AYA Home Loan ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အေကာင္းဆံုး Sky Villa ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ယေန႔ေခတ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္က သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္အေနျဖင့္သာ ယူဆခဲ့ၾကတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္ေစႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီထုတ္ကုန္ေတြမွာ text နဲ႔ email ဆက္သြယ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ log in လုပ္ထားတဲ့ app ကတစ္ဆင့္ account အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳႏိုင္မႈ အပါအဝင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ေတြကို ဟက္ကာေတြရဲ႕ရန္က ကင္းေဝးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သလို ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္း ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ့အခါမွာလည္း ကာကြယ္မႈေတြကို အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္း hack ခံရထားတဲ့အခါမွာ သိသာေစမယ့္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
 
ကိုယ့္ရဲ႕ စမတ္ဖုန္း ဒါမွမဟုတ္ tablet က ယခင္ထက္ ေႏွးေကြးလာျခင္း

Background မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ malware ဟာ ထုတ္ကုန္တစ္ခုေပၚမွာရိွတဲ့ တရားဝင္ app ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ malware ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ တစ္ဆင့္ေပးပို႔မႈကလည္း ထုတ္ကုန္တစ္ခုရဲ႕ network connection ကို ေႏွးေကြးေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္ခုရဲ႕ operating system ကို update လုပ္တဲ့အခါမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ထုတ္ကုန္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ operating system ကို update လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းသြားတဲ့အခါမွာ ထိတ္လန္႔စရာမလိုပါဘူး။ အလားတူပဲ ထုတ္ကုန္ရဲ႕ memory သံုးစြဲမႈ မ်ားေနတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ processor နဲ႔ bandwidth သံုးစြဲမႈျမင့္မားတဲ့ app ေတြကို ထည့္သြင္းထားတဲ့အခါမွာလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းက ထူးဆန္းတဲ့ text message မ်ား ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရိွျခင္း

ကိုယ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ကိုယ္မပို႔တဲ့ message ေတြ ဒါမွမဟုတ္ email ေတြကို လက္ခံရရိွတယ္လို႔ အေၾကာင္းၾကားလာရင္ ဒါဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္တစ္ခုခု ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရိွႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ မထည့္ထားတဲ့ app အသစ္ေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ ဖုန္းမွာ ေရာက္ရိွေနျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီေတြက update ေပးတဲ့အေနနဲ႔ app ေတြကို တရားဝင္ထည့္သြင္းတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ တစ္ခါမွမျမင္ဖူးတဲ့ app အသစ္ေတြက ႐ုတ္တရက္ ကိုယ့္ဖုန္းထဲကို ေရာက္ေနတယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ Operating system ေတြမွာရိွတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြဟာ Android နဲ႔ iOS malware ေတြက အထူးအခြင့္အေရးရယူၿပီး သံုးစြဲသူရဲ႕ အခ်က္အလက္ ခိုးယူျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမွတ္တမ္းမ်ားနဲ႔ text message မ်ား ရယူျခင္း၊ လူမႈေရးမီဒီယာနဲ႔ online banking session မ်ား ရယူျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဖုန္းဘက္ထရီက ယခင္ထက္ လ်င္ျမန္စြာ ကုန္ဆံုးျခင္း

Background မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အပိုေဆာင္း code (ဥပမာ- သံုးစြဲသူရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖမ္းယူၿပီး third party မ်ားထံ ထပ္ဆင့္ေပးပို႔တဲ့ malware) က ဘက္ထရီစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳပါတယ္။

ဖုန္းက ယခင္ထက္ ပိုပူလာျခင္း

အလားတူအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထုတ္ကုန္က ယခင္ထက္ ပိုပူလာႏိုင္ပါတယ္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက ယခင္ထက္ အနည္းငယ္ကြဲျပားစြာ ေဖာ္ျပျခင္း


တစ္စံုတစ္ေယာက္က malware ကို ထည့္သြင္းၿပီး သံုးစြဲသူရဲ႕ browser နဲ႔ အင္တာနက္အၾကား ေနထိုင္ကာ ဆက္သြယ္မႈေတြကို ထပ္ဆင့္လႊင့္ေပးပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါမ်ိဳးမွာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြရဲ႕ ျပသမႈအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ app ေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္မႈ ရပ္တန္႔သြားျခင္း

အကယ္၍ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ app ေတြက ႐ုတ္တရက္ရပ္တန္႔သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ app ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အျခား malware ေတြက ေႏွာင့္ယွက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Data နဲ႔ text messaging (SMS) အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း

အကယ္၍ သံုးစြဲသူရဲ႕ data နဲ႔ SMS သံုးစြဲမႈက ေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ သိသာသာသာျမင့္တက္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ malware က သံုးစြဲသူရဲ႕ ထုတ္ကုန္က အခ်က္အလက္ကို အျခားအဖြဲ႕မ်ားထံေပးပို႔တဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ထက္ data ပိုမိုသံုးစြဲျခင္း ရိွ၊ မရိွအတြက္ app တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ data သံုးစြဲမႈကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ Third party app store တစ္ခုကေန app ေတြကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေနတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ app ေတြကို ဖ်က္ပစ္ၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ ရင္းျမစ္ကေန ျပန္လည္ထည့္သြင္းတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဆဲလ္ဖုန္းေဘလ္က မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်ေနျခင္း


ဒုစ႐ိုက္သမားေတြဟာ malware ကူးစက္ခံရတဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို အသံုးခ်ၿပီး ေစ်းႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားထံ SMS message မ်ား ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္လည္း ေဘလ္ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ယခင္က မေပၚသည့္ “pop-up” မ်ား ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ ေပၚလာျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မုိဘိုင္းထုတ္ကုန္ malware မ်ားက pop-up window မ်ား ေဖာ္ျပၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားထံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတာင္းဆိုပါတယ္။ Pop-up ေတြကို ေတြ႕တယ္ဆိုရင္ သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။

ထုတ္ကုန္မွေပးပို႔သည့္ email ကို spam filter မ်ားျဖင့္ block ထားျခင္း


သံုးစြဲသူရဲ႕ ထုတ္ကုန္ကေပးပို႔လိုက္တဲ့ email ဟာ spam filter အေနနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ တားျမစ္ခံထားရတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ သံုးစြဲသူရဲ႕ email configuration ကိုေျပာင္းလဲၿပီး message ေတြ ဖတ္ႏိုင္တဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွတဲ့ဆာဗာအခ်ိဳ႕ကေန email ကို ေပးပို႔တဲ့ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ထုတ္ကုန္က ျပႆနာရိွတဲ့ ဆိုက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ျပႆနာရိွတဲ့ ဆိုက္ေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ေတြ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ထားတဲ့ ကြန္ရက္တစ္ခုေပၚမွာရိွတဲ့ သံုးစြဲသူရဲ႕ ထုတ္ကုန္က သံုးစြဲသူမသိရိွဘဲ အဆိုပါဆိုက္ေတြကို ဝင္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ဆိုရင္ ထုတ္ကုန္က malware ကူးစက္ခံေနရတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳရျခင္း

ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လိုင္းအားေကာင္းေနေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚဆိုမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဖုန္းေျပာဆိုေနစဥ္ ထူးဆန္းေသာ ဆူညံသံမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚပါက တစ္စံုတစ္ခု မွားယြင္းတာမိ်ဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားဟာ ထုတ္ကုန္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပမယ့္ အၿမဲျဖစ္ေပၚေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျပဳလုပ္မိၿပီး ဒီလိုလကၡဏာမ်ိဳးကို သတိျပဳမိတယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

အခ်က္အလက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားျခင္း

အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳရပါက ျပႆနာရဲ႕ အရင္းျမစ္ကို အၿမဲစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သံုးစြဲသူရဲ႕ စမတ္ဖုန္းကို စစ္ေဆးမႈအပါအဝင္ စစ္ေဆးမႈေတြကို ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

ဖုန္း hack ခံရေၾကာင္း သံသယရိွတဲ့အခါ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ
ကိုယ့္ရဲ႕ ဖုန္းက malware ကူးစက္ခံထားရတယ္လို႔ သံသယရိွရင္ anti-malware software ကို အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္မသိတဲ့ app ေတြကို ဖယ္ရွားသင့္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဖုန္းကို wipe လုပ္ၿပီး factory settings ကို restore လုပ္တာမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ app store ေတြကေန app ေတြကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းကို တတ္ကၽြမ္းတဲ့ပညာရွင္မ်ားထံ ျပသသင့္ပါတယ္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Lwin pyin

#Unicode Version
ယနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်းများဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်အနေဖြင့်သာ ယူဆခဲ့ကြတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြုလုပ်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကွန်ပျူတာများဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်တွေမှာ text နဲ့ email ဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်များအပြင် log in လုပ်ထားတဲ့ app ကတစ်ဆင့် account အမျိုးမျိုး အသုံးပြုနိုင်မှု အပါအဝင် လျှို့ဝှက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာ အလွန်အရေးကြီးတာကြောင့် ထုတ်ကုန်တွေကို ဟက်ကာတွေရဲ့ရန်က ကင်းဝေးအောင် ပြုလုပ်ထားသင့်သလို ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း ချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခါမှာလည်း ကာကွယ်မှုတွေကို အလျင်အမြန် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း hack ခံရထားတဲ့အခါမှာ သိသာစေမယ့် အချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။


ကိုယ့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် tablet က ယခင်ထက် နှေးကွေးလာခြင်း

Background မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ malware ဟာ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ တရားဝင် app တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် malware ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေရန် တစ်ဆင့်ပေးပို့မှုကလည်း ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ network connection ကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ operating system ကို update လုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ထုတ်ကုန်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် operating system ကို update လုပ်ပြီးတဲ့နောက် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားတဲ့အခါမှာ ထိတ်လန့်စရာမလိုပါဘူး။ အလားတူပဲ ထုတ်ကုန်ရဲ့ memory သုံးစွဲမှု များနေတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် processor နဲ့ bandwidth သုံးစွဲမှုမြင့်မားတဲ့ app တွေကို ထည့်သွင်းထားတဲ့အခါမှာလည်း စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။

ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက ထူးဆန်းတဲ့ text message များ ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိခြင်း

ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ကိုယ်မပို့တဲ့ message တွေ ဒါမှမဟုတ် email တွေကို လက်ခံရရှိတယ်လို့ အကြောင်းကြားလာရင် ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုခု ချိုးဖောက်ခံရတာနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။

ကိုယ် မထည့်ထားတဲ့ app အသစ်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ ရောက်ရှိနေခြင်း

တစ်ခါတစ်ရံမှာ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေက update ပေးတဲ့အနေနဲ့ app တွေကို တရားဝင်ထည့်သွင်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့ app အသစ်တွေက ရုတ်တရက် ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို ရောက်နေတယ်ဆိုရင် သေချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Operating system တွေမှာရှိတဲ့ အားနည်းချက်တွေဟာ Android နဲ့ iOS malware တွေက အထူးအခွင့်အရေးရယူပြီး သုံးစွဲသူရဲ့ အချက်အလက် ခိုးယူခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများနဲ့ text message များ ရယူခြင်း၊ လူမှုရေးမီဒီယာနဲ့ online banking session များ ရယူခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ဖုန်းဘက်ထရီက ယခင်ထက် လျင်မြန်စွာ ကုန်ဆုံးခြင်း

Background မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အပိုဆောင်း code (ဥပမာ- သုံးစွဲသူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်ဖမ်းယူပြီး third party များထံ ထပ်ဆင့်ပေးပို့တဲ့ malware) က ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပါတယ်။

ဖုန်းက ယခင်ထက် ပိုပူလာခြင်း

အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင် ထုတ်ကုန်က ယခင်ထက် ပိုပူလာနိုင်ပါတယ်။

ဝက်ဘ်ဆိုက်များက ယခင်ထက် အနည်းငယ်ကွဲပြားစွာ ဖော်ပြခြင်း

တစ်စုံတစ်ယောက်က malware ကို ထည့်သွင်းပြီး သုံးစွဲသူရဲ့ browser နဲ့ အင်တာနက်အကြား နေထိုင်ကာ ဆက်သွယ်မှုတွေကို ထပ်ဆင့်လွှင့်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရဲ့ ပြသမှုအပေါ် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။

အချို့ app တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်မှု ရပ်တန့်သွားခြင်း

အကယ်၍ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ app တွေက ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ app ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အခြား malware တွေက နှောင့်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

Data နဲ့ text messaging (SMS) အသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာခြင်း

အကယ်၍ သုံးစွဲသူရဲ့ data နဲ့ SMS သုံးစွဲမှုက မျှော်မှန်းထားတာထက် သိသာသာသာမြင့်တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ malware က သုံးစွဲသူရဲ့ ထုတ်ကုန်က အချက်အလက်ကို အခြားအဖွဲ့များထံပေးပို့တဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက် data ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း ရှိ၊ မရှိအတွက် app တစ်ခုချင်းစီရဲ့ data သုံးစွဲမှုကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Third party app store တစ်ခုကနေ app တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ app တွေကို ဖျက်ပစ်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ ရင်းမြစ်ကနေ ပြန်လည်ထည့်သွင်းတာမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ဆဲလ်ဖုန်းဘေလ်က မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျနေခြင်း

ဒုစရိုက်သမားတွေဟာ malware ကူးစက်ခံရတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို အသုံးချပြီး ဈေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ ဖုန်းနံပါတ်များထံ SMS message များ ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်း ဘေလ်ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ယခင်က မပေါ်သည့် “pop-up” များ ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် ပေါ်လာခြင်း

ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့ပင် အချို့သော မိုဘိုင်းထုတ်ကုန် malware များက pop-up window များ ဖော်ပြပြီး သုံးစွဲသူများထံ လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကို တောင်းဆိုပါတယ်။ Pop-up တွေကို တွေ့တယ်ဆိုရင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။

ထုတ်ကုန်မှပေးပို့သည့် email ကို spam filter များဖြင့် block ထားခြင်း

သုံးစွဲသူရဲ့ ထုတ်ကုန်ကပေးပို့လိုက်တဲ့ email ဟာ spam filter အနေနဲ့ ရုတ်တရက် တားမြစ်ခံထားရတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သုံးစွဲသူရဲ့ email configuration ကိုပြောင်းလဲပြီး message တွေ ဖတ်နိုင်တဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့ဆာဗာအချို့ကနေ email ကို ပေးပို့တဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ထုတ်ကုန်က ပြဿနာရှိတဲ့ ဆိုက်များကို ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း

ပြဿနာရှိတဲ့ ဆိုက်တွေနဲ့ ကွန်ရက်တွေ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားတဲ့ ကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ သုံးစွဲသူရဲ့ ထုတ်ကုန်က သုံးစွဲသူမသိရှိဘဲ အဆိုပါဆိုက်တွေကို ဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုရင် ထုတ်ကုန်က malware ကူးစက်ခံနေရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အနှောင့်အယှက်များ တွေ့ကြုံရခြင်း

ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြတ်တောက်ခြင်း၊ လိုင်းအားကောင်းနေသော်လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဖုန်းပြောဆိုနေစဉ် ထူးဆန်းသော ဆူညံသံများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆိုပါ ပြဿနာများဟာ ထုတ်ကုန်ချိုးဖောက်ခံရတာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေမယ့် အမြဲဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မလျော်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပြုလုပ်မိပြီး ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးကို သတိပြုမိတယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။

အချက်အလက်ချိုးဖောက်ခံရခြင်း၊ အချက်အလက်ပေါက်ကြားခြင်း

အချက်အလက်အချို့ ပေါက်ကြားမှုနဲ့ တွေ့ကြုံရပါက ပြဿနာရဲ့ အရင်းမြစ်ကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သုံးစွဲသူရဲ့ စမတ်ဖုန်းကို စစ်ဆေးမှုအပါအဝင် စစ်ဆေးမှုတွေကို သေချာစွာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။

ဖုန်း hack ခံရကြောင်း သံသယရှိတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ

ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းက malware ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ သံသယရှိရင် anti-malware software ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်မသိတဲ့ app တွေကို ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖုန်းကို wipe လုပ်ပြီး factory settings ကို restore လုပ်တာမျိုး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ app store တွေကနေ app တွေကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းတာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းကို တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်များထံ ပြသသင့်ပါတယ်။ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Lwin pyin
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top