ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ Facility အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) စစ္မႈထမ္းမ်ားသာသံုးစြဲ ခြင့္ရွိသည့္ စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚ
အေဝၚမ်ားကို အျခား ေသာ မသက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္း၊ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္က သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ ခ႐ိုင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕၌ ေပါက္ကြဲမႈ ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ေသ ဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ သတင္းစာ ေၾကးမံုအပါအဝင္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပမႈတြင္ ေသဆံုးသူကို ဗိုလ္မွဴးဟု သံုးစြဲေရးသားျခင္းအေပၚ တပ္မေတာ္
သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ သည္။


ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ တပ္မေတာ္ေအာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ရာထူးအဆင့္မ်ား သီးျခားသတ္မွတ္ ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္းမရွိဘဲ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚသံုးစြဲသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေဝၚမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပ ေဒကို ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒအ မွတ္ (၂၆/၈၉) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒကို ၂၀၁၄ ေအာက္တို ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၄၂) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အ ဆိုပါဥပေဒ၏ အခန္း (၁) ပုဒ္မ၂ (က၊ခ) တို႔တြင္ ‘စစ္ဘက္ရာထူး၊ အဆင့္အေခၚအေဝၚဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) အ တြက္ သတ္မွတ္သံုးစြဲသည့္ ရာ ထူး၊ အဆင့္အေခၚအေဝၚကို ဆို လိုသည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း ၎တို႔အဖြဲ႕အစည္းအ တြင္း တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာထူးအ ဆင့္အေခၚအေဝၚမ်ား သတ္မွတ္ သံုးစြဲေနသည္။

၂၀၁၅ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ (NCA) မူၾကမ္းအတည္ျပဳသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ညီလာခံအ မ်ားစုတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရာထူးအဆင့္ အတန္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသံုး စြဲေဖာ္ျပခဲ့သည္။။

ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုိင္အဖြဲ႕မ်ား ကိုုယ္စား KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာ မူတူးေစးဖိုးဟုပင္ ညီလာခံက သံုး ႏႈန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါညီလာခံတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားအၿပီးတြင္ KNU ဥကၠ႒က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုပထမအစည္း အေဝးတြင္  NCA ေရးထုိးထား သည့္  RCSS/SSA အဖြဲ႕က တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရာထူးအဆင့္အတန္းမ်ားကို အမည္ႏွင့္တြဲ၍ ေဖာ္ျပရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည္။

NCA တြင္ တန္းတူရည္တူရွိ ရမည္၊ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ရာထူးအဆင့္အတန္းမ်ားကို ေရးသားၾကသည္ဟု NCA ေရးထုိးထားသည့္ ပအိုးဝ္အဖြဲ႕ (PNLO) နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာကေျပာသည္။

‘‘NCA စာခ်ဳပ္က ပူးတြဲစာ ခ်ဳပ္ဆိုေတာ့ သူ႔ဘက္က ရာထူး၊ ကိုယ့္ဘက္က ရာထူး အကုန္အ ျပည့္ထည့္တာေပါ့’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္၏ယခုထုတ္ျပန္ မႈသည္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ ရွိ ျပည္သူ႔စစ္ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သာ သက္ဆုိင္သည္ဟု နားလည္ ေၾကာင္း  ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ဆိုသည္။ တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲဝင္းထံ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ ညေနက ဆက္သြယ္ေသာ္လည္းမရေပ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day Daily

#Unicode Version#
တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) စစ်မှုထမ်းများသာသုံးစွဲ ခွင့်ရှိသည့် စစ်ဘက်ရာထူး၊ အ ဆင့်အခေါ်အဝေါ်များကို အခြား သော မသက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အ စည်းများမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိစ္စ ရပ်များတွင် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခြင်း၊ ရေးသားဖော်ပြခြင်းများ မပြုလုပ် ရန် တပ်မတော်က သဘောထား ထုတ်ပြန်သည်။

ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော် ခရိုင် မိုးမောက်မြို့၌ ပေါက်ကွဲမှု ကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည့် ပြည်သူ့ စစ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး သေ ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ သတင်းစာ ကြေးမုံအပါအဝင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များ၏ သတင်းဖော်ပြမှုတွင် သေဆုံးသူကို ဗိုလ်မှူးဟု သုံးစွဲရေးသားခြင်းအပေါ် တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဇူလိုင် ၂၆ ရက်စွဲဖြင့် သဘောထားထုတ်ပြန် သည်။


ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အစည်းများ သည် တပ်မတော်အောက်ရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များတွင် ရာထူးအဆင့်များ သီးခြားသတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်ဟူ၍သာ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြသည်။

စစ်ဘက်ရာထူး၊ အဆင့်အခေါ်အဝေါ်များ သုံးစွဲမှုနှင့်ပတ် သက်၍ ကန့်သတ်ထားသည့် ဥပ ဒေကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအ မှတ် (၂၆/၈၉) ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ယင်းဥပဒေကို ၂၀၁၄ အောက်တို ဘာ ၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၄၂) ဖြင့် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း၊ အ ဆိုပါဥပဒေ၏ အခန်း (၁) ပုဒ်မ၂ (က၊ခ) တို့တွင် ‘စစ်ဘက်ရာထူး၊ အဆင့်အခေါ်အဝေါ်ဆိုသည်မှာ တပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ) အ တွက် သတ်မှတ်သုံးစွဲသည့် ရာ ထူး၊ အဆင့်အခေါ်အဝေါ်ကို ဆို လိုသည်’ ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပါရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ကလည်း ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းအ တွင်း တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာထူးအ ဆင့်အခေါ်အဝေါ်များ သတ်မှတ် သုံးစွဲနေသည်။

၂၀၁၅ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် တက်ရောက်ခဲ့ သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက် ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာ ချုပ် (NCA) မူကြမ်းအတည်ပြုသည့် ဆွေးနွေးပွဲအပါအဝင် ငြိမ်းချမ်း ရေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ ညီလာခံအ များစုတွင် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ စစ်ဘက်ဆိုင် ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရာထူးအဆင့် အတန်းတို့ကို အသိအမှတ်ပြုသုံး စွဲဖော်ပြခဲ့သည်။။

ထို့အပြင် ယခုနှစ် မေလ ၂၄ ရက်က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင်လုံဒုတိယ အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကိုုယ်စား KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ကြီးစောမူတူးစေးဖိုးက မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစော မူတူးစေးဖိုးဟုပင် ညီလာခံက သုံး နှုန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါညီလာခံတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီး ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင် မိန့်ခွန်းပြောကြားအပြီးတွင် KNU ဥက္ကဋ္ဌက မိန့်ခွန်းပြောကြား ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၁ ရာစုပင်လုံပထမအစည်း အဝေးတွင်  NCA ရေးထိုးထား သည့်  RCSS/SSA အဖွဲ့က တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ရာထူးအဆင့်အတန်းများကို အမည်နှင့်တွဲ၍ ဖော်ပြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးသည်။

NCA တွင် တန်းတူရည်တူရှိ ရမည်၊ ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပါရှိသဖြင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်သည့် အခမ်းအနားများတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ရာထူးအဆင့်အတန်းများကို ရေးသားကြသည်ဟု NCA ရေးထိုးထားသည့် ပအိုးဝ်အဖွဲ့ (PNLO) နာယက ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာကပြောသည်။

‘‘NCA စာချုပ်က ပူးတွဲစာ ချုပ်ဆိုတော့ သူ့ဘက်က ရာထူး၊ ကိုယ့်ဘက်က ရာထူး အကုန်အ ပြည့်ထည့်တာပေါ့’’ ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။

တပ်မတော်၏ယခုထုတ်ပြန် မှုသည် တပ်မတော်လက်အောက် ရှိ ပြည်သူ့စစ်ကဲ့သို့ အဖွဲ့များနှင့် သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု နားလည် ကြောင်း  ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက ဆိုသည်။ တပ်မတော်၏ သတင်းထုတ်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံသိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းရန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်းထံ ဇူလိုင် ၂၆ ရက် ညနေက ဆက်သွယ်သော်လည်းမရပေ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top