iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

 ရပ္ကြက္(သို႔မ ဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကား ရသည့္ စနစ္ကိုပယ္ဖ်က္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္၌ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ျပည္သူလူထုက ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရျခင္းကို မႏွစ္သက္၍ ယင္းအခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ဆိုသည္။

 ‘‘ကြၽန္္ေတာ္တို႔က ဘာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ရလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာ ဧည့္စာရင္းဟာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ယူဆတယ္၊ ျပည္သူလူထုကလည္း ယူဆတဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္လုိက္တာပါ’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရမည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေသာ္လည္း တစ္လထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ေန ထိုင္ပါက သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားထံသို႔ အသိေပး အ ေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထား သည္။

‘‘ဧည့္စာရင္းတိုင္ရမယ့္ပုဒ္မ ကိုေတာ့ ဖ်က္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့တစ္လထက္ ပိုေနမယ္ဆို အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုေတာ့ အသိေပးရ မယ္။ မေပးရင္ေတာ့ အျပစ္ေပး အေရးယူရမလားဆိုေတာ့ အေရး ယူရမယ္လို႔ မထည့္ထားပါဘူး။ အဲဒီလို အသိမေပးရင္ေတာ့ ျပည္ သူလူထုရဲ႕ခံစားခြင့္ေတြရဖို႔နည္း သြားမယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ဆိုသည္။

တစ္လထက္ ေက်ာ္လြန္ေနထုိင္ေၾကာင္းကို သက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိပါက ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းေကာက္ ယူမည္ဆိုပါက ေဒသတစ္ခု၌ ကာလမည္မွ်ေနထုိင္ေၾကာင္း တိတိ က်က် မသိရသျဖင့္ မဲေပးခြင့္ဆံုး ႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ား တြင္ ေနထုိင္မည္ဆိုပါက စတင္ေရာက္ရွိေနထုိင္သည့္ ကာလကို မသိရသျဖင့္ အစိုးရက ေနရာထုိင္ ခင္း စီစဥ္ေပးသည့္အခါ အခြင့္ အေရး အခ်ိဳ႕ကို ဆံုး႐ႈံးလာႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အ တည္ျပဳေသာ ရပ္ကြက္ (သို႔မ ဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ မူလအတုိင္းသာ ထားရွိ ရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ထဲ ေရးဒုဝန္ႀကီးတို႔က တင္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္လိုက္ရာ ပယ္ ဖ်က္ရန္ ေထာက္ခံသူမ်ားေသာ ေၾကာင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရ မည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကား ရမည့္အခ်က္ကို စတင္ ေဆြးေႏြး စဥ္ကပင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္ ေရာက္သည့္အခါ ဧည့္စာရင္း တုိင္ၾကားရမည့္အခ်က္ကို ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီက ျပန္လည္ထည့္သြင္းသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

‘‘ႏုိင္ငံအတြက္ လံုၿခံဳေရးက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္တဲ့အ တြက္ ျပန္ထည့္လိုက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ျပည္သူလူထုအတြက္ ဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အားလံုးရဲ႕အသံေတြလည္း ၾကားခဲ့ရလို႔ ဧည့္စာရင္း တုိင္ၾကားရတာကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အခုလို ျပ႒ာန္းလိုက္ တာပါ’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပ ေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စိုး လင္းက ဆိုသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေအာင္ေက်ာ္ဇံကလည္း ဧည့္စာ ရင္းစစ္ျခင္းသည္ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ ရာ လြတ္လပ္မႈကို ထိခိုက္သျဖင့္ မႀကိဳက္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၃ တြင္လည္း မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီမွ တစ္ပါး အသက္ ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္ လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေစရဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းသည္ ဆက္ လက္ မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း ၎၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ သူစိမ္းမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းကို ဧည့္စာရင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အ ခါမ်ိဳး ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းကို ဖ်က္သိမ္း ပါက လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရမႈ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ အနည္းငယ္ရွိ လာႏိုင္သည္ဟု ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းမွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အ တည္ျပဳေသာ ယင္းဥပေဒၾကမ္း ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔မည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေပးပို႔လာ မႈကို သေဘာတူပါက ဥပေဒၾကမ္း ကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိပါ က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

#Unicode Version
 ရပ်ကွက်(သို့မ ဟုတ်)ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး မှူးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ကြမ်းတွင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြား ရသည့် စနစ်ကိုပယ်ဖျက်ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က စက်တင်ဘာ ၁၉ရက်၌ အတည်ပြုခဲ့သည်။ပြည်သူလူထုက ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရခြင်းကို မနှစ်သက်၍ ယင်းအချက်ကို လွှတ်တော်က ပယ်ဖျက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဝင် ဦးကျော်စိုးလင်းက ဆိုသည်။

 ‘‘ကျွန်တော်တို့က ဘာကြောင့် ပယ်ဖျက်လိုက်ရလဲဆိုတော့ ပြည်သူလူထု အပေါ်မှာ ဧည့်စာရင်းဟာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ယူဆတယ်၊ ပြည်သူလူထုကလည်း ယူဆတဲ့အတွက် ပယ်ဖျက်လိုက်တာပါ’’ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်စိုးလင်းက ပြောသည်။

ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားရမည့် အချက်ကို ပယ်ဖျက်သော်လည်း တစ်လထက် ပိုမိုကျော်လွန်နေ ထိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများထံသို့ အသိပေး အ ကြောင်းကြားရမည်ဟု ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သော ဥပဒေကြမ်းတွင် ထည့်သွင်းထား သည်။

‘‘ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမယ့်ပုဒ်မ ကိုတော့ ဖျက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်လထက် ပိုနေမယ်ဆို အုပ် ချုပ်ရေးမှူးကိုတော့ အသိပေးရ မယ်။ မပေးရင်တော့ အပြစ်ပေး အရေးယူရမလားဆိုတော့ အရေး ယူရမယ်လို့ မထည့်ထားပါဘူး။ အဲဒီလို အသိမပေးရင်တော့ ပြည် သူလူထုရဲ့ခံစားခွင့်တွေရဖို့နည်း သွားမယ်’’ဟု ဦးကျော်စိုးလင်းက ဆိုသည်။

တစ်လထက် ကျော်လွန်နေထိုင်ကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အသိပေးအ ကြောင်းကြားမှု မရှိပါက ရွေး ကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်းကောက် ယူမည်ဆိုပါက ဒေသတစ်ခု၌ ကာလမည်မျှနေထိုင်ကြောင်း တိတိ ကျကျ မသိရသဖြင့် မဲပေးခွင့်ဆုံး ရှုံးနိုင်ခြေများခြင်း၊ ကျူးကျော်များ တွင် နေထိုင်မည်ဆိုပါက စတင်ရောက်ရှိနေထိုင်သည့် ကာလကို မသိရသဖြင့် အစိုးရက နေရာထိုင် ခင်း စီစဉ်ပေးသည့်အခါ အခွင့် အရေး အချို့ကို ဆုံးရှုံးလာနိုင် ကြောင်း ဦးကျော်စိုးလင်းက ပြောသည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အ တည်ပြုသော ရပ်ကွက် (သို့မ ဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ် ရေးမှူးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းသည် တတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကာ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးအတွက် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားရသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို မပယ်ဖျက်ဘဲ မူလအတိုင်းသာ ထားရှိ ရန် တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် ပြည်ထဲ ရေးဒုဝန်ကြီးတို့က တင်ပြသည်။

သို့သော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရာ ပယ် ဖျက်ရန် ထောက်ခံသူများသော ကြောင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားရ မည့်အချက်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို အ မျိုးသားလွှတ်တော်တွင် စတင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြား ရမည့်အချက်ကို စတင် ဆွေးနွေး စဉ်ကပင် ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဘက်၌ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဘက် ရောက်သည့်အခါ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရမည့်အချက်ကို ပြည် သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော် မတီက ပြန်လည်ထည့်သွင်းသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော ကြောင့် ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။

‘‘နိုင်ငံအတွက် လုံခြုံရေးက အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တဲ့အ တွက် ပြန်ထည့်လိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ပြည်သူလူထုအတွက် ဝန် ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အားလုံးရဲ့အသံတွေလည်း ကြားခဲ့ရလို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရတာကို ဖျက်သိမ်းပြီး အခုလို ပြဋ္ဌာန်းလိုက် တာပါ’’ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပ ဒေကြမ်းကော်မတီဝင် ဦးကျော်စိုး လင်းက ဆိုသည်။

ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး အောင်ကျော်ဇံကလည်း ဧည့်စာ ရင်းစစ်ခြင်းသည် လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင် ရာ လွတ်လပ်မှုကို ထိခိုက်သဖြင့် မကြိုက်ကြောင်း ပြောသည်။ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၃ တွင်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့်အညီမှ တစ်ပါး အသက် ကိုဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ် လပ်မှုကိုဖြစ်စေ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရဟု ဖော်ပြထားသဖြင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းသည် ဆက် လက် မရှိသင့်တော့ကြောင်း ၎င်း၏အမြင်ကို ပြောသည်။

သို့သော် လက်ရှိတွင် လုံခြုံရေးအတွက် ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ သူစိမ်းများဝင်ရောက်ခြင်းကို ဧည့်စာရင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသည့်အ ခါမျိုး ရှိနေသောကြောင့် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းကို ဖျက်သိမ်း ပါက လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရမှု အခက်အခဲအချို့ အနည်းငယ်ရှိ လာနိုင်သည်ဟု ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်အတွင်းမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးတစ်ဦးက ဆိုသည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အ တည်ပြုသော ယင်းဥပဒေကြမ်း ကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ဘက်သို့ ဆက်လက်ပေးပို့မည်ဖြစ်ကာ အမျိုးသားလွှတ်တော်က ပေးပို့လာ မှုကို သဘောတူပါက ဥပဒေကြမ်း ကို လွှတ်တော်နှစ်ရပ်၏သဘော တူညီချက်ဖြင့် အတည်ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး သဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပါ က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ အဆုံးအဖြတ်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top