ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္း ၿပီး  တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ဳိးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအား ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ၀ါရွင္တန္၌ ဖိတ္ ေခၚခဲ့သည္။

၀ါရွင္တန္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ညက အေမရိကန္-အာဆီယံစီးပြားေရးေကာင္စီႏွင့္ အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း တို႔က တည္ခင္းေသာ ညစာစားပြဲ ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ အေမရိ ကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အ ေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လကၡဏာတစ္ရပ္ရပ္ ေတြ႕လွ်င္လည္း သတင္းပို႔တိုင္ၾကားအစီရင္ခံၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ဖို႔ ရွင္တို႔ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့အခ်ိန္ မွာ ရွင္တို႔အေနနဲ႔ ေငြလမ္းခင္းၿပီး သြားရမွာပဲလို႔ေတာ့ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မထင္လုိက္ပါနဲ႔’’ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ လူထု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို တိုး တက္ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ ထပ္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အားေပးေထာက္ကူျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္ျပည္သူလူထုကို ျပသႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ျခင္းက ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးလမ္းေၾကာင္းမွန္ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနသူအားလံုးကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ေနေသာ ညစာစားပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၎က ‘‘ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ဆို ရင္ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေတြကိုလည္းပဲ ျဖည့္ ဆည္းၿပီး ျဖစ္ရပါမယ္’’ဟု ေျပာ သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္ အာဏာရလာၿပီး ေနာက္ အစိုးရအႀကီးအကဲအျဖစ္ အေမရိကန္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြား ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အိုဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ အစီအ စဥ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

သမၼတအိုဘားမားက ကတိ ေပးၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ အေမ ရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ ဆံုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး (GSP) ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ခံစားခြင့္ေပးအပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ခုလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေမရိကန္အက်ဳိးအျမတ္ အဓိကမတည္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္ေစလိမ့္မည္ဟု သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာသည္။မ်ားမၾကာမီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ကို လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီတင္းပတ္အနည္း ငယ္္အတြင္း အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာသည္။ ထိုဥပေဒ သစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ အေမရိကန္ပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားဖယ္ရွားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္လႊားက စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ ၍ သမၼတအိုဘားမား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားမည္ဆိုေသာ ေၾကညာခ်က္အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ခ႐ိုနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္းက ၎တို႔ကို အဓိကေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ‘‘တခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းေတြကို စြန္႔စား ခ်ဥ္းကပ္ရပါမယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရပါ စြန္႔စားရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့တခ်ိဳ႕က ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ကို ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ဟာ ကြၽန္မတို႔အတြက္ အခ်ိန္အခါမသင့္ေသးဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ လက္ရွိ ကာလဟာ မိတ္ေဆြေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔အတူ ျမန္မာျပည္သူေတြ က ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေရွ႕ဆက္ဖို႔ အခ်ိန္သင့္ၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရြး ခ်ယ္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိပါက အသိေပးတိုင္ၾကားရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7 day daily

#Unicode Version

 ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်း ပြီး  တာဝန်ခံမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုမျိုးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာ ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအား ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ဝါရှင်တန်၌ ဖိတ် ခေါ်ခဲ့သည်။

ဝါရှင်တန်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်ညက အမေရိကန်-အာဆီယံစီးပွားရေးကောင်စီနှင့် အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း တို့က တည်ခင်းသော ညစာစားပွဲ ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် အမေရိ ကန်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အ ကောင်းဆုံး အလေ့အထများနှင့် လုပ်ကိုင်ကြစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူအကျင့်ပျက်ခြစားမှု လက္ခဏာတစ်ရပ်ရပ် တွေ့လျှင်လည်း သတင်းပို့တိုင်ကြားအစီရင်ခံကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။

‘‘မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဖို့ ရှင်တို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန် မှာ ရှင်တို့အနေနဲ့ ငွေလမ်းခင်းပြီး သွားရမှာပဲလို့တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး မထင်လိုက်ပါနဲ့’’ဟု ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။

ဒီမိုကရေစီသည် လူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို တိုး တက်စေနိုင်ကြောင်းနှင့် နောက် ထပ်အပြောင်းအလဲများကို အားပေးထောက်ကူမြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်း သန်း ၅၀ ကျော်ပြည်သူလူထုကို ပြသနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

‘‘စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်စွာရပ်တည်ခြင်းက ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းမှန် ဖြစ်တဲ့အကြောင်း တပ်မတော်အပါအဝင် ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေသူအားလုံးကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သံတမန်များနှင့် အစိုးရအရာရှိများ တက်ရောက်နေသော ညစာစားပွဲတွင် ပြောကြားသည်။

ထို့ကြောင့် အမေရိကန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။

၎င်းက ‘‘နိုင်ငံရေးအသွင်ကူး ပြောင်းမှု ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆို ရင် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေးမျှော် လင့်ချက်တွေကိုလည်းပဲ ဖြည့် ဆည်းပြီး ဖြစ်ရပါမယ်’’ဟု ပြော သည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ် အာဏာရလာပြီး နောက် အစိုးရအကြီးအကဲအဖြစ် အမေရိကန်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပထမဆုံးအကြိမ် သွား ရောက်ချိန်တွင် အိုဘားမားက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ်ရှားပေးရန် အစီအ စဉ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။

သမ္မတအိုဘားမားက ကတိ ပေးပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် အမေ ရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ ဆုံခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ် ရေးဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေး (GSP) ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ခံစားခွင့်ပေးအပ်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ခုလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ရလဒ်အဖြစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အမေရိကန်အကျိုးအမြတ် အဓိကမတည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန် ဆွဲဆောင်လာနိုင်စေလိမ့်မည်ဟု သမ္မတ အိုဘားမားက ပြောသည်။များမကြာမီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ကို လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သီတင်းပတ်အနည်း ငယ်အတွင်း အတည်ပြုနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က ပြောသည်။ ထိုဥပဒေ သစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ အမေရိကန်ပိတ် ဆို့မှုများဖယ်ရှားခြင်းတို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားက စီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်များစွာကို ဆွဲဆောင်နိုင် မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် မှုများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိနေဆဲဖြစ် ၍ သမ္မတအိုဘားမား၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားမည်ဆိုသော ကြေညာချက်အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက် အရာရှိကြီးများနှင့်ခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကို အဓိကပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများ ဖယ်ရှားပေးခြင်းက ၎င်းတို့ကို အဓိကကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း အချို့က ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့သည်။

ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ‘‘တချို့သော နည်းလမ်းတွေကို စွန့်စား ချဉ်းကပ်ရပါမယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးအရရော စီးပွားရေးအရပါ စွန့်စားရတဲ့သဘော ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့က ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ဟာ ကျွန်မတို့အတွက် အချိန်အခါမသင့်သေးဘူးလို့ ယုံကြည်နေတာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ကတော့ လက်ရှိ ကာလဟာ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့အတူ မြန်မာပြည်သူတွေ က ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရှေ့ဆက်ဖို့ အချိန်သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်’’ ဟု ဆိုသည်။

 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှန်တကယ် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေး ချယ်လုပ်ကိုင်ကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု လက္ခဏာများ တွေ့ရှိပါက အသိပေးတိုင်ကြားရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7 day daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top