ISM ေက်ာင္းအနီးရွိ ရာသက္ပန္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းရမည့္ Grand Mya Kan Thar ကြန္ဒိုအထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး (AYA Home Loan ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည္)
×

မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈဆိုတာ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လုိက္နာသင္ယူၿပီး ရရွိႏိုင္တဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္အေျခအေန တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းျမင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုေပးျခင္းတို႔ဟာ မိမိရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈ အဆင့္ကို တိုးျမႇင့္ဖို႔ အသံုး၀င္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈက မိမိရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းတို႔မွာ အေျခခံ ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

          မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းဆိုတာ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ သူစိမ္းမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ေ၀ဖန္မႈ၊ ကိုယ့္ပံုပန္းသြင္ျပင္ကို အားမရျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိျခင္း၊ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း၊ ဗဟုသုတမရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္ခ်က္ရွိဖို႔ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕

၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။

          လူေတြက အေျခအေနအသစ္ေတြနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းၾကပါတယ္။

         ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သစ္ေလွ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ကိုယ့္ကိုေမးႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားပါ။ ၿပီးေတာ့ အေျဖေတြကို သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ၿပီး သူတို႔ဆီမွ အႀကံၪာဏ္ရယူပါ။ ဒါ့အျပင္ အင္တာဗ်ဴး သြားေျဖရင္ ဘယ္လိုသြားမွာလဲ၊ သြားရမယ့္ခရီးက ဘယ္ေလာက္ၾကာမွာလဲ၊ ဘာ၀တ္သြားရမလဲ စတာေတြကိုလည္း စဥ္းစားျပင္ဆင္ပါ။

၂။ သင္ယူပါ၊ ဗဟုသုတရွာမွီးပါ၊ ေလ့က်င့္ပါ။

          သင္ယူရွာမွီးျခင္းက အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း စြမ္းရည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျမႇင့္တင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ယူျခင္းနဲ႔ ဗဟုသုတရယူျခင္းတို႔က တစ္ခါတစ္ရံမွာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းေစတတ္ပါတယ္။

          ထိုအခါမွာ ဗဟုသုတမ်ားကို မိမိအေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကိုယ္ေလ့လာထားတဲ့ ဗဟုသုတေတြကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

          ဥပမာအားျဖင့္ မိဘႏွစ္ဦးဟာ ကေလးယူဖို႔ အတြက္  ယံုၾကည္ခ်က္နည္းၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက အင္တာနက္က နည္းစနစ္ေတြ ေလ့လာမယ္၊ စာအုပ္ေတြ ဖတ္မယ္၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးသူမ်ားထံမွ အႀကံၪာဏ္ေတြ ေတာင္းခံၾကပါ တယ္။ ဒါဟာဗဟုသုတ သင္ယူရွာမွီးျခင္းပါပဲ။

၃။ အေကာင္းျမင္ပါ။

          အေကာင္းေတြးျမင္တတ္ျခင္းက Self-confidence အေပးႏိုင္ဆံုး နည္းလမ္းပါပဲ။ အေကာင္းေတြး ျမင္တတ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ အေတြ႕ရမ်ားပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ မိမိအားသာခ်က္ကို အထင္အရွားျပဖို႔နဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို သင္ယူဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

          - ကိုယ့္အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သိျမင္ပါ။ မိမိ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈလိုအပ္တဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ။ ၎စာရင္းကို မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ သူတို႔ဆီမွ အႀကံၪာဏ္ရယူၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။

          - လူတိုင္း အမွားနဲ႔မကင္းပါ။ မိမိအမွားမ်ားကို အဆိုးမျမင္ပါနဲ႔၊ အခြင့္အေရးမ်ား အျဖစ္ အသံုးခ်သင္ယူပါ။

          - ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်ီးက်ဴးပါ၊ ကိုယ့္ကိုအမ်ားက ခ်ီးက်ဴးလာလွ်င္လည္း လက္ခံပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကိုခ်ီးက်ဴးလာရင္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၿပီး၊ ဘယ္အခ်က္ေၾကာင့္ သေဘာက်သလဲ ဆိုတာ ေမးျမန္းပါ။ ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မွတ္ထားၿပီး မိသားစုနဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားအား ျပန္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။

          - ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို အေတြ႕အႀကံဳအျဖစ္ သင္ယူပါ။ လူတိုင္းမွာ မတူညီတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္အတြက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ကိစၥက အျခားတစ္ေယာက္ အတြက္ အက်ဳိးရွိခ်င္မွ ရွိပါမယ္။ ေ၀ဖန္မႈဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ခုခံေခ်ပၿပီး မေျပာဆိုပါနဲ႔။ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာ နားေထာင္ၿပီး ၎ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကေန မိမိအားနည္းခ်က္ကို ရွာေဖြပါ။

          - အၿမဲလိုလို တက္တက္ႂကြႂကြေနၿပီး ဘ၀ကို အေကာင္းျမင္ပါ။ လိုအပ္မွသာ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါ။ သူမ်ားကို ေ၀ဖန္တဲ့အခါမွာလည္း အကူအညီေပးလိုစိတ္နဲ႔ ေ၀ဖန္ပါ။ အျခားသူမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုေပးပါ။

၄။ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုေပးပါ။

          ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမ်ားဟာ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ား အနားမွာ ေနရတာကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Self-Confidence ရွိသူမ်ားနဲ႔ စကားေျပာဆိုေပးျခင္း ကလည္း သင့္ကိုယံုၾကည္ခ်က္ ပိုရွိေစပါတယ္။ သူတို႔ဆီမွ သင္ယူေလ့လာၿပီး အတုခိုးပါ။

၅။ အေတြ႕အႀကံဳယူပါ။

          တာ၀န္တစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္တဲ့အခါ ေနာက္တစ္ခါက်ရင္လည္း တူညီတဲ့ တာ၀န္ကို ေအာင္ျမင္မွာ ေသခ်ာတယ္လို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ ပိုရွိလာပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ကိစၥမွန္သမွ် လြန္စြာခက္ခဲပါတယ္။ ကိစၥအသစ္တစ္ရပ္ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးကလည္း လူကိုေျခာက္ျခားေစပါ တယ္။

          ဒါ့ေၾကာင့္ SMART စံ ပံုေသထားပါ။ ဆိုလိုတာက ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္တဲ့ တာ၀န္တစ္ခုမွာ S=Specific  (တိက်ေသာ) M= Measurable (ထင္ရွားေသာ) A= Attainable (ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ) R= Realistic (လက္ေတြ႕က်ေသာ) T=Timed (စီစဥ္ထားေသာ) ဟူသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါေစ။

၆။ ပြင့္လင္းမႈရွိပါ။

          ပြင့္လင္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ္မွန္တယ္ ထင္တဲ့အရာမွာ ယံုၾကည္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆိုျခင္းကို ဆုိလိုပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ တျခားသူက တြန္းအားေပးလို႔ မဟုတ္ဘဲ မွန္သည္ ထင္တာကို မိမိဘာသာ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ခ်က္တိုးလာတဲ့ သူေတြမွာ ပြင့္လင္းခိုင္မာမႈ ပိုရွိလာတတ္ပါတယ္။

၇။ ေသြးနားထင္ မေရာက္ပါနဲ႔။

          မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးျခင္းက အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္ျပားေစပါတယ္။ လူေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာတာနဲ႔အမွ် စိတ္ႀကီး၀င္လာတတ္ပါတယ္။ တစ္ခုမွတ္ထားရမွာက ဘယ္သူမွ ေျခာက္ျပစ္မကင္းပါဘူး၊ ဘယ္သူမဆို သင္ယူေလ့လာစရာေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ရွိေနစၿမဲပါ။ တျခားသူမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို စိတ္ထဲကေန ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါ။ ၎တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားတြင္လည္း စိတ္၀င္စားမႈ ျပသပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အမွားလုပ္မိရင္လည္း ၀န္ခံလိုက္ပါ။

ဖုိးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit : Messenger

Unicode Version

မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုဆိုတာ စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာသင်ယူပြီး ရရှိနိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်အခြေအနေ တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ဗဟုသုတနှင့် အခြားသူများနှင့် စကားပြောဆိုပေးခြင်းတို့ဟာ မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိမှု အဆင့်ကို တိုးမြှင့်ဖို့ အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုက မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများပေါ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်းတို့မှာ အခြေခံ ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။

          မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိခြင်းဆိုတာ ဖော်ပြပါ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သူစိမ်းများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဝေဖန်မှု၊ ကိုယ့်ပုံပန်းသွင်ပြင်ကို အားမရခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိခြင်း၊ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းခြင်း၊ ဗဟုသုတမရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့ နည်းလမ်းအချို့

၁။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။

          လူတွေက အခြေအနေအသစ်တွေနဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအားနည်းကြပါတယ်။

         ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်သစ်လျှောက်တော့မယ်ဆိုရင် အင်တာဗျူးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ ပြောမယ့် အကြောင်းအရာတွေ၊ ကိုယ့်ကိုမေးနိုင်ခြေရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ အတွက် ကြိုတင်စဉ်းစားထားပါ။ ပြီးတော့ အဖြေတွေကို သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ လေ့ကျင့်ပြီး သူတို့ဆီမှ အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ ဒါ့အပြင် အင်တာဗျူး သွားဖြေရင် ဘယ်လိုသွားမှာလဲ၊ သွားရမယ့်ခရီးက ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ၊ ဘာဝတ်သွားရမလဲ စတာတွေကိုလည်း စဉ်းစားပြင်ဆင်ပါ။

၂။ သင်ယူပါ၊ ဗဟုသုတရှာမှီးပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ။

          သင်ယူရှာမှီးခြင်းက အခြေအနေ အရပ်ရပ်နှင့် တာဝန်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်း စွမ်းရည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို မြှင့်တင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သင်ယူခြင်းနဲ့ ဗဟုသုတရယူခြင်းတို့က တစ်ခါတစ်ရံမှာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ယုံကြည်ချက် ကျဆင်းစေတတ်ပါတယ်။

          ထိုအခါမှာ ဗဟုသုတများကို မိမိအတွေ့အကြုံနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်လေ့လာထားတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို လက်တွေ့အသုံးချဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။

          ဥပမာအားဖြင့် မိဘနှစ်ဦးဟာ ကလေးယူဖို့ အတွက်  ယုံကြည်ချက်နည်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေက အင်တာနက်က နည်းစနစ်တွေ လေ့လာမယ်၊ စာအုပ်တွေ ဖတ်မယ်၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူများထံမှ အကြံဉာဏ်တွေ တောင်းခံကြပါ တယ်။ ဒါဟာဗဟုသုတ သင်ယူရှာမှီးခြင်းပါပဲ။

၃။ အကောင်းမြင်ပါ။

          အကောင်းတွေးမြင်တတ်ခြင်းက Self-confidence အပေးနိုင်ဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။ အကောင်းတွေး မြင်တတ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကတော့ အတွေ့ရများပါတယ်။ အခြေခံကျတဲ့ အချက်ကတော့ မိမိအားသာချက်ကို အထင်အရှားပြဖို့နဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်းအချို့ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။

          - ကိုယ့်အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို သိမြင်ပါ။ မိမိ၏ အားသာချက်များနှင့် တိုးတက်မှုလိုအပ်တဲ့ အားနည်းချက်များကို စာရင်းပြုစုပါ။ ၎င်းစာရင်းကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆွေးနွေးပါ။ သူတို့ဆီမှ အကြံဉာဏ်ရယူပြီး လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ပါ။

          - လူတိုင်း အမှားနဲ့မကင်းပါ။ မိမိအမှားများကို အဆိုးမမြင်ပါနဲ့၊ အခွင့်အရေးများ အဖြစ် အသုံးချသင်ယူပါ။

          - ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချီးကျူးပါ၊ ကိုယ့်ကိုအများက ချီးကျူးလာလျှင်လည်း လက်ခံပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုချီးကျူးလာရင် ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး၊ ဘယ်အချက်ကြောင့် သဘောကျသလဲ ဆိုတာ မေးမြန်းပါ။ ကိုယ့်အောင်မြင်မှုများကို မှတ်ထားပြီး မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေများအား ပြန်ကြောင်းပြောပြပါ။

          - ဝေဖန်မှုများကို အတွေ့အကြုံအဖြစ် သင်ယူပါ။ လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ရှိကြပါတယ်။ တစ်ယောက်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ကိစ္စက အခြားတစ်ယောက် အတွက် အကျိုးရှိချင်မှ ရှိပါမယ်။ ဝေဖန်မှုဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်ချက်များကို ခုခံချေပပြီး မပြောဆိုပါနဲ့။ ဝေဖန်ချက်များကို အသေအချာ နားထောင်ပြီး ၎င်းဝေဖန်ချက်များကနေ မိမိအားနည်းချက်ကို ရှာဖွေပါ။

          - အမြဲလိုလို တက်တက်ကြွကြွနေပြီး ဘဝကို အကောင်းမြင်ပါ။ လိုအပ်မှသာ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောဆိုပါ။ သူများကို ဝေဖန်တဲ့အခါမှာလည်း အကူအညီပေးလိုစိတ်နဲ့ ဝေဖန်ပါ။ အခြားသူများရဲ့ အောင်မြင်မှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချီးကျူးပြောဆိုပေးပါ။

၄။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိသူများနှင့် စကားပြောဆိုပေးပါ။

          ယေဘုယျအားဖြင့် လူများဟာ ယုံကြည်ချက်ရှိသူများ အနားမှာ နေရတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Self-Confidence ရှိသူများနဲ့ စကားပြောဆိုပေးခြင်း ကလည်း သင့်ကိုယုံကြည်ချက် ပိုရှိစေပါတယ်။ သူတို့ဆီမှ သင်ယူလေ့လာပြီး အတုခိုးပါ။

၅။ အတွေ့အကြုံယူပါ။

          တာဝန်တစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်တဲ့အခါ နောက်တစ်ခါကျရင်လည်း တူညီတဲ့ တာဝန်ကို အောင်မြင်မှာ သေချာတယ်လို့ ယုံကြည်ချက် ပိုရှိလာပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှ လွန်စွာခက်ခဲပါတယ်။ ကိစ္စအသစ်တစ်ရပ်ကို စတင် လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကလည်း လူကိုခြောက်ခြားစေပါ တယ်။

          ဒါ့ကြောင့် SMART စံ ပုံသေထားပါ။ ဆိုလိုတာက ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်တဲ့ တာဝန်တစ်ခုမှာ S=Specific  (တိကျသော) M= Measurable (ထင်ရှားသော) A= Attainable (ရရှိအောင်မြင်နိုင်သော) R= Realistic (လက်တွေ့ကျသော) T=Timed (စီစဉ်ထားသော) ဟူသည့် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါစေ။

၆။ ပွင့်လင်းမှုရှိပါ။

          ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်တဲ့အရာမှာ ယုံကြည်ပြီး ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပြောဆိုခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တခြားသူက တွန်းအားပေးလို့ မဟုတ်ဘဲ မှန်သည် ထင်တာကို မိမိဘာသာ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက်တိုးလာတဲ့ သူတွေမှာ ပွင့်လင်းခိုင်မာမှု ပိုရှိလာတတ်ပါတယ်။

၇။ သွေးနားထင် မရောက်ပါနဲ့။

          မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်းက အများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားစေပါတယ်။ လူတွေဟာ အောင်မြင်မှု ရလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ကြီးဝင်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက ဘယ်သူမှ ခြောက်ပြစ်မကင်းပါဘူး၊ ဘယ်သူမဆို သင်ယူလေ့လာစရာတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ရှိနေစမြဲပါ။ တခြားသူများရဲ့ အောင်မြင်မှုကို စိတ်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါ။ ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် များတွင်လည်း စိတ်ဝင်စားမှု ပြသပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အမှားလုပ်မိရင်လည်း ဝန်ခံလိုက်ပါ။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)

Credit : Messenger
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top