ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တန္ခုိးႀကီး ရဟႏၲာမ်ား နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္သုိ႔ ၾကြေရာက္မူကုိ ျပဆုိေသာ  ပိဋကတ္စာေပမ်ား ကုိ၄င္း၊ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္က နတ္၊ျဗဟၼာမ်ား ျမတ္စြာဘုရားထံ တစ္ဦးခ်င္း (သုိ႔) အစုအေဝးျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ လာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း
 မွတ္တမ္းမ်ားကုိ၄င္း၊  ေထာက္ဆ၍ ၊ နတ္၊ျဗဟၼာမ်ား အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါတယ္။

မိမိတုိ႔  လက္ရွိဘဝမွာပင္ သိပၸံပညာ၊ ေလာကီအတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာ ၊မွန္းဆ စဥ္စား၍ မရေလာက္ေအာင္ သဘာတရား၏ ဆန္းၾကယ္ပုံမ်ား၊ ထူးဆန္းေသာ သဘာဝျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေထာက္ဆ
၍လည္း မိမိပကတိ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ျဗဟၼာ့ျပည္ နတ္ေလာက ရွိေၾကာင္းကုိ ေထာက္ဆသိျမင္ႏုိင္ ပါတယ္

ျဗဟၼာျပည္
ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘိဓမၼာတြင္၊ ကာမ၊ မဟဂၢဳတ္၊ ေလာကုတၱရာဟု က်င့္စဥ္    စိတ္ျဖစ္စဥ္ သုံးမ်ဳိးေဟာၾကားထားရာ တြင္ မဟဂၢဳတ္ က်င့္စဥ္သည္  ျဗဟၼာျပည္ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္၏။

ကာမကုသုိလ္ထက္ သာလြန္ေသာ မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္ေခၚ ဈာန္စိတ္မ်ားသည္ လြန္စြာအာႏုေဘာ္ရိွ၍ အျမင္၊ အၾကား စေသာ တန္ခုိး အဖုံဖုံရွိၿပီး ဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာ တန္ခုိးမ်ားကုိ  အံဖြယ္ၾကဳံေတြ႕ရတတ္၏။

ထိုဈာန္ကုသုိလ္မ်ားေၾကာင့္ နိဝရဏကင္းရာ ဈာန္ခ်မ္းသာျဖင့္ ေနရတတ္၏ ထုိဘုံဌာနကုိ ျဗဟၼာ့ဘုံဟုေခၚသည္။
၁) ရုပ္သာ ရွိေသာ ျဗဟၼာ၊
 ၂) နာမ္သာရွိေသာ ျဗဟၼာ၊
၃) ရုပ္၊နာမ္ ႏွစ္ပါးလုံးရွိေသာ
ျဗဟၼာဟု သုံးမ်ုိးရွိပါသည္။

ျဗဟၼားမ်ား၏ ကုိယ္ခႏၶာမွာ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕လွ၍ လူတုိ႔ပကတိမ်က္စီျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ သဗၺညဳဘုရားရွင္တုိ႔သာ    ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

နတ္ျပည္
နတ္ျပည္ကုိလည္း လူတုိ႔၏ ပကတိမ်က္စီျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ ပကတိအသြားျဖင့္ မေရာက္ႏုိင္၊
တန္ခုိးအဘိညာဥ္မ်ားျဖင့္သာ ျမင္ႏုိင္၊သြားႏုိင္၊ ေရာက္ႏုိင္သည္။ နတ္မ်ားသည္လည္း ႏူးညံသိမ္ေမြ႕
ေသာရုပ္ခႏၶာမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ပကတိမ်က္စိျဖင့္ မေတြ႕ျမင္ရ၍ မရွိဟု မဆုိႏုိင္ ၊ဥပမာ..၊ ေလာက၌ရွိေသာ ေလသည္ အထိအေတြ႕ရွိေသာ္လည္း မျမင္ရ၊ အသံလႈိင္းရုပ္မ်ားကုိသည္
လည္း ေလာကတြင္ ပကတိ ရွိသည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္ ထားၾကေသာ္လည္း ပကတိ ေတြ႕ထိမႈ႕သည္ မထင္ရွားေပ။

အာဠာဝကဇာတ္ေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဝဠဝီျပည္အနီးအာဠဝက၏ ဗိမာန္    ေညာင္ပင္ႀကီးဆီသုိ႔ ၾကြေရာက္ဖူး၏ ။ အာဠဝက မရွိခုိက္ ဇနီးႏွင့္ တပည့္အေျခြအရံတုိ႔အား နတ္သမီးမ်ားအား ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာဖူး၏။

ထုိအာဠဝက ဗိမာန္ကုိ လမ္းသြား လူမ်ား မျမင္ရ၊ ထုိေခတ္က တခ်ဳိ႕ သစ္ပင္ မ်ားမွာ နတ္၊သရဲ ၊တေစၧမ်ားရွိေသာ္လည္း လူမ်ား မေတြ႕ျမင္ရ ၊ သူတုိ႔ ထင္ရွား ျပမွသာ ျမင္ႏုိ္င္ၾကားႏုိင္သည္။

ယခုေခတ္ နတ္မ်ားကုိ ပကတိမ်က္စီျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း သာမန္လူ တစ္ေယာက္ကုိ နတ္မ်ား ဝင္ပူးျခင္းကုိ ေထာက္ဆ၍ နတ္မ်ား ရွိေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားေစသည္။

မိတ္ေဆြ ခရစ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ခရစ္ေတာ္၌ ရာႏႈန္းျပည္ အယုံအၾကည္ မရွိ၍ ၊ ထင္းရွားျပဟု စိတ္ထဲမွ တုိင္တည္လုိက္တာ ၊ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္၌ ဝင္ပူးလာေၾကာင္း ေျပာျပဖူးသည္။

အမွန္အားျဖင့္ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္မ်ာသည္ က်င့္စဥ္  ဘာဝနာ တရားမ်ား၏ အရာသာျဖစ္သည္ သိပၸံပညာရွင္ တုိင္းတာရမည့္ အရာမဟုတ္ပါ။
တမလြန္ဘဝ
ဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္မ်ား၌ ေရွးဘဝကုိ ျမင္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။  ထုိ႔အတူ ယခုအခါလည္း လူဝင္စား မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ တမလြန္ဆုိတာ ရွိေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစပါတယ္။

ဗုဒၶေဒသနာအရ.. ဤဘဝမွ ေျပာင္းသြားေသာ ရုပ္၊နာမ္ဟူ၍လည္းေကာင္၊ သတၱဝါဟူ၍လည္းေကာင္ အတၱေကာင္၊ဝိညာဥ္ေကာင္ဟူ၍ လည္းေကာင္း မရွိ။ လူတစ္ေယာက္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္ အစြမ္းသတၱိသာ ဘဝတစ္ပါးကုိ ကူေျပာင္းသြားးျခင္ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီဘဝက ျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ ရုပ္နာမ္ စဥ္ဆက္ ကံအဆက္မ်ား ရုပ္သစ္၊နာမ္သစ္ ဘဝသစ္မွာ ျဖစ္ရျခင္း ဘဝတစ္ပါး ကူးေျပာင္းျခင္းဟု
 ေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သတၱဝါမ်ား ကံေၾကာင့္ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စိတ္ေနသေဘာ ထား ၊ဥာဏ္မ်ားကြားျခားရသည္။ သို႔ေသာ္  ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သစ္ပင္မ်ား၌ အသီးမ်ားမွာ ကြားျခားရွင္းမရွိ၊ ဥပမာ သရက္သီးတြင္ တစ္လုံးႏွင့္တစ္လုံး အန႔ံအရသာ ကြာျခားျခင္းမရွိ  အတူတူျဖစ္သည္။

အထက္ပါ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္၊ ဇာတ္နိပါတ္လာ တမလြန္ဘဝ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသူမ်ား၊ ယခုေခတ္ လူဝင္စားမ်ားကုိ ေထာက္ဆ၍ တမလြန္ေလာကရွိေၾကာင္းသိသာထင္ရွာေပသည္။

ထူးျခားခ်က္မွာ...ဗုဒၶ၏ တမလြန္ေလာက၊ ေနာက္ဘဝဆုိတာသည္ ဘာသားျခားမ်ားႏွင့္မတူ ၊ မိမိ၏ ကံ၊ကံအစြမ္းျဖင့္သာ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။   ထုိကံမ်ား ကုန္းဆုံးသြားေသာ အရိယာမ်ားမွသာ ေနာက္ဘဝဆုိတာ မရွိေတာ့ေပ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ျမန္မာ့ဗုဒၶဘာသာအသင္း .ကေနဒါ

#Unicode Version#
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က မြတ်စွာဘုရားနှင့် တန်ခိုးကြီး ရဟန္တာများ နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာပြည်သို့ ကြွရောက်မူကို ပြဆိုသော  ပိဋကတ်စာပေများ ကို၎င်း၊ မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က နတ်၊ဗြဟ္မာများ မြတ်စွာဘုရားထံ တစ်ဦးချင်း (သို့) အစုအဝေးဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ လာရောက် ဖူးမျှော်ခြင်း
 မှတ်တမ်းများကို၎င်း၊  ထောက်ဆ၍ ၊ နတ်၊ဗြဟ္မာများ အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း ထင်ရှားစေပါတယ်။

မိမိတို့  လက်ရှိဘဝမှာပင် သိပ္ပံပညာ၊ လောကီအတတ်ပညာများဖြင့် တိုင်းတာ ၊မှန်းဆ စဉ်စား၍ မရလောက်အောင် သဘာတရား၏ ဆန်းကြယ်ပုံများ၊ ထူးဆန်းသော သဘာဝဖြစ်ရပ်များကို ထောက်ဆ
၍လည်း မိမိပကတိ မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော ဗြဟ္မာ့ပြည် နတ်လောက ရှိကြောင်းကို ထောက်ဆသိမြင်နိုင် ပါတယ်

ဗြဟ္မာပြည်
မြတ်စွာဘုရားသည် အဘိဓမ္မာတွင်၊ ကာမ၊ မဟဂ္ဂုတ်၊ လောကုတ္တရာဟု ကျင့်စဉ်    စိတ်ဖြစ်စဉ် သုံးမျိုးဟောကြားထားရာ တွင် မဟဂ္ဂုတ် ကျင့်စဉ်သည်  ဗြဟ္မာပြည်ရောက်ကြောင်းဖြစ်၏။

ကာမကုသိုလ်ထက် သာလွန်သော မဟဂ္ဂုတ်ကုသိုလ်ခေါ် ဈာန်စိတ်များသည် လွန်စွာအာနုဘော်ရှိ၍ အမြင်၊ အကြား စသော တန်ခိုး အဖုံဖုံရှိပြီး ဖန်ဆင်းနိုင်သော တန်ခိုးများကို  အံဖွယ်ကြုံတွေ့ရတတ်၏။

ထိုဈာန်ကုသိုလ်များကြောင့် နိဝရဏကင်းရာ ဈာန်ချမ်းသာဖြင့် နေရတတ်၏ ထိုဘုံဌာနကို ဗြဟ္မာ့ဘုံဟုခေါ်သည်။
၁) ရုပ်သာ ရှိသော ဗြဟ္မာ၊
 ၂) နာမ်သာရှိသော ဗြဟ္မာ၊
၃) ရုပ်၊နာမ် နှစ်ပါးလုံးရှိသော
ဗြဟ္မာဟု သုံးမျိုးရှိပါသည်။

ဗြဟ္မားများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ နူးညံ့သိမ်မွေ့လှ၍ လူတို့ပကတိမျက်စီဖြင့် မမြင်နိုင် သဗ္ဗညုဘုရားရှင်တို့သာ    မြင်နိုင်ပါသည်။

နတ်ပြည်
နတ်ပြည်ကိုလည်း လူတို့၏ ပကတိမျက်စီဖြင့် မမြင်နိုင် ပကတိအသွားဖြင့် မရောက်နိုင်၊
တန်ခိုးအဘိညာဉ်များဖြင့်သာ မြင်နိုင်၊သွားနိုင်၊ ရောက်နိုင်သည်။ နတ်များသည်လည်း နူးညံသိမ်မွေ့
သောရုပ်ခန္ဓာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပကတိမျက်စိဖြင့် မတွေ့မြင်ရ၍ မရှိဟု မဆိုနိုင် ၊ဥပမာ..၊ လောက၌ရှိသော လေသည် အထိအတွေ့ရှိသော်လည်း မမြင်ရ၊ အသံလှိုင်းရုပ်များကိုသည်
လည်း လောကတွင် ပကတိ ရှိသည်ဟု လက်ခံယုံကြည် ထားကြသော်လည်း ပကတိ တွေ့ထိမှု့သည် မထင်ရှားပေ။

အာဠာဝကဇာတ်တော်တွင် မြတ်စွာဘုရားသည် အာဝဠဝီပြည်အနီးအာဠဝက၏ ဗိမာန်    ညောင်ပင်ကြီးဆီသို့ ကြွရောက်ဖူး၏ ။ အာဠဝက မရှိခိုက် ဇနီးနှင့် တပည့်အခြွေအရံတို့အား နတ်သမီးများအား မြတ်စွာဘုရား တရားဟောဖူး၏။

ထိုအာဠဝက ဗိမာန်ကို လမ်းသွား လူများ မမြင်ရ၊ ထိုခေတ်က တချို့ သစ်ပင် များမှာ နတ်၊သရဲ ၊တစ္ဆေများရှိသော်လည်း လူများ မတွေ့မြင်ရ ၊ သူတို့ ထင်ရှား ပြမှသာ မြင်နိုင်ကြားနိုင်သည်။

ယခုခေတ် နတ်များကို ပကတိမျက်စီဖြင့် မမြင်နိုင်သော်လည်း သာမန်လူ တစ်ယောက်ကို နတ်များ ဝင်ပူးခြင်းကို ထောက်ဆ၍ နတ်များ ရှိကြောင်းကို ထင်ရှားစေသည်။

မိတ်ဆွေ ခရစ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက် ခရစ်တော်၌ ရာနှုန်းပြည် အယုံအကြည် မရှိ၍ ၊ ထင်းရှားပြဟု စိတ်ထဲမှ တိုင်တည်လိုက်တာ ၊ခရစ်တော် ကိုယ်၌ ဝင်ပူးလာကြောင်း ပြောပြဖူးသည်။

အမှန်အားဖြင့် နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာပြည်မျာသည် ကျင့်စဉ်  ဘာဝနာ တရားများ၏ အရာသာဖြစ်သည် သိပ္ပံပညာရှင် တိုင်းတာရမည့် အရာမဟုတ်ပါ။
တမလွန်ဘဝ
ဘုရားဟော ဇာတ်တော်များ၌ ရှေးဘဝကို မြင်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။  ထို့အတူ ယခုအခါလည်း လူဝင်စား များ ပြောပြချက်အရ တမလွန်ဆိုတာ ရှိကြောင်း သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။

ဗုဒ္ဓဒေသနာအရ.. ဤဘဝမှ ပြောင်းသွားသော ရုပ်၊နာမ်ဟူ၍လည်းကောင်၊ သတ္တဝါဟူ၍လည်းကောင် အတ္တကောင်၊ဝိညာဉ်ကောင်ဟူ၍ လည်းကောင်း မရှိ။ လူတစ်ယောက် ပြုလုပ်သော ကုသိုလ်၊အကုသိုလ် အစွမ်းသတ္တိသာ ဘဝတစ်ပါးကို ကူပြောင်းသွားးခြင်ဖြစ်ပါတယ်။  ဒီဘဝက ပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ရုပ်နာမ် စဉ်ဆက် ကံအဆက်များ ရုပ်သစ်၊နာမ်သစ် ဘဝသစ်မှာ ဖြစ်ရခြင်း ဘဝတစ်ပါး ကူးပြောင်းခြင်းဟု
 ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

သတ္တဝါများ ကံကြောင့်ဖြစ်၍ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စိတ်နေသဘော ထား ၊ဉာဏ်များကွားခြားရသည်။ သို့သော်  ဥတုကြောင့်ဖြစ်သော သစ်ပင်များ၌ အသီးများမှာ ကွားခြားရှင်းမရှိ၊ ဥပမာ သရက်သီးတွင် တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး အနံ့အရသာ ကွာခြားခြင်းမရှိ  အတူတူဖြစ်သည်။

အထက်ပါ နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာပြည်၊ ဇာတ်နိပါတ်လာ တမလွန်ဘဝ အကြောင်းကို ပြောပြသူများ၊ ယခုခေတ် လူဝင်စားများကို ထောက်ဆ၍ တမလွန်လောကရှိကြောင်းသိသာထင်ရှာပေသည်။

ထူးခြားချက်မှာ...ဗုဒ္ဓ၏ တမလွန်လောက၊ နောက်ဘဝဆိုတာသည် ဘာသားခြားများနှင့်မတူ ၊ မိမိ၏ ကံ၊ကံအစွမ်းဖြင့်သာ ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။   ထိုကံများ ကုန်းဆုံးသွားသော အရိယာများမှသာ နောက်ဘဝဆိုတာ မရှိတော့ပေ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: မြန်မာ့ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း .ကနေဒါ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top