ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုးကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

အေနာ္ရထာမင္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္း၏ရွိရွိသမွ် ဘုရင္မ်ားတြင္ အေရး အပါဆုံးဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ပုဂံမင္းဆက္ (၅၅) ဆက္တြင္ (၄၂) ဆက္ေျမာက္မင္းျဖစ္ေသာ အေနာ္ရထာမင္းကုိ အႏု႐ုဒၶဟူ၍၎ ၊ အေနာ္ရထာ မင္းေစာဟူ၍၎ အမည္တြင္ကာ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ၾကီးကုိ တည္ေထာင္ေပးခဲ့ေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တစ္ပါး ျဖစ္ေလသည္။
အေနာ္ရထာကုိ ကြမ္းေဆာ္မင္းေခၚ ေၾကာင္ျဖဴမင္းႏွင့္ ေျမာက္ျပင္ သည္ မိဖုရားတုိ႕မွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ခမည္းေတာ္ေၾကာင္ျဖဴမင္း လက္ထက္တြင္ သားေတာ္ က်ည္စုိးႏွင့္စုကၠေတးတုိ႕သည္ ေက်ာင္း ေဆာက္လွဴဒါန္းကာ ထုိေက်ာင္းသုိ႕ ေၾကာင္ျဖဴမင္းအားပင့္ ခဲ့သည္။ ခမည္းေတာ္ ေက်ာင္း အတြင္းသို႕ေရာက္ေသာအခါ ခမည္းေတာ္အား ထီးနန္းစြန္႕ လြတ္ကာ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႕ဝင္ရန္ အၾကပ္ကုိင္သည္။ မင္းၾကီးသာသနာ့ေဘာင္ဝင္ေသာအခါ ထီးနန္းကုိ လုယူလုိက္သည္။ အေနာ္ရထာမင္းသားလည္း ပုပါးအရပ္သုိ႕ေရွာင္ ကာ ခံတပ္တည္၍ အင္အားစုရင္း တစ္ေန႕တြင္ ေနာင္ေတာ္စုကၠေတးမင္းႏွင့္ ျမင္းကပါအရပ္တြင္ စီးခ်င္းထုိးစိန္ေခၚသည္။ ထိုပြဲတြင္ အေနာ္ရထာႏုိင္သျဖင့္ ထီးနန္းကုိ ခမည္းေတာ္အားျပန္အပ္ေသာ္ လည္း ေၾကာင္ျဖဴမင္းမွာ အသက္ရြယ္ ၾကီး ေနျပီျဖစ္သျဖင့္ အေနာ္ ရထာ ကုိသာ ျပန္လည္လြဲအပ္သျဖင့္ အေနာ္ရထာမင္း နန္းတက္ ေလသည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးမားသူပီပီ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးတစ္ခု ပီျပင္ စြာေပၚထြန္း လာေရးအတြက္ စီးပြားေရး ၊ စစ္အင္အား ၊ ယုံၾကည္ကုိး ကြယ္မႈ တုိ႕ကုိ တစ္စုတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္း မည္ကဲ့သုိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ ခဲ့သည္ကုိ ေရးသားတင္ဆက္လုိက္ ပါသည္။
♢စီးပြားေရး♢
အေနာ္ရထာမင္းနန္းတက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုဂံထီးနန္း ၾသဇာ ျပန္႕နန္႕မႈမွာ မႏၲေလးအနီးတဝုိက္၊ မိတၳီလာ၊ ျမင္းျခံ၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ရမည္းသင္း၊ မေကြး၊ စစ္ကုိင္း၊ ကသာ၊ ပခုကၠဴ ၊ မင္းဘူးတစ္ဝုိက္သာ ရွိသည္။ ဤမွ်က်ဥ္းေျမာင္းေသာ နယ္ပယ္မွႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အင္အား ေတာင့္တင္းစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အေရးအၾကီး ဆုံးမွာ စီးပြားေရး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏အဓိကထြက္ကုန္မွာ ဆန္စပါးျဖစ္သျဖင့္ ဆန္စပါး အတြက္ အထူးအာ႐ုံစုိက္သည္။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပုဂံေဒသ သည္ စပါးထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးရန္ မလြယ္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းရွိ ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ မင္းဘူးေဒသ တုိ႕ကုိစပါးက်ီျဖစ္ ေအာင္ ေျပာင္းလဲသည္။ ေက်ာက္ဆည္ေဒသတြင္ ျပကၡေရြေတာင္၊ ကယြတ္ေတာင္ထက္မွက်ေသာ ေရကုိ အတန္႕တန္႕ဆည္ကာ ေသာက္ ေရကန္ျပဳလုပ္သည္။ ပန္းေလာင္ျမစ္တြင္ ကင္းတား၊ ငႏုိင္ေသဥ္၊ ေျပာင္းျပာ၊ ကူမည္း စုစုေပါင္း ( ၄ ) ဆည္ကုိ၎ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္နားတြင္ ႏြားတက္၊ ကြမ္းေဆး၊ ဂူေတာ္ငေျပာင္ ဆည္ ( ၃ ) ခုဆည္ဖုိ႕ကာ ထုိ ဧရိယာတြင္ က်ေရာက္ေသာ ေျမမ်ားကုိ မင္းပယ္ရွစ္သိန္း ျပဳလုပ္သည္။ ပင္လယ္၊ ျမစ္မနား၊ ျမစ္သား၊ ျမင္းခုံတုိင္၊ ယမုံး၊ ပနံ၊ မကၡရာ၊ တျပက္သာ၊ သင္ေတာင္၊ တမုတ္ဆုိးႏွင့္ ခံလူး စသည္ရြာ တုိ႕ကုိ လယ္တြင္း( ၁၁ ) ရြာအျဖစ္ ျပဳစုသတ္မတ္ေပးကာ စပါးစုိက္ေစခဲ့သည္။ ဆန္စပါးလႈိင္လႈိင္ ေပါမ်ားေသာအခါ ဧရာဝတီျမစ္မွ ပင္လယ္ထိ ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႕ကုန္သြယ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ကုန္းလမ္းမွ သီရိလကၤာသိုိ႕ ဆက္သြယ္ကာ မဟာမိတ္ျပဳခဲ့သည္။
♢စစ္အင္အား♢
အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ စြမ္းရည္သတၱိႏွင့္ျပည့္စုံေသာ သူရဲေကာင္း တုိ႕ကုိ ေျမွာက္စားသည္။ အေနာ္ရထာလက္ထက္ သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ က်န္စစ္သား၊ ငေထြး႐ူး၊ ငလုံးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ဗ်တၱ ႏွင့္ ေရြဖ်ဥ္းၾကီး၊ ေရြဖ်ဥ္းေလးတုိ႕ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေတာ္ၾကီး စည္း႐ုံးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ဤသူရဲေကာင္းတုိ႕ အေရးအၾကီးဆုံးအခန္းက႑မွ အကူအညီေပးခဲ့သည္။
♢စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံ♢ ။ ။အေနာ္ရထာမင္းသည္ အေရးအၾကီး ဆုံး ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးစပါးဆန္ ေရၾကြယ္ဝစြာရရွိၿပီးေသာ္ စစ္တပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္တပ္ပုံစံသည္ သီေပါမင္း လက္ထက္ အထိ ဤပုံစံအတုိင္း အသုံးျပဳခဲ့ သည္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ပုဂံေနျပည္ေတာ္တြင္ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ အရပ္( ၄ )မ်က္ႏွာကုိ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ သူရဲေကာင္း( ၄၀၀၀ ) ႏွင့္ ေထာင္မွဴး( ၄ )ဦးသာရွိသည္။ ဤအဖြဲ႕မွလြဲ၍ အျခားစစ္တပ္မရွိေခ် ။ စစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လက္ေအာက္ခံခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွ ရဲရင့္သန္မာသူတုိ႕ကုိ ဆင့္ေခၚကာ အခ်ိဳးက်ပါဝင္ေစသည္။ ေထာင္ျပဳၿမိဳ႕၊ ႐ွစ္ရာျပဳၿမိဳ႕၊ ေလးရာျပဳၿမိဳ႕ ၊ သုံးရာျပဳၿမိဳ႕၊ ႏွစ္ရာျပဳၿမိဳ႕ ၊ တစ္ရာျပဳၿမိဳ႕၊ ရွစ္ဆယ္ျပဳၿမိဳ႕၊ ငါးဆယ္ျပဳၿမိဳ႕၊ သုံးဆယ္ျပဳၿမိဳ႕ ၊ ႏွစ္ဆယ္ျပဳၿမိဳ႕ ၊ တစ္ဆယ္ျပဳၿမိဳ႕ ဟူ၍ အသီးသီးၿမိဳ႕ျပ တည္ရသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ - စစ္မက္ျဖစ္ပြားလာၿပီးဆုိလွ်င္ ေထာင္ျပဳၿမိဳ ႕အတြက္ ရဲမက္ တစ္ေထာင္ေစလြတ္ရသည္။ ရွစ္ရာျပဳၿမိဳ႕အတြက္ ရဲမက္ရွစ္ရာ ေစလြတ္ရသည္။ သုံးဆယ္ ၊ ႏွစ္ဆယ္ထိ အသီးသီးေစလြတ္လုိက္ ရင္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး သုံးသိန္းျပဳဟု သတ္မွတ္သည္။ ၎တုိ႕ ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင္မွစတင္၍ ထီးရန္နန္းရန္ မင္းညီမင္းသား၊ ေစာ္ဘြားၿမိဳ႕စား၊တို႕ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ေသနဂၤ ေခၚ စစ္အဂၤါ ေလးပါးတုိ႕ျဖင့္ စစ္ခ်ီသည္။ စစ္အဂၤါေလးပါး၊ လက္နက္တုိက္ အစရွိ သည္ကုိ စာမ်ားသြားမည္စုိးသျဖင့္ အခြင့္သင့္မွသာ ေရးပါေတာ့မည္။
♢ခံၿမိဳ႕တည္ပုံ♢။ ။ ျမန္မာစစ္က်မ္းမ်ားသည္ ပါဠိ၊ သကၠတက်မ္း မ်ားကုိမွီ၍ ကာလေဒသအေလ်ာက္ ျမန္မာ့နည္းျဖင့္ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ နုိင္ငံ ေတာ္အက်ယ္အဝန္းကုိတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ လက္ေအာက္ ခံၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းသည္။ သိမ္းသြင္း၍မရေသာ ေဒသမ်ားကို တုိက္ခုိက္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္စုန္႕မင္းဆက္ႏွင့္ သံတမန္ျပဳဆက္သြယ္ ခဲ့သည္။ ယခုယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိခဲ့ ေသာ နန္ေခ်ာင္ အင္ပါယာရန္ကုိ တားဆီးရန္ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ၾကီးနား ေဒသမ်ားသုိ႕ ၾသဇာျဖန္႕သည္။ ေမာဝ္ ဟုေခၚေသာ ေမာရွမ္းျပည္ မွ အလြန္ေခ်ာေမာလွသည့္ သမီးေတာ္ ေစာမြန္လွကုိ အေနာ္ရထာ အားဆက္သခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ျမန္မာျပည္ ႏွစ္ဖက္ စပ္ၾကား ယြန္း႐ွမ္းတုိ႕ မက်ဴးေက်ာ္နုိင္ရန္ ေကာင္းစင္၊ ေကာင္းတုံ၊ ေရြကူ၊ မိုးတား၊ တေကာင္း၊ ၾကာညပ္၊ မကၡရာ ၊ျမင္စုိင္းစေသာ ၿမိဳ႕ေပါင္း
( ၄၃ ) ၿမိဳ႕ကုိ ခံၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ တၿပိဳင္တည္း တည္သည္။
♢ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ♢
ပုဂံျပည္တြင္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကုိ၄င္း ေလာက နာထ၊ကုိ၄င္း၊ ျဗဟၼာ၊ ဗိသနုိး၊ ပရေမသြာရ္ တုိ႕ကုိ၄င္း နတ္နဂါး အရည္းၾကီးတုိ႕ အားလုံးေရာေထြး ေနေသာ ကုိးကြယ္မႈတုိ႕ ေရာေထြး ေနခုိက္ မသန္႕ရွင္းေသာ အယူဝါဒ တုိ႕ကုိ ႏွစ္သက္ေတာ္ မမူေခ် ။ ထုိအခ်ိန္သမယတြင္ အေနာ္ရထာ မင္းသည္ သထုံျပည္မွၾကြလာေသာ ရွင္အရဟံႏွင့္ေတြ႕ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေထရဝါဒ သာသနာေတာ္ တည္တံ့ ျပန္႕ပြားရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ေရြစည္းခုံ၊ မႏူဟာဘုရား ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားခဲ့သည့္အတုိင္း ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားရွိရာ သထုံျပည္ မႏူဟာ မင္းထံ ေတာင္းခံရာမွ ကေတာက္ကဆျဖစ္ကာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရင္း သထုံကုိသိမ္းပုိက္ခဲ့ သည္ သထုံအျပင္ တနသၤာရီထိ သိမ္းပုိက္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ပိဋကတ္ေတာ္အစုံ( ၃၀ ) ကုိ ပုဂံသုိ႕ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ဓါတ္ေတာ္၊ လူပညာရွိ၊ ရဟန္းပညာရွိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပဲ၊ ပန္းရံ၊ ပန္းပု၊ ပညာရွင္မ်ားစြာ အျပင္ ပန္ၾတာသည္မ်ားပါ ပါလာေလသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ခုိင္ၿမဲစြာ စုိက္ထူေပးႏုိင္ ခဲ့ သည္။ ပိဋကတ္ေတာ္၏ အႏွစ္သာရကုိသိရွိႏုိင္ရန္ စာသင္ၾကသည္။ ပါဠိဘာသာ၊ မြန္ဘာသာအကၡရာစဥ္ကုိအေျချပဳကာ ျမန္မာစာအျဖစ္ တီထြင္ဖန္တီးၾကသျဖင့္ ျမန္မာစာသည္ ထုိအခ်ိန္ခန္႕ က စတင္ေပၚေပါက္လာသည္ ဟု ပညာရွင္တုိ႕ သတ္မွတ္သည္။ ပါဠိစာေပေလာကတြင္ ယေန ့တုိင္ေက်ာ္ေစာေသာ သဒၵနီတိ ပါဠိသဒၵါက်မ္းကုိ ရွင္အဂၢဝံသက ေရးခဲ့သည္။ပိဋကတ္တုိက္သည္ ယခုခ်ိန္ထိ ပုဂံတြင္တည္ရွိေနသည္။ သထုံရဟန္းေတာ္မ်ားထံမွ တရားစစ္တရားမွန္မ်ားကုိ နာယူၾကကာ ဘုရားေဆာက္ၾကသည္။ ရွင္အရဟံသည္ မီး႐ႈးတန္ေဆာင္ ျပသသူ အရွင္သူျမတ္ ျဖစ္ကာ အေနာ္ရထာမွာ ထုိမီး႐ႈးကုိထြန္းညိွေပးကာ အလင္းေပးခဲ့သူျဖစ္ သည္။သာသနာေတာ္စစ္စစ္ ေပၚထြန္းလာသည္ျဖစ္သျဖင့္ သီရိလကၤာမွ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ေသာ စြယ္ေတာ္ကုိ အေနာ္ ရထာမင္းက ေရြစည္းခံုဘုရားတည္ရာတြင္ဌာပနာသည္။ အျခား စြယ္ေတာ္ပြား ( ၃ ) ဆူကုိ ေလာကနႏၵာ၊ တန္႕ၾကည္ေတာင္၊ တုရင္ေတာင္တုိ႕တြင္ ေစတီ ( ၄ )ဆူကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နမိတ္ဆန္ဆန္ တည္ခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဘုရားပုထုိးမ်ားစြာ စတင္တည္ေဆာက္ရာ ဆင္းရဲသားတုိ႕ အုတ္ဖုတ္ ၊ ပန္းရံလုိက္ျခင္း၊ ဆည္ေျမာင္းတူးေဖာ္ ျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္ကုိင္ျခင္း တုိ႕ျဖင့္ အဆင္ေျပလာကာ တုိင္းျပည္ လည္း စည္ပင္ဝေျပာလာေလ သည္။ ထုိဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားေဝယ်ာဝိစၥ ဘုရားကြ်န္မ်ားေပၚ ေပါက္လာသည္။ ဘုရားက်ြန္ကုိ ဤေဆာင္းပါး မတုိင္ခင္က ေရးသားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဖတ္႐ႈေစလုိပါသည္။ ရဟန္းေတာ္တုိ႕သည္ အရည္းၾကီးမ်ားထက္ စာေပတတ္ေျမာက္ ကာ မ်ားစြာသာလြန္ကာ ေတာ္ဝင္မိသားစု တုိ႕အား ပညာသင္ၾကားေပး သျဖင့္ စာေပမ်ား တတ္ေျမာက္လာ ၾကေလသည္။ ဤနည္းျဖင့္ သီရိလကၤာ၊ မဇၩိမေဒသ၊ အိႏၵိယနု္ိင္ငံေတာင္ပုိင္း တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႕ ပညာသင္သြားၾကသလုိ ထုိတုိင္းျပည္တုိ႕မွ ပညာရွင္ႏွင့္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားလည္းပုဂံသုိ႕ ေရာက္ရွိလာကာ အလုပ္အကုိင္မ်ားရရွိ ေနထုိင္ ႏုိင္ေလ သည္။
♢အင္ပါယာ♢
အေနာ္ရထာလက္ထက္ပုဂံအင္ပါယာသည္
- အေရွ႕လားေသာ္စတိသ ေခၚ ပင္ကာျပည္ထိ ၊
- အေရွ႕ေတာင္လားေသာ္ ဂြ်န္းျပည္ထိ၊
- အေရွ႕ေျမာက္လားေသာ္ ကဗႏၱိလည္းမည္းေခၚ ပန္းေသးျပည္ထိ
- အေနာက္လားေသာ္ ပဋိကၡယားျပည္ေခၚ ကုလားျပည္ထိ၊
- အေနာက္ေျမာက္ဖက္လားေသာ္ ကတူငနားၾကီး ေရတြင္းမီးလွ်င္အထိ
- ေျမာက္ဖက္လားေသာ္ ဂႏၶာလရဇ္ေခၚ တရုတ္ျပည္ထိ၊
ျဖစ္ေလသည္။

တနည္းအားျဖင့္ အေနာ္ရထာ၊ ယုိးဒယားအေခၚ မဟာေဇယ်ဘယ မင္း သည္ တ႐ုတ္နုိင္ငံေတာင္ပုိင္း၊ ကေမ႓ာဒီးယား ခမာအင္ပါယာ အထိ၊ ကုိခ်င္ခ်ိဳင္းနား ယိုးဒယားႏုိင္ငံထိ တန္ခုိးအာဏာ လြမ္းမုိး သည္ကုိ ယုိးဒယားတုိ႕ မွတ္တမ္း ေရးထုိးခဲ့သည္။ျမန္မာရာဇဝင္ဆရာ ေဒါက္တာ ထင္ေအာင္က ယခု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ရွိေသာ ျမဘုရားကုိ သီရိလကၤာဘုရင္က အေနာ္ရထာမင္းအား သေဘာၤျဖင့္ တင္ပုိ႕ဆက္သရာ လမ္းတြင္ မုန္တုိင္း မိသျဖင့္ မာလာယု ကြ်န္းတြင္ ေသာင္တင္ခဲ့သည္။ ယုိးဒယားတုိ႕သည္ မဲနာမ္ျမစ္႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္ အျမတ္တနုိးထား ၾကည္ညိဳကုိးကြယ္သည္ကုိ အေနာ္ရထာမင္းျမင္ မိေသာ္ ပုဂံသုိ႕မပင့္ေတာ့ဘဲ ထုိအရပ္တြင္သာ ကုိးကြယ္ေစေတာ့ သည္။ ယုိးဒယားရာဇဝင္တြင္ မဲနာမ္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာျပန္႕ပြားေစသူျဖစ္သည့္အျပင္ အင္ဒုိခ်ိဳင္းနားေဒသတြင္ အေနာ္ရထာ ၏ ပုံျပင္မ်ားစြာလည္းရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ ၍ ျမန္မာ႐ွင္ျပဳနည္း၊ ျမန္မာ သၾကၤန္ပြဲတုိ႕ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။ ယုိးဒယားျပည္တြင္ အေကာင္းဆုံး အုတ္ကုိ ပုဂံအုတ္ဟုေခၚသည္ မွာလည္း အေနာ္ရထာမင္း၏ သမုိင္းႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနသည္။ ထုိ႕အျပင္ ယုိးဒယားတုိ႕က ဂ်ာဗားက်ြန္းရွိ ေစတီမ်ားသည္ ပုဂံေစတီဘုရားမ်ားႏွင့္ဆင္တူ သျဖင့္ အေနာ္ရထာမင္း ထုိေဒသုိ႕ စစ္ခ်ီခဲ့သည္ဟု ေရးသားသည္။ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႕လည္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ကာ စစ္ေတြနယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပဥၥာၿမိဳ႕ ကုိသိမ္းပုိက္သည္ ကုိ ရခုိင္တုိ႕က "ပ်ဴကုိးေသာင္းႏွင့္ ပ်ဴမင္းလာသည္" ဟု မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။
အေနာ္ရထာမင္းသည္ ေအာင္သာျမစ္ေခ်အရပ္တြင္ ကြ်ဲ႐ုိင္း တစ္ေကာင္ ရန္ျပဳသည္ကုိၾကားေတာ္မူသျဖင့္ သြားေရာက္ႏိွမ္နင္းရင္း ကြ်ဲ႐ုိင္းခတ္ ကာ နတ္ျပည္စံခဲ့ေလသည္။ အေနာ္ရထာသည္ အမွန္ တကယ္ မည္သည့္ ေဒသတြင္ နတ္ျပည္စံခဲ့သည္ကုိ မည္သူမွ်မသိဘဲ သူ၏ ဂူမွာလည္းမေတြ႕ေခ် ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႐ုပ္လုံးေပၚ ပီပီျပင္ျပင္တည္ေထာင္ေပးခဲ့ေသာ၊ အမြန္ျမတ္ဆုံး သာသနာကုိစနစ္တက် အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္အေနာ္ရထာမင္းအား သုခုမအလင္းတန္းမ်ားမွ ရွိခုိးကန္ေတာ့ ေရးသားတင္ဆက္လုိက္ပါသည္။
သုခုမအလင္းတန္းမ်ား
Ref:
- ပုဂံ သိပၸံေမာင္ဝ
- ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ ၁၄
- ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား
- ကုန္းေဘာင္ရွာပုံေတာ္
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: searchmyanmar
#Unicode Version#

အနော်ရထာမင်းသည် မြန်မာ့သမိုင်း၏ရှိရှိသမျှ ဘုရင်များတွင် အရေး အပါဆုံးဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ပုဂံမင်းဆက် (၅၅) ဆက်တွင် (၄၂) ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်သော အနော်ရထာမင်းကို အနုရုဒ္ဓဟူ၍၎င်း ၊ အနော်ရထာ မင်းစောဟူ၍၎င်း အမည်တွင်ကာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံ တော်ကြီးကို တည်ထောင်ပေးခဲ့သော မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါး ဖြစ်လေသည်။
အနော်ရထာကို ကွမ်းဆော်မင်းခေါ် ကြောင်ဖြူမင်းနှင့် မြောက်ပြင် သည် မိဖုရားတို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ခမည်းတော်ကြောင်ဖြူမင်း လက်ထက်တွင် သားတော် ကျည်စိုးနှင့်စုက္ကတေးတို့သည် ကျောင်း ဆောက်လှူဒါန်းကာ ထိုကျောင်းသို့ ကြောင်ဖြူမင်းအားပင့် ခဲ့သည်။ ခမည်းတော် ကျောင်း အတွင်းသို့ရောက်သောအခါ ခမည်းတော်အား ထီးနန်းစွန့် လွတ်ကာ သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်ရန် အကြပ်ကိုင်သည်။ မင်းကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်သောအခါ ထီးနန်းကို လုယူလိုက်သည်။ အနော်ရထာမင်းသားလည်း ပုပါးအရပ်သို့ရှောင် ကာ ခံတပ်တည်၍ အင်အားစုရင်း တစ်နေ့တွင် နောင်တော်စုက္ကတေးမင်းနှင့် မြင်းကပါအရပ်တွင် စီးချင်းထိုးစိန်ခေါ်သည်။ ထိုပွဲတွင် အနော်ရထာနိုင်သဖြင့် ထီးနန်းကို ခမည်းတော်အားပြန်အပ်သော် လည်း ကြောင်ဖြူမင်းမှာ အသက်ရွယ် ကြီး နေပြီဖြစ်သဖြင့် အနော် ရထာ ကိုသာ ပြန်လည်လွဲအပ်သဖြင့် အနော်ရထာမင်း နန်းတက် လေသည်။ အနော်ရထာမင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသူပီပီ နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခု ပီပြင် စွာပေါ်ထွန်း လာရေးအတွက် စီးပွားရေး ၊ စစ်အင်အား ၊ ယုံကြည်ကိုး ကွယ်မှု တို့ကို တစ်စုတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်း မည်ကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်တည်ထောင် ခဲ့သည်ကို ရေးသားတင်ဆက်လိုက် ပါသည်။
♢စီးပွားရေး♢
အနော်ရထာမင်းနန်းတက်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံထီးနန်း သြဇာ ပြန့်နန့်မှုမှာ မန္တလေးအနီးတဝိုက်၊ မိတ္ထီလာ၊ မြင်းခြံ၊ ကျောက်ဆည်၊ ရမည်းသင်း၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ကသာ၊ ပခုက္ကူ ၊ မင်းဘူးတစ်ဝိုက်သာ ရှိသည်။ ဤမျှကျဉ်းမြောင်းသော နယ်ပယ်မှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အင်အား တောင့်တင်းစွာ ရပ်တည်နိုင်ရန် အရေးအကြီး ဆုံးမှာ စီးပွားရေး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အဓိကထွက်ကုန်မှာ ဆန်စပါးဖြစ်သဖြင့် ဆန်စပါး အတွက် အထူးအာရုံစိုက်သည်။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ပုဂံဒေသ သည် စပါးထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရန် မလွယ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ ကျောက်ဆည်နှင့် မင်းဘူးဒေသ တို့ကိုစပါးကျီဖြစ် အောင် ပြောင်းလဲသည်။ ကျောက်ဆည်ဒေသတွင် ပြက္ခရွေတောင်၊ ကယွတ်တောင်ထက်မှကျသော ရေကို အတန့်တန့်ဆည်ကာ သောက် ရေကန်ပြုလုပ်သည်။ ပန်းလောင်မြစ်တွင် ကင်းတား၊ ငနိုင်သေဉ်၊ ပြောင်းပြာ၊ ကူမည်း စုစုပေါင်း ( ၄ ) ဆည်ကို၎င်း ဇော်ဂျီမြစ်နားတွင် နွားတက်၊ ကွမ်းဆေး၊ ဂူတော်ငပြောင် ဆည် ( ၃ ) ခုဆည်ဖို့ကာ ထို ဧရိယာတွင် ကျရောက်သော မြေများကို မင်းပယ်ရှစ်သိန်း ပြုလုပ်သည်။ ပင်လယ်၊ မြစ်မနား၊ မြစ်သား၊ မြင်းခုံတိုင်၊ ယမုံး၊ ပနံ၊ မက္ခရာ၊ တပြက်သာ၊ သင်တောင်၊ တမုတ်ဆိုးနှင့် ခံလူး စသည်ရွာ တို့ကို လယ်တွင်း( ၁၁ ) ရွာအဖြစ် ပြုစုသတ်မတ်ပေးကာ စပါးစိုက်စေခဲ့သည်။ ဆန်စပါးလှိုင်လှိုင် ပေါများသောအခါ ဧရာဝတီမြစ်မှ ပင်လယ်ထိ ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ကုန်သွယ်နိုင် ခဲ့သည်။ ကုန်းလမ်းမှ သီရိလင်္ကာသို့ ဆက်သွယ်ကာ မဟာမိတ်ပြုခဲ့သည်။
♢စစ်အင်အား♢
အနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် စွမ်းရည်သတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော သူရဲကောင်း တို့ကို မြှောက်စားသည်။ အနော်ရထာလက်ထက် သူရဲကောင်းများမှာ ကျန်စစ်သား၊ ငထွေးရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီး၊ ဗျတ္တ နှင့် ရွေဖျဉ်းကြီး၊ ရွေဖျဉ်းလေးတို့ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ တော်ကြီး စည်းရုံးပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် ဤသူရဲကောင်းတို့ အရေးအကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍမှ အကူအညီပေးခဲ့သည်။
♢စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံ♢ ။ ။အနော်ရထာမင်းသည် အရေးအကြီး ဆုံး ဖြစ်သော စီးပွားရေးစပါးဆန် ရေကြွယ်ဝစွာရရှိပြီးသော် စစ်တပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော မြန်မာ စစ်တပ်ပုံစံသည် သီပေါမင်း လက်ထက် အထိ ဤပုံစံအတိုင်း အသုံးပြုခဲ့ သည်မှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပုဂံနေပြည်တော်တွင် အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် အရပ်( ၄ )မျက်နှာကို စောင့်ကြပ်သော သူရဲကောင်း( ၄၀၀၀ ) နှင့် ထောင်မှူး( ၄ )ဦးသာရှိသည်။ ဤအဖွဲ့မှလွဲ၍ အခြားစစ်တပ်မရှိချေ ။ စစ်တပ် ဖွဲ့စည်းရာတွင် လက်အောက်ခံခရိုင်၊ မြို့ရွာများမှ ရဲရင့်သန်မာသူတို့ကို ဆင့်ခေါ်ကာ အချိုးကျပါဝင်စေသည်။ ထောင်ပြုမြို့၊ ရှစ်ရာပြုမြို့၊ လေးရာပြုမြို့ ၊ သုံးရာပြုမြို့၊ နှစ်ရာပြုမြို့ ၊ တစ်ရာပြုမြို့၊ ရှစ်ဆယ်ပြုမြို့၊ ငါးဆယ်ပြုမြို့၊ သုံးဆယ်ပြုမြို့ ၊ နှစ်ဆယ်ပြုမြို့ ၊ တစ်ဆယ်ပြုမြို့ ဟူ၍ အသီးသီးမြို့ပြ တည်ရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ - စစ်မက်ဖြစ်ပွားလာပြီးဆိုလျှင် ထောင်ပြုမြို့အတွက် ရဲမက် တစ်ထောင်စေလွတ်ရသည်။ ရှစ်ရာပြုမြို့အတွက် ရဲမက်ရှစ်ရာ စေလွတ်ရသည်။ သုံးဆယ် ၊ နှစ်ဆယ်ထိ အသီးသီးစေလွတ်လိုက် ရင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သုံးသိန်းပြုဟု သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတို့ ကို နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင်မှစတင်၍ ထီးရန်နန်းရန် မင်းညီမင်းသား၊ စော်ဘွားမြို့စား၊တို့ အဆင့်ဆင့် အုပ်ချုပ်ကာ သေနင်္ဂ ခေါ် စစ်အင်္ဂါ လေးပါးတို့ဖြင့် စစ်ချီသည်။ စစ်အင်္ဂါလေးပါး၊ လက်နက်တိုက် အစရှိ သည်ကို စာများသွားမည်စိုးသဖြင့် အခွင့်သင့်မှသာ ရေးပါတော့မည်။
♢ခံမြို့တည်ပုံ♢။ ။ မြန်မာစစ်ကျမ်းများသည် ပါဠိ၊ သက္ကတကျမ်း များကိုမှီ၍ ကာလဒေသအလျောက် မြန်မာ့နည်းဖြင့် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ နိုင်ငံ တော်အကျယ်အဝန်းကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက် လက်အောက် ခံမြို့ရွာများကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည်။ သိမ်းသွင်း၍မရသော ဒေသများကို တိုက်ခိုက်သည်။ တရုတ်ပြည်စုန့်မင်းဆက်နှင့် သံတမန်ပြုဆက်သွယ် ခဲ့သည်။ ယခုယူနန်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိခဲ့ သော နန်ချောင် အင်ပါယာရန်ကို တားဆီးရန် ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား ဒေသများသို့ သြဇာဖြန့်သည်။ မောဝ် ဟုခေါ်သော မောရှမ်းပြည် မှ အလွန်ချောမောလှသည့် သမီးတော် စောမွန်လှကို အနော်ရထာ အားဆက်သခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်နှင့်မြန်မာပြည် နှစ်ဖက် စပ်ကြား ယွန်းရှမ်းတို့ မကျူးကျော်နိုင်ရန် ကောင်းစင်၊ ကောင်းတုံ၊ ရွေကူ၊ မိုးတား၊ တကောင်း၊ ကြာညပ်၊ မက္ခရာ ၊မြင်စိုင်းစသော မြို့ပေါင်း
( ၄၃ ) မြို့ကို ခံမြို့များအဖြစ် တပြိုင်တည်း တည်သည်။
♢ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု♢
ပုဂံပြည်တွင် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို၎င်း လောက နာထ၊ကို၎င်း၊ ဗြဟ္မာ၊ ဗိသနိုး၊ ပရမေသွာရ် တို့ကို၎င်း နတ်နဂါး အရည်းကြီးတို့ အားလုံးရောထွေး နေသော ကိုးကွယ်မှုတို့ ရောထွေး နေခိုက် မသန့်ရှင်းသော အယူဝါဒ တို့ကို နှစ်သက်တော် မမူချေ ။ ထိုအချိန်သမယတွင် အနော်ရထာ မင်းသည် သထုံပြည်မှကြွလာသော ရှင်အရဟံနှင့်တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း ထေရဝါဒ သာသနာတော် တည်တံ့ ပြန့်ပွားရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ရွေစည်းခုံ၊ မနူဟာဘုရား ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်း ပိဋကတ်တော်များရှိရာ သထုံပြည် မနူဟာ မင်းထံ တောင်းခံရာမှ ကတောက်ကဆဖြစ်ကာ စစ်မက်ဖြစ်ပွားရင်း သထုံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ သည် သထုံအပြင် တနင်္သာရီထိ သိမ်းပိုက်သည်။ ထို့အပြင် ပိဋကတ်တော်အစုံ( ၃၀ ) ကို ပုဂံသို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် ဓါတ်တော်၊ လူပညာရှိ၊ ရဟန်းပညာရှိ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပဲ၊ ပန်းရံ၊ ပန်းပု၊ ပညာရှင်များစွာ အပြင် ပန်တြာသည်များပါ ပါလာလေသည်။ စစ်မှန်သော ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ခိုင်မြဲစွာ စိုက်ထူပေးနိုင် ခဲ့ သည်။ ပိဋကတ်တော်၏ အနှစ်သာရကိုသိရှိနိုင်ရန် စာသင်ကြသည်။ ပါဠိဘာသာ၊ မွန်ဘာသာအက္ခရာစဉ်ကိုအခြေပြုကာ မြန်မာစာအဖြစ် တီထွင်ဖန်တီးကြသဖြင့် မြန်မာစာသည် ထိုအချိန်ခန့် က စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည် ဟု ပညာရှင်တို့ သတ်မှတ်သည်။ ပါဠိစာပေလောကတွင် ယနေ့တိုင်ကျော်စောသော သဒ္ဒနီတိ ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်းကို ရှင်အဂ္ဂဝံသက ရေးခဲ့သည်။ပိဋကတ်တိုက်သည် ယခုချိန်ထိ ပုဂံတွင်တည်ရှိနေသည်။ သထုံရဟန်းတော်များထံမှ တရားစစ်တရားမှန်များကို နာယူကြကာ ဘုရားဆောက်ကြသည်။ ရှင်အရဟံသည် မီးရှုးတန်ဆောင် ပြသသူ အရှင်သူမြတ် ဖြစ်ကာ အနော်ရထာမှာ ထိုမီးရှုးကိုထွန်းညှိပေးကာ အလင်းပေးခဲ့သူဖြစ် သည်။သာသနာတော်စစ်စစ် ပေါ်ထွန်းလာသည်ဖြစ်သဖြင့် သီရိလင်္ကာမှ လက်ဆောင်ပေးလိုက်သော စွယ်တော်ကို အနော် ရထာမင်းက ရွေစည်းခုံဘုရားတည်ရာတွင်ဌာပနာသည်။ အခြား စွယ်တော်ပွား ( ၃ ) ဆူကို လောကနန္ဒာ၊ တန့်ကြည်တောင်၊ တုရင်တောင်တို့တွင် စေတီ ( ၄ )ဆူကို မြို့တော်နယ်နမိတ်ဆန်ဆန် တည်ခဲ့သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဘုရားပုထိုးများစွာ စတင်တည်ဆောက်ရာ ဆင်းရဲသားတို့ အုတ်ဖုတ် ၊ ပန်းရံလိုက်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းတူးဖော် ခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်း တို့ဖြင့် အဆင်ပြေလာကာ တိုင်းပြည် လည်း စည်ပင်ဝပြောလာလေ သည်။ ထိုဘုရားကျောင်းကန်များနှင့် ရဟန်းတော်များဝေယျာဝိစ္စ ဘုရားကျွန်များပေါ် ပေါက်လာသည်။ ဘုရားကျွန်ကို ဤဆောင်းပါး မတိုင်ခင်က ရေးသားပြီးဖြစ်သဖြင့် ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။ ရဟန်းတော်တို့သည် အရည်းကြီးများထက် စာပေတတ်မြောက် ကာ များစွာသာလွန်ကာ တော်ဝင်မိသားစု တို့အား ပညာသင်ကြားပေး သဖြင့် စာပေများ တတ်မြောက်လာ ကြလေသည်။ ဤနည်းဖြင့် သီရိလင်္ကာ၊ မဇ္ဈိမဒေသ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တိုင်းပြည်များသို့ ပညာသင်သွားကြသလို ထိုတိုင်းပြည်တို့မှ ပညာရှင်နှင့် အောက်ခြေလူတန်းစား နိုင်ငံခြားသား များလည်းပုဂံသို့ ရောက်ရှိလာကာ အလုပ်အကိုင်များရရှိ နေထိုင် နိုင်လေ သည်။
♢အင်ပါယာ♢
အနော်ရထာလက်ထက်ပုဂံအင်ပါယာသည်
- အရှေ့လားသော်စတိသ ခေါ် ပင်ကာပြည်ထိ ၊
- အရှေ့တောင်လားသော် ဂျွန်းပြည်ထိ၊
- အရှေ့မြောက်လားသော် ကဗန္တိလည်းမည်းခေါ် ပန်းသေးပြည်ထိ
- အနောက်လားသော် ပဋိက္ခယားပြည်ခေါ် ကုလားပြည်ထိ၊
- အနောက်မြောက်ဖက်လားသော် ကတူငနားကြီး ရေတွင်းမီးလျှင်အထိ
- မြောက်ဖက်လားသော် ဂန္ဓာလရဇ်ခေါ် တရုတ်ပြည်ထိ၊
ဖြစ်လေသည်။

တနည်းအားဖြင့် အနော်ရထာ၊ ယိုးဒယားအခေါ် မဟာဇေယျဘယ မင်း သည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား ခမာအင်ပါယာ အထိ၊ ကိုချင်ချိုင်းနား ယိုးဒယားနိုင်ငံထိ တန်ခိုးအာဏာ လွမ်းမိုး သည်ကို ယိုးဒယားတို့ မှတ်တမ်း ရေးထိုးခဲ့သည်။မြန်မာရာဇဝင်ဆရာ ဒေါက်တာ ထင်အောင်က ယခု ဘန်ကောက်မြို့တော်တွင်ရှိသော မြဘုရားကို သီရိလင်္ကာဘုရင်က အနော်ရထာမင်းအား သဘောၤဖြင့် တင်ပို့ဆက်သရာ လမ်းတွင် မုန်တိုင်း မိသဖြင့် မာလာယု ကျွန်းတွင် သောင်တင်ခဲ့သည်။ ယိုးဒယားတို့သည် မဲနာမ်မြစ်ရိုးတစ်လျှောက် အမြတ်တနိုးထား ကြည်ညိုကိုးကွယ်သည်ကို အနော်ရထာမင်းမြင် မိသော် ပုဂံသို့မပင့်တော့ဘဲ ထိုအရပ်တွင်သာ ကိုးကွယ်စေတော့ သည်။ ယိုးဒယားရာဇဝင်တွင် မဲနာမ်မြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားစေသူဖြစ်သည့်အပြင် အင်ဒိုချိုင်းနားဒေသတွင် အနော်ရထာ ၏ ပုံပြင်များစွာလည်းရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ ၍ မြန်မာရှင်ပြုနည်း၊ မြန်မာ သင်္ကြန်ပွဲတို့ လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ယိုးဒယားပြည်တွင် အကောင်းဆုံး အုတ်ကို ပုဂံအုတ်ဟုခေါ်သည် မှာလည်း အနော်ရထာမင်း၏ သမိုင်းနှင့် များစွာဆက်စပ်နေသည်။ ထို့အပြင် ယိုးဒယားတို့က ဂျာဗားကျွန်းရှိ စေတီများသည် ပုဂံစေတီဘုရားများနှင့်ဆင်တူ သဖြင့် အနော်ရထာမင်း ထိုဒေသို့ စစ်ချီခဲ့သည်ဟု ရေးသားသည်။ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်းသို့လည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ကာ စစ်တွေနယ်ရှိ မြို့တော် ပဉ္စာမြို့ ကိုသိမ်းပိုက်သည် ကို ရခိုင်တို့က "ပျူကိုးသောင်းနှင့် ပျူမင်းလာသည်" ဟု မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။
အနော်ရထာမင်းသည် အောင်သာမြစ်ချေအရပ်တွင် ကျွဲရိုင်း တစ်ကောင် ရန်ပြုသည်ကိုကြားတော်မူသဖြင့် သွားရောက်နှိမ်နင်းရင်း ကျွဲရိုင်းခတ် ကာ နတ်ပြည်စံခဲ့လေသည်။ အနော်ရထာသည် အမှန် တကယ် မည်သည့် ဒေသတွင် နတ်ပြည်စံခဲ့သည်ကို မည်သူမျှမသိဘဲ သူ၏ ဂူမှာလည်းမတွေ့ချေ ။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမမြန်မာနိုင်ငံကို ရုပ်လုံးပေါ် ပီပီပြင်ပြင်တည်ထောင်ပေးခဲ့သော၊ အမွန်မြတ်ဆုံး သာသနာကိုစနစ်တကျ အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သော မင်းကောင်းမင်းမြတ်အနော်ရထာမင်းအား သုခုမအလင်းတန်းများမှ ရှိခိုးကန်တော့ ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
သုခုမအလင်းတန်းများ
Ref:
- ပုဂံ သိပ္ပံမောင်ဝ
- မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ ၁၄
- ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်း မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းများ
- ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော်

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: searchmyanmar
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top