ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ Facility အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာ န၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းသံုးဦးျဖစ္ သည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး၊ ဒုဦးစီးမွဴးႏွင့္ အႀကီးတန္း စာေရးတစ္ဦးတို႔ကို အဂတိလုိက္ စားမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးထား ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။
ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦးတင္ႏိုင္စိုး၊ ဒုဦးစီးမွဴး ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ အႀကီးတန္းစာ ေရး ဦးေအာင္စိုးမိုးတို႔ကို ၂၀၁၃ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ၊ ၅၇ တို႔ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ အမႈ ဖြင့္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ ဟု တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိ သည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္ ဒုဦးစီးမွဴးတို႔ႏွစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေကာင္း သန္႔ေဇာ္က တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္း ဆီးခ့ဲၿပီး အႀကီးတန္းစာေရးကို ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက အဂတိလိုက္ စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က စကာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဒုဦးစီးမွဴးတို႔ကို တရား႐ံုး ရမန္ယူ ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး အႀကီးတန္းစာေရးကို ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘သံုးဦးကို တစ္ဦး ႏွစ္မႈစီနဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတယ္။ စုစုေပါင္း ေျခာက္မႈေပါ့။ အဂတိလုိက္စားမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆၊ ၅၇ ေတြပါပဲ။ ေလာေလာဆယ္ မႏၲေလးမွာ ႏွစ္ဦး၊ ျပင္ဦးလြင္မွာ တစ္ဦးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားတယ္။ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးႏွင့္ ဒုဦးစီးမွဴးတို႔သည္ ျပင္ ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးအင္းေက်းရြာ ျပည္ထဲေရးအမည္ေပါက္ရြာ ေျမတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ရာထူးတာဝန္အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ ဦးျဖစ္ၿပီး ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ေက်းရြာေနသူမ်ားထံ မွ တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စား၍ဟုဆိုကာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပ ေဒပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးသည္ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာအတြင္း မက်ီး အင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားထံမွ ျပည္ထဲေရးအမည္ေပါက္ရြာ  ေျမ  တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ဆိုကာ ေငြက်ပ္ ၁၃၅ သိန္းေက်ာ္ကို တံစိုးလက္ေဆာင္ ရယူခဲ့သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုဦးစီးမွဴးသည္လည္း ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္မွ ၂၀၁၆ ေမလအတြင္း မက်ီးအင္းေက်းရြာေဒ သခံမ်ားႏွင့္ ကမၻာေျမေအာင္ကုမၸ ဏီပိုင္ရွင္တို႔ထံမွ မက်ီးအင္းေက်း ရြာႏွင့္ ဝါးနက္ေက်းရြာ ျပည္ထဲေရး အမည္ေပါက္ရရွိမည္ဆိုကာ ေငြက်ပ္ ၂၁၅ သိန္းေက်ာ္ကို တံစိုးလက္ေဆာင္ရယူခဲ့သည္ဟု ဆို သည္။ အႀကီးတန္းစာေရးမွာ အ ထက္ပါပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး အဂတိလိုက္ စားရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမဟုတ္ ေသာ္လည္း ရာထူးဆိုင္ရာ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ား က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေငြေၾကးရယူ ျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားသည္ ဆိုကာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ ျဖင့္ အမႈ ထားသည္။ အႀကီးတန္းစာေရးအ ေနျဖင့္လည္း မက်ီးအင္းရြာေဒသ ခံမ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ ၉၈ သိန္းေက်ာ္ရယူခဲ့သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္ ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္ အရ အဂတိတိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူ မ်ားက အမႈဖြင့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူမႈမွာ ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္အတြင္းက လည္း ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းလာဘ္ေငြ ေတာင္းယူသည္ဆိုကာ မိတၳီလာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးႏွင့္ ရဲအုပ္တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ၂၀၁၃အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day News
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top