ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆံုးကြန္ဒိုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

အ႒ဂၤီက ရွစ္ပါးသီလကို ကမၻာစဥ္ဆက္ ဘုရားရွင္လက္ထပ္ကစၿပီး သာသနာတြင္း၊ သာသနာပ ႏွစ္ဌာနတို႔မွာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သီလေစာင့္ျခင္း၊ ညစာေရွာင္ျခင္း၊ ရတနာ(၃)ပါးတို႔၌ ဆည္းကပ္ျခင္းျဖင့္ က်င့္ၾကံအပ္တာျဖစ္လို႔ ဥပုသ္ရယ္လို႔ ေခၚရျခင္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို သီလကၡန္ အ႒ကထာ သာမည ဖလသုတ္ အဖြင့္မွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။

ဥပုသ္ေစာင့္ရာမွာ ဥပုသ္(၃)မ်ိဳး ရွိတယ္။

၁။ နိဂ႑- တိတၳိတို႔ေစာင့္ေသာ ဥပုသ္- ယူဇနာတစ္ရာအတြင္းမွာရွိတဲ့ သတၱ၀ါေတြကိုသာ မသတ္ရလို႔ သိကၡာပုဒ္ ေဆာက္တည္ၿပီး ေစာင့္တဲ့ဥပုသ္ျဖစ္တယ္။

၂။ ေဂါပါလဥပုသ္- သီလဥပုသ္ခံယူၿပီး ရတနာသံုးပါးရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို မေအာက္မေမ့ဘဲ၊ မပြားမ်ားဘဲ ၀တ္ေရး စားေရး အစုစုတို႔ိကုိသာ ႀကံစည္ေအာက္ေမ့ၿပီး ေဆာက္တည္တဲ့ဥပုသ္ျဖစ္တယ္။

၃။ အရိယဥပုသ္- ဥပုသ္ေဆာက္တည္ၿပီး အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ အသုဘတရားေတြကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားျခင္း၊ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္တရားေတြကို ေအာက္ေမ့ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ေဆာက္တည္တဲ့ဥပုသ္ျဖစ္တယ္။

ဥပုသ္ေစာင့္တဲ့ ေန႔လႏွစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး စတုကၠနိပါတ္ အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္မွာ (၄)မ်ိဳး ေဖာ္ျပထားတယ္။

၁။ ပကတိဥပုသ္- (၈)ရက္ လျပည့္လကြယ္ ဥပုဒ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။

၂။ ပတိဇာဂရဥပုသ္- အႀကိဳအပို႔ေစာင့္တဲ့ ဥပုသ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။

၃။ အဓိ႒ာန္ဥပုသ္- ရက္လႏွစ္ ပိုင္းျခားၿပီး တည္ေဆာက္တဲ့ ဥပုသ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။

၄။ ပါဋိဟာရိယဥပုသ္- အထြက္တစ္ရက္ေန႔မွာေစာင့္တဲ့ ဥပုသ္ျဖစ္တယ္။

ဥပုသ္ေန႔မွာ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္္ အခ်က္မ်ား

ဘုရားရွင္လက္ထပ္ေတာ္ကတည္းက ရဟန္းေတာ္ေတြကို အခါအခြင့္နဲ႔ ပိုင္းျခားၿပီး အကပ္ခံရပံုနဲ႔ ဘယ္လို၀တၳဳကို ဘယ္အခ်ိန္အခါအထိသာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ပညတ္ေတာ္မူခဲ့တယ္။ အဲဒီပညတ္ခ်က္(၄)ပါးဟာ ဥပုသ္သည္ေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္တယ္။

၁။ ယာ၀ကာလိက- စပါးမ်ိဳး၊ ပဲမ်ိဳး၊ အသီးႀကီးကိုးမ်ိဳး စတဲ့ အာဟာရကိစၥကို ၿပီးေစႏိုင္တဲ့ ၀တၳဳဟူသမွ်ကို အရုဏ္တက္ခ်ိန္က မြန္းတည့္အထိသာ အကပ္ခံေကာင္းတယ္။ သံုးေဆာင္ေကာင္းတယ္လို႔ ပညတ္ေတာ္မူတယ္။

၂။ ယာမကာလိက- ဘုရားခြင့္ျပဳေတာ္မူတဲ့ အေဖ်ာ္ရွစ္ပါးနဲ႔ အႏုေလာမ အေဖ်ာ္ေတြကို ေနအရုဏ္တက္မွ ေနာက္အရုဏ္တက္အထိတစ္ယာမ္အတြင္း သံုးေဆာင္ေကာင္းတယ္။ အကပ္ခံေကာင္းတယ္လို႔ ပညတ္ေတာ္မူတယ္။

၃။ သတၱာဟကာလိက- ေထာပတ္၊ ဆီဦး၊ ဆီ၊ ပ်ား၊ တင္လဲ၊ သၾကား၊ ႀကံသကာ၊ ေဆးငါးပါးတို႔ကို တစ္ခါအကပ္ခံထားရင္ ခုႏွစ္ရက္အထိ သံုးေဆာင္ေကာင္းတယ္လို႔ ပညတ္ေတာ္မူတယ္။

၄။ ယာ၀ဇိ၀ိတ- ျပခဲ့ၿပီးတဲ့ ကာလိက သံုးပါးနဲ႔ ကာလိကမွလြတ္တဲ့ ေရ၊ တံပူကို ခ်န္ထားၿပီး ႀကြင္းတဲ့ ဇီးျဖဴ၊ ရွိရွား၊ သဖန္းခါးစတဲ့ အာဟာရကိစၥကို မၿပီးေစနိုင္တဲ့ ေဆးဘက္၀င္ အျမစ္ အရြက္ အသီး အေခါက္ စသည္တို႔ကို တစ္ခါအကပ္ခံထားရင္ အသက္ရွင္ေနသမွ် သံုးေဆာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ပညတ္ေတာ္မူတယ္။

ေရ၊ တံပူတို႔ကေတာ့ ကာလိကေလးပါးလြတ္တယ္။ အကပ္ခံဖြယ္မရွိပါ။ ဥပုသ္သည္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ယာ၀ကာလိကကို ေန႔လဲြကစၿပီး မစားရပါ။ က်န္သံုးပါး စားႏိုင္ပါတယ္။

ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရာမွာ အပိုင္း(၄)ပိုင္းရွိတယ္။

၁။ ဘုရားရွိခိုးတဲ့အပိုင္း

၂။ သရဏဂုဏ္ ေဆာက္တည္တဲ့အပိုင္း

၃။ သီလေတာင္းတဲ့အပိုင္း

၄။ သီလသိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပြားမ်ားတဲ့အပိုင္းတို႔ ျဖစ္တယ္။

သီလကို အဓိ႒ာန္ၿပီးလည္း ေဆာက္တည္နိုင္သလို ဘုရားေရွ႕မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ရဟန္းသာမေဏေရွ႕မွာျဖစ္ျဖစ္၊ သီလရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ေရွ႕မွာျဖစ္ျဖစ္ ခံယူေဆာက္တည္နိုင္တယ္။

သီလကို ေဆာက္တည္တဲ့ေနရာမွာ အာရံုေျခာက္ပါးရွိတဲ့အနက္ ဘာပဲျမင္ျမင္၊ ျမင္သိစိတ္ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း ေဆာက္တည္ထားတဲ့သီလ က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေပ်ာက္၊ က်ား ျဖစ္မသြားဖို႔ အပၸမာဒ ရွိရတယ္။

ဘာပဲၾကားၾကား ၾကားသိစိတ္ေပၚတိုင္း ေပၚတိုင္း ေဆာက္တည္ထားတဲ့သီလ က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေပ်ာက္၊ က်ား ျဖစ္မသြားဖို႔ အပၸမာဒ ရွိရတယ္။

ဘာအနံ႔ပဲရရ နံသိစိတ္ေပၚတိုင္း ေပၚတိုင္း ေဆာက္တည္ထားတဲ့သီလ က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေပ်ာက္၊ က်ား ျဖစ္မသြားဖို႔ အပၸမာဒ ရွိရတယ္။

လွ်ာရဲ႕အရသာ ဘာပဲရရ အရသာသိစိတ္ေပၚတိုင္း ေပၚတိုင္း ေဆာက္တည္ထားတဲ့သီလ က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေပ်ာက္၊ က်ား ျဖစ္မသြားဖို႔ အပၸမာဒ ရွိရတယ္။

ကိုယ္နဲ႔အေတြ႔ ဘယ္လိုပဲထိထိ ထိသိစိတ္ေပၚတိုင္းေပၚတိုင္း ေဆာက္တည္ထားတဲ့သီလ က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေပ်ာက္၊ က်ား ျဖစ္မသြားဖို႔ အပၸမာဒ ရွိရတယ္။

စိတ္ရဲ႕အေတြးအႀကံ ဘယ္လိုပဲရွိရွိ ေတြးေတာႀကံစည္စိတ္ေပၚတိုင္း ေဆာက္တည္ထားတဲ့သီလ က်ိဳး၊ ေပါက္၊ ေပ်ာက္၊ က်ား ျဖစ္မသြားဖို႔ အပၸမာဒ ရွိရတယ္။

အ၀တ္အထည္အနားေတြ စုတ္ျပတ္သလို သီလအစ သိကၡာပုဒ္အဆံုး ပ်က္စိးျခင္းဟာ သီလက်ိဳးျပတ္တယ္ မည္တယ္။

အ၀တ္အထည္အလယ္ေပါက္သလို သီလအလယ္ သိကၡာပုဒ္ ပ်က္စီးျခင္းဟာ သီလေပါက္တယ္ မည္တယ္။ ႏြားေျပာက္ကြက္လိုမ်ိဳး ပထမသိကၡာပုဒ္လံုၿခံဳ၊ ဒုတိယသိကၡာပုဒ္ပ်က္စီး စသျဖင့္ လံုလိုက္၊ ပ်က္လိုက္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမႈဟာ သီလေျပာက္ကြက္တယ္ မည္တယ္။

ႏြားေၾကာင္မ်ားလို သိကၡာပုဒ္ အစဥ္အတိုင္း ႏွစ္ခု သံုးခု ပ်က္ရင္ သီလေျပာက္က်ားတယ္မည္ပါတယ္။

ဖုိးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit : MOI Webportal Myanmar

#Unicode Version#
အဋ္ဌင်္ဂီက ရှစ်ပါးသီလကို ကမ္ဘာစဉ်ဆက် ဘုရားရှင်လက်ထပ်ကစပြီး သာသနာတွင်း၊ သာသနာပ နှစ်ဌာနတို့မှာ သူတော်ကောင်းတို့သီလစောင့်ခြင်း၊ ညစာရှောင်ခြင်း၊ ရတနာ(၃)ပါးတို့၌ ဆည်းကပ်ခြင်းဖြင့် ကျင့်ကြံအပ်တာဖြစ်လို့ ဥပုသ်ရယ်လို့ ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို သီလက္ခန် အဋ္ဌကထာ သာမည ဖလသုတ် အဖွင့်မှာ ဖော်ပြထားတယ်။

ဥပုသ်စောင့်ရာမှာ ဥပုသ်(၃)မျိုး ရှိတယ်။

၁။ နိဂဏ္ဍ- တိတ္ထိတို့စောင့်သော ဥပုသ်- ယူဇနာတစ်ရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေကိုသာ မသတ်ရလို့ သိက္ခာပုဒ် ဆောက်တည်ပြီး စောင့်တဲ့ဥပုသ်ဖြစ်တယ်။

၂။ ဂေါပါလဥပုသ်- သီလဥပုသ်ခံယူပြီး ရတနာသုံးပါးရဲ့ ဂုဏ်တော် ကျေးဇူးတော်တွေကို မအောက်မမေ့ဘဲ၊ မပွားများဘဲ ဝတ်ရေး စားရေး အစုစုတို့ိကိုသာ ကြံစည်အောက်မေ့ပြီး ဆောက်တည်တဲ့ဥပုသ်ဖြစ်တယ်။

၃။ အရိယဥပုသ်- ဥပုသ်ဆောက်တည်ပြီး အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ အသုဘတရားတွေကို ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်း၊ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်တော်တရားတွေကို အောက်မေ့ပွားများခြင်းဖြင့် ဆောက်တည်တဲ့ဥပုသ်ဖြစ်တယ်။

ဥပုသ်စောင့်တဲ့ နေ့လနှစ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စတုက္ကနိပါတ် အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာ (၄)မျိုး ဖော်ပြထားတယ်။

၁။ ပကတိဥပုသ်- (၈)ရက် လပြည့်လကွယ် ဥပုဒ်မျိုးဖြစ်တယ်။

၂။ ပတိဇာဂရဥပုသ်- အကြိုအပို့စောင့်တဲ့ ဥပုသ်မျိုးဖြစ်တယ်။

၃။ အဓိဋ္ဌာန်ဥပုသ်- ရက်လနှစ် ပိုင်းခြားပြီး တည်ဆောက်တဲ့ ဥပုသ်မျိုးဖြစ်တယ်။

၄။ ပါဋိဟာရိယဥပုသ်- အထွက်တစ်ရက်နေ့မှာစောင့်တဲ့ ဥပုသ်ဖြစ်တယ်။

ဥပုသ်နေ့မှာ ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အချက်များ

ဘုရားရှင်လက်ထပ်တော်ကတည်းက ရဟန်းတော်တွေကို အခါအခွင့်နဲ့ ပိုင်းခြားပြီး အကပ်ခံရပုံနဲ့ ဘယ်လိုဝတ္ထုကို ဘယ်အချိန်အခါအထိသာ သုံးဆောင်နိုင်ကြောင်းကို ပညတ်တော်မူခဲ့တယ်။ အဲဒီပညတ်ချက်(၄)ပါးဟာ ဥပုသ်သည်တွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်။

၁။ ယာဝကာလိက- စပါးမျိုး၊ ပဲမျိုး၊ အသီးကြီးကိုးမျိုး စတဲ့ အာဟာရကိစ္စကို ပြီးစေနိုင်တဲ့ ဝတ္ထုဟူသမျှကို အရုဏ်တက်ချိန်က မွန်းတည့်အထိသာ အကပ်ခံကောင်းတယ်။ သုံးဆောင်ကောင်းတယ်လို့ ပညတ်တော်မူတယ်။

၂။ ယာမကာလိက- ဘုရားခွင့်ပြုတော်မူတဲ့ အဖျော်ရှစ်ပါးနဲ့ အနုလောမ အဖျော်တွေကို နေအရုဏ်တက်မှ နောက်အရုဏ်တက်အထိတစ်ယာမ်အတွင်း သုံးဆောင်ကောင်းတယ်။ အကပ်ခံကောင်းတယ်လို့ ပညတ်တော်မူတယ်။

၃။ သတ္တာဟကာလိက- ထောပတ်၊ ဆီဦး၊ ဆီ၊ ပျား၊ တင်လဲ၊ သကြား၊ ကြံသကာ၊ ဆေးငါးပါးတို့ကို တစ်ခါအကပ်ခံထားရင် ခုနှစ်ရက်အထိ သုံးဆောင်ကောင်းတယ်လို့ ပညတ်တော်မူတယ်။

၄။ ယာဝဇိဝိတ- ပြခဲ့ပြီးတဲ့ ကာလိက သုံးပါးနဲ့ ကာလိကမှလွတ်တဲ့ ရေ၊ တံပူကို ချန်ထားပြီး ကြွင်းတဲ့ ဇီးဖြူ၊ ရှိရှား၊ သဖန်းခါးစတဲ့ အာဟာရကိစ္စကို မပြီးစေနိုင်တဲ့ ဆေးဘက်ဝင် အမြစ် အရွက် အသီး အခေါက် စသည်တို့ကို တစ်ခါအကပ်ခံထားရင် အသက်ရှင်နေသမျှ သုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပညတ်တော်မူတယ်။

ရေ၊ တံပူတို့ကတော့ ကာလိကလေးပါးလွတ်တယ်။ အကပ်ခံဖွယ်မရှိပါ။ ဥပုသ်သည်တွေအနေနဲ့ကတော့ ယာဝကာလိကကို နေ့လွဲကစပြီး မစားရပါ။ ကျန်သုံးပါး စားနိုင်ပါတယ်။

ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ရာမှာ အပိုင်း(၄)ပိုင်းရှိတယ်။

၁။ ဘုရားရှိခိုးတဲ့အပိုင်း

၂။ သရဏဂုဏ် ဆောက်တည်တဲ့အပိုင်း

၃။ သီလတောင်းတဲ့အပိုင်း

၄။ သီလသိက္ခာပုဒ်ကို ဆောက်တည်ပွားများတဲ့အပိုင်းတို့ ဖြစ်တယ်။

သီလကို အဓိဋ္ဌာန်ပြီးလည်း ဆောက်တည်နိုင်သလို ဘုရားရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ရဟန်းသာမဏေရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်၊ သီလရှိသူ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ် ခံယူဆောက်တည်နိုင်တယ်။

သီလကို ဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာ အာရုံခြောက်ပါးရှိတဲ့အနက် ဘာပဲမြင်မြင်၊ မြင်သိစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလ ကျိုး၊ ပေါက်၊ ပျောက်၊ ကျား ဖြစ်မသွားဖို့ အပ္ပမာဒ ရှိရတယ်။

ဘာပဲကြားကြား ကြားသိစိတ်ပေါ်တိုင်း ပေါ်တိုင်း ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလ ကျိုး၊ ပေါက်၊ ပျောက်၊ ကျား ဖြစ်မသွားဖို့ အပ္ပမာဒ ရှိရတယ်။

ဘာအနံ့ပဲရရ နံသိစိတ်ပေါ်တိုင်း ပေါ်တိုင်း ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလ ကျိုး၊ ပေါက်၊ ပျောက်၊ ကျား ဖြစ်မသွားဖို့ အပ္ပမာဒ ရှိရတယ်။

လျှာရဲ့အရသာ ဘာပဲရရ အရသာသိစိတ်ပေါ်တိုင်း ပေါ်တိုင်း ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလ ကျိုး၊ ပေါက်၊ ပျောက်၊ ကျား ဖြစ်မသွားဖို့ အပ္ပမာဒ ရှိရတယ်။

ကိုယ်နဲ့အတွေ့ ဘယ်လိုပဲထိထိ ထိသိစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလ ကျိုး၊ ပေါက်၊ ပျောက်၊ ကျား ဖြစ်မသွားဖို့ အပ္ပမာဒ ရှိရတယ်။

စိတ်ရဲ့အတွေးအကြံ ဘယ်လိုပဲရှိရှိ တွေးတောကြံစည်စိတ်ပေါ်တိုင်း ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလ ကျိုး၊ ပေါက်၊ ပျောက်၊ ကျား ဖြစ်မသွားဖို့ အပ္ပမာဒ ရှိရတယ်။

အဝတ်အထည်အနားတွေ စုတ်ပြတ်သလို သီလအစ သိက္ခာပုဒ်အဆုံး ပျက်စိးခြင်းဟာ သီလကျိုးပြတ်တယ် မည်တယ်။

အဝတ်အထည်အလယ်ပေါက်သလို သီလအလယ် သိက္ခာပုဒ် ပျက်စီးခြင်းဟာ သီလပေါက်တယ် မည်တယ်။ နွားပြောက်ကွက်လိုမျိုး ပထမသိက္ခာပုဒ်လုံခြုံ၊ ဒုတိယသိက္ခာပုဒ်ပျက်စီး စသဖြင့် လုံလိုက်၊ ပျက်လိုက် ဆက်တိုက်ဖြစ်နေမှုဟာ သီလပြောက်ကွက်တယ် မည်တယ်။

နွားကြောင်များလို သိက္ခာပုဒ် အစဉ်အတိုင်း နှစ်ခု သုံးခု ပျက်ရင် သီလပြောက်ကျားတယ်မည်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit : MOI Webportal Myanmar
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top