ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ေဗဒင္ နတ္ကိုးဘိုးေတာ္ရွ ိိခိုးေနာင္ေရးမလွၿပီ။ ကိ ုးကြယ္လြဲရာ ထိုဒကါ သရဏဂုံပါပ်က္ေတာ့သည္။ သရဂုံပ်က္သူ အားကိုးလြဲသူ ဗုဒၶၶဘာသာဟူ၍မေခၚသင့္ျပီ။ ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃာက ရတနာအစစ္ဟု မွတ္သင့္သည္။ မိမိကိုယ္သာ အားကိုးရာ ဗုုဒၶ ေဟာခ့ဲသည္။ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ အမွန္ျဖစ္ စဥ္းစားဖို႔ရာမွာခ့ဲသည္။ ဘဝေရွ႕ေရးသံသရာေရးအားကိုး မလြဲသင့္ျပီ။

ျပည္တြင္းျဖစ္နတ္မ်ား ကုိးကြယ္မႈ ့ႏွင့္ ဘုိးေတာ္ မယ္ေတာ္ ကုိးကြယ္မႈ ့ ============================== =========

ျပည္တြင္းျဖစ္နတ္မ်ား ကုိးကြယ္မႈ ့

ျမန္မာတုိ႔သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံျဖစ္ နတ္မ်ားကုိ ကူးယူ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ ျပည္တြင္း၌လည္း နတ္သစ္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္၍ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မဟာဂိရိေခၚ အိမ္တြင္းနတ္ႏွင့္ အေပါင္းပါ ၇-ဦး နတ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာတုိ႔ ေရွးဦးတီထြင္ ကုိးကြယ္ခဲ့ေသာ နတ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာတုိ႔သည္ ပုဂံေခတ္တြင္ နတ္သစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ပုဂံေခတ္ကုန္ခ်ိန္၌ နတ္ဦးေရ၂၂-ဦးမွ် ရွိလာသည္။ထုိ႔ေနာက္လည္းနတ္သစ္မ်ားကုိဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ပင္းယေခတ္တြင္၁-ဦး၊ အင္း၀ေခတ္တြင္ ၉-ဦး၊ေတာင္ငူေခတ္တြင္၅-ဦးေမြးထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ နတ္ေပါင္း ၃၇-ဦးမွ် ရွိလာသည္။ယင္းနတ္တုိ႔ကုိ ျမန္မာတုိ႔ကအျပင္ ၃၇- မင္းဟု ေခၚၾကသည္။

ေတာင္ငူေခတ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နတ္တီထြင္မႈမ်ား တိမ္ျမဳပ္သြား၏။နတ္ဆရာတုိ႔ကလည္းနတ္ဦးေရကုိ၃၇-ဦးထက္ ပုိေစခ်င္ဟန္ မတူေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ငူေခတ္ကုန္တြင္ နတ္မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းကုိ ပိတ္ထားလုိက္ၾကသည္။

အျပင္ ၃၇-မင္းေခၚနတ္စာရင္းတြင္ သိၾကားနတ္မွ လြဲလွ်င္ အားလုံးမွာ ျပည္တြင္းျဖစ္ နတ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနတ္ႏွင့္ အိႏၵိယနတ္တုိ႔ကုိေလ့လာလွ်င္ ျခားနားမႈ ရွိသည္။အိႏိၵယမွ လာေသာ နတ္တုိ႔သည္ သဘာ၀ကုိးကြယ္မႈမွဆင္းသက္လာေသာ နတ္မ်ားျဖစ္၍ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ုပ္ပစၥည္းတုိ႔ကုိအသက္၀ိညာဥ္သြင္း၍ သက္ရွိအျဖစ္ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ျဖစ္ နတ္တုိ႔ကားျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ရွိေနေသာ ရာဇ၀င္ဇာတ္ေကာင္ အသီးသီးတုိ႔က ျဖစ္သြားေသာ နတ္မ်ားျဖစ္သည္။အမ်ားအားျဖင့္ နတ္ျဖစ္သူတုိ႔မွာ ရာဇ၀င္ထဲကအစိမ္းေသ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာတုိ႔၏နတ္ေလာက၌ အတြင္း ၃၇-မင္း ေခၚေသာ နတ္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ထုိနတ္မ်ားအနက္ ၂၂-ဦးေသာ နတ္တုိ႔မွာ ျမန္မာအမည္မ်ားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚထားေသာ ေၾကာင့္ျပည္တြင္းျဖစ္ နတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာတုိ႔ကအတြင္းအျပင္ ေခၚေနေသာ နတ္မ်ားမွာ ပုဂံၿမိဳ႕ ေရႊစည္းခုံဘုရားတံတုိင္းအတြင္းရွိ နတ္မ်ားကုိ အတြင္း ၃၇-မင္းဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ တံတုိင္းအျပင္ဘက္၌ထား ေသာ နတ္႐ုပ္မ်ားကုိ အျပင္ ၃၇-မင္းဟု ေခၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၃၇-မင္း နတ္စာရင္း၌ မပါ၀င္ေသာ ေဒသႏၲရနတ္မ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိသည္။ေရငန္ပုိင္ ဦးရွင္ႀကီး၊ နံကရုိင္းစေသာ နတ္မ်ားသည္ နာမည္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ရြာေတာ္ရွင္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွင္၊နယ္ေတာ္ရွင္စေသာ နတ္မ်ား ေဒသတုိင္းလုိပင္ ရွိေနသည္။နတ္ကြန္းနတ္နန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တည္ေထာင္၍ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုလုပ္ကာ ပူေဇာ္ပသေနၾကသည္။ေနရာေဒသအလုိက္ နတ္ပြဲမ်ား က်င္းပေနၾကသည္။

ယခုအခါ ေတာင္ျပဳန္းအရပ္ရွိ ကုလားဘီလူး ကျပားညီေနာင္ နတ္ပြဲ၊ ပခန္းကူနီနတ္ပြဲ စသည္တုိ႔မွာ အလြန္ က်ယ္ေျပာေနခဲ့ၿပီ။ကူနီ နတ္ပြဲရက္မ်ားဆုိလွ်င္ ပခန္းအေရွ႕လက္တြင္ အျခားပြဲသဘင္မ်ားမျပဳလုပ္ရ၊ နတ္မႀကိဳက္၊ ဟုဆုိကာ ဦးမင္းေက်ာ္အာဏာကုိ အငွားသုံး၍ထြင္လုံးျဖင့္ တားဆီးထားၾကသည္။နတ္ပြဲ စည္ကားေရးအတြက္ တားဆီးထားၾကျခင္းသာ ျဖစ္ ေပသည္။

ယခု ၁၀-စုႏွစ္အတြင္းေလာက္မွာပင္ ပုဂၢလိကနတ္ကု္ိး ကြယ္မႈ၊ ကနားေပးမႈမ်ား ေခတ္စားလာသည္။ ရပ္ကြက္တုိင္းလုိလုိမွာပင္ အသံခ်ဲ႕စက္ကုိ ေခါင္မုိးေပၚ၊ သစ္ပင္ေပၚတင္၍ေအာ္ဟစ္ ဆူညံေနေသာ နတ္ေတးသံ၊ နတ္ဒုိးသံမ်ားကုိနားမခံသာေအာင္ ၾကားေနၾကရသည္။

စိတ္အေတြးျဖင့္ အလုပ္လုပ္သူတုိ႔မွာ နား႐ႈပ္ေသာေၾကာင အလုပ္မျဖစ္ၾက။လြပ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ကု အေၾကာင္းျပဳ၍လူထုကုိဒုကၡေပးေနေသာ သ႐ုပ္ပ်က္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။

နတ္ပြဲမ်ားစည္ကားလာျခင္း၊နတ္ကနားေပးပြဲမ်ား ထူေျပာလာျခင္းမွာနတ္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူ မ်ားျပားလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နတ္ပြဲၾကီးမ်ားစည္ကားေနျခင္းအေၾကာင္းမွာ လူတန္းစား ၃-ရပ္ကုိ အေျခခံ၏။ယင္းတုိ႔မွာ-(၁) အေပ်ာ္ႀကီးသူမ်ား၊ (၂) အလုိႀကီးသူမ်ား ၊ (၃) အေၾကာက္ႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အထက္ပါ စိတၱဇေ၀ဒနာသည္ လူတန္းစားမ်ားကု အေျခခံထား၍နတ္မ်ားႀကီးထြား ရွင္သန္ေနၾကသည္။ ထုိလူတန္းစာမ်ားအနက္ အမွတ္ ၂၊ ၃-တုိ႔ကုိ စိစစ္ၾကည္ရပါမည္။အမွတ္၂-လူတန္းစားမ်ားမွာ နတ္ကုိ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ စီးပြား လာဘ္လာဘ တုိးပြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ပူေဇာ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာ၌မႏုႆေဗဒပညာရွင္တုိ႔၏စကားကုိ သတိရဖြယ္ ျဖစ္သည္။ မႏုႆေဗဒပညာရွင္တုိ႔က-ထာ၀ရဘုရားသည္ လူကုိ ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္။ လူတုိ႔ကသာ ထာ၀ရဘုရားကုိဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဟု ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒကုိေတာ္လွန္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထုိစကားကုိ နည္းမွီး၍-နတ္တုိ႔သည္လူကုိ မ စႏုိင္ျခင္း မရွိ။လူကသာလွ်င္ နတ္ကုိ မ စေနရျခင္းျဖစ္ သည္။ ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။

မွန္ပါသည္။နတ္တုိ႔ တည္ရွိေနသည္မွာ လူတုိ႔က ပူေဇာ္ကုိးကြယ္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူသားတုိ႔ကမကုိးကြယ္ေတာ့ၿပီဆုိလွ်င္ နတ္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။နတ္ဆုိသည္မွာ လူတုိ႔၏အေတြးစိတ္ျဖင့္ေမြးထုတ္ထားေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္အပ္ေပသည္။ကမၻာတစ္ခြင္တြင္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းစဥ္ကုိ ေလ့လာရာ၌လည္းထုိသေဘာကုိ ေတြ႕သိလာရမည္ ျဖစ္သည္။

ဘီစီ ၅၀၀၀-ခန္႔မွစ၍နတ္ကုိးကြယ္မႈ သမုိင္းကုိစတင္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ နတ္အေျမာက္အျမားေပၚထြက္ခဲ့ၿပီ။ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ထားဘိဦး။အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းမွာပင္ နတ္ေပါင္း ၃၃-ကုေဋေက်ာ္မွ်ေမြးထုတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ လူသားတုိ႔၏စိတ္ကူးÓဏ္မ်ားသေလာက္ နတ္မ်ားလည္း ေပါက္ပြားခဲ့၏။ထုိနတ္မ်ားသည္လူတုိ႔က ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေနခ်ိန္၌သာ တည္တံ့ေနခဲ့သည္။ လူတုိ႔ မယုံၾကည္ မကုိးကြယ္ေတာ့လွ်င္ နတ္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ နတ္ဆုိသည္မွာ လူတုိ႔က ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆုိလွ်င္လည္းလြန္အံ့မထင္။ လူတုိ႔က ဖန္ဆင္းထားေသာ နတ္တုိ႔သည္ လူကုိပင္ တည္မွီေနရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ နတ္တုိ႔အားလူတုိ႔က မစ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

နတ္တုိ႔သည္လူတုိ႔အား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ကုိးကြယ္သူတုိ႔လ ည္းရွိသည္။ပသသူတုိ႔လည္းရွိသည္။ ဤယုံၾကည္မႈမွာလည္းလူတုိ႔ကပင္ ဖန္ဆင္းေပးထားေသာ၊ အာဏာေပးထာေသာ ယုတိၱမဲ့ ယုံၾကည္မႈသာ ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းဆန္းစစ္လွ်င္ စိတၱဇလုပ္ရပ္ ထုိထုိနတ္တုိ႔သည္လူသားတုိ႔အားသုခပြားေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡမ်ားေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္းဘာမွ် မျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကေခ်။ဤသုိ႔ အေတြးမွန္ အၿမင္မွန္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သုံးသပ္လ်က္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကေစရာ၏။

ဘုိးေတာ္မယ္ေတာ္ ကုိးကြယ္မႈ့
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိလုိက္စား၍ ဘုိးေတာ္ မယ္ေတာ္ အမည္ခံသူမ်ားလည္းရွိသည္။ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ား သည္ အိႏိၵယမွလာေသာ ဂုိဏ္းက်င့္စဥ္တုိ႔ကုိ ေလ့က်င့္လ်က္ ဘုိးေတာ္ အမည္ခံေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိဘုိးေတာ္ဆုိသူတုိ႔ကုိ ထြက္ရပ္ေပါက္သူ၊သိဒၶိေျမာက္သူ၊ လူတုိ႔၏ဒုကၡကုိကယ္တင္ႏုိင္သူ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ကုိးကြယ္သူမ်ားလည္းဒုႏွင့္ေဒးရွိသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ဘုိးေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ နာမည္ႀကီးသြားသူ မ်ားလည္း ရွိသည္။ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘုိးမင္းေခါင္၊ ရွင္အဇၨေဂါဏ၊ဗားမဲ့ဘုန္းႀကီး၊ရက္ကန္းစင္ေတာင္စေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္လည္းျမန္မာႏုိ္င္ငံ၌ဘုိးေတာ္ႏွင့္ ဘုိးေတာ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ ဂုိဏ္းဆရာမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနသည္။မိမိိကုိယ္ကုိ ဘုိးေတာ္အမည္ခံသူလည္းရွိသည္။ဘုိးေတာ္္အမည္မခ ံေသာ္လည္းဘုိးေတာ္အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းက ဆရာတစ္ဆူ လုပ္ေနသူတုိ႔လည္းရွိသည္။

ဂုိဏ္းဆရာဆုိသူအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဘုိးေတာ္၊ဘြားေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ဆာဒူး၊ သူရႆတီ၊ ေဒ၀ီ ၂၁-ပါး၊ အတြင္း ၃၇-မင္း၊အျပင္ ၃၇-မင္း၊ေပါက္ဆရာ၊ ေစဆရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။သုိ႔ျဖစ္၍ ဂုိဏ္းဆရာ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ အရိပ္ကုိ ခုိလႈံ၍ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိျပဳလုပ္ၾကသည္။ဗုဒၶ၏ဓမၼေဒသနာတုိ႔ကုိ သိဒိၶေပါက္ လုပ္ငန္းထဲသုိ႔ သြတ္သြင္း၍အသုံးခ်ၾကသည္။ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ညစ္ႏြမ္းေအာင္ အေရာင္လႊမ္းေပးေနၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာအမည္ခံ ဘုိးေတာ္အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဓာတ္က်သည္ဟုဆုိကာဓာတ္ဘုရားမ်ားကု တည္ထားၾကသည္။ဘုရားဘြဲ႕ေတာ္ကုိလည္းသိဒိၶေ၀ါဟာရ ပါေအာင္ မွည့္ေခၚၾကသည္။ေစ၊ေအာင္၊ ကပ္ေက်ာ္ စေသာ ေ၀ါဟာရတုိ႔ျဖင့္ေခၚဆုိၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ ပရိယတ္၊ပဋိပတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းႀကီးသဖြယ္ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟ စ္လ်က္ ႏုိင္ငံတုန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကကုန္၏။ သာ၀ကဂုိ္ဏ္း၀င္ဟုဆုိေသာ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါတုိ႔လည္းအင္အားထုထယ္ႏွင့္ရွိေနၿပီ။

-အေတြးအေခၚခ်ည့္နဲ႔ေသာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ၊ -ဆင္ျခင္ဥာဏ္အားနည္းေသာ စီးပြားဓနရွင္မ်ား၊ -အသိပညာ ႏုန႔္နဲ႔ေသာ လူၿပိန္းမ်ား၊ -စိတ္ကူးယဥ္ဘ၀ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေလာဘရွင္မ်ား-စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစုံလွေပသည္။

ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ဂုိဏ္းဆရာႀကီး၏ ၾသ၀ါဒကုိ တစ္သေ၀မတိမ္းလုိက္နာၾကသည္။ေျပာသမွ်ကုိ နားေထာင္သည္။ခုိင္းသမွ်ကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။ဤသုိ႔ လုိက္နာသျဖင့္ သိဒိၶတန္ခုိးအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေ၀ၿဖိဳးတုိးတက္လ ာမည္ဟုယံုႀကည္သည္။

ထုိသူတုိ႔သည္မိမိတုိ႔၏ဆရာႀကီးကုိ အစြမ္းထက္ေသာ သိဒိၶရွင္ႀကီးဟူ၍ထင္မွတ္ၾက သည္။ထုိသိဒိၶရွင္ႀကီးအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ လက္ငင္း လက္ေတြ႕ အက်ိဳးေကာင္းတရားမ်ားရရွိလာမည္ဟု အထင္ရွိၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္စီးပြားဓနရွင္တုိ႔သည္ ေငြေၾကးမ်ားစြာျဖင့္ လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားကလည္းတတ္အားသေရြ႕ ဖ်စ္ညႇစ္ၿပီး လွဴဒါန္းၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာႀကီးတုိ႔သည္ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖင္ ဓာတ္ဘုရားမ်ားကုိတည္ထားၾကသည္။ သိဒိၶ႐ုပ္ပြားမ်ားကုိ ပူေဇာ္ၾကသည္။နတ္႐ုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၀ိဇၨာ႐ုပ္မ်ားထုလုပ္သည္။ဘုိးေတာ္႐ုပ္မ်ား သြန္းေလာင္းသည္။ၿဂိဳဟ္႐ုပ္မ်ားကုိဖန္တီးသည္။ဤသုိ႔ျဖင့္ ဂုိဏ္း၏တည္ရာ ဌာနတုိ႔၌ စိတ္ကူးယဥ္ ႐ုပ္စုံျပတုိက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေန၏။သာမန္လူၿပိန္းတုိ႔၏စိတ္တြင္ အထင္ႀကီးစရာ သ႐ုပ္ျပအမႊမ္းတင္မ်ားျဖစ္ေနေလသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ သ႐ုပ္ျပ အမႊမ္းတင္မ်ားလုပ္ျပႏုိ္င္ေသာေၾကာင့္ ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔လည္းပုိ၍တန္ခုိးႀကီးလာသည္။အီဂ်စ္ႏွင့္ ဆူမာရီယန္တုိ႔ေခတ္က နတ္တုိ႔တန္ခုိးႀကီးမႈသည္လူတုိ႔က အားေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔ တန္ခုိးႀကီးမႈမွ ာလည္းလူအမ်ားကအားေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔သည္လူတုိ႔၏၀ုိင္း၀န္းအားေပးမႈေၾကာင့္ စိတ္ၾကံရာ ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ စိႏၲာမယိဒိၶ တန္ခုိးကုိ ရရွိသြား၏။ ေရႊေငြရတနာကုိ ရရွိႏုိင္ေသာ ဓနသိဒိၶကုိရရွိသြား၏။ ဤသည္မွာ လူမ်ားက လုပ္ေပး၍ရရွ္ိေသာ သိဒိၶမ်ား ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေျမလွ်ိဳးႏုိင္ေသာ သိဒိၶမ်ိဳးကုိမူ တီေကာင္ေလာက္ပင္ စြမ္းရည္ မရွိၾက။အာကာသသိဒိၶေခၚ မို္းပ်ံႏုိင္သည့္ပညာမ်ိဳးမွာလည္းျခင္တစ္ေကာင္ေလာက္မွ် မတတ္ႏုိင္ၾကေပ။ဓားလွံ ေသနတ္ ၿပီးသည္ဆုိေသာ ကာယသိဒိၶ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ကားေ၀းစြ။ဆူးစူးသည္ကုိပင္ ခံႏုိင္ရည္ မရွိေသာ သိဒိၶရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေခ်သည္။

လူတုိ႔သည္ အေျခအေနမွန္ကုိ မစဥ္းစားၾက။ သေဘာတရားမွန္ကုိမဆင္ျခင္တတ္ၾက။ဘုိးေတာ္ဂုိဏ္းဆ ရာတုိ႔က မ စလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္စြဲမွတ္ ေနၾကသည္။ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းႀကီးပြားေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေလာဘရမၼက္အျမင္ျဖင့္ ဇြတ္၀င္၍ခ်ဥ္းကပ္ေနၾက သည္။ တကယ္ေတာ့ ဘုိးေတာ္ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔သည္ လူတစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္သူမဟုတ္ေပ။ လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ကံၾကမၼာကုိ မိမိသာလွ်င္ ဖန္တီးေနၾကရသည္။

သုိ႔ပါလ်က္ မလုိလားအပ္ေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိေရာေထြး လက္ခံၿပီးလွ်င္ဘုိးေတာ္ထံ သြား၍အခ်ိန္ကုန္ၾကသည္။ မယ္ေတာ္ထံ သြား၍အခ်ိန္ျဖဳန္းၾကသည္။အခ်ိန္၏ တန္ဖုိးကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးမခ်တတ္ၾက။အေမွ်ာ္လြန္ အလုပ္ျဖင့္အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။အေတြးလြန္ ဘ၀ကိုတမ္ းတေနႀကသည္။အေခ်ာင္သမားဘ၀ကို မက္ေမာေနႀကသည္။

အလုပ္ႏွင္႔ အလုပ္၏အက်ဳိးဆက္တရားတို႔ကို လြဲမွားစြာ နားလည္ေနႀကသည္။ကမၼႆ ကထာ၊သမၼာဒိ႒ိကို လက္ခံေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟူ၍ အမည္ခံထားေသာ္လည္း တႏၲရဆန္ေသာ စိတၱဇအာ႐ုံအလုပ္ၿဖင္႔ အခ်ိန္ပုပ္ေနႀက၏။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ စင္ႀကယ္ေသာ ဘာသာၿဖစ္၏။ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ါဒၿဖစ္၏။မွန္ကန္ေသာအယူ႐ွိ၏။မိမိတို႔၏ ေလာကီေလာကုတ္တိုးတက္မႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားယူႀကရသည္။ဘယ္ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔ကမွ ဓာတ္ခ်၍မစႏုိင္မည္မဟုတ္။မိမိတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားကိ ဗုဒၶဘုရားေဟာႀကားေသာ သမၸဒါတရားၿဖင္႔ ႐ုိးသားစြာ ႀကိဳးစားရမည္သာ ၿဖစ္ေလသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: နန္းေရွ့သား

#Unicode Version#
ဗေဒင် နတ်ကိုးဘိုးတော်ရှ ိခိုးနောင်ရေးမလှပြီ။ ကိ ုးကွယ်လွဲရာ ထိုဒကါ သရဏဂုံပါပျက်တော့သည်။ သရဂုံပျက်သူ အားကိုးလွဲသူ ဗုဒ္ဓ္ဓဘာသာဟူ၍မခေါ်သင့်ပြီ။ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ သံဃာက ရတနာအစစ်ဟု မှတ်သင့်သည်။ မိမိကိုယ်သာ အားကိုးရာ ဗုုဒ္ဓ ဟောခဲ့သည်။ ဝေဖန် ဆန်းစစ် အမှန်ဖြစ် စဉ်းစားဖို့ရာမှာခဲ့သည်။ ဘဝရှေ့ရေးသံသရာရေးအားကိုး မလွဲသင့်ပြီ။

ပြည်တွင်းဖြစ်နတ်များ ကိုးကွယ်မှု့နှင့် ဘိုးတော် မယ်တော် ကိုးကွယ်မှု့ ============================== =========

ပြည်တွင်းဖြစ်နတ်များ ကိုးကွယ်မှု့ ===================

မြန်မာတို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ် နတ်များကို ကူးယူ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ မိမိတို့ ပြည်တွင်း၌လည်း နတ်သစ်များကို မွေးထုတ်၍ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ မဟာဂိရိခေါ် အိမ်တွင်းနတ်နှင့် အပေါင်းပါ ၇-ဦး နတ်အုပ်စုသည် မြန်မာတို့ ရှေးဦးတီထွင် ကိုးကွယ်ခဲ့သော နတ်များဖြစ်ပေသည်။

မြန်မာတို့သည် ပုဂံခေတ်တွင် နတ်သစ်များကို ဆက်လက် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ပုဂံခေတ်ကုန်ချိန်၌ နတ်ဦးရေ၂၂-ဦးမျှ ရှိလာသည်။ထို့နောက်လည်းနတ်သစ်များကိုဆက်လက် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ပင်းယခေတ်တွင်၁-ဦး၊ အင်းဝခေတ်တွင် ၉-ဦး၊တောင်ငူခေတ်တွင်၅-ဦးမွေးထုတ်ခဲ့ကြသည်။ နတ်ပေါင်း ၃၇-ဦးမျှ ရှိလာသည်။ယင်းနတ်တို့ကို မြန်မာတို့ကအပြင် ၃၇- မင်းဟု ခေါ်ကြသည်။

တောင်ငူခေတ် နောက်ပိုင်းတွင် နတ်တီထွင်မှုများ တိမ်မြုပ်သွား၏။နတ်ဆရာတို့ကလည်းနတ်ဦးရေကို၃၇-ဦးထက် ပိုစေချင်ဟန် မတူပေ။ထို့ကြောင့် တောင်ငူခေတ်ကုန်တွင် နတ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကို ပိတ်ထားလိုက်ကြသည်။

အပြင် ၃၇-မင်းခေါ်နတ်စာရင်းတွင် သိကြားနတ်မှ လွဲလျှင် အားလုံးမှာ ပြည်တွင်းဖြစ် နတ်များသာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနတ်နှင့် အိန္ဒိယနတ်တို့ကိုလေ့လာလျှင် ခြားနားမှု ရှိသည်။အိန္ဒိယမှ လာသော နတ်တို့သည် သဘာဝကိုးကွယ်မှုမှဆင်းသက်လာသော နတ်များဖြစ်၍ အများအားဖြင့် ရုပ်ပစ္စည်းတို့ကိုအသက်ဝိညာဉ်သွင်း၍ သက်ရှိအဖြစ် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်ဖြစ် နတ်တို့ကားမြန်မာ့သမိုင်းတွင် ရှိနေသော ရာဇဝင်ဇာတ်ကောင် အသီးသီးတို့က ဖြစ်သွားသော နတ်များဖြစ်သည်။အများအားဖြင့် နတ်ဖြစ်သူတို့မှာ ရာဇဝင်ထဲကအစိမ်းသေ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် မြန်မာတို့၏နတ်လောက၌ အတွင်း ၃၇-မင်း ခေါ်သော နတ်များလည်း ရှိသေးသည်။ထိုနတ်များအနက် ၂၂-ဦးသော နတ်တို့မှာ မြန်မာအမည်များဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ထားသော ကြောင့်ပြည်တွင်းဖြစ် နတ်များပင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မြန်မာတို့ကအတွင်းအပြင် ခေါ်နေသော နတ်များမှာ ပုဂံမြို့ ရွှေစည်းခုံဘုရားတံတိုင်းအတွင်းရှိ နတ်များကို အတွင်း ၃၇-မင်းဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တံတိုင်းအပြင်ဘက်၌ထား သော နတ်ရုပ်များကို အပြင် ၃၇-မင်းဟု ခေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၃၇-မင်း နတ်စာရင်း၌ မပါဝင်သော ဒေသန္တရနတ်များလည်းအများအပြားရှိသည်။ရေငန်ပိုင် ဦးရှင်ကြီး၊ နံကရိုင်းစသော နတ်များသည် နာမည်ကြီးများ ဖြစ်သည်။

ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ရွာတော်ရှင်၊ မြို့တော်ရှင်၊နယ်တော်ရှင်စသော နတ်များ ဒေသတိုင်းလိုပင် ရှိနေသည်။နတ်ကွန်းနတ်နန်း အမျိုးမျိုးကို တည်ထောင်၍ပုံအမျိုးမျိုး ထုလုပ်ကာ ပူဇော်ပသနေကြသည်။နေရာဒေသအလိုက် နတ်ပွဲများ ကျင်းပနေကြသည်။

ယခုအခါ တောင်ပြုန်းအရပ်ရှိ ကုလားဘီလူး ကပြားညီနောင် နတ်ပွဲ၊ ပခန်းကူနီနတ်ပွဲ စသည်တို့မှာ အလွန် ကျယ်ပြောနေခဲ့ပြီ။ကူနီ နတ်ပွဲရက်များဆိုလျှင် ပခန်းအရှေ့လက်တွင် အခြားပွဲသဘင်များမပြုလုပ်ရ၊ နတ်မကြိုက်၊ ဟုဆိုကာ ဦးမင်းကျော်အာဏာကို အငှားသုံး၍ထွင်လုံးဖြင့် တားဆီးထားကြသည်။နတ်ပွဲ စည်ကားရေးအတွက် တားဆီးထားကြခြင်းသာ ဖြစ် ပေသည်။

ယခု ၁၀-စုနှစ်အတွင်းလောက်မှာပင် ပုဂ္ဂလိကနတ်ကိုး ကွယ်မှု၊ ကနားပေးမှုများ ခေတ်စားလာသည်။ ရပ်ကွက်တိုင်းလိုလိုမှာပင် အသံချဲ့စက်ကို ခေါင်မိုးပေါ်၊ သစ်ပင်ပေါ်တင်၍အော်ဟစ် ဆူညံနေသော နတ်တေးသံ၊ နတ်ဒိုးသံများကိုနားမခံသာအောင် ကြားနေကြရသည်။

စိတ်အတွေးဖြင့် အလုပ်လုပ်သူတို့မှာ နားရှုပ်သောကြောင အလုပ်မဖြစ်ကြ။လွပ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ကု အကြောင်းပြု၍လူထုကိုဒုက္ခပေးနေသော သရုပ်ပျက် ယဉ်ကျေးမှုများသာဖြစ်ပေသည်။

နတ်ပွဲများစည်ကားလာခြင်း၊နတ်ကနားပေးပွဲများ ထူပြောလာခြင်းမှာနတ်ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူ များပြားလာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နတ်ပွဲကြီးများစည်ကားနေခြင်းအကြောင်းမှာ လူတန်းစား ၃-ရပ်ကို အခြေခံ၏။ယင်းတို့မှာ-(၁) အပျော်ကြီးသူများ၊ (၂) အလိုကြီးသူများ ၊ (၃) အကြောက်ကြီးသူများဖြစ်ကြသည်။

အထက်ပါ စိတ္တဇဝေဒနာသည် လူတန်းစားများကု အခြေခံထား၍နတ်များကြီးထွား ရှင်သန်နေကြသည်။ ထိုလူတန်းစာများအနက် အမှတ် ၂၊ ၃-တို့ကို စိစစ်ကြည်ရပါမည်။အမှတ်၂-လူတန်းစားများမှာ နတ်ကို ကိုးကွယ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ စီးပွား လာဘ်လာဘ တိုးပွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ပူဇော်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။

ဤနေရာ၌မနုဿဗေဒပညာရှင်တို့၏စကားကို သတိရဖွယ် ဖြစ်သည်။ မနုဿဗေဒပညာရှင်တို့က-ထာဝရဘုရားသည် လူကို ဖန်ဆင်းထားခြင်းမဟုတ်။ လူတို့ကသာ ထာဝရဘုရားကိုဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟု ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုတော်လှန်ပြခဲ့ကြသည်။

ထိုစကားကို နည်းမှီး၍-နတ်တို့သည်လူကို မ စနိုင်ခြင်း မရှိ။လူကသာလျှင် နတ်ကို မ စနေရခြင်းဖြစ် သည်။ ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။

မှန်ပါသည်။နတ်တို့ တည်ရှိနေသည်မှာ လူတို့က ပူဇော်ကိုးကွယ် နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူသားတို့ကမကိုးကွယ်တော့ပြီဆိုလျှင် နတ်များလည်း ပျောက်ကွယ်သွားရမည်သာ ဖြစ်သည်။နတ်ဆိုသည်မှာ လူတို့၏အတွေးစိတ်ဖြင့်မွေးထုတ်ထားသော စိတ္တဇရုပ်ဆောင်များသာ ဖြစ်ကြောင်း နားလည်အပ်ပေသည်။ကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင် ရှေးဟောင်းသမိုင်းစဉ်ကို လေ့လာရာ၌လည်းထိုသဘောကို တွေ့သိလာရမည် ဖြစ်သည်။

ဘီစီ ၅၀၀၀-ခန့်မှစ၍နတ်ကိုးကွယ်မှု သမိုင်းကိုစတင်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိ နတ်အမြောက်အမြားပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီ။ အခြား နိုင်ငံများကို ထားဘိဦး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာပင် နတ်ပေါင်း ၃၃-ကုဋေကျော်မျှမွေးထုတ် ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။ လူသားတို့၏စိတ်ကူးÓဏ်များသလောက် နတ်များလည်း ပေါက်ပွားခဲ့၏။ထိုနတ်များသည်လူတို့က ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေချိန်၌သာ တည်တံ့နေခဲ့သည်။ လူတို့ မယုံကြည် မကိုးကွယ်တော့လျှင် နတ်များလည်း ပျောက်ကွယ်ကုန်ကြရသည်။

ထို့ကြောင့် နတ်ဆိုသည်မှာ လူတို့က ဖန်ဆင်းထားသော အရာများဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင်လည်းလွန်အံ့မထင်။ လူတို့က ဖန်ဆင်းထားသော နတ်တို့သည် လူကိုပင် တည်မှီနေရ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် နတ်တို့အားလူတို့က မစ နေရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

နတ်တို့သည်လူတို့အား ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့်ကိုးကွယ်သူတို့လ ည်းရှိသည်။ပသသူတို့လည်းရှိသည်။ ဤယုံကြည်မှုမှာလည်းလူတို့ကပင် ဖန်ဆင်းပေးထားသော၊ အာဏာပေးထာသော ယုတ္တိမဲ့ ယုံကြည်မှုသာ ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းဆန်းစစ်လျှင် စိတ္တဇလုပ်ရပ် ထိုထိုနတ်တို့သည်လူသားတို့အားသုခပွားစေရန် အတွက်လည်းကောင်း၊ ဒုက္ခများစေရန် အတွက်လည်းကောင်းဘာမျှ မပြုလုပ်နိုင်ကြချေ။ဤသို့ အတွေးမှန် အမြင်မှန် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် သုံးသပ်လျက် ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြစေရာ၏။

ဘိုးတော်မယ်တော် ကိုးကွယ်မှု့ ==================

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂိုဏ်းလုပ်ငန်းကိုလိုက်စား၍ ဘိုးတော် မယ်တော် အမည်ခံသူများလည်းရှိသည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ သည် အိန္ဒိယမှလာသော ဂိုဏ်းကျင့်စဉ်တို့ကို လေ့ကျင့်လျက် ဘိုးတော် အမည်ခံနေသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုဘိုးတော်ဆိုသူတို့ကို ထွက်ရပ်ပေါက်သူ၊သိဒ္ဓိမြောက်သူ၊ လူတို့၏ဒုက္ခကိုကယ်တင်နိုင်သူ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ ကိုးကွယ်သူများလည်းဒုနှင့်ဒေးရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိုးတော်အဖြစ်ဖြင့် နာမည်ကြီးသွားသူ များလည်း ရှိသည်။ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင်၊ ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ၊ဗားမဲ့ဘုန်းကြီး၊ရက်ကန်းစင်တောင်စသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်သည်။

ယနေ့ခေတ်တွင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံ၌ဘိုးတော်နှင့် ဘိုးတော်ဖြစ်အောင် လုပ်နေသော ဂိုဏ်းဆရာများ ဆက်လက် ပေါ်ပေါက်နေသည်။မိမိကိုယ်ကို ဘိုးတော်အမည်ခံသူလည်းရှိသည်။ဘိုးတော်အမည်မခ ံသော်လည်းဘိုးတော်အလုပ်ဖြစ်သော ဂိုဏ်းလုပ်ငန်းက ဆရာတစ်ဆူ လုပ်နေသူတို့လည်းရှိသည်။

ဂိုဏ်းဆရာဆိုသူအချို့တို့သည် ဘိုးတော်၊ဘွားတော်၊ မယ်တော်၊ဆာဒူး၊ သူရဿတီ၊ ဒေဝီ ၂၁-ပါး၊ အတွင်း ၃၇-မင်း၊အပြင် ၃၇-မင်း၊ပေါက်ဆရာ၊ စေဆရာ အမျိုးမျိုးကို ကိုးကွယ်နေကြသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်၍ ဂိုဏ်းဆရာ အချို့တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အရိပ်ကို ခိုလှုံ၍ ဂိုဏ်းလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်ကြသည်။ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မဒေသနာတို့ကို သိဒ္ဓိပေါက် လုပ်ငန်းထဲသို့ သွတ်သွင်း၍အသုံးချကြသည်။ ဖြူစင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ညစ်နွမ်းအောင် အရောင်လွှမ်းပေးနေကြသည်။

ဂိုဏ်းဆရာအမည်ခံ ဘိုးတော်အချို့တို့သည် ဓာတ်ကျသည်ဟုဆိုကာဓာတ်ဘုရားများကု တည်ထားကြသည်။ဘုရားဘွဲ့တော်ကိုလည်းသိဒ္ဓိဝေါဟာရ ပါအောင် မှည့်ခေါ်ကြသည်။စေ၊အောင်၊ ကပ်ကျော် စသော ဝေါဟာရတို့ဖြင့်ခေါ်ဆိုကြသည်။

ဂိုဏ်းဆရာ အချို့တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပရိယတ်၊ပဋိပတ် လုပ်ငန်းနှင့် မပတ်သက်သော အလုပ်များကို သာသနာပြု လုပ်ငန်းကြီးသဖွယ် ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကြွေးကြော်အော်ဟ စ်လျက် နိုင်ငံတုန်အောင်လုပ်ဆောင်နေကြကုန်၏။ သာဝကဂိုဏ်းဝင်ဟုဆိုသော နောက်လိုက် နောက်ပါတို့လည်းအင်အားထုထယ်နှင့်ရှိနေပြီ။

-အတွေးအခေါ်ချည့်နဲ့သော ခေတ်ပညာတတ်များ ၊ -ဆင်ခြင်ဉာဏ်အားနည်းသော စီးပွားဓနရှင်များ၊ -အသိပညာ နုန့်နဲ့သော လူပြိန်းများ၊ -စိတ်ကူးယဉ်ဘဝကို မျှော်လင့်သော လောဘရှင်များ-စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားစုံလှပေသည်။

ဂိုဏ်းလုပ်ငန်းကိုယုံကြည်သူတို့သည်ဂိုဏ်းဆရာကြီး၏ သြဝါဒကို တစ်သဝေမတိမ်းလိုက်နာကြသည်။ပြောသမျှကို နားထောင်သည်။ခိုင်းသမျှကို လုပ်ဆောင်သည်။ဤသို့ လိုက်နာသဖြင့် သိဒ္ဓိတန်ခိုးအမျိုးမျိုးတို့ဝေဖြိုးတိုးတက်လ ာမည်ဟုယုံကြည်သည်။

ထိုသူတို့သည်မိမိတို့၏ဆရာကြီးကို အစွမ်းထက်သော သိဒ္ဓိရှင်ကြီးဟူ၍ထင်မှတ်ကြ သည်။ထိုသိဒ္ဓိရှင်ကြီးအား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် လက်ငင်း လက်တွေ့ အကျိုးကောင်းတရားများရရှိလာမည်ဟု အထင်ရှိကြသည်။ထို့ကြောင့်စီးပွားဓနရှင်တို့သည် ငွေကြေးများစွာဖြင့် လှူဒါန်း ပူဇော်ကြသည်။ ဆင်းရဲသားများကလည်းတတ်အားသရွေ့ ဖျစ်ညှစ်ပြီး လှူဒါန်းကြသည်။

ဂိုဏ်းဆရာကြီးတို့သည် ရရှိလာသော ငွေကြေးများဖြင် ဓာတ်ဘုရားများကိုတည်ထားကြသည်။ သိဒ္ဓိရုပ်ပွားများကို ပူဇော်ကြသည်။နတ်ရုပ်အမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ကြသည်။ ဝိဇ္ဇာရုပ်များထုလုပ်သည်။ဘိုးတော်ရုပ်များ သွန်းလောင်းသည်။ဂြိုဟ်ရုပ်များကိုဖန်တီးသည်။ဤသို့ဖြင့် ဂိုဏ်း၏တည်ရာ ဌာနတို့၌ စိတ်ကူးယဉ် ရုပ်စုံပြတိုက်ကြီးများ ဖြစ်နေ၏။သာမန်လူပြိန်းတို့၏စိတ်တွင် အထင်ကြီးစရာ သရုပ်ပြအမွှမ်းတင်များဖြစ်နေလေသည်။

ဤကဲ့သို့ သရုပ်ပြ အမွှမ်းတင်များလုပ်ပြနိုင်သောကြောင့် ဂိုဏ်းဆရာတို့လည်းပို၍တန်ခိုးကြီးလာသည်။အီဂျစ်နှင့် ဆူမာရီယန်တို့ခေတ်က နတ်တို့တန်ခိုးကြီးမှုသည်လူတို့က အားပေးမှုကြောင့် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဂိုဏ်းဆရာတို့ တန်ခိုးကြီးမှုမှ ာလည်းလူအများကအားပေးနေသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။

ဂိုဏ်းဆရာတို့သည်လူတို့၏ဝိုင်းဝန်းအားပေးမှုကြောင့် စိတ်ကြံရာ ပြီးစီးနိုင်သော စိန္တာမယိဒ္ဓိ တန်ခိုးကို ရရှိသွား၏။ ရွှေငွေရတနာကို ရရှိနိုင်သော ဓနသိဒ္ဓိကိုရရှိသွား၏။ ဤသည်မှာ လူများက လုပ်ပေး၍ရရှိသော သိဒ္ဓိများ ဖြစ်သည်။

သို့ရာတွင် မြေလျှိုးနိုင်သော သိဒ္ဓိမျိုးကိုမူ တီကောင်လောက်ပင် စွမ်းရည် မရှိကြ။အာကာသသိဒ္ဓိခေါ် မိုးပျံနိုင်သည့်ပညာမျိုးမှာလည်းခြင်တစ်ကောင်လောက်မျှ မတတ်နိုင်ကြပေ။ဓားလှံ သေနတ် ပြီးသည်ဆိုသော ကာယသိဒ္ဓိ အောင်မြင်ဖို့ကားဝေးစွ။ဆူးစူးသည်ကိုပင် ခံနိုင်ရည် မရှိသော သိဒ္ဓိရှင်ကြီးများဖြစ်ချေသည်။

လူတို့သည် အခြေအနေမှန်ကို မစဉ်းစားကြ။ သဘောတရားမှန်ကိုမဆင်ခြင်တတ်ကြ။ဘိုးတော်ဂိုဏ်းဆ ရာတို့က မ စလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်စွဲမှတ် နေကြသည်။ နေ့ချင်း ညချင်းကြီးပွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟူသော လောဘရမ္မက်အမြင်ဖြင့် ဇွတ်ဝင်၍ချဉ်းကပ်နေကြ သည်။ တကယ်တော့ ဘိုးတော်ဂိုဏ်းဆရာတို့သည် လူတစ်ဦး၏ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးပေးနိုင်သူမဟုတ်ပေ။ လူတို့သည် မိမိတို့၏ကံကြမ္မာကို မိမိသာလျှင် ဖန်တီးနေကြရသည်။

သို့ပါလျက် မလိုလားအပ်သော ယုံကြည်မှုများကိုရောထွေး လက်ခံပြီးလျှင်ဘိုးတော်ထံ သွား၍အချိန်ကုန်ကြသည်။ မယ်တော်ထံ သွား၍အချိန်ဖြုန်းကြသည်။အချိန်၏ တန်ဖိုးကို မှန်ကန်စွာ အသုံးမချတတ်ကြ။အမျှော်လွန် အလုပ်ဖြင့်အချိန်ကုန်နေကြသည်။အတွေးလွန် ဘဝကိုတမ် းတနေကြသည်။အချောင်သမားဘဝကို မက်မောနေကြသည်။

အလုပ်နှင့် အလုပ်၏အကျိုးဆက်တရားတို့ကို လွဲမှားစွာ နားလည်နေကြသည်။ကမ္မဿ ကထာ၊သမ္မာဒိဋ္ဌိကို လက်ခံသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟူ၍ အမည်ခံထားသော်လည်း တန္တရဆန်သော စိတ္တဇအာရုံအလုပ်ဖြင့် အချိန်ပုပ်နေကြ၏။

ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသည် စင်ကြယ်သော ဘာသာဖြစ်၏။ သန့်ရှင်းသော ဝါဒဖြစ်၏။မှန်ကန်သောအယူရှိ၏။မိမိတို့၏ လောကီလောကုတ်တိုးတက်မှုကို မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားယူကြရသည်။ဘယ်ဘိုးတော် မယ်တော်တို့ကမှ ဓာတ်ချ၍မစနိုင်မည်မဟုတ်။မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားကိ ဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားသော သမ္ပဒါတရားဖြင့် ရိုးသားစွာ ကြိုးစားရမည်သာ ဖြစ်လေသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: နန်းရှေ့သား
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top