iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

ေျမာက္အေမရိကတုိက္သည္ ေဆးရြက္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသျဖစ္ပါသည္။ ၁၆ ရာစုခန္႔က ဥေရာပတုိက္ သုိ႔ေရာက္ရွိကာ ေဆးငုံျခင္း၊ ေဆးဝါးျခင္းျပဳလုပ္အရသာခံခဲ့ၾကရာမွာတစ္ဆင့္ ေအဒီ ၁၈၀၀ ေနာက္ ပုိင္းမွေဆးတံေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ျခင္းတုိ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ စီးကရက္လုပ္ငန္း ကုိမူေအဒီ ၁၉၀၉-၁၉၁၈ ၾကားတြင္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံသည္ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ တုိးတက္သုံးစဲြမႈအရ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တုိးတက္လာ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ေသာက္သုံးလာႏုိင္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးစုိက္ပ်ဳိးသည့္ ႏုိင္ငံ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အမ်ားဆုံးစုိက္ပ်ဳိးသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတုိ႔မွာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးၿပီး အႏၲရာယ္ကုိ ဖိတ္ေခၚေနသလုိျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ့႐ုိးရာဓေလ့အရ ျမန္မာလူမ်ဳိးသည္ စဥ္းခုတ္ထားေသာ ေဆးရြက္ ႀကီးမ်ား၊ ေဆး႐ုိးႏွင့္ အျခားရနံ႔တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳထားေသာ ေဆးေပါ့လိပ္ေသာက္သုံးမႈ ပမာဏသည္ အလြန္မ်ားျပားသည္။ ေဆးရြက္ႀကီး ဝါးျခင္းအမ်ဳိးအစားမွာ ပါဝင္သည့္ကြမ္းစားျခင္းသည္ တုိးပြားလာ လ်က္ရွိသည္။

ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ႀကီး အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း သုံးသန္းအသက္ဆုံး႐ႈံးေနၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္မွာ လူေပါင္း ၁၀ သန္းခန္႔ အသက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္သည့္အတြက္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ ႏွီး ႏႊယ္ေသာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးရသူမ်ားမွာ ကမၻာတစ္ဝန္း ၄ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး တစ္ဆင့္ ခံေဆးလိပ္ေငြ႕ ႐ွဴ႐ႈိက္ရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးေနသူမွာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေနသည္။

ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ေဆးလိပ္မီးခုိးေငြ႕မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူတုိ႔အားအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ကတၱရာ၊ နီကုိတင္းႏွင့္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆုိက္၊ ဘင္ဇင္း၊ အမိုးနီးယားအစရွိေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား အမ်ဳိးေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည္။ ေဆးရြက္ ႀကီးထြက္ပစၥည္းကုိ အေငြ႕ထြက္ေစေသာ စီးကရက္မ်ား၊ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ား၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေျပာင္းဖက္ လိပ္၊ ေရေျပာင္း၊ ရွိရွား၊ ပြတ္ခၽြန္း၊ ဘီဒီစသည္တုိ႔ အသုံးျပဳ႐ွဴ႐ႈိက္ရသည္။ အေငြ႕မထြက္ေသာ ေဆး ရြက္ႀကီးစားသုံးမႈအျဖစ္ ကြမ္းယာ၊ ျမန္မာေဆး၊ ႏွပ္ေဆး၊ ေဆးေပါင္း စသည့္ေဆးထည့္၍ စားျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးငုံျခင္းဟူ၍ ေဆးရြက္ႀကီးကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။

မိမိကုိယ္တုိင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္း၊ သူတစ္ပါးေဆးလိပ္ေငြ႕ကုိ ႐ွဴ႐ႈိက္ရျခင္းႏွင့္ တတိယတစ္ ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕အျဖစ္ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူမ်ား ေနထုိင္က်က္စားရာ အေဆာက္အအုံ၊ အခန္း၊ ေနအိမ္စသည္တုိ႔အတြင္း အဝတ္အထည္၊ အသုံးအေဆာင္၊ ခန္းဆီးလုိက္ကာ စသည္တုိ႔အထိ ထိေတြ႕စဲြက်န္ရစ္ေသာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္မႈ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွ မေရွာင္ရွားႏုိင္ဘဲ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဆးလိပ္ေငြ႕ ႐ွဴ႐ႈိက္ေနရသူမ်ားတြင္ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ ျခင္း၊ အဆုတ္ပြရင္က်ပ္ေရာဂါ၊ ျပင္းထန္ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ေျခပုပ္၊ လက္ပုပ္ေရာဂါမွ အစျပဳၿပီးပန္းေသ၊ ပန္းညႇိဳးေရာဂါမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္း၊ တစ္ဆင့္ခံေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ႐ႈိက္ရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၊ ကေလးအေသေမြးျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္၊ လမေစ့ကေလးေမြးျခင္း၊ ေမြး ရာပါကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းသည့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလး ႐ုတ္တရက္ေသဆုံး ျခင္းမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သုံးျခင္း၊ တစ္ဆင့္ခံ႐ွဴ႐ႈိက္ရျခင္း၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ ယြင္းမႈ ျပႆနာေနာက္ဆက္တဲြမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့လူဦးေရသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္မွ ငါးသန္းနီးပါးမွာ ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးေနရသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား ကမၻာတစ္ဝန္းက်န္းမာေရး ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည့္ အျပဳအမူအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ေဆးလိပ္ဘူးမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဆုိးက်ဳိးအႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ မ်ားအား ေဆးလိပ္ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳရန္၊ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ရန္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ကမၻာ့တုိင္းျပည္ႀကီးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုေဝးသည့္ တကၠသုိလ္ပရိဝုဏ္အတြင္း ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳရန္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္မ်ားအား အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႀကီးက လွ်ပ္စစ္စီးကရက္ (Electronic Cigarettes) ေခၚ E စီး ကရက္မ်ား (toxicant) ေခၚ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အေငြ႕မ်ားပါဝင္ေနႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ E စီးကရက္မ်ားအေပၚ လုံၿခံဳမႈရွိမရွိ စုိးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး E စီးကရက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အိမ္တြင္းအ သုံးျပဳမႈပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ လူငယ္မ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ပင္ရန္အထိ UN agency မွတင္ျပခဲ့သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO မွလည္း E စီးကရက္မ်ား အိမ္တြင္းအသုံးျပဳျခင္း ပိတ္ပင္ရန္၊ လုံၿခံဳမႈရွိ မရွိဆန္းစစ္ရန္ WHO က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ E စီးကရက္မ်ားအား ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းအျဖစ္ ညႊန္ၾကားျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ E စီးကရက္အား လူငယ္မ်ားကုိ ေသာက္သုံးရန္ တြန္းအားေပးမည့္ သစ္သီးနံ႔၊ အခ်ဳိအအီအနံ႔ႏွင့္ အယ္လကာေဟာလစ္အရည္ သဏၭာန္အနံ႔မ်ား ထည့္သြင္းထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ေပးရန္ WHO ကႏႈိးေဆာ္ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီး ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ေရာဂါအႏၲရာယ္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ သတိျပဳလုိက္နာၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။  ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top