ကမၻာေအးဘုရားအနီး တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းလမ္းရွိ Royal Ni Ni ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×


လႊြတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္း အေဝးမ်ား ၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမတ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစိုးရအား အက်ပ္႐ိုက္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား မေမးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ အစိုးရအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ၏ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈအေျခအေန ကို ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ေမးခြန္းမ်ားလာသည့္လႊတ္ေတာ္

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ အစိုးရကို ေမးခြန္းမ်ားမ်ား ေမး သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၄၃ ရက္အတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၈၃ ခုသာ ေမးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ၄၇ ရက္အတြင္း ေမးခြန္း ၂၂၅ ခုအထိ ေမး ျမန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ၾကယ္ ပြင့္မျပေမးခြန္းမွာ ပထမပံုမွန္ကာလက ၁၀၃ ခုသာရွိရာမွ ဒုတိယ ပံုမွန္တြင္ ၄၀၇ ခုအထိ ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္ တြင္လည္း ပထမပံုမွန္ကာလအ တြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃၃ ခု သာ ေမးျမန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပံုမွန္ ကာလတြင္မူ ၁၄၇ ခုထိ ေမးျမန္း ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၾကယ္ပြင့္ မျပေမးခြန္းမွာ ပထမပံုမွန္ကာလ က ေျခာက္ခုသာရွိရာမွ ဒုတိယပံု မွန္တြင္ ၉၂ ခုထိ ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ သည္။

အတိုက္အခံတို႔၏အဆိုမ်ား႐ံႈးနိမ့္

အဆိုမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆို ႏွစ္ခု အပါအဝင္ အဆိုစုစုေပါင္း ၁၆ ခု တင္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ အတည္ျပဳအဆိုေလးခု၊ မွတ္တမ္းတင္အဆိုကိုးခု၊ အတည္မျပဳအဆို ႏွစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ အဆိုတစ္ခုတို႔ျဖစ္သည္။

အဆိုမ်ားထဲတြင္  စိတ္ဝင္ စားစရာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိ ေရာက္ဆံုးအဆိုမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးၿပံဳးခ်ဳိ၏ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕အား ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုျဖစ္ သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးအထိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ထပ္ တူညီေသာ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား အဆိုတင္ သြင္းမႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရ မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုမွအာအတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီပင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕အား သမၼတက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုမွာလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ဇာတ္ရွိန္ျမင့္ခဲ့ သည့္ အဆိုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီအမတ္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ဇံ တင္သြင္းေသာရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားသံုးဦး ပါဝင္ ေနျခင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္း ေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံတကာ ျပ ႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေစ ပါသျဖင့္ ေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္ တြင္းမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္ သာ ဖြဲ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုျဖစ္သည္။ အမတ္ ၃၄ ဦးအထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဆိုမွာ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မတ္တတ္ရပ္ မဲခြဲသည့္နည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေစခဲ့ရာ ေထာက္ခံသူ ၁၄၈ ဦးႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူ ၂၅၀ ဦး ရွိခဲ့သျဖင့္ အဆို႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးသန္းစိုး၏ အေမရိကန္ပိတ္ဆို႔မႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဆိုမွာ လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္သင့္၊ မသင့္မဲခြဲသည့္အဆင့္၌ပင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ သည္။ ဦးသန္းစိုးက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီး ပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို  လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မတိုင္မီတင္ခဲ့ေသာ အဆိုလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း တင္သြင္း သည့္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ လူထုသေဘာထား အျမင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေရး လူတန္းစား အလႊာစံုပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ အစိုးရကို တိုက္ တြန္းသည့္အဆိုကိုလည္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၈ ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအ ျဖတ္ကိုခံယူရာ အတည္မျပဳသင့္ ေၾကာင္း မဲေပးသူမ်ားသျဖင့္လႊတ္ေတာ္ကအတည္မျပဳခဲ့ေပ။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ အဆိုတင္သြင္းမႈ သံုးႀကိမ္ရွိၿပီး အတည္ျဖစ္သည့္ အဆိုတစ္ခု၊ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိသည့္ အဆုိတစ္ခုႏွင့္ အတည္မျဖစ္သည့္ အဆိုတစ္ခုျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ တိုင္း ရင္းသားမ်ား ပညာေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း အဆိုမွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အတြက္ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား သင္ ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စာေပ ထြန္းကားေရးတို႔အတြက္ အထူးစီမံကိန္းခ်မွတ္၍ စဥ္ဆက္ မျပတ္ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို မဲခြဲရာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည့္ဥပေဒခုနစ္ခု

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒု တိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးအတြင္း ဥပေဒခုနစ္ခုအထိ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ႐ုပ္ သိမ္းသည့္ဥပေဒ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ ကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒ၊ အေရး ေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္း သည့္ဥပေဒႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝး ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အ မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔က အတည္ ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းကုိလည္းျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳသည္ဟုမွတ္ယူၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ ျပန္ႏုိင္ရန္ ေပးပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အ တြင္း အခ်ိန္လု ေရးဆြဲခဲ့ရေသာ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒမွာ အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအလြန္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုိက္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပည္သူအတြက္ အေရးပါ သည့္ ဥပေဒတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖစ္ သည္။ ယင္းဥပေဒအရ ယခင္ကဲ့ သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံစရာ မလို ေတာ့ဘဲ အသိေပး႐ံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ စုေဝးစီတန္း လွည့္လည္ႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရပ္/ေက်းဥပေဒ ၾကမ္းမွာလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳရန္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ယင္း ဥပေဒၾကမ္းအရ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ တစ္လႏွင့္ တစ္လအထက္ လာ ေရာက္ တည္းခိုေနထုိင္မွသာသက္ဆိုင္ရာသို႔ အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ကာလအတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏  ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံု ၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ၾကမ္းကလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ျဖစ္ သည္။

 ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္းငါးခု အပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲဥပေဒ ၾကမ္း ၁၉ ခုရွိၿပီး အတည္ျပဳေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၀ခု အထိ ရွိခဲ့သည္။  ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းကိုးခု က်န္ရွိသည္။ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အမတ္မ်ား

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ္ လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ဳိ႕၏ ျပင္ပလူမႈေရးျပႆနာ သတင္း မ်ားမွာ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ ေရႊျပည္သာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မိုတယ္ ေရႊျပည္သာတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ  အမႈက ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ကာရာအိုေကဆိုရန္ မိုတယ္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ မုိတယ္ဘက္မွ ကာရာအိုေကခန္း မ်ားမရွိဟု တံု႔ျပန္သျဖင့္ ဆဲဆုိရမ္းကားသည္ဟုဆိုကာ မိုတယ္ဘက္က အမတ္အား တရားစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ေရႊျပည္သာအမတ္သတင္း ကို ေနာက္ေကာက္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ မွာ မႏၲေလးေရာက္သြားေသာ ေျမာင္းျမအမတ္၏ သတင္းပင္ ျဖစ္သည္။  ေျမာင္းျမအမတ္ ေဒါက္တာစိုးမိုးသူ၏ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုစလံုးကို တရားဥပေဒအ တိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးသည့္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအ ေ၀း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္မည္ ကိုစိုးရိမ္သျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကုိ ထုတ္ျပန္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားမႈမွာလည္း ေ၀ဖန္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္

၂၀၁၆-၁၇ ခု ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ပန္ၾကား စာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀၈ ၿမိဳ႕နယ္သာ တင္ျပၾကၿပီး ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္မွာ တင္ ျပရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲ ခြင့္မ်ားကို အဆိုျပဳခ်က္ပံုစံ(၁) ျဖင့္ တင္ျပျခင္းကို ၂၇၈ ၿမိဳ႕နယ္က တင္ျပထားရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ျပန္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၇ ၿမိဳ႕နယ္ကိုလည္း အ ဆိုျပဳခ်က္ပံုစံ(၁)မ်ား ေပးပို႔ရန္ ႏႈိး ေဆာ္စာထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဒုတိယပံုမွန္၏ ထူးျခားမႈ

(၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ပါလီမန္မ်ား အေထြေထြညီလာခံ (37th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamen tary Assembly)ကို စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္ အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္ တိန္႔ယိန္း တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံရမႈ ပ်က္ ျပယ္ခဲ့ၿပီး ၎ေနရာတြင္ တစ္သီး ပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ဦးေယာနာ က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရက္ရွည္နားေနရ သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါသံုးဦးအနက္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းကတည္းက ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအထိအမ်ိဳးသားလႊ တ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္တာ၀န္ ယူခဲ့သူ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဥကၠ႒မ်ား၏ အမွာစကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး ၀င္းျမင့္က ‘‘မိမိတို႔ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္အေနနဲ႔ (Check and Ba-lance) ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကို ေက်ာ္ လြန္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ေတြ၊ တရားစီရင္ေရးက႑ေတြမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းေတြ မျဖစ္ရေအာင္ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္’’ဟု ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ အ မတ္မ်ားအား အဓိကထားမွာၾကား သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းကလည္း‘‘ျပည္ သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ဘ၀ႏွင့္ ျပည္သူ႔ စကားမ်ားကိုသိရွိေအာင္ေလ့လာၾကပါ။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ျမင့္ျမင့္မားမား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾက ပါ။ ေဒသခံမဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ က ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတဲ့ အ က်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို သက္ဆိုင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါ’’ဟု မွာၾကားခဲ့ သည္။  ။


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top