တရုတ္ျပည္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ အ၀ါေရာင္ ဘတ္စ္ ကား မ်ား ရန္ကုန္ျမဳိ႔ အတြင္း လူးလာေခါက္
တုံ႔ ေျပးဆဲြေနၾကေသာ ျမင္ကြင္းသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အစုိးရ ရဲ့ လူေနမႈဘ၀ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အလြန္တရာ အေရးပါလွတဲ့ သေကၤတ တခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ သန္ုးတစ္ရာဖုိး ခန္႔ ျဖင့္ တရုတ္ျပည္မွ ၀ယ္ယူခဲ့ေသာ ဘတ္စ္ကား
အစီးေရး ႏွစ္ေထာင္ ကိစၥသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈမရွိပဲ ကရုိ နီ နံ႔ သင္းေနသျဖင့္ ပါတီအတြင္း စိတ္၀မ္းကဲြ မႈ ျဖစ္လာႏူိင္သည္ဟု NLD အမတ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ဆုိသူက ေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။

အေနာက္ႏူ္ိင္ငံ သံတမန္ေတြကလည္း ေ၀ဖန္ၾကတဲ့အထဲ ပါလာခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ သူတုိ႔ အဆုိအရ
တရုတ္ က ဘတ္စ္ကားမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္း အျပင္ ထုိကိစၥမွာ စစ္အစုိးရ ေဟာင္း နဲ့ နီးစပ္ေနတဲ့ ကရုိနီ တဦ
ပါ၀င္ေနတဲ့ အတြက္ အေနာက္ႏူိင္ငံ အစုိးရမ်ားကမႏွစ္ျမဳိ႔ ၾကဟု သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ၀ယ္ယူေရး အ
တြက္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရာမွာ ဥပေဒ နဲ့ မညီညြတ္တာမေတြ႔ရေပမယ့္ ျမန္မာႏူိင္ငံ ဆုိင္ရာ အီးယူ သံအမတ္
ၾကီးက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီး ဦးသန္ုးျမင့္ထံပုဂၢိဳလ္ေရး စာတေစာင္ ေပးပုိ႔ ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
မရွိဟု တုိင္တန္းခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ စာထဲတြင္ ဘတ္စ္ကား ၀ယ္ယူမႈ အေပၚ ရည္ညြန္း ေျပာဆုိထားျခင္း မရွိေပမယ့္ ႏူိင္ငံ စီးပြားေရးအေပၚ ကာလၾကာျမင့္စြာ ကတည္းက လြမ္းမုိးေနေသာ ကုမၸဏီ လက္တဆုပ္စာေလာက္က ဆက္လက္ ၾကီးစုိးေနမႈေၾကာင့္ တရားမ်တစြာ ယွဥ္ျပဳိင္မႈမရွိေအာင္ တားဆီးေနသလုိ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း စာထဲမွာ ေဖၚျပထားတာကုိ ယခု သတင္းကုိ ေဖါက္သည္ခ် လုိက္တဲ့ ရုိက္တာ သတင္းဌာနက
 ေဖၚျပထားပါတယ္။

တရုတ္ ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ ႏူိင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းထက္ တ၀က္ေက်ာ္ေလာက္ သက္သာ ေသာ္လည္း
ေရရွည္ သုံးႏူိင္ဖုိ႔ အလားအလာ မေတြ႔ရလုိ႔ ယာဥ္ၾကံခုိင္ေရး အတြက္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရသူ
အင္ဂ်င္နီယာ က ဆုိပါတယ္။

ဒီသတင္းေတြနဲ့ ပါတ္သက္ျပီး ရုိက္တာ သတင္းဌာနက ေတြ႕ ဆုံ ေမးျမန္းႏူိင္ငံ ဦးျဖဳိးမင္းသိန္းထံ အၾကိမ္
ၾကိမ္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ပါယ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္လုိ႔သတင္းမွာ ေဖၚျပထားျပီး တရုတ္ နဲ့ အစုိးရခ်င္း
သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ အခုလုိ ေလ်ာ့ေစ်း နဲ့ ရျပီးအျမန္ပုိ႔ ေဆာင္ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယခင္က
အစုိးရ ၀န္ၾကီးမ်ားက ကာကြယ္ေျပာဆုိမႉ ေတြေတာ့ရွိခဲ့ပါတယ္။


ဦးျဖဳိးမင္းသိန္း က ေတာ့ ဘတ္စ္ကားေတြ အျမနိရဖုိ႔သာ အေရးၾကီးျပီး လူ ႏွစ္သန္းေလာက္ ရွိတဲ့ ခရီးသြား မ်ား အတြက္ အခ်ိန္ ထပ္မျဖဳန္းႏူိင္ဟု လူထုကုိ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမင့္မားေရးနဲ့ ပါတ္သက္ျပီး ယခင္က ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ့ ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံ
ေရး ဌာန ျဖစ္တဲ့ International Finance Corporation က အဆုိျပဳလာမႈကုိ ရန္ကုန္ အစုိးရက
၎တုိ႔ရဲ့ အေသးစိတ္ ေတာင္းဆုိလာမႈမ်ားနဲ့ ပါတ္သက္ျပီး သေဘာကဲြလဲြကာ ပါယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္။

ျပင္သစ္ နဲ့ နယ္သာလန္တုိ႔ နဲ့ အဆုိပါ ပုိ႔ေဆာင္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးဖူးေသာ္လည္း အရာထင္မလာခဲ့တာ
ေတြ႔႔ရပါတယ္။ ဦးျဖဳိးမင္းသိန္း ေတာင္းဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း အဆုိပါ ႏူိင္ငံမ်ားမွ အေရာက္ပုိ႔ မေပး
ႏူိင္ၾကတဲ့ အတြက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ျမန္မာႏူိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ရဲ့ ၾကား၀င္မႈျဖင့္ တရုတ္ ကုမၸဏီ ၂ ခုက တာ၀န္ယူ
ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ဘတ္စ္ကား အစီး တေထာင္ကုိဦးေန၀င္းရဲ့ ေျမး ျဖစ္သူ ေက်ာ္ေန၀င္းရဲ့ စီစဥ္ေပး
မႈ ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ တရုတ္ကုမၸဏီ တခုစီက ထပ္မံ၀ယ္ယူ လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ ၀ယ္ယူမူ အေပၚ လူသိရွင္ၾကား တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ျခင္း အပါအ၀င္ ေဒသၾကီး
လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့မႈ မရွိတာကုိေတာ့ ေတြ႕ရပါတယ္။

လူေတြ အေနနဲ့ တင္ဒါေခၚယူခဲ့မူ မရွိဖူးလုိ႔ ေျပာႏူိင္ေပမယ့္ ေခၚယူပါကလည္း ဒီထက္ ေကာင္းတဲ့ ေစ်း
နဲ့ေတာ့ ရႏူိင္စရာ မရွိတဲ့ အျပင္ အခုကိစၥ ကလည္းႏွစ္ႏူိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပုိေကာင္းလာဖုိ႔ လည္း ပါ၀င္
ေနတယ္လုိ႔ YBS ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေအာင္က ဆုိပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစျၾကည္က စက္တင္ဘာလအတြင္းတရုတ္ျပည္ေရာက္ခဲ့စဥ္ သမၼတ စီရွင္ပင့္အား
ႏူိင္ငံတြင္း တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားရဲ့ အရည္အေသြးေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကမႈ ေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့
တာေၾကာင့္ တရုတ္ သမၼတ က ရန္ကုန္ရွိ တရုတ္သံအမတ္ကုိ ခ်က္ျခင္းလုိ ပဲ ကုမၸဏီ ေကာင္း
ေကာင္း နဲ့ ဆက္သြယ္ေပးဖုိ႔ ညြန္ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကားတစီး စီ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆,၀၀၀ ေပးရျပီး ဧျပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ မွာ သေဘာတူညီခ်က္
လက္မွတ္ေရးထုိုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ၂ လ အၾကာမွာ တရုတ္အစုိးရပုိင္ Anhui Ankai Automobile Co.Ltd ႏွင့္ Zhenhzhou Yutong Bus Co. တုိ႔ မွ အစီး ၅၀၀ စီ ပုိ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီ မ်ားကုိ ဘယ္လုိ စံႏႈန္းမ်ားနဲ့ ေရြးခဲ့လဲ ဆုိတာ မသိရေပမယ့္ ဦးေမာင္ေအာင္ကေတာ့
အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ား ရွိရာ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားကအရည္အေသြး ကုိ အာမခံခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဥေရာပ နဲ့ ဂ်ပန္လုပ္ကားမ်ားႏွင့္ စာရင္ အရည္အေသြး မမွီေပမယ့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ငါးႏွစ္ အတြက္
ကေတာ့ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ မ၀ယ္ယူမီ သြားေရာက္စစ္ေဆးရတဲ့ ဦးစုိးေအာင္က ေျပာျပ
ပါတယ္။

YBS က တာ၀န္ရွိသူေတြက ေနာက္ဆုိရင္ လ်ပ္စစ္ကားမ်ားနဲ့ အစားထုိးသြားမယ္လုိ႔ ဆုိေနေပမယ့္
 ျမန္မာ ႏူိင္ငံလုိ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျမဲ ျပတ္ေတာက္ေနတဲ့ ႏူိင္ငံအဖုိ႔ ဆယ္ႏွစ္ အတြင္း ေျဖရွင္းႏူ္င္ဖုိ႔
မျမင္ေသးတာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ မက်ေသာ ေျပာဆုိမူအျဖစ္ေ၀ဖန္သူေတြက ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘတ္စ္ကား တစီး ရဲ့ သက္တမ္းသည္ ပုံမွန္ အတုိင္း
ဆုိက ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ အထိ ရွိတယ္လုိ႔ အေနာက္ႏူိင္ငံမွ ကၩမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကျပန္ပါတယ္။

ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ထဲမွာ က်ပ္ သန္း ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္ကုိ သယ္ယူ ပုိ႔ ေဆာင္ေရး အတြက္ ဆုိျပီး မဲခဲြ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ဧျပီလ အတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျပီးေနာက္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ရံပုံေငြ သုံး
မလဲ၊ ဘယ္လုိ ဘတ္စ္ကားေတြ ၀ယ္ယူမလဲ၊ ဘယ္လုိစီမံခ်က္ေတြ ေရးဆဲြထားျပီး ျပီလဲ ဆုိတာနဲ့ ပါတ္သက္
ျပီး ေမးခြန္းေတြ ထုတ္လာခဲ့ၾကေပမယ့္ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ အေျဖေတြ မရခဲ့ၾကဖူးလုိ႔ သတင္းမွာ
.ေရးသားထားပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိုင္း စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေတာ့ ရုိက္တာ သတင္းဌာနကုိ အဆုိပါ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာ္ေန၀င္း ပါ ပါလာခဲ့မႈကုိ အမတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဒါသ ထြက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ လည္း သိရပါတယ္။

ေက်ာ္ေန၀င္းက ေနာက္ထပ္ ဘတ္စ္ကား အစီးတေထာင္ကုိ တရုတ္အစုိးရ ပုိင္ ကုမၸဏီ တခု ျဖစ္တဲ့
Beiqi Foton Motor Co.Ltd က ေန ၀ယ္ယူ တင္သြင္းခဲ့ ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: HSW( BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း)

#Unicode Version#
တရုတ်ပြည်မှ ဝယ်ယူထားသော အဝါရောင် ဘတ်စ် ကား များ ရန်ကုန်မြို့ အတွင်း လူးလာခေါက်
တုံ့ ပြေးဆွဲနေကြသော မြင်ကွင်းသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ ရဲ့ လူနေမှုဘ၀ ပြု ပြင် ပြောင်းလဲရေး အတွက် အလွန်တရာ အရေးပါလှတဲ့ သင်္ကေတ တခု ဖြစ်နေပါတယ်။

သို့သော်လည်း ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန် သန်ုးတစ်ရာဖိုး ခန့် ဖြင့် တရုတ်ပြည်မှ ဝယ်ယူခဲ့သော ဘတ်စ်ကား
အစီးရေး နှစ်ထောင် ကိစ္စသည် ပွင့်လင်းမြင်သာ မှုမရှိပဲ ကရို နီ နံ့ သင်းနေသဖြင့် ပါတီအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ မှု ဖြစ်လာနိူင်သည်ဟု NLD အမတ် ဦးကျော်ဇေယျ ဆိုသူက ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။

အနောက်နူိင်ငံ သံတမန်တွေကလည်း ဝေဖန်ကြတဲ့အထဲ ပါလာခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ သူတို့ အဆိုအရ
တရုတ် က ဘတ်စ်ကားများ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း အပြင် ထိုကိစ္စမှာ စစ်အစိုးရ ဟောင်း နဲ့ နီးစပ်နေတဲ့ ကရိုနီ တဦ
ပါဝင်နေတဲ့ အတွက် အနောက်နိူင်ငံ အစိုးရများကမနှစ်မြို့ ကြဟု သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဝယ်ယူရေး အ
တွက် စာချုပ် ချုပ်ဆိုရာမှာ ဥပဒေ နဲ့ မညီညွတ်တာမတွေ့ရပေမယ့် မြန်မာနိူင်ငံ ဆိုင်ရာ အီးယူ သံအမတ်
ကြီးက ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးသန်ုးမြင့်ထံပုဂ္ဂိုလ်ရေး စာတစောင် ပေးပို့ ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
မရှိဟု တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါ စာထဲတွင် ဘတ်စ်ကား ဝယ်ယူမှု အပေါ် ရည်ညွန်း ပြောဆိုထားခြင်း မရှိပေမယ့် နိူင်ငံ စီးပွားရေးအပေါ် ကာလကြာမြင့်စွာ ကတည်းက လွမ်းမိုးနေသော ကုမ္ပဏီ လက်တဆုပ်စာလောက်က ဆက်လက် ကြီးစိုးနေမှုကြောင့် တရားမျတစွာ ယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိအောင် တားဆီးနေသလို ဖြစ်နေရကြောင်း စာထဲမှာ ဖေါ်ပြထားတာကို ယခု သတင်းကို ဖေါက်သည်ချ လိုက်တဲ့ ရိုက်တာ သတင်းဌာနက

 ဖေါ်ပြထားပါတယ်။

တရုတ် ဘတ်စ်ကားများသည် နိူင်ငံတကာ ပေါက်ဈေးထက် တဝက်ကျော်လောက် သက်သာ သော်လည်း
ရေရှည် သုံးနိူင်ဖို့ အလားအလာ မတွေ့ရလို့ ယာဉ်ကြံခိုင်ရေး အတွက် သွားရောက်စစ်ဆေးရသူ

အင်ဂျင်နီယာ က ဆိုပါတယ်။

ဒီသတင်းတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရိုက်တာ သတင်းဌာနက တွေ့ ဆုံ မေးမြန်းနိူင်ငံ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းထံ အကြိမ်
ကြိမ် ခွင့်တောင်းခဲ့သော်လည်း ပါယ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပြီး တရုတ် နဲ့ အစိုးရချင်း
သဘောတူညီချက်ကြောင့် အခုလို လျော့ဈေး နဲ့ ရပြီးအမြန်ပို့ ဆောင် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယခင်က
အစိုးရ ဝန်ကြီးများက ကာကွယ်ပြောဆိုမှူ တွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။


ဦးဖြိုးမင်းသိန်း က တော့ ဘတ်စ်ကားတွေ အမြနိရဖို့သာ အရေးကြီးပြီး လူ နှစ်သန်းလောက် ရှိတဲ့ ခရီးသွား များ အတွက် အချိန် ထပ်မဖြုန်းနိူင်ဟု လူထုကို ပြောလေ့ရှိပါတယ်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ အဆင့်မြင့်မားရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ယခင်က ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ရင်းနှှီးမြုပ်နှံ
ရေး ဌာန ဖြစ်တဲ့ International Finance Corporation က အဆိုပြုလာမှုကို ရန်ကုန် အစိုးရက
၎င်းတို့ရဲ့ အသေးစိတ် တောင်းဆိုလာမှုများနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သဘောကွဲလွဲကာ ပါယ်ချ ခဲ့ပါတယ်။

ပြင်သစ် နဲ့ နယ်သာလန်တို့ နဲ့ အဆိုပါ ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးဖူးသော်လည်း အရာထင်မလာခဲ့တာ
တွေ့ရပါတယ်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တောင်းဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချိန် အတွင်း အဆိုပါ နိူင်ငံများမှ အရောက်ပို့ မပေး
နိူင်ကြတဲ့ အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအတွက် မြန်မာနိူင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ရဲ့ ကြားဝင်မှုဖြင့် တရုတ် ကုမ္ပဏီ ၂ ခုက တာဝန်ယူ
ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ထပ် ဘတ်စ်ကား အစီး တထောင်ကိုဦးနေဝင်းရဲ့ မြေး ဖြစ်သူ ကျော်နေဝင်းရဲ့ စီစဉ်ပေး
မှု ဖြင့် နောက်ထပ် တရုတ်ကုမ္ပဏီ တခုစီက ထပ်မံဝယ်ယူ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။

သို့သော်လည်း အဆိုပါ ဝယ်ယူမူ အပေါ် လူသိရှင်ကြား တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ခြင်း အပါအဝင် ဒေသကြီး
လွှတ်တော်တွင်းမှာ အခြေအတင် ဆွေးနွေးခဲ့မှု မရှိတာကိုတော့ တွေ့ရပါတယ်။

လူတွေ အနေနဲ့ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့မူ မရှိဖူးလို့ ပြောနိူင်ပေမယ့် ခေါ်ယူပါကလည်း ဒီထက် ကောင်းတဲ့ ဈေး
နဲ့တော့ ရနိူင်စရာ မရှိတဲ့ အပြင် အခုကိစ္စ ကလည်းနှစ်နိူင်ငံ ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းလာဖို့ လည်း ပါဝင်
နေတယ်လို့ YBS ဥက္ကဌ ဦးမောင်အောင်က ဆိုပါတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစြကြည်က စက်တင်ဘာလအတွင်းတရုတ်ပြည်ရောက်ခဲ့စဉ် သမ္မတ စီရှင်ပင့်အား
နိူင်ငံတွင်း တရုတ် ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့ အရည်အသွေးပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြမှု တွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောခဲ့
တာကြောင့် တရုတ် သမ္မတ က ရန်ကုန်ရှိ တရုတ်သံအမတ်ကို ချက်ခြင်းလို ပဲ ကုမ္ပဏီ ကောင်း
ကောင်း နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးဖို့ ညွန်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကားတစီး စီ အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆,၀၀၀ ပေးရပြီး ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ မှာ သဘောတူညီချက်
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ၂ လ အကြာမှာ တရုတ်အစိုးရပိုင် Anhui Ankai Automobile Co.Ltd နှင့် Zhenhzhou Yutong Bus Co. တို့ မှ အစီး ၅၀၀ စီ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။


အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ များကို ဘယ်လို စံနှုန်းများနဲ့ ရွေးခဲ့လဲ ဆိုတာ မသိရပေမယ့် ဦးမောင်အောင်ကတော့
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ ရှိရာ ပြည်နယ်အစိုးရများကအရည်အသွေး ကို အာမခံခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဥရောပ နဲ့ ဂျပန်လုပ်ကားများနှင့် စာရင် အရည်အသွေး မမှီပေမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငါးနှစ် အတွက်
ကတော့ ကောင်းကောင်း အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ မဝယ်ယူမီ သွားရောက်စစ်ဆေးရတဲ့ ဦးစိုးအောင်က ပြောပြ
ပါတယ်။

YBS က တာဝန်ရှိသူတွေက နောက်ဆိုရင် လျပ်စစ်ကားများနဲ့ အစားထိုးသွားမယ်လို့ ဆိုနေပေမယ့်

 မြန်မာ နိူင်ငံလို လျပ်စစ်ဓါတ်အား အမြဲ ပြတ်တောက်နေတဲ့ နိူင်ငံအဖို့ ဆယ်နှစ် အတွင်း ဖြေရှင်းနူ်င်ဖို့

မမြင်သေးတာကြောင့် လက်တွေ့ မကျသော ပြောဆိုမူအဖြစ်ဝေဖန်သူတွေက ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။

ဘတ်စ်ကား တစီး ရဲ့ သက်တမ်းသည် ပုံမှန် အတိုင်း
ဆိုက ဆယ်နှစ်ခန့် အထိ ရှိတယ်လို့ အနောက်နိူင်ငံမှ က္ဈမ်းကျင်သူများက ထောက်ပြကြပြန်ပါတယ်။

ဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဒီဇင်ဘာလ ထဲမှာ ကျပ် သန်း ဘီလီယံ ၇၀ ကျော်ကို သယ်ယူ ပို့ ဆောင်ရေး အတွက် ဆိုပြီး မဲခွဲ အတည်ပြု ပေးခဲ့ကြပါတယ်။

သို့သော် ဧပြီလ အတွင်း သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးနောက် ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ရံပုံငွေ သုံး
မလဲ၊ ဘယ်လို ဘတ်စ်ကားတွေ ဝယ်ယူမလဲ၊ ဘယ်လိုစီမံချက်တွေ ရေးဆွဲထားပြီး ပြီလဲ ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်
ပြီး မေးခွန်းတွေ ထုတ်လာခဲ့ကြပေမယ့် ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေတွေ မရခဲ့ကြဖူးလို့ သတင်းမှာ

.ရေးသားထားပါတယ်။

ရန်ကုန်တိုင်း စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး ဦးမြင့်သောင်းကတော့ ရိုက်တာ သတင်းဌာနကို အဆိုပါ အသေးစိတ်
အချက်အလက်များ ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။

ကျော်နေဝင်း ပါ ပါလာခဲ့မှုကို အမတ်တော်တော်များများက ဒေါသ ထွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။

ကျော်နေဝင်းက နောက်ထပ် ဘတ်စ်ကား အစီးတထောင်ကို တရုတ်အစိုးရ ပိုင် ကုမ္ပဏီ တခု ဖြစ်တဲ့
Beiqi Foton Motor Co.Ltd က နေ ဝယ်ယူ တင်သွင်းခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: HSW( BrainWave ဉာဏ်လှိုင်း)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top