးဘေးရန် ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ်, စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာ, ချမ်းသာကြပါစေ ။ လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြင်း၊ကင်းရှင်းကြပါစေ၊… _


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: [အရှင်ဝိမလဝံသ(နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်)]

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top