ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ Facility အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

ဒီဇင္ဘာလမွာ သင့္ရဲ႕အခ်စ္ေရးက ဘယ္လိုျဖစ္ေနမလဲဆိုတာ ဆရာစံဇာဏီဘိုကိုယ္တိုင္ ေဟာေပးထားပါတယ္။

မိႆရာသီ -ARIES(မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

အဆိုးအညံ့ကင္း၍ အဆင္ေျပေသာ အေနအထားႏွင့္ ဘဝအေျခအေနတို႔ကိုရရွိမည္။ စိတ္ေသာကျဖစ္စရာမ်ားႀကဳံမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကိုရင္ဆိုင္ဖယ္ရွား၍ အဆင္ေျပၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေမတၱာေရးကိစၥမ်ားႀကဳံမည္။ ေျပာင္းလဲမႈအလုံးစုံသည္ ေအးခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္။ ေနထိုင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဘဝဆက္ဆံရေသာ ဝန္းက်င္အလုံးစုံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ စစ္မွန္ေသာေမတၱာႏွင့္ မိမိအေပၚအက်ိဳးျပဳေသာသူမ်ားကိုေတြ႕မည္။ ႏွလုံးသားခံစားခ်က္ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းဆိုင္ရာေမတၱာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ခံယူခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲမည္။ ဘဝအတြက္လက္တြဲတိုင္ပင္ေဖာ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္နိုင္သည္။

ယၾတာ- အနီေရာင္အသည္းႏွလုံးပုံပါေသာအဝတ္အထည္ (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္တစ္ခုကို ေသာၾကာေန႕တြင္ ဝတ္ဆင္သုံးစြဲပါ။

ၿပိႆရာသီ- TAURUS(ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁ )

ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းမည္။ ပဋၬိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းနိုင္မည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားအားလုံးကို ေျဖရွားနိုင္မည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ မိမိအၾကား ပဋၬိပကၡျဖစ္မည္။ ျပႆနာအေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။ ဆန႔္က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ အတိတ္ကာလ၊ မိမိအား အသည္းခြဲဒုကၡေပးသူ ျပန္လည္၍ ဘဝအတြင္းဝင္ေရာက္လာမည္။ ရန္မ်ားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ပဋၬိပကၡျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းကို ႀကဳံမည္။ ေရရွည္လက္တြဲမည္ဟု တည္ၿငိမ္စြာဆုံးျဖတ္ထားသည္။ ဖူးစာရွင္မွန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေနသူမ်ားပင္လွ်င္ စကားမ်ားရျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ပဋၬိပကၡျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားရွိမည္။

ယၾတာ- တစ္လက္မေအာက္ေ႐ႊဇီးကြက္ေမာင္ႏွံ႐ုပ္ကို ယူ၍ အုန္းပင္တစ္ပင္၏ ပင္စည္တြင္ သံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းစိုက္သြင္းကာ ၄င္းအ႐ုပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ တစ္ည အိပ္ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ ၄င္းအ႐ုပ္ကိုေဆာင္ပါ။

ေမထုန္ရာသီ - GEMINI(ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ရျခင္းကိုႀကဳံမည္။ ေဝးကြာေနသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းမည္။ အခက္အခဲမ်ားကိုေျပလည္ေအာင္ ဖန္တီးနိုင္မည္။ ႏွစ္ဦးၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ားေျပလည္သြားမည္။ (၅၂၈) ၊ (၁၅ဝဝ) ေမတၱာအလုံးစုံေကာင္းေသာကာလျဖစ္သည္။ နီးစပ္မႈမွသည္ ဖြဲ႕တည္လာေသာေမတၱာႏွင့္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေမတၱာတုန႔္ျပန္မႈ ျပဳမည္။ မိဘ၊ မိသားစု ဝန္းက်င္မွ ဆက္ႏြယ္လာေသာ ေမတၱာကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိမည္။ တစ္သက္တာ လက္တြဲရန္အတြက္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္ အခါသင့္သည္။ ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ကိစၥအား တစ္ပါးသူေဝဖန္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ေရွ႕တိုးရန္တုံ႕ဆိုင္းျခင္း မရွိသင့္။

ယၾတာ- ဆြယ္ေတာ္႐ြက္ တစ္႐ြက္ကို အျဖဴေရာင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ အလယ္တြင္ ၅ ရက္ၾကာ ထားရွိၿပီး၊ ၄င္းမ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကို သုံးစြဲပါ။

ကရကဋၬ္ရာသီ -CANCER(ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ )

ေပ်ာ္႐ႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ဆုံစည္းျခင္း၏ နိမိတ္ဖုံးလႊမ္းေနသည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ စရာမ်ားႀကဳံမည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ ဖူးစာစစ္၊ ဖူးစာမွန္ႏွင့္ ေမတၱာကံေပၚထြန္းသည္။ ခ်စ္လ်က္ႏွင့္ ခြဲခြာေနသူတို႔ ျပန္လည္ဆုံစည္းမည္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ အထင္လြဲမွားျခင္းကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မည္။ အသက္ ၃၀ အထက္၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားအဖို႔ မိဘအသိုင္းအဝိုင္း ဝန္းက်င္မွတစ္ဆင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ကမ္းလွမ္းေသာ မိမိထက္ငယ္ေသာ ဖူးစာရွင္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံမည္။ အသက္ ၂၅ ဝန္းက်င္ က်ား၊ မ မေ႐ြးတို႔သည္ကား ထိေတြ႕ေနေသာ ဝန္းက်င္မွ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်မည္။ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ေမတၱာကံေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ-သယ္ေဆာင္ေသာ အိတ္ (သို႔မဟုတ္) ဖုန္းတြင္ လႈပ္ခါေသာအခါ အသံျမည္ေသာ ေခါင္းေလာင္း (သို႔မဟုတ္) ခ်ဴကိုဆြဲထားပါ။

သိဟ္ရာသီ- LEO(ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အေႏွင့္အယွက္အခက္အခဲမ်ား လႊမ္းမိုးေနမည္။ ခ်စ္သူအေပၚလႊမ္းမိုးေသာ အျခားေသာသူတစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္ေနသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္အထင္လႊဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္တက္သည္။ ခ်စ္သူ၏ကတိပ်က္မႈအေပၚ အေျခတည္ေသာ ျပႆနာမ်ားရွိမည္။ ကာလအတန္ၾကာႀကိတ္မွိတ္ခံစားေနရသည္မ်ား တစ္စစမ်ားလာ၍ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူမ်ားအဖို႔ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူအားထားျခင္း၊ အခ်စ္မွားျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။ မိဘ၊ မိသားစုအေပၚ ကလန္ကဆန္ျပဳ၍၊ အခ်စ္ေရးကိစၥကိုဦးစားေပးသူမ်ား၊ ခ်စ္သူက သစၥာမဲ့၍ စိတ္ေသာကႀကဳံမည္။ အျခားသူမ်ားမွ စြပ္စြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အ႐ြဲ႕ တိုက္ရာမွ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာ အေနအထားေရာက္ရွိမည္။

ယၾတာ- ေသာၾကာေန႕ ၊ ေနဝင္ခ်ိန္ ၊ အလင္းတန္းေအာက္တြင္ အေနာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ရိုက္ထားေသာဓါတ္ပုံကို ဏ့သအသ ွအေညိ တြင္ထားရွိပါ။

ကန္ရာသီ- VIRGO(ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ )

အခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အညံ့အဆိုးမ်ား ကင္းစင္သြားမည္။ ႏွစ္ဦးၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားပေပ်ာက္မည္။ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာဘဝ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္မည္။ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအဖို႔ ဘဝတစ္သက္တာေရရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္နိုင္မည္။ မိသားစုတြင္ လူလြတ္ရွိက အိမ္ေထာင္က်မည္။ အလႉမဂၤလာပြဲမ်ားသို႔သြားရင္း စန္းပြင့္ျခင္းမ်ားႀကဳံမည္။ အေနအထိုင္ေအးခ်မ္းေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ မိဘဝန္းက်င္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ေမတၱာကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႀကဳံမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲခြာ၍အထီးက်န္သူမ်ား စန္းပြင့္မည္။ ႏွစ္ဦးပူးတြဲ၍အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္။

ယၾတာ-အျပာေရာင္ဖဲႀကိဳးႏွင့္ အနီေရာင္ဖဲႀကိဳးကို အလယ္မွထုံးခ်ည္ကာ ၄င္းအထုံးအား ေရးေမႊးဖ်န္း၍ အိတ္တြင္ေဆာင္ပါ။

တူရာသီ- LIBRA(စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ )

ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ရာႏွင့္ တည္ၿမဲေအးခ်မ္းေသာ အခ်စ္ေရးကံေပၚထြန္းမည္။ မိမိအေပၚနာဒလည္မႈအျပည့္အဝရွိေသာသူႏွင့္ ဆုံေတြ႕ရျခင္းရွိမည္။ မိသားစုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံသည့္သူႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥေပၚေပါက္မည္။ ကိုယ့္အေပၚသစၥာခိုင္ၿမဲစြာႏွင့္ ဘဝကိုရင္းကာ ခ်စ္တက္ေသာသူႏွင့္ ေတြ႕မည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခ်စ္ကိစၥႏွင့္ ေမတၱာေရးရာအျဖာျဖာသည္ ေရရွည္အျပည့္အဝအက်ိဳးေပးေသာ အေနအထားကိုဦးတည္မည္။ ကာလရွည္ၾကာ အထီးက်န္၍အခ်စ္ကံေခေနသူမ်ားအဖို႔ အခ်စ္ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာတည္ၿမဲေသာအခ်စ္ ေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ- ေ႐ႊေရာင္အပ္ခ်ိတ္ႏွစ္ခုကို အျပန္အလွန္ခ်ိတ္၍ ေ႐ႊေရာင္စကၠဴႏွင့္ ပတ္ကာမိမိအိတ္တြင္ ေဆာင္ယူပါ။

ၿဗိစာ°ရာသီ- SCORPION(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ နိုဝင္ဘာ ၂၂ )

သန႔္စင္ေသာေမတၱာ၊ ခိုင္မာေသာအခ်စ္ႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ သစၥာရွိနိုင္ေသာသူေတြ႕ လင့္ကစား၊ အေျခအေန ဘဝျခင္းမတူ၊ ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္လွ်က္ႏွင့္ လမ္းခြဲရေသာ အေနအထားႀကဳံမည္။ ဧကစာရီက်င့္ႀကံေနေသာ ရေသ့အလား အထီးက်န္ေသာရက္မ်ားကို ႏြမ္းနယ္စြာျဖတ္သန္းရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ မိမိႏွစ္သက္သူႏွင့္ မိဘဝန္းက်င္မွလက္ခံသူတို႔ မတူျခားနားမည္။ ကိုယ္ကယုံစားမႈအျပည့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဥပကၡာျပဳ၍ လက္တြဲေဖာ္ေ႐ြသူက ကိုယ့္အေပၚအခ်စ္ေလွ်ာ့၍ စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ အေပ်ာ္သေဘာႏွင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥ ႏြယ္ယွက္ရာမွ ေလးေလးနက္နက္ရွိေသာ အခ်စ္ေမတၱာ ေပၚထြန္းလာမည္။

ယၾတာ-ႏွင္းဆီအနီတစ္ပြင့္၊ အျဖဴတစ္ပြင့္ကို အစိမ္းေရာင္ဖဲႀကိဳးႏွင့္ ပူးတြဲခ်ည္၍ ဖန္ပန္းအိုးတြင္ ထည့္ကာ မိမိအနီးအပါး၌ထားရွိပါ။

ဓႏုရာသီ- SAGITTARIUS(နိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ )

ေရရွည္အျပန္အလွန္လက္တြဲနိုင္မည့္သူကို ေတြ႕ဆုံနိုင္မည္။ ကာလရွည္ၾကာအျပန္အလွန္ေမတၱာရွိလ်က္ လွစ္ဟျခင္းမရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းစကားႏႈတ္ဖ်ားမွထြက္ကာ လက္တြဲညီညာအဆင္ေျပမည့္ အေနအထားရွိသည္။ ကာလရွည္ၾကာအထီးက်န္ေသာဘဝအား စြန႔္၍ခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ဘဝအေျခအေနကို ေရာက္ရွိမည္။ ကံၾကမၼာရဟတ္ တစ္ပတ္လည္၍ ကိုယ့္အေပၚ ဒုကၡ ပင္လယ္ေဝေအာင္ ျပဳခဲ့သူတို႔အား ျပန္လည္တုုံ႕ျပန္ရန္အေျခအေနေကာင္းကို ရရွိမည္။ အတိတ္ကာလမွ လြန္စြာခ်စ္ခဲ့ရေသာသူႏွင့္လည္း ျပန္လည္ဆုံစည္းရလိမ့္မည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခက္အခဲအားလုံးကို္ ေက်ာ္လႊားကာ သစ္လြင္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေသာ ဘဝအေျခအေနကို ရရွိမည္။

ယၾတာ- ႏွင္းဆီပန္းအနီတစ္ပြင့္ကို အ႐ြက္သုံး႐ြက္ခ်န္၍ က်န္အ႐ြက္မ်ား ေႁခြၿပီး၊ အျဖဴေရာင္ေျြကပန္းအိုးႏွင့္ ထိုးထားပါ။

မကာရရာသီ- CAPROCORN(ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀ )

မဝံ့မရဲအခ်စ္စိတ္ေပၚထြန္းေနသည္။ မိသားစုကိုလည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အသိမေပးပဲ သိုသိုသိပ္သိပ္ လ်ိဳ႕ ဝွက္စြာ ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ေသာ ေမတၱာေရးကံ ေပၚေပါက္မည္။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ ဆက္ဆံႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ ဝန္းက်င္အလုံးစုံတို႔မတူ ျခားနားေသာသူမ်ားႏွင့္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ အရပ္ေဝး၊ နိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးအၾကားဝင္ေရာက္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးျပဳသူေပၚမည္။ မိန္းမခ်င္းမနာလိုမႈေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ျဖစ္ေသာ ပဋၬိပကၡၾကား စိတ္ရႈပ္ရကိန္းႀကဳံမည္။ ေပးထားေသာကတိ ပ်က္ယြင္းေသာ ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္ၿငိဳျငင္ရလိမ့္မည္။

ယၾတာ-လေရာင္ေအာက္တြင္ လက္ကိုင္ပုဝါအျဖဴတစ္ထည္ကို ေရေမႊးဖ်န္း၍ထားၿပီး၊ ၄င္းပုဝါအတြင္း၊ ဓါတ္ပုံညွပ္၍အနီးတြင္ထားပါ။

ကုမ္ရာသီ- AQUARIUS(ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ )

ေငြတံတိုင္း၊ ေ႐ႊတံတိုင္းကြာျခား၍ ေက်ာခိုင္းရမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏အႏွစ္သာရတြင္ ဘဝလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အျမင့္ဘုံေပၚစံထားလိုမႈတို႔သည္ ေမတၱာစစ္ကို အနိုင္ရၿမဲျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူေကာင္းစားေရးအတြက္ ေနာက္ဆုတ္လမ္းခြဲရေသာ အေနအထားႀကဳံမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ လက္ရွိလက္တြဲေနေသာခ်စ္သူထက္ အစစ အရာရာသာျမင့္ေသာ သူတစ္ဦး၏ ေလးနက္စြာ အခ်စ္ေတာင္းခံလာမႈအေပၚ ေမတၱာတုံ႕ျပန္၍ အခ်စ္ေဟာင္းကို လက္တြဲျဖဳတ္လိမ့္မည္။ အခ်စ္ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ေငြဂုဏ္၊ ဓနရွိန္ဝါ သာသူတို႔က အနိုင္ယူစၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည့္ ဘဝအသိကို နာၾကည္းေသာခံစားခ်က္ႏွင့္ ရင္း၍ နားလည္သေဘာေပါက္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။

ယၾတာ-ေႂကြပန္းအိုးတြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲတစ္ခဲထည့္၍ ေရျဖည့္ၿပီး၊ သစၥာပန္းတစ္ခက္ထည့္၍ အျမင့္တြင္ထားရွိပါ။

မိန္ရာသီ- PISCES(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

ကြဲေၾကျခင္း၊ ထိရွျခင္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ေသာကျဖစ္ျခင္းမ်ားႀကဳံမည္။ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးလမ္းသည္ ဆူးခင္းေသာလမ္းႏွင့္ ဓါးေတာင္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္အလားျဖစ္သည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ဆက္တိုက္ႀကဳံေတြ႕ရမည္။ ႀကိဳတင္တြက္ဆမထားေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ႀကဳံရလိမ့္မည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေတြ႕မည္။ ကိုယ့္အေပၚနားလည္မႈေခါင္းပါးသူမ်ားအၾကား၊ စိတ္ေသာကေရာက္မည္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူမ်ားအဖို႔၊ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရန္ ခက္ခဲျခင္းကိုႀကဳံမည္။ စိတ္ေသာကျဖစ္စရာမ်ားႀကဳံမည္။ မိဘ၊ မိသားစုႏွင့္ မိမိအၾကား၊ ျပႆနာ အခ်စ္ေရးကိစၥတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စိတ္ေသာကျဖစ္ရမည္။

ယၾတာ-ငွက္ႏွစ္ေကာင္ၾကည္ႏူးစြာ ခ်စ္ၾကည္ေမြ႕ေနေသာ ဓါတ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ပိုစတာကို မိမိအိပ္ရာ၏ ဘယ္ဘက္အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ ထားရွိပါ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Myanmarload

#Unicode Version
ဒီဇင်ဘာလမှာ သင့်ရဲ့အချစ်ရေးက ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတာ ဆရာစံဇာဏီဘိုကိုယ်တိုင် ဟောပေးထားပါတယ်။

မိဿရာသီ -ARIES(မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)

အဆိုးအညံ့ကင်း၍ အဆင်ပြေသော အနေအထားနှင့် ဘဝအခြေအနေတို့ကိုရရှိမည်။ စိတ်သောကဖြစ်စရာများကြုံမည်။ အပြိုင်အဆိုင်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ အပြိုင်အဆိုင် အနှောင့်အယှက်များကိုရင်ဆိုင်ဖယ်ရှား၍ အဆင်ပြေငြိမ်းချမ်းသော မေတ္တာရေးကိစ္စများကြုံမည်။ ပြောင်းလဲမှုအလုံးစုံသည် အေးချမ်းသော အနာဂတ်ကို ဖြစ်ထွန်းစေမည်။ နေထိုင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဘဝဆက်ဆံရသော ဝန်းကျင်အလုံးစုံတွင် အပြောင်းအလဲများရှိမည်။ စစ်မှန်သောမေတ္တာနှင့် မိမိအပေါ်အကျိုးပြုသောသူများကိုတွေ့မည်။ နှလုံးသားခံစားချက်နှင့် ချစ်ခြင်းဆိုင်ရာမေတ္တာရေးနှင့် ဆက်နွယ်သော ခံယူချက်များပြောင်းလဲမည်။ ဘဝအတွက်လက်တွဲတိုင်ပင်ဖော်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။

ယတြာ- အနီရောင်အသည်းနှလုံးပုံပါသောအဝတ်အထည် (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တစ်ခုကို သောကြာနေ့တွင် ဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါ။

ပြိဿရာသီ- TAURUS(ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၁ )

ဝေးကွာနေသောသူများနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်။ ပဋ္ဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ရန်အတိုက်အခံများအားလုံးကို ဖြေရှားနိုင်မည်။ ချစ်သူဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်။ ချစ်သူနှင့် မိမိအကြား ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်မည်။ ပြဿနာအဟောင်းများကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများနှင့်တွေ့မည်။ အတိတ်ကာလ၊ မိမိအား အသည်းခွဲဒုက္ခပေးသူ ပြန်လည်၍ ဘဝအတွင်းဝင်ရောက်လာမည်။ ရန်များခြင်း၊ အပြန်အလှန် ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းနှင့် စိတ်ပင်ပန်းခြင်းကို ကြုံမည်။ ရေရှည်လက်တွဲမည်ဟု တည်ငြိမ်စွာဆုံးဖြတ်ထားသည်။ ဖူးစာရှင်မှန်နှင့် တွေ့ဆုံနေသူများပင်လျှင် စကားများရခြင်း၊ အပြန်အလှန် ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်းများရှိမည်။

ယတြာ- တစ်လက်မအောက်ရွှေဇီးကွက်မောင်နှံရုပ်ကို ယူ၍ အုန်းပင်တစ်ပင်၏ ပင်စည်တွင် သံချောင်းတစ်ချောင်းစိုက်သွင်းကာ ၎င်းအရုပ်ကို ချိတ်ဆွဲပါ။ တစ်ည အိပ်ချိတ်ဆွဲပါ။ ၎င်းအရုပ်ကိုဆောင်ပါ။

မေထုန်ရာသီ - GEMINI(မေ ၂၂ မှ ဇွန် ၂၁)

ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆက်နွယ်၍ စိတ်ချမ်းမြေ့ ရခြင်းကိုကြုံမည်။ ဝေးကွာနေသူများနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်။ အခက်အခဲများကိုပြေလည်အောင် ဖန်တီးနိုင်မည်။ နှစ်ဦးကြားဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများပြေလည်သွားမည်။ (၅၂၈) ၊ (၁၅ဝဝ) မေတ္တာအလုံးစုံကောင်းသောကာလဖြစ်သည်။ နီးစပ်မှုမှသည် ဖွဲ့တည်လာသောမေတ္တာနှင့် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် မေတ္တာတုန့်ပြန်မှု ပြုမည်။ မိဘ၊ မိသားစု ဝန်းကျင်မှ ဆက်နွယ်လာသော မေတ္တာကမ်းလှမ်းမှုများရှိမည်။ တစ်သက်တာ လက်တွဲရန်အတွက် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် အခါသင့်သည်။ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ကိစ္စအား တစ်ပါးသူဝေဖန်ပြောဆိုမှုကြောင့် ရှေ့တိုးရန်တုံ့ဆိုင်းခြင်း မရှိသင့်။

ယတြာ- ဆွယ်တော်ရွက် တစ်ရွက်ကို အဖြူရောင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အလယ်တွင် ၅ ရက်ကြာ ထားရှိပြီး၊ ၎င်းမျက်နှာသုတ်ပုဝါကို သုံးစွဲပါ။

ကရကဋ္ဋ်ရာသီ -CANCER(ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂ )

ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် ဆုံစည်းခြင်း၏ နိမိတ်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ စိတ်ချမ်းမြေ့ စရာများကြုံမည်။ မေတ္တာရေးကံကောင်းမည်။ ဖူးစာစစ်၊ ဖူးစာမှန်နှင့် မေတ္တာကံပေါ်ထွန်းသည်။ ချစ်လျက်နှင့် ခွဲခွာနေသူတို့ ပြန်လည်ဆုံစည်းမည်။ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် အထင်လွဲမှားခြင်းကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ အသက် ၃၀ အထက်၊ အမျိုးသမီးကြီးများအဖို့ မိဘအသိုင်းအဝိုင်း ဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ကမ်းလှမ်းသော မိမိထက်ငယ်သော ဖူးစာရှင်များနှင့် ကြုံမည်။ အသက် ၂၅ ဝန်းကျင် ကျား၊ မ မရွေးတို့သည်ကား ထိတွေ့နေသော ဝန်းကျင်မှ အပြန်အလှန် နားလည်မှုရှိသူနှင့် မေတ္တာမျှမည်။ အေးချမ်းတည်ငြိမ်သော မေတ္တာကံပေါ်ထွန်းမည်။

ယတြာ-သယ်ဆောင်သော အိတ် (သို့မဟုတ်) ဖုန်းတွင် လှုပ်ခါသောအခါ အသံမြည်သော ခေါင်းလောင်း (သို့မဟုတ်) ချူကိုဆွဲထားပါ။

သိဟ်ရာသီ- LEO(ဇူလိုင် ၂၃ မှ ဩဂုတ် ၂၃)

အနှေင့်အယှက်အခက်အခဲများ လွှမ်းမိုးနေမည်။ ချစ်သူအပေါ်လွှမ်းမိုးသော အခြားသောသူတစ်ယောက် ပေါ်ပေါက်နေသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်အထင်လွှဲမှားမှုများ ဖြစ်တက်သည်။ ချစ်သူ၏ကတိပျက်မှုအပေါ် အခြေတည်သော ပြဿနာများရှိမည်။ ကာလအတန်ကြာကြိတ်မှိတ်ခံစားနေရသည်များ တစ်စစများလာ၍ စကားများရန်ဖြစ်ခြင်းများရှိမည်။ ပျိုရွယ်သူများအဖို့ သံယောဇဉ်မထားသင့်သူအားထားခြင်း၊ အချစ်မှားခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခြင်းများ ဖြစ်မည်။ မိဘ၊ မိသားစုအပေါ် ကလန်ကဆန်ပြု၍၊ အချစ်ရေးကိစ္စကိုဦးစားပေးသူများ၊ ချစ်သူက သစ္စာမဲ့၍ စိတ်သောကကြုံမည်။ အခြားသူများမှ စွပ်စွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ပြဿနာများကို အရွဲ့ တိုက်ရာမှ ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသော အနေအထားရောက်ရှိမည်။

ယတြာ- သောကြာနေ့ ၊ နေဝင်ချိန် ၊ အလင်းတန်းအောက်တွင် အနောက်အရပ်သို့ မျက်နှာမူကာ ရိုက်ထားသောဓါတ်ပုံကို ဏ့သအသ ှအညေိ တွင်ထားရှိပါ။

ကန်ရာသီ- VIRGO(ဩဂုတ် ၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ )

အချစ်ရေးကိစ္စတွင်ကြုံတွေ့နေရသော အညံ့အဆိုးများ ကင်းစင်သွားမည်။ နှစ်ဦးကြားဖြစ်ပေါ်နေသော အနှောင့်အယှက်များပပျောက်မည်။ အပြန်အလှန်နားလည်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်သောဘဝ အခြေအနေသို့ ဦးတည်မည်။ အရွယ်ရောက်သူများအဖို့ ဘဝတစ်သက်တာရေရှည်ခိုင်မြဲသော အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်မည်။ မိသားစုတွင် လူလွတ်ရှိက အိမ်ထောင်ကျမည်။ အလှူမင်္ဂလာပွဲများသို့သွားရင်း စန်းပွင့်ခြင်းများကြုံမည်။ အနေအထိုင်အေးချမ်းသောသူများပင်လျှင် မိဘဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော မေတ္တာကမ်းလှမ်းမှုနှင့် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကြုံမည်။ ချစ်သူနှင့်ခွဲခွာ၍အထီးကျန်သူများ စန်းပွင့်မည်။ နှစ်ဦးပူးတွဲ၍အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်။

ယတြာ-အပြာရောင်ဖဲကြိုးနှင့် အနီရောင်ဖဲကြိုးကို အလယ်မှထုံးချည်ကာ ၎င်းအထုံးအား ရေးမွှေးဖျန်း၍ အိတ်တွင်ဆောင်ပါ။

တူရာသီ- LIBRA(စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃ )

ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ဖွယ်ရာနှင့် တည်မြဲအေးချမ်းသော အချစ်ရေးကံပေါ်ထွန်းမည်။ မိမိအပေါ်နာဒလည်မှုအပြည့်အဝရှိသောသူနှင့် ဆုံတွေ့ရခြင်းရှိမည်။ မိသားစုမှသော်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှသော်လည်းကောင်း လက်ခံသည့်သူနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်မည်။ ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာခိုင်မြဲစွာနှင့် ဘဝကိုရင်းကာ ချစ်တက်သောသူနှင့် တွေ့မည်။ ပေါ်ပေါက်လာသော အချစ်ကိစ္စနှင့် မေတ္တာရေးရာအဖြာဖြာသည် ရေရှည်အပြည့်အဝအကျိုးပေးသော အနေအထားကိုဦးတည်မည်။ ကာလရှည်ကြာ အထီးကျန်၍အချစ်ကံခေနေသူများအဖို့ အချစ်ကံကောင်းခြင်းနှင့် ခိုင်မာတည်မြဲသောအချစ် ပေါ်ထွန်းမည်။

ယတြာ- ရွှေရောင်အပ်ချိတ်နှစ်ခုကို အပြန်အလှန်ချိတ်၍ ရွှေရောင်စက္ကူနှင့် ပတ်ကာမိမိအိတ်တွင် ဆောင်ယူပါ။

ဗြိစာ°ရာသီ- SCORPION(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ )

သန့်စင်သောမေတ္တာ၊ ခိုင်မာသောအချစ်နှင့် ဘဝတစ်သက်တာ သစ္စာရှိနိုင်သောသူတွေ့ လင့်ကစား၊ အခြေအနေ ဘဝခြင်းမတူ၊ ခြားနားခြင်းကြောင့် ချစ်လျှက်နှင့် လမ်းခွဲရသော အနေအထားကြုံမည်။ ဧကစာရီကျင့်ကြံနေသော ရသေ့အလား အထီးကျန်သောရက်များကို နွမ်းနယ်စွာဖြတ်သန်းရမည်။ အမျိုးသမီးများအဖို့ မိမိနှစ်သက်သူနှင့် မိဘဝန်းကျင်မှလက်ခံသူတို့ မတူခြားနားမည်။ ကိုယ်ကယုံစားမှုအပြည့်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဥပက္ခာပြု၍ လက်တွဲဖော်ရွေသူက ကိုယ့်အပေါ်အချစ်လျှော့၍ စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်နေမည်။ အမျိုးသားများအဖို့ အပျော်သဘောနှင့် အချစ်ရေးကိစ္စ နွယ်ယှက်ရာမှ လေးလေးနက်နက်ရှိသော အချစ်မေတ္တာ ပေါ်ထွန်းလာမည်။

ယတြာ-နှင်းဆီအနီတစ်ပွင့်၊ အဖြူတစ်ပွင့်ကို အစိမ်းရောင်ဖဲကြိုးနှင့် ပူးတွဲချည်၍ ဖန်ပန်းအိုးတွင် ထည့်ကာ မိမိအနီးအပါး၌ထားရှိပါ။

ဓနုရာသီ- SAGITTARIUS(နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ )

ရေရှည်အပြန်အလှန်လက်တွဲနိုင်မည့်သူကို တွေ့ဆုံနိုင်မည်။ ကာလရှည်ကြာအပြန်အလှန်မေတ္တာရှိလျက် လှစ်ဟခြင်းမရှိသော ချစ်ခြင်းစကားနှုတ်ဖျားမှထွက်ကာ လက်တွဲညီညာအဆင်ပြေမည့် အနေအထားရှိသည်။ ကာလရှည်ကြာအထီးကျန်သောဘဝအား စွန့်၍ချမ်းမြေ့ ဖွယ်ဘဝအခြေအနေကို ရောက်ရှိမည်။ ကံကြမ္မာရဟတ် တစ်ပတ်လည်၍ ကိုယ့်အပေါ် ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေအောင် ပြုခဲ့သူတို့အား ပြန်လည်တုုံ့ပြန်ရန်အခြေအနေကောင်းကို ရရှိမည်။ အတိတ်ကာလမှ လွန်စွာချစ်ခဲ့ရသောသူနှင့်လည်း ပြန်လည်ဆုံစည်းရလိမ့်မည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြောင်းအလဲနှင့် အခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်လွှားကာ သစ်လွင်ငြိမ်းအေးချမ်းသော ဘဝအခြေအနေကို ရရှိမည်။

ယတြာ- နှင်းဆီပန်းအနီတစ်ပွင့်ကို အရွက်သုံးရွက်ချန်၍ ကျန်အရွက်များ ခြွေပြီး၊ အဖြူရောင်ေြွကပန်းအိုးနှင့် ထိုးထားပါ။

မကာရရာသီ- CAPROCORN(ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀ )

မဝံ့မရဲအချစ်စိတ်ပေါ်ထွန်းနေသည်။ မိသားစုကိုလည်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသိမပေးပဲ သိုသိုသိပ်သိပ် လျို့ ဝှက်စွာ ချစ်ကြိုးသွယ်သော မေတ္တာရေးကံ ပေါ်ပေါက်မည်။ လူမျိုး၊ ဘာသာနှင့် ဆက်ဆံကြီးပြင်းခဲ့သော ဝန်းကျင်အလုံးစုံတို့မတူ ခြားနားသောသူများနှင့် အချစ်ရေးကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်မည်။ အရပ်ဝေး၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သော အချစ်ရေးကိစ္စများတွင် နှစ်ဦးအကြားဝင်ရောက် ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပြုသူပေါ်မည်။ မိန်းမချင်းမနာလိုမှုကြောင့် အပြန်အလှန်ဖြစ်သော ပဋ္ဋိပက္ခကြား စိတ်ရှုပ်ရကိန်းကြုံမည်။ ပေးထားသောကတိ ပျက်ယွင်းသော ချစ်သူအပေါ် စိတ်ငြိုငြင်ရလိမ့်မည်။

ယတြာ-လရောင်အောက်တွင် လက်ကိုင်ပုဝါအဖြူတစ်ထည်ကို ရေမွှေးဖျန်း၍ထားပြီး၊ ၎င်းပုဝါအတွင်း၊ ဓါတ်ပုံညှပ်၍အနီးတွင်ထားပါ။

ကုမ်ရာသီ- AQUARIUS(ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ )

ငွေတံတိုင်း၊ ရွှေတံတိုင်းကွာခြား၍ ကျောခိုင်းရမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အနှစ်သာရတွင် ဘဝလုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့် အမြင့်ဘုံပေါ်စံထားလိုမှုတို့သည် မေတ္တာစစ်ကို အနိုင်ရမြဲဖြစ်သည်။ ချစ်သူကောင်းစားရေးအတွက် နောက်ဆုတ်လမ်းခွဲရသော အနေအထားကြုံမည်။ အမျိုးသမီးများအဖို့ လက်ရှိလက်တွဲနေသောချစ်သူထက် အစစ အရာရာသာမြင့်သော သူတစ်ဦး၏ လေးနက်စွာ အချစ်တောင်းခံလာမှုအပေါ် မေတ္တာတုံ့ပြန်၍ အချစ်ဟောင်းကို လက်တွဲဖြုတ်လိမ့်မည်။ အချစ်ယှဉ်ပြိုင်ပွဲတွင်လည်း ငွေဂုဏ်၊ ဓနရှိန်ဝါ သာသူတို့က အနိုင်ယူစမြဲဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည့် ဘဝအသိကို နာကြည်းသောခံစားချက်နှင့် ရင်း၍ နားလည်သဘောပေါက်ရမည့်ကာလဖြစ်သည်။

ယတြာ-ကြွေပန်းအိုးတွင် ကျောက်စရစ်ခဲတစ်ခဲထည့်၍ ရေဖြည့်ပြီး၊ သစ္စာပန်းတစ်ခက်ထည့်၍ အမြင့်တွင်ထားရှိပါ။

မိန်ရာသီ- PISCES(ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀)

ကွဲကြေခြင်း၊ ထိရှခြင်း၊ စိတ်ပင်ပန်းခြင်းနှင့် စိတ်သောကဖြစ်ခြင်းများကြုံမည်။ ရှေ့ဆက်ရမည့် ခရီးလမ်းသည် ဆူးခင်းသောလမ်းနှင့် ဓါးတောင်ကိုကျော်ဖြတ်ရမည့်အလားဖြစ်သည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်နှင့် အခက်အခဲများ ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ရမည်။ ကြိုတင်တွက်ဆမထားသော ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများကို တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ကြုံရလိမ့်မည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်များနှင့် ရန်အနှောင့်အယှက်များတွေ့မည်။ ကိုယ့်အပေါ်နားလည်မှုခေါင်းပါးသူများအကြား၊ စိတ်သောကရောက်မည်။ ပျိုရွယ်သူများအဖို့၊ ရှေ့ဆက်လှမ်းရန် ခက်ခဲခြင်းကိုကြုံမည်။ စိတ်သောကဖြစ်စရာများကြုံမည်။ မိဘ၊ မိသားစုနှင့် မိမိအကြား၊ ပြဿနာ အချစ်ရေးကိစ္စတို့ကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်သောကဖြစ်ရမည်။

ယတြာ-ငှက်နှစ်ကောင်ကြည်နူးစွာ ချစ်ကြည်မွေ့နေသော ဓါတ်ပုံ သို့မဟုတ် ပိုစတာကို မိမိအိပ်ရာ၏ ဘယ်ဘက်အမြင့်တစ်နေရာတွင် ထားရှိပါ။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Myanmarload
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top