ရန္ကင္းျမိဳ ႔နယ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ GOLDEN CITY အေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

✧ သဒၶါ-သီလ-စာဂ-ပညာ ေၾကာင္းေလးျဖာ တူညီပါေစ ✧

✧ နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာ၊ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔က ဘုရားရွင္ရဲ႕ မိဘအျဖစ္နဲ႔ ဘ၀ေပါင္းငါးရာ, မိႀကီး, မိေထြး, ဘႀကီး, ဘေထြးအျဖစ္နဲ႔ ဘ၀ေပါင္း ငါးရာစီဆိုေတာ့ ဘ၀ေပါင္း တစ္ေထာင့္ငါးရာစီေလာက္ ေဆြမ်ဳိး ဆက္တုိက္ ေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးၾကပါတယ္။

✧ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသုသုမာရဂိရိေတာင္ေျခ ေဘသကဠာ၀နအမည္ရေနတဲ့ရြာနိဂံုးႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ နကုလပိတာ နကုလမာတာေခၚတဲ့ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးက ဘုရားရွင္ကုိ ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း သားဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ အလြန္အမင္း ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတဲ့အတြက္ ေျခဖက္ၿပီးငိုၾကတယ္၊ သားလုိ႔
ပဲ ေခၚၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းေရး အိမ္ ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။

သူတို႔က ဘာေလွ်ာက္သလဲ? —

✧ တစ္ခ်ိန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆြမ္းပင့္ၿပီး ကပ္လွဴတယ္၊ ဆြမ္းစားျခင္းကိစၥ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ နကုလပိတာအမည္ရွိတဲ့ ဒါယကာႀကီးက ဘာေလွ်ာက္သလဲ? -

✧ “ျမတ္စြာဘုရား …တပည့္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္အရြယ္ကတည္းက နကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကို တပည့္ေတာ္အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ ထုိအခ်ိန္အခါက စၿပီးေတာ့ ယေန႔တုိင္ေအာင္ နကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကလဲြလွ်င္ အျခားအမ်ဳိးသမီးေတြ အေပၚ၌ စိတ္ျဖင့္ေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္တစ္ခါမွ ေဖာက္ျပားခဲ့တယ္လုိ႔ မရွိခဲ့စဖူးပါဘူး၊ ကာယကံေျမာက္ ၀စီကံေျမာက္ လြန္က်ဴးဖုိ႔ဆိုတာ အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာရွိပါမလဲ ျမတ္စြာဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဒီဘ၀မွာလည္း
နကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကုိပဲ အျမဲတမ္းျမင္ခ်င္ ေတြ႕ခ်င္ေနပါတယ္၊ ေနာင္ သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း ဒီနကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကုိ ျမင္ခ်င္ ေတြ႕ခ်င္ေနပါတယ္ ျမတ္စြာဘုရား …”ဆိုၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

✧ အဲဒီစကားကုိ ၾကားလုိက္ေတာ့ နကုလမာတာ ဒါယိကာမႀကီးကလည္း အား
က်မခံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ထားသလဲ?

✧ “ျမတ္စြာဘုရား …တပည့္ေတာ္မကို ဒီနကုလပိတာအမ်ဳိးေကာင္းသားက ငယ္ရြယ္စဥ္အခါကတည္းက လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး အိမ္ကိုေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ ထုိအခ်ိန္အခါမွ စၿပီး တပည့္ေတာ္မသည္ တျခားတျခားေသာ ေယာက္်ားတို႔အေပၚ၌စိတ္ျဖင့္ ေဖာက္ျပားျခင္းကုိအမွတ္မရစဖူးပါ ျမတ္စြာဘုရား၊
ကာယကံေျမာက္ ၀စီကံေျမာက္ လြန္က်ဴးဖို႔ဆိုတာ အဘယ္မွာ ေျပာဆုိဖြယ္ရာ ရွိပါမလဲ ျမတ္စြာဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ဒီဘ၀မွာလည္း ဒီနကုလပိတာအမ်ဳိးေကာင္းသားကိုျမင္ေတြ႕လုိပါတယ္၊ ေနာင္သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္းဒီနကုလပိတာအမ်ဳိးေကာင္းသားကုိ ျမင္ေတြ႕လိုပါတယ္”ဆိုၿပီးေတာ့
 ေလွ်ာက္ထားတယ္။

အဲဒီလို ေလွ်ာက္ထားလိုက္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ -

✧ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးကုိ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႔ရဲ႕လိုလားေတာင့္တခ်က္ေတြကုိ ျပည့္၀လာေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္ အျပည့္အ၀ ရွိေနတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း (၄)ခ်က္ကို ေဟာၾကားေပးေတာ္မူပါတယ္။

✧ အဲဒီနည္းလမ္းေကာင္း က်င့္စဥ္(၄)ခ်က္ကုိေတာ့ ဒီေန႔ တရားနာပရိသတ္ေတြႏွစ္ၿခိဳက္မယ္ဆုိလွ်င္လည္း လက္ခံၾကေပါ့။ မႏွစ္ၿခိဳက္လွ်င္လည္း ပယ္လွန္ႏိုင္တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။

ဘယ္လုိ နည္းေပးထားသလဲ? —

✧ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့နည္းက ဘာလဲ? ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးတုိ႔ကဒီဘ၀မွာလည္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျမင္ခ်င္ၾကတယ္၊ ေနာက္ေနာင္ဘ၀မွာလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျမင္ခ်င္ၾကတယ္ဆိုလွ်င္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးသားတုိ႔ဟာ —

နံပါတ္ (၁) သဒၶါတရားခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၂) ကိုယ္က်င့္သီလခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၃) ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း စာဂတရားခ်င္း တူညီရမယ္၊


နံပါတ္ (၄) ဉာဏ္ပညာခ်င္း တူညီရမယ္၊


✧ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးလံုးကေတာ့ဘုရားရွင္ကုိ ေခါင္ဆံုးဖူးေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္အခါကစၿပီး ေသာတာပတိၱမဂ္ၸဉာဏ္
 ဖိုလ္ဉာဏ္တုိင္ေအာင္ ဉာဏ္ပညာေတြ ရင့္က်က္ထားၿပီးတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

✧ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးက သဒၶါတရားခ်င္းလည္း တူတယ္၊ ကိုယ္က်င့္သီလခ်င္းလည္း တူတယ္၊ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း စာဂတရားခ်င္းလည္း တူတယ္၊ ဒါယကာႀကီးက လွဴလွ်င္ ဒါယိကာမႀကီးက ၾကည္ျဖဴတယ္၊ ဒါယိကာမႀကီးက လွဴျပန္လွ်င္လည္း ဒါယကာႀကီးက ၾကည္ျဖဴတယ္၊ ပညာခ်င္း ၾကည့္လုိက္ျပန္
ေတာ့လည္း ေသာတာပတိၱမဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ဆိုက္ေနတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္၊ ၀ိပႆနာပညာ မဂ္ပညာ ဖိုလ္ပညာခ်င္းလည္း အားလံုး တူညီေနၾကတယ္၊

✧ အဲဒီလို တူညီခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒီဘ၀မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တယ္၊ ေနာင္သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကပါတယ္လုိ႔ ဒီလုိ နည္းေပးတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ? —

✧ဒီသူေတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ခုနကတဏွာျဖင့္ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားတာမဟုတ္ဘူးလားလို႔
 ေမးစရာရွိတယ္။ တစ္ဖက္ကေန ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ တဏွာျဖင့္ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖဲြ႕တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရွိတန္သေလာက္ ရွိေသာ္လည္း အားမေကာင္းပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ အားမေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာရသလဲ?

✧ ဒီသူေတာ္ေကာင္းေတြက တစ္ဦး နိဗၺာန္ရရွိေရးအတြက္ တစ္ဦးက ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ပါရမီျဖည့္ေပးခ်င္တဲ့ ကုသိုလ္ဆႏၵဓာတ္ေတြ သူတုိ႔မွာ ကိန္း၀ပ္ေနပါတယ္။ တစ္ဦးေကာင္းစားေရးအတြက္ တစ္ဦးက လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ စိတ္ထားသာ ျဖစ္တယ္။ ကာမဂုဏ္ ခံစားဖုိ႔ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔က ေတြ႕ၾက
ျမင္ၾက လုိတာမဟုတ္ၾကပါဘူး။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္
✧ (ဣျႏၵိယဇာတ္ တရားေဒသနာေတာ္) ✧

#Unicode Version
✧ သဒ္ဓါ-သီလ-စာဂ-ပညာ ကြောင်းလေးဖြာ တူညီပါစေ ✧

✧ နကုလပိတာနှင့် နကုလမာတာ၊ ဒီဇနီးမောင်နှံတို့က ဘုရားရှင်ရဲ့ မိဘအဖြစ်
နဲ့ ဘဝပေါင်းငါးရာ, မိကြီး, မိထွေး, ဘကြီး, ဘထွေးအဖြစ်နဲ့ ဘဝပေါင်း ငါးရာ
စီဆိုတော့ ဘဝပေါင်း တစ်ထောင့်ငါးရာစီလောက် ဆွေမျိုး ဆက်တိုက် တော်စပ်
ခဲ့ဖူးကြပါတယ်။

✧ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရား သုသုမာရဂိရိတောင်ခြေ ဘေသကဠာဝနအမည်
ရနေတဲ့ ရွာနိဂုံးကြီးသို့ ရောက်ရှိတဲ့ အချိန်အခါမှာ နကုလပိတာ နကုလမာတာ
ခေါ်တဲ့ ဒီဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးက ဘုရားရှင်ကို မြင်လျှင်မြင်ချင်း သားဟူသော ချစ်
ခြင်းဖြင့် အလွန်အမင်း ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အတွက် ခြေဖက်ပြီးငိုကြတယ်၊ သားလို့
ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတွင်းရေး အိမ်ထောင်ရေး လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တွေကို
လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လျှောက်ထားကြတယ်။

သူတို့က ဘာလျှောက်သလဲ? —

✧ တစ်ချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားကို ဆွမ်းပင့်ပြီး ကပ်လှူတယ်၊ ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စ ပြီး
တဲ့အချိန်အခါမှာ နကုလပိတာအမည်ရှိတဲ့ ဒါယကာကြီးက ဘာလျှောက်သလဲ? -

✧ “မြတ်စွာဘုရား …တပည့်တော်သည် ငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းက နကုလ
မာတာအမျိုးသမီးကို တပည့်တော်အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊ ထိုအချိန်အခါ
က စပြီးတော့ ယနေ့တိုင်အောင် နကုလမာတာအမျိုးသမီးကလွဲလျှင် အခြားအမျိုး
သမီးတွေ အပေါ်၌ စိတ်ဖြင့်သော်လည်း တပည့်တော်တစ်ခါမှ ဖောက်ပြားခဲ့
တယ်လို့ မရှိခဲ့စဖူးပါဘူး၊ ကာယကံမြောက် ဝစီကံမြောက် လွန်ကျူးဖို့ဆိုတာ အ
ဘယ်မှာ ဆိုဖွယ်ရာရှိပါမလဲ မြတ်စွာဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဒီဘဝမှာလည်း
နကုလမာတာအမျိုးသမီးကိုပဲ အမြဲတမ်းမြင်ချင် တွေ့ချင်နေပါတယ်၊ နောင် သံ
သရာ အဆက်ဆက်မှာလည်း ဒီနကုလမာတာအမျိုးသမီးကို မြင်ချင် တွေ့ချင်
နေပါတယ် မြတ်စွာဘုရား …” ဆိုပြီးတော့ လျှောက်ထားတယ်။

✧ အဲဒီစကားကို ကြားလိုက်တော့ နကုလမာတာ ဒါယိကာမကြီးကလည်း အား
ကျမခံ မြတ်စွာဘုရားကို ပြန်ပြီးတော့ ဘယ်လို လျှောက်ထားသလဲ?

✧ “မြတ်စွာဘုရား …တပည့်တော်မကို ဒီနကုလပိတာအမျိုးကောင်းသားက ငယ်
ရွယ်စဉ်အခါကတည်းက လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး အိမ်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊ ထို
အချိန်အခါမှ စပြီး တပည့်တော်မသည် တခြားတခြားသော ယောက်ျားတို့အပေါ်
၌ စိတ်ဖြင့် ဖောက်ပြားခြင်းကို အမှတ်မရစဖူးပါ မြတ်စွာဘုရား၊ကာယကံမြောက်
ဝစီကံမြောက် လွန်ကျူးဖို့ဆိုတာ အဘယ်မှာ ပြောဆိုဖွယ်ရာ ရှိပါမလဲ မြတ်စွာဘု
ရား၊ တပည့်တော်မသည် ဒီဘဝမှာလည်း ဒီနကုလပိတာ အမျိုးကောင်းသားကို
မြင်တွေ့လိုပါတယ်၊ နောင်သံသရာ အဆက်ဆက်မှာလည်း ဒီနကုလပိတာအမျိုး
ကောင်းသားကို မြင်တွေ့လိုပါတယ်” ဆိုပြီးတော့ လျှောက်ထားတယ်။

အဲဒီလို လျှောက်ထားလိုက်တဲ့ အချိန်အခါမှာ -

✧ ဒီဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးကို မြတ်စွာဘုရားက သူတို့ရဲ့ လိုလားတောင့်တချက်တွေ
ကို ပြည့်ဝလာအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအင် အပြည့်အ၀ ရှိနေတဲ့ နည်း
လမ်းကောင်း (၄)ချက်ကို ဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်။

✧ အဲဒီနည်းလမ်းကောင်း ကျင့်စဉ်(၄)ချက်ကိုတော့ ဒီနေ့ တရားနာပရိသတ်တွေ
နှစ်ခြိုက်မယ်ဆိုလျှင်လည်း လက်ခံကြပေါ့။ မနှစ်ခြိုက်လျှင်လည်း ပယ်လှန်နိုင်
တဲ့သဘော ရှိပါတယ်။

ဘယ်လို နည်းပေးထားသလဲ? —

✧ ဘုရားရှင်ပေးတဲ့နည်းက ဘာလဲ? ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးတို့က ဒီဘဝမှာလည်း
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မြင်ချင်ကြတယ်၊ နောက်နောင်ဘဝမှာလည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
မြင်ချင်ကြတယ်ဆိုလျှင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသားတို့ဟာ —

နံပါတ် (၁) သဒ္ဓါတရားချင်း တူညီရမယ်၊

နံပါတ် (၂) ကိုယ်ကျင့်သီလချင်း တူညီရမယ်၊

နံပါတ် (၃) ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း စာဂတရားချင်း တူညီရမယ်၊

နံပါတ် (၄) ဉာဏ်ပညာချင်း တူညီရမယ်၊

✧ ဒီဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးလုံးကတော့ ဘုရားရှင်ကို ခေါင်ဆုံး ဖူးတွေ့ရတဲ့ အချိန်အ
ခါက စပြီး သောတာပတ္တိမဂ်္ပဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တိုင်အောင် ဉာဏ်ပညာတွေ ရင့်
ကျက်ထားပြီးတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။

✧ ဒီတော့ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးက သဒ္ဓါတရားချင်းလည်း တူတယ်၊ ကိုယ်
ကျင့်သီလချင်းလည်း တူတယ်၊ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း စာဂတရားချင်းလည်း တူ
တယ်၊ ဒါယကာကြီးက လှူလျှင် ဒါယိကာမကြီးက ကြည်ဖြူတယ်၊ ဒါယိကာမကြီး
က လှူပြန်လျှင်လည်း ဒါယကာကြီးက ကြည်ဖြူတယ်၊ ပညာချင်း ကြည့်လိုက်ပြန်
တော့လည်း သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဆိုက်နေတဲ့ သူတော်ကောင်း
တွေ ဖြစ်ကြတယ်၊ ဝိပဿနာပညာ မဂ်ပညာ ဖိုလ်ပညာချင်းလည်း အားလုံး တူ
ညီနေကြတယ်၊

✧ အဲဒီလို တူညီခဲ့မယ်ဆိုလျှင်တော့ ဒီဘဝမှာလည်း အချင်းချင်း တွေ့မြင်နိုင်
တယ်၊ နောင်သံသရာ အဆက်ဆက်မှာလည်း အချင်းချင်း တွေ့မြင်နိုင်ကြပါ
တယ်လို့ ဒီလို နည်းပေးတယ်။

ဘာကြောင့်လဲ? —

✧ ဒီသူတော်ကောင်းတွေကတော့ ခုနက တဏှာဖြင့် ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတာ
မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိတယ်။ တစ်ဖက်ကနေ ကြည့်လျှင်တော့ တဏှာဖြင့်
ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရား ရှိတန်သလောက် ရှိသော်လည်း
အားမကောင်းပါဘူး။

ဘာကြောင့် အားမကောင်းဘူးလို့ ပြောရသလဲ?

✧ ဒီသူတော်ကောင်းတွေက တစ်ဦး နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက် တစ်ဦးက ဝိုင်းပြီး
တော့ ပါရမီဖြည့်ပေးချင်တဲ့ ကုသိုလ်ဆန္ဒဓာတ်တွေ သူတို့မှာ ကိန်းဝပ်နေပါ
တယ်။ တစ်ဦးကောင်းစားရေးအတွက် တစ်ဦးက လိုလားတောင့်တနေတဲ့ စိတ်
ထားသာ ဖြစ်တယ်။ ကာမဂုဏ် ခံစားဖို့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ သူတို့က တွေ့ကြ
မြင်ကြ လိုတာမဟုတ်ကြပါဘူး။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ဖားအောက်တောရဆရာတော်
✧ (ဣန္ဒြိယဇာတ် တရားဒေသနာတော်) ✧
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top