ရန္ကင္းျမိဳ ႔နယ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ GOLDEN CITY အေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အေျခအျမစ္တည္၍ျဖစ္ရေသာ ေရာဂါမ်ဳိးတုိ႔အနက္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔၏ အရင္းမူလ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာေက်ာ္ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဆာဝီလံကိန္းဆုိသူက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ ဖူးေလသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ႐ုတ္တရက္ေရွာင္တခင္ျဖစ္ေပၚလာေသာေရာဂါ ျဖစ္ေလသေလာဟု ဆန္းစစ္ျပန္သည့္အခါ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းမျဖစ္မီ အျခားေသာ့ေဖာက္ျပန္မႈတုိ႔ရွိေသးသည္ကား မွန္၏။ သုိ႔ရာ တြင္အစာေဟာင္းမ်ား စုေဝးရာျဖစ္ေသာအူမသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းစြာအလုပ္မ လုပ္ရေလသနည္းဟု တစ္ထစ္စီေလွ်ာက္ရန္ ရွိေသးသည္။
အစာေခ်ဖ်က္ေသာ စက္႐ုံႀကီးတစ္ခုလုံးအားနည္းေနျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အာ႐ုံေၾကာမ်ားအားနည္း ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျမစ္ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္။ အစာေခ်စက္ အားနည္းျခင္း၊ အာ႐ုံေၾကာမ်ားအားနည္းျခင္းတုိ႔မွာလည္း အညစ္အေၾကးမ်ား စုေဆာင္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပရာ အညစ္အေၾကးမ်ားစုေဆာင္းမႈသည္လည္း မသင့္တင့္ေသာအစာအဟာရတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရ ေပကား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ေသာအရာသည္ အစာအဟာရပင္ျဖစ္ေခ်၏။ (ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း၏ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)
စာေရးသူ၏ေဆးကုသခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အေတြ႕အႀကံဳအရ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူလူနာအေတာ္ မ်ားမ်ား၏ ျပႆနာမွာ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဝမ္းသြားဖုိ႔ခက္ခဲျခင္း၊ ေဆးဝါးမကူဘဲ သဘာဝအတုိင္း ဝမ္းမ သြားျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ေၾကာတက္ႏွင့္ အ ေညာင္းအကုိက္ လူနာအားလုံးနီးပါးမွာ ဝမ္းခ်ဳပ္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။
ဇက္ေၾကာတက္ေရာဂါေၾကာင့္ အၿမဲအႏွိပ္ခံေနရသူတစ္ဦးသည္ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးေသာအခါ အတြင္း လိပ္ေခါင္းေရာဂါရွိၿပီး ဝမ္းခ်ဳပ္သူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ လိပ္ေခါင္းေရာဂါကုိကုသၿပီးေနာက္ ဝမ္း လည္းမွန္လာသည့္အခါ ဇက္ေၾကာတက္ေရာဂါေပ်ာက္သြားၿပီး အႏွိပ္လည္းမခံရေတာ့ဟုဆုိသည္။
မ်က္စိေၾကာင့္ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ မ်က္႐ုိးကုိက္ျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္းေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားသည္ မူလကဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေသာအခါ အူတြင္းမွအခုိးအေငြ႕မ်ား သည္ ခႏၶာကုိယ္အထက္ပုိင္းသုိ႔တက္ၿပီး မ်က္စိမႈန္ဝါးျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္းေဝဒနာမ်ားကုိ ျဖစ္ပြား ေစႏုိင္သည္။ မ်က္စိဒီဂရီမတုိးေစရန္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး ဝမ္းမွန္ေစျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။
အိပ္ရာထဲတြင္ လွဲေနရသည့္ေရာဂါမ်ား၊ ေလျဖတ္သူမ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့့္ အစာေၾကအား နည္းသူမ်ား အားလုံး၏ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမွာ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဝမ္းႏုတ္ေဆးေပးလွ်င္ လည္း ဝမ္းပ်က္သည့္ျပႆနာေၾကာင့္ မေပးရဲ။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေပးေနရသည့္ လူနာမ်ားစြာရွိသည္။ စျမင္းခံ ျခင္းေခၚ ဝမ္းအမာမ်ားပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ အူမႀကီးေရာင္ျခင္း၊ ေသြးယိုျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။
တုိင္းရင္းေဆးမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်သည့္ေဆးမ်ားကုိ ဝယ္ယူသုံးစြဲေနၾကသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လည္းဝမ္းခ်ဳပ္သည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ ဝမ္းသြားဖုိ႔အေျခခံျပဳထားသည့္ ထုိေဆးမ်ားကုိ ပုံမွန္ဝယ္ယူသုံး စြဲေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဆးဆရာမ်ားကလည္း ‘ဝမ္းတစ္လုံးေကာင္းလွ်င္ ေခါင္းတစ္လုံးမခဲ’ ဟူ ေသာစကားကုိ အေျခခံထားၿပီး ဝမ္းသြားသည့္ေဆးမ်ားကုိ လက္ကုိင္လက္စြဲျပဳ၍ ကုသၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
တုိင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ ဝမ္းသြားေစရန္အတြက္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသည္မွာ ေပြးကုိင္းရြက္ႏွင့္ကနခုိေစ့ မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိေဆးမယ္မ်ားသည္ အူကုိလႈိင္းထလႈပ္ရွားေစသျဖင့္ ဝမ္းသားခ်င္စိတ္ကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ ထုိေဆးမယ္မ်ားသည္ လြန္ကဲလွ်င္လူကုိဥပဒ္ေပးႏုိင္သျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီးမွ သုံးစြဲသင့္သည့္ ေဆး အမယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေနာက္တုိင္းသုေတသီမ်ားကလည္း ထုိေဆးအမယ္မ်ားေၾကာင့္ အသည္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းမရွိေစရန္ ေရရွည္စြဲ၍ မသုံးစြဲသင့္ဟုဆုိသည္။ ဝမ္းႏုတ္ေဆးစားမွ သြားသည့္ဝမ္းသည္ သဘာဝဝမ္းမဟုတ္ေပ။ လူ႔ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္ေသာအာဟာရမ်ား၊ အူမွမ စုပ္ယူရေသးမီ ဝမ္းႏုတ္ေဆးသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းသြားရာတြင္ ပါသြားႏုိင္သည္။
႐ုံးအထုိင္မ်ားၿပီး ဗုိက္စူထြက္လာသူအရာရွိႀကီးတစ္ဦးသည္ ဝမ္းခ်ဳပ္ေသာေဝဒနာပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလာသည္။ ထုိသူသည္ ညေနဘက္႐ုံးမွအျပန္တြင္ မေဝးလွေသာအိမ္သုိ႔ ကားမစီးဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ ျပန္သည္။ နံနက္ေစာေစာတြင္လည္း ေရအဝေသာက္ၿပီး လမ္းထေလွ်ာက္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဝမ္းမွန္ ၿပီးဗုိက္စူထြက္ျခင္းမွလည္း ေလ်ာ့က်ကာက်န္းမာလာသည္ဟု ကုိယ္ေတြ႕ကုိ ေျပာျပသည္။
လူနာတုိ႔ကုိ ဝမ္းသြားမည့္ သဘာဝနည္းလမ္းမွန္ကုိ ညႊန္ျပသည့္ဆရာက နည္းသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္သည္ အေၾကာတက္သည္ဆိုလွ်င္ မိမိလက္ကုိက္ျပဳသည့္ ဝမ္းႏုတ္ေဆးတစ္မ်ဳိ္းမ်ဳိးကုိသာ ေပးလုိက္သည္က မ်ားသည္။ ထုိေဆးကုိသေဘာက်သည့္လူနာသည္ စြဲ၍စားရင္းစားရင္း ေဆးမတူလွ်င္ ဝမ္းမသြားသည့္ ဘဝသုိ႔ေရာက္သြားေတာ့သည္။ ဤကုသနည္းသည္ အမွန္အကန္မဟုတ္ေပ။
ဝမ္းႏုတ္ေဆးစားသုံးမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမွာ အူႏွင့္အူမႀကီးအတြင္း အခၽြဲအေျမႇးမ်ား ေန႔စဥ္ဝမ္း ႏွင့္ အတူပါသြားျခင္းေၾကာင့္ အူတြင္းနံရံပါးသြားၿပီး အနာျဖစ္လြယ္ျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း၊ ဝမ္းကိုက္ပုိးမ်ားက အူနံရံကုိကုိက္သျဖင့္ ေသြးယုိစီးျခင္းစေသာ အူသိမ္အူမႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ဳိးစုံျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဝမ္းခ်ဳပ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အထုိင္မ်ားသူ၊ ကားစီးသူ၊ လမ္းေလွ်ာက္နည္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အသားစားမ်ားသူႏွင့္ အသီးအရြက္ အစားမ်ားသူတို႔တြင္လည္း အသားစားမ်ားသူက ပုိ၍ဝမ္းခ်ဳပ္သည္ ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ဝမ္းမွန္က်န္းမာေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား-

(၁) နံနက္အိပ္ယာထ၊ ညအိပ္ယာဝင္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

(၂) အားလပ္ေသာအခ်ိန္တုိင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။

(၃) အသားႏွင့္အဆီစားျခင္းကုိေလွ်ာ့ၿပီး အသီးအရြက္ကုိ ပုိ၍စားပါ။

(၄) အစာစားတုိင္း အရည္ေသာက္ဟင္းရည္ပါပါေစ။ ခ်ည္ေစာ္ခါးသီး၊ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ ရြက္ဟင္းရည္မ်ားသည္ ဝမ္းမွန္ေစႏုိင္သည္။

(၅) မန္က်ည္းမွည့္ပါေသာ သီးရြက္စုံခ်ဥ္ဟင္းသည္ ဝမ္းကုိမွန္ေစပါသည္။

(၆) ၾကာဟင္းဖူးကုိျပဳတ္ၿပီး ေျမပဲေထာင္းႏွင့္ သုပ္စားပါက ဝမ္းသြားေစႏုိင္သည္။

(၇) အစာစားၿပီးလွ်င္ ထုိင္မေနပါႏွင့္၊ ေခတၱထၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါ။

(၈) ညအိပ္ရာမဝင္မီ သေဘၤာသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးမွည့္မ်ားစားလွ်င္ ဝမ္းကုိေပ်ာ့ေစႏုိင္ပါသည္။

(၉) ေရွာက္သီးအရည္၊ ပ်ားရည္၊ ဆားခါး ေရာစပ္ေသာက္ျခင္းသည္ သင့္တင့္ေသာ ဝမ္းႏုတ္ေဆး ျဖစ္သည္။

(၁၀) ႏြားႏုိ႔အစိမ္းကုိ ဆားခပ္ၿပီး နံနက္အိပ္ရာထ အစာမစားမီေသာက္သုံးေပးလွ်င္ ဝမ္းမွန္ေစႏုိင္ သည္။

(၁၁) နံနက္ေစာေစာထၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ဝမ္းမွန္ေစႏုိင္ပါသည္။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ေၾကးမုံသတင္းစာ

#Unicode Version
ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည် အခြေအမြစ်တည်၍ဖြစ်ရသော ရောဂါမျိုးတို့အနက် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့၏ အရင်းမူလ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာကျော်ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သော ဆာဝီလံကိန်းဆိုသူက ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ ဖူးလေသည်။

သို့ရာတွင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းသည် ရုတ်တရက်ရှောင်တခင်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါ ဖြစ်လေသလောဟု ဆန်းစစ်ပြန်သည့်အခါ ဝမ်းချုပ်ခြင်းမဖြစ်မီ အခြားသော့ဖောက်ပြန်မှုတို့ရှိသေးသည်ကား မှန်၏။ သို့ရာ တွင်အစာဟောင်းများ စုဝေးရာဖြစ်သောအူမသည် အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ကောင်းစွာအလုပ်မ လုပ်ရလေသနည်းဟု တစ်ထစ်စီလျှောက်ရန် ရှိသေးသည်။

အစာချေဖျက်သော စက်ရုံကြီးတစ်ခုလုံးအားနည်းနေခြင်း (သို့မဟုတ်) အာရုံကြောများအားနည်း ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရလေသည်။ အစာချေစက် အားနည်းခြင်း၊ အာရုံကြောများအားနည်းခြင်းတို့မှာလည်း အညစ်အကြေးများ စုဆောင်းမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေရာ အညစ်အကြေးများစုဆောင်းမှုသည်လည်း မသင့်တင့်သောအစာအဟာရတို့ကြောင့်ဖြစ်ရ ပေကား ကျွနု်ပ်တို့ပြုပြင်ပေးနိုင်သောအရာသည် အစာအဟာရပင်ဖြစ်ချေ၏။ (ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း၏ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးမှ ကောက်နုတ်ချက်)

စာရေးသူ၏ဆေးကုသခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွေ့အကြုံအရ ရောဂါဖြစ်ပွားသူလူနာအတော် များများ၏ ပြဿနာမှာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားဖို့ခက်ခဲခြင်း၊ ဆေးဝါးမကူဘဲ သဘာဝအတိုင်း ဝမ်းမ သွားခြင်းစသော ပြဿနာများရှိနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် နောက်ကြောတက်နှင့် အ ညောင်းအကိုက် လူနာအားလုံးနီးပါးမှာ ဝမ်းချုပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဇက်ကြောတက်ရောဂါကြောင့် အမြဲအနှိပ်ခံနေရသူတစ်ဦးသည် သေချာစွာစစ်ဆေးသောအခါ အတွင်း လိပ်ခေါင်းရောဂါရှိပြီး ဝမ်းချုပ်သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ လိပ်ခေါင်းရောဂါကိုကုသပြီးနောက် ဝမ်း လည်းမှန်လာသည့်အခါ ဇက်ကြောတက်ရောဂါပျောက်သွားပြီး အနှိပ်လည်းမခံရတော့ဟုဆိုသည်။

မျက်စိကြောင့် ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသူများသည် မူလကဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဝမ်းချုပ်သောအခါ အူတွင်းမှအခိုးအငွေ့များ သည် ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းသို့တက်ပြီး မျက်စိမှုန်ဝါးခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်းဝေဒနာများကို ဖြစ်ပွား စေနိုင်သည်။ မျက်စိဒီဂရီမတိုးစေရန် ရေများများသောက်ပြီး ဝမ်းမှန်စေခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

အိပ်ရာထဲတွင် လှဲနေရသည့်ရောဂါများ၊ လေဖြတ်သူများ၊ နာတာရှည်ရောဂါကြောင့် အစာကြေအား နည်းသူများ အားလုံး၏နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာမှာ ဝမ်းချုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနုတ်ဆေးပေးလျှင် လည်း ဝမ်းပျက်သည့်ပြဿနာကြောင့် မပေးရဲ။ ဝမ်းချုပ်ပေးနေရသည့် လူနာများစွာရှိသည်။ စမြင်းခံ ခြင်းခေါ် ဝမ်းအမာများပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အူမကြီးရောင်ခြင်း၊ သွေးယိုခြင်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

တိုင်းရင်းဆေးများ၊ ကြော်ငြာရောင်းချသည့်ဆေးများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြသူများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ လည်းဝမ်းချုပ်သည့် ပြဿနာကြောင့် ဝမ်းသွားဖို့အခြေခံပြုထားသည့် ထိုဆေးများကို ပုံမှန်ဝယ်ယူသုံး စွဲနေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဆေးဆရာများကလည်း ‘ဝမ်းတစ်လုံးကောင်းလျှင် ခေါင်းတစ်လုံးမခဲ’ ဟူ သောစကားကို အခြေခံထားပြီး ဝမ်းသွားသည့်ဆေးများကို လက်ကိုင်လက်စွဲပြု၍ ကုသကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

တိုင်းရင်းဆေးများတွင် ဝမ်းသွားစေရန်အတွက် အများဆုံးအသုံးပြုသည်မှာ ပွေးကိုင်းရွက်နှင့်ကနခိုစေ့ များဖြစ်သည်။ ထိုဆေးမယ်များသည် အူကိုလှိုင်းထလှုပ်ရှားစေသဖြင့် ဝမ်းသားချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေနိုင် သည်။ ထိုဆေးမယ်များသည် လွန်ကဲလျှင်လူကိုဥပဒ်ပေးနိုင်သဖြင့် သန့်စင်ပြီးမှ သုံးစွဲသင့်သည့် ဆေး အမယ်များဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းသုတေသီများကလည်း ထိုဆေးအမယ်များကြောင့် အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန် ရေရှည်စွဲ၍ မသုံးစွဲသင့်ဟုဆိုသည်။ ဝမ်းနုတ်ဆေးစားမှ သွားသည့်ဝမ်းသည် သဘာဝဝမ်းမဟုတ်ပေ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သောအာဟာရများ၊ အူမှမ စုပ်ယူရသေးမီ ဝမ်းနုတ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဝမ်းသွားရာတွင် ပါသွားနိုင်သည်။

ရုံးအထိုင်များပြီး ဗိုက်စူထွက်လာသူအရာရှိကြီးတစ်ဦးသည် ဝမ်းချုပ်သောဝေဒနာပါ နောက်ဆက်တွဲ ရလာသည်။ ထိုသူသည် ညနေဘက်ရုံးမှအပြန်တွင် မဝေးလှသောအိမ်သို့ ကားမစီးဘဲ လမ်းလျှောက် ပြန်သည်။ နံနက်စောစောတွင်လည်း ရေအဝသောက်ပြီး လမ်းထလျှောက်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဝမ်းမှန် ပြီးဗိုက်စူထွက်ခြင်းမှလည်း လျော့ကျကာကျန်းမာလာသည်ဟု ကိုယ်တွေ့ကို ပြောပြသည်။

လူနာတို့ကို ဝမ်းသွားမည့် သဘာဝနည်းလမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြသည့်ဆရာက နည်းသည်။ ဝမ်းချုပ်သည် အကြောတက်သည်ဆိုလျှင် မိမိလက်ကိုက်ပြုသည့် ဝမ်းနုတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုသာ ပေးလိုက်သည်က များသည်။ ထိုဆေးကိုသဘောကျသည့်လူနာသည် စွဲ၍စားရင်းစားရင်း ဆေးမတူလျှင် ဝမ်းမသွားသည့် ဘဝသို့ရောက်သွားတော့သည်။ ဤကုသနည်းသည် အမှန်အကန်မဟုတ်ပေ။

ဝမ်းနုတ်ဆေးစားသုံးမှု၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးမှာ အူနှင့်အူမကြီးအတွင်း အချွဲအမြှေးများ နေ့စဉ်ဝမ်း နှင့် အတူပါသွားခြင်းကြောင့် အူတွင်းနံရံပါးသွားပြီး အနာဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ပိုးများက အူနံရံကိုကိုက်သဖြင့် သွေးယိုစီးခြင်းစသော အူသိမ်အူမနှင့်ဆိုင်သည့် ရောဂါမျိုးစုံဖြစ်နိုင်သည်။

ဝမ်းချုပ်သူအတော်များများသည် အထိုင်များသူ၊ ကားစီးသူ၊ လမ်းလျှောက်နည်းသူများဖြစ်ကြသည်။ အသားစားများသူနှင့် အသီးအရွက် အစားများသူတို့တွင်လည်း အသားစားများသူက ပို၍ဝမ်းချုပ်သည် ကို တွေ့ရပါသည်။

ဝမ်းမှန်ကျန်းမာစေသော နည်းလမ်းများ-

(၁) နံနက်အိပ်ယာထ၊ ညအိပ်ယာဝင် ရေများများသောက်ပါ။

(၂) အားလပ်သောအချိန်တိုင်းတွင် လမ်းလျှောက်ပါ။

(၃) အသားနှင့်အဆီစားခြင်းကိုလျှော့ပြီး အသီးအရွက်ကို ပို၍စားပါ။

(၄) အစာစားတိုင်း အရည်သောက်ဟင်းရည်ပါပါစေ။ ချည်စော်ခါးသီး၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်၊ ချဉ်ပေါင် ရွက်ဟင်းရည်များသည် ဝမ်းမှန်စေနိုင်သည်။

(၅) မန်ကျည်းမှည့်ပါသော သီးရွက်စုံချဉ်ဟင်းသည် ဝမ်းကိုမှန်စေပါသည်။

(၆) ကြာဟင်းဖူးကိုပြုတ်ပြီး မြေပဲထောင်းနှင့် သုပ်စားပါက ဝမ်းသွားစေနိုင်သည်။

(၇) အစာစားပြီးလျှင် ထိုင်မနေပါနှင့်၊ ခေတ္တထပြီး လမ်းလျှောက်ပါ။

(၈) ညအိပ်ရာမဝင်မီ သင်္ဘောသီး၊ ငှက်ပျောသီးမှည့်များစားလျှင် ဝမ်းကိုပျော့စေနိုင်ပါသည်။

(၉) ရှောက်သီးအရည်၊ ပျားရည်၊ ဆားခါး ရောစပ်သောက်ခြင်းသည် သင့်တင့်သော ဝမ်းနုတ်ဆေး ဖြစ်သည်။

(၁၀) နွားနို့အစိမ်းကို ဆားခပ်ပြီး နံနက်အိပ်ရာထ အစာမစားမီသောက်သုံးပေးလျှင် ဝမ်းမှန်စေနိုင် သည်။

(၁၁) နံနက်စောစောထပြီး လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် ဝမ်းမှန်စေနိုင်ပါသည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ကြေးမုံသတင်းစာ 
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top