iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

Oracle ကုမၸဏီ, ျမန္မာျပည္ဖြားတဦးOracle ကုမၸဏီ, ျမန္မာျပည္ဖြားတဦးOracle ကုမၸဏီ, ျမန္မာျပည္ဖြားတဦး၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အာရွနည္းပညာတကၠသိုလ္ Asian Institute of Technology- AIT ၌ ၁၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားက်င္းပသည္။
ထိုဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တြင္ ဘြဲ႕ရယူဆြတ္ခူးခဲ့သူမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္မွေက်ာင္းသား ၈၀ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား ၃၃ ဦး၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ လာအို၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ၂၈ ဦး၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏို္င္ငံမွေက်ာင္းသား ၁ ဦး တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား စီစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဒုဥကၠ႒ ပါေမာကၡ Prof. S. Kumar က အဖြင့္အမွာစကား အနည္းငယ္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ရေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ၾသ၀ါဒစကားခ်ီးျမွင့္ေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေၾကာင္းကို အခ်ိန္ယူ၍ မိတ္ဆက္ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုသူမွာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ AIT တကၠသိုလ္၏ အထူးခၽြန္ဆံုးဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္စား စကားေျပာၾကားခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္၊ ၁၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ AIT ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား၌ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၾသ၀ါဒရွင္ အျဖစ္ ျပန္လည္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ေဒါက္တာ ရာဖီအုလ္ အဟဒ္ Dr. Rafiul Ahad ျဖစ္၏။ ေဒါက္တာ အဟဒ္သည္ အေမရိကန္မွ ကမာၻေက်ာ္ Oracle Corporation ၏ Product Development ၌ ဒုတိယ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ေဒါက္တာအဟဒ္က မိမိ၏ဘ၀အေၾကာင္း တစြန္းတစကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၈ ႏွစ္က သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြန္႔ခြာထြက္ရိွလာၿပီး၊ ထိုင္းႏို္င္ငံသို႔ “ႏိုင္ငံမဲ့” ဘ၀ျဖင့္ ေရာက္လာသည္။ (ဇာတိႏိုင္ငံ၏အမည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရိွခဲ့)။ ရရိွထားေသာဘြဲ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ မရရိွေသာေၾကာင့္ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ား၏ နံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားကိုု ေဆးသုုတ္ျခင္း ၊ လံုုၿခံဳေရး အခ်က္ေပး ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း စသည့္အလုုပ္မ်ားကိုုသာ လုုပ္ကိုုင္ခဲ့ရသည္။ ၎ေနာက္ ဘုုရားေက်ာင္း၏ သင္းအုုပ္ဆရာက သူ၏ပညာခရီး ေရွ႕ဆက္ေရးအတြက္ AIT တက္ခြင့္ရေအာင္ ကူညီေပးသည္။ ထိုုင္းဘုုရင္၏ ပညာသင္ဆုုကိုု ရရိွ၍ M.Sc. (Computer Applications) ဘြဲ႕လြန္ကို ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာသင္ဆုျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေဒါက္တာဘြဲ႕အား ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဘ၀တစ္ဆစ္ခ်ဳိးအေျခအေနတြင္ မိမိကို ေျမေတာင္ ေျမွာက္တြန္း တင္ေပးလိုက္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအား ေက်းဇူးဆပ္ အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္ အစဥ္သျဖင့္ အဆင္သင့္ရိွေၾကာင္း စသျဖင့္ သူက ရွည္လ်ားစြာ ေျပာဆိုမွာၾကားသည္။

စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရိွရန္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌မဆို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆာင္ရြက္တတ္ရန္၊ အသိပညာမ်ားကို မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးရန္၊ အလုပ္ႏွင့္ဘ၀အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်စြာ တည္ေဆာက္ၾကရန္ ဟူေသာ သူ၏ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈသင္ခန္းစာ ၄ ခုကို ဘြဲ႕ရေမာင္မယ္မ်ားအား ေ၀မွ်ေပးခဲ့သည္။

မိမိ စြန္႔ခြာလာခဲ့ရေသာ ဇာတိႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာ ရိွခဲ့၊ ရိွဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီေျခလွမ္း စတင္ေနၿပီကို သိရသည့္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးသြားရသည့္ အဆိုပါ လူခၽြန္လူမြန္တစ္ဦးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။

ေဒါက္တာ ရာဖီအုလ္ အဟဒ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ၀ိဇၹာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္မွ B.Sc. (Physics) ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာ႒ာနမွ M.Sc. (Computer Science) ဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း ရရိွသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကြန္ပ်ဴတာ႒ာနတြင္ systems programmer အျဖစ္ သံုးႏွစ္ လုပ္ကိုင္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ထြက္လာၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ AIT ၏ ပထမဆံုး Computer Applications ဘြဲ႕သင္တန္းကို ပညာသင္ဆုႏွင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရိွသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ AIT မွ M.Sc. (Computer Science) ဘြဲ႕ရရိွကာ ျပည့္၀ပညာသင္ဆုႏွင့္တစ္ကြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရိွ University of Southern California မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ Ph.D. program သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရျပန္သည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎မွ Ph.D. (Computer Science) ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေဒါက္တာဘြဲ႕ကို အေကာင္းဆံုး အဆင့္၀င္ျဖင့္ ဆြတ္ခူးရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ အေျခခ်ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေရးရာ ပညာေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၈၅ မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ University of Maryland ၏ College of Business and Management ႒ာနတြင္ Information Systems လက္ေထာက္ ပါေမာကၡအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိ Hewlett-Packard Corporation, Cupertino, California တြင္ Enterprise Objects Program အတြက္ ဗိသုကာပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၉ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ Santa Clara University, Santa Clara, California ၏ ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာ႒ာနတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းသုေတသီအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိ California, Redwood Shores မွ Oracle Corporation ၏ Oracle Lite ကုန္ထုတ္႒ာန အႀကီးတန္းအႀကံေပးႏွင့္ ဗိသုကာပညာရွင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၀ မွ ယေန႔တိုင္ ၎ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ေဆာ့ဖ္၀ဲျမွင့္တင္ေရး႒ာန၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္သည္။ Oracle ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ database ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္စပ္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၌ ဦးေဆာင္ေအာင္ျမင္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ databases, security, mobility ႏွင့္ performance ဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္း မ်ားစြာကိုလည္း ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး သတင္းႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာကိုလည္း ရရိွခဲ့သည္။ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္ရိုက္အားကစားသမားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္နည္းပညာနယ္ပယ္၏ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ အေတြ႕အႀကံဳရိွေနသျဖင့္ ကမာၻ႕အသိအမွတ္ျပဳကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ပညာရပ္ႏွင့္ ကြန္ဖရင့္စာတမ္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေရးသားတင္သြင္းခဲ့ၿပီး သတင္းႏွင့္နည္းပညာအေျဖရွာျခင္း၌ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ၆ မ်ဳိး ခ်ီးျမွင့္ခံရသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဆု ၄ မ်ဳိးအတြက္လည္း လ်ာထားခံရၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔သာမက HP ႏွင့္ Oracle မွ ေဆာ့ဖ္၀ဲထုတ္ကုန္သစ္ ၆ မ်ဳိးကိုလည္း အၾကမ္းထည္မွ အေခ်ာသတ္အဆင့္အထိ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ cloud computing နယ္ပယ္ထိေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ေပးလ်က္ရိွသည္။

ကမာၻ႕ၾသဇာအႀကီးမားဆံုး ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု၏ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည့္ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ယွဥ္၍ ေဒါက္တာ အဟဒ္က ထိပ္တန္း အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အတြက္ အေျခခံပညာေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးလွေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ရိွသည္။

အကယ္၍မ်ား ယခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးဘာသာ ခြဲျခားခ်ဳိးႏွိမ္ဆက္ဆံမႈမ်ား မရိွခဲ့ပါလွ်င္ ေဒါက္တာ အဟဒ္ကဲ့သို႔ ကမာၻကို ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည့္ တိုင္းက်ဳိးျပည္ျပဳ လူခၽြန္လူမြန္တို႔အား ဆက္လက္ ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္မည္၊ ၎အျပင္ တိုင္းျပည္သည္ ကမာၻ႕အလယ္ ဂုဏ္ထည္စြာ ရပ္တည္ေနလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ သင္ခန္းစာယူအပ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ရပ္ဟုလည္းေကာင္း ေတြးမိေပသည္။

ျမင့္မိုရ္ေမာင္ေမာင္ စုစည္းတင္ဆက္သည္။
ဓါတ္ပံုမ်ားကို AIT website ႏွင့္ Kyi Zaw Myint ရဲ႕ FB စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Lwin Pyin

#Unicode Version
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အာရှနည်းပညာတက္ကသိုလ် Asian Institute of Technology- AIT ၌ ၁၂၄ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကျင်းပသည်။
ထိုဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် ဘွဲ့ရယူဆွတ်ခူးခဲ့သူများမှာ ဗီယက်နမ်မှကျောင်းသား ၈၀ ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသား ၃၃ ဦး၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ လာအို၊ နီပေါ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသား ၂၈ ဦး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှကျောင်းသား ၁ ဦး တို့ဖြစ်ကြသည်။

ထိုအခမ်းအနားတွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား စီစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေး ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ Prof. S. Kumar က အဖွင့်အမှာစကား အနည်းငယ်ပြောကြားပြီးနောက် ဘွဲ့ရမောင်မယ်များအတွက် သြဝါဒစကားချီးမြှင့်ပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကို အချိန်ယူ၍ မိတ်ဆက်ပြောပြခဲ့သည်။ ထိုသူမှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ AIT တက္ကသိုလ်၏ အထူးချွန်ဆုံးဘွဲ့ရ ကျောင်းသားများကိုယ်စား စကားပြောကြားခွင့်ရခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ ၁၂၄ ကြိမ်မြောက် AIT ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား၌ ဂုဏ်ထူးဆောင်သြဝါဒရှင် အဖြစ် ပြန်လည်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသော ဒေါက်တာ ရာဖီအုလ် အဟဒ် Dr. Rafiul Ahad ဖြစ်၏။ ဒေါက်တာ အဟဒ်သည် အမေရိကန်မှ ကမ္ဘာကျော် Oracle Corporation ၏ Product Development ၌ ဒုတိယ အကြီးအကဲအဖြစ် ဦးဆောင်နေသူဖြစ်သည်။

ဆက်လက်၍ ဒေါက်တာအဟဒ်က မိမိ၏ဘဝအကြောင်း တစွန်းတစကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၃၈ နှစ်က သူသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ စွန့်ခွာထွက်ရှိလာပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ “နိုင်ငံမဲ့” ဘဝဖြင့် ရောက်လာသည်။ (ဇာတိနိုင်ငံ၏အမည်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့)။ ရရှိထားသောဘွဲ့နှင့် ကိုက်ညီဆီလျော်သည့် အလုပ်အကိုင် မရရှိသောကြောင့် ဘုုရားကျောင်းများ၏ နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများကိုု ဆေးသုုတ်ခြင်း ၊ လုံုခြုံရေး အချက်ပေး ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်း စသည့်အလုုပ်များကိုုသာ လုုပ်ကိုုင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းနောက် ဘုုရားကျောင်း၏ သင်းအုုပ်ဆရာက သူ၏ပညာခရီး ရှေ့ဆက်ရေးအတွက် AIT တက်ခွင့်ရအောင် ကူညီပေးသည်။ ထိုုင်းဘုုရင်၏ ပညာသင်ဆုုကိုု ရရှိ၍ M.Sc. (Computer Applications) ဘွဲ့လွန်ကို ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံပညာသင်ဆုဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒေါက်တာဘွဲ့အား ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအခြေအနေတွင် မိမိကို မြေတောင် မြှောက်တွန်း တင်ပေးလိုက်သော ထိုင်းနိုင်ငံအား ကျေးဇူးဆပ် အလုပ်အကျွေးပြုရန် အစဉ်သဖြင့် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း စသဖြင့် သူက ရှည်လျားစွာ ပြောဆိုမှာကြားသည်။

စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိရန်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌မဆို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဆောင်ရွက်တတ်ရန်၊ အသိပညာများကို မပြတ်လေ့လာဆည်းပူးရန်၊ အလုပ်နှင့်ဘဝအား ချိန်ခွင်လျှာ ညီမျှစွာ တည်ဆောက်ကြရန် ဟူသော သူ၏ဘဝဖြတ်သန်းမှုသင်ခန်းစာ ၄ ခုကို ဘွဲ့ရမောင်မယ်များအား ဝေမျှပေးခဲ့သည်။

မိမိ စွန့်ခွာလာခဲ့ရသော ဇာတိနိုင်ငံသည် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ကန့်သတ်မှုများစွာ ရှိခဲ့၊ ရှိဆဲဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီခြေလှမ်း စတင်နေပြီကို သိရသည့်အကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသွားရသည့် အဆိုပါ လူချွန်လူမွန်တစ်ဦးအကြောင်း အနည်းငယ် တင်ပြလိုပါသည်။

ဒေါက်တာ ရာဖီအုလ် အဟဒ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ဝိဇ္ဖာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ B.Sc. (Physics) ကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကွန်ပျူတာဋ္ဌာနမှ M.Sc. (Computer Science) ဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ရရှိသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာဋ္ဌာနတွင် systems programmer အဖြစ် သုံးနှစ် လုပ်ကိုင်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်လာပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ် AIT ၏ ပထမဆုံး Computer Applications ဘွဲ့သင်တန်းကို ပညာသင်ဆုနှင့် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် AIT မှ M.Sc. (Computer Science) ဘွဲ့ရရှိကာ ပြည့်ဝပညာသင်ဆုနှင့်တစ်ကွ အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရှိ University of Southern California မှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Ph.D. program သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရပြန်သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ၎င်းမှ Ph.D. (Computer Science) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒေါက်တာဘွဲ့ကို အကောင်းဆုံး အဆင့်ဝင်ဖြင့် ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ခဲ့သည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ အခြေချပြီး ကွန်ပျူတာရေးရာ ပညာရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၈၅ မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ University of Maryland ၏ College of Business and Management ဋ္ဌာနတွင် Information Systems လက်ထောက် ပါမောက္ခအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ Hewlett-Packard Corporation, Cupertino, California တွင် Enterprise Objects Program အတွက် ဗိသုကာပညာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ Santa Clara University, Santa Clara, California ၏ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာဋ္ဌာနတွင် အချိန်ပိုင်းသုတေသီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ California, Redwood Shores မှ Oracle Corporation ၏ Oracle Lite ကုန်ထုတ်ဋ္ဌာန အကြီးတန်းအကြံပေးနှင့် ဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၀ မှ ယနေ့တိုင် ၎င်းကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဆော့ဖ်ဝဲမြှင့်တင်ရေးဋ္ဌာန၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်သည်။ Oracle ကော်ပိုရေးရှင်း၏ database နှင့် မိုဘိုင်းလ် ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်ရေးများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၌ ဦးဆောင်အောင်မြင်စေခဲ့သူဖြစ်သည်။ databases, security, mobility နှင့် performance ဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်း များစွာကိုလည်း ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး သတင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်မှု ဂုဏ်ထူးများစွာကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ထူးချွန်သော ဂေါက်ရိုက်အားကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။

သတင်းနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်၏ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၌ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် အတွေ့အကြုံရှိနေသဖြင့် ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။ ပညာရပ်နှင့် ကွန်ဖရင့်စာတမ်းပေါင်း ၂၀ ကျော် ရေးသားတင်သွင်းခဲ့ပြီး သတင်းနှင့်နည်းပညာအဖြေရှာခြင်း၌ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ၆ မျိုး ချီးမြှင့်ခံရသည့်အပြင် နောက်ထပ် ဆု ၄ မျိုးအတွက်လည်း လျာထားခံရပြီးဖြစ်သည်။ သို့သာမက HP နှင့် Oracle မှ ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်သစ် ၆ မျိုးကိုလည်း အကြမ်းထည်မှ အချောသတ်အဆင့်အထိ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ cloud computing နယ်ပယ်ထိရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးလျက်ရှိသည်။

ကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးမားဆုံး ကွန်ပျူတာနည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏ အကြီးတန်းအမှုဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာသည့် သူ့ဘဝနှင့်ယှဉ်၍ ဒေါက်တာ အဟဒ်က ထိပ်တန်း အဆင့်မြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အတွက် အခြေခံပညာရေးမှာ အလွန်အရေးကြီးလှကြောင်း ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။

အကယ်၍များ ယခင်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံသားနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားချိုးနှိမ်ဆက်ဆံမှုများ မရှိခဲ့ပါလျှင် ဒေါက်တာ အဟဒ်ကဲ့သို့ ကမ္ဘာကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မည့် တိုင်းကျိုးပြည်ပြု လူချွန်လူမွန်တို့အား ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်မည်၊ ၎င်းအပြင် တိုင်းပြည်သည် ကမ္ဘာ့အလယ် ဂုဏ်ထည်စွာ ရပ်တည်နေလိမ့်မည်ဟု လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် သင်ခန်းစာယူအပ်သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်ဟုလည်းကောင်း တွေးမိပေသည်။

မြင့်မိုရ်မောင်မောင် စုစည်းတင်ဆက်သည်။
ဓါတ်ပုံများကို AIT website နှင့် Kyi Zaw Myint ရဲ့ FB စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Lwin Pyin
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top