ကမၻာေအးဘုရားအနီး တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းလမ္းရွိ Royal Ni Ni ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

 မ်က္ကပ္မွန္ကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တပ္ဆင္တတ္ၾကပါတယ္။ မ်က္မွန္ပါဝါ ရွိလို႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္လုံး အေရာင္လွခ်င္လို႔ ျဖစ္ေစ တပ္ဆင္တတ္ၾကပါတယ္။ မ်က္လုံးဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အႏုည့ံဆုံးနဲ႔ အထိခိုက္မခံတဲ့ အစိတ္အပုိင္းပဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ မ်က္လုံးနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႕မႈ ရရွိမယ့္ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္မႈကုိ သတိထားဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ အသုံးျပဳသူေတြ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

၁။ မ်က္ကပ္မွန္ မကိုင္ခင္ လက္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးပါ

မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္လုံးကုိ ျဖစ္ေစ မကိုင္ခင္ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ အရင္ဆုံး သင့္လက္က သန္႔စင္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ တျခားျပင္ပ ေရာဂါပုိးေတြနဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြဟာ သင့္လက္ကေန တစ္ဆင့္ မ်က္လုံးကို ေရာက္ရွိႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။ လက္ကုိ ဆပ္ျပာနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ေရစုိ တစ္သွ်ဴးနဲ႔ ျဖစ္ေစ အရင္ဆုံး သန္႔စင္ၿပီးမွ မ်က္လုံးကုိ ထိေတြ႕ ကုိင္တြယ္ပါ။

၂။ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ သန္႔စင္ပါ

သင့္မ်က္ကပ္မွန္ကလည္း သန္႔စင္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ တစ္ရက္ တပ္ဆင္ၿပီးခ်ိန္ ညဘက္ေရာက္ရင္ မ်က္ကပ္မွန္ စိမ္တဲ့ ေဆးရည္ အသစ္နဲ႔ စိမ္ထားကာ ေနာက္တစ္ရက္မွာ သန္႔စင္ေနတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔တုိင္း ေဆးရည္ကို အသစ္ စိမ္ေပးဖို႔ လုိပါတယ္။

၃။ ပါဝါကို စစ္ေဆးပါ

မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ေန႔တုိင္း သန္႔စင္ေပးၿပီး မ်က္ကပ္မွန္ရဲ႕ ပါဝါနဲ႔ အေနအထား မ်က္ကပ္မွန္ ျပဲမႈ ရွိ၊ မရွိနဲ႔ တျခား ျပင္ပ ေရာဂါပုိးေတြ မဝင္ေစဖို႔ ႏွစ္လ တစ္ခါေလာက္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးပါ။

၄။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လိုက္နာပါ

မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ဖို႔ မ်က္စိ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ သုံးရမွာလား၊ တစ္လ သုံးရမွာလား၊ ရက္ အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳရမွာလား ဆုိတာကုိ ဆရာဝန္ကုိ ေသခ်ာေမးၿပီး လုိအပ္တာေတြကုိ မွတ္သားထားပါ။

၅။ ဓာတ္မတည့္မႈကုိ ဂ႐ုျပဳပါ

မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီးခ်ိန္မွာ မ်က္လုံးယားတာမ်ဳိး၊ နီျမန္းတာမ်ဳိး၊ မ်က္လုံး စပ္တာမ်ဳိးေတြ ရွိခဲ့ရင္ မ်က္လုံးနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ ဆရာဝန္နဲ႔ တုိင္ပင္ ျပသဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ဆရာဝန္နဲ႔ မေတြ႕ခင္ အခ်ိန္အထိ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ မတပ္ဆင္ပါနဲ႔။

၆။ ေရကူးခ်ိန္ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ပါႏွင့္

ေရမခ်ဳိးခင္ အခိ်န္၊ မ်က္ႏွာ မသစ္ခင္ အခိ်န္နဲ႔ ေရမကူးခင္ အခ်ိန္ေတြမွာ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ခၽြတ္ထားပါ။ တျခား ေရာဂါပုိးေတြ အႏၲရာယ္က ကာကြယ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရကူးကန္ထဲမွာ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏုိင္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြ ရွိေနႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။

၇။ မ်က္ကပ္မွန္အတြက္ သီးသန္႔ ေဆးရည္သုံးပါ

မ်က္ကပ္မွန္ကုိ သုံးေရနဲ႔ စိမ္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ ဘူးအလြတ္ တစ္ခုထဲ ထည့္ထားၿပီး ျဖစ္ေစ အသုံး မျပဳသင့္ပါဘူး။ မ်က္ကပ္မွန္ စိမ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ေဆးရည္နဲ႔ စိမ္ထားတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ကသာ သင့္မ်က္လုံးအတြက္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ အသုံးျပဳတာေၾကာင့္ မ်က္လုံးနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ၾကား ေခ်ာ့ေမြ႕မႈ မရွိေစဘဲ မ်က္လုံးကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါတယ္။

၈။ အျခားသူ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ငွားမသုံးပါႏွင့္

တျခားသူစိမ္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ မ်က္ကပ္မွန္ကို ျဖစ္ေစ ခဏငွားၿပီး အသုံးျပဳတာမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ပါ။ တျခားသူမွာ ရွိေနတတ္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြ သင့္ကုိ ကူးစက္ၿပီး ဓာတ္မတည့္မႈနဲ႔ မ်က္လုံး ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

၉။ ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ဆင္ပါ

မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီး ေနပူထဲကုိ သြားလာခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ဆင္ေပးပါ။ ေနေရာင္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ မ်က္လုံးနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ၾကား ထိခိုက္မႈ ျဖစ္တာကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ထားခ်ိန္မွာ ေနေရာင္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႕မႈကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေရွာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

၁၀။ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ပါ

မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ခ်ိန္မ်ဳိးမွာ သင့္မ်က္လုံးကုိ ဖြင့္လိုက္၊ ပိတ္လုိက္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္၊ မျဖစ္နဲ႔ အျမင္အာ႐ုံ ၾကည္လင္ ျပတ္သားမႈ ရွိ၊ မရွိကုိ ေသခ်ာ ဂ႐ုစုိက္ၿပီးမွ အျပင္ထြက္ပါ။ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္တဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ေၾကာင့္ သင့္မ်က္လုံးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါေသးတယ္။

၁၁။ မ်က္ကပ္မွန္ျဖင့္ မအိပ္ပါႏွင့္

မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီး အိပ္စက္တာေၾကာင့္ မ်က္လုံး တစ္ဝုိက္ ေသြးေၾကာေတြကုိ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေရာက္ရွိမႈ နည္းၿပီး မ်က္ဝန္း ေျခာက္ေသြ႕ေစႏုိင္ပါတယ္။ မအိပ္ခင္ မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ခၽြတ္ပါ။

၁၂။ ထားသုိမႈ ေနရာ မွန္ပါေစ

မ်က္ကပ္မွန္ စိမ္တဲ့ ေဆးရည္ကုိ ေအးၿပီး ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေနရာမွာ ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနေရာင္ တုိက္႐ုိက္ က်ေရာက္တဲ့ ေနရာနဲ႔ အပူခ်ိန္ ျမင့္တဲ့ ေနရာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္လို ေနရာမ်ဳိးနဲ႔ ေရခ်ဳိးခန္းလို ေနရာမွာ မထားပါနဲ႔။

၁၃။ မိတ္ကပ္ လိမ္းၿပီးမွ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ပါႏွင့္

မိတ္ကပ္နဲ႔ အလွမျပင္ခင္ အခ်ိန္ ကတည္းက မ်က္ကပ္မွန္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး မိတ္ကပ္ လိမ္းခ်ိန္မွာ ဂ႐ုတစုိက္နဲ႔ လိမ္းပါ။ အုိင္းလိုင္နာနဲ႔ မ်က္ေတာင္ ေကာ့ေဆးေတြကုိ မ်က္လုံးအတြင္း မ်က္ကပ္မွန္ေပၚ မက်ေရာက္ေစဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ပါ။

၁၄။ ပူေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ပါႏွင့္

မီးဖိုေခ်ာင္တြင္းမွာ ျဖစ္ေစ၊ ပူျပင္းတဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ အကင္နဲ႔ ေၾကာ္ခ်က္ေနတဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ေစ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္မႈ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။

၁၅။ အခ်ိန္မွန္ စစ္ေဆးပါ

မ်က္ကပ္မွန္ကုိ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ ကုိယ္ ျဖစ္ေစ တပ္ဆင္မယ္ဆုိရင္ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ၿပီးလို႔ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္တုိင္း ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Good  HealthUnicode Version

 မျက်ကပ်မှန်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တပ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ မျက်မှန်ပါဝါ ရှိလို့ ဖြစ်စေ၊ မျက်လုံး အရောင်လှချင်လို့ ဖြစ်စေ တပ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ မျက်လုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အနုညံ့ဆုံးနဲ့ အထိခိုက်မခံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပဲ ဖြစ်တာကြောင့် မျက်လုံးနဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မှု ရရှိမယ့် မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်မှုကို သတိထားဖို့ အထူး လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်ကပ်မှန် အသုံးပြုသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။

၁။ မျက်ကပ်မှန် မကိုင်ခင် လက်ကို စင်ကြယ်အောင် ဆေးပါ

မျက်ကပ်မှန်ကို ဖြစ်စေ၊ မျက်လုံးကို ဖြစ်စေ မကိုင်ခင် အချိန်မျိုးမှာ အရင်ဆုံး သင့်လက်က သန့်စင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ တခြားပြင်ပ ရောဂါပိုးတွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေဟာ သင့်လက်ကနေ တစ်ဆင့် မျက်လုံးကို ရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့်ပါ။ လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ရေစို တစ်သျှူးနဲ့ ဖြစ်စေ အရင်ဆုံး သန့်စင်ပြီးမှ မျက်လုံးကို ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ပါ။

၂။ မျက်ကပ်မှန်ကို သန့်စင်ပါ

သင့်မျက်ကပ်မှန်ကလည်း သန့်စင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ မျက်ကပ်မှန်ကို တစ်ရက် တပ်ဆင်ပြီးချိန် ညဘက်ရောက်ရင် မျက်ကပ်မှန် စိမ်တဲ့ ဆေးရည် အသစ်နဲ့ စိမ်ထားကာ နောက်တစ်ရက်မှာ သန့်စင်နေတဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ဆေးရည်ကို အသစ် စိမ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။

၃။ ပါဝါကို စစ်ဆေးပါ

မျက်ကပ်မှန်ကို နေ့တိုင်း သန့်စင်ပေးပြီး မျက်ကပ်မှန်ရဲ့ ပါဝါနဲ့ အနေအထား မျက်ကပ်မှန် ပြဲမှု ရှိ၊ မရှိနဲ့ တခြား ပြင်ပ ရောဂါပိုးတွေ မဝင်စေဖို့ နှစ်လ တစ်ခါလောက် ပြန်လည် စစ်ဆေးပေးပါ။

၄။ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ

မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ဖို့ မျက်စိ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်နှစ် သုံးရမှာလား၊ တစ်လ သုံးရမှာလား၊ ရက် အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုရမှာလား ဆိုတာကို ဆရာဝန်ကို သေချာမေးပြီး လိုအပ်တာတွေကို မှတ်သားထားပါ။

၅။ ဓာတ်မတည့်မှုကို ဂရုပြုပါ

မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ပြီးချိန်မှာ မျက်လုံးယားတာမျိုး၊ နီမြန်းတာမျိုး၊ မျက်လုံး စပ်တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ရင် မျက်လုံးနဲ့ မျက်ကပ်မှန် ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင် ပြသဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ မတွေ့ခင် အချိန်အထိ မျက်ကပ်မှန်ကို မတပ်ဆင်ပါနဲ့။

၆။ ရေကူးချိန် မျက်ကပ်မှန် မတပ်ပါနှင့်

ရေမချိုးခင် အချိန်၊ မျက်နှာ မသစ်ခင် အချိန်နဲ့ ရေမကူးခင် အချိန်တွေမှာ မျက်ကပ်မှန်ကို ချွတ်ထားပါ။ တခြား ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်က ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေကူးကန်ထဲမှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ရှိနေနိုင်တာကြောင့်ပါ။

၇။ မျက်ကပ်မှန်အတွက် သီးသန့် ဆေးရည်သုံးပါ

မျက်ကပ်မှန်ကို သုံးရေနဲ့ စိမ်ပြီး ဖြစ်စေ၊ ဘူးအလွတ် တစ်ခုထဲ ထည့်ထားပြီး ဖြစ်စေ အသုံး မပြုသင့်ပါဘူး။ မျက်ကပ်မှန် စိမ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးရည်နဲ့ စိမ်ထားတဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကသာ သင့်မျက်လုံးအတွက် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေပါတယ်။ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကို အသုံးပြုတာကြောင့် မျက်လုံးနဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကြား ချော့မွေ့မှု မရှိစေဘဲ မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။

၈။ အခြားသူ မျက်ကပ်မှန်ကို ငှားမသုံးပါနှင့်

တခြားသူစိမ်း တစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းရဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကို ဖြစ်စေ ခဏငှားပြီး အသုံးပြုတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ တခြားသူမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ သင့်ကို ကူးစက်ပြီး ဓာတ်မတည့်မှုနဲ့ မျက်လုံး ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

၉။ နေကာမျက်မှန် တပ်ဆင်ပါ

မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ပြီး နေပူထဲကို သွားလာချိန်မျိုးမှာ နေကာမျက်မှန် တပ်ဆင်ပေးပါ။ နေရောင် ထိတွေ့မှုကြောင့် မျက်လုံးနဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကြား ထိခိုက်မှု ဖြစ်တာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ထားချိန်မှာ နေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ဖို့ လိုပါတယ်။

၁၀။ သေချာစွာ တပ်ဆင်ပါ

မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ချိန်မျိုးမှာ သင့်မျက်လုံးကို ဖွင့်လိုက်၊ ပိတ်လိုက် ပြုလုပ်ပေးပြီး သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်၊ မဖြစ်နဲ့ အမြင်အာရုံ ကြည်လင် ပြတ်သားမှု ရှိ၊ မရှိကို သေချာ ဂရုစိုက်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ပါ။ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကြောင့် သင့်မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။

၁၁။ မျက်ကပ်မှန်ဖြင့် မအိပ်ပါနှင့်

မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ပြီး အိပ်စက်တာကြောင့် မျက်လုံး တစ်ဝိုက် သွေးကြောတွေကို အောက်ဆီဂျင် ရောက်ရှိမှု နည်းပြီး မျက်ဝန်း ခြောက်သွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ မအိပ်ခင် မျက်ကပ်မှန်ကို ချွတ်ပါ။

၁၂။ ထားသိုမှု နေရာ မှန်ပါစေ

မျက်ကပ်မှန် စိမ်တဲ့ ဆေးရည်ကို အေးပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာမှာ ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နေရောင် တိုက်ရိုက် ကျရောက်တဲ့ နေရာနဲ့ အပူချိန် မြင့်တဲ့ နေရာ၊ မီးဖိုချောင်လို နေရာမျိုးနဲ့ ရေချိုးခန်းလို နေရာမှာ မထားပါနဲ့။

၁၃။ မိတ်ကပ် လိမ်းပြီးမှ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ပါနှင့်

မိတ်ကပ်နဲ့ အလှမပြင်ခင် အချိန် ကတည်းက မျက်ကပ်မှန်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး မိတ်ကပ် လိမ်းချိန်မှာ ဂရုတစိုက်နဲ့ လိမ်းပါ။ အိုင်းလိုင်နာနဲ့ မျက်တောင် ကော့ဆေးတွေကို မျက်လုံးအတွင်း မျက်ကပ်မှန်ပေါ် မကျရောက်စေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။

၁၄။ ပူသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မျက်ကပ်မှန် မတပ်ပါနှင့်

မီးဖိုချောင်တွင်းမှာ ဖြစ်စေ၊ ပူပြင်းတဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်စေ၊ အကင်နဲ့ ကြော်ချက်နေတဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်စေ မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်မှု မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။

၁၅။ အချိန်မှန် စစ်ဆေးပါ

မျက်ကပ်မှန်ကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားလို့ ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဖြစ်စေ တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ပြီးလို့ ခြောက်လ တစ်ကြိမ်တိုင်း ပုံမှန် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပေးပါ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Good  Health
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top